MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM."

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 4/12 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN NORDRE LAND KOMMUNE, den 24. mai Liv Solveig Alfstad ordfører

2 Lnr.: 6693/12 Arkivsaksnr.: 12/1333 Arkivnøkkel.: 431 Saksbehandler: IBH Utskrift til: ORIENTERING OM MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Sammendrag: Det er gjennomført ny medarbeiderundersøkelse i 2012, med like gode resultater som fra 2010, og med god oppslutning om undersøkelsen med en svarprosent på 72%. Rådmannen anbefaler at formannskapet-adm tar orientering om medarbeiderundersøkelsen 2012 til etterretning. Vedlegg: - Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): - Saksopplysninger: Stort engasjement for arbeidsplassen Nordre Land kommune benytter medarbeiderundersøkelsen som er utviklet av KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon). Undersøkelsen består av 48 standardiserte spørsmål som er delt inn i 12 temaer. Årets medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i perioden 11.april- 25.april Alle medarbeidere og ledere ble oppfordret til å svare på undersøkelsen. Oppslutningen om undersøkelsen har vært stor, noe som viser at medarbeiderne i Nordre Land kommune har stort engasjement for arbeidsplassen sin. 534 av 743 medarbeidere svarte på undersøkelsen, noe som ga en svarprosent på 72 %. I 2010 var det 525 som svarte på undersøkelsen; men med færre respondenter totalt, ble svarprosenten noe høyere, 77%.

3 Jeg viser til følgende oversikt, som viser resultater i gjennomsnitt for hele landet (68 kommuner), gjennomsnitt for Nordre Land i 2012 og 2010 og endring fra 2010 til Hovedområder Snitt Snitt Snitt Endring Landet Nordre Nordre Nordre 2012 Land 2012 Land 2010 Land Organisering av arbeidet 4,5 4,6 4,5 + 0,1 Innhold i jobben 5,0 5,0 4,9 + 0,1 Fysiske arbeidsforhold 4,2 4,3 4,1 + 0,2 Samarbeid og trivsel med kollegene 5,0 5,0 4,9 + 0,1 Mobbing, diskriminering og varsling 5,0 5,0 4,6 + 0,4 Nærmeste leder 4,6 4,6 4,4 + 0,2 Medarbeidersamtale 4,8 4,8 4,7 +0,1 Overordnet ledelse 3,9 4,1 4,0 + 0,1 Faglig og personlig utvikling 4,3 4,4 4,2 + 0,2 System for lønns- og 4,0 4,2 4,0 + 0,2 arbeidstidsordninger Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 4,9 4,7 + 0,2 Helhetsvurdering av arbeidssituasjon 4,6 4,6 - Gjennomsnitt hovedområder 4,6 4,6 4,5 + 0,1 Vurdering: Helhetsinntrykket fra årets medarbeiderundersøkelse er at Nordre Land kommune er en arbeidsplass der medarbeiderne trives. De ansatte er godt tilfreds med innholdet i jobben og de er stolte over egen arbeidsplass. Innholdet i jobben, samarbeid og trivsel med kollegaer er også noe av det som scorer høyest i undersøkelsen.

4 Det positive resultatet fra medarbeiderundersøkelsen i 2010 er opprettholdt, og i tillegg har Nordre Land kommune hatt forbedringer på mange områder. Medarbeidertilfredsheten i Nordre Land er på nivå med gjennomsnittet for kommune-norge. På en skala fra 1 til 6, der 6 er høyest, ligger gjennomsnittlig tilfredshet i Nordre Land kommune på 4,6. Dette er 0,1 poeng høyere enn i Kommunens målrettede arbeid med medarbeiderundersøkelser har begynt å gi resultater. Som man kan lese av tabellen scorer Nordre Land bedre på samtlige hovedområder i år i forhold til forrige undersøkelse. Også på spørsmålsnivå har samtlige spørsmål fått bedre eller lik score sammenlignet med tallene i Resultatene for landet har også scoret høyere på de fleste dimensjonene, men på fem områder har vi hatt større forbedringer enn landsgjennomsnittet. Dette er dimensjonene - fysiske arbeidsforhold - mobbing, diskriminering og varsling - nærmeste leder - faglig og personlig utvikling - systemer for lønns- og arbeidstidsordninger. Den dimensjonen som har fått markant høyere score i 2012, med en økning på 0,4 poeng, er spørsmålet om mobbing, diskriminering og varsling. I 2010 lå karakteren på dette spørsmålet under landsgjennomsnittet, og man er meget godt fornøyd med den positive utviklingen på området. De tre enkeltspørsmålene med høyest score er trivsel sammen med kollegaer (5,2), arbeidsmiljø uten mobbing (5,2) og anbefale andre å søke jobb på arbeidsplassen ( 5,1) Kun fire enkeltspørsmål har fått en score under 4. Spørsmålene som har fått lavest score er opplevelsen av nok tid til å gjøre jobben (3,9), inneklima på arbeidsplassen (3,9), lønn i forhold til jobben man gjør (3,8) og måten lønnen blir fastsatt (3,8). Disse ligger også lavest i kommune-norge forøvrig, men Nordre Land scorer høyere enn landsgjennomsnittet på disse fire spørsmålene. Den økte medarbeidertilfredsheten skyldes i stor grad at medarbeidere opplever økt tilfredshet på ulike områder: - de er kjent med målene for arbeidsplassen

5 - de vet hva som forventes i jobben og har utfordringer nok - standard på arbeidslokaler og inneklima - arbeidsmiljø fri for mobbing - muligheter for å varsle om kritikkverdige forhold - trivsel blant kollegaene - klare forventninger og tilbakemelding fra leder og lydhør leder er - de lærer noe nytt og det blir lagt til rette for kompetanseutvikling - lønn i forhold til jobben man gjør - muligheten for læring i jobben og tilpasset stillingsstørrelse Gjennomføring av medarbeiderundersøkelser er en del av kommunens kvalitets- og forbedringsarbeid. Den høye svardeltakelsen i Nordre Land tilsier at resultatene fra medarbeiderundersøkelsen er valide og representative, og de legger et godt grunnlag for det videre oppfølgingsarbeidet sentralt og ute i enhetene. Rådmannen vektlegger en god og rask oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. Rådmannen følger opp undersøkelsen med å gjennomføre samtaler med hver enkelt enhetsleder, og gi en bestilling om oppfølging. Alle enheter skal på dette grunnlag arbeide med forbedringstiltakene som dokumenteres i en rapport til rådmannen. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet-administrative saker til å fatte slikt vedtak: Orienteringen om Medarbeiderundersøkelsen 2012 tas til etterretning. NORDRE LAND KOMMUNE, den 23. mai Jarle Snekkestad Rådmann Inger Berit Heimdal

6

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Kongsvinger kommune En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Gjennomføring og resultater RAPPORT 17. februar 2010 PS! Rapporten er underlagt sperrefrist til mandag 8. mars 2010 kl. 08:00 Oppdragsgiver:

Detaljer

*Presentasjon ved rådmann Geir Grimstad, fagsjef budsjett og styring Steinar Dahlen og fagsjef HR og organisasjonsutvikling Mariann Hjelle

*Presentasjon ved rådmann Geir Grimstad, fagsjef budsjett og styring Steinar Dahlen og fagsjef HR og organisasjonsutvikling Mariann Hjelle Nesodden kommune har i flere år gjennomført bruker- og medarbeiderundersøkelser i bedrekommune.no. Kommunen deler sine erfaringer med bruk av bedrekommune.no, og hvordan resultatene kan brukes i et styringsperspektiv

Detaljer

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014 Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2005/1344-11306/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Mangfold- og likestillingsmelding 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 21.05.2013 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Gruppemøter: AP: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 SV: tirsdag 21.05.13 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 H:? (mandag er 2.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksframlegg Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV NÆRVÆRET I GAUSDAL KOMMUNE 2014 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2011/252-250/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innledning

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: 26.09.2012 Møtetid:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM.

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM. Møtedato: 31.08.2011 Fra kl. 09.15 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 9/11 Til saknr.: 10/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2012 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE TID: 12.05.2009 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR. NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN

MØTEINNKALLING FOR. NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer