Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting"

Transkript

1 undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting

2 1. Frekvenser med

3 OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a , 12, Ytre etat (f. eks Skatteetaten, Kirken og Politi- og lensmannsetaten) 83 32, Høyskoler, universiteter med mer , Næringsdrift og anlegg (f. eks. Jernbaneverket) 9 3, Forsvaret 4 1, Det statlige skoleverket 14, Annen etat , Er ikke lenger ansatt i staten, 1, 2. Hva slags arbeidstidsordning har du? Samme arbeidstid hver dag Fleksibel arbeidstid med fast kjernetid hver dag , 66, Skift eller turnusarbeid 267 1, Annen arbeidstidsordning 179 6, 16, 1, 3. I hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? Under 1 år 1-3 år , 21, 4-9 år , 1-19 år , 2 år eller mer 67 23,, 1, 4. Hvor mange forskjellige arbeidsgivere har du hatt siste 1 år? 1 arbeidsgiver 2-3 arbeidsgivere , 43, 4-5 arbeidsgivere 17 6, 6 eller flere arbeidsgivere 13, 11, 1, 5. Hvor var din forrige ansettelse? Stat Fylkeskommune eller kommune , 19, Privat næringsliv/selvstendig , 26 2, 131 1, Page 2

4 6. Hva er din høyeste fullførte utdannelse? Grunnskole, inkl. folkeskole og ungdomsskole 67 2, Videregående skole 277 1, Fagutdanning, etatsutdanning , Universitet og høyskole: -4 år , Universitet og høyskole: mer enn 4 år 15 45, 1, 7. Har du barn som bor hjemme? Count Column N % 7. Har du barn som bor hjemme? 7. Nei 7. Ja, i alderen -5 år ,, 7. Ja, i alderen 6-12 år 53 2, 7. Ja, i alderen 13 år eller eldre , 1, 8. Har du omsorgsforpliktelser ut over det vanlige for noen av de følgende personer? Count Column N % 8. Har du omsorgsforpliktelser ut over det vanlige for noen av de følgende personer? 8. Gamle foreldre 8. Pleietrengende ektefelle/ samboer ,, 8. Barn med spesielle behov 76 2, 8. Andre 52 2, 8. Ingen , 1, 9. Er du leder med personalansvar? Nei Ja , 12, 1, Page 3

5 JOBBINNHOLD 1. Jeg har varierte arbeidsoppgaver , 4, 21 8, 11 43, , 5, 1, 11. Min innsats har stor innflytelse på kvaliteten til de oppgaver som blir utført på min arbeidsplass , 2, 1, , , 17, 1, 12. Det jeg leverer på jobben har høy kvalitet 5 24,, 7, , , 28 1, 1, 13. Mine arbeidsoppgaver er interessante 21 91, 3, , , , 5, 1, 14. Det er et klart formål med det arbeid jeg utfører 15 44, 1, 223 8, , , 11, 1, 15. Jeg har gode muligheter til å utnytte mine evner i jobben min , 5, , , , 5, 1, Page 4

6 16. Jeg blir faglig utfordret i mitt arbeid , 5, , , 91 34, 8, 1, 17. Jeg har innflytelse på hvilke arbeidsoppgaver jeg utfører , 9, 526 2, , , 16, 1,. Jeg vet når jeg har gjort mitt arbeid godt 55, 2, 237 9, , , 1, 1, 19. Jeg har innflytelse på hvordan arbeidet organiseres i min avdeling , 13, 27, , 44 15, 32 1, 1, 2. Jeg er meget motivert i mitt arbeid , 6, 527 2, , 64 24, 14, 1, 21. Alt i alt er jeg godt tilfreds med innholdet i jobben min , 6, , 138 5, , 13, 1, Page 5

7 FLEKSIBILITET 22. Jeg har fleksible arbeidstider som gjør det lettere å forene arbeid med familie/fritid , 7, 12, , , 7, 1, 23. Jeg har en god balanse mellom arbeidsliv og familie/fritid , 1, 37 14, 16 45, 68 26, 2, 1, 24. Min arbeidsgiver har tilrettelagt for at jeg kan jobbe hjemmefra , 16, 45 17, , , 72 2, 1, Page 6

8 MANGFOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN 25. Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i de forskjellige faser i livet , 12, 24, 15 4, , 68 2, 1, 26. Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn, f. eks. ved sykdom og behov for å yte omsorg , 8, 17, , 485, 67 2, 1, 27. Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke , 1, , 13 5, , 22, 1, 28. Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende , 6, 2, 12 47, , 46 1, 1, Page 7

9 KOMPETANSEUTVIKLING 29. Hvor mange medarbeidersamtaler/utvi klingssamtaler har du hatt med din leder de siste 3 årene? Ingen samtaler 1 samtale 2 samtaler , 22, 26, 3 samtaler , Flere enn 3 samtaler 4 7, 21, 1, 3. I hvilken grad ble de avtaler, mål og aktiviteter, som det ble snakket om i din siste samtale på din nåværende arbeidsplass, fulgt opp i ettertid? Ingen avtale ble inngått Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad , 6,, 36, I stor grad 399, I meget stor grad 55 2, samtalen ble ikke gjennomført på min nåværende arbeidsplass 21, 216 1, 31. I hvilken grad førte medarbeidersamtalen til konkrete endringer i din arbeidssituasjon? Ingen avtale ble inngått Ikke i det hele tatt I liten grad , 17, 32, I noen grad , I stor grad 124 5, I meget stor grad 24 1, samtalen ble ikke gjennomført på min nåværende arbeidsplass 27 1, 216 1, 32. Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig , 9, 75 32, , 29 13, 12, 216 1, 33. Tilbakemeldingene jeg får i medarbeidersamtalen er stort sett i samsvar med min oppfatning , 2, 19, , , 33 1, 216 1, Page 8

10 34. Jeg har gode muligheter for å utvikle min faglige og personlige kompetanse , 12, 25, , ,, 1, 35. Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet , 2, , , 19 7, 34 1, 1, 36. Min arbeidserfaring gir meg gode jobb- og karrieremuligheter på det øvrige arbeidsmarked , 1, 29, , 25 9, 159 6, 1, 37. Jeg legger planer for min kompetanseutvikling , 15, , , 212 8, 33 1, 1, Page 9

11 ARBEIDSMILJØ 38. Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø , 9, 37 14, , 539 2, 4, 1, 39. Jeg har normalt en passende balanse mellom arbeidstid og arbeidsmengde , 21, 13, , , 4, 1, 4. Jeg er sjelden stresset på grunn av jobben , 28, , 82 31, 192 7, 9, 1, 41. Jeg har alt i alt et godt psykisk og sosialt arbeidsmiljø , 6, 5 19, , , 1, 1, 42. Har du de siste 12 måneder hatt sykefravær som følge av din arbeidssituasjon? Ja, en gang Ja, flere ganger Nei, ingen sykefravær grunnet min arbeidssituasjon , 4, 81, Usikker 13 5, 1, Page 1

12 43. Hvilke av følgende forhold mener du har forårsaket dette sykefraværet? Count Column N % 43. Hvilke av følgende forhold mener du har forårsaket dette sykefraværet? 43.Forhold mellom medarbeider og ledelse 43. Forhold til kolleger , 1, 43. Forholdet mellom jobb og privatliv 43 12, 43. For lite å gjøre 14 3, 43. For mye å gjøre 178 5, 43. For små utfordringer 34 9, 43. For store utfordringer 29 8, 43. Fysisk arbeidsmiljø (støy, luft, ventilasjon, arbeidsstilling mv.) 11 28, 43. Andre sider ved arbeidssituasjonen 12 28, 354 1, Page 11

13 LEDELSE 44. Min nærmeste leder setter mål for avdelingen/seksjonen og følger dem opp , 12, 25, , 245 9, 81 3, 1, 45. Min nærmeste leder er opptatt av å skape resultater , 6, 57 19, 139 5, 46 17, 91 3, 1, 46. Min nærmeste leder er opptatt av å treffe beslutninger , 8, , , , 96 3, 1, 47. Min nærmeste leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger , 12, 789 3, , 282 1, 15 4, 1, 48. Min nærmeste leder er en dyktig strateg , 15, 85 32, 69 26, 256 9, 3 7, 1, 49. Min nærmeste leder er god til å gjennomføre vanskelige samtaler , 16, , , 248 9, 275 1, 1, Page 12

14 5. Min nærmeste leder er god til å fordele (samordne) arbeidet mellom medarbeiderne , 13, 32, , 6, 159 6, 1, 51. Min nærmeste leder legger godt til rette for samarbeid , 9, , , , 64 2, 1, 52. Min nærmeste leder legger til rette for medbestemmelse , 9, 62 23, 15 45, , 75 2, 1, 53. Min nærmeste leder gir meg tilstrekkelig tilbakemelding på mitt arbeid , 15, 25, 93 35, , 51 2, 1, 54. Min nærmeste leder samhandler godt med meg , 6, , , 465, 46 1, 1, 55. Min nærmeste leder er alt i alt en god personalleder , 13, , 94 36, , 77 3, 1, Page 13

15 56. Min nærmeste leder motiverer meg til å gjøre en god jobb , 11, , 92 34, , 58 2, 1, 57. Min toppleder profilerer virksomheten på en god måte , 9, , 18 38, 4 16, / ikke relevant 21 7, 1, 58. Min toppleder er en dyktig strateg , 1, , 82 31, , / ikke relevant , 1, 59. Min toppleder tar beslutninger som imøtekommer brukerne , 1, , , 243 9, / ikke relevant , 1, 6. Min toppleder fungerer godt som leder internt , 15, , , 24 9, / ikke relevant , 1, Page 14

16 ETIKK 61. På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet, f. eks. etiske retningslinjer og dilemmarefleksjon , 13, 31, 31, 228 8, 22 8, , 62. I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold , 13, 23, , 217 8, 35 11, , 63. I min virksomhet har vi rutiner for anonym varsling om eventuelle kritikkverdige forhold , 17, 16, , 19 7, , , 64. Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben , 13, 17, , 33 12, 89 3, , Page 15

17 OMSTILLING OG ENDRINGSPROSESSER 65. Hva slags type større endringsprocesser har du erfart som ansatt i staten i løpet av de sidste -3 år? Count Column N % 65. Hva slags type større endringsprocesser har du erfart som ansatt i staten i løpet av de sidste -3 år? 65. Geografisk flytting (endring av bosted/pendling) 65. Nedbemanning , 2, 65. Nedlegging 93 3, 65. Omorganiseringer , 65. Endringer av teknologi og rutiner 12 39, 65. Andre større endringer , 65. Har ikke opplevd noen større endringsprosesser , , 66. Jeg opplever at endringsprosessene har gitt bedre resultater for brukerne , 26, 3, , 6 3, 16 5, , 67. Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede , 3, , , 39 2, 77 4, , 68. Jeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter , 22, 32, , 125 6, 55 2, , 69. Endringsprosessene har ikke ført til økt arbeidspress for meg , 26, , , 17 5, 35 1, , Page 16

18 7. Jeg har hatt tilstrekkelig med tid til å gjennomføre endringsprosessene , 22, 3, , 59 3, 77 4, , 71. Jeg har hatt tilgang til nødvendige verktøy for å gjennomføre endringsprosessenen ,, 32, 587 3, 69 3, 113 5, , 72. Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene , 31, 22, , 36 1, 95 4, , 73. Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon , 14, 24, 74 38, 191 9, 58 3, , 74. Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg , 21, 27, , 13 5, 39 2, , Page 17

19 DITT ARBEID - ALT I ALT 75. Min arbeidsplass har et godt omdømme i offentligheten , 1, , 11 43, 481, 97 3, , 76. Jeg er stolt av å være ansatt på min arbeidsplass , 5, , , , 12, , 77. Jeg kan anbefale andre å søke jobb på min arbeidsplass , 7, , 12 45, , 23, , 78. Jeg forventer å fortsatt være ansatt på min arbeidsplass om to år , 6, 234 9, 13 4, 74 28, 232 9, , 79. Jeg opplever arbeidsglede i jobben , 4, , , , 9, , 8. Jeg opplever at min arbeidsplass ivaretar brukernes behov , 9, , , , 29 1, , Page

20 81. Jeg er alt i alt godt tilfreds med jobben min , 5, , , , 16, , Page 19

21 ØNSKER OM ANNET ARBEID 82. Har du ønsker om å begynne i en ny stilling, og i så fall hvor? Nei, ønsker å fortsette i min nåværende stilling Ønsker en annen stilling i samme statlige virksomhet , 14, Ønsker en annen stilling i en annen statlig virksomhet 159 6, Ønsker en annen stilling, men ikke i statlig virksomhet 128 5, Ønsker en annen stilling, likegyldig hvor 14 4, / usikker , , 83. Hva er de viktigste grunnene til at du ønsker å begynne i ny stilling? Count Column N % 83. Hva er de viktigste grunnene til at du ønsker å begynne i ny stilling? 83. Ønsker høyere lønn 83. Ønsker en høyere stilling , 32, 83. Ønsker arbeid nærmere bosted 87 11, 83. Ønsker å lære noe nytt , 83. Ønsker et arbeid hvor jeg i større grad kan se resultater av det jeg gjør , 83. Misliker nåværende arbeidsoppgaver , 83. Dårlig arbeidsmiljø 88 11, 83. Ønsker deltidsarbeid 3, 83. Ønsker heltidsarbeid 15 2, 83.Nåværende arbeidsforhold er usikkert/kan opphøre 12 16, 83. Forhold til egen leder 82 11, 83. Annet 155 2, 752 1, Page 2

22 SPØRSMÅL TIL LEDERE 84. I hvor mange år har du vært leder med personalansvar i din nåværende stilling? -2 år 3-5 år 6-9 år , 24, 23, 1 år eller mer 64 19, 331 1, 85. Hvor mange personer har du lederansvar for i din nåværende stilling? 1-4 personer 5-9 personer , 22, 1-14 personer 55 16, personer 47 14, 2 personer eller flere 81 24, 331 1, 86. Hvilket ledelsesnivå er du på? Virksomhetens øverste leder 22 6, Den øverste ledelse (del av virksomhetens ledergruppe) 46 13, /Linjeleder , Annet ledelsesnivå 22 6, 331 1, 87. I hvor mange år har du alt i alt vært leder med personalansvar, uavhengig av arbeidsgiver og sektor? -2 år 3-5 år 6-9 år , 17, 22, 1 år eller mer , 331 1, 88. I hvilken sektor/sektorer har du vært leder med personalansvar? Count Column N % 88. I hvilken sektor/sektorer har du vært leder med personalansvar? 88. Statlig sektor, min nåværende stilling 88. Statlig sektor, andre stillinger , 29, 88. Fylkeskommunal sektor 12 3, 88. Kommunal sektor 19 5, 88. Offentlig eide foretak 6 1, 88. Privat sektor, kommersiell organisasjon 33 1, 88. Privat sektor, ideell organisasjon 14 4, 331 1, 89. Jeg motiverer de ansatte i min enhet til å gjøre en god jobb,, 12 3, , 67 2, 11 3, 331 1, Page 21

23 9. Jeg gir ansatte i min enhet tilstrekkelig tilbakemelding på deres arbeid 4 47, 1, 14, , 28 8, 14 4, 331 1, 91. Jeg setter mål for min enhet og følger dem opp 5, 1, 62, , 51 15,, 331 1, 92. Jeg er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne i min enhet 8 4, 2, 12, 232 7, 48 14, 3, 331 1, 93. Jeg er alt i alt en god personalleder 8, 2, 47 14, 22 66, 36 11, 2 6, 331 1, Page 22

24 94. Hvilke av følgende ledelsesutfordringer vil du legge særlig vekt på i de kommende tre år? Count Column N % 94. Hvilke av følgende ledelsesutfordringer vil du legge særlig vekt på i de kommende tre år? 94. Strategisk styring 94. Sikring av resultater og effekt , 58, 94. Økonomistyring 18 32, 94. Utvikling av medarbeidernes kompetanse og talenter , 94. Håndtering av omstillings- og endringsprosesser 98 29, 94. Positiv utnyttelse av mangfold blant medarbeiderne , 94. Motivasjon og engasjement av medarbeiderne , 94. Rekruttere nye medarbeidere med ønsket kompetanse , 94. Etikk og antikorrupsjon 36 11, 94. Inkluderende arbeidsliv 66 2, 94. Samordning og koordinering med relevante offentlige institusjoner 51 15, 331 1, 95. Hvor godt kjenner du til Plattform for ledelse i staten? Ikke i det hele tatt, har ikke hørt om dokumentet I liten grad, har ikke sett i dokumentet ,, I noen grad, har lest litt i dokumentet , I stor grad, har lest dokumentet 29 8, I meget stor grad, har lest dokumentet svært nøye 5 1, 331 1, 96. Mål, resultater og brukerretting Meget lavt Lavt,, 33 9, Høyt 1 55, Meget høyt 99 3, 16 4, 33 1, 97. Samarbeid og samordning Meget lavt Lavt 5 1,, 37 11, Høyt 2 55, Meget høyt 94 28, 12 3, 33 1, Page 23

25 98. Kompetanse, læring og utvikling Meget lavt Lavt,, 24 7, Høyt , Meget høyt , 12 3, 33 1, 99. Medbestemmelse og medvirkning Meget lavt Lavt 5, 1, 43 13, Høyt , Meget høyt 78 23, 11 3, 33 1, 1. Hva opplever du som spesielt motiverende ved å være leder i staten? Count Column N % 1. Hva opplever du som spesielt motiverende ved å være leder i staten? 1. Stabil og trygg jobb 1. God mulighet for å kombinere jobb og familie , 26, 1. Gode karrieremuligheter i staten 31 9, 1. Gode karrieremuligheter på arbeidsmarkedet 1 3, 1. Høy inntekt 11 3, 1. Stor frihet til å påvirke egne arbeidsoppgaver 167 5, 1. Stor grad av selvstendig arbeid , 1. Varierte arbeidsoppgaver 233 7, 1. Stor grad av samarbeid med andre/jobbe i team , 1. Mulighet for å gjøre internasjonal karriere 2 6, 1. Mulighet for å påvirke samfunnsutviklingen 63 19, 1. Å gjøre noe nyttig for andre mennesker/samfunnet , 1. Stor mulighet for læring og utvikling 1 3, 1. Å jobbe i et sterkt fagmiljø , 1. Godt arbeidsmiljø , 1. Arbeidsplass med mangfold 78 23, 1. Ryddige arbeidsforhold 1 35, 1. Annet 9 2, 33 1, Page 24

26 LEDELSESKARRIERE OG -UTVIKLING 11. Hva er de viktigste årsakene til at du har valgt å bli leder, og hva kunne motivere deg til å søke en ny lederstilling med større ledelsesansvar? Count Column N % Årsaker til at du har valgt å bli leder Faglige utfordringer Ledelsesmessige utfordringer , 4, Ønske om personalledelse 32 9, Ønske om større ansvar 72 21, Personlig utvikling , Innflytelse 14 31, Anerkjennelse 17 5, En oppfordring til å søke 81 24, Lønn 31 9, Lysten til å skape resultater gjennom andre 98 29, Annet 15 4, 33 1, 11. Hva er de viktigste årsakene til at du har valgt å bli leder, og hva kunne motivere deg til å søke en ny lederstilling med større ledelsesansvar? Count Column N % Hva motiver deg til å søke ny lederstilling med større ledelsesansvar Faglige utfordringer Ledelsesmessige utfordringer , 27, Ønske om personalledelse 19 5, Ønske om større ansvar 58 17, Personlig utvikling 72 21, Innflytelse 59, Anerkjennelse 7 2, En oppfordring til å søke 2 6, Lønn 49 15, Lysten til å skape resultater gjennom andre 54 16, Annet 8 2, Har ikke lyst til å søke større ledelsesansvar , 329 1, Page 25

27 LEDELSESKARRIERE OG -UTVIKLING 12. Hva er de viktigste grunnene til at du ikke ønsker å søke større ledelsesansvar? Count Column N % 12. Hva er de viktigste grunnene til at du ikke ønsker å søke større ledelsesansvar? 12. Jeg trives i min nåværende lederrolle 12. Jeg trives i min nåværende lederrolle Privat omsorgsansvar/familieliv og en lederstilling med større ansvar er uforenlig , 12, 12. Jeg vurderer å søke hvis jeg blir oppfordret 69 21, 12. For stort ansvar 32 9, 12. For stort arbeidspress 63 19, 12. Jeg trenger mer kompetanse/erfaring 54 16, 12. Jeg er for ung 1, 12. Jeg er for gammel 62 19, 12. Jeg har for lav selvtillit 12 3, 12. Jeg opplever at det neste ledernivået ikke ser mitt potensial 24 7, 12. Jeg opplever en tendens på neste ledernivået til å foretrekke ledere som ligner seg selv 27 8, 12. Jeg opplever at vurderingssystemet ikke er objektivt og kjønnsnøytralt 13 3, 12. Jeg liker ikke miljøet i det neste ledernivået 5, 12. Utlysningene for lederstillinger med større ansvar er for snevre 1 3, 12. Da kommer jeg for nær politisk makt/politikken 1 3, 12. Jeg ønsker å gå over i en fagstilling 35 1, 12. Andre personlige grunner 24 7, 12. Usikker/ vet ikke 22 6, 327 1, 13. Å utvikle meg gjennom mine daglige ledelsesoppgaver , 52, 52 15, 12 3,, 6 1, 327 1, 14. Coaching 45 13, 16 32, , 43 13, 7 2, 12 3, 327 1, Page 26

28 LEDELSESKARRIERE OG -UTVIKLING 15. Inspirasjon fra deltakelse på konferanser, seminarer og workshops , 42, 35, 29 8, 4 1, 9 2, 327 1, 16. Å utvikle meg gjennom felles lederutviklingstiltak , 39, , 31 9, 6 1, 8 2, 327 1, 17. Å utvikle meg gjennom deltakelse i nettverk med andre ledere , 5, 25, 24 7, 2, 8 2, 327 1, 18. Å foreta midlertidige jobbytter, hospitering nasjonalt/internasjonalt , 29, 16 32, 64 19, 32 9, 16 4, 327 1, 19. Systematisk lederevaluering med oppfølging , 46, 92 28, 17 5, 9 2, 6 1, 327 1, Page 27

29 2. Kryss uten

30 JOBBINNHOLD 1. Jeg har varierte arbeidsoppgaver Toppleder Toppleder Min innsats har stor innflytelse på kvaliteten til de oppgaver som blir utført på min arbeidsplass Toppleder - 4 Toppleder Page 2

31 11. Min innsats har stor innflytelse på kvaliteten til de oppgaver som blir utført på min arbeidsplass Toppleder Toppleder Det jeg leverer på jobben har høy kvalitet Toppleder Toppleder Page 3

32 13. Mine arbeidsoppgaver er interessante Toppleder Toppleder Det er et klart formål med det arbeid jeg utfører Toppleder Toppleder Page 4

33 15. Jeg har gode muligheter til å utnytte mine evner i jobben min Toppleder Toppleder Jeg blir faglig utfordret i mitt arbeid Toppleder Toppleder Page 5

34 17. Jeg har innflytelse på hvilke arbeidsoppgaver jeg utfører Toppleder Toppleder Jeg vet når jeg har gjort mitt arbeid godt Toppleder Toppleder Page 6

35 19. Jeg har innflytelse på hvordan arbeidet organiseres i min avdeling Toppleder Toppleder Jeg er meget motivert i mitt arbeid Toppleder Toppleder Page 7

36 21. Alt i alt er jeg godt tilfreds med innholdet i jobben min Toppleder Toppleder Page 8

37 FLEKSIBILITET 22. Jeg har fleksible arbeidstider som gjør det lettere å forene arbeid med familie/fritid Toppleder Toppleder Page 9

38 22. Jeg har fleksible arbeidstider som gjør det lettere å forene arbeid med familie/fritid Toppleder Toppleder Page 1

39 23. Jeg har en god balanse mellom arbeidsliv og familie/fritid Toppleder Toppleder Min arbeidsgiver har tilrettelagt for at jeg kan jobbe hjemmefra Toppleder Toppleder Page 11

40 MANGFOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN 25. Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i de forskjellige faser i livet Toppleder Toppleder Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i de forskjellige faser i livet Toppleder Toppleder Page 12

41 26. Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn, f. eks. ved sykdom og behov for å yte omsorg Toppleder - 5 Toppleder Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn, f. eks. ved sykdom og behov for å yte omsorg Toppleder Toppleder Page 13

42 27. Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke Toppleder Toppleder Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende Toppleder Toppleder Page 14

43 KOMPETANSEUTVIKLING 29. Hvor mange medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler har du hatt med din leder de siste 3 årene? Ingen samtaler 1 samtale 2 samtaler 3 samtaler Toppleder Toppleder Hvor mange medarbeidersamtaler/utviklingss amtaler har du hatt med din leder de siste 3 årene? Flere enn 3 samtaler Toppleder Toppleder Page 15

44 3. I hvilken grad ble de avtaler, mål og aktiviteter, som det ble snakket om i din siste samtale på din nåværende arbeidsplass, fulgt opp i ettertid? Ingen avtale ble inngått Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I meget stor grad Toppleder Toppleder I hvilken grad ble de avtaler, mål og aktiviteter, som det ble snakket om i din siste samtale på din nåværende arbeidsplass, fulgt opp i ettertid? Toppleder - 48 Toppleder Page 16

45 31. I hvilken grad førte medarbeidersamtalen til konkrete endringer i din arbeidssituasjon? Ingen avtale ble inngått Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad Toppleder Toppleder I hvilken grad førte medarbeidersamtalen til konkrete endringer i din arbeidssituasjon? I meget stor grad Toppleder - 48 Toppleder Page 17

46 32. Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig Toppleder Toppleder Tilbakemeldingene jeg får i medarbeidersamtalen er stort sett i samsvar med min oppfatning Toppleder Toppleder Page

47 33. Tilbakemeldingene jeg får i medarbeidersamtalen er stort sett i samsvar med min oppfatning Toppleder - 48 Toppleder Jeg har gode muligheter for å utvikle min faglige og personlige kompetanse Toppleder Toppleder Page 19

48 35. Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet Toppleder Toppleder Min arbeidserfaring gir meg gode jobb- og karrieremuligheter på det øvrige arbeidsmarked Toppleder Toppleder Page 2

49 36. Min arbeidserfaring gir meg gode jobb- og karrieremuligheter på det øvrige arbeidsmarked Toppleder Toppleder Jeg legger planer for min kompetanseutvikling Toppleder Toppleder Page 21

50 ARBEIDSMILJØ 38. Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø Toppleder Toppleder Jeg har normalt en passende balanse mellom arbeidstid og arbeidsmengde Toppleder Toppleder Page 22

51 4. Jeg er sjelden stresset på grunn av jobben Toppleder Toppleder Jeg har alt i alt et godt psykisk og sosialt arbeidsmiljø Toppleder Toppleder Page 23

52 42. Har du de siste 12 måneder hatt sykefravær som følge av din arbeidssituasjon? Ja, en gang Ja, flere ganger Nei, ingen sykefravær grunnet min arbeidssituasjo n Toppleder Toppleder Hvilke av følgende forhold mener du har forårsaket dette sykefraværet? 43. Fysisk arbeidsmiljø 43.Forhold mellom medarbeider og ledelse 43. Forhold til kolleger 43. Forholdet mellom jobb og privatliv 43. For lite å gjøre 43. For mye å gjøre 43. For små utfordringer 43. For store utfordringer (støy, luft, ventilasjon, arbeidsstilling mv.) 33, 1, 12, 3, 5, 9, 8, 28, 32, 14, 1, 4, 46, 16, 8, 28, 34, 7, 13, 3, 52, 5, 8, 28,,,,, 1,,,, 49, 17, 8, 3, 57, 2, 17, 28, 3, 13, 2,, 56, 1, 5, 33, 29, 7, 12, 4, 44, 16, 1, 27, 34, 6, 5, 7, 48, 1, 17, 23, Toppleder - 24, 24, 4,, 1,, 51,, Toppleder - 83,, 1,, 1,,,, - 9,, 2,, 46,,,, - 63,,,, 96,,, 57, 33, 2, 5,, 1,, 42,, 36, 1, 1,, 67,,, 28, 33, 1, 12, 4, 48, 1, 8, 29, 37, 7, 22, 2, 42, 7, 12, 11, 43, 8, 17, 8, 51, 1, 8, 9, 32, 12, 12, 5, 45, 12, 9, 33, 33, 6, 1,, 6, 4, 4, 26, 31, 9, 3, 1, 52, 5, 9, 31, Page 24

53 43. Hvilke av følgende forhold mener du har forårsaket dette sykefraværet? 43. Andre sider ved arbeidssituasjo nen 28, 354 3, , 22, 1 23, 48 19, 91 31, , 82 Toppleder -, 5 Toppleder -, 1-44, 7-1, 9, 6 17, 17 29, 33 28, 9 24, 29 33, 24 2, 97 25, 12 Page 25

54 LEDELSE 44. Min nærmeste leder setter mål for avdelingen/seksjonen og følger dem opp Toppleder Toppleder Min nærmeste leder er opptatt av å skape resultater Toppleder Toppleder Page 26

55 46. Min nærmeste leder er opptatt av å treffe beslutninger Toppleder Toppleder Min nærmeste leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger Toppleder Toppleder Page 27

56 48. Min nærmeste leder er en dyktig strateg Toppleder Toppleder Min nærmeste leder er god til å gjennomføre vanskelige samtaler Toppleder Toppleder Page 28

57 5. Min nærmeste leder er god til å fordele (samordne) arbeidet mellom medarbeiderne Toppleder Toppleder Page 29

58 5. Min nærmeste leder er god til å fordele (samordne) arbeidet mellom medarbeiderne Toppleder Toppleder Page 3

59 51. Min nærmeste leder legger godt til rette for samarbeid Toppleder Toppleder Min nærmeste leder legger til rette for medbestemmelse Toppleder Toppleder Page 31

60 53. Min nærmeste leder gir meg tilstrekkelig tilbakemelding på mitt arbeid Toppleder Toppleder Min nærmeste leder samhandler godt med meg Toppleder Toppleder Page 32

61 55. Min nærmeste leder er alt i alt en god personalleder Toppleder Toppleder Min nærmeste leder motiverer meg til å gjøre en god jobb Toppleder Toppleder Page 33

62 57. Min toppleder profilerer virksomheten på en god måte Toppleder Toppleder Min toppleder er en dyktig strateg Toppleder Toppleder Page 34

63 59. Min toppleder tar beslutninger som imøtekommer brukerne Toppleder Toppleder Min toppleder fungerer godt som leder internt Toppleder Toppleder Page 35

64 ETIKK 61. På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet, f. eks. etiske retningslinjer og dilemmarefleksjon Toppleder - 7 Toppleder På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet, f. eks. etiske retningslinjer og dilemmarefleksjon Toppleder Toppleder Page 36

65 62. I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold Toppleder Toppleder I min virksomhet har vi rutiner for anonym varsling om eventuelle kritikkverdige forhold Toppleder Toppleder Page 37

66 63. I min virksomhet har vi rutiner for anonym varsling om eventuelle kritikkverdige forhold Toppleder Toppleder Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben Toppleder Toppleder Page 38

67 OMSTILLING OG ENDRINGSPROSESSER 65. Hva slags type større endringsprocesser har du erfart som ansatt i staten i løpet av de sidste - 3 år? Toppleder - Toppleder Geografisk flytting (endring av bosted/pendling ) 65. Nedbemanning 65. Nedlegging 65. Omorganisering er 65. Endringer av teknologi og rutiner 65. Andre større endringer 12, 12, 11, 37, 12, 12, 11, 12, 16, 12, 14, 14, 15, 13, 11, 8, 11, 14, 9, 11, 2, 21, 19, 29, 19, 15, 25, 21, 25, 43, 25, 31, 3, 27, 19, 5, 9, 24, 19, 26, 3, 4, 3, 5, 3, 1, 5, 3, 1,, 4, 4, 7, 3, 3, 1, 1, 5, 2, 3, 61, 61, 61, 71, 53, 63, 67, 58, 79, 82, 73, 68, 79, 7, 6, 48, 56, 73, 47, 69, 39, 4, 38, 51, 34, 42, 39, 37, 57, 63, 41, 57, 59, 47, 37, 33, 37, 45, 32, 32, 14, 13, 15, 28, 8, 14, 17, 14, 27, 39, 8, 11, 3, 9, 14, 7, 11,, 12, 8, 65. Hva slags type større endringsprocesser har du erfart som ansatt i staten i løpet av de sidste -3 år? 65. Har ikke opplevd noen større endringsproses ser 25, , , , 24 37, , 693, , 729 Toppleder - 5, 5 Toppleder - 11, - 21, 149-9, 92 7, 68 17, , , 19 29, , 16 37, 79 16, 167 Page 39

68 66. Jeg opplever at endringsprosessene har gitt bedre resultater for brukerne Toppleder Toppleder Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede Toppleder Toppleder Page 4

69 68. Jeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter Toppleder Toppleder Endringsprosessene har ikke ført til økt arbeidspress for meg Toppleder Toppleder Page 41

70 7. Jeg har hatt tilstrekkelig med tid til å gjennomføre endringsprosessene Toppleder Toppleder Jeg har hatt tilgang til nødvendige verktøy for å gjennomføre endringsprosessenen Toppleder Toppleder Page 42

71 72. Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene Toppleder Toppleder Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon Toppleder Toppleder Page 43

72 74. Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg Toppleder Toppleder Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg Toppleder Toppleder Page 44

73 DITT ARBEID - ALT I ALT 75. Min arbeidsplass har et godt omdømme i offentligheten Toppleder Toppleder Jeg er stolt av å være ansatt på min arbeidsplass Toppleder Toppleder Page 45

74 77. Jeg kan anbefale andre å søke jobb på min arbeidsplass Toppleder Toppleder Jeg forventer å fortsatt være ansatt på min arbeidsplass om to år Toppleder Toppleder Page 46

75 79. Jeg opplever arbeidsglede i jobben Toppleder Toppleder Jeg opplever at min arbeidsplass ivaretar brukernes behov Toppleder Toppleder Page 47

76 81. Jeg er alt i alt godt tilfreds med jobben min Toppleder Toppleder Page 48

77 ØNSKER OM ANNET ARBEID 82. Har du ønsker om å begynne i en ny stilling, og i så fall hvor? Nei, ønsker å fortsette i min nåværende stilling Ønsker en annen stilling i samme statlige virksomhet Ønsker en annen stilling i en annen statlig virksomhet Ønsker en annen stilling, men ikke i statlig virksomhet Ønsker en annen stilling, likegyldig hvor Toppleder Toppleder Har du ønsker om å begynne i en ny stilling, og i så fall hvor? / usikker Toppleder Toppleder Page 49

78 83. Hva er de viktigste grunnene til at du ønsker å begynne i ny stilling? 83. Ønsker høyere lønn 83. Ønsker en høyere stilling 83. Ønsker arbeid nærmere bosted 83. Ønsker å lære noe nytt 83. Ønsker et arbeid hvor jeg i større grad kan se resultater av det jeg gjør 53, 32, 11, 46, 34, 54, 35, 13, 43, 36, 52, 29, 9, 49, 33, 5, 65,, 1, 88, 53, 32, 8, 51, 25, 65, 39, 8, 51, 36, 47, 27, 17, 47, 38, 38, 23, 12, 25, 37, Toppleder - 27, 56,, 24, 21, Toppleder - 64,, 62, 48, 31, - 28, 27, 13, 42, 3, -, 21,, 43, 23, 36, 42, 15, 3, 23, 23, 24, 8, 42, 26, 57, 33, 11, 47, 35, 55, 36, 8, 55, 34, 53, 28, 8, 46, 31, 59, 35, 12, 51, 42, 44, 31, 13, 37, 23, 5, 16, 5, 44, 34, Page 5

79 83. Hva er de viktigste grunnene til at du ønsker å begynne i ny stilling? 83. Misliker nåværende arbeidsoppgave r 83. Dårlig arbeidsmiljø 83. Ønsker deltidsarbeid 83. Ønsker heltidsarbeid 83.Nåværende arbeidsforhold er usikkert/kan opphøre 15, 11,, 2, 16, 13, 6,, 2, 16, 17, 16,, 2, 15,,,, 2, 14, 13, 11,, 2, 32, 16, 13,, 3, 1, 17, 11, 1,, 8, 14, 8,, 1, 16, Toppleder -, 1,, 34, 42, Toppleder -,,,,, - 5, 1,,, 6, - 8, 12,,, 15,, 7,, 26, 32, 6, 6,,, 1, 16, 12,, 1, 16, 21, 7, 1,, 1, 12, 13,, 1, 8, 15, 13,, 1, 9, 15, 7,, 4, 32, 16, 1,,, 13, 83. Hva er de viktigste grunnene til at du ønsker å begynne i ny stilling? 83. Forhold til egen leder 83. Annet 11, 2, 752 9, 2, 36 12, 2, 392, 2, 6 7, 21, 8 11, 19, , 22, 27 13, 19, 18 Toppleder -, 23, 13 Toppleder -, 31, 4-8, 34, 38-6, 24, 3, 25, 7, 3, 7 11, 19, , 24, 36 14,, 98 1, 23, 361 8, 16, 2 12, 17, 35 Page 51

80 SPØRSMÅL TIL LEDERE 84. I hvor mange år har du vært leder med personalansvar i din nåværende stilling? -2 år 3-5 år 6-9 år 1 år eller mer Toppleder Toppleder Page 52

81 85. Hvor mange personer har du lederansvar for i din nåværende stilling? 1-4 personer 5-9 personer 1-14 personer personer 2 personer eller flere Toppleder Toppleder Page 53

82 86. Hvilket ledelsesnivå er du på? Virksomhetens øverste leder Den øverste ledelse (del av virksomhetens ledergruppe) /Lin jeleder Annet ledelsesnivå Toppleder Toppleder Page 54

83 87. I hvor mange år har du alt i alt vært leder med personalansvar, uavhengig av arbeidsgiver og sektor? -2 år 3-5 år 6-9 år 1 år eller mer Toppleder Toppleder Toppleder - Toppleder Statlig sektor, min nåværende stilling 88. I hvilken sektor/sektorer har du vært leder med personalansvar? 88. Statlig sektor, andre stillinger 88. Fylkeskommun al sektor 88. Kommunal sektor 88. Offentlig eide foretak 88. Privat sektor, kommersiell organisasjon 89, 9, 88,, 98, 84, 85, 96, 98, 83, 86, 91, 94, 88,, 89, 88, 88, 94, 84, 29, 26, 33,, 4, 38, 25, 28, 31, 29, 27, 33, 3, 28,, 4, 39, 24, 21, 53, 3, 4, 3,,, 2, 4, 4, 6, 8, 3, 2, 6, 2,,, 2, 6,, 4, 5, 3, 9,, 1, 5, 7, 4, 7, 27, 2, 6, 13, 3,, 4, 8, 8,, 4, 1, 3,,,, 2,, 2, 4,, 2,, 3, 1,,, 6, 1,, 4, 1, 13, 3,,, 9, 17, 5, 14, 1, 14, 3, 1, 9,, 11, 19, 7, 7, 16, Page 55

84 88. I hvilken sektor/sektorer har du vært leder med personalansvar? 88. Privat sektor, ideell organisasjon 4, 331 5, 215 1, 116,, 13 3, 89 6, 19 3, 12 Toppleder -, 5 Toppleder - 11, - 7, 149 -, 92 3, 68 4, 263,, 2 3, 43 7, 152, 89 1, Jeg motiverer de ansatte i min enhet til å gjøre en god jobb Toppleder Toppleder Page 56

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Knowledge creating results--- Spørreundersøkelse blant ansatte i staten

Knowledge creating results--- Spørreundersøkelse blant ansatte i staten Knowledge creating results--- Fornyings- og administrasjonsdepartementet Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Spørreundersøkelse blant ansatte i staten

Detaljer

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD MEDARBEIDERUNDERSØKELSE BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON 16.04.10 AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD 1 Agenda 01 Kort om skala og resultater 02 Resultater på nøkkelspørsmål 03 Utvikling og trender

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din

Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din VELKOMMEN TIL MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN I STATEN 2015 VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMA Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 1. Velkommen, ved Steffen Sutorius, direktør Difi 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ved statssekretær Kristin Holm Jensen 3. Presentasjon av undersøkelsen,

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

Staten som attraktiv arbeidsgiver

Staten som attraktiv arbeidsgiver Staten som attraktiv arbeidsgiver Istockphoto Jon Inge Grønningsæter Arbeidsgiverpolitisk avdeling Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forgubbingsutfordringen 16 14 12 10 8 6 4 2 0 < 25 år 25-29

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm For hvert utsagn, velg svaralternativet som best beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver AB

Trivsel og arbeidsoppgaver AB Trivsel og arbeidsoppgaver For hvert utsagn, velg beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert av selve jobben. Jeg opplever at jeg får brukt

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366) AMUS 2011 St. Olavs Hospital HF Svarprosent: 76% (51/7366) Om undersøkelsen Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 8. mars - 23. mars 2011 Data er innsamlet delvis elektronisk og postalt I alt har

Detaljer

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017 Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017 Seniorforsker Tove Midtsundstad Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Lillehammer kommune - alle virksomheter Generelt Gjennomført 20.10.2013 22.11. 2013(4 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

1.2. Resultater per hovedtema 17 1.2.1. Hovedtema 17 1.2.2. Hovedtema kun ledere 18

1.2. Resultater per hovedtema 17 1.2.1. Hovedtema 17 1.2.2. Hovedtema kun ledere 18 SLUTTRAPPORT Innholdsfortegnelse Oppsummering 3 Om undersøkelsen. 3 Overordnede resultater: 3 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler: 5 Inspirasjon til å komme videre mulig Innsatsområder: 5 Innledning

Detaljer

Rapport. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Rapport. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Rapport Medarbeiderundersøkelsen 2007 Rapport Medarbeiderundersøkelsen 2007 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Spørreundersøkelsens formål og fokus 1 1 1.2 Undersøkelse blant statsansatte 1 1.3 Innsamlingsmetode

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

1. Hvilken virksomhet jobber du i?

1. Hvilken virksomhet jobber du i? 1. Hvilken virksomhet jobber du i? 10 9 1 2 Den norske kirke 3 Eigersund kommune 8 7 6 4 1 2 3 1 1 2 3 Denne undersøkelsen 91 100% Den Norske Kirke 26 28,6% Eigersund kommune 43 47,3% 22 24,2% 1 2. Hvor

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

Lønns-og karriereutvikling for teknisk/administrativt personale. Jon Iddeng, fagpolitisk avdeling UiS 21/11-2013

Lønns-og karriereutvikling for teknisk/administrativt personale. Jon Iddeng, fagpolitisk avdeling UiS 21/11-2013 Lønns-og karriereutvikling for teknisk/administrativt personale Jon Iddeng, fagpolitisk avdeling UiS 21/11-2013 Den typiske FFTAer. Kvinne i 40-åra Fast ansatt som rådgiver ved et universitet Mastergrad/hovedfag

Detaljer

Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007

Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007 Når kunnskap gir resultater--- Fornyings- og administrasjonsdepartementet Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007 Rapport Januar 2008 Rambøll Management AS Hoffsveien 21-23 Skøyen N-0213 Oslo Norge

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Medarbeidersamtale i ledelse

Medarbeidersamtale i ledelse Medarbeidersamtale i ledelse Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med samtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 3 3.5 Utviklingsmål

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2 Om undersøkelsen 2 Overordnede resultater 2 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler

Detaljer

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport Antall besvarelser: 113 MU 2014 Svarprosent: 87% HOVEDOMRÅDER 01 Grafen nedenfor viser enhetens samlede resultater på de ulike temaområdene i undersøkelsen. Hver temaområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM FOR DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1. VISJON Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2 Om undersøkelsen 2 Overordnede resultater 2 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Familievennlig arbeidsliv FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

Familievennlig arbeidsliv FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Familievennlig arbeidsliv FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Anbefalinger for en familievennlig personalpolitikk i staten Et familievennlig

Detaljer

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ingeniørutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er?

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ingeniørutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er? Ingeniør ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode Tallene skal se slik

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

. hva kjennetegner de beste arbeidsplassene?

. hva kjennetegner de beste arbeidsplassene? . hva kjennetegner de beste arbeidsplassene? Hva er en god arbeidsplass? En arbeidsplass, hvor du har tillit til de mennesker du arbeider med, er stolt av det arbeidet du utfører og føler fellesskap med

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE Innhold Medarbeiderundersøkelsen 2016... 3 1.1. Endringer... 3 Undersøkelsen... 3 2. 10Faktor... 4 2.1. Kort om 10Faktor... 4 3. Hvem, hva og hvor mange ifht 10Faktor?... 5 3.1. Kjønnsfordeling... 5 3.2.

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune

Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune Romslighet Mot Humør Innledning Motiverte og stolte medarbeider som leverer kommunale tjenester av høy kvalitet til fornøyde brukere og innbyggere, er målet for arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av høgskoleutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er?

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av høgskoleutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er? ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut: 1 2 3 4 6

Detaljer

Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune. Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014

Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune. Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014 Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014 Utfordring For å kunne finansiere alderspensjon, helsetjenester og eldreomsorg,

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2013. Marit Skaar Reiersen, Difi 17. Juni 2013

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2013. Marit Skaar Reiersen, Difi 17. Juni 2013 Medarbeiderundersøkelsen i staten 2013. Marit Skaar Reiersen, Difi 17. Juni 2013 Innhold Om undersøkelsen Hovedfunn Analyse: Engasjement og gjennomføringsevne Anbefalte innsatsområder Spørsmål til refleksjon

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Vedtatt 12.12.2016. Saksnr.: 2016/809 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 Overordnet mål...2 3 Formål...2 4 Verdigrunnlag...3

Detaljer

Arbeidsbetingelser og partssamarbeid i sykehussektoren - ledere

Arbeidsbetingelser og partssamarbeid i sykehussektoren - ledere Arbeidsbetingelser og partssamarbeid i sykehussektoren - ledere Q1: Er sykehuset du er ansatt ved offentlig eller privat? Offentlig Privat Note: if you have answered/chosen item [1] in question 1, skip

Detaljer

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtalen (jf Statens Personalhåndbok 1 ) Arbeidsgiveransvaret ivaretas gjennom daglig utøvelse av lederfunksjonen. Systematiske, fortrolige medarbeidersamtaler

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015 Medarbeidertilfredshet i organisasjonen RESULTATER 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og svar... 4 2. Resultater...

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK

ARBEIDSGIVERPOLITIKK ARBEIDSGIVERPOLITIKK 2016-2019 Vedtatt i kommunestyret 7. juni 2016 1 Overordnet mål Nedre Eiker kommunes arbeidsgiverpolitikk skal utvikle, utfordre, motivere og stille krav til ledere og ansatte for

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer