HIHM MU 2012 STILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HIHM MU 2012 STILLING"

Transkript

1 HIHM MU stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING

2 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår fra side 3 og videre. Ytterst til høyre sammenlignes gjennomsnittsresultat med tilsvarende resultat for egen organisasjon totalt og et samlet snitt av alle Avant- brukere mellom april 2010 og juni 2012 (et uvektet gjennomsnitt av virksomhetenes gjennomsnittlige skåre). Gjennomsnittet beregnes på en skala fra 1 til 5, der 5 er høyeste og 1 er laveste vurdering. Gns Din arbeidssituasjon og utvikling ,9 3,9 Din nærmeste leder 3, ,5 3,6 Din enhet 3, ,9 Vår virksomhet ,9 3,9 Mangfold på arbeidsplassen 3, Etikk 3, ,2 3,4 Omstilling og endringsprosesser 3, ,4 3,4 Spørsmål fra egen organisasjon 3, ,7 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HIHM MU stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

3 DE 5 HØYESTE OG 5 LAVESTE 02 RESULTATENE Nedenfor vises de 5 spørsmålene som vurderes høyest og de 5 spørsmålene som vurderes lavest. Jeg opplever at biblioteket er godt integrert på campus. 4,5 Høyeste vurdering Jeg har, i løpet av de siste 12 måneder, ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng Jeg har spennende arbeidsoppgaver Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,4 4,4 4,4 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,3 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 2,7 Laveste vurdering Høgskolens administrative matriseorganisering bidrar til profesjonalitet i oppgaveløsningen Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt medarbeiderskap) 3,0 3,0 3,1 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen 3, Helt uenig Helt enig

4 STØRSTE FORSKJELLER - IFT 03 HIHM MU STILLING TOTAL Nedenfor vises de 5 spørsmålene med størst positiv forskjell og de 5 spørsmålene med størst negativ forskjell i forhold til HIHM MU stilling total. Jeg har spennende arbeidsoppgaver 0,1 Største positive forskjell Jeg tar selv ansvar for egen utvikling Jeg opplever at biblioteket er godt integrert på campus. Jeg har varierte arbeidsoppgaver 0,1 0,1 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. -0,4 Største negative forskjell I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner Min leder setter klare mål for enheten Høgskolens administrative matriseorganisering bidrar til profesjonalitet i oppgaveløsningen Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv Forskjell i gjennomsnitt ift. HIHM MU stilling total

5 DIN ARBEIDSSITUASJON OG 04 UTVIKLING Gns Vet ikke Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4, % 4,3 0,1 4,1 0,3 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4, % 4,3 4,2 0,1 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4, % 4,1 3,9 0,2 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon % 3,9 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3, % 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3, % Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål % Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3, % Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3, % 3,5-0,7 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HIHM MU stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

6 DIN ARBEIDSSITUASJON OG 05 UTVIKLING Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats Gns Vet ikke 3, % 4, % 3, % 3,4 4,3 3,4 4,2 3,5-0,5 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3, % 3,6 0,1 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4, % 4,3 0,1 4,2 0,2 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min % 4,1 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3, % Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3, % 3,6 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3, % 3,5 3,6 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HIHM MU stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

7 DIN NÆRMESTE LEDER 06 Gns Vet ikke Min leder er alt i alt en god leder 3, % 3,9 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3, % 3,5 3,6 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3, % 3,5 3,5 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3, % 3,6 3,5 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3, % 3,5 3,6 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3, % 3,4 3,4 Min leder setter klare mål for enheten 3, % 3,5 3,7-0,5 Min leder følger opp at vi når målene våre 3, % 3,4 3,7-0,5 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3, % 3,6-0,4 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HIHM MU stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

8 DIN ENHET 07 Gns Vet ikke I min enhet er det arbeidsglede % 3,9 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre % 3,9 4,1 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3, % 3,6 3,7-0,4 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3, % 3,9 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3, % 3,9 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål % 4,1 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HIHM MU stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

9 VÅR VIRKSOMHET 08 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på Gns 3, % Vet ikke 3,6 3,7 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 3, % Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3, % Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4, % 4,1 0,3 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3, % 4,1 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3, % 3,9 4,2-0,5 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HIHM MU stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

10 MANGFOLD PÅ 09 ARBEIDSPLASSEN Gns Vet ikke Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HIHM MU stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

11 ETIKK 10 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet Gns 3, % Vet ikke 3,2 3,3 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3, % 3,3 3,5 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HIHM MU stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

12 OMSTILLING OG 11 ENDRINGSPROSESSER Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon Gns 3, % Vet ikke 3,6 3,6 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig 3,2 HIHM MU stilling total 3,1 Gj.snitt AVANTbrukere til

13 SPØRSMÅL FRA EGEN 12 ORGANISASJON Jeg har tillit til avdelingens øverste leders måte å lede vår avdeling på Gns Vet ikke 3, % Jeg opplever at avdelingens øverste leder er tydelig og involverende (godt lederskap) Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt medarbeiderskap) Jeg opplever respekt og likeverd på tvers av enheter i avdelingen 3, % 3, % 3, % 3,7 3,3 3,5 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen 3, % 3,3 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 2, % 3,1-0,4 Jeg opplever at biblioteket er godt integrert på campus. 4, % 4,4 0,1 Høgskolens administrative matriseorganisering bidrar til profesjonalitet i oppgaveløsningen 3, % 3,3 Jeg har, i løpet av de siste 12 måneder, ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng 4, % 4,4 Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 3, % 4,1 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HIHM MU stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

14 13 På de neste sidene deles gjennomsnittsvurdering per spørsmål opp på bakgrunnsspørsmål. Resultaterne vises bare dersom det er minimum 5 besvarelser i gruppen. Kjønn Mann Kvinne Total Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,3 4,4 4,4 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,3 4,3 4,3 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,1 4,1 4,1 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,7 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,9 3,9 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,6 3,7 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3,9 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,9 3,9 3,9 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,3 3,3 3,3 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,3 3,2 3,3 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,1 4,2 4,2 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,1 3,3 3,2 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,7 3,7 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,3 4,4 4,4 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3,9 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3,5 3,7 3,6 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,5 3,4 3,5 Min leder er alt i alt en god leder 3,7 3,7 3,7 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,3 3,3 3,3 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,3 3,4 3,4 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,5 3,6 3,5 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,2 3,4 3,3 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,2 3,1 3,2 Min leder setter klare mål for enheten 3,2 3,3 3,2 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

15 14 Kjønn Mann Kvinne Total Min leder følger opp at vi når målene våre 3,2 3,2 3,2 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,4 3,3 3,4 I min enhet er det arbeidsglede 3,7 3,9 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,7 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,2 3,4 3,3 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,7 3,9 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,6 3,7 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3,7 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,4 3,5 3,5 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 3,9 3,9 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3,6 3,6 3,6 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4,1 4,1 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,6 3,7 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 3,7 3,6 3,7 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,1 3,0 3,1 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,2 3,1 3,2 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 3,4 3,4 3,4 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3,1 3,0 3,0 Jeg har tillit til avdelingens øverste leders måte å lede vår avdeling på 3,7 3,7 3,7 Jeg opplever at avdelingens øverste leder er tydelig og involverende (godt lederskap) 3,7 3,7 3,7 Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt medarbeiderskap) 3,1 3,0 3,1 Jeg opplever respekt og likeverd på tvers av enheter i avdelingen 3,5 3,4 3,4 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen 3,0 3,1 3,1 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 2,6 2,7 2,7 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

16 15 Kjønn Mann Kvinne Total Jeg opplever at biblioteket er godt integrert på campus. 4,4 4,6 4,5 Høgskolens administrative matriseorganisering bidrar til profesjonalitet i oppgaveløsningen 2,9 3,1 3,0 Jeg har, i løpet av de siste 12 måneder, ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng 4,4 4,4 4,4 Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 3,9 3,9 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

17 16 Alder Under 29 år år år år år 65 år eller Total mer Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,6 4,4 4,4 4,3 4,2 4,7 4,4 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 4,1 4,3 4,3 4,3 4,6 4,3 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,2 4,2 4,1 4,4 4,5 4,1 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,6 3,6 3,9 4,2 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4,1 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 4,2 3,7 3,6 3,7 3,7 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 4,4 4,1 3,9 4,1 4,1 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,0 3,5 4,3 4,8 3,9 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,0 3,1 3,0 3,5 3,4 4,3 3,3 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,4 3,0 3,2 3,3 4,4 3,3 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe 4,2 4,2 4,1 4,1 4,2 4,4 4,2 arbeidsplassen min til å oppnå sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 4,6 3,5 3,0 3,2 3,1 3,3 3,2 Jeg har mulighet til å utvikle meg 4,6 3,9 3,7 3,7 3,6 3,7 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,8 4,2 4,3 4,4 4,4 4,7 4,4 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,2 3,9 4,5 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3,0 3,6 3,7 4,2 4,2 3,4 3,9 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3,7 3,6 3,4 3,6 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,7 3,5 3,4 3,4 3,7 3,5 Min leder er alt i alt en god leder 4,2 3,9 3,5 3,3 4,1 3,7 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og 4,3 3,5 3,4 3,3 3,0 3,4 3,3 negative) Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 4,5 3,6 3,5 3,3 2,9 3,4 3,4 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 4,5 3,7 3,6 3,5 3,2 3,9 3,5 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 4,5 3,6 3,6 3,1 3,1 3,5 3,3 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,3 3,0 3,2 3,0 3,7 3,2 Min leder setter klare mål for enheten 3,4 3,4 3,2 2,9 3,5 3,2 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

18 17 Alder Under 29 år år år år år 65 år eller Total mer Min leder følger opp at vi når målene våre 3,4 3,3 3,1 3,0 3,6 3,2 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,3 3,7 3,4 3,3 3,2 3,7 3,4 I min enhet er det arbeidsglede 4,4 3,9 3,7 4,2 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,9 3,9 3,6 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,4 3,4 3,1 3,3 3,4 3,7 3,3 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,9 3,9 3,6 3,9 3,9 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 4,2 3,6 3,5 4,1 3,7 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 4,6 3,6 4,1 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 4,2 3,9 3,3 3,3 3,4 3,5 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,8 4,2 3,7 3,9 4,2 3,9 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,4 3,6 3,5 3,6 4,3 3,6 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 3,9 4,1 4,2 4,2 4,1 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,6 4,2 4,2 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 4,2 3,5 3,4 4,5 3,7 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder 3,6 3,5 3,6 3,9 3,7 mangfold På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,6 3,1 3,0 2,9 3,2 3,5 3,1 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,6 3,3 3,2 3,1 3,0 3,7 3,2 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 3,6 3,7 3,3 3,4 3,3 3,7 3,4 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt 3,4 2,7 2,9 3,2 3,4 3,0 kommunisert med meg Jeg har tillit til avdelingens øverste leders måte å lede vår avdeling på 4,4 3,5 3,6 3,7 4,3 3,7 Jeg opplever at avdelingens øverste leder er tydelig og involverende (godt lederskap) 4,8 3,7 3,5 3,7 3,6 3,7 Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere 3,0 3,0 3,0 3,1 3,4 3,1 med initiativ og engasjement (godt medarbeiderskap) Jeg opplever respekt og likeverd på tvers av enheter i avdelingen 3,7 3,3 3,3 3,5 3,4 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen 3,4 3,2 2,9 3,0 3,2 3,4 3,1 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 3,5 2,9 2,6 2,6 2,7 3,5 2,7 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

19 18 Alder Under 29 år år år år år 65 år eller Total mer Jeg opplever at biblioteket er godt integrert på campus. 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,7 4,5 Høgskolens administrative matriseorganisering bidrar til profesjonalitet i 3,1 2,7 2,9 3,2 3,9 3,0 oppgaveløsningen Jeg har, i løpet av de siste 12 måneder, ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i 5,0 4,4 4,3 4,3 4,4 4,8 4,4 jobbsammenheng Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 4,4 3,9 4,2 4,3 3,9 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

20 19 Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? Under 1 år 1-3 år 4-9 år år 20 år eller Total mer Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,6 4,3 4,2 4,4 4,4 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,3 4,2 4,2 4,5 4,3 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,3 4,1 4,3 4,1 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,9 3,6 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,2 3,9 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,6 3,7 3,7 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3,9 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,6 3,9 4,1 3,9 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 2,8 3,3 3,1 3,3 3,7 3,3 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,6 3,6 3,0 3,1 3,5 3,3 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å 4,6 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 oppnå sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,6 3,7 3,3 2,8 3,2 3,2 Jeg har mulighet til å utvikle meg 4,3 3,7 3,6 3,7 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,4 4,2 4,4 4,4 4,5 4,4 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,2 3,9 4,2 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 2,3 4,2 3,9 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 4,1 3,6 3,5 3,4 3,6 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,0 3,7 3,4 3,4 3,5 3,5 Min leder er alt i alt en god leder 3,9 3,7 3,5 3,6 3,7 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,3 3,5 3,4 3,1 3,4 3,3 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,9 3,4 3,1 3,2 3,4 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,5 3,4 3,5 3,5 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,4 3,1 3,2 3,3 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,5 3,5 3,1 3,0 3,2 3,2 Min leder setter klare mål for enheten 3,4 3,7 3,4 2,9 3,1 3,2 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

21 20 Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? Under 1 år 1-3 år 4-9 år år 20 år eller Total mer Min leder følger opp at vi når målene våre 4,2 3,7 3,2 2,9 3,1 3,2 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,7 3,5 3,1 3,3 3,4 I min enhet er det arbeidsglede 4,2 3,6 3,7 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 4,1 3,6 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,4 3,2 3,2 3,4 3,3 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 4,2 3,9 3,7 3,9 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,6 3,7 3,9 3,7 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3,6 4,1 3,7 3,9 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,4 3,7 3,5 3,4 3,2 3,5 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,2 3,7 3,9 3,9 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3,6 3,6 3,5 3,7 3,6 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 3,6 4,1 3,9 4,3 4,1 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,2 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,2 3,6 3,6 3,7 3,9 3,7 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 3,9 3,6 3,5 3,7 3,7 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,2 3,4 3,0 2,8 3,1 3,1 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,6 3,4 3,2 3,0 3,1 3,2 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 3,3 3,6 3,5 3,3 3,4 3,4 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3,7 3,2 3,1 2,8 3,0 3,0 Jeg har tillit til avdelingens øverste leders måte å lede vår avdeling på 3,7 3,6 3,6 3,7 Jeg opplever at avdelingens øverste leder er tydelig og involverende (godt lederskap) 3,9 3,6 3,6 3,7 3,7 Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og 3,6 3,4 3,0 2,9 3,0 3,1 engasjement (godt medarbeiderskap) Jeg opplever respekt og likeverd på tvers av enheter i avdelingen 3,6 3,3 3,4 3,5 3,4 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen 3,0 3,3 3,0 3,0 3,0 3,1 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 2,3 2,9 2,7 2,7 2,5 2,7 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

22 21 Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? Under 1 år 1-3 år 4-9 år år 20 år eller Total mer Jeg opplever at biblioteket er godt integrert på campus. 4,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Høgskolens administrative matriseorganisering bidrar til profesjonalitet i oppgaveløsningen 3,5 3,0 3,0 2,9 3,1 3,0 Jeg har, i løpet av de siste 12 måneder, ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng 5,0 4,6 4,2 4,3 4,5 4,4 Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 3,7 3,9 4,3 3,9 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

23 22 Hva er din høyeste fullførte utdannelse Universitet og Øvrige Total høyskole: mer enn 4 år Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,4 4,4 4,4 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,3 4,6 4,3 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,1 4,1 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,7 3,9 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,9 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,7 3,7 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3,9 4,1 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,9 3,9 3,9 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,3 3,3 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,3 3,5 3,3 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,2 4,4 4,2 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,2 3,4 3,2 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,5 3,7 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,4 4,3 4,4 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 3,9 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3,9 3,6 3,9 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3,6 3,7 3,6 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,5 3,7 3,5 Min leder er alt i alt en god leder 3,7 3,7 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,3 3,6 3,3 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,4 3,6 3,4 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,5 3,6 3,5 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,3 3,5 3,3 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,2 3,2 3,2 Min leder setter klare mål for enheten 3,2 3,4 3,2 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

24 23 Hva er din høyeste fullførte utdannelse Universitet og Øvrige Total høyskole: mer enn 4 år Min leder følger opp at vi når målene våre 3,2 3,5 3,2 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,4 3,4 3,4 I min enhet er det arbeidsglede I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 4,1 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,3 3,4 3,3 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,9 3,9 3,9 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,7 3,6 3,7 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3,9 3,5 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,5 3,5 3,5 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,3 3,9 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3,6 3,6 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4,1 4,2 4,1 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3,9 3,9 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,7 3,2 3,7 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 3,6 3,7 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,0 3,6 3,1 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,1 3,2 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 3,4 3,6 3,4 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3,0 3,4 3,0 Jeg har tillit til avdelingens øverste leders måte å lede vår avdeling på 3,7 3,6 3,7 Jeg opplever at avdelingens øverste leder er tydelig og involverende (godt lederskap) 3,7 3,6 3,7 Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt medarbeiderskap) 3,0 3,5 3,1 Jeg opplever respekt og likeverd på tvers av enheter i avdelingen 3,4 3,7 3,4 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen 3,1 3,2 3,1 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 2,7 3,1 2,7 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

25 24 Hva er din høyeste fullførte utdannelse Universitet og Øvrige Total høyskole: mer enn 4 år Jeg opplever at biblioteket er godt integrert på campus. 4,5 4,1 4,5 Høgskolens administrative matriseorganisering bidrar til profesjonalitet i oppgaveløsningen 3,0 3,3 3,0 Jeg har, i løpet av de siste 12 måneder, ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng 4,4 4,6 4,4 Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 3,9 3,9 3,9 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

26 25 Er du leder med personalansvar Ja Nei Total Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,7 4,3 4,4 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,8 4,3 4,3 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,7 4,1 4,1 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,7 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,7 3,9 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,7 3,7 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 4,7 3,9 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,5 3,9 3,9 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,3 3,3 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 4,5 3,2 3,3 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,8 4,1 4,2 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 4,2 3,2 3,2 Jeg har mulighet til å utvikle meg 4,3 3,7 3,7 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,7 4,4 4,4 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,2 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3,0 3,9 3,9 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 2,7 3,6 3,6 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 2,0 3,5 3,5 Min leder er alt i alt en god leder 4,2 3,7 3,7 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,3 3,3 3,3 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,3 3,4 3,4 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,6 3,5 3,5 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,3 3,3 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,3 3,2 3,2 Min leder setter klare mål for enheten 3,5 3,2 3,2 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Basiskompetanse i Posten og Bring. - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter

Basiskompetanse i Posten og Bring. - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter Basiskompetanse i Posten og Bring - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter Basiskompetanse i Posten og Bring - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter Forfattere Ørjan

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

Krafttak for nærvær i Nord-Trøndelag Resultater fra kartleggings- og vurderingsundersøkelsene

Krafttak for nærvær i Nord-Trøndelag Resultater fra kartleggings- og vurderingsundersøkelsene Krafttak for nærvær i Nord-Trøndelag Resultater fra kartleggings- og vurderingsundersøkelsene Roald Lysø Niels Arvid Sletterød Anders Sønstebø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 1998 Tittel : KRAFTTAK

Detaljer

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 Innhold Forord side 3 Om å velge det etiske perspektiv. side 4 ETISK REGNSKAP - hvorfor gjør vi det - hvordan - og hva så videre?

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann INNLEDNING Vi i Gran prosessen har hatt sitt utgangspunkt i behovet for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune. Ambisjonene har imidlertid vært større enn bare å utvikle en arbeidsgiverpolitikk.

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014 Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2005/1344-11306/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Mangfold- og likestillingsmelding 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv Sveinung Skule Anders N. Reichborn Lærende arbeid VEDLEGG En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv 1 Sveinung Skule Anders N. Reichborn LÆRENDE ARBEID VEDLEGG TIL FAFO-RAPPORT 333 Dette er et vedlegg

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Vedtatt i styret i Helse Sør Øst 16.02.12 1. Bakgrunn og formål Alle medarbeidere i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011. Det er

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Hva vil Arbeidstilsynet?

Hva vil Arbeidstilsynet? 1 Hva vil? Direktør Ingrid Finboe Svendsen HMS-konferanse for Nord og Midt-Norge 11. oktober 2007 Quality Hotel Panorama, Trondheim 2 2 Om består Direktoratet for arbeidstilsynet, og sju regioner med underliggende

Detaljer

BAKGRUNN OG FORMÅL...

BAKGRUNN OG FORMÅL... 3. april 2014 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg 2 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN OG FORMÅL... 6 3 MÅLGRUPPE... 7 4 STRUKTUR OG GJENNOMFØRING... 7 5 SVARFREKVENS... 7 6 PRESENTASJON

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer