Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars Ernst & Young AS -all rights reserved

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved"

Transkript

1 Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008

2 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge sin tilnærming til HR Bransjeforskjeller

3 Hvorfor bruker virksomheter penger på åha en HR-funksjon?

4 Humankapital er en vesentlig verdidriver ressursen er knapp Sentrale innsatsfaktorer i virksomheter Har dette bildet endret seg over de siste 10-0 årene? I så fall hvordan? Hvordan vil det se ut fremover? P.S. Human Capital gir 1,1 mill treff på Google

5 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge sin tilnærming til HR Bransjeforskjeller

6 Vi blir færre Fødselstall i Norge Fakta Årskullene er redusert fra ca 000 i 19 til ca 0000 i 198 Total tid i arbeidslivet reduseres ytterligere på grunn av økt studietid og redusert faktisk pensjonsalder Fødselsrate Kilde: Statistisk sentralbyrå Den arbeidsaktive delen av befolkningen er synkende

7 Tilbudet av høyskoleutdannet arbeidskraft (under år) er lavere enn etterspørselen Tilbud/etterspørsel arbeidskraft med mer enn års høyskoleutdannelse Fakta Etterspørselen etter arbeidskraft med 1- års høyskoleutdannelse er i dag høyere enn tilbudet Trenden er stigende hvilket innebærer at forskjellen mellom tilbud og etterspørsel blir stadig større Tilbud Etterspørsel Kilde: Statistisk sentralbyrå Konkurransen om arbeidstakere med 1- års utdannelse blir tøffere Makt flyttes fra arbeidsgiver til arbeidstaker Kilde: Statistisk sentralbyrå

8 Tilbudet av høyskoleutdannet arbeidskraft (mer enn år) er lavere enn etterspørselen Tilbud/etterspørsel arbeidskraft med mer enn års høyskoleutdannelse Fakta Etterspørselen etter arbeidskraft med mer enn års høyskoleutdannelse er i dag marginalt høyere enn tilbudet Trenden er stigende hvilket innebærer at forskjellen mellom tilbud og etterspørsel blir stadig større Tilbud Etterspørsel Kilde: Statistisk sentralbyrå Konkurransen om arbeidstakere med mer enn års utdannelse blir tøffere Makt flyttes fra arbeidsgiver til arbeidstaker Kilde: Statistisk sentralbyrå 8

9 Mangel påarbeidskraft begrenser virksomheters verdiskaping Fakta Ca en av tre bedrifter svarer at mangel på arbeidskraft bidrar til å begrense produksjonen I byggevirksomheten og i olje-, teknologi- og annen offshorerelatert industri melder om lag halvparten at de har produksjonsproblemer som følge av mangel på arbeidskraft I industrien betyr kapasitetsproblemer normalt at produksjonskostnader per enhet begynner å stige Kilde: Næringslivets økonomibarometer Mangel på de riktige menneskene hemmer produksjonen 9

10 Risiko om ikke virksomheten jobber systematisk med styring og utvikling av humankapitalområdet 10

11 Agenda Humankpital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge sin tilnærming til HR Bransjeforskjeller 11

12 HR-undersøkelsen00 Nettbasert spørreundersøkelse, gjennomført mars 00 Skala er svært høyt fokus / 1 svært lite fokus er nøytralt % av respondentene er fra privat sektor, 8% offentlig sektor / offentlig eide virksomheter / organisasjoner, % kvinner og, % menn Gjennomsnittsalder er, år 10 Et bredt utvalg av de største og mellomstore virksomheter i Norge har svart fikk spørreskjemaet -188 har besvart (0,0 %) Svarene er statistisk holdbare, og de observerte forskjellene er signifikante Mann Kvinne 1

13 Virksomhetens HR-prosesser Humankapitalens prosesser Utvikle og beholde Ressursplanlegging og -utnyttelse Tiltrekke og rekruttere Mottak av nye medarbeidere Kompetanseutvikling Performance Management Avvikle medarbeidere Alumni Belønning og kompensasjon Bedriftskultur Ledelse Samhandling med fagforeninger HR- undersøkelsen 00 inneholder enkeltindikatorer på alle seks hovedprosesser. Vi kan dermed bruke svarene til å foreta en overordnet analyse av virksomhetenes fokus på de ulike prosessene. Metodikken baserer seg på Ernst & Youngs Human Performance Diagnostic/HR Audit tilnærming. 1

14 HR-ledere versus andre ledere 1

15 HR-ledere versus andre ledere Toppledelse Linjeledelse HR-ledelse HR-stab Andre lederstillinger Andre stillinger 0 HR Ledelse Kategorien andre stillinger er ekskludert fra analysen av materialet 1

16 Bidrar HR til markedsføring av virksomheten ovenfor nye medarbeidere?,11,09 HR: Ja, i noen grad Ledelse: Nøytral Stor forskjell; en hel skalaenhet (statistisk signifikant) 1 HR Ledelse 1 = Svært liten grad, = Svært stor grad Spørsmålsformuleringen i undersøkelsen: I hvilken grad bidrar HR-funksjonen i din virksomhet til markedsføring overfor nye medarbeidere? 1

17 Kartlegges behovet før man leter etter nye medarbeidere?,1, HR: Ja, i noen grad Ledelse: Ja, i noen grad 1 HR Ledelse 1 = Svært liten grad, = Svært høy grad Dette er et av de få spørsmålene i undersøkelsen hvor ledere har høyere gjennomsnittsverdi en HR Spørsmålsformuleringen i undersøkelsen: I hvilken grad kartlegger virksomheten din behovet for kompetanse før dere leter etter nye medarbeidere? 1

18 Gjennomføres karriereplanlegging?,9,9 HR: Nøytral Ledelse: Nei, i mindre grad 1 HR Ledelse 1 = Svært liten grad, = Svært høy grad Spørsmålsformuleringen i undersøkelsen: I hvilken grad ivaretar virksomheten karriereplanlegging til den enkelte medarbeider? 18

19 Jobbes det systematisk med personlig og faglig utvikling av medarbeiderne?,1, HR: I noen grad / nøytral Ledelse: Nøytral 1 HR Ledelse 1 = Svært liten grad, = Svært høy grad Spørsmålsformuleringen i undersøkelsen: I hvilken grad har din virksomhet formelle systemer utover medarbeidersamtaler for å følge opp medarbeidernes personlige og faglige utvikling? 19

20 I hvilken grad evalueres lederne?,,8 HR: Ja i noen grad / nøytral Ledelse: Nøytral 1 HR Ledelse 1 = Svært liten grad, = Svært stor grad Lave verdier Stor forskjell mellom gruppene (statistisk signifikant) Spørsmålsformuleringen i undersøkelsen: I hvilken grad har din virksomhet en plan for måling og oppfølging av ledere på alle nivå (0- graders evaluering etc.)? 0

21 I hvilken grad er prestasjoner systematisk knyttet til belønning?,9,8 HR: Nøytral Ledelse: Nøytral Lave verdier 1 HR Ledelse 1 = Svært liten grad, = Svært høy grad Spørsmålsformuleringen i undersøkelsen: I hvilken grad har din virksomhet knyttet belønning (også utover lønn) og prestasjoner sammen i et system? 1

22 Avslutningsintervjuer i hvilken grad fanger vi opp erfaringer fra dem som slutter?,,9 HR: Nøytral Ledelse: Nøytral Lave verdier i begge grupper 1 HR Ledelse 1 = Svært liten grad, = Svært høy grad Spørsmålsformuleringen i undersøkelsen: I hvilken grad gjennomfører din virksomhet avslutningsintervjuer som brukes systematisk til forbedringsarbeid? (Avslutningsintervju: samtale med medarbeidere som slutter.)

23 Alumniarbeid tar man vare på nettverket?,9, HR: Nei, i mindre grad Ledelse: Nei, i mindre grad 1 HR Ledelse 1 = Svært liten grad, = Svært høy grad Spørsmålsformuleringen i undersøkelsen: I hvilken grad legger din virksomhet vekt på åopprettholde kontakt med medarbeidere som slutter?

24 Hvor godt kjenner man konkurrentene sine innen HR?,,99 HR: Nøytral Ledelse: Nøytral 1 HR Ledelse 1 = Svært liten grad, = Svært høy grad Spørsmålsformuleringen i undersøkelsen: I hvilken grad har dere oversikt over konkurrentenes evne til å tiltrekke, utvikle og beholde de beste medarbeiderne?

25 Hvor gode er HR til ågi faglig støtte til linjeledelsen?,1,0 HR: I stor grad Ledelse: I noen grad Markant forskjell (statistisk signifikant) 1 HR Ledelse 1 = Svært liten grad, = Svært stor grad Spørsmålsformuleringen i undersøkelsen: I hvilken grad gir HR-funksjonen faglig støtte til linjeledere og øvrige medarbeidere? (Eksempler: konfliktløsning, juridiske spørsmål, lønn, ferie, sykdom, ansattegoder.)

26 I hvilken grad er HR-avdelingen involvert i omstilling og organisasjonsutvikling?,8,09 HR: I stor grad Ledelse: I noen grad 1 HR Ledelse 1 = Svært liten grad, = Svært høy grad Spørsmålsformuleringen i undersøkelsen: I hvilken grad er HR-avdelingen involvert som støtte i prosjekter knyttet til omstilling og organisasjonsutvikling?

27 Er HR viktig i samspillet med fagforeninger?,,9 HR: I stor grad Ledelse: I noen grad 1 HR Ledelse 1 = Svært liten grad, = Svært høy grad Begge grupper har relativt høye verdier Forskjellen mellom gruppene er statistisk signifikant Spørsmålsformuleringen i undersøkelsen: I hvilken grad spiller HR-personer i din virksomhet en viktig rolle i samhandling med fagforeninger?

28 Måles det systematisk innen HR-området?,1,9 HR: Nøytral Ledelse: Nøytral 1 HR Ledelse 1 = Svært liten grad, = Svært høy grad Spørsmålsformuleringen i undersøkelsen: I hvilken grad måles det på etablerte indikatorer innenfor HR-området? 8

29 HR-prosesser: HR-ledere versus andre ledere Utvikle og beholde Ressursplanlegging og -utnyttelse Tiltrekke og rekruttere Mottak av nye medarbeidere Kompetanseutvikling Performance Management Belønning og kompensasjon Avvikle medarbeidere Alumni Ledelse,0,,09,0,11,,1,1,9,9 HR,,,0,9,1,09,00,,8,9,8,8,9,,9, 1 Q Q11 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q19 Q Q0 Q Q1 9

30 Kunnskapsintensive virksomheter versus mindre kunnskapsintensive virksomheter 0

31 Kunnskapsintensive virksomheter versus mindre kunnskapsintensive virksomheter år - år - år + år Mindre Kunnskapsintensive Kunnskapsintensive Spørsmålsformuleringen i undersøkelsen: Hvor mange års høyere utdanning har en typisk ansatt i din virksomhet? 1

32 HR- prosesser: Kunnskapsintensive versus mindre kunnskapsintensive virksomheter Utvikle og beholde Ressursplanlegging og -utnyttelse Tiltrekke og rekruttere Mottak av nye medarbeidere Kompetanseutvikling Performance Management Avvikle medarbeidere Alumni Belønning og kompensasjon Kunnskapsintensive,1,,8,10,0,9,9,8,1,08,,,0,8,0,1,1,9 Mindre kunnskapsintensive,8,0,,,0,9,,0 1 Q Q11 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q19 Q Q0 Q Q1

33 Internasjonale konsern versus norske virksomheter

34 Er din virksomhet en del av et større internasjonalt konsern? Ja Nei

35 HR-prosesser: Norske versus internasjonale virksomheter Utvikle og beholde Ressursplanlegging og -utnyttelse Tiltrekke og rekruttere Mottak av nye medarbeidere Kompetanseutvikling Performance Management Avvikle medarbeidere Alumni Belønning og kompensasjon Internasjonale virksomheter,19,8,9,1,1,99,8,8,,9,,,1,8,18,9,, Norske virksomheter,,9,19,1,90,,98, 1 Q Q11 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q19 Q Q0 Q Q1 Q

36 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge sin tilnærming til HR Bransjeforskjeller

37 HR-prosesser sektor: Offentlig og privat Utvikle og beholde Ressursplanlegging og -utnyttelse Tiltrekke og rekruttere Mottak av nye medarbeidere Kompetanseutvikling Performance Management Avvikle medarbeidere Alumni Belønning og kompensasjon Private virksomheter, n=1 Offentlige virksomheter, n=9,08,1,,00,0,8,19,9,1,0,9,98,,,0,,,00,,9,,00,10,,89,1 1 Q Q11 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q19 Q Q0 Q Q1

38 HR-prosesser bransje/sektor: Privat + Finans, O&G og H&I Utvikle og beholde Ressursplanlegging og -utnyttelse Tiltrekke og rekruttere Mottak av nye medarbeidere Kompetanseutvikling Performance Management Avvikle medarbeidere Alumni Belønning og kompensasjon Private virksomheter, n=1 Industri og handel, n= Finans, n=18 Olje, gass og energi, n=19 1 Q Q11 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q19 Q Q0 Q Q1 8

39 HR-prosesser Bransje: Olje, gass og energi vs Industri og handel Utvikle og beholde Ressursplanlegging og -utnyttelse Tiltrekke og rekruttere Mottak av nye medarbeidere Kompetanseutvikling Performance Management Avvikle medarbeidere Alumni Belønning og kompensasjon Olje, gass og energi, n=19,1,8,8,1,1,11,,,1,11,,,11,,8,,8,,9,1,11,11 Industri og handel, n=,8,,1,8 1 Q Q11 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q19 Q Q0 Q Q1 9

40 HR-prosesser Sektor/Bransje: Offentlig + helse, stat og kommune Utvikle og beholde Ressursplanlegging og -utnyttelse Tiltrekke og rekruttere Mottak av nye medarbeidere Kompetanseutvikling Performance Management Avvikle medarbeidere Alumni Belønning og kompensasjon Offentlige virksomheter, n=9 Stat, n= 8 Helse, n=1 Kommune, n=8 1 Q Q11 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q19 Q Q0 Q Q1 0

41 HR-prosesser bransje: Finans vshelse Utvikle og beholde Ressursplanlegging og -utnyttelse Tiltrekke og rekruttere Mottak av nye medarbeidere Kompetanseutvikling Performance Management Avvikle medarbeidere Alumni Belønning og kompensasjon Finans, n=18 Helse, n=1,9,00,,,1,9,9,8,,0,,89,,,1,,,,,,88,88, 1,,, Q Q11 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q19 Q Q0 Q Q1 1

42 Hovedfunn 1. Topp- og linjeledere gir HR lavere score enn HR-ledere gir seg selv på 1 av 9 spørsmål. Virksomhetene fokuserer vesentlig mer på årekruttere nye medarbeidere enn å utvikle og beholde de eksisterende. HR-ledere vet lite om konkurrenters tilnærming til HR. Strukturert måling av HR-prosesser gjennomføres i liten grad. Svært få har systematisk kontakt med tidligere medarbeidere. Norske virksomheter har mindre fokus på HR-prosesser enn internasjonale virksomheter. Kompetanseintensive virksomheter har mer fokus på HRprosesser enn mindre kompetanseintensive virksomheter

43 Altså Norske HR-funksjoner er umodne Offentlig sektor har mindre fokus på HR enn privat sektor Utviklingen mht mangel på kvalifisert arbeidskraft vil tvinge frem forbedringer De som er tidligst ute vil få et konkurransemessig fortrinn

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

HR i handel. Trender og utfordringer

HR i handel. Trender og utfordringer HR i handel Trender og utfordringer nnhold 1 Sammendrag 2 Om undersøkelsen HR i handel bakgrunn og tilnærming Hva er handelsbransjen Hva er HR og hvorfor er HR viktig HR-prosessene og fokus i undersøkelsen

Detaljer

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til?

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? HR-undersøkelsen 2014 Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? Innhold Innledning 3 4 7 14 17 19 21 Metode........................................................24 Innledning

Detaljer

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS 1 Arbeidsglede virker Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS Arbeidsglede smitter! 3 Hvorfor arbeidsglede? Vi har alle hatt mandager hvor det har vært tøft å stå opp og gå på jobben. Likevel svarer faktisk

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Dokumentasjonsrapport 03/2009 Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Bedriftsundersøkelse 2009 Bedriftsundersøkelsen 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Virkemålet 2012 1 2012

Virkemålet 2012 1 2012 Virkemålet 2012 1 2012 2 Virkemålet 2012 Virkemålet 2012 3 Forord Selv om vi i Norge er blant de mest produktive i verden, ser vi at vår evne til stadig å forbedre oss har blitt svakere. For å snu denne

Detaljer

Tromsø Living. for en mer attraktiv Tromsø-region

Tromsø Living. for en mer attraktiv Tromsø-region Tromsø Living for en mer attraktiv Tromsø-region En forstudie om Tromsø-regionens og kunnskapsintensive virksomheters evne og vilje til å tiltrekke og beholde mennesker med høy kompetanse utarbeidet av

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Medarbeidersamtalen - En bærebjelke innen Talent- og Prestasjonsledelse

Medarbeidersamtalen - En bærebjelke innen Talent- og Prestasjonsledelse Medarbeidersamtalen - En bærebjelke innen Talent- og Prestasjonsledelse For få år siden var medarbeidersamtalen ikke særlig mer enn et årlig rituale. Nå sikrer den langsiktighet i arbeidet med å tiltrekke,

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

BAKGRUNN OG FORMÅL...

BAKGRUNN OG FORMÅL... 3. april 2014 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg 2 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN OG FORMÅL... 6 3 MÅLGRUPPE... 7 4 STRUKTUR OG GJENNOMFØRING... 7 5 SVARFREKVENS... 7 6 PRESENTASJON

Detaljer

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang Norge 2010-11. årgang 3 Norge best i verden TEMA: Det daglige arbeid - Med fokus på arbeidsoppgavene - Nye krav til lederne - En god medarbeidersamtale er gull verdt - Lønnsomt å forebygge sykefravær -

Detaljer

RAPPORT KARTLEGGING AV LEDERUTVIKLING I STATEN

RAPPORT KARTLEGGING AV LEDERUTVIKLING I STATEN Beregnet til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Dokument type Rapport Dato Mai 2012 RAPPORT KARTLEGGING AV RAPPORT KARTLEGGING AV Versjon Rapport, v1.0 Dato 2012/05/04 Utført av Rambøll

Detaljer

COACHING I NORSKE VIRKSOMHETER FORMÅL OG OMFANG

COACHING I NORSKE VIRKSOMHETER FORMÅL OG OMFANG COACHING I NORSKE VIRKSOMHETER FORMÅL OG OMFANG Mai 2008 Gro Ladegård 1.amanuensis Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning Universitetet for Miljø og Biovitenskap 1 INNLEDNING Formålet med denne undersøkelsen

Detaljer

HMS-RAPPORT 2006. Lederes holdninger - eldre arbeidstakere. Handlingsrom Virkemidler Utfordringer

HMS-RAPPORT 2006. Lederes holdninger - eldre arbeidstakere. Handlingsrom Virkemidler Utfordringer HMS-RAPPORT 2006 Lederes holdninger - eldre arbeidstakere Handlingsrom Virkemidler Utfordringer HMS-rapport 2006 Innhold Verdifull erfaring for fremtiden 3 Innledning 4 1. Rammer og prosjektorganisering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2 Om undersøkelsen 2 Overordnede resultater 2 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler

Detaljer

Norsk Ledelsesbarometer 2012. Del 1 - Noen vurderinger av lønn. Bitten Nordrik og Stein Stugu

Norsk Ledelsesbarometer 2012. Del 1 - Noen vurderinger av lønn. Bitten Nordrik og Stein Stugu Norsk Ledelsesbarometer 2012 Del 1 - Noen vurderinger av lønn Bitten Nordrik og Stein Stugu Om undersøkelsen 2012 er femte året Lederne gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer som bl.a. inneholder spørsmål

Detaljer

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5 Om undersøkelsen 2013 er sjette året Lederne gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer som bl.a. inneholder spørsmål om lønnsnivået blant medlemmene. I år, som i fjor, har vi valgt å samle alle spørsmål til

Detaljer

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede European Employee Index Norge 2012-13. årgang Veien til høyere arbeidsglede Les om norske arbeidstakeres arbeidsglede og hvordan du kan øke de ansattes engasjement i din virksomhet Leder Nordmenn har det

Detaljer

Fremtidens medarbeider i Statistisk sentralbyrå kompetanseprofil og opplæringsbehov

Fremtidens medarbeider i Statistisk sentralbyrå kompetanseprofil og opplæringsbehov Nordisk statistiskermøte. Tema 1. Udvikling av statistikken Fremtidens medarbeider i Statistisk sentralbyrå kompetanseprofil og opplæringsbehov Jan Byfuglien og Beate Johnsen jby@ssb.no, bej@ssb.no Statistisk

Detaljer

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1 Arbeidsmarkedsundersøkelse blant nyutdannede medlemmer vårkullet 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 FORORD... 2 1.2 SAMMENDRAG... 3 FAKTA OM UNDERSØKELSEN... 4 1.3 UTVALG OG METODE... 4 1.4 SVARPROSENT... 4

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Strategisk kompetanseutvikling i kommunene Strategisk og systematisk kompetansestyring 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: KS - kommunesektorens

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003

Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Forord Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Dette

Detaljer

Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen. Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy

Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen. Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy Masteroppgave i styring og ledelse (MSL300) Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Oslo 2012 Sammendrag Temaet

Detaljer