Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. "

Transkript

1 Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering <Navn> <Avdeling, sted>

2 Vegvesenboka

3

4

5 Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling Framkommelighet og regional utvikling: Transportpolitikken skal bedre framkommelighet og redusere avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Trafikksikkerhet: Transportpolitikken skal bygge på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren. Miljø: Transportpolitikken skal bidra til å begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet. Universell utforming: Transportsystemet skal være universelt utformet

6 Vårt samfunnsansvar Vi arbeider for at alle som går, sykler, kjører eller reiser kollektivt skal komme trygt og sikkert fram.

7 Våre roller Vi har tre roller med tilhørende oppgaver fagorgan myndighetsorgan veg- og vegtrafikkforvalter

8 Visjonen vår På veg for et bedre samfunn

9 Vår visjon og våre verdier Visjonen forteller hva som er vårt overordnede mål og samfunnsoppdrag, hvorfor vi er til Verdiene forteller hvem vi er, hva vi strekker oss mot, og hva som skal kjennetegne vår atferd og våre leveranser

10 Verdiene våre Profesjonell Framtidsrettet Inkluderende

11 Vi er profesjonelle. Vi har faglig styrke og opptrer med kvalitet og med handlekraft. Vi er løsningsorienterte når vi løser forvaltnings- og utviklingsoppgaver, og når vi kommuniserer og samarbeider. Vi representerer Statens vegvesen i våre holdninger og vår atferd, og ikke oss selv som privatpersoner.

12 Vi er framtidsrettede Vi har et bærekraftig, nyskapende og helhetlig perspektiv når vi bidrar til å utvikle nye transportløsninger og nye brukerløsninger i forvaltningen.

13 Vi er inkluderende Vår atferd skal være preget av imøtekommenhet, omtanke og god tilgjengelighet.

14 Verdiene er. felles for interne og eksterne forhold nært knyttet til vårt formål, visjon og styringsgrunnlag førende for hvordan vi opptrer overfor hverandre og omgivelsene førende for hva som skal kjennetegne våre leveranser både et kjennetegn og en ambisjon, noe vi skal strekke oss mot generelle men likevel uttrykk for vårt særpreg; de skal reflektere at vi er en teknisk etat og et myndighetsorgan

15 Verdiene er et uttrykk for ønsket kvalitet på atferd og leveranser og kan.. Bidra positivt til utviklingen av etatskulturen Bidra positivt til etatens omdømme Bidra positivt til egenutvikling, engasjement og arbeidsglede Dette forutsetter at verdiene er levende: at vi diskuterer dem med kollegaer at de er en del av utviklingsdialogen med leder at vi vurderer vår egen atferd og leveranser opp mot verdiene i det daglige

16 Temaer for refleksjon og dialog Hvordan kan verdiene best gjøres av levende av deg og din arbeidsgruppe? Hva passer best hos dere? (tema på faste møter? skrevne regler? system for tilbakemeldinger?) I hvilken grad tror du/dere at våre verdier påvirker vårt omdømme? Eksempler på situasjoner eller løsninger hvor du/dere var profesjonelle, framtidsrettede og inkluderende? (en verdi eller flere) HR og administrasjonsavdelingen, HRetat, HO

17

18

19 Ledelse og styring Ledelse handler om å sette mål og å oppnå resultater ut fra overordnede målsettinger og å skape forståelse for ambisjoner og retning Styring handler om å styre mot mål slik at resultater oppnås Styringssystemet gir oversikt over styringslinjene, hva vi skal oppnå og hvordan vi skal levere

20 Godt medarbeiderskap Vi skal utføre arbeidsoppgavene våre profesjonelt Vi skal være framtidsrettet og ha et bevisst forhold til mål, oppgaver og omgivelser Vi skal være inkluderende, verdsette ulikheter og ha et godt samarbeid med kollegaer. Vi er alle medarbeidere, og noen medarbeidere er ledere

21 Gode ledere i Statens vegvesen styrer og leder skaper handlingsrom er rollemodeller og kulturskapere

22 Godt samspill = god gjennomføring tillit og ansvar samarbeid og sosialt miljø fleksibilitet mangfold

23 Forventninger til ledere definere mål og retning tenke strategisk og langsiktig i rekruttering og utvikling vise handlekraft og gjennomføringsevne stille krav, gi tilbakemeldinger og anerkjennelse utvikle egne lederferdigheter

24 Forventninger til medarbeidere sette seg inn i våre mål utføre arbeidet med engasjement og god kvalitet være lojal mot beslutninger ta initiativ, samarbeide og medvirke til utvikling gi positive bidrag til arbeidsmiljøet

25 Effektivt samarbeid med brukere gi god informasjon vise respekt og imøtekommenhet ta hensyn til tilbakemeldinger være bevisst at adferd og leveranser påvirker vårt omdømme

26

27

28 Ledelse og styring Ledelse handler om å sette mål og å oppnå resultater ut fra overordnede målsettinger og å skape forståelse for ambisjoner og retning Styring handler om å styre mot mål slik at resultater oppnås Styringssystemet gir oversikt over styringslinjene, hva vi skal oppnå og hvordan vi skal levere

29 Mål- og resultatstyring 1. Sette mål for hva virksomheten skal oppnå 2. Måle resultater og sammenligne dem med målene 3. Bruke denne informasjonen til styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre virksomhetens måloppnåelse

30 Styring av etaten

31 Styring av etaten

32 Styring i etaten

33 Balansert målstyring Fokusområder

34 Risiko Risiko for at mål ikke nås vurderes ut fra sannsynlighet og konsekvens Risikoelementer kan være knyttet til enkeltår eller være flerårige

35 Risikoanalysens plass i styringssystemet

36 Kvalitet Kvalitet handler om å oppfylle krav og forventninger. Kvalitetssystemet beskriver de viktigste arbeidsprosessene våre beskriver kravene til utførelse av arbeidsprosessene

37 Riktig kvalitet er alles ansvar Alle medarbeidere har ansvaret for å utføre arbeidsoppgavene i samsvar med beskrivelsene i kvalitetssystemet Det er et lederansvar å påse at prosessene blir fulgt.

38 Kontinuerlig forbedring Alle kan registrere og melde avvik, feil og forbedringsforslag Vi må bruke registreringene til å forbedre arbeidsprosessene våre.

39 Utvikling og vedlikehold Prosesseiere (direktørene i Vegdirektoratet) ansvar for å utvikle og vedlikeholde prosessene Prosessteam (fagressurser fra regionene) operativ utvikling og vedlikehold av prosessene

40 Roller i styringen Prosesseiers rolle Linjeleders rolle Ansvaret for prosessene i kvalitetssystemet Skal involvere utførende enheter i prosessutviklingen Bidra med kompetanse og erfaring Planlegger og bestemmer hva som skal gjøres. Sørger for at medarbeiderne kjenner og følger arbeidsprosessene Ansvaret for å legge til rette for god implementering av prosessene i linja. Stille krav til utførelse Er ansvarlig for mål, resultater og leveranser innenfor egen enhet.

41

42

43 Organisering av Statens vegvesen

44 Organisering av Vegdirektoratet

45 Organisasjonsstrukturen i regionene

46 Vær lojal mot budskapet

47 Kommuniser godt

48 Tips til presentasjonen Ha blikk-kontakt Bruk stemmen du har Stå, ikke sitt Uttrykk deg klart og tydelig Bruk gjerne egne historier Begrens deg Smil gjerne!

49 Videre prosess 1.januar Alle medarbeidere Vegvesenboka blir offentliggjort Nyhetsartikkel på Vegveven og Vegvesenboka lagt tilgjengelig som elektronisk dokument under Organisasjon 8.januar Januarfebruar Representanter fra driftsenhetene som kan bistå i å formidle Vegvesenboka ut i organisasjonen Regionledermøter og avdelingsmøter i vegdirektoratet En dags kurs med gjennomgang av dokumentet for å skape felles forståelse av innholdet Gjennomgang av Vegvesenboka for å skape felles forståelse blant ledere Gjennomgang av presentasjonsmateriell og jobbe i grupper Samarbeid mellom representanter fra driftsenhetene og arbeidsgruppen som har koordinert arbeidet med Vegvesenboka Februarmars Avdelings og seksjons møter i alle driftsenhetene Gjennomgang av Vegvesenboka for å skape felles forståelse blant alle medarbeidere Primært gjennomført av representanter fra driftsenhetene og ledere av avdelinger/seksjoner 2013 Nytilsatte medarbeidere og ledere Fast tema på samlinger for nytilsatte og på lederopplæringer Presentasjon med eksempel

50 Vegvesenboka finner du her

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Plattform for ledelse i staten

Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten INNHOLDSOVERSIKT Om ledelsesplattformen........................................................................................................

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Veileder. Veileder i internkontroll

Veileder. Veileder i internkontroll Veileder Veileder i internkontroll DFØ 04/2013, 1. opplag Forord God internkontroll understøtter styringen og bidrar til at virksomhetens mål og krav blir oppfylt. Internkontroll handler om å sikre kvalitet

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

HR-politikk for forsvarsbygg

HR-politikk for forsvarsbygg HR-politikk for Forsvarsbygg 1 Våre verdier Overordnet HR-politikk for Forsvarsbygg Fokusert Vi har fokus på hva kundene har behov for Våre prosesser og leveranser skal gjøre at kundene når sine mål Vi

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

Vi satser på kompetanse!

Vi satser på kompetanse! HR-STRATEGI 2014-2017 Vi satser på kompetanse! Departementets omgivelser og oppgaver er kontinuerlig i utvikling. Dette stiller krav til utviklingen av mennesker og organisasjon. Vår kompetanse er departementets

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Strategi for sikkerhets- og kvalitetskultur i Rogaland fylkeskommune

Strategi for sikkerhets- og kvalitetskultur i Rogaland fylkeskommune Strategi for sikkerhets- og kvalitetskultur i Rogaland fylkeskommune Godkjent av fylkesrådmannen i Rogaland fylkeskommune 24. september 2012 Versjon 1.2 1 Innledning RFK ønsker å ha en kultur der systematisk

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Samarbeidsforum internkontroll virksomheter. 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging

Samarbeidsforum internkontroll virksomheter. 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging Samarbeidsforum internkontroll virksomheter 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging Dag 1, 12. mars 2015 13.03.2015 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Velkommen og introduksjon

Detaljer

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter Versjon: 1.0 Dato: November 2013 www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse 1 INTRODUKSJON For å gjennomføre selvevalueringen foreligger det

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

I tillegg skal alle ansatte opptre i samsvar med The Hydro Way, slik det er slått fast i Hydro s Business Principles.

I tillegg skal alle ansatte opptre i samsvar med The Hydro Way, slik det er slått fast i Hydro s Business Principles. 1 FORMÅL Hovedformålet med vår personalpolitikk er å legge til rette for at Hydro skal nå sine forretningsmål. Ved å definere de gjensidige forpliktelsene som gjelder for Hydro og selskapets ansatte, skaper

Detaljer