HIHM MU 2012 STILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HIHM MU 2012 STILLING"

Transkript

1 HIHM MU stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING

2 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår fra side 3 og videre. Ytterst til høyre sammenlignes gjennomsnittsresultat med tilsvarende resultat for egen organisasjon totalt og et samlet snitt av alle Avant- brukere mellom april 2010 og juni 2012 (et uvektet gjennomsnitt av virksomhetenes gjennomsnittlige skåre). Gjennomsnittet beregnes på en skala fra 1 til 5, der 5 er høyeste og 1 er laveste vurdering. Gns Din arbeidssituasjon og utvikling ,9 3,9 Din nærmeste leder 3, ,5 3,6 Din enhet 3, ,9 Vår virksomhet ,9 3,9 Mangfold på arbeidsplassen 3, Etikk 3, ,2 3,4 Omstilling og endringsprosesser 3, ,4 3,4 Spørsmål fra egen organisasjon 3, ,7 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HIHM MU stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

3 DE 5 HØYESTE OG 5 LAVESTE 02 RESULTATENE Nedenfor vises de 5 spørsmålene som vurderes høyest og de 5 spørsmålene som vurderes lavest. Jeg opplever at biblioteket er godt integrert på campus. 4,5 Høyeste vurdering Jeg har, i løpet av de siste 12 måneder, ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng Jeg har spennende arbeidsoppgaver Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,4 4,4 4,4 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,3 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 2,7 Laveste vurdering Høgskolens administrative matriseorganisering bidrar til profesjonalitet i oppgaveløsningen Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt medarbeiderskap) 3,0 3,0 3,1 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen 3, Helt uenig Helt enig

4 STØRSTE FORSKJELLER - IFT 03 HIHM MU STILLING TOTAL Nedenfor vises de 5 spørsmålene med størst positiv forskjell og de 5 spørsmålene med størst negativ forskjell i forhold til HIHM MU stilling total. Jeg har spennende arbeidsoppgaver 0,1 Største positive forskjell Jeg tar selv ansvar for egen utvikling Jeg opplever at biblioteket er godt integrert på campus. Jeg har varierte arbeidsoppgaver 0,1 0,1 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. -0,4 Største negative forskjell I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner Min leder setter klare mål for enheten Høgskolens administrative matriseorganisering bidrar til profesjonalitet i oppgaveløsningen Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv Forskjell i gjennomsnitt ift. HIHM MU stilling total

5 DIN ARBEIDSSITUASJON OG 04 UTVIKLING Gns Vet ikke Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4, % 4,3 0,1 4,1 0,3 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4, % 4,3 4,2 0,1 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4, % 4,1 3,9 0,2 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon % 3,9 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3, % 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3, % Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål % Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3, % Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3, % 3,5-0,7 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HIHM MU stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

6 DIN ARBEIDSSITUASJON OG 05 UTVIKLING Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats Gns Vet ikke 3, % 4, % 3, % 3,4 4,3 3,4 4,2 3,5-0,5 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3, % 3,6 0,1 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4, % 4,3 0,1 4,2 0,2 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min % 4,1 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3, % Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3, % 3,6 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3, % 3,5 3,6 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HIHM MU stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

7 DIN NÆRMESTE LEDER 06 Gns Vet ikke Min leder er alt i alt en god leder 3, % 3,9 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3, % 3,5 3,6 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3, % 3,5 3,5 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3, % 3,6 3,5 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3, % 3,5 3,6 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3, % 3,4 3,4 Min leder setter klare mål for enheten 3, % 3,5 3,7-0,5 Min leder følger opp at vi når målene våre 3, % 3,4 3,7-0,5 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3, % 3,6-0,4 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HIHM MU stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

8 DIN ENHET 07 Gns Vet ikke I min enhet er det arbeidsglede % 3,9 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre % 3,9 4,1 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3, % 3,6 3,7-0,4 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3, % 3,9 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3, % 3,9 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål % 4,1 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HIHM MU stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

9 VÅR VIRKSOMHET 08 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på Gns 3, % Vet ikke 3,6 3,7 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 3, % Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3, % Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4, % 4,1 0,3 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3, % 4,1 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3, % 3,9 4,2-0,5 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HIHM MU stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

10 MANGFOLD PÅ 09 ARBEIDSPLASSEN Gns Vet ikke Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HIHM MU stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

11 ETIKK 10 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet Gns 3, % Vet ikke 3,2 3,3 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3, % 3,3 3,5 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HIHM MU stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

12 OMSTILLING OG 11 ENDRINGSPROSESSER Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon Gns 3, % Vet ikke 3,6 3,6 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig 3,2 HIHM MU stilling total 3,1 Gj.snitt AVANTbrukere til

13 SPØRSMÅL FRA EGEN 12 ORGANISASJON Jeg har tillit til avdelingens øverste leders måte å lede vår avdeling på Gns Vet ikke 3, % Jeg opplever at avdelingens øverste leder er tydelig og involverende (godt lederskap) Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt medarbeiderskap) Jeg opplever respekt og likeverd på tvers av enheter i avdelingen 3, % 3, % 3, % 3,7 3,3 3,5 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen 3, % 3,3 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 2, % 3,1-0,4 Jeg opplever at biblioteket er godt integrert på campus. 4, % 4,4 0,1 Høgskolens administrative matriseorganisering bidrar til profesjonalitet i oppgaveløsningen 3, % 3,3 Jeg har, i løpet av de siste 12 måneder, ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng 4, % 4,4 Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 3, % 4,1 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HIHM MU stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

14 13 På de neste sidene deles gjennomsnittsvurdering per spørsmål opp på bakgrunnsspørsmål. Resultaterne vises bare dersom det er minimum 5 besvarelser i gruppen. Kjønn Mann Kvinne Total Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,3 4,4 4,4 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,3 4,3 4,3 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,1 4,1 4,1 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,7 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,9 3,9 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,6 3,7 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3,9 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,9 3,9 3,9 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,3 3,3 3,3 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,3 3,2 3,3 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,1 4,2 4,2 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,1 3,3 3,2 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,7 3,7 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,3 4,4 4,4 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3,9 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3,5 3,7 3,6 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,5 3,4 3,5 Min leder er alt i alt en god leder 3,7 3,7 3,7 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,3 3,3 3,3 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,3 3,4 3,4 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,5 3,6 3,5 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,2 3,4 3,3 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,2 3,1 3,2 Min leder setter klare mål for enheten 3,2 3,3 3,2 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

15 14 Kjønn Mann Kvinne Total Min leder følger opp at vi når målene våre 3,2 3,2 3,2 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,4 3,3 3,4 I min enhet er det arbeidsglede 3,7 3,9 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,7 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,2 3,4 3,3 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,7 3,9 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,6 3,7 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3,7 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,4 3,5 3,5 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 3,9 3,9 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3,6 3,6 3,6 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4,1 4,1 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,6 3,7 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 3,7 3,6 3,7 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,1 3,0 3,1 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,2 3,1 3,2 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 3,4 3,4 3,4 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3,1 3,0 3,0 Jeg har tillit til avdelingens øverste leders måte å lede vår avdeling på 3,7 3,7 3,7 Jeg opplever at avdelingens øverste leder er tydelig og involverende (godt lederskap) 3,7 3,7 3,7 Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt medarbeiderskap) 3,1 3,0 3,1 Jeg opplever respekt og likeverd på tvers av enheter i avdelingen 3,5 3,4 3,4 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen 3,0 3,1 3,1 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 2,6 2,7 2,7 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

16 15 Kjønn Mann Kvinne Total Jeg opplever at biblioteket er godt integrert på campus. 4,4 4,6 4,5 Høgskolens administrative matriseorganisering bidrar til profesjonalitet i oppgaveløsningen 2,9 3,1 3,0 Jeg har, i løpet av de siste 12 måneder, ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng 4,4 4,4 4,4 Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 3,9 3,9 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

17 16 Alder Under 29 år år år år år 65 år eller Total mer Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,6 4,4 4,4 4,3 4,2 4,7 4,4 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 4,1 4,3 4,3 4,3 4,6 4,3 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,2 4,2 4,1 4,4 4,5 4,1 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,6 3,6 3,9 4,2 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4,1 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 4,2 3,7 3,6 3,7 3,7 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 4,4 4,1 3,9 4,1 4,1 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,0 3,5 4,3 4,8 3,9 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,0 3,1 3,0 3,5 3,4 4,3 3,3 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,4 3,0 3,2 3,3 4,4 3,3 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe 4,2 4,2 4,1 4,1 4,2 4,4 4,2 arbeidsplassen min til å oppnå sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 4,6 3,5 3,0 3,2 3,1 3,3 3,2 Jeg har mulighet til å utvikle meg 4,6 3,9 3,7 3,7 3,6 3,7 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,8 4,2 4,3 4,4 4,4 4,7 4,4 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,2 3,9 4,5 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3,0 3,6 3,7 4,2 4,2 3,4 3,9 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3,7 3,6 3,4 3,6 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,7 3,5 3,4 3,4 3,7 3,5 Min leder er alt i alt en god leder 4,2 3,9 3,5 3,3 4,1 3,7 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og 4,3 3,5 3,4 3,3 3,0 3,4 3,3 negative) Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 4,5 3,6 3,5 3,3 2,9 3,4 3,4 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 4,5 3,7 3,6 3,5 3,2 3,9 3,5 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 4,5 3,6 3,6 3,1 3,1 3,5 3,3 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,3 3,0 3,2 3,0 3,7 3,2 Min leder setter klare mål for enheten 3,4 3,4 3,2 2,9 3,5 3,2 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

18 17 Alder Under 29 år år år år år 65 år eller Total mer Min leder følger opp at vi når målene våre 3,4 3,3 3,1 3,0 3,6 3,2 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,3 3,7 3,4 3,3 3,2 3,7 3,4 I min enhet er det arbeidsglede 4,4 3,9 3,7 4,2 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,9 3,9 3,6 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,4 3,4 3,1 3,3 3,4 3,7 3,3 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,9 3,9 3,6 3,9 3,9 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 4,2 3,6 3,5 4,1 3,7 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 4,6 3,6 4,1 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 4,2 3,9 3,3 3,3 3,4 3,5 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,8 4,2 3,7 3,9 4,2 3,9 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,4 3,6 3,5 3,6 4,3 3,6 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 3,9 4,1 4,2 4,2 4,1 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,6 4,2 4,2 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 4,2 3,5 3,4 4,5 3,7 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder 3,6 3,5 3,6 3,9 3,7 mangfold På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,6 3,1 3,0 2,9 3,2 3,5 3,1 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,6 3,3 3,2 3,1 3,0 3,7 3,2 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 3,6 3,7 3,3 3,4 3,3 3,7 3,4 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt 3,4 2,7 2,9 3,2 3,4 3,0 kommunisert med meg Jeg har tillit til avdelingens øverste leders måte å lede vår avdeling på 4,4 3,5 3,6 3,7 4,3 3,7 Jeg opplever at avdelingens øverste leder er tydelig og involverende (godt lederskap) 4,8 3,7 3,5 3,7 3,6 3,7 Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere 3,0 3,0 3,0 3,1 3,4 3,1 med initiativ og engasjement (godt medarbeiderskap) Jeg opplever respekt og likeverd på tvers av enheter i avdelingen 3,7 3,3 3,3 3,5 3,4 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen 3,4 3,2 2,9 3,0 3,2 3,4 3,1 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 3,5 2,9 2,6 2,6 2,7 3,5 2,7 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

19 18 Alder Under 29 år år år år år 65 år eller Total mer Jeg opplever at biblioteket er godt integrert på campus. 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,7 4,5 Høgskolens administrative matriseorganisering bidrar til profesjonalitet i 3,1 2,7 2,9 3,2 3,9 3,0 oppgaveløsningen Jeg har, i løpet av de siste 12 måneder, ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i 5,0 4,4 4,3 4,3 4,4 4,8 4,4 jobbsammenheng Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 4,4 3,9 4,2 4,3 3,9 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

20 19 Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? Under 1 år 1-3 år 4-9 år år 20 år eller Total mer Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,6 4,3 4,2 4,4 4,4 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,3 4,2 4,2 4,5 4,3 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,3 4,1 4,3 4,1 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,9 3,6 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,2 3,9 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,6 3,7 3,7 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3,9 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,6 3,9 4,1 3,9 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 2,8 3,3 3,1 3,3 3,7 3,3 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,6 3,6 3,0 3,1 3,5 3,3 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å 4,6 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 oppnå sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,6 3,7 3,3 2,8 3,2 3,2 Jeg har mulighet til å utvikle meg 4,3 3,7 3,6 3,7 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,4 4,2 4,4 4,4 4,5 4,4 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,2 3,9 4,2 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 2,3 4,2 3,9 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 4,1 3,6 3,5 3,4 3,6 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,0 3,7 3,4 3,4 3,5 3,5 Min leder er alt i alt en god leder 3,9 3,7 3,5 3,6 3,7 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,3 3,5 3,4 3,1 3,4 3,3 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,9 3,4 3,1 3,2 3,4 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,5 3,4 3,5 3,5 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,4 3,1 3,2 3,3 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,5 3,5 3,1 3,0 3,2 3,2 Min leder setter klare mål for enheten 3,4 3,7 3,4 2,9 3,1 3,2 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

21 20 Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? Under 1 år 1-3 år 4-9 år år 20 år eller Total mer Min leder følger opp at vi når målene våre 4,2 3,7 3,2 2,9 3,1 3,2 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,7 3,5 3,1 3,3 3,4 I min enhet er det arbeidsglede 4,2 3,6 3,7 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 4,1 3,6 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,4 3,2 3,2 3,4 3,3 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 4,2 3,9 3,7 3,9 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,6 3,7 3,9 3,7 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3,6 4,1 3,7 3,9 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,4 3,7 3,5 3,4 3,2 3,5 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,2 3,7 3,9 3,9 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3,6 3,6 3,5 3,7 3,6 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 3,6 4,1 3,9 4,3 4,1 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,2 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,2 3,6 3,6 3,7 3,9 3,7 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 3,9 3,6 3,5 3,7 3,7 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,2 3,4 3,0 2,8 3,1 3,1 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,6 3,4 3,2 3,0 3,1 3,2 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 3,3 3,6 3,5 3,3 3,4 3,4 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3,7 3,2 3,1 2,8 3,0 3,0 Jeg har tillit til avdelingens øverste leders måte å lede vår avdeling på 3,7 3,6 3,6 3,7 Jeg opplever at avdelingens øverste leder er tydelig og involverende (godt lederskap) 3,9 3,6 3,6 3,7 3,7 Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og 3,6 3,4 3,0 2,9 3,0 3,1 engasjement (godt medarbeiderskap) Jeg opplever respekt og likeverd på tvers av enheter i avdelingen 3,6 3,3 3,4 3,5 3,4 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen 3,0 3,3 3,0 3,0 3,0 3,1 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 2,3 2,9 2,7 2,7 2,5 2,7 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

22 21 Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? Under 1 år 1-3 år 4-9 år år 20 år eller Total mer Jeg opplever at biblioteket er godt integrert på campus. 4,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Høgskolens administrative matriseorganisering bidrar til profesjonalitet i oppgaveløsningen 3,5 3,0 3,0 2,9 3,1 3,0 Jeg har, i løpet av de siste 12 måneder, ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng 5,0 4,6 4,2 4,3 4,5 4,4 Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 3,7 3,9 4,3 3,9 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

23 22 Hva er din høyeste fullførte utdannelse Universitet og Øvrige Total høyskole: mer enn 4 år Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,4 4,4 4,4 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,3 4,6 4,3 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,1 4,1 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,7 3,9 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,9 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,7 3,7 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3,9 4,1 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,9 3,9 3,9 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,3 3,3 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,3 3,5 3,3 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,2 4,4 4,2 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,2 3,4 3,2 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,5 3,7 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,4 4,3 4,4 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 3,9 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3,9 3,6 3,9 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3,6 3,7 3,6 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,5 3,7 3,5 Min leder er alt i alt en god leder 3,7 3,7 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,3 3,6 3,3 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,4 3,6 3,4 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,5 3,6 3,5 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,3 3,5 3,3 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,2 3,2 3,2 Min leder setter klare mål for enheten 3,2 3,4 3,2 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

24 23 Hva er din høyeste fullførte utdannelse Universitet og Øvrige Total høyskole: mer enn 4 år Min leder følger opp at vi når målene våre 3,2 3,5 3,2 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,4 3,4 3,4 I min enhet er det arbeidsglede I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 4,1 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,3 3,4 3,3 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,9 3,9 3,9 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,7 3,6 3,7 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3,9 3,5 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,5 3,5 3,5 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,3 3,9 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3,6 3,6 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4,1 4,2 4,1 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3,9 3,9 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,7 3,2 3,7 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 3,6 3,7 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,0 3,6 3,1 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,1 3,2 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 3,4 3,6 3,4 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3,0 3,4 3,0 Jeg har tillit til avdelingens øverste leders måte å lede vår avdeling på 3,7 3,6 3,7 Jeg opplever at avdelingens øverste leder er tydelig og involverende (godt lederskap) 3,7 3,6 3,7 Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt medarbeiderskap) 3,0 3,5 3,1 Jeg opplever respekt og likeverd på tvers av enheter i avdelingen 3,4 3,7 3,4 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen 3,1 3,2 3,1 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 2,7 3,1 2,7 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

25 24 Hva er din høyeste fullførte utdannelse Universitet og Øvrige Total høyskole: mer enn 4 år Jeg opplever at biblioteket er godt integrert på campus. 4,5 4,1 4,5 Høgskolens administrative matriseorganisering bidrar til profesjonalitet i oppgaveløsningen 3,0 3,3 3,0 Jeg har, i løpet av de siste 12 måneder, ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng 4,4 4,6 4,4 Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 3,9 3,9 3,9 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

26 25 Er du leder med personalansvar Ja Nei Total Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,7 4,3 4,4 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,8 4,3 4,3 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,7 4,1 4,1 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,7 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,7 3,9 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,7 3,7 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 4,7 3,9 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,5 3,9 3,9 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,3 3,3 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 4,5 3,2 3,3 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,8 4,1 4,2 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 4,2 3,2 3,2 Jeg har mulighet til å utvikle meg 4,3 3,7 3,7 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,7 4,4 4,4 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,2 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3,0 3,9 3,9 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 2,7 3,6 3,6 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 2,0 3,5 3,5 Min leder er alt i alt en god leder 4,2 3,7 3,7 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,3 3,3 3,3 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,3 3,4 3,4 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,6 3,5 3,5 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,3 3,3 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,3 3,2 3,2 Min leder setter klare mål for enheten 3,5 3,2 3,2 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

UIT MU 2011 (bakgr.1) Stipendiat. Antall svar: 229 Svarprosent: 61 UIT MU 2011 (BAKGR.)

UIT MU 2011 (bakgr.1) Stipendiat. Antall svar: 229 Svarprosent: 61 UIT MU 2011 (BAKGR.) UIT MU 2011 (bakgr.1) Antall svar: 229 Svarprosent: 61 UIT MU 2011 (BAKGR.) RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen ønsker vi at du gir uttrykk for din opplevelse av viktige sider ved din

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport Antall besvarelser: 113 MU 2014 Svarprosent: 87% HOVEDOMRÅDER 01 Grafen nedenfor viser enhetens samlede resultater på de ulike temaområdene i undersøkelsen. Hver temaområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD MEDARBEIDERUNDERSØKELSE BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON 16.04.10 AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD 1 Agenda 01 Kort om skala og resultater 02 Resultater på nøkkelspørsmål 03 Utvikling og trender

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366) AMUS 2011 St. Olavs Hospital HF Svarprosent: 76% (51/7366) Om undersøkelsen Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 8. mars - 23. mars 2011 Data er innsamlet delvis elektronisk og postalt I alt har

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver AB

Trivsel og arbeidsoppgaver AB Trivsel og arbeidsoppgaver For hvert utsagn, velg beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert av selve jobben. Jeg opplever at jeg får brukt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm For hvert utsagn, velg svaralternativet som best beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert

Detaljer

MU 2016 HIOA inkl SVA med sti

MU 2016 HIOA inkl SVA med sti MU 2016 HIOA inkl SVA med sti Demografiske variabler Ansattforhold Kryss av for relevant alternativ som er korrekt mht til din stilling - Jeg er: Undervisnings- og forskningstilsatt Teknisk/administrativt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus En MakeSense-rapport Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Hovedrapport En rapport fra Stamina Census Hvordan lese resultatene Gjennomsnittskåren for respondentgruppen (de som har besvart)

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR 01 02 03 POLITIETATEN TOTALT Svarprosent totalt og på tvers av distrikt/særorgan. Suksesskriterier: Jobbtilfredshet,

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for Sykehuset Østfold INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus En MakeSense-rapport Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Divisjonsrapport for SVA - Senter for velferdog arbeidslivsforskning En rapport fra Stamina Census Hvordan lese resultatene

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for 1 - OUS Samlet Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for Sykehuset Telemark 1 Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss

Detaljer

Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse

Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse De nasjonale svarene fra AFI-undersøkelsen (både samlet, blant fellesrådsansatte og bispedømmeansatte) i 2012 er her presentert for at de som ønsker å sammenligne

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE SYKEHUSLEGERS ARBEIDSFORHOLD 2018 DEN NORSKE LEGEFORENING

SPØRREUNDERSØKELSE SYKEHUSLEGERS ARBEIDSFORHOLD 2018 DEN NORSKE LEGEFORENING SPØRREUNDERSØKELSE SYKEHUSLEGERS ARBEIDSFORHOLD 2018 DEN NORSKE LEGEFORENING KORT OPPSUMMERING Totalt svarer 42% av sykehuslegene på undersøkelsen om deres arbeidssituasjon. På spørsmål knyttet til engasjement

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

Trivselsundersøkelse

Trivselsundersøkelse Trivselsundersøkelse Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan du trives på jobben. Du skal foreta en rangering fra 1. (svært liten grad) til 6 (svært stor grad ). Sett kryss i den ruta du mener

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Thermometer Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Totalt har 36 av 44 gjennomført analysen (82 %)_ Analysedato: 11.10.2011 Utskriftsdato:

Detaljer

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

Statsansatteundersøkelsen Temahefte: Ledelse i staten

Statsansatteundersøkelsen Temahefte: Ledelse i staten Statsansatteundersøkelsen 2018 Temahefte: Ledelse i staten Ledelse i staten I statsansatteundersøkelsen kartlegges ledelse gjennom indikatorene relasjonsorientert ledelse og oppgaveorientert ledelse. Relasjonsorientert

Detaljer

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 Publisert fra 04.03.2009 til 22.03.2009 199 respondenter 1. Jeg arbeider ved 2. Min primære arbeidsplass 1 2 3. Min funksjon 4. Ansettelsesforhold 3 5. Stillingsbrøk

Detaljer

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN 2012 1 Om undersøkelsen: Gausdal kommune gjennomfører hvert år en medarbeiderundersøkelse blant sine ansatte. Undersøkelsen i 2012 ble avviklet i februar og mars og gjennomført

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2011

Medarbeiderundersøkelsen 2011 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Lillehammer kommune samlet Generelt Gjennomført 26.9.2011 31.10. 2011(5 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 1. Velkommen, ved Steffen Sutorius, direktør Difi 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ved statssekretær Kristin Holm Jensen 3. Presentasjon av undersøkelsen,

Detaljer

file://c:\documents and Settings\hmsk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK...

file://c:\documents and Settings\hmsk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK... Side 1 av 7 Spørreskjema: ABCDEF Bakgrunnsinformasjon Kvinne Mann Kjønn: under 30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år over 60 år Alder: under 1 år 1-5 år 5-10 år over 10 år Hvor lenge har du vært tilsatt i HiST?

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. Indre Østfold kommune

Arbeidsgiverpolitikk. Indre Østfold kommune Arbeidsgiverpolitikk Indre Østfold kommune 2020-2030 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Visjon... 3 3. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer... 3 3.1 Evne til å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere...

Detaljer

Knowledge creating results--- Spørreundersøkelse blant ansatte i staten

Knowledge creating results--- Spørreundersøkelse blant ansatte i staten Knowledge creating results--- Fornyings- og administrasjonsdepartementet Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Spørreundersøkelse blant ansatte i staten

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF FORSIDE 1/36 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever

Detaljer

Bibliotekmøtet i Nordland, 2 juni, Rica Hotell Bodø. «Medarbeiderskap og lederskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate ledere»

Bibliotekmøtet i Nordland, 2 juni, Rica Hotell Bodø. «Medarbeiderskap og lederskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate ledere» Bibliotekmøtet i Nordland, 2 juni, Rica Hotell Bodø «Medarbeiderskap og lederskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate ledere» Viktige fokusområder for god ledelse Resultatfokus Hvor er vi,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Lillehammer kommune - alle virksomheter Generelt Gjennomført 20.10.2013 22.11. 2013(4 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER

SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode Tallene

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. Indre Østfold kommune

Arbeidsgiverpolitikk. Indre Østfold kommune Arbeidsgiverpolitikk Indre Østfold kommune 2020-2030 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Visjon og verdigrunnlag... 2 2.1 Visjon... 3 2.2 Verdier... 3 3. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer... 3 3.1

Detaljer

Vedlegg 1: Kulturledelse, forventningsledelse og forventningsstrateg

Vedlegg 1: Kulturledelse, forventningsledelse og forventningsstrateg VEDLEGG Vedlegg 1: Kulturledelse, forventningsledelse og forventningsstrateg Vedlegg 2: Modell for kundeorientert strategi Vedlegg 3: Spørreskjema til ansatte ved Britannia Hotel Spørreskjema til ansatte

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

2018 Svarprosent: 81% Antall besvarelser: 208 Årsrapport

2018 Svarprosent: 81% Antall besvarelser: 208 Årsrapport PASIENTUNDERSØKELSE 2018 Svarprosent: 81% Antall besvarelser: 208 Årsrapport Pasientundersøkelse Side 1 av 25 Årsrapport FRAFALL Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM FOR DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1. VISJON Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk:

Detaljer

Helse Sør-Øst totalt

Helse Sør-Øst totalt FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2010 1 Rapport for Helse Sør-Øst totalt INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2010 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten s 3 Hvordan

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer