Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK:"

Transkript

1 Medarbeidersamtalen Mal for medarbeidersamtalen er utviklet av en partssammensatt arbeidsgruppe og vedtatt av DLG skoleåret 2009/2010. Malen er tilpasset Horten videregående skoles arbeid med den profesjonelle leder og den profesjonelle medarbeider vår / høst Profesjonskjennetegn for profesjonelle medarbeidere og ledere ved HVS er vedlagt. Det understrekes at verktøyet skal fungere som en mal. Medarbeider og leder i fellesskap velger ut og prioriterer hvilke deler og spørsmålsstillinger som er relevant for hver enkelt. Det er en målsetting at alle ledere skal ha hatt sin medarbeidersamtale før jul og at alle andre medarbeidere skal ha gjennomført sin samtale senest innen utgangen av mars måned. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK: - Skolering av mellomledere som har ansvaret for gjennomføring av MAS - Behov for en forpliktende tiltaksplan for oppfølging av resultatene som fremkommer i MAS - Tilpasning av tiltak til de ressurser som faktisk er disponible - Viktig at samtalen blir gjennomført som en utviklingssamtale og ikke som en kontrollsamtale - Medarbeidersamtalen er obligatorisk for alle i virksomheten

2 Medarbeidersamtalen Denne helhetlige modellen for medarbeidersamtale inneholder selve medarbeidersamtalen, kompetansekartleggingen og tilbakemeldingen på gjennomført undervisningsvurdering Respons. En medarbeidersamtale skal være en forberedt og personlige samtale mellom den enkelte medarbeider og nærmeste overordnede (leder). Samtalen skal gi medarbeideren mulighet til; å få klarhet i lederens krav og forventninger til ham/henne å få tilbakemelding på sine prestasjoner og hvordan disse kan forbedres å formidle hva han/hun opplever som særlig viktig i sin situasjon å komme med sine egne ideer og forslag til hvordan han/hun kan jobbe å gi feedback til sin overordnede leder Samtalen skal gi lederen mulighet til å; formidle tydelige krav og forventninger til medarbeideren å få bedre innsikt i medarbeiderens personlige prestasjoner og arbeidsinnsats å vurdere bedre potensialet og samspillet mellom utviklingen av den enkelte medarbeider og avdelingen å få tilbakemelding på sitt eget lederskap Samtalen skal munne ut i at medarbeider og leder blir enig om konkrete tiltak som skal gjennomføres fram til neste samtale. Det må settes en tidsramme for samtalen, og den bør holdes på et egnet sted slik at den ikke blir avbrutt av telefoner og andre henvendelser. 1. Oppfølging av forrige medarbeidersamtale Hvordan har oppfølgingen av forrige medarbeidersamtale vært? Hva ble nedfelt og hva er oppnådd. Tiltak som ikke er fulgt opp må med i ny tiltaksplan _ Side 2

3 2. Mål og ambisjoner for skolen/avdelingen Mål, satsingsområder og forventninger til skolen/avdelingen. Hva er skolens/avdelingens utfordringer, og hva er viktigste fokusområder i perioden. 3. Medarbeiders opplevelse av mål og ambisjoner Hva har skolen/avdelingen særlig lykkes med det siste året? Jobber vi riktig og har vi fokus på de rette oppgavene? Hvilke utfordringer står vi overfor? Hvordan bør vi jobbe for å nå våre mål fremover? 4. Medarbeiders opplevelse av sitt forhold til skolen/avdelingen Hvordan vil du karakterisere samarbeidet og relasjonene i avdelingen? Hva er bra og hva er mindre bra? Hvordan opplever du forholdet til andre avdelinger og samarbeidspartnere? _ Side 3

4 Er vi gode til å lære av hverandre? Hva kan vi gjøre for å forbedre dette? Hvordan kan vi sikre åpenhet og engasjement i skolen/avdelingen? Hvordan kan vi sikre trivsel og et godt arbeidsmiljø? 5. Medarbeiders opplevelse av sin egen situasjon Hva har du særlig lykkes med/ Hvilke oppgaver føler du at du behersker særlig godt Hva har du greid mindre bra? I hvilke situasjoner føler du deg særlig usikker eller utrygg? Føler du at du får anerkjennelse for ditt arbeid og dine prestasjoner? Får du konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt? Fra hvem? _ Side 4

5 6. Tilbakemelding fra elevene Respons Hvilke områder fungerer godt? Hvor er utfordringene? Hva forteller resultatene om klimaet i klassen? Hvordan fungerer kommunikasjonen mellom lærer klasse? Lærer enkeltelev? Hvilke tiltak kan være aktuelle å foreslå? Hvilke tiltak vil være mulig å gjennom føre? Er det behov for bistand utenfra? Hvem kan bistå? Hva skal bistanden være? _ Side 5

6 7. Kompetanse Hvilke ambisjoner og forventninger har du til dine fremtidige oppgaver/roller? Medarbeiders nåværende formalkompetanse i forhold til oppgaver Medarbeiders eventuelle framtidige behov for formalkompetanse dersom nye oppgaver Medarbeiders basiskompetanse på nødvendige støttesystemer (Its, Skolearena, QM+ med mer) Medarbeiders kompetanse på klasseledelse Medarbeiders relasjonskompetanse 8. Hvilke krav og forventninger har du til meg som leder? Profesjonskjennetegn for profesjonelle ledere skal legges til grunn for samtalen. Hvordan kan jeg bli en bedre leder for deg, slik at du kan utvikle deg i jobben? _ Side 6

7 9. Leders krav og forventninger til medarbeider Profesjonskjennetegn for profesjonelle medarbeidere skal legges til grunn for samtalen. Leder skal gi tydelige og konstruktive tilbakemelding på følgende forhold: Leders oppfatning av medarbeiders ansvar og oppgaver/hva skal fokuseres på framover. Hvordan oppleves medarbeiders serviceinnstilling. Er fokuset rettet mot elevene og er vedkommende opptatt av å levere det brukerne har behov for? Hvordan oppleves samarbeidsevnene. Oppleves medarbeider som lett tilgjengelig og lett å spørre om bidrag og delaktighet. Hvordan oppleves medarbeiders evne til å være nytenkende og utviklingsorientert. Er medarbeider åpen for endringer? Hvordan er medarbeiders kompetanse sett i forhold til ansvar, oppgaver og innsats og måloppnåelse Sjekk ut underveis om medarbeider forstår og anerkjenner dine opplevelser. _ Side 7

8 10. Oppfølging av samtalen - Tiltaksplan Konkrete tiltak for å følge opp leders krav og forventninger og medarbeiders egne ønsker Hovedpunkt (1-11) Utfordring Konkrete tiltak Tidspunkt Ansvar 11. Evaluering av samtalen Medarbeider skal gi en skriftlig tilbakemelding på hvordan samtalen har vært. For at dette skal oppleves som en reell mulighet til å gi tilbakemelding, skal den gis skriftlig/mailes til leder etter at samtalen har funnet sted. Avtal et tidspunkt for når tilbakemeldingen skal gis. Samtalen er gjennomført den.. (dato). Leder. Medarbeider _ Side 8

9 Den profesjonelle lederen Profesjonskjennetegn for ledere, utgave datert 1. november _ Side 9

10 Profesjonskjennetegn for medarbeidere, utgave datert 1. november Den profesjonelle medarbeideren _ Side 10

Arbeidsgiver vil ta en runde på innspill som kom og det kan være aktuelt med et separat møte på saken.

Arbeidsgiver vil ta en runde på innspill som kom og det kan være aktuelt med et separat møte på saken. Møtereferat PIO Til stede: Per-Steinar Aasebø, Harald Nævdal, Kjell Hugo Jenssen og Knut Kvamsdahl fra Oslo kommune, Anne Green Nilsen og Mari Sanden fra KAH, Eli Gunhild By og Terje Vilno fra Unio, Svein

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012 Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Og oppgavene til neste gang: Hvilke mål er det naturlig å sette for din butikk? Hvordan vil du sette målene? Hvordan tenker du å bryte dem ned til mål du kan bruke

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen!

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! Til lokallagsleder Rundskriv L 05-2015 Oslo 12. mars 2015 Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! NKF vil med dette rundskrivet peke på muligheten kollegabasert veiledning kan innebære for kompetanseheving

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune Ås kommune Håndbok for ledere Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune pr. desember 2004 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 PLAN OG RAPPORTERINGSSYSTEM MED BALANSERT

Detaljer

Vi satser på kompetanse!

Vi satser på kompetanse! HR-STRATEGI 2014-2017 Vi satser på kompetanse! Departementets omgivelser og oppgaver er kontinuerlig i utvikling. Dette stiller krav til utviklingen av mennesker og organisasjon. Vår kompetanse er departementets

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Hvordan møte fremtiden? Medarbeidersamtalen en del av skolens strategiske utvikling. reidar.hillesund@craftinghouse.no

Hvordan møte fremtiden? Medarbeidersamtalen en del av skolens strategiske utvikling. reidar.hillesund@craftinghouse.no Hvordan møte fremtiden? Medarbeidersamtalen en del av skolens strategiske utvikling McGregorsteori X og teori Y X-teorien hard tilnærming Lederatferd: Tvang, stram kontroll, trusler og straff. Resultat

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Tema i dag: Motivasjon Personalmøter Medarbeidersamtaler Kommunikasjon Lederstil Oppgave i mersalg til neste samling: Finn fram til et hovedprodukt: Bestem dere

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer