HIHM MU 2012 STILLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HIHM MU 2012 STILLING"

Transkript

1 HIHM MU stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING

2 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår fra side 3 og videre. Ytterst til høyre sammenlignes gjennomsnittsresultat med tilsvarende resultat for egen organisasjon totalt og et samlet snitt av alle Avant- brukere mellom april 2010 og juni 2012 (et uvektet gjennomsnitt av virksomhetenes gjennomsnittlige skåre). Gjennomsnittet beregnes på en skala fra 1 til 5, der 5 er høyeste og 1 er laveste vurdering. Gns Din arbeidssituasjon og utvikling ,9 3,9 Din nærmeste leder 3, ,5 3,6 Din enhet 3, ,9 Vår virksomhet ,9 3,9 Mangfold på arbeidsplassen 3, Etikk 3, ,2 3,4 Omstilling og endringsprosesser 3, ,4 3,4 Spørsmål fra egen organisasjon 3, ,7 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HIHM MU stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

3 DE 5 HØYESTE OG 5 LAVESTE 02 RESULTATENE Nedenfor vises de 5 spørsmålene som vurderes høyest og de 5 spørsmålene som vurderes lavest. Jeg opplever at biblioteket er godt integrert på campus. 4,5 Høyeste vurdering Jeg har, i løpet av de siste 12 måneder, ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng Jeg har spennende arbeidsoppgaver Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,4 4,4 4,4 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,3 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 2,7 Laveste vurdering Høgskolens administrative matriseorganisering bidrar til profesjonalitet i oppgaveløsningen Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt medarbeiderskap) 3,0 3,0 3,1 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen 3, Helt uenig Helt enig

4 STØRSTE FORSKJELLER - IFT 03 HIHM MU STILLING TOTAL Nedenfor vises de 5 spørsmålene med størst positiv forskjell og de 5 spørsmålene med størst negativ forskjell i forhold til HIHM MU stilling total. Jeg har spennende arbeidsoppgaver 0,1 Største positive forskjell Jeg tar selv ansvar for egen utvikling Jeg opplever at biblioteket er godt integrert på campus. Jeg har varierte arbeidsoppgaver 0,1 0,1 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. -0,4 Største negative forskjell I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner Min leder setter klare mål for enheten Høgskolens administrative matriseorganisering bidrar til profesjonalitet i oppgaveløsningen Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv Forskjell i gjennomsnitt ift. HIHM MU stilling total

5 DIN ARBEIDSSITUASJON OG 04 UTVIKLING Gns Vet ikke Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4, % 4,3 0,1 4,1 0,3 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4, % 4,3 4,2 0,1 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4, % 4,1 3,9 0,2 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon % 3,9 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3, % 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3, % Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål % Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3, % Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3, % 3,5-0,7 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HIHM MU stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

6 DIN ARBEIDSSITUASJON OG 05 UTVIKLING Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats Gns Vet ikke 3, % 4, % 3, % 3,4 4,3 3,4 4,2 3,5-0,5 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3, % 3,6 0,1 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4, % 4,3 0,1 4,2 0,2 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min % 4,1 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3, % Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3, % 3,6 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3, % 3,5 3,6 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HIHM MU stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

7 DIN NÆRMESTE LEDER 06 Gns Vet ikke Min leder er alt i alt en god leder 3, % 3,9 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3, % 3,5 3,6 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3, % 3,5 3,5 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3, % 3,6 3,5 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3, % 3,5 3,6 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3, % 3,4 3,4 Min leder setter klare mål for enheten 3, % 3,5 3,7-0,5 Min leder følger opp at vi når målene våre 3, % 3,4 3,7-0,5 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3, % 3,6-0,4 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HIHM MU stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

8 DIN ENHET 07 Gns Vet ikke I min enhet er det arbeidsglede % 3,9 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre % 3,9 4,1 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3, % 3,6 3,7-0,4 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3, % 3,9 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3, % 3,9 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål % 4,1 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HIHM MU stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

9 VÅR VIRKSOMHET 08 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på Gns 3, % Vet ikke 3,6 3,7 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 3, % Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3, % Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4, % 4,1 0,3 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3, % 4,1 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3, % 3,9 4,2-0,5 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HIHM MU stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

10 MANGFOLD PÅ 09 ARBEIDSPLASSEN Gns Vet ikke Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HIHM MU stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

11 ETIKK 10 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet Gns 3, % Vet ikke 3,2 3,3 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3, % 3,3 3,5 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HIHM MU stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

12 OMSTILLING OG 11 ENDRINGSPROSESSER Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon Gns 3, % Vet ikke 3,6 3,6 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig 3,2 HIHM MU stilling total 3,1 Gj.snitt AVANTbrukere til

13 SPØRSMÅL FRA EGEN 12 ORGANISASJON Jeg har tillit til avdelingens øverste leders måte å lede vår avdeling på Gns Vet ikke 3, % Jeg opplever at avdelingens øverste leder er tydelig og involverende (godt lederskap) Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt medarbeiderskap) Jeg opplever respekt og likeverd på tvers av enheter i avdelingen 3, % 3, % 3, % 3,7 3,3 3,5 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen 3, % 3,3 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 2, % 3,1-0,4 Jeg opplever at biblioteket er godt integrert på campus. 4, % 4,4 0,1 Høgskolens administrative matriseorganisering bidrar til profesjonalitet i oppgaveløsningen 3, % 3,3 Jeg har, i løpet av de siste 12 måneder, ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng 4, % 4,4 Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 3, % 4,1 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HIHM MU stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

14 13 På de neste sidene deles gjennomsnittsvurdering per spørsmål opp på bakgrunnsspørsmål. Resultaterne vises bare dersom det er minimum 5 besvarelser i gruppen. Kjønn Mann Kvinne Total Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,3 4,4 4,4 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,3 4,3 4,3 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,1 4,1 4,1 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,7 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,9 3,9 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,6 3,7 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3,9 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,9 3,9 3,9 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,3 3,3 3,3 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,3 3,2 3,3 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,1 4,2 4,2 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,1 3,3 3,2 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,7 3,7 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,3 4,4 4,4 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3,9 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3,5 3,7 3,6 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,5 3,4 3,5 Min leder er alt i alt en god leder 3,7 3,7 3,7 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,3 3,3 3,3 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,3 3,4 3,4 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,5 3,6 3,5 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,2 3,4 3,3 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,2 3,1 3,2 Min leder setter klare mål for enheten 3,2 3,3 3,2 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

15 14 Kjønn Mann Kvinne Total Min leder følger opp at vi når målene våre 3,2 3,2 3,2 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,4 3,3 3,4 I min enhet er det arbeidsglede 3,7 3,9 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,7 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,2 3,4 3,3 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,7 3,9 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,6 3,7 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3,7 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,4 3,5 3,5 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 3,9 3,9 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3,6 3,6 3,6 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4,1 4,1 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,6 3,7 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 3,7 3,6 3,7 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,1 3,0 3,1 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,2 3,1 3,2 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 3,4 3,4 3,4 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3,1 3,0 3,0 Jeg har tillit til avdelingens øverste leders måte å lede vår avdeling på 3,7 3,7 3,7 Jeg opplever at avdelingens øverste leder er tydelig og involverende (godt lederskap) 3,7 3,7 3,7 Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt medarbeiderskap) 3,1 3,0 3,1 Jeg opplever respekt og likeverd på tvers av enheter i avdelingen 3,5 3,4 3,4 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen 3,0 3,1 3,1 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 2,6 2,7 2,7 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

16 15 Kjønn Mann Kvinne Total Jeg opplever at biblioteket er godt integrert på campus. 4,4 4,6 4,5 Høgskolens administrative matriseorganisering bidrar til profesjonalitet i oppgaveløsningen 2,9 3,1 3,0 Jeg har, i løpet av de siste 12 måneder, ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng 4,4 4,4 4,4 Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 3,9 3,9 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

17 16 Alder Under 29 år år år år år 65 år eller Total mer Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,6 4,4 4,4 4,3 4,2 4,7 4,4 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 4,1 4,3 4,3 4,3 4,6 4,3 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,2 4,2 4,1 4,4 4,5 4,1 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,6 3,6 3,9 4,2 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4,1 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 4,2 3,7 3,6 3,7 3,7 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 4,4 4,1 3,9 4,1 4,1 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,0 3,5 4,3 4,8 3,9 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,0 3,1 3,0 3,5 3,4 4,3 3,3 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,4 3,0 3,2 3,3 4,4 3,3 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe 4,2 4,2 4,1 4,1 4,2 4,4 4,2 arbeidsplassen min til å oppnå sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 4,6 3,5 3,0 3,2 3,1 3,3 3,2 Jeg har mulighet til å utvikle meg 4,6 3,9 3,7 3,7 3,6 3,7 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,8 4,2 4,3 4,4 4,4 4,7 4,4 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,2 3,9 4,5 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3,0 3,6 3,7 4,2 4,2 3,4 3,9 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3,7 3,6 3,4 3,6 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,7 3,5 3,4 3,4 3,7 3,5 Min leder er alt i alt en god leder 4,2 3,9 3,5 3,3 4,1 3,7 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og 4,3 3,5 3,4 3,3 3,0 3,4 3,3 negative) Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 4,5 3,6 3,5 3,3 2,9 3,4 3,4 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 4,5 3,7 3,6 3,5 3,2 3,9 3,5 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 4,5 3,6 3,6 3,1 3,1 3,5 3,3 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,3 3,0 3,2 3,0 3,7 3,2 Min leder setter klare mål for enheten 3,4 3,4 3,2 2,9 3,5 3,2 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

18 17 Alder Under 29 år år år år år 65 år eller Total mer Min leder følger opp at vi når målene våre 3,4 3,3 3,1 3,0 3,6 3,2 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,3 3,7 3,4 3,3 3,2 3,7 3,4 I min enhet er det arbeidsglede 4,4 3,9 3,7 4,2 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,9 3,9 3,6 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,4 3,4 3,1 3,3 3,4 3,7 3,3 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,9 3,9 3,6 3,9 3,9 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 4,2 3,6 3,5 4,1 3,7 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 4,6 3,6 4,1 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 4,2 3,9 3,3 3,3 3,4 3,5 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,8 4,2 3,7 3,9 4,2 3,9 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,4 3,6 3,5 3,6 4,3 3,6 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 3,9 4,1 4,2 4,2 4,1 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,6 4,2 4,2 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 4,2 3,5 3,4 4,5 3,7 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder 3,6 3,5 3,6 3,9 3,7 mangfold På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,6 3,1 3,0 2,9 3,2 3,5 3,1 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,6 3,3 3,2 3,1 3,0 3,7 3,2 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 3,6 3,7 3,3 3,4 3,3 3,7 3,4 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt 3,4 2,7 2,9 3,2 3,4 3,0 kommunisert med meg Jeg har tillit til avdelingens øverste leders måte å lede vår avdeling på 4,4 3,5 3,6 3,7 4,3 3,7 Jeg opplever at avdelingens øverste leder er tydelig og involverende (godt lederskap) 4,8 3,7 3,5 3,7 3,6 3,7 Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere 3,0 3,0 3,0 3,1 3,4 3,1 med initiativ og engasjement (godt medarbeiderskap) Jeg opplever respekt og likeverd på tvers av enheter i avdelingen 3,7 3,3 3,3 3,5 3,4 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen 3,4 3,2 2,9 3,0 3,2 3,4 3,1 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 3,5 2,9 2,6 2,6 2,7 3,5 2,7 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

19 18 Alder Under 29 år år år år år 65 år eller Total mer Jeg opplever at biblioteket er godt integrert på campus. 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,7 4,5 Høgskolens administrative matriseorganisering bidrar til profesjonalitet i 3,1 2,7 2,9 3,2 3,9 3,0 oppgaveløsningen Jeg har, i løpet av de siste 12 måneder, ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i 5,0 4,4 4,3 4,3 4,4 4,8 4,4 jobbsammenheng Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 4,4 3,9 4,2 4,3 3,9 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

20 19 Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? Under 1 år 1-3 år 4-9 år år 20 år eller Total mer Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,6 4,3 4,2 4,4 4,4 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,3 4,2 4,2 4,5 4,3 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,3 4,1 4,3 4,1 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,9 3,6 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,2 3,9 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,6 3,7 3,7 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3,9 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,6 3,9 4,1 3,9 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 2,8 3,3 3,1 3,3 3,7 3,3 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,6 3,6 3,0 3,1 3,5 3,3 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å 4,6 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 oppnå sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,6 3,7 3,3 2,8 3,2 3,2 Jeg har mulighet til å utvikle meg 4,3 3,7 3,6 3,7 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,4 4,2 4,4 4,4 4,5 4,4 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,2 3,9 4,2 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 2,3 4,2 3,9 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 4,1 3,6 3,5 3,4 3,6 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,0 3,7 3,4 3,4 3,5 3,5 Min leder er alt i alt en god leder 3,9 3,7 3,5 3,6 3,7 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,3 3,5 3,4 3,1 3,4 3,3 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,9 3,4 3,1 3,2 3,4 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,5 3,4 3,5 3,5 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,4 3,1 3,2 3,3 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,5 3,5 3,1 3,0 3,2 3,2 Min leder setter klare mål for enheten 3,4 3,7 3,4 2,9 3,1 3,2 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

21 20 Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? Under 1 år 1-3 år 4-9 år år 20 år eller Total mer Min leder følger opp at vi når målene våre 4,2 3,7 3,2 2,9 3,1 3,2 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,7 3,5 3,1 3,3 3,4 I min enhet er det arbeidsglede 4,2 3,6 3,7 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 4,1 3,6 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,4 3,2 3,2 3,4 3,3 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 4,2 3,9 3,7 3,9 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,6 3,7 3,9 3,7 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3,6 4,1 3,7 3,9 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,4 3,7 3,5 3,4 3,2 3,5 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,2 3,7 3,9 3,9 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3,6 3,6 3,5 3,7 3,6 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 3,6 4,1 3,9 4,3 4,1 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,2 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,2 3,6 3,6 3,7 3,9 3,7 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 3,9 3,6 3,5 3,7 3,7 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,2 3,4 3,0 2,8 3,1 3,1 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,6 3,4 3,2 3,0 3,1 3,2 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 3,3 3,6 3,5 3,3 3,4 3,4 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3,7 3,2 3,1 2,8 3,0 3,0 Jeg har tillit til avdelingens øverste leders måte å lede vår avdeling på 3,7 3,6 3,6 3,7 Jeg opplever at avdelingens øverste leder er tydelig og involverende (godt lederskap) 3,9 3,6 3,6 3,7 3,7 Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og 3,6 3,4 3,0 2,9 3,0 3,1 engasjement (godt medarbeiderskap) Jeg opplever respekt og likeverd på tvers av enheter i avdelingen 3,6 3,3 3,4 3,5 3,4 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen 3,0 3,3 3,0 3,0 3,0 3,1 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 2,3 2,9 2,7 2,7 2,5 2,7 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

22 21 Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? Under 1 år 1-3 år 4-9 år år 20 år eller Total mer Jeg opplever at biblioteket er godt integrert på campus. 4,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Høgskolens administrative matriseorganisering bidrar til profesjonalitet i oppgaveløsningen 3,5 3,0 3,0 2,9 3,1 3,0 Jeg har, i løpet av de siste 12 måneder, ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng 5,0 4,6 4,2 4,3 4,5 4,4 Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 3,7 3,9 4,3 3,9 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

23 22 Hva er din høyeste fullførte utdannelse Universitet og Øvrige Total høyskole: mer enn 4 år Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,4 4,4 4,4 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,3 4,6 4,3 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,1 4,1 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,7 3,9 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,9 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,7 3,7 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3,9 4,1 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,9 3,9 3,9 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,3 3,3 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,3 3,5 3,3 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,2 4,4 4,2 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,2 3,4 3,2 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,5 3,7 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,4 4,3 4,4 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 3,9 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3,9 3,6 3,9 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3,6 3,7 3,6 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,5 3,7 3,5 Min leder er alt i alt en god leder 3,7 3,7 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,3 3,6 3,3 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,4 3,6 3,4 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,5 3,6 3,5 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,3 3,5 3,3 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,2 3,2 3,2 Min leder setter klare mål for enheten 3,2 3,4 3,2 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

24 23 Hva er din høyeste fullførte utdannelse Universitet og Øvrige Total høyskole: mer enn 4 år Min leder følger opp at vi når målene våre 3,2 3,5 3,2 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,4 3,4 3,4 I min enhet er det arbeidsglede I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 4,1 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,3 3,4 3,3 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,9 3,9 3,9 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,7 3,6 3,7 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3,9 3,5 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,5 3,5 3,5 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,3 3,9 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3,6 3,6 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4,1 4,2 4,1 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3,9 3,9 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,7 3,2 3,7 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 3,6 3,7 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,0 3,6 3,1 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,1 3,2 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 3,4 3,6 3,4 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3,0 3,4 3,0 Jeg har tillit til avdelingens øverste leders måte å lede vår avdeling på 3,7 3,6 3,7 Jeg opplever at avdelingens øverste leder er tydelig og involverende (godt lederskap) 3,7 3,6 3,7 Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt medarbeiderskap) 3,0 3,5 3,1 Jeg opplever respekt og likeverd på tvers av enheter i avdelingen 3,4 3,7 3,4 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen 3,1 3,2 3,1 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 2,7 3,1 2,7 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

25 24 Hva er din høyeste fullførte utdannelse Universitet og Øvrige Total høyskole: mer enn 4 år Jeg opplever at biblioteket er godt integrert på campus. 4,5 4,1 4,5 Høgskolens administrative matriseorganisering bidrar til profesjonalitet i oppgaveløsningen 3,0 3,3 3,0 Jeg har, i løpet av de siste 12 måneder, ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng 4,4 4,6 4,4 Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 3,9 3,9 3,9 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

26 25 Er du leder med personalansvar Ja Nei Total Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,7 4,3 4,4 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,8 4,3 4,3 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,7 4,1 4,1 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,7 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,7 3,9 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,7 3,7 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 4,7 3,9 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,5 3,9 3,9 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,3 3,3 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 4,5 3,2 3,3 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,8 4,1 4,2 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 4,2 3,2 3,2 Jeg har mulighet til å utvikle meg 4,3 3,7 3,7 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,7 4,4 4,4 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,2 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3,0 3,9 3,9 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 2,7 3,6 3,6 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 2,0 3,5 3,5 Min leder er alt i alt en god leder 4,2 3,7 3,7 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,3 3,3 3,3 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,3 3,4 3,4 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,6 3,5 3,5 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,3 3,3 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,3 3,2 3,2 Min leder setter klare mål for enheten 3,5 3,2 3,2 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport Antall besvarelser: 113 MU 2014 Svarprosent: 87% HOVEDOMRÅDER 01 Grafen nedenfor viser enhetens samlede resultater på de ulike temaområdene i undersøkelsen. Hver temaområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366) AMUS 2011 St. Olavs Hospital HF Svarprosent: 76% (51/7366) Om undersøkelsen Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 8. mars - 23. mars 2011 Data er innsamlet delvis elektronisk og postalt I alt har

Detaljer

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for Sykehuset Østfold INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for Sykehuset Telemark 1 Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for 1 - OUS Samlet Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Staten som attraktiv arbeidsgiver

Staten som attraktiv arbeidsgiver Staten som attraktiv arbeidsgiver Istockphoto Jon Inge Grønningsæter Arbeidsgiverpolitisk avdeling Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forgubbingsutfordringen 16 14 12 10 8 6 4 2 0 < 25 år 25-29

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver AB

Trivsel og arbeidsoppgaver AB Trivsel og arbeidsoppgaver For hvert utsagn, velg beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert av selve jobben. Jeg opplever at jeg får brukt

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm For hvert utsagn, velg svaralternativet som best beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN 2014 1 Om undersøkelsen: Gausdal kommune gjennomfører hvert år en medarbeiderundersøkelse blant sine ansatte. Undersøkelsen i 2014 ble avviklet i september og oktober og gjennomført

Detaljer

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP)

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Medarbeiderundersøkelsen 2014 Rapport ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Svarprosent: 69% Utsendt: 5965 Svar: 4131 Introduksjon Medarbeiderundersøkelsen (MU) kartlegger trivsel, motivasjon

Detaljer

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler 1. Hensikt En medarbeidersamtale har fire hensikter: 1. Å ha en konstruktiv dialog om arbeid og arbeidsutførelse både for medarbeider og leder 2. Å bedre kontakt og mulighet for tilbakemelding mellom medarbeider

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Etikk i Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Generelt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Vi som arbeider i Filmkraft...

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune

Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune Romslighet Mot Humør Innledning Motiverte og stolte medarbeider som leverer kommunale tjenester av høy kvalitet til fornøyde brukere og innbyggere, er målet for arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater 4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater Revisjon: 01-2014 1 Hovedlinjer i modellen Krav og ressurser påvirker hverandre både positivt og negativt Høye krav og lite ressurser kan gi

Detaljer

Bibliotekmøtet i Nordland, 2 juni, Rica Hotell Bodø. «Medarbeiderskap og lederskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate ledere»

Bibliotekmøtet i Nordland, 2 juni, Rica Hotell Bodø. «Medarbeiderskap og lederskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate ledere» Bibliotekmøtet i Nordland, 2 juni, Rica Hotell Bodø «Medarbeiderskap og lederskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate ledere» Viktige fokusområder for god ledelse Resultatfokus Hvor er vi,

Detaljer

Landbrukstjenester Sør

Landbrukstjenester Sør Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale skal prøve å skape en felles forståelse for lagets mål og oppgaver. Alle ansatte har et medansvar for organisasjonen sin virksomhet og utvikling. Samtalen skal

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Great Place to Work Institute! Fokus på hva de beste gjør bedre! Samler de

Detaljer

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Disposisjon Arbeidsplassen ledelse og kolleger Høyt sykefravær er ikke skjebnebestemt

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Dato: 18.11.2013 Saksbehandler: Monica Holmen Skjeldrum/ Karin Ask-Henriksen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: HR- avdelingen Medarbeiderundersøkelsen 2013. Møte Saksnr.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2 Om undersøkelsen 2 Overordnede resultater 2 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler

Detaljer

Medarbeider- og ledervurdering

Medarbeider- og ledervurdering Medarbeider- og ledervurdering Den røde tråden Dette heftet oppsummerer og synliggjør den røde tråden i arbeidet medarbeidere og ledere er tilsatt for å gjøre i organisasjonen. Heftet er en videreutvikling

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted>

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer for NIBR NIBRs kjernekompetanse og faglige profil Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR, er et uavhengig, samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt.

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Nr. 1 januar 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 29 HOVEDRESULTATER Rekordhøy deltakelse og gode resultater Aldri før har så mange svart på medarbeiderundersøkelsen i Stavanger kommune. Svarprosenten på 73,5 %

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

HR-politikk for forsvarsbygg

HR-politikk for forsvarsbygg HR-politikk for Forsvarsbygg 1 Våre verdier Overordnet HR-politikk for Forsvarsbygg Fokusert Vi har fokus på hva kundene har behov for Våre prosesser og leveranser skal gjøre at kundene når sine mål Vi

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune. Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014, sak 16/14

Arbeidsgiverpolitikk. Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune. Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014, sak 16/14 Arbeidsgiverpolitikk Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014, sak 16/14 Innhold 1 Overordnet mål for Kåfjord...2 2 Verdigrunnlag...2 3 Arbeidsgiverpolitikk og sentrale

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2015

Medarbeiderundersøkelse 2015 Medarbeiderundersøkelse 2015 Hvorfor skal vi ha medarbeiderundersøkelse? I Hedmark fylkeskommune er de ansatte den viktigste ressursen for å realisere alle fylkeskommunens målsettinger. Gjennom en medarbeiderundersøkelse

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2 Om undersøkelsen 2 Overordnede resultater 2 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1 VERDI-DOKUMENT Malm 2013 1 Visjon Jekta AS har som visjon for sin virksomhet: Gi folk muligheter I dette legger vi at alle hos oss skal bidra, slik at hver enkelt som kommer til oss skal få muligheter

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer