Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering"

Transkript

1 Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver, resultater, arbeidsprosess, samarbeidsforhold og medarbeiders faglige og personlige utvikling. Samtalen skal være forberedt, åpen, fortrolig og forpliktende. Hensikten med medarbeidersamtalen er å sikre at det skjer en formalisert dialog mellom nærmeste leder og den enkelte medarbeider minst en gang i året. Samtalen skal bidra til å skape tillit mellom leder og medarbeider, og til å klargjøre mål og prioriteringer av arbeidsoppgaver i avdelingen og for bedriften som helhet. Videre skal samtalen bidra til å klargjøre ønsker om videreutvikling i stillingen og evt. ønsker om andre og nye arbeidsoppgaver. Samtalen skal også bidra til å klargjøre leders forventninger til medarbeider. For [bedriftens] strategi, er det viktig å ha verdier og mål, slik at både leder og medarbeider påser at det er disse verdiene og målene som er styrende for arbeidet i [bedriften/avdelingen/stillingen]. Leder skal spesielt fokusere på medarbeiders utviklingspotensial. Samtalen skal danne grunnlag for en gjensidig avtale om satsingsområder i kommende periode og skal underskrives av begge parter. Disse satsingsområdene gjelder både for leder og medarbeider. Personvurdering/lønnsregulering skjer ikke i medarbeidersamtalen, men pr. [dato] hvert år. Lønnsreguleringen skjer etter at det sentrale lønnsoppgjøret er avsluttet og utbetales med tilbakevirkende kraft pr. [ dato] forutsatt at de sentrale forhandlinger ikke resulterer i konflikt. En medarbeidersamtale kan deles inn i 3 faser: 1. Første og viktigste fase er forberedelse o tidspunkt avtales i god tid, minst 45 dager i forveien, samtaleskjema utleveres o både leder og medarbeider møter godt forberedt og har gjennomgått samtaleskjema o leder har foreberedt seg godt i forhold til den enkelte medarbeider 2. Andre fase en gjennomføring av samtalen o gjennomføres i en uforstyrret og avslappet atmosfære o leder og medarbeider er likeverdige parter o legg vekt på god dialog o samtalen bør vare i 1 2 timer o det er leder som har ansvar for framdrift og styring under samtalen 3. Tredje fase er oppfølging av samtalen handlingsplan o leder og medarbeider avtaler hvordan forhold som kommer fram under samtalen skal følges opp framover o handlingsplanen underskrives av begge og inneholder mål, hvem som har ansvaret og oppfølging med frister o oppfølgingspunkter er så konkrete som mulig o medarbeidersamtalen gjennomføres minste en gang pr år

2 LEDER SKAL FORBEREDE SEG VED Å: VURDERE OM OPPSATTE MÅL ER NÅDD VURDERE DENNE MEDARBEIDEREN SPESIELT. HVA ER HAN/HUN GOD PÅ? UTNYTTES KOMPETANSEN? HAR HAN/HUN ANDRE STERKE SIDER SOM KAN BENYTTES? PÅ HVILKE OMRÅDER KAN JEG SOM LEDER UTFORDRE DENNE MEDARBEIDEREN MV? VURDERE OG EVENTUELT FORESLÅ NYE ARBEIDSMÅL VURDERE AKTUELLE FRAMTIDIGE ARBEIDSOPPGAVER, UTVIKLINGS OG FORBEDRINGSTILTAK I FORHOLD TIL BEDRIFTENS/AVDELINGENS BEHOV OG MEDARBEIDERS ØNSKER FORBEREDE TILBAKEMELDING TIL MEDARBEIDER MEDARBEIDER SKAL FOREBEREDE SEG VED Å: OPPSUMMERE EGEN ARBEIDSINNSATS OG TENKE GJENNOM NØDVENDIGE UTVIKLINGS OG FORBEDRINGSBEHOV VURDERE OG EVENTUELT FORESLÅ NYE ARBEIDSMÅL VURDERE AKTUELLE FRAMTIDIGE ARBEIDSOPPGAVER FORBEREDE TILBAKEMELDING TIL LEDER FORSLAG TIL MAL FOR GJENNOMFØRING AV MEDARBEIDERSAMTALE Det er leder som setter opp punktene som begge skal forberede seg til i medarbeidersamtalen. Leder må ha klart for seg bedriftens/avdelingens strategi, verdier og mål når en setter opp momenter som skal gjennomgås. Det er viktig at samtaleskjemaet ikke blir for omfattende det er bedre å fokusere på viktige punkter som kan følges opp og at en får klargjort forventninger, enn at det blir et mas om å komme gjennom skjemaet. Vedlagt følger et disposisjonsskjema for medarbeidersamtale. Skjemaet er ment som en rettleder for temaer en skal innom i samtalen, men trengs ikke å følges slavisk. Leder må vurdere om skjemaet er tilpasset arbeidsstedet. Ønsker leder å lage et eget skjema eller tilpasse skjemaet, må han/hun sørge for at følgende temaer blir tatt opp i samtalen: Gjennomgang av forrige samtales handlingsplan og resultatet fra forrige medarbeidersamtale. Drøfting av arbeidsmetoder og arbeidsmengde Arbeidsmiljøet Klargjøring og drøfting av den enkeltes stilling og bedriftens /avdelingens mål og resultater. Herunder medarbeiders og leders synspunkter på sammenhengen mellom målene. Medarbeiders rolle i den sammenheng. Forslag til tiltak, endringer og forbedringer. Mulighet for å ta opp andre tema om ønskelig. Handlingsplan til neste samtale.

3 SAMTALESKJEMA 1. Hva husker du best fra forrige samtale? Før samtalen (notater) Etter samtalen 2. Gjennomgang av forrige samtales handlingsplan. Hva var medarbeiderens hovedarbeidsmål i forrige planperiode, og hvordan er disse målene oppfylt? Dersom dette er første medarbeidersamtale, og medarbeideren ikke har hatt mål tidligere, gå videre uten å fylle ut dette feltet. Oppfølging av forrige samtales handlingsplan. Før samtalen (notater) Etter samtalen Hva er gjennomført? Hva er ikke gjennomført? Hvorfor? Skal tiltak som ikke er gjennomført overføres til neste års handlingsplan eller slettes? Evaluering av måloppnåelse Fokusområder/Arbeidsmål Før samtalen (notater) Etter samtalen Hva er de viktigste målene for din stilling og hvilke resultater er oppnådd? Arbeidsmål 1: Arbeidsmål 2: Hva skal til for at du eventuelt når målene dine? Evaluering av egne resultater og arbeidsinnsats. Tilbakemelding fra leder på resultater og arbeidsinnsats. 2. Arbeidsoppgaver, arbeidssituasjon og ansvarsområder

4 Leder og medarbeider skal i samtalen gjøre hverandre kjent med utfordringer fremover og avklare krav og forventninger til bedriften / avdelingen og til den enkelte medarbeider. For å nå de mål bedriften / avdelingen har satt seg er det viktig at organiseringen og gjennomføringen av oppgaver er best mulig. Hva er dine viktigste oppgaver? Mål for arbeidet framover? Har du innflytelse på egen arbeidssituasjon? Har du ønske om endringer i egen arbeidssituasjon: Flere eller færre oppgaver? Annen type oppgave? Annet? Hvordan synes du oppgavene er organisert i bedriften / avdelingen? Har du synspunkter på gjennomføringen av oppgavene? Hvordan kan vi organisere og fordele arbeidet for mer effektivt å nå våre mål? Ser du noen forbedringspunkter? Hvilke oppgaver og mål bør vi ha for neste periode sett i lys av virksomhetens mål og strategier? Hva skal du bidra med for at bedriften / avdelingen skal nå målene? Hva skal jeg som leder bidra med for at vi skal nå oppsatte mål? 3. Faglig og personlig utvikling

5 Både leder og medarbeider har ansvar for å tilpasse og utvikle kompetanse som svarer til nåværende og fremtidige utfordringer i bedriften / avdelingen. Forslag til tiltak for faglig og personlig utvikling? Har du personlige ønsker/behov for læring /utvikling? Kurs? Tiltak for utvikling av bedriften / avdelingen? Situasjoner hvor leder vurderer deg som god? Situasjoner hvor du selv vurderer deg som god? 4. Arbeidsmiljø og samarbeid Alle har et ansvar for å få til et godt miljø i bedriften / avdelingen. Et godt miljø preges av samarbeid, åpenhet og tillit. Det skal være utfordrende, samtidig som det er lov å prøve og feile. Hvordan opplever du dialogen og samarbeidet med kolleger? Får du den informasjonen som er nødvendig for å fungere i jobben? Får du tilbakemelding på det arbeidet du gjør? Trives du? Hva er bra med din arbeidssituasjon? Hva er bra med arbeidsmiljøet? Er det spesielle stresskilder? Hvordan kan vi bedre samarbeidet, trivselen og arbeidsmiljøet? Har du kommentarer eller forslag til forbedringer av arbeidsmiljøet? Bedrede rutiner? Kvalitetssikring? 5. Ledelse

6 Under dette punktet skal det fokuseres på samarbeid mellom leder og medarbeider og leders utøvelse av ledelse Hvilke krav og forventninger har du til meg som leder? Hvordan ønskes tilbakemelding fra meg som leder? I hvilken grad er jeg tydelig i formidlingen av mine forventninger og tilbakemeldinger til deg? Hvordan fungerer delegeringen/arbeidsfordelingen? Din vurdering av informasjonsflyten i bedriften / avdelingen? 6. Ting som du mener vi ikke har snakket om i samtalen, men som medarbeider ønsker å ta opp før samtalen avsluttes? Før samtalen (notater) Etter samtalen MAL FOR HANDLINGSPLAN

7 Det er viktig at det blir utarbeider en handlingsplan som er skapt for handling og ikke for skrivebordskuffen. Med dette menes at planen ikke må bli for omfattende. Det er nok med 3 4 mål som skal følges opp De målene som settes opp skal være så krevende at medarbeideren har noe å strekke seg etter. Målene bør være konkrete og målbare slik at både leder og medarbeider kan evaluere om målene er nådd. HANDLINGSPLAN Etter medarbeidersamtale den., er vi enig om at følgende punkter skal gjennomføres og følges opp. Leder / begge har ansvar for oppfølging. Medarbeider Oppfølging/tidspkt. Arbeids og utviklingsmål Behov for kompetanseutvikling? Hvordan bidra for å skape et bedre arbeidsmiljø? Leder Oppfølging/tidspkt. Sted/dato Underskrift leder Underskrift medarbeider

Arbeidsgiver vil ta en runde på innspill som kom og det kan være aktuelt med et separat møte på saken.

Arbeidsgiver vil ta en runde på innspill som kom og det kan være aktuelt med et separat møte på saken. Møtereferat PIO Til stede: Per-Steinar Aasebø, Harald Nævdal, Kjell Hugo Jenssen og Knut Kvamsdahl fra Oslo kommune, Anne Green Nilsen og Mari Sanden fra KAH, Eli Gunhild By og Terje Vilno fra Unio, Svein

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

Medarbeidersamtaler Rapport om en spørreundersøkelse blant medarbeidere i Statistisk sentralbyrå

Medarbeidersamtaler Rapport om en spørreundersøkelse blant medarbeidere i Statistisk sentralbyrå 94/21 Notater 1994 Medarbeidersamtaler Rapport om en spørreundersøkelse blant medarbeidere i Statistisk sentralbyrå Administrasjonsavdelingen/Gruppe for personalutvikling Innhold 1. Innledning 4 2. Datainnsamling

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS.

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Generelt Det er nærmeste leder som er ansvarlig for å håndtere klager og konflikter blant sine medarbeidere og evt. overordnede leder dersom disse

Detaljer

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret.

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG NYTTIG INFO. 1. Innledning... 4 2. Kontakt med innsøkende... 4 3. Brev til NAV... 4 4. APS stat og APS kommune... 4 4.1. APS stat-plasser...

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

I tillegg skal alle ansatte opptre i samsvar med The Hydro Way, slik det er slått fast i Hydro s Business Principles.

I tillegg skal alle ansatte opptre i samsvar med The Hydro Way, slik det er slått fast i Hydro s Business Principles. 1 FORMÅL Hovedformålet med vår personalpolitikk er å legge til rette for at Hydro skal nå sine forretningsmål. Ved å definere de gjensidige forpliktelsene som gjelder for Hydro og selskapets ansatte, skaper

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer