Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis"

Transkript

1 Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis

2 Plan for innlegget 1. Kort om medarbeiderdrevet innovasjon 2. Om jakten på beste praksis 3. Jaktens resultater 4. Seks råd for å lykkes med MDI 5. Medarbeiderdrevet innovasjon hva er de viktigste utfordringene?

3 Hva er medarbeiderdrevet innovasjon? Medarbeiderdrevet innovasjon er en fellesbetegnelse for de ansattes aktive deltakelse i utvikling av varer, tjenester og produksjonsprosesser, og knoppskyting fra eksisterende virksomheter. Kilde: Regjeringens innovasjonsmelding (2009)

4 Bakgrunn for MDI Kan i Norge trekke linjer tilbake til Samarbeidsforsøkene på 60-tallet Har vært spesielt i fokus i Danmark - EDI Kjernen i MDI er troen på at de ansatte har kunnskap, ideer og erfaringer som kan brukes på en bedre måte for å bidra til innovasjon. Utfordringen er hvordan man best kan få det til i praksis?

5 Hva vet vi om MDI? Lite forskning på emnet, men forhold som går igjen er ledelsens støtte, ansattes autonomi, samarbeid og utviklingsorientering som de fire viktigste faktorene for medarbeiderdrevet innovasjon. Dansk undersøkelse viser at bedriftene som praktiserer MDI rapporterer om både positiv effekt på bunnlinjen og økt medarbeidertilfredshet.

6 Om prosjektet Oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet Bakgrunn i Innovasjonsmeldingen og ønske fra partene Samarbeid mellom IRIS og NTNU Samfunnsforskning AS Hensikt: Utarbeide en håndbok med retningslinjer for beste praksis innen medarbeiderdrevet innovasjon, og en status over kunnskapen på området Gjennomført 2010

7

8 Noen hovedfunn fra jakten Det er store variasjoner i måten å praktisere MDI. Det finnes ikke én beste praksis. De fleste bedriftene bruker virkemidler for idefangst og oppfølging, men noen mangler denne typen strukturer. De kan likevel være like gode på MDI. Bedrifter som er gode på MDI har en del kulturelle kjennetegn felles. Rollen til tillitsvalgte (hvor dette finnes) og den operative ledelsen (arbeidsledelse) ser ut til å være spesielt viktig for å lykkes med MDI.

9 Roller Tillitsvalgt Leder Medarbeider Kulturelle kjennetegn Engasjement Toleranse Samarbeids -orientering Utviklingsorientering Autonomi Stolthet Åpenhet Trygghet Tillit «Verktøy» Manuelle verktøy lister og skjema, nyhetsbrev, beskjedtavler E-verktøy programvare, sosiale media, elektroniske skjema, intranett, informasjonsskjermer Skreddersydde prosesser og system idémeklere, videreutdanning, forskning, formelle / uformelle rutiner for idéutvikling, ide- og konseptutviklingsmetodikk, personalpolitikk

10 1. Engasjement «Det er en glød for selve prosjektene. De som jobber med et prosjekt brenner virkelig for det. Og så er det veldig viktig at man får masse tillit».

11 2. Tillit «Ledelsen må være villig til å gi tillit, men det går jo begge veier. Vi snakker mye om at hvis man får ansvar, men ikke faktisk tar på seg ansvaret man får så går ikke et sånt samarbeid. Man må stole på hverandre når man jobber mot samme mål».

12 3. Trygghet «Gjennom kommunikasjon bygger du opp en trygghet for at folk tør å komme med noe, selv om de tenker at det er gjerne litt dumt dette her, men jeg kan vel si det likevel. Når du har sagt et par ting du ikke har fått gjennomslag for, men får tilbakemelding på hvorfor så fortsetter du å komme med forslag».

13 4. Samarbeidsorientering «Det har vært en suksessfaktor som bedriftsledelsen og tillitsvalgte har jobbet sammen for å få til: At vi har pløyd jorda sammen på en måte. Og så har vi lagt en plan sammen for hvordan vi skal gjøre det videre. Så det har vært en suksessfaktor for begge parter, både for tillitsvalgt og ledelse, at vi har sett fordeler i samarbeidet».

14 5. Stolthet «Folk trives her, og det er få som slutter. Vi har snakket med folk som hadde vært innleid her. De sa at det var så trivelig her, at de ville komme tilbake». «Ja, vi blir sett på som en partner det er nyttig å samarbeide med for å utvikle prosjekter».

15 6. Toleranse «Det er ikke alle som vil stå fram i plenum og fortelle. Men har du god kontakt og et jordnært forhold til alle personene rundt deg, kan du få ideer direkte gjennom folk» «Det er lov til å gjøre feil, men det er ikke lov til å skjule feil».

16 7. Utviklingsorientering «Det er nedskrevet i verdidokumentet vårt at vi skal påvirke, eller være med på å utvikle fagfeltet vårt. Hele personalet var med å utarbeide dette dokumentet i fellesskap». «Er du redd for endringer, er du også redd for å komme med forslag om forbedringer. For noen av forslagene som kommer til forbedring kan jo gå ut over akkurat din jobb. Så det er viktig med en trygghet for at endringer betyr ikke at du mister jobben din».

17 8. Autonomi «Det handler om at man faktisk påvirker hverdagen sin». «Hvis du har gitt ansvaret fra deg, må du ikke gå inn og overstyre». «Endelig så åpnet det seg en verden, - du kunne jo bidra der du syntes det var artig å jobbe, og det var ikke sånn før, vet du».

18 9. Åpenhet «Helt åpen. Helt åpen. Det er ikke noen saker som er på ledelsen og noen saker som er på tillitsvalgte og medarbeidere. Alle saker er åpne» «Man kan sitte og være uenig med den administrerende direktøren på intranettet i kommentarene sine, uten at noen reagerer på det». «At døren inn til ledelsen står åpen, og jeg vet at hvis jeg vil så inn en idé, så må jeg ta med meg en kaffekopp og gå inn der, sette meg ned og begynne å prate litt».

19 Arbeid for kulturendring i praksis 1. Kultur har treghet, så tenk langsiktig. Vedvarende oppmerksomhet fra ledelse er nødvendig. 2. Organisasjonsendring er noe som gjelder alle. Det er ikke noen få opplyste individ som skal få andre (eller organisasjonen ) til å endre seg. 3. Arbeid med moderate mål og bygg på erfaringer med eksisterende kultur. Slik kan man unngå å bli fanget (og handlingslammet) i gapet mellom ideal og realitet. 4. Det trengs en sterk vi-følelse i kulturendringsarbeid. Trekk inn vanlige medarbeidere og mellomledere i arbeidet. Vi-følelsen er vanskelig å etablere dersom alle de som arbeider med kulturendring kan oppfattes som perifere eller outsidere (konsulenter, HR-personell o.l.). 5. Arbeid prosessorientert og lyttende. I praksis betyr dette at man må være villig til å lytte til hvordan et mangfold av ansatte og grupperinger responderer på endringsarbeidet. Og videre stadig ta konsekvensen av dette i utformingen av det videre arbeidet. Det er altså vanskelig å legge en plan som følges slavisk i arbeid med kulturendring. Prosessen må stadig revideres.

20 Råd1: Ledelse av MDI Sett i gang med tiltak med hovedvekt på å gjøre lederne bedre til å fange opp og følge opp ideer fra de ansatte. Ledere som ønsker å fremme medarbeiderdrevet innovasjon bør være mindre opptatt av å få igjennom sine meninger og mer fokusert på være samhandlende over for de man er leder for. Bred involvering av medarbeidere innebærer at lederne må finne seg i at det pågår aktiviteter i virksomheten som lederne ikke deltar i. Disse punktene er spesielt viktig i forhold til den operative ledelsen.

21 Råd 2: De ansattes autonomi Arbeidet i virksomheten må organiseres slik at de ansatte får både myndighet og ansvar. Dette gjelder både i utførelsen av arbeidsoppgavene og innovasjonsprosessen. De ansatte må utnytte si autonomi med engasjement og deltagelse. Uten dette fungerer ikke MDI. For at ansatte skal engasjere seg, er det viktig at de føler et eierskap til egen virksomhet. Ansvar+Kunnskap=Eierskap

22 Råd 3: Informasjon Gi de ansatte informasjon på en slik måte at de hele tiden har god kjennskap til hva som skjer i bedriften og hvordan bedriften og den aktuelle avdeling ligger an (nøkkeltall). Informere både muntlig, via nett og gjerne via skjermer på arbeidsplassen.

23 Råd 4: Samarbeid Identifiser noen tiltak som kan gjøre samarbeidet mellom ledelse og ansatte bedre, mer utviklingsorientert og preget av tillit. Start med konkrete prosjekter. Samarbeidet må organiseres slik at det virker gjensidig forpliktende.

24 Råd 5: Systematikk Etabler et system for idefangst og oppfølging av ideer som er tilpasset bedriftens størrelse og egenart. For noen bedrifter kan dette systemet være en programvare for andre kan det være et enkelt og lite formalisert opplegg basert på muntlig kommunikasjon. Det må sikre alle like muligheter og en behandling som oppleves som rettferdig.

25 Råd 6: Tålmodighet Ha et kontinuerlig fokus på medarbeiderdrevet innovasjon i hele virksomheten, fra ansattnivå til styret. Medarbeiderdrevet innovasjon er ikke en kampanje, men en praksis som skal vare!

26 Noen sentrale utfordringer Forholdet mellom drift og utvikling er kritisk og vanskelig. Hvordan få en god balanse? Noen virksomheter premierer gode ideer. Er dette hensiktsmessig? Hva er evnt god praksis? Ledere kommer og går. Hvordan sikre god nok kontinuitet? Virksomhetene rapporterer at utenlandske arbeidstakere produserer færre ideer og at dette kan skyldes kulturforskjeller og språkutfordringer. Hvordan bedre dette?

27 Takk for oppmersomheten og lykke til med medarbeiderdrevet innovasjon!

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap UNGDOMSbedrift Inkluderende arbeidsliv Et program fra Ungt Entreprenørskap Hva er IA? Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er en samarbeidsavtale mellom partene i arbeidslivet (arbeidstaker-

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

En kur for alt? Dokumentasjon fra temaverksted i sykefravær

En kur for alt? Dokumentasjon fra temaverksted i sykefravær En kur for alt? Dokumentasjon fra temaverksted i sykefravær Hvordan skal Trondheim kommune følge råd fra SINTEF om bedre oppfølging av sykefraværet? Enhetsleder Hans Jacob Busch og rådgiver Kjetil Hasselø,

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Til overskriften: (det handler faktisk om å trives) Tittelen er en påminnelse om at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS... 3 STØTTEAPPARATET I AFS NORGE... 6 LOKALKONTAKTENS ROLLE...

Detaljer

Innhold 1. IT-SIKKERHETSLEDELSE OG -KRAV... 2 2. KVALITETSSYSTEM... 6

Innhold 1. IT-SIKKERHETSLEDELSE OG -KRAV... 2 2. KVALITETSSYSTEM... 6 Avdeling for informatikk og elæring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Greta Hjertø Redigert og tilrettelagt for faget Datasikkerhet av Geir Ove Rosvold 20. november 2006 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP

Detaljer

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER Trepartssamarbeid omtanke solidaritet samhold VEILEDER Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren Forord Med røtter tilbake til den første

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

Dyrk det gode medarbeiderskapet 16

Dyrk det gode medarbeiderskapet 16 44 32 16 Dyrk det gode medarbeiderskapet 16 Friminutt med Åsne Havnelid 24 Med ryggen i helspenn 38 Fulgte drømmen til Piemonte 44 Nytt fra Norden 48 I bokhylla 58 «Du må skape trygghet og utvikle det

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse?

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse? 34 Kapittel 1 Hvilke egenskaper har mennesker som fungerer godt i det sosiale livet?? Hva er den viktigste egenskapen til disse menneskene? Hvilke egenskaper ønsker du hos en god venn når ditt eget liv

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer