Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen 2015-09-08 2"

Transkript

1 September 015

2 Bakgrunn Talentbarometeret ble gjennomført i Norge for første gang i perioden mars-mai 015 Spørsmål om om mangfold er inkludert Sluttresultatet er basert på 170 svar fra HR og toppledelse Undersøkelsen ble utført av : CatalystOne Solutions Talent Management konsulentene i Stardust Consulting For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen

3 Oppsummering TM barometeret 015 Talent Management (TM) regnes for å være et viktig tema. Det er enighet om at det blir enda viktigere i fremtiden. Relativt få selskaper (1%) anser seg for å være fornøyd med sin nåværende Talent Management. De grunnleggende HR-prosesser (særlig rekruttering, medarbeidersamtaler og bedriftskultur) fungerer relativt godt, men bare 5% av de spurte har et TM-strategi der prosessene henger sammen. Et annet tegn på at området fortsatt er under utvikling, er at de fleste bedrifter mangler systemstøtte for TM, til tross for at flere slike systemer finnes på markedet

4 Bakgrunn - Talent Management Talent Management (TM) er en samlebetegnelse for alle prosesser og tiltak for å "tiltrekke, utvikle og beholde de rette medarbeiderne" (se neste bilde) I Norge er det en utbredt oppfatning at "alle har talent. Det betyr at Talent Management er rettet mot alle ansatte (og fremtidige ansatte), ikke bare mot til de som presterer på topp. Forskning som viser at effektiv talentledelse skaper verdi. En studie av Bersin & Associates viser f.eks at omsetningen per ansatt var 6% høyere i bedrifter med effektiv talentledelse. Og de hadde en 0% lavere turnover blant nøkkelmedarbeidere

5 Talent Management områder Beholde og utvikle Målstyring Tiltrekke Organisasjonskultur Arbeidsgiveromdømme (Employer Branding) Rekruttering og utvelgelse Introduksjonsprogram (onboarding) Kompetanseutvikling Lederskap og medarbeiderskap Talentutvikling / etterfølgerplanlegging High Potential / traineeprogram Likestilling og mangfold Belønning HR controlling, oppfølginging og nøkkeltall Retningslinjer / policies HR administrasjons og TM-system Talentstrategi Avslutte Avslutningsprosess og exit intervjuer Alumni

6 % mener at TM er ett av de viktigste områdene TM er ett av våre viktigste områder 9% 0% % År 01 tyckte 57% att TM var en av de viktigaste frågorna 17% 10% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 0% 5%

7 8% mener at TM er et stadig viktigere tema i framtiden TM kommer til å bli viktigere for vår virksomhet fremover 1% 15% 1% År 01 trodde 85% att TM skulle bli en allt viktigare fråga 1% % 0% 5% 10% 15% 0% 5% 0% 5% 0% 5%

8 19% er fornøyd med hvor godt TM fungerer i dag... Vi er fornøyd med hvordan TM fungerer i dag 1% 0% 0% År 01 var 0% nöjda med hur väl TM fungerade i deras organisation % 17% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 0% 5%

9 og 79% mener at de trenger å sette mer ressurser inn i TM Vi må legge inn større innsats i TM-området 6% 1% % År 01 ansåg 68% att de borde lägga mer resurser på TM % 1% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 50%

10 5% mener at organisasjonen er enige om hva TM er... I vår virksomhet er vi enige om hva Talent Management betyr for oss 9% 6% 9% 6% 10% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 0% 5%

11 Men bare 6% har en klar definisjon av talent Vi har en tydelig definisjon på hva vi mener med talent 8% 18% 6% % 5% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 0%

12 Bare 5% mener at de har en dokumentert TM strategi Vi har en dokumentert TM-strategi som støtter virksomhetsstrategien 1% 1% 7% 6% % 0% 5% 10% 15% 0% 5% 0%

13 Hvorfor TM-strategi? Mange bedrifter mangler en helhetlig strategi for Talent Management. Og det er nettopp det som er nødvendig for å få alle sub-prosesser til å trekke i samme retning. Det er svært viktig at talentstrategien er basert på organisasjonens forretningsstrategi og målsetninger. Det er talentstrategien som får forretningsstrategien til å skje. Akkurat som selskapet har en forretningsstrategi som snakker om HVA selskapet skal gjøre, er en talentstrategi nødvendig for å fortelle HVORDAN - og HVEM som skal iverksette den. 5 trinn for å utvikle en talentstrategi 1. Begynn med hvor selskapet står i dag.. Se på selskapets forretningsstrategi - hvor ønsker vi å være om -5 år?. Gå gjennom hele Talentområdet (figur 5), og bestem hvilke prosesser og tiltak som må utformes og implementeres.. Forankre strategien i hele ledergruppen. 5. Følg opp gjennomføringen av talentstrategien hvert kvartal

14 Og kun 15% har IT-støtte Vi har et IT-system som støtter våre Talent Management prosesser og som gir oss rapporter og analyser på en god måte. 5% 10% År 01 svarade 1% att IT-system som stöttade dem väl i sitt TMarbete. 18% 8% 8% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 0% 5% 0%

15 Flere grunnleggende prosesser fungerer bra i dag... 5 topp TM-prosesser Rekruttering,98 Medarbeidersamtaler,9 Bedriftskultur,80 Likestilling og mangfold,79 Introduksjonsprogram (onboarding),78 1,00,00,00,00 Gjennemsnit 1= dårlig, =godt, =bra, = svært bra

16 Mens andre fungerer mindre bra 5 dårligste TM-prosesser Prestasjonsbasert belønning, Kompetansekartlegging,1 Karriereplanlegging,0 Etterfølgerplanlegging,00 Alumni - aktiviteter med tidligere ansatte 1,5 1,00,00,00,00 Gjennemsnit 1= dårlig, =godt, =bra, = svært bra

17 Tilslutt, bare 51% setter mål og overvåker deres TM-arbeid Vi setter mål og følger opp vårt strategiske HR/TM arbeide 17% % 6% 17% 7% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 0% 5% 0%

18 10 tips for å lykkes med Talent Management 1. Skap bevissthet - vis at Talent Management gir økonomiske resultater!. Opprett et felles språk og terminologi. Forankre i toppledelsen. Start med utgangspunkt i forretningsstrategien 5. Utvid begrepet talent 6. Engasjer og jobb med linjeledere 7. Forenkle og unngå tungvinte prosesser 8. Utvikle IT-støtte 9. Mål og rapporter virkningen av talent management arbeidet 10. Ta eierskap av talent management i din organisasjon

19 Fordypelse: MANGFOLD

20 Bakgrunn til mangfold I TM-barometeret går vi i dybden på spørsmål om organisasjonens mangfold og hvordan du arbeider med den. Årsaken er at organisasjonenes evne til å integrere mangfold vil prøves i en verden der det er mangel på talenter Det finnes også studier som viser at mangfold øker lønnsomheten og hjelper grupper for å ta bedre beslutninger Morgendagens ansatte er globale i større grad og vil utfordre de organisasjoner som ikke klarer sitt mangfoldsarbeid

21 % av selskapene har definert mangfold Har dere en definisjon av mangfold i virksomheten? Nei 56% Ja % Mer enn halvparten av bedriftene mangler en definisjon av mangfold. Det er vanligvis et tegn på at det ikke er fokus på området

22 56% mener at mangfold er viktig for å lykkes Integrering av mangfold er viktig for fremtidig fremgang % % 9% Et flertall av selskapene ser på mangfold som en vei til suksess. Kun 5% er ikke enig. % 1% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 0% 5% 0% 5%

23 6% mener att verdien av mangfold er aksepteret Verdien av mangfold er akseptert i vår virksomhet 8% 11% % % Et flertall av de ansatte i Norge forstår fordelene med mangfold, kun 1% har ikke vært i stand til å etablere dette faktum. % 0% 5% 10% 15% 0% 5% 0% 5% 0%

24 Kun % legger stor vekt på mangfold idag Vi legger stor vekt på mangfold i vår virksomhet 9% 5% 6% 9% Selv om mange mennesker forstår nytten av mangfold, er det bare hver tredje bedrift som legger stor vekt på mangfold i dag. 7% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 0% 5%

25 Og bare 6% tror at de er flinke til å integrere mangfold Vi er gode på mangfold og integrering 1% % 7% Dette bildet taler for seg selv: vi er ikke flinke til å integrere mangfold i norske virksomheter. 18% 8% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 0% 5% 0%

26 19% har en plan for å arbeide med mangfold Vi har en plan for å arbeide med mangfold 7% 1% 18% En forklaring til at arbeidet med mangfold ikke er så vellykket er at bare én av fem bedrifter har en plan for hvordan de skal integrere mangfold 0% 8% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 0% 5%

27 Kun 0% følger opp sitt arbeid med mangfold Vi måler og følger kontinuerlig opp vårt arbeide med mangfold 5% 15% % 0% En annen forklaring på hvorfor man ikke lykkes med mangfold er at bare én av fem bedrifter følger opp sitt mangfoldsarbeide kontinuerlig 7% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 0% 5%

28 Om oss CatalystOne Solutions Stardust Consulting CatalystOne Solutions er en veletablert Software-as-a-Service (SaaS) leverandør på det nordiske markedet med software innen Talent Management. CatalystOne er en ledende aktør på det nordiske markedet med stort antall installasjoner og kunder. Våre kunder er både i privat næringsliv og offentlig sektor nordiske og globale virksomheter med brukere på alle kontinenter. Du kan nå oss på: Stardust Consulting hjelper organisasjoner med effektiv Talent Management. Med det mener vi hvordan man på en strukturert måte tiltrekker, utvikler og beholder riktige medarbeidere. Typiske prosjekter er å utvikle en talentstrategi, perfeksjonere performance management, utvikle ledelse eller styrke arbeidsgiverens omdømme. Du kan nå oss på:

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

Medarbeidersamtalen - En bærebjelke innen Talent- og Prestasjonsledelse

Medarbeidersamtalen - En bærebjelke innen Talent- og Prestasjonsledelse Medarbeidersamtalen - En bærebjelke innen Talent- og Prestasjonsledelse For få år siden var medarbeidersamtalen ikke særlig mer enn et årlig rituale. Nå sikrer den langsiktighet i arbeidet med å tiltrekke,

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

HR i handel. Trender og utfordringer

HR i handel. Trender og utfordringer HR i handel Trender og utfordringer nnhold 1 Sammendrag 2 Om undersøkelsen HR i handel bakgrunn og tilnærming Hva er handelsbransjen Hva er HR og hvorfor er HR viktig HR-prosessene og fokus i undersøkelsen

Detaljer

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til?

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? HR-undersøkelsen 2014 Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? Innhold Innledning 3 4 7 14 17 19 21 Metode........................................................24 Innledning

Detaljer

Balansert målstyring Artikkelsamling* *connectedthinking

Balansert målstyring Artikkelsamling* *connectedthinking * Balansert målstyring Artikkelsamling* *connectedthinking Innhold 01 Strategiimplementering i praksis: Introduksjon til Balansert målstyring som styringssystem side 3 02 Innføring og bruk av Balansert

Detaljer

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang Norge 2010-11. årgang 3 Norge best i verden TEMA: Det daglige arbeid - Med fokus på arbeidsoppgavene - Nye krav til lederne - En god medarbeidersamtale er gull verdt - Lønnsomt å forebygge sykefravær -

Detaljer

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS 1 Arbeidsglede virker Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS Arbeidsglede smitter! 3 Hvorfor arbeidsglede? Vi har alle hatt mandager hvor det har vært tøft å stå opp og gå på jobben. Likevel svarer faktisk

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

1. Fasemodell for produktutvikling

1. Fasemodell for produktutvikling Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 06.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget LO502D/IINI3007/IDRI1004 Markedsorientert Produktutvikling 1. Resymé: I denne

Detaljer

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT. Det viktigste spørsmålet er: HVORDAN KAN VI HJELPE DERE I ARBEIDET MED KUNDENE?

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT. Det viktigste spørsmålet er: HVORDAN KAN VI HJELPE DERE I ARBEIDET MED KUNDENE? CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT Det viktigste spørsmålet er: HVORDAN KAN VI HJELPE DERE I ARBEIDET MED KUNDENE? ANALYSE Når 99,999 % ikke er godt nok! UNDERSØKELSE 2 ipad-er eller 20.000 digitale spørreskjemaer?

Detaljer

Innføring og bruk av Balansert målstyring

Innføring og bruk av Balansert målstyring Dette er den andre i en serie av tre artikler som fokuserer på hva Balansert målstyring er, hvordan Balansert målstyring kan innføres og hva som skal til for oppnå en vellykket bruk av Balansert målstyring.

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

BAKGRUNN OG FORMÅL...

BAKGRUNN OG FORMÅL... 3. april 2014 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg 2 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN OG FORMÅL... 6 3 MÅLGRUPPE... 7 4 STRUKTUR OG GJENNOMFØRING... 7 5 SVARFREKVENS... 7 6 PRESENTASJON

Detaljer

Trusler og muligheter risikostyring i kraftnæringen

Trusler og muligheter risikostyring i kraftnæringen ENERGI Trusler og muligheter risikostyring i kraftnæringen En bransjestudie utført av DNV GL og Energi Norge SAFER, SMARTER, GREENER Denne rapporten er laget i samarbeid med Energi Norge 02 DNV GL Energi

Detaljer

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 Innhold Forord side 3 Om å velge det etiske perspektiv. side 4 ETISK REGNSKAP - hvorfor gjør vi det - hvordan - og hva så videre?

Detaljer

Ledelse av samhandling

Ledelse av samhandling Ledelse av samhandling Arbeidstakerundersøkelse Bare 37 prosent sier de har en klar forståelse av hva organisasjonen prøver å oppnå og hvorfor. Bare en av fem er entusiastisk for deres organisasjons mål.

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Innhold 1. IT-SIKKERHETSLEDELSE OG -KRAV... 2 2. KVALITETSSYSTEM... 6

Innhold 1. IT-SIKKERHETSLEDELSE OG -KRAV... 2 2. KVALITETSSYSTEM... 6 Avdeling for informatikk og elæring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Greta Hjertø Redigert og tilrettelagt for faget Datasikkerhet av Geir Ove Rosvold 20. november 2006 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP

Detaljer

www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid

www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid PwC Sourcing Survey 2013 2 PwC Sourcing Survey 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 4 Om hetsundersøkelsen 5 Funn fra

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey 2010

Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey 2010 www.pwc.no Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey Global og norsk undersøkelse av familiebedrifter, med vekt på utfordringer og anbefalinger knyttet til finanskrisen, strategisk fokus,

Detaljer

Ledelse. Hva er ledelse? Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du kunne gjøre rede for

Ledelse. Hva er ledelse? Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du kunne gjøre rede for 3 Ledelse En sjømann ber ikke om pent vær. Han lærer seg å seile. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du kunne gjøre rede for aktuelle ledelsesteorier målstyring som lederverktøy hva som menes

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Tjener på mangfold. KarrIere & utvikling BONUS TRØBBEL TALENT- JAKT: Hvordan selge seg selv. Sjefen som coach. Tenk utradisjonelt

Tjener på mangfold. KarrIere & utvikling BONUS TRØBBEL TALENT- JAKT: Hvordan selge seg selv. Sjefen som coach. Tenk utradisjonelt Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet KarrIere & utvikling 9. UTGAVE - AUGUST 2008 DEN NYE LEDERROLLEN: MERKEVAREBYGGING: KOSTBAR TURNOVER: Sjefen som coach Mye av opplæringsvirksomheten i norske

Detaljer

HR må ha fokus på drivere og prestasjonsforutsetninger

HR må ha fokus på drivere og prestasjonsforutsetninger HR må ha fokus på drivere og prestasjonsforutsetninger Intervju med Bjørn Vihovde, nasjonal HR direktør for Ernst & Young 4.02.2005 Intervjuer: Egil Sandvik Du har engasjert deg sterkt i humankapitalindeksen

Detaljer

Konsulentrollen i ledelsestrening

Konsulentrollen i ledelsestrening av John-Erik Stenberg, Ledelse er en ferdighetsdisiplin! De fleste som blir ledere i dag kommer fra en rasjonell fagverden, og det er naturlig å tro at ledelse kan læres på samme måte som fag. Riktignok

Detaljer