Holdninger til innvandring og integrering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Holdninger til innvandring og integrering"

Transkript

1 Ipsos April 07 Holdninger til innvandring og integrering 07 Ipsos.

2 Sammendrag Ipsos gjennomførte i februar 07 en undersøkelse som kartlegger nordmenns holdninger til innvandring og integrering. Den samme undersøkelsen er blitt gjennomført to ganger tidligere, i februar 0 og februar 06. I denne rapporten sammenlignes dagens situasjon med resultatene fra de tidligere gjennomføringene. Holdningene og inntrykkene av innvandring og integrering er i hovedsak mer positive enn i 06. Dette skyldes etter alt å dømme den ekstraordinære situasjonen i forkant av fjorårets datainnsamling, med mange medieoppslag om «flyktningkrise» og store økninger i antallet asylsøkere til Norge. Litt over halvparten av befolkningen er positive til innvandring ( %). Dette er en økning fra fjoråret, da 4 % var positive, og på nivå med resultatene fra 0. Andelen som synes Norge bør ta imot flere flyktninger øker og, er høyere enn begge de to foregående årene. 40 % mener integreringen fungerer dårlig, mens 7 % mener den fungerer godt. Det er en økning i andelen som mener der fungerer godt. Andelen som mener regjeringen håndterer integrering og innvandring godt øker. av er bekymret for økning i antallet flyktninger til Norge, mens av er bekymret for økt fremmedfiendtlighet. Begge deler reduseres fra Ipsos.

3 Innhold 04 Syn på innvandring Regjeringen 4 Flere eller færre flyktninger? 40 Bekymring Integrering Vedlegg 07 Ipsos.

4 . Syn på innvandring 4 07 Ipsos.

5 Nordmenn mer positive til innvandring Litt over halvparten av befolkningen mener innvandring er bra for Norge ( %). Dette er en økning fra fjoråret, da 4 % var positive, og på nivå med resultatene fra 0. Nedgangen i 06 henger etter alt å dømme sammen med den såkalte «flyktningkrisen» som fikk mye medieoppmerksomhet høsten 0 da antallet asylsøkere til Norge økte kraftig. De som mener innvandring er bra for Norge begrunner dette med økt mangfold/flerkulturalitet, at Norge må dele på godene, at innvandring beriker samfunnet og økt arbeidskraft. De som mener innvandring er dårlig for Norge nevner i størst grad dårlig integrering, kostnader og kamp om arbeidsplassene. Kvinner mener i større grad enn menn at innvandring er bra for Norge, mens de under år er mer positive enn de over år. De som stemmer SV mener i større grad innvandring er bra enn de som stemmer andre partier, mens de som stemmer FrP i minst grad mener innvandring er bra. 07 Ipsos.

6 Drøyt halvparten mener innvandring i hovedsak er bra for Norge «Synes du innvandring i hovedsak er bra eller dårlig for Norge?» Dårlig 6 % Vet ikke / ønsker ikke å svare % Verken bra eller dårlig % Bra % Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

7 Flere mener innvandring i hovedsak er bra for Norge «Synes du innvandring i hovedsak er bra eller dårlig for Norge?» Februar Februar Februar % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Meget bra Ganske bra Verken bra eller dårlig Ganske dårlig Meget dårlig Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

8 Hva er de viktigste grunnene til at du synes innvandring er bra for Norge? 07 Ipsos.

9 Hva er de viktigste grunnene til at du synes innvandring er dårlig for Norge? 07 Ipsos.

10 Kvinner og de under er mest positive til innvandring «Synes du innvandring i hovedsak er bra eller dårlig for Norge?» Alle Menn 0 6 Kvinner år år år år % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Meget bra Ganske bra Verken bra eller dårlig Ganske dårlig Meget dårlig Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

11 Høyt utdannede mest positive «Synes du innvandring i hovedsak er bra eller dårlig for Norge?» Alle Grunnskole 0 0 VGS Uni/høyskole, lavere grad Uni/høyskole, høyere grad 6 7 % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Meget bra Ganske bra Verken bra eller dårlig Ganske dårlig Meget dårlig Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

12 Oslos innbyggere mest positive «Synes du innvandring i hovedsak er bra eller dårlig for Norge?» Alle Oslo 46 Østlandet ellers Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Meget bra Ganske bra Verken bra eller dårlig Ganske dårlig Meget dårlig Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

13 SV-velgere mest positive, FrP-velgere mest kritiske «Synes du innvandring i hovedsak er bra eller dårlig for Norge?» Alle SV 7 V MDG 4 AP 4 KRF H SP FRP 7 % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Meget bra Ganske bra Verken bra eller dårlig Ganske dårlig Meget dårlig Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

14 . Flere eller færre flyktninger? 4 07 Ipsos.

15 Andelen som synes Norge bør ta i mot flere flyktninger øker Drøyt en tredel av befolkningen (6 %) vil at Norge motta flere flyktninger, mens 7 % ønsker at vi skal motta færre. 4 % vil verken ta imot flere eller færre flyktninger. Andelen som vil motta flere flyktninger øker fra 06, da % ville ta imot flere, mens % vil motta færre. En større andel av kvinner enn menn vil ta imot flere flyktninger. Det samme gjelder for innbyggerne på Vestlandet, hvor en større andel vil ta imot flere flyktninger enn landsgjennomsnittet. Også flere av SV-velgerne vil motta flere flyktninger enn befolkningen i helhet. 07 Ipsos.

16 Befolkningen er splittet i synet på om vi bør ta imot flere eller færre flyktninger «Synes du Norge bør ta imot flere eller færre flyktninger?» Vet ikke % Færre flyktninger 7 % Flere flyktninger 6 % Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos. Verken flere eller færre flyktninger 4 %

17 Andelen som mener Norge bør ta i mot flere flyktninger øker «Synes du Norge bør ta imot flere eller færre flyktninger?» Februar Februar Februar 0 7 % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Betydelig flere enn i dag Noen flere enn i dag Verken flere eller færre enn i dag Noen færre enn i dag Betydelig færre enn i dag Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

18 Flere kvinner enn menn mener Norge bør ta imot flere flyktninger «Synes du Norge bør ta imot flere eller færre flyktninger?» Alle Menn 4 Kvinner år 0 - år år år % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Betydelig flere enn i dag Noen flere enn i dag Verken flere eller færre enn i dag Noen færre enn i dag Betydelig færre enn i dag Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

19 Høyt utdannede vil ta imot flere flyktninger «Synes du Norge bør ta imot flere eller færre flyktninger?» Alle Grunnskole 4 0 VGS 7 4 Uni/høyskole, lavere grad 0 Uni/høyskole, høyere grad % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Betydelig flere enn i dag Noen flere enn i dag Verken flere eller færre enn i dag Noen færre enn i dag Betydelig færre enn i dag Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

20 Størst andeler på Vestlandet og i Oslo som vil ta imot flere flyktninger «Synes du Norge bør ta imot flere eller færre flyktninger?» Alle Oslo 6 4 Østlandet ellers Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge 0 6 % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Betydelig flere enn i dag Noen flere enn i dag Verken flere eller færre enn i dag Noen færre enn i dag Betydelig færre enn i dag Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

21 SV-velgerne mest positive til flere flyktninger «Synes du Norge bør ta imot flere eller færre flyktninger?» Alle SV V MDG AP KRF SP H FRP % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Betydelig flere enn i dag Noen flere enn i dag Verken flere eller færre enn i dag Noen færre enn i dag Betydelig færre enn i dag Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

22 . Integrering 07 Ipsos.

23 av mener integreringen fungerer dårlig Inntrykket av integreringen er bedre siden fjoråret, men likevel er det flere som mener den fungerer dårlig enn godt. 40 % synes integreringen fungerer dårlig, mens 7 % mener den fungerer godt. Tilsvarende tall for 06 er henholdsvis 4 % og %. De som mener integreringen fungerer godt begrunner dette med sysselsetting/inkludering i arbeidslivet, at innvandrere blir godt mottatt/inkludert i lokalsamfunnet og at det er bra system for oppfølging. De som mener integreringen fungerer dårlig svarer også at det skyldes sysselsetting/inkludering i arbeidslivet, men også manglende norskopplæring/språkproblemer og dårlig system, kontroll og oppfølging. Større andeler blant kvinner og personer over 60 år mener at integreringen fungerer godt enn i totalbefolkningen. 07 Ipsos.

24 En fjerdedel mener integreringen fungerer godt i Norge «Hvor godt eller dårlig synes du integreringen fungerer i Norge?» Vet ikke % Fungerer dårlig 40 % Fungerer godt 7 % Fungerer verken godt eller dårlig 0 % Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

25 Integreringen anses å fungere bedre enn foregående år «Hvor godt eller dårlig synes du integreringen fungerer i Norge?» Februar Februar 06 Februar 0 4 % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Meget godt Ganske godt Verken godt eller dårlig Ganske dårlig Meget dårlig Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

26 Hva er de viktigste grunnene til at du synes integreringen fungerer godt? 6 07 Ipsos.

27 Hva er de viktigste grunnene til at du synes integreringen fungerer dårlig? 7 07 Ipsos.

28 De over 60 år synes integreringen fungerer best «Hvor godt eller dårlig synes du integreringen fungerer i Norge?» Alle 6 0 Menn Kvinner 7-4 år år år 60 år % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Meget godt Ganske godt Verken godt eller dårlig Ganske dårlig Meget dårlig Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

29 De med lavest og høyest utdanning synes integreringen fungerer best «Hvor godt eller dårlig synes du integreringen fungerer i Norge?» Alle 6 0 Grunnskole VGS Uni/høyskole, lavere grad 6 Uni/høyskole, høyere grad 6 % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Meget godt Ganske godt Verken godt eller dårlig Ganske dårlig Meget dårlig Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

30 Innbyggerne i Oslo splittet om hvor godt integreringen fungerer «Hvor godt eller dårlig synes du integreringen fungerer i Norge?» Alle 6 0 Oslo Østlandet ellers 6 0 Vestlandet Midt-Norge 0 4 Nord-Norge 4 % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Meget godt Ganske godt Verken godt eller dårlig Ganske dårlig Meget dårlig Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

31 KrFs velgere synes integreringen fungerer best, FrPs velgere synes integreringen fungerer dårligst «Hvor godt eller dårlig synes du integreringen fungerer i Norge?» Alle KRF MDG V SV AP SP H FRP % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Meget godt Ganske godt Verken godt eller dårlig Ganske dårlig Meget dårlig Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

32 4. Regjeringen 07 Ipsos.

33 Flere mener regjeringen håndterer innvandring og integrering godt Halve befolkningen mener regjeringen gjør en god jobb når det gjelder å håndtere innvandring og integrering, mens litt færre (4 %) mener det gjøres en dårlig jobb. Det har vært en markant stigning siden 0, da % mente jobben var god, og også en økning fra i fjor da 44 % mente regjeringen gjorde en god jobb. Større andeler av de over 40 år enn i totalbefolkningen mener regjeringens jobb på området er god. Det er også flere menn enn kvinner som mener dette. De som ikke har fullført utdanning etter grunnskolen mener oftere at regjeringen gjør en god jobb enn totalbefolkningen. Større andeler av de som stemmer regjeringspartiene Høyre eller Fremskrittspartiet mener, ikke overraskende, at regjeringen gjør en god jobb med å håndtere innvandring og integrering. 07 Ipsos.

34 Folket er splittet i synet på regjeringens håndtering av innvandring og integrering «Synes du regjeringen gjør en god eller dårlig jobb når det gjelder å håndtere innvandring og integrering?» Vet ikke % Dårlig jobb 4 % God jobb 4 % Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

35 Andelen som mener regjeringen gjør en god jobb har økt betraktelig siden 0 «Synes du regjeringen gjør en god eller dårlig jobb når det gjelder å håndtere innvandring og integrering?» Februar Februar Februar % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Meget god jobb Ganske god jobb Ganske dårlig jobb Meget dårlig jobb Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

36 De eldre mener i størst grad at regjeringen håndterer innvandring og integrering godt «Synes du regjeringen gjør en god eller dårlig jobb når det gjelder å håndtere innvandring og integrering?» Alle Menn Kvinner år år år år+ 4 % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Meget god jobb Ganske god jobb Ganske dårlig jobb Meget dårlig jobb Vet ikke 6 07 Ipsos.

37 De med lavest utdanning mener i størst grad at regjeringen gjør en god jobb på feltet «Synes du regjeringen gjør en god eller dårlig jobb når det gjelder å håndtere innvandring og integrering?» Alle Grunnskole VGS 4 0 Uni/høyskole, lavere grad 44 Uni/høyskole, høyere grad % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Meget god jobb Ganske god jobb Ganske dårlig jobb Meget dårlig jobb Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

38 Oslo-innbyggerne minst positive til regjeringens arbeid «Synes du regjeringen gjør en god eller dårlig jobb når det gjelder å håndtere innvandring og integrering?» Alle Oslo Østlandet ellers 4 6 Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge 4 7 % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Meget god jobb Ganske god jobb Ganske dårlig jobb Meget dårlig jobb Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

39 Høyres velgere mest fornøyd med regjeringen «Synes du regjeringen gjør en god eller dårlig jobb når det gjelder å håndtere innvandring og integrering?» Alle H FRP KRF SP AP V MDG SV % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Meget god jobb Ganske god jobb Ganske dårlig jobb Meget dårlig jobb Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

40 . Bekymring Ipsos.

41 Færre er bekymret for flere flyktninger av er bekymret for økt antall flyktninger, mens av ikke er bekymret. Andelen som er bekymret har gått betraktelig ned siden fjoråret, da snaut halve befolkningen var bekymret for økt antall flyktninger. Andelen som er bekymret for økt antall flyktninger øker med stigende alder. Det er også en tendens til at andelen bekymrede stiger med økende utdanning. Fremskrittspartiets velgere er overrepresentert blant de som er bekymret for økning i flyktningetallet Ipsos.

42 av er ikke bekymret for økt antall flyktninger «I hvilken grad er du bekymret for økt antall flyktninger?» Vet ikke % Bekymret % Ikke bekymret 66 % Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

43 Andelen som er bekymret synker vesentlig «I hvilken grad er du bekymret for økt antall flyktninger?» Februar Februar Februar % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Meget bekymret Ganske bekymret Ikke særlig bekymret Ikke bekymret i det hele tatt Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

44 Andelen bekymrede øker med alder «I hvilken grad er du bekymret for økt antall flyktninger?» Alle 46 0 Menn 4 0 Kvinner år 7 - år år år+ 6 % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Meget bekymret Ganske bekymret Ikke særlig bekymret Ikke bekymret i det hele tatt Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

45 De med høyere utdanning er mindre bekymret «I hvilken grad er du bekymret for økt antall flyktninger?» Alle 46 0 Grunnskole 6 7 VGS Uni/høyskole, lavere grad 4 Uni/høyskole, høyere grad 4 % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Meget bekymret Ganske bekymret Ikke særlig bekymret Ikke bekymret i det hele tatt Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

46 Osloboere og vestlendinger minst bekymret «I hvilken grad er du bekymret for økt antall flyktninger?» Alle 46 0 Oslo 0 Østlandet ellers 7 4 Vestlandet 7 Midt-Norge 6 40 Nord-Norge 44 % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Meget bekymret Ganske bekymret Ikke særlig bekymret Ikke bekymret i det hele tatt Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

47 FrPs velgere langt mer bekymret enn resten «I hvilken grad er du bekymret for økt antall flyktninger?» Alle FRP SP H KRF AP V MDG SV % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Meget bekymret Ganske bekymret Ikke særlig bekymret Ikke bekymret i det hele tatt Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

48 Bekymringen for økt fremmedfiendtlighet øker av nordmenn er bekymret for økt fremmedfiendtlighet, men også denne andelen synker sammenlignet med 06 da av var bekymret. Årets resultater er på samme nivå som i 0. De under år er mindre bekymret for økt fremmedfiendtlighet enn resten av befolkningen. Større andeler av SV-velgerne er bekymret for økning i fremmedfiendtligheten enn befolkningen totalt Ipsos.

49 av bekymret for økt fremmedfiendtlighet «I hvilken grad er du bekymret for økt fremmedfiendtlighet?» Vet ikke % Ikke bekymret 40 % Bekymret % Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

50 Andelen som er bekymret minker «I hvilken grad er du bekymret for økt fremmedfiendtlighet?» Februar Februar Februar % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Meget bekymret Ganske bekymret Ikke særlig bekymret Ikke bekymret i det hele tatt Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

51 De unge minst bekymret for økt fremmedfiendtlighet «I hvilken grad er du bekymret for økt fremmedfiendtlighet?» Alle Menn Kvinner år år år 60 år % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Meget bekymret Ganske bekymret Ikke særlig bekymret Ikke bekymret i det hele tatt Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

52 De med høyere utdanning mer bekymret «I hvilken grad er du bekymret for økt fremmedfiendtlighet?» Alle Grunnskole 7 4 VGS Uni/høyskole, lavere grad 4 7 Uni/høyskole, høyere grad % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Meget bekymret Ganske bekymret Ikke særlig bekymret Ikke bekymret i det hele tatt Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

53 Små forskjeller mellom landsdelene «I hvilken grad er du bekymret for økt fremmedfiendtlighet?» Alle Oslo 40 7 Østlandet ellers Vestlandet 6 Midt-Norge Nord-Norge 4 0 % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Meget bekymret Ganske bekymret Ikke særlig bekymret Ikke bekymret i det hele tatt Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

54 SVs velgere mest bekymret, FrPs minst «I hvilken grad er du bekymret for økt fremmedfiendtlighet?» Alle SV V MDG AP SP H KRF FRP % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 0% 0% 00% Meget bekymret Ganske bekymret Ikke særlig bekymret Ikke bekymret i det hele tatt Vet ikke Kilde Ipsos 0.-. februar Ipsos.

55 6. Vedlegg 07 Ipsos.

56 Metode Feltperiode: 0.-. februar 07 Antall intervjuer: 47 Ipsos har intervjuet et tilfeldig, representativt utvalg personer bosatt i Norge som er 7 år og eldre. Intervjuene er gjennomført på telefon. I figurene vises avrundede tall, som gjør at prosentene ikke alltid summerer til 00. Spørsmålene: Synes du innvandring er bra eller dårlig for Norge? Hva er de viktigste årsakene til at du synes innvandring er bra for Norge? Hva er de viktigste årsakene til at du synes innvandring er dårlig for Norge? Synes du Norge bør ta imot flere eller færre flyktninger? Hvor godt eller dårlig synes du integreringen fungerer i Norge? Hva er de viktigste årsakene til at du synes integreringen fungerer godt? Hva er de viktigste årsakene til at du synes integreringen fungerer dårlig? Synes du regjeringen gjør en god eller dårlig jobb når det gjelder å håndtere innvandring og integrering? I hvilken grad er du bekymret for økt antall flyktninger? I hvilken grad er du bekymret for økt fremmefiendlighet? 6 07 Ipsos.

Hvordan lese tabellene?

Hvordan lese tabellene? Hvordan lese tabellene? Tabellverket gir detaljert oversikt over resultatene på totalnivå og for utvalgte bakgrunnsvariabler. Trekantene markerer signifikant forskjell fra gjennomsnittet/totalen. Sort

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017 MEDBORGERNOTAT #6 «Holdninger til innvandring 2013-2017» Runa Falck Langaas Runa.Langaas@uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Introduksjon Dette notatet gir en oversikt over norske medborgere sine

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #8. «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden »

MEDBORGERNOTAT #8. «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden » MEDBORGERNOTAT #8 «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden 2013-2017.» Annika Rødeseike annika.rodeseike@student.uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Bekymring for klimaendringer

Detaljer

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning De sakene som velgerne er opptatt av har betydning for hvilke partier de

Detaljer

MEDBORGERNOTAT # 5. «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden »

MEDBORGERNOTAT # 5. «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden » MEDBORGERNOTAT # 5 «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden 2013-2017» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juni 2017 Norske velgeres tilfredshet

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013

Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013 Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013 Utarbeidet for Huseiernes Landsforbund Ipsos MMI v/ Marius Michelsen og Ingrid Hågård Bakke Oslo, august 2013 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet ** Spm:man1 ** Hva er din holdning til kommersielle aktører innen sykehus, eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern? Chi nivå(w):% Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning Mann Kvinne + Oslo Østlandet

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Søndre Land kommune Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen TNS.4. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Tilknytning til steder 4 Holdninger til ulike

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers ** Spm:Nor1 ** N det gjelder maten til deg / din husstand, hvor viktige er hvert av følgende forhold for deg? Celleinnhold: Kjønn Alder Landsdel Utdanning Husstandsinntekt Mann Kvinne 18-29 30-39 40-59

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #3. «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden »

MEDBORGERNOTAT #3. «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden » MEDBORGERNOTAT #3 «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden 2014-2017.» Annika Rødeseike annika.rodeseike@student.uib.no Universitetet i Bergen August 2017

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

Holdninger til NATO. Oktober Ansvarlig konsulent Opinion: Nils Petter Strømmen

Holdninger til NATO. Oktober Ansvarlig konsulent Opinion: Nils Petter Strømmen Holdninger til NATO Oktober 00 Ansvarlig konsulent Opinion: Nils Petter Strømmen Innhold Om undersøkelsen Metode og gjennomføring Resultater Resultater på norsk Results in English on main question (also

Detaljer

Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing. Kommunal- og regionaldepartementet, rapport

Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing. Kommunal- og regionaldepartementet, rapport Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing Kommunal- og regionaldepartementet, rapport 10.06.09 Oppsummering 54 prosent av befolkningen kjenner til at egen kommune samarbeider med en eller andre

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 23.02.2016 Deres ref: Fagforbundet Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Notat Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen 2010 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For å nå målsettingene om rask bosetting

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport I: Alkohol og meg selv Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Eget drikkemønster Egenevaluering av egne alkoholvaner Evaluering av omgangskretsens alkoholvaner

Detaljer

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til

Detaljer

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Norsk Vann Dato: Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 2 Oppsummering av hovedfunn Contents Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #9. «Holdninger til den fremtidige bilparken i 2025.»

MEDBORGERNOTAT #9. «Holdninger til den fremtidige bilparken i 2025.» MEDBORGERNOTAT #9 «Holdninger til den fremtidige bilparken i 2025.» Annika Rødeseike annika.rodeseike@student.uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Holdninger til den fremtidige bilparken i Norge Dette

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Desember Utført på oppdrag for Postkom

Befolkningsundersøkelse Desember Utført på oppdrag for Postkom Befolkningsundersøkelse Desember 2014 Utført på oppdrag for Postkom Om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført av NorgesBarometeret. Dataene er innhentet på telefon i uke 49 i 2014. Telefon intervjuene

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Holdninger til NATO. Oktober Ansvarlig konsulent Opinion: Martin Aabech

Holdninger til NATO. Oktober Ansvarlig konsulent Opinion: Martin Aabech Holdninger til NATO Oktober Ansvarlig konsulent Opinion: Martin Aabech Innhold Om undersøkelsen Metode og gjennomføring Resultater Resultater på norsk Results in English on main question (also with longer

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 11.11.2015 Deres ref: Actis Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR HEMNE KOMMUNE FEBRUAR 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR HEMNE KOMMUNE FEBRUAR 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR HEMNE KOMMUNE FEBRUAR 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 401 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Hemne kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Holdninger til forsvaret

Holdninger til forsvaret Holdninger til forsvaret Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. Juni Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Juli 2013. Utført på oppdrag for Postkom

Befolkningsundersøkelse Juli 2013. Utført på oppdrag for Postkom Befolkningsundersøkelse Juli 2013 Utført på oppdrag for Postkom Om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført av NorgesBarometeret. Undersøkelsen er gjennomført i perioden 26. juni til 1 juli på

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Valganalyse stortingsvalget 2017 nasjonalt

Valganalyse stortingsvalget 2017 nasjonalt Valganalyse stortingsvalget nasjonalt Av: Dag Thorsdalen 1. Innledning og metode I oktober presenterte jeg på pollofpolls.no en foreløpig fylkesanalyse for Rogaland av Stortingsvalget. http://www.pollofpolls.no/?cmd=kommentarer&do=vis&kommentarid=2307

Detaljer

Holdninger til alkohol

Holdninger til alkohol Delrapport IV: Holdninger til alkohol Denne delen av Blå Kors-undersøkelsen tar for seg: Hvilke helse- og livsstilsproblemer setter folket øverst på samfunnsagendaen Hvordan mener vi rusmisbrukere bør

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010 gjennomført

Detaljer

Aldri har så mange skiftet parti

Aldri har så mange skiftet parti Aldri har så mange skiftet parti Nesten fire av ti velgere (37 prosent) skiftet fra ett parti til et annet mellom 1997 og 2001. Arbeiderpartiet hadde rekordlav lojalitet: Bare drøyt halvparten (56 prosent)

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport III: Alkohol og graviditet Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Er det greit at gravide drikker alkohol, og hvor mye er det i så tilfelle akseptabelt

Detaljer

Demokrati og lokalvalg. Jon Helge Lesjø Samplan

Demokrati og lokalvalg. Jon Helge Lesjø Samplan Demokrati og lokalvalg Jon Helge Lesjø Samplan 17.09.2015 Demokratiteori Folkestyre som representativt demokrati eller konkurransedemokrati valgdemokratiet Deltakerdemokrati Dialogdemokrati Den parlamentariske

Detaljer

Holdninger til jordvern i befolkningen

Holdninger til jordvern i befolkningen L a n d b r u k e t s Utredningskontor Holdninger til jordvern i befolkningen Anne Bunger ISSN 1503-2388 Notat 1 2011 Landbrukets Utredningskontor Schweigaardsgt. 34C Pb 9347 Grønland N-0135 OSLO Tlf:

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport V: Tillit til aktørene på rusfeltet Denne delen av Blå Kors-undersøkelsen tar for seg: I hvilken grad opplever vi at mennesker med rusproblemer får den hjelpen de

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lektorer 8. 23. februar Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 23. februar Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 705 Utvalg: Måle medievaner

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant journalister 4. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 4. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Holdninger til forsvaret

Holdninger til forsvaret Holdninger til forsvaret Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. mars 0 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig

Detaljer

Trenden er brutt færre skifter parti

Trenden er brutt færre skifter parti Trenden er brutt færre skifter parti Færre velgere skifter parti nå enn før, viser ferske tall fra valgundersøkelsen. I alt 39 prosent endret standpunkt fra stortingsvalget i 2005 til 2009. De største

Detaljer

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.05.2017 Deres ref: Sogn og Fjordane Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant redaktører 3. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 3. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister?

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Kjønn Alder 6 år eller mer Hva er din høyeste avsluttede utdannelse? Folkeskolenivå Hva vil du anslå husstandens samlede

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport VI: Alkohol og arbeidsliv Denne delen av Blå Kors-undersøkelsen tar for seg: Hvordan opplever vi drikkemønsteret ved sosiale tilstelninger på arbeidsplassen Hvor

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE AV HOLDNINGER TIL FOTBALL-EM I NORGE 17.-22. november 2009

TELEFONUNDERSØKELSE AV HOLDNINGER TIL FOTBALL-EM I NORGE 17.-22. november 2009 TELEFONUNDERSØKELSE AV HOLDNINGER TIL FOTBALL-EM I NORGE 17.-22. november 9 Rapport utarbeidet for Norges Fotballforbund av Erik Dalen 25. november 9 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Flerkulturelle arbeidsplasser

Flerkulturelle arbeidsplasser Flerkulturelle arbeidsplasser Undersøkelse gjennomført for Manpower 04.03.2016 Reidar Dischler Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER METODE Manpower Sven Fossum Datainnsamling gjennomført i webpanel FORMÅL

Detaljer

Hva sier opinionsmålinger om den norske situasjonen?

Hva sier opinionsmålinger om den norske situasjonen? Avslutningskonferansen for IMER-programmet Ottar Hellevik Hva sier opinionsmålinger om den norske situasjonen? Økonomisk, kulturell og religiøs innvandrerskepsis. Konsekvensen av økt innvandring for holdningene.

Detaljer

Fredskorpset Kjennskapsmåling

Fredskorpset Kjennskapsmåling Fredskorpset Kjennskapsmåling Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Undersøkelsens formål er å måle kjennskap og holdning til Fredskorpset. Lignende målinger er gjennomført i 2011-2013. Intervjuperiode

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2017 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato:

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Ørl an d kom m u n e Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Saksnr: 12-00332 Dato: 10.02.2012 IMDi-notat Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For fjerde gang

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Partiet Rødt Dato: 21.02.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende,

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. Presentasjon KST TNS Politikk & samfunn

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. Presentasjon KST TNS Politikk & samfunn i Søndre Land kommune Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen Presentasjon KST 1.05. Bakgrunn og formål Formål I forbindelse med utredning om fremtidig kommunestruktur ønsker Søndre Land kommune

Detaljer

SOSIALE MEDIER TRACKER

SOSIALE MEDIER TRACKER SOSIALE MEDIER TRACKER APRIL JUNI 2017 FACFACEBOOK E B O O K I I NORGE 3 448 000 HAR PROFIL (83,5 %) 3 443 000 ER BRUKERE (83,4 %) 45 % 55 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn har Facebook-profil. 81% 84% 83%

Detaljer

Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-20.mars 2013 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI

Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-20.mars 2013 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-.mars 13 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI Undersøkelsen er utarbeidet av Ipsos MMI på oppdrag for Norges Bondelag

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Søndre Land kommune Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen Bakgrunn og formål Formål I forbindelse med utredning om fremtidig kommunestruktur ønsker Søndre Land kommune å involvere og engasjere

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og EU

Internasjonalt samarbeid og EU Internasjonalt samarbeid og EU Landsomfattende omnibus 8. 10. august 2017 Prosjektinformasjon Formål: Måle holdning til internasjonalt samarbeid og EU Dato for gjennomføring: 8. 10. august 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017 Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse Valg 2017 Om undersøkelsene Ettervalgundersøkelsen er gjennomført 12. 15. september av Ipsos. 1596 respondenter Medlemsundersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Enda flere skifter parti

Enda flere skifter parti Enda flere skifter parti Bernt Aardal og Guro Stavn Om Valgundersøkelsen 2005 Bernt Aardal og Henry Valen har hatt det faglige ansvaret for valgundersøkelsen, mens Statistisk sentralbyrå har trukket utvalget

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer 205 Sperrefrist til 7. mai Fakta om undersøkelsen TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse. Målingen er utviklet og eies av TNS Gallup og resultatene

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning

Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning To tredeler av verdens olje, kull og gass må bli liggende hvis vi skal begrense den globale oppvarmingen til to grader og forhindre store og

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Forenklingsundersøkelsen Reidar Dischler

Forenklingsundersøkelsen Reidar Dischler Forenklingsundersøkelsen 2017 05.09.2016 Reidar Dischler OPPDRAGSGIVER METODE Revisorforeningen, NHO og Regnskap Norge Undersøkelsen er gjennomført på telefon FORMÅL Undersøke næringslivets syn på hvorvidt

Detaljer

7. Holdninger til innvandrere og innvandringspolitikk

7. Holdninger til innvandrere og innvandringspolitikk 7. Holdninger til innvandrere og innvandringspolitikk Nordmenn er blitt mer positive til innvandring og innvandrere utover på 1990-tallet. Velviljen økte særlig fra 1995 til 1996. I årene 1993-1995 endret

Detaljer

1. Hvordan mener du at norske kommuner kan håndtere det økte antallet asylsøkere og flyktninger?

1. Hvordan mener du at norske kommuner kan håndtere det økte antallet asylsøkere og flyktninger? NRKs ordførerundersøkelse om mottak av flyktninger og asylsøkere januar 2016 1. Hvordan mener du at norske kommuner kan håndtere det økte antallet asylsøkere og flyktninger? I 2015 kom 31.000 flyktninger

Detaljer

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Norges befolkning har vokst kraftig de siste 30 årene. Befolkningen passerte 4 millioner i 1975 og i dag bor det vel 4,6 millioner i Norge. De siste 10 årene har

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling,

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling, Meløy en likestillingsvennlig kommune? Kvinnenettverket i Meløy Kvinnenettverket i Meløy Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Omnibus landsomfattende 04/2004 april Oppdragsgiver: Fafo Dato: 22. april 2004 Konsulent: Gunhild Rui Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen

Detaljer

Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer?

Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer? Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer? Vi har spurt våre medlemsbedrifter om hvilke saker de mener er de viktigste for dem. Samtidig har vi spurt de politiske

Detaljer