Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening"

Transkript

1 Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

2 Lederprogrammet del 1

3 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver du med? Forretningside Hvilken posisjon sikter du mot? Hva skal din butikk være best på? Hva skal kjennetegne din butikk? Hvilket omdømme ønsker du for din butikk? Hva gjør du for å sikre deg den posisjonen?

4 Fra visjon til praktisk handling: Visjon og verdier Strategier og mål for Denne sier Re skal være Norges best kommune å bo i Min butikks visjon og omdømme skal være Visjon legger føringer for hva vi skal gjøre for kunder og ansatte. Det for å sikre vårt omdømme Vår strategi for å jobbe iht. visjon og konkrete mål for salg og lønnsomhet Struktur og planer Ledelse Handlinger Konkrete handlingsplaner for å sikre at vi jobber iht. strategi, men også for å sikre at vi bruker våre ressurser optimalt for å nå de ulike mål som er satt. Konkrete handlinger leder og medarbeider gjør på bakgrunn av vedtatte planer for å sikre at butikkenes samlede ressurser prioriteres for å nå vedtatte mål

5 Sammenhengen for å skape fornøyde kunder: Butikksjef/daglig leder Selger: Kunde Gjennom god ledelse hjelpe selgerne med å gjøre kundene så fornøyd at de alltid kommer tilbake. Innsatsfaktorer: Sette mål Legge planer Følge opp Suksessfaktorer: Være ekspert Organisere Være leder/coach Gjør jobben sin på en slik måte at kundene alltid kommer tilbake. Innsatsfaktorer: Arbeidsoppgaver Kompetanse Suksessfaktorer: Kvalitet i kundekontakt Kvantitet i kundekontakt. Styring av tid kundemøtet Re går alltid til Re når vi skal handle. Jeg opplever at Re har attraktive butikker som dekker flere behov, gode parkeringsmuligheter og åpenhjertig service

6 Diskuter 2 og 2: Hvilken visjon har jeg for min bedrift? Hvilket omdømme ønsker jeg meg for min butikk? Hvordan jobber jeg for å sikre at vi lever etter Hvordan jobber jeg for å sikre at vi lever etter vår visjon, våre verdier og på den måten sikrer oss det omdømme vi ønsker.

7 Hva betyr vår visjon for meg som leder? Vi som handelssentrum oppfattes ikke bedre i markedet enn hva kundene til enhver tid opplever i en av våre butikker. Kundens opplevelse av den enkelte butikk blir ikke bedre enn det butikkens ansatte gjør den til. Det avgjør kundelojalitet Hvert møte mellom oss og kunde, avgjør med andre ord kundens og markedets oppfatning av butikken og Re Sentrum! Kundens opplevelse av butikkens ansatte påvirkes direkte av vår ledelse Og denne opplevelsen påvirker jeg som Butikkleder

8 Kundelojalitet: Selgerne skal gjøre jobben så bra at kundene blir så fornøyd at de alltid kommer tilbake for å kjøpe våre produkter og tjenester fordi kundelojalitet lønner seg og kundetilfredshet bestemmer lojalitet (apostel- terrorist) og verdien kunden får (dvs. kvalitet/pris/service) bestemmer tilfredshet og selgernes lojalitet bestemmer verdiskapning og selgernes trivsel og arbeidsglede bestemmer lojalitet (problemløser eller sabotør) og god ledelse har en verdi for selgerne og bestemmer deres trivsel og arbeidsglede fordi selgerne opplever å lykkes når de mestrer verdiskapningen nemlig det å gjøre kundene så fornøyd at de alltidkommer tilbake!

9 Målstyrt Salgsledelse: Butikkleder/daglig leder Gjennom god ledelse hjelpe selgerne med å gjøre kundene så fornøyd at de alltid kommer tilbake. Innsatsfaktorer: Sette mål Legge planer Følge opp Suksessfaktorer: Være ekspert Organisere Være leder/coach Selger: Gjør jobben sin på en slik måte at kundene alltid kommer tilbake. Innsatsfaktorer: Arbeidsoppgaver Kompetanse Suksessfaktorer: Kvalitet i kundekontakt Kvantitet i kundekontakt. Styring av tid kundemøtet Kunde Re er det naturlige stedet å gå når jeg skal handle til meg selv og familien. Butikkene i Re gir meg en god handleopplevelse fordi jeg alltid føler meg velkommen, de har en åpen og vennlig atmosfære, og jeg får både inspirasjon og god veiledning.

10 Og først: Hvorfor ledelse ved målstyring? Det som blir målt -blir gjort Uten mål -ingen styring Uten mål -ingen mening Dyktige medarbeidere liker å bli målt, for salg er en konkurranse med bare en premie: salg eller ikke salg Derfor skal vi jobbe med ledelse ved målstyring!

11 Målstyrt salgsledelse: For å lykkes med målstyrt salgsledelse må vi ha: Klare, konkrete mål Klare, konkrete planer Klar kommunikasjon overfor våre selgere på hva og hvorfor ting skal gjøres Sterk motivasjon for å få alle til selv å ville gjøre det som skal kjennetegne vårt senter

12 Gruppearbeid: Hvilke mål kan vi som Butikkledere jobbe etter i våre butikker i Re? Hva er det viktigste for oss butikkledere å følge våre butikkselgere opp på?

13 Målstyrt salgsledelse: Klare, konkrete mål: Hva som kjennetegner konkrete mål Hvordan vi kan lage konkrete mål i egen butikk.

14 Krav til mål: R O T U R

15 Med bakgrunn i forrige diskusjon, diskuter: Hvordan kan vi sette mål i egen butikk? Hvilke mål kan vi sette? Hvordan kan vi sikre at de tilfredsstiller kravene til gode mål?

16 Målstyrt salgsledelse: Hvordan lage klare, konkrete planer: Hva som kjennetegner en klar og konkret plan Hvordan vi kan jobbe for å lage konkrete planer Hva vi kan gjøre for å involvere mine medarbeidere i våre mål og planer

17 Viktig for å lykkes: Skal vi lykkes med å nå våre mål og ønsket omdømme, må vi: «Gjøre de rette tingene på en riktig måte!» Det innebærer at vi må finne ut hva som er de rette tingene å gjøre Og hva som er en riktig måte å gjøre de rette tingene på!

18 Diskuter: Hvis det viktigste i vår butikk er å selge til flere av de kundene som kommer innom vår butikk, eller å selge mer til de som handler: Hva er de rette tingene å gjøre i din butikk for å øke: Hitraten? Snittsalget? Hvordan skal de gjøres på en riktig måte?

19 Planer: Først vite hva vi skal gjøre Deretter finne fram til hvordan vi kan gjøre det Bli enige om hvem som skal gjøre det Når det skal gjøres Og hva skal oppnås?

20 Forslag til handlingsplan: Hva gjøre: Hvordan: Hvem: Når: Mål: Status, gjort ikke gjort:

21 Diskuter 2 og 2: Hvordan kan en slik handlingsplan se ut for din butikk? Lag et forslag til hva som bør med for neste uke/resten av måneden

22 Oppgave i mersalg til neste samling for butikkselgerne: Finn fram til et hovedprodukt: Bestem dere for et mersalgsprodukt som alltid skal anbefales i tillegg Sett et mål for hvor mange enheter som skal selges i tillegg Dette skal gjøres i samarbeid med butikkselger

23 Alternativ oppgave: Vi skal øke hitraten, altså selge til flere av de kundene som kommer til våre butikker Med utgangspunkt i den hitraten dere har i dag, diskutere med dine medarbeidere hvilke mål det er realistisk å nå innen et avtalt tidspunkt Lag en plan for hvordan dette skal gjøres Fortell hvordan du kommer til å følge dette opp

24 Alternativ oppgave: Vi skal øke snittsalget, altså selge mer til flere av de kundene som handler i våre butikker Med utgangspunkt i det snittsalget dere har i dag, diskutere med dine medarbeidere hvilke mål det er realistisk å nå innen et avtalt tidspunkt Lag en plan for hvordan dette skal gjøres Fortell hvordan du kommer til å følge dette opp

25 Tema neste ledersamling: Oppsummering av hjemmeoppgave Kommunikasjon Motivasjon Møter: Personlamøter/avdelingsmøter Ukentlig salgsmøte

26 Butikkledelse: Hvordan sikre en felles forståelse av klare, konkrete planer (kommunikasjon): Klare konkrete planer innebærer at leder og medarbeider har en felles forståelse av hva som skal gjøres Det innebærer god kommunikasjon Det innebærer et godt samarbeidsklima Hvordan vi kan jobbe for å sikre at medarbeiderne opplever eierskap til mål og planer

27 Kommunikasjon: Hører du ikke hva jeg sier? Har du sagt noe?

28 Butikkledelse: Hvordan få våre ansatte med oss (motivasjon): Utfordringen for oss ledere er å få våre medarbeidere til selv å ville gjøre de handlingene vi har valgt å prioritere. Det betyr at vi som ledere må fremstå som motivator, coach og en god rollemodell. For å lykkes med det, må vi kjenne til: Hva som hemmer motivasjon Hva som fremmer motivasjon Hva jeg kan gjøre for å fremstå som en motiverende leder og en god rollemodell

29 Motivasjon:

30 Motivasjon: Få informasjon, føle at jeg hører med Påvirkning av aktiviteter, at noen hører på meg Deltakelse i aktiviteter, få være med i teamet Ansvar for aktiviteter Rapportering om resultat, hvordan det gikk Bli stilt realistiske krav til Få råd og ros Få lov til å gjøre feil Ha det moro!

31 Hvordanjegønskerå blifulgtopp: Norske ledere er verdensmestre i å inkludere medarbeiderne, men er de desidert dårligste til å følge opp medarbeidernes prestasjoner, viser European Employee Index. Fortell meg hva du forventer av meg Gi meg mulighet til å utføre arbeidet Fortell meg underveis hvordan det går Hjelp meg når og hvor jeg behøver det Bedøm og belønn min innsats rettferdig Alex Jensen

32 Hva er gode personalmøter? Hensikten med personalmøter Innhold i personalmøter Rammen rundt personalmøtene Utfordringer Viktig å unngå

33 Tips til butikkleder, personalmøte: Minimum en gang per sesong (gjerne to) I forbindelse med sesongstart f.eksfør 1/9 og 15/2 Alle ansatte, også ekstrahjelper må være med Ca. 2-3 timer Planlegg datoene og informer om dette i god tid! Lag oppslag og informer om at det er møteplikt Lag en agenda/plan for møtet Evaluer møtet etterpå!

34 Forslag til agenda Presentasjon av dagens agenda Runde rundt bordet, hver ansatt sier noe om sin situasjon (leder sist ) Referat fra forrige møte Valg av referent Nytt fra Re Senteret: Kampanjer Sikkerhet systemer og rutiner Evaluere forrige sesong i butikken (halvår/helår) Tall Rapporter fra kunde/servicemålinger etc. Presentere mål for sesongen vi går inn i Budsjett Andre mål (for eksempel karakter på ukjent kunde, andel handlende kunder osv.) Presentere sesongen Materiell fra kjeden Presenter tiltak Hvordan skal vi nå målet? Hvem har ansvar for hva lage arbeidsplaner Eventuelt/andre saker

35 Læring gjennom erfaring: PUKKmodellen Korrigere Planlegge Kontrollere Utføre

36 Treningsoppgaver: Skriv ned din virksomhets forretningside: Hva skal du drive med? Hva skal du ikke drive med? Hvilket marked skal du jobbe innenfor? Hvem skal være dine kunder? Beskriv en visjon for din virksomhet: Leder du en kjedebutikk, se i Kjedehåndboken Driver du din egen virksomhet, lag en selv eller sammen med ditt styre. Beskriv hvilket omdømme du ønsker for din bedrift: Hva vil du at dine kunder skal si om din bedrift? Hva vil du at dine konkurrenter og andre skal si om din bedrift?

37 Treningsoppgaver for butikkselgerne: Finn fram til et eller to hovedprodukt dere skal jobbe aktivt med Bestem dere for et mersalgsprodukt som alltid skal anbefales i tillegg Sett et mål for hvor mange enheter som skal selges i tillegg Dette gjøres sammen med butikkselgerne

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON 2015 - SALG,FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS SALG ER PROSESS DE 12 SALGS SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Slik beholder du kundene dine

Slik beholder du kundene dine Slik beholder du kundene dine Guide til bedre kundetilfredshet Optional front-page image area (Remove this text box if you don`t want to use an image) Innhold Introduksjon... 3 Norske bedrifter spesielt

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 Bedre web på 1-2-3 Tre enkle grep som forbedrer kvaliteten på nettstedet ditt Av Nina Furu www.nettredaktor.no Som senior webkonsulent og innholdsekspert er jeg ofte ute hos

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer