Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4%

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4%"

Transkript

1 - 1 - tilfredshet 19 av 37 = 51.4% Utsag n: : i Alt i alt hvor fornøyd var du med møtet i forbindelse med revidering av Utviklingsplanen? x 3,3

2 - 2 - Hvorfor var du misfornøyd med møtet? (skriv inn) tilfredshet Lite deltakelse fra næringslivet, alt for mange politikere. Dårlig organisert

3 - 3 - Programmet 19 av 37 = 51.4% Indeks: i 3,3 : Utsag n: : i Kulturinnslagene x 4,3 i Scenarioarbeidet mot 2030 x 3,4 i Gruppearbeidene x 3,1 i Prioriteringsrunden x 2,9 i Oppsummeringen/presentasjonen av oppsummeringen x 3,2 i Veien videre/avslutningen x 3,3

4 - 4 - Gjennomføringen 18 av 37 = 48.6% Indeks: i 3,3 : Utsag n: : i Faglig utbytte? x 2,9 i Måten arrangementet ble ledet på? x 3,7 i Temaene for gruppearbeidene? x 3,2 i Muligheter til deg som deltaker til å presentere dine innspill? x 3,6 i Resultatene vi kom frem til? x 3

5 - 5 - Nytteverdien 18 av 37 = 48.6% Utsag n: : i Alt i alt, hvor nyttig vil du si at denne møteplassen var for deg? x 2,9

6 - 6 - Fremtidige arrangementer 18 av 37 = 48.6% Indeks: i 3,2 : Utsag n: : i Hvor sannsynlig er det at du ville delta på et liknende møte i fremtiden? x 3,2 i Hvor sannsynlig er det at du ville anbefale denne type møteplass til en venn eller kollega? x 3,2

7 - 7 - Hva mener du var mest vellykket med møtet? (Skriv inn) Kommentarer Ikke vellykket Variasjon mellom faglig innhold og kulturelt innsalg. Passe lengde bra mat og lokaliteter. Fellesskapsopplevelsen - vi arbeider mot felles mål for Midtre Namdal. Det i seg selv er grunn nok for å arrangere slike treff. Organisering og gjennomføring bra At offentlige myndigheter og næringsliv møttes, med fokus på næringsutvikling. Gode fasiliteter. Lokalitet og lyd nettverksbygging, bli kjent med politikere, lokale næringslivet, få impulser og få diskutert disse med nye mennesker - Fint som en Kick off på en utviklingsprosess. Kulturinnslag og forelesere I scenariotenking bør vi ha noen utenfra som greier å løfte oss og få tankene skikkelig "utenom boksen". Godt ledet av innleid prosessleder. Viktig å samle politikere, administrasjon og næringsliv. Hva mener du var minst vellykket med møtet? (Skriv inn) Lite konkret Planarbeid er ganske omfattende og det er utfordrende og engasjer en så stor gruppe. Blir litt for happening-preget - kan bli vanskelig å ta ned ballene/konkretisere/bestemme hvem gjør hva Hadde ikke fått beskjed om at vi skulle jobbe mot Kom som en overraskelse. Tidligere har vi sett 5 år frem i tid og det var det vi hadde hatt planleggingsmøter på i forkant for å få frem hva som var viktig. Blir da et dårlig resultat da jeg skal representere en gruppe. En time gruppearbeid var for liten tid til at det kan være grunnlaget for hovedområdene i utviklingsplanen. For lite tid til diskusjon. Det var få bedrifter tilstede. De som ledet gruppestasjonene satte for mange begrensninger. Organiseringen blir litt langdrygt - Gruppearbeidet, en grei start med mange innspill, men manglet delvis de gode diskusjonene. Men det er vanskelig å få til på 20 minutter. Viktig at innspillene blir fulgt opp i den videre prosessen. gruppearbeidet Litt for mange som var passive i gruppearbeidet - en god del forlot også samlinga. Næringslivet var altfor svakt representert - de må ha eierskap til strategiplanen om den skal være et reelt arbeidsdokument. Innbydelsen var dårlig/vagt formulert - for en utenforstående var det vanskelig å skjønne hva som skulle skje (og hvorfor det var viktig å delta). Har du noen råd å gi til Mindre Namdal samkommune for fremtidige møter av denne type?

8 (Skriv inn) Større fokus på å engasjere næringslivet i stedet for politikerne. Politikerne viste en mangel på kompetanse/forståelse som er skremmende! Mht hva som skal til for å skape næringsvirksomhet. Det er også en sammenheng her og årsaken til at bedrift etter bedrift legges ned i Namsos, og lite nytt tilføres. Det er ok med næringsforening, men hva får de til?... Fortsett med lignende arr. Bedre orientering om hva resultatet av møte skal føre frem til slik at det er muligheter til forberedelse. Se til andre regioner som i stor grad har lykktes med arbeidet med strategiske næringsplaner, og overfør arbeidsmetodene til denne regionen. Suksessfaktor nr 1 er at næringslivet har eierskap til prosessen. Start prosessen på nytt! Involvere næringslivet og helt nødvendig i startfasen og ikke helt på slutten. - Viktig å arbeide videre med eierskap og forankring av prosessen i næringslivet. ikke bare ha fokus på kreativ prosess - men også gjennomførbart/ realistisk tenkning Selge "eierskap" til prosessmøtet og hensikten med den - FØR samlinga.

9 - 8 - Arbeidsform 17 av 37 = 45.9% Utsag n: : i I hvilken grad mener du at denne type møter er en god måte å jobbe på frem mål og strategier på? x 3,2

10 - 9 - Hvor fikk du informasjon om dette møtet? Oppsummerende kommentarer E-post fra Utviklingssjefen. Visste ikke om møte før det. kollegaer invitasjon på mail Midtre-Namdal samkommune Utvikling Mail innkalling Gjennom mns Midtre-Namdal Samkommune, utvikling Ble oppringt Epost Har du forslag til andre måter å kjøre denne type prosess på? Jeg tror det er en lang vei å gå, men politikerne har ikke forståelse og vilje til å legge til rette for det som jeg kaller næringsliv. Med næringsliv mener jeg større fokus på bedrifter som produserer en vare. På slike møter mener jeg det ikke er "vis-vas" prat vi trenger men mer konkret hvordan en skal gå til verks. Blomstrer produksjons-bedrifter er det lett for ungdom å få seg arbeid, så kommer det mye positive virkninger i servicenæringen osv som en følge av dette. Det som møter etablerere i Namsos er skyhøye leiepriser langt over sentrale industriområder i landet for øvrig. Hvorfor står store næringsbygg tomme i Namsos? Dette er nå vanskelig å ta tak i?! Og bare et eksempel på hvor skakk-kjørt og vanskelig det er å etablere en bedrift i Namsos. Jeg har ikke løsningen, men tror ikke det er politisk vilje, forståelse og system til å nøre opp under de som ønsker å starte opp med næringsvirksomhet. Hvor lenge er det siden det ble startet opp en produksjonsbedrift med ansatte i Namsos? Jeg har dessverre ikke løsningen for hva som er rett prosess for å komme videre, og det er nok grunnen til at det er vanskelig å svare på slike undersøkelser... Bedre informering om hva som skal være sak. Inkludere alle interessenter fra dag en. Prosessen må være åpen( alle må ha muligheten til innsyn). La næringslivet eie prosessen. Skal man lage strategisk næringsplan, må næringslivet involveres helt fra starten. At man kjører åpne møte med bare politikere og ingen fra næringslivet gjør at det fortsatt nesten er ingen i næringslivet som kjenner til den strategiske næringsplanen. Den strategiske næringsplanen skal være verktøyet for politikerne og da er det lurt å vite hva næringslivet vil og mener. La næringslivet lage den strategiske næringsplanen! Tydeligjøre rammer og målsettinger på forhånd, fokusere mer på konkrete tiltak - For en oppstart en av utviklingsprosess er dette greit, men det er viktig å ha en et godt samspill / arbeidsmøter mellom næringsliv / kommunene i periode for å komme frem til viktige felles utfordringer / målsettinger. - Den viktigste effekten med en slik prosess er at det også skapes en felles forståelse og samhold mellom aktørene når det gjelder næringsutvikling.

11 arbeidsmetode var bra, men varigheten på gruppearbeidet var for drøy og delvis lite konkret/ realistiske diskusjoner etc i gruppene

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Evaluering Haustsamling Sør 2014

Evaluering Haustsamling Sør 2014 Evaluering Haustsamling Sør 2014 Hva er din rolle i laget Answer Options Percent Administrativt ansatt 63,2% 43 Tillitsvalgt 36,8% 25 answered question 68 skipped question 0 Hva er din rolle i laget Administrativt

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold

ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Perioden 01.01.11-31.12.11 Rapport for framdrift, kvalitet, resultater

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 1 Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 2 ISBN 978-82-93265-25-2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for undersøkelsen.... 4 Om rapporten... 5

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Morgendagens ledere

Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Morgendagens ledere Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag Morgendagens ledere En evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Skrevet av: Hanne Falstad, Prosjektleder NHO Trøndelag

Detaljer