Ledelse. i utdanningssektoren i Nord-Trøndelag. Tid for ledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelse. i utdanningssektoren i Nord-Trøndelag. Tid for ledelse"

Transkript

1 Ledelse i utdanningssektoren i Nord-Trøndelag Tid for ledelse

2 A - Innledning Utdanningssektoren i Nord-Trøndelag har høy bevissthet og stort fokus på ledelse. Gjennom de siste årene har vi jobbet med å tydeliggjøre hvordan vi ledelsesmessig skal tenke og handle. Fokus på ledelse som fag og funksjon øker både i offentlig sektor, og i arbeidslivet for øvrig. Ny ledelsesforskning forteller oss at vi går inn i en periode hvor profesjonell ledelse står i fokus, men hvor det også i større grad er fokus på styring. Betydningen av ledelse i forhold til det innholdsmessige i skolen og dens resultater er avgjørende. I denne sammenheng blir ledelseskunnskapene viktige som utgangspunkt for ledelsesatferden. I praksis handler dette om ledelsesbevissthet og kompetanse. I kvalitetsmeldingen for 2008 fattet fylkestinget vedtak om utviklingsmål for utdanningssektoren: «Fokus på ledelse skal økes, og ledelsesbevisstheten i sektoren skal styrkes. Det skal stilles kompetansekrav for tilsetting av ledere, samtidig som det skal gis relevante kompetansetilbud innen ledelse.» Fylkestinget fattet dette vedtaket i forkant av at St. mld. 31 Kvalitet i skolen, legges frem. Her heter det blant annet at: «Rektorer med omfattende lederutdanning synes å være tryggere og mer tilfredse i jobben enn andre. De benytter seg også mer av tilgjengelig faglitteratur og deltakelse i etterutdanning enn rektorer med mindre eller ingen formell lederutdanning.» Ledelsesfokuset holder i stor grad samme retning både lokalt og nasjonalt, og fylkestinget har her vist en proaktiv handling i forhold til nasjonale føringer. I sektorplan for utdanningssektoren for perioden fattet fylkesrådet vedtak om følgende mål knyttet til ledelse: «Fokus på ledelse og ledelsesbevissthet på alle nivå i sektoren skal styrkes.» I fylkesrådets plattform for , følges ledelsesfokuset ytterligere opp: «Vi vil videreføre satsingen på ledelse og kompetanseheving for de ansatte ved de videregående skolene i fylket.» I utdanningssektoren i Nord-Trøndelag må det forventes at det stilles større krav til lederrollen. Lederne skal fremstå tydelig, og ha stor bevissthet om sine virkemidler. Den enkelte leders ansvar for å oppnå resultater, nå mål og gjennomføre utvikling vil få et større fokus i tiden fremover. Oppnåelse av resultater og mål følges opp gjennom sektorens styringssystem, og gjennom styringsdialogen under skolebesøk. Utdanningssektoren tilsetter ikke lenger ledere uten formell lederutdanning. Følgende strategi er lagt for utdanningssektoren:

3 B - Strategi for ledelse i utdanningssektoren 1. Fokus på ledelse styrking av bevissthet Kunnskap om egen ledelsespraksis Lederevalueringer, medarbeidersamtaler, arbeidsmiljøundersøkelser, personalundersøkelser og CAF-evalueringer utgjør hovedtyngden av grunnlaget for å vite noe om hvordan egen ledelsesatferd oppfattes. Kunnskap om egne resultat Grad av måloppnåelse på egne arbeidsmål/lederavtale og nøkkelresultat (politisk og administrativt gitte mål; faglig fremgang, gjennomstrømming, økonomi etc.) er vesentlig som grunnlag for å vite noe om hvordan egen ledelsespraksis bidrar til å nå resultater for våre brukere. Refleksjon Tid for ledelse arenaer for refleksjon om egen ledelsespraksis; fagsamlinger, bruk av rektormøter/ledermøter, interne fora, konferanser etc. Men også enkeltstående input og hjelp til å finne egne løsninger og veier til utvikling. Alle ledere bør ha en samtalepartner/ coach. Kodeks for ledelse Både utdanningssektoren og hver enkelt virksomhet skal avklare og innarbeide sin egen forståelse og holdning til hvordan ledelse skal utøves, forankret i fylkeskommunens visjon, misjon og verdigrunnlag samt sentrale føringer. 2. Relevante kompetansetilbud innen ledelse - Ledelsesutviklingsprogram (gjennomført ) - Grunnutdanning i ledelse (30 stp deltidsstudium) - Påbygningsstudium i ledelse (30 stp deltidsstudium) - Videreutdanning i ledelse (90 stp masterstudium på HiNT) - Nasjonal rektorskole (30 stp) 3. Kompetansekrav for tilsetting av ledere Det stilles krav om formalkompetanse innen ledelse på 30 stp som minimum, fortrinnsvis 60 stp for alle ledere i utdanningssektoren. Dette betyr at alle utlysninger skal reflektere et formelt krav om at slik kompetanse skal være innfridd ved tilsetting.

4 C - Kodeks for ledelse i utdanningssektoren Kodeksen er utarbeidet gjennom prosesser med sektorens skoleledere i forbindelse med: Lederutviklingsprogrammet Rektormøter Kvalitets- og ledelsesdagene Samt i dialog med professorene Jon Aarum Andersen og Johan From.

5 3.1 Mål og resultater Lederne i utdanningssektoren er mål- og resultatorientert De: - formulerer mål for virksomheten og arbeidet - tenker langsiktig - har bevissthet om egne resultat og kunnskap om riktige virkemidler - utnytter medarbeidernes kompetanse effektivt - følger kontinuerlig opp virksomhetens resultater og sørger for å sette inn tiltak der resultatene ikke svarer til forventningene - utnytter tilgjengelige ressurser på en måte som optimaliserer resultatene

6 3.2 Tydelighet Lederne i utdanningssektoren utøver tydelighet De: - skal tydelig og aktivt formidle virksomhetens mål, forventninger og resultatkrav til de ansatte - gir nødvendig informasjon slik at ansatte kan gjøre en god jobb - er tydelig i tildeling av oppgaver og rammer - gir konstruktive tilbakemeldinger på innsats og prestasjoner - skal være tydelig i sine tilbakemeldinger der resultater ikke oppnås og i formidling av tiltak for å rette opp dette

7 3.3 Motivasjon og engasjement Lederne i utdanningssektoren er motiverte og engasjerte De: - inspirerer og motiverer medarbeiderne - ser og følger opp medarbeiderne - er flink til å bygge relasjoner - har en positiv innstilling til utfordringene

8 3.4 Respekt og tillit Lederne i utdanningssektoren viser respekt og tillit De: - er flink til å delegere oppgaver - møter alle med tillit, vennlighet og respekt - legger til rette for et positivt fellesskap og arbeidsmiljø i virksomheten - gir medarbeiderne utfordringer

9 3.5 Kompetanse Lederne i utdanningssektoren er kompetente De: - har god lederkompetanse og høy ledelsesbevissthet - har god faglig kompetanse - deler sin kunnskap og sine erfaringer - jobber aktivt med egen utvikling og faglig oppdatering - forstår og oppfyller sin rolle i NTFK på en god måte - legger til rette for medarbeidernes egenutvikling

10 3.6 Endring og nytenkning Lederne i utdanningssektoren har endringsevne De : - er utviklingsorientert - er åpen for nye innfallsvinkler og perspektiv - får til utvikling og forbedring i praksis - har innsikt i trender og utviklingstrekk i samfunnet - har endringsvilje og endringskapasitet

11 D Kompetansetilbud Det vil også i fremtiden være mulig å søke kompetanseheving innen ledelse for utdanningssektorens ansatte og ledere. Det kommer til å bli sendt ut tilbud om plasser i forkant av hver termin. Alle søknader skal gå via virksomhetsleder til sektorledelse. Lindseth reklame, Steinkjer 3-årsplan for kompetanseheving innen ledelse: Termin Utdanning Hvem Opptakskrav Høst 2013 Mastergrad i kunnskapsledelse Eksisterende ledere eller aktuelle kandidater til lederstilling Bachelor, cand.mag 3 års relevant yrkespraksis Ledelses og organisasjonsfag Vår 2014 Påbygg i ledelse Alle Grunnopplæring i ledelse (30 stp) Høst 2014 Vår 2015 Høst 2015 Mastergrad i kunnskapsledelse Grunnopplæring i ledelse Mastergrad i kunnskapsledelse Eksisterende ledere eller aktuelle kandidater til lederstilling Alle Eksisterende ledere eller aktuelle kandidater til lederstilling Bachelor, cand.mag 3 års relevant yrkespraksis Ledelses og organisasjonsfag Generell studiekompetanse Bachelor, cand.mag 3 års relevant yrkespraksis Ledelses og organisasjonsfag Vår 2016 Påbygg i ledelse Alle Grunnopplæring i ledelse (30 stp) Høst 2016 Mastergrad i kunnskapsledelse Eksisterende ledere eller aktuelle kandidater til lederstilling Bachelor, cand.mag 3 års relevant yrkespraksis Ledelses og organisasjonsfag Ser du for deg en fremtid som leder i utdanningssektoren, eller ønsker du å styrke din kompetanse som leder, vil du ha mulighet til å søke på et av kompetansetilbudene innen ledelse. Det er din virksomhetsleder som avgjør om du skal få denne muligheten, og søknaden må gå via henne. Virksomhetsleder anbefaler og prioriterer søknadene fra egen skole, og videresender til sektorleder som prioriterer alle søkere fra sektoren. For evt. spørsmål, ta kontakt med: Nord-Trøndelag fylkeskommune, Avdeling for videregående opplæring, Fylkets Hus, 7735 Steinkjer. Tlf: Nettside: E-post:

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Strategi for lederutvikling i Buskerud fylkeskommune med handlingsprogram 2013-2016

Strategi for lederutvikling i Buskerud fylkeskommune med handlingsprogram 2013-2016 Strategi for lederutvikling i Buskerud fylkeskommune med handlingsprogram 2013-2016 Buskerud fylkeskommune Lønns- og personalseksjonen juni 2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Lederplattform... 4 2.1 Hva

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Det stilles stadig høyere krav til ressursutnyttelse, omstilling og modernisering innen offentlig sektor. Offentlig sektor har flere strategiske

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

KOMPETANSE- KARTLEGGING

KOMPETANSE- KARTLEGGING KOMPETANSE- KARTLEGGING I VERRAN KOMMUNE Rapport og anbefaling fra arbeidsgruppe 1 Innhold: Side Innledning 3 Mandat 3 Kompetanse og ledelse 4 Kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling to sider av samme

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Bedre leder Lederutvikling gjennom reflektert erfaring

Bedre leder Lederutvikling gjennom reflektert erfaring November 2011 1 Eirik J. Irgens Dynamiske og lærende organisasjoner Ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring Det moderne arbeidslivet er et organisert arbeidsliv. Organisasjoner setter på samme tid

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

1. INNHOLD I KVALITETSMELDING FOR UTDANNINGSSEKTOREN 2010... 5. 1.1 Bakgrunn...5. 1.2 Målsetting for kvalitetsarbeidet...6

1. INNHOLD I KVALITETSMELDING FOR UTDANNINGSSEKTOREN 2010... 5. 1.1 Bakgrunn...5. 1.2 Målsetting for kvalitetsarbeidet...6 1 Innhold 1. INNHOLD I KVALITETSMELDING FOR UTDANNINGSSEKTOREN 2010.... 5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Målsetting for kvalitetsarbeidet...6 2. SYSTEM OG METODER I BRUK... 8 2.1 Kvalitetssystem...8 2.2 Kvalitetsmodell...9

Detaljer

Helhetlig styring i Skaun

Helhetlig styring i Skaun Helhetlig styring i Skaun Resultatledelse, dialog og kvalitetsforbedring Utviklingsstrategi for kommuneorganisasjonen 2013-2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON OG MÅL FOR ORGANISASJONSUTVIKLING...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Helhetlig styring i Skaun

Helhetlig styring i Skaun Helhetlig styring i Skaun Resultatledelse, dialo g og kvalitetsforbedring Vedtatt i kommunestyret 20.06.2013 Utviklingsstrategi for kommuneorganisasjonen 2013-2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON

Detaljer

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet Strategi 2012-2016 Politiets utlendingsenhet FORORD Politiets utlendingsenhet ble etablert i 2004 for å effektivisere, styrke og samordne politiets innsats på utlendingsfeltet. Våre hovedoppgaver er å

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer