Oppstartsamtale for ny lærer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppstartsamtale for ny lærer"

Transkript

1 Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen Skolens visjon og mål Ledergruppens rolle Din lederrolle Arbeidsmål Utviklingsmål Arbeidsmiljø Praktiske forhold i arbeidet Arbeidsbelastning Relasjoner kommunikasjon og samarbeid Helheten Annet 3 4 Avtale om rollebeskrivelse, arbeidsmål og utviklingsmål 4 1 Praktisk informasjon Tid Sted Denne samtalen er en oppstartsamtale for deg som ny leder ved skolen. Den skal skape en plattform med hensyn til ståsted og retning for din rolle som leder på Ullern vgs. Vi legger vekt på at ansvarsområder og arbeidsoppgaver som avtales skal være tydelige, oppnåelige og være noe å strekke seg etter for alle våre ledere. Du vil også få god oppfølging og støtte på veien mot mål og delmål. Samtalen skal gjennomføres uten forstyrrelser. Jeg vil at du setter av god tid, tre timer, til denne samtalen. Forøvrig avholdes følgende tre formelle samtaler for alle ledere i året: 1) Hovedsamtalen ved starten av nytt skoleår. Her avtales nye individuelle mål for skoleåret og plan for hvordan oppnå dem. Oppstartssamtalen for nye ledere vil være tilnærmet lik hovedsamtalen og erstatter denne ved skoleårets start. 2) Midtveissamtalen før jul er en oppfølgingssamtale basert på avtalen fra hovedsamtalen. 3) Oppsummeringssamtalen før sommerferien har fokus på hva som er oppnådd av resultater i løpet av hele skoleåret med refleksjon rundt disse og de arbeidsprosesser som har vært Nedenfor får du en oversikt over hvilke temaer samtalen vil komme inn på, og jeg ønsker at du leser igjennom og forbereder deg i forkant av samtalen. Ta med til møtet: Årsplan, strategisk plan og tidsplanlegger. 2 Formål med oppstartssamtalen Avklare hvilke forventninger du har til denne stillingen og til skolens forventninger til deg. Sjekke ut at vi har felles oppfatning av hva som er Ullern skoles visjon og mål Beskrive sammenhengen mellom visjon, mål, ledelse og organisering av skolens ressurser Med bakgrunn i årsplan og strategisk plan lage ferdig den endelige beskrivelsen av dine ansvarsområder og oppgaver Komme fram til arbeids- og utviklingsmål for deg framover. Komme fram til eventuelle tiltak som vil gi deg en best mulig arbeidssituasjon. Hovedmålet er å identifisere hva som vil være ditt bidrag på veien mot skolens mål og hvordan dette kan forenes med det som skaper arbeidsglede og en best mulig arbeidshverdag for deg som medarbeider. For å klare dette må vi ha en åpen og konstruktiv dialog om hva vi forventer og ønsker av hverandre. En slik samtale forutsetter ærlighet, gjensidig respekt og tillit.

2 3 Samtalen Det er satt opp en rekke temaer vi vil snakke om i samtalen. Under følger temaene med litt utfyllende informasjon og spørsmål. Disse er kun ment som en hjelp til egen forberedelsene til samtalen og er til eget bruk. Noter gjerne stikkord som du tar med til samtalen. 3.1 Skolens visjon og mål Hva har du oppfattet er skolens visjon og mål? 3.2 Ledergruppens rolle Hvordan ser du for deg at skolens visjon og mål, skal gjenspeiles i ansvarsområder og oppgaver i ledergruppen? Hvordan kan ledergruppen fremstå best utad? 3.3 Din lederrolle Hva skal være formålet med din stilling/rolle og hva skal dine ansvarsområder være? Hvor stor del skal de ulike ansvarsområdene utgjøre i forhold til rollen som helhet? Hvordan skal disse områdene avgrenses mot andres ansvarsområder? Hvem vil være dine viktigste samarbeidspartnere? Hvem vil du forholde deg mest til i det daglige arbeidet? Hva opplever du at du har talent for / er spesielt dyktig på? Hvordan kan du bruke dette i din rolle som leder? 3.4 Arbeidsmål Eksempel på arbeidsmål: «Gjennomføre alle medarbeidersamtaler innen » «Følge opp mine medarbeidere mer systematisk.» Her definerer vi sammen hva som vil være aktuelle arbeidsmål for deg dette året. Hva tenker du vil være viktige arbeidsmål? 3.5 Utviklingsmål Eksempler på utviklingsmål: «Lære Power Point, flere coachingteknikker, bli tydeligere i min kommunikasjon» Hva trenger du av utvikling for å gjøre en best mulig jobb i forhold til dine ansvarsområder og arbeidsmål?

3 3.6 Arbeidsmiljø Praktiske forhold i arbeidet Er det utstyr eller støttefunksjoner/hjelp du har tenkt på som kan gjøre arbeidsdagen og oppgavene lettere? Arbeidsbelastning Hva vil være viktig for deg for å kunne oppleve balanse og mestring i hverdagen? Relasjoner kommunikasjon og samarbeid Hva ønsker du deg av meg som leder? Hvordan opplever du kommunikasjonen internt på Ullern og med de øvrige ledere så langt? Hvordan blir innspill og forslag mottatt? Helheten Hvordan opplever du Ullern skole i forhold til å ta hensyn til hele deg? Er det noen forhold relatert til arbeid/privatliv du føler bør nevnes/diskuteres? 3.7 Annet Hvilke andre forhold vil du kommentere/forbedre/diskutere?

4 4 Avtale om rollebeskrivelse, arbeidsmål og utviklingsmål Etter oppstartssamtalen mellom og rektor, den / ble vi i felleskap enige om: Rollebeskrivelse Formål med rollen Ansvarsområder Rapporterer til Videre ble vi enige om følgende arbeidsmål og utviklingsmål: Arbeidsmål Hva Ansvarlig Frist Utviklingsmål Hva Ansvarlig Frist

5 Hele dokumentet skal etter møtet signeres av begge parter. Rektor tar vare på original, og medarbeider får kopi. Neste medarbeidersamtale skal gjennomføres Oppfølgingssamtale/r gjennomføres Partene bekrefter at oppstartssamtalen er gjennomført, at det er enighet om mål og plan som er beskrevet ovenfor, og at de forplikter seg til å arbeide for å møte disse målene innen neste samtale. Sted dato Underskrift medarbeider Underskrift rektor

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler 1. Hensikt En medarbeidersamtale har fire hensikter: 1. Å ha en konstruktiv dialog om arbeid og arbeidsutførelse både for medarbeider og leder 2. Å bedre kontakt og mulighet for tilbakemelding mellom medarbeider

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK:

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK: Medarbeidersamtalen Mal for medarbeidersamtalen er utviklet av en partssammensatt arbeidsgruppe og vedtatt av DLG skoleåret 2009/2010. Malen er tilpasset Horten videregående skoles arbeid med den profesjonelle

Detaljer

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap UNGDOMSbedrift Inkluderende arbeidsliv Et program fra Ungt Entreprenørskap Hva er IA? Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er en samarbeidsavtale mellom partene i arbeidslivet (arbeidstaker-

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Arbeidsgiver vil ta en runde på innspill som kom og det kan være aktuelt med et separat møte på saken.

Arbeidsgiver vil ta en runde på innspill som kom og det kan være aktuelt med et separat møte på saken. Møtereferat PIO Til stede: Per-Steinar Aasebø, Harald Nævdal, Kjell Hugo Jenssen og Knut Kvamsdahl fra Oslo kommune, Anne Green Nilsen og Mari Sanden fra KAH, Eli Gunhild By og Terje Vilno fra Unio, Svein

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtalen (jf Statens Personalhåndbok 1 ) Arbeidsgiveransvaret ivaretas gjennom daglig utøvelse av lederfunksjonen. Systematiske, fortrolige medarbeidersamtaler

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune Ås kommune Håndbok for ledere Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune pr. desember 2004 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 PLAN OG RAPPORTERINGSSYSTEM MED BALANSERT

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen!

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! Til lokallagsleder Rundskriv L 05-2015 Oslo 12. mars 2015 Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! NKF vil med dette rundskrivet peke på muligheten kollegabasert veiledning kan innebære for kompetanseheving

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Styrekurs for studentforeninger. Forord

Styrekurs for studentforeninger. Forord Styrekurs for studentforeninger Forord Styrekurset har nå vært et hjelpemiddel for studentforeninger tilknyttet SiO i snart halvannet år og tilbakemeldingene har så langt vært udelt positive. Vi håper

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer