Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester"

Transkript

1 Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester Forenklet konkurransegrunnlag

2 Innledning Lofotrådet, ved ungdomsprosjektet, arbeider med å opprette en traineeordning for Lofoten. Ordningen skal være flerfaglig og rette seg mot studenter med master- eller bachelorutdanning. Ordningen er innrettet slik at bedriftene ansetter kandidaten, mens Lofotrådet tilbyr kompetansetjenester og kursing til bedrifter/kandidatene. Traineeordningen har varighet på et år, og traineekandidatene starter i jobben sin til høsten. Vi tar sikte på oppstart fra høsten Hvem kan legge inn tilbud? Det er åpent for alle å legge inn tilbud, men vi ønsker først og fremst tilbud fra kompetanseaktører som har erfaring med å lage kurs og kurspakker. Traineeordningen vil bestå av nyutdannede studenter, og derfor vil en del av legitimiteten til ordningen falle på at kursene er av god kvalitet og holdt av personer som har god oversikt over aktuelle akademiske fagretninger. Hva gjør Bo i Lofoten av kompetansetiltak rettet mot traineekandidatene? I tillegg til det som er beskrevet av opplegget i dette dokumentet vil også Trainee Lofoten selv og Lofotrådet utarbeide enkelte kurs rettet mot traineene. Dette er hovedsakelig to typer kurs. Det ene er en introduksjonskurs med fokus på å lære om regionens næringsliv og muligheter. Det andre er at vi vil forberede og arrangere en studietur til en utvalgt destinasjon som er relevante for de traineene som blir ansatt. Kursene Kursene er rettet mot traineekandidatene, og eventuelle andre medarbeidere som bedriftene finner det naturlig å melde på. Likevel er det ønskelig at flere skal være deltagere enn bare traineekandidatene på kursene for å bidra til nettverksbygging. Dette gir anbudsgiverne en mulighet til å selge plasser til kurset, og eventuelt ha inntjening fra andre grupper på kursene. Vi anse det som en styrke for kandidatene å skape nettverk og diskutere fag med andre grupper i Lofoten. Derfor gir vi muligheten, og oppfordrer, anbudsgiverne om å selge kursene for å øke kvaliteten på kursene. Samarbeidsformer Lokal involvering Traineeordningens grunntanke er lokal involvering. Dette vil ikke si at vi ønsker en lokal leverandør, men at vi ønsker at det lokale næringslivet skal involveres og være med å bidra i ordningen enten via foredrag, bedriftsbesøk eller lignende ordninger. Involvering og lokale samarbeidsparter vil telle svært positivt. Grunntanken i ordningen er at den skal ta utgangspunkt i Lofotens samfunns- og næringsliv. Samarbeid med Bo i Lofoten Som eier av arbeidet vil vi også legge vekt på at det beskrives hvordan en skal holde kontakten og samarbeide med ungdomsprosjektet. I all den tid Ungdomsprosjektet selv har ansvaret for traineeordninga som helhet, og for deler av opplegget er det nødvendig med en god og ryddig kontakt. Vi ber om at samarbeidet med ungdomsprosjektet også beskrives i tilbudsdokumentet deres. Hva ønsker vi leveranse av? Dette dokumentet beskriver hvilke kurs og tjenester vi ønsker. Vi velger har valgt å bryte kursene

3 opp, og velger å kalle dem komponenter. Hver komponent skal være enkeltstående og uavhengig av andre deler i vårt faglige opplegg. Vi ønsker at anbudene skal beskrive og gi oss en kostnad på hver enkelt komponent til vår traineeordning. Vi ber om at dere fra første stund er oppmerksom på at det er ønskelig at mindre kurs blir holdt etter jobb, mens større kurs hvor kandidatene tas ut av arbeidshverdagen er nødt til å planlegges slik at bedriftene får tidlig tilbakemelding om kursdatoer og mulighet til å planlegge rundt dette. Komponent 1 Teambuilding Vi ønsker kandidatene gis et tilbud på teambuildingsøvelser. Disse øvelsene skal være erfaringsbasert, ta utgangspunkt i samtalegrupper og ha som forutsetning i at studentene er inne i et av sine første arbeidsår etter studiene. Hvilke tema som skal diskuteres må være opp til studentene, men naturlige tema er forhold som berører arbeidshverdagen. Eksempelvis kan dette være forholdet mellom ansatt og sjef, konflikthåndtering, arbeidsmiljø, personalrelaterte problemstillinger og hvordan løse ulike problemstillinger som kommer opp. Øvelsene skal bidra til å diskutere problemstillinger kandidatene møter i arbeidshverdagen. I utgangspunktet er det tenkt at disse samtalene skal påfølges av en liten sosial tilstelning som det skal være opp til kandidatene å følge opp. Vi ønsker å ha slik oppfølging kontinuerlig i traineeperioden. Komponent 2 Styrekurs Vi ønsker at vår traineeordning skal omfatte et kurs innenfor styrearbeid. Styrekurset skal ta opp aspekter av styrearbeid og beslutningstaking i private og offentlige organer. Anbudsgiver står fritt til å utforme hvilken tematikk som bør inngå i dette kurset. Komponent 3 Dagskurs i investering Vi ønsker å avholde et dagskurs i investering. Det er ønskelig at kurset er lokalt fundert, og tar for seg de lokale investerings- og finansieringsmulighetene. Videre er det ønskelig at kurset tar for seg relevante offentlige finansieringskilder på ulike forvaltningsnivåer, og hvordan samarbeid innad i næringslivet kan være en finansieringsmulighet. Kurset kan også vise eksempler fra hvordan lokale aktører har fått finansiert prosjekter og virksomheter. Komponent 4 Dagskurs i politisk påvirkning Et kurs som skal ta for seg hvordan politikk og næringsutvikling henger sammen. Hvilke muligheter som ligger i skjæringspunktet mellom politikk og næringsliv. Vi ønsker at kurset skal ta for seg hvordan politisk påvirkning foregår, og hvordan bedrifter og interessenter benytter seg av politikk for å nå sine mål. Komponent 5 - Kurs i internasjonalisering Todelt Vi ønsker å arrangere et større kurs innenfor internasjonalisering. Kurset skal ta opp i seg et bredt aspekt av internasjonalisering både i Lofoten og i utlandet. Siden traineeordningen ikke er rettet mot et spesielt fag er det viktig å få mange aspekter av internasjonalisering. Det er opp til anbudsgiver å løse dette, men vi vil beskrive noen muligheter og tema som skal tas opp. Spesielt ønsker vi fokus på eksport, og hvordan en skal arbeide frem nye markeder for sine varer. Da kam man samtidig sette fokus på viktige eksportområder for Nordland og Lofoten. Spesielt hva som er Nordlands store markeder innenfor ulike sektorer. Det er også ønskelig å få frem eksempler på hva

4 som gjøres i dag i Lofoten, og hva som er suksesskriterier innenfor internasjonalt samarbeid. Innenfor dette kan tematikk som har med internasjonalisering dras frem. Det er videre ønskelig at den andre delen av kurset håndterer hvordan en håndterer internasjonalisering i Lofoten. Dette kan være eksempelvis hva som trengs fra en arbeidsplass for å ansette utenlandsk arbeidskraft. Man kan også gå inn på tema som generell rekruttering hvor rekruttering internasjonalt kan være en del av opplegget. Vår vurdering I vår vurdering vil vi legge følgende til grunn for utvelgelsen av leverandør kompetansetjenester til traineeordningen: Kvalitet Kvalitet er et viktig kriterium, og tilbudsdokumentet bør vise hvorfor opplegget som skisseres er godt. Det bør beskrives hva som er unikt med opplegget i forhold til andre opplegg. Kvalitetsvurderinga vil bli vurdert ut fra både kvaliteten på opplegget og ut fra en vurdering av hvilke bidragsytere som skal være med å realisere det faglige opplegget. Det er derfor viktig at både opplegget og bidragsytere beskrives. Pris Pris vil være et viktig kriterium. Traineeordningens inntekt er avhengig av antall bedrifter som medler seg på traineeordningen. Derfor vil det også være ønskelig at det settes en pris for hver komponent i traineeordningen, samt en samlet pris for hele leveransen. Pris vil ikke være eneste kriterium, men det vil være viktig for oss å få en traineeordning som er effektiv og har et prisnivå som kan videreføres over flere år. Hva skal tilbudsdokumentet inneholde? I dokumentet som skal sendes oss ber vi om dere beskriver de vi har beskrevet i dette dokumentet. Det vil kort si: - Generell beskrivelse av tilbyder og eventuelle samarbeidsparter. - Beskrivelse av gjennomføring av alle komponenter. - Pris for hver enkelt komponent og eventuelle andre kostnader som måtte påberegnes. - Beskrivelse av kvalitetene til tilbudet. - Beskrivelse av lokal involvering. - Beskrivelse av samarbeidet mellom Bo i Lofoten og tilbudsgiver. - Kort beskrivelse av kompetanse og erfaring til de som arbeider med utvikling av kursene. Referanser Det er ønskelig at de som gir tilbud på å utvikle kursene oppgir to referanseprosjekter hvor dere har vært involvert, og oppgir en ekstern referanseperson vi kan bruke i vurderingen vår. Tidsfrist for tilbud Vi ønsker å ha tilbudet deres i hende fra 14. mars Tilbudet vil bli vurdert og endelig besluttet av styringsgruppa til Ungdomsprosjektet Bo i Lofoten. Vi ber om at tilbudet sendes til og Vi ber om også om at tilbudet legges ved i et worddokument og som.pdf.

5 Ved spørsmål ber vi dere ta kontakt med Ørjan Arntzen Tlf

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Tid og sted Tid: 06. mars 2013, klokken 10.20 14.00 Sted: Vågan Rådhus, Formannskapssalen Saksliste 013/2013 Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke Skisse til forbedret selvreguleringsordning Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke 1 ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke har i dette dokumentet utarbeidet en skisse til forbedret selvreguleringsordning.

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008)

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) PROSJEKTPLAN GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) 1 Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning-

De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning- De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning- Av Sigrun Aasland Vi vil ha den beste utdanningen. Til det beste for alle studentene og det samfunnet vi skal bevege oss ut i. Det kan da ikke være

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer