Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde"

Transkript

1 Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtalen (jf Statens Personalhåndbok 1 ) Arbeidsgiveransvaret ivaretas gjennom daglig utøvelse av lederfunksjonen. Systematiske, fortrolige medarbeidersamtaler er et særlig viktig redskap for ledere og medarbeidere ved at slike samtaler kan sikre bl a: - oppfølging - samsvar mellom arbeidsoppgaver og planer og avklaring av forventninger - systematiske innspill til forbedringsarbeidet i enheten - kompetansetiltak - arbeidsmiljøforhold Årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling (jf HTA 3 pkt 5) 2 Samtalene skal bidra til likelønn mellom kjønnene. Av praktiske årsaker er samtalen knyttet til medarbeidersamtalen, jf lokal lønnspolitikk 3. Arbeidstakere bør ha slike samtaler minimum en gang i året. Ansvar og gjennomføring Medarbeidersamtalene har følgende prosedyre: 1. Invitasjon/Avtale om samtale 2. Forberedelse, 3. gjennomføring med utarbeidelse av tiltaksplan og 4. leders samlede rapportering av tilstand til overordnet (anonymisert). Leder har ansvar for at medarbeidersamtaler blir avtalt og gjennomført. Tid og nøytralt sted avtales en til to uker før samtalen finner sted, og lederen sørger for at medarbeideren får tilgang til/oversendt nødvendige dokumenter til forberedelse (foreliggende skriv med vedlegg 1 og 2). Det bør avtales en tidsramme på inntil to timer for samtalen. Samtalene gjennomføres årlig, primært innen utgangen av september, for at eventuelle økonomiske behov til for eksempel kompetanseutvikling skal komme tidlig inn i budsjettprosessen. Tiltakene som en blir enig om i løpet av samtalen nedfelles i tiltaksplan tilsvarende mal (vedlegg 1). Som hjelp til forberedelse og gjennomføring av samtalen er det utviklet et sett med spørsmål under hvert hovedpunkt som en kan/bør komme innom (vedlegg 2). Lederen rapporterer resultatet til sin overordende etter at siste samtale er gjennomført på følgende måte: - antall gjennomførte samtaler - i hvilken tidsperiode er de gjennomført - vesentlige funn/tilbakemeldinger/tiltak ift hovedpunkt listet ovenfor - eventuelle forslag til endring av samtaleopplegget Dokumentasjon Samtalen bygger på fortrolighet og tillit. Dokumentasjon i sammenheng med samtalen skal behandles konfidensielt, hvis ikke annet avtales. Aktuelle tiltak nedfelles i eget skjema som signeres og hver av samtalepartene beholder et eksemplar. Når ledelsesforholdet mellom en leder og medarbeider opphører, skal dokumentasjonen fra medarbeidersamtaler mellom disse makuleres juni2005-nr-62-om-arbeidervern-og-arbeidsmiljo-arbeidstid-og-stillingsvern-mv/#SPH /73Fellesbestemmelsene/733-3-Innplassering-pa-lonnsplan-og-opprykk/#SPH Side 1 av 5

2 Vedlegg 1. Utarbeidelse av tiltaksplan Medarbeidersamtale ved Høgskolen i Molde den mellom og (navn) (navn) (signatur) (signatur) Hva vi ble enige om Tidsfrist Ansvar Side 2 av 5

3 Vedlegg 2. Forberedelse / gjennomføring Oppfølging (av/siden forrige samtale) Momenter / problemstillinger Tiltak Hvilke tiltak ble vi enige om å arbeide med ved forrige samtale? Har vi oppnådd disse tiltakene ev hvorfor ikke? Hvordan kan vi eventuelt følge opp tiltakene videre i neste periode? Hva synes du om dine prestasjoner i perioden (ev ift arbeidsplan)? Hva ble bra og hvorfor? Er det noe du kunne ha gjort annerledes? Hvordan har tilbakemelding fra leder på utført arbeid, innsats og resultater vært siden sist? Hva kunne din nærmeste overordnede ha gjort for å hjelpe deg til å nå målene på en bedre måte? Samsvar mellom arbeidsoppgaver og planer og avklaring av forventninger Hvordan oppfatter du målene for denne enheten/avdelingen? Hva er målene for ditt arbeid? Er de klare og prioriterte? Hvilke konkrete arbeidsmål ift f eks arbeidsplan/fou og/eller administrative oppgaver bør avtales for neste periode? Er det oppgaver du har som kan delegeres/rasjonaliseres/tas bort, ev hvilke? Er det nye oppgaver som du kan/bør utføre, ev hvilke? Hvordan er dine muligheter/ditt behov for faglige innspill, råd og veiledning i jobben? Kan kvaliteten endres, og er det i så fall riktig å gjøre det? Hvordan viser du serviceinnstilling overfor studenter, kollegaer og publikum? Momenter / problemstillinger Tiltak Side 3 av 5

4 Systematiske innspill til forbedringsarbeidet i enheten Momenter / problemstillinger Tiltak Hvordan synes du enheten/fagmiljøet fungerer i forhold til å løse sine oppgaver? Er det andre enn din leder som kan pålegge deg oppgaver/be om tjenester og føles dette eventuelt som et problem for deg? Er det lett eller vanskelig å planlegge arbeidsdagen/uken? Hva gjør det lett eller vanskelig? Hvordan er arbeidsfordelingen for deg daglig/i perioder? Har du ønsker om/behov for endret tilrettelegging av arbeidssituasjonen din, f eks redusert arbeidstid eller spesielle hjelpemidler? Er det forhold som virker forstyrrende for det arbeidet du/enheten/fagmiljøet skal utføre? Er arbeidsoppgavene som du utfører allsidige/ensidige? Er det systemer og rutiner som bør endres? Kompetansetiltak (Lærings- og utviklingsbehov) Momenter / problemstillinger Tiltak Hvordan kan du bidra aktivt til forbedring, fornyelse og omstilling? Er det områder (f eks forskning, undervisning eller administrative oppgaver) du ønsker å oppdatere/utvikle deg på (ev ut over fag)? Er interessen og muligheten for å lære av hverandre og hjelpe hverandre stor i enheten? Er det behov for mer veiledning fra lederen din? Side 4 av 5

5 Arbeidsmiljøforhold (Samarbeid, trivsel og ledelse) Momenter / problemstillinger Tiltak Hvordan opplever du samarbeidet ved egen/med andre enhet(er)/i fagmiljø? Er det noen du burde samarbeide mer med for å forbedre arbeidssituasjonen? Får/gir du tilstrekkelig informasjon? Hvordan opplever du det sosiale miljøet ved enheten/fagmiljøet? Opplever du mobbing på arbeidsplassen? Er det forhold som gir uheldig samarbeidsmiljø (avbrudd, uklarheter, støy, konflikter, arbeidsmengde, raske endringer, usikkerhet om fremtiden)? Har du ev forslag som kan minske eller fjerne ulempene? Får du tilstrekkelig tilbakemelding og veiledning om hvordan du fungerer i arbeidssituasjonen? Gir du selv tilbakemelding til leder om din oppfatning av ledelsesutøvelsen? Er det forhold som vanskeliggjør samarbeidet mellom deg og din leder? Er det noe du, leder, enheten eller virksomheten bør arbeide videre med? Opplever du dilemmaer og utfordringer ift lojalitet? Andre aktuelle tema Momenter / problemstillinger Tiltak Ser du for deg at du jobber hos oss om 3-5 år? Hva skal ev til? Er du fornøyd med din lønn? Er det andre forhold som har betydning for deg i arbeidssituasjonen, og som du ønsker å ta opp? Side 5 av 5

Arbeidsgiver vil ta en runde på innspill som kom og det kan være aktuelt med et separat møte på saken.

Arbeidsgiver vil ta en runde på innspill som kom og det kan være aktuelt med et separat møte på saken. Møtereferat PIO Til stede: Per-Steinar Aasebø, Harald Nævdal, Kjell Hugo Jenssen og Knut Kvamsdahl fra Oslo kommune, Anne Green Nilsen og Mari Sanden fra KAH, Eli Gunhild By og Terje Vilno fra Unio, Svein

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.11.2010 2010/9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf 415 82 278 Universitetet i Stavanger Postboks 478 4036 STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I IMB MASKINER

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I IMB MASKINER HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I IMB MASKINER Innholdsfortegnelse Systembeskrivelse for IMB Maskiner... 3 HMS-organisering... 3 HMS-mål... 4 Risiko... 4 Arbeidsmiljøkartlegginger... 4 Registrering av forbedringsforslag/avvik...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune Ås kommune Håndbok for ledere Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune pr. desember 2004 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 PLAN OG RAPPORTERINGSSYSTEM MED BALANSERT

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

Utviklingssamtale mellom folkevalgte og rådmannen

Utviklingssamtale mellom folkevalgte og rådmannen Utviklingssamtale mellom folkevalgte og rådmannen KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Et godt samspill mellom politikk og fag/administrasjon gir

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer