Selgerprogrammet for Kongsberg Næringsforening. Butikkøkonomi Svinn Mersalg og lønnsomhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selgerprogrammet for Kongsberg Næringsforening. Butikkøkonomi Svinn Mersalg og lønnsomhet"

Transkript

1 Selgerprogrammet for Kongsberg Næringsforening Butikkøkonomi Svinn Mersalg og lønnsomhet

2 Butikkøkonomi, del 1: Kalkulasjon Prosentregning Bruttofortjeneste Rabatter Svinn

3 Kalkulasjon Beregne hva vi må ha for et produkt: Ta «så mye som mulig» Tilpasse oss markedet Ta en prosentsats i DB/bruttofortjeneste som vi har beregnet for våre ulike varegrupper, for eksempel fra 50 % -70 %

4 Prosentregning: Prosentregning: av 100 Vi er 5 personer av 20 som har jobbet på Sjøsiden i mer enn 3 år. 5 x 100/20 = 25 % Øvelse 2 og 2: Vi er 20 deltaker på kurset hvorav 2 er gutter. Hvor mange prosent gutter er det på kurset?

5 Legge til prosentsats: Når vi kjenner prosentsatsen vi skal legge til, gjør vi slik: Vi skal legge til 20 % på kr. 100,- Løsning: 100,-x 1,20 = kr. 120,-

6 Finne et beløp eks. mva.: Produktet koster kr 250,-inkl. 25 % mva. Regn ut produktprisen eks. mva.

7 Bruttofortjeneste: Salgspris eks mva. kr 200,- Innkjøpspris eks mva. kr. 100,- Bruttofortjeneste: kr. 100,- Øvelse 2 og 2: Regn ut bruttofortjenesten i prosent

8 Bruttofortjeneste, forts.: Øvelse: Vi skal selge 20 enheter av varegruppe A. Prisen er kr 250,-pr enhet inkl mva. Innkjøpsprisen er kr 125,-pr enhet inkl mva. Regn ut bruttofortjenesten i kroner og prosent pr produkt Regn ut bruttofortjenesten i kroner totalt for 20 enheter

9 Svar bruttofortjeneste: Salgspris eks mva. kr 200,- Innkjøpspris eks mva. kr. 100,- Bruttofortjeneste: kr. 100,- Bruttofortjeneste i % = kr. 100,-x 100/200 = 50 % Bruttofortjeneste for 20 produkter: 20 x 100,-= 2000,-

10 Strategier for mersalg: Svinn Mersalg Svinn Lønnsomhet i salget: Strategier for mersalg Hvordan beregne mersalget Hva betyr mersalget for lønnsomheten?

11 Oppnådd bruttofortjeneste: Regn ut oppnådd bruttofortjeneste i kroner og prosent for de samme 20 varene når salget er slik: A: Dere selger 16 produkter til full pris Dere selger 4 produkter med 50 % avslag B: Dere selger 16 produkter til full pris Dere selger 2 produkter med 50 % avslag Dere sitter igjen med 2 produkter dere ikke får solgt

12 Svar A, salgspris: 16 enh. X kr. 200,- = kr ,- 4 enh. X kr. 100,- = kr. 400,- Oppnådd salgspris = kr ,- Oppnådd salgspris: Kr ,-: 20 enheter = kr. 180,-snitt pr enhet

13 Svar A, bruttofortjeneste: 16 enh. X kr. 100,- = kr ,- 4 enh. X kr. 0,- = kr. 0,- Oppnådd salgspris = kr ,- Oppnådd bruttofortjeneste: Kr ,-: 20 enheter = kr. 80,-snitt pr enhet Bruttofortjeneste i %: Kr. 80,-x 100/180,-= 44,4 %

14 Svar B, salgspris: 16 enh. x kr. 200,- = kr ,- 2 enh. x kr. 100,- = kr. 200,- Oppnådd salgspris = kr ,- Oppnådd salgspris: Kr ,-: 20 enheter = kr. 170,-snitt pr enhet

15 Svar A, bruttofortjeneste: 16 enh. x kr. 100,- = kr ,- 2 enh. x kr. 0,- = kr. 0,- -2 enh. til lager = kr. 200,- Oppnådd salgspris = kr ,- Oppnådd bruttofortjeneste i kroner: Kr ,-: 20 enheter = kr. 70,-snitt pr enhet Oppnådd bruttofortjeneste i %: Kr. 70,-x 100/170,-= 41,2 %

16 Bruttofortjeneste og rabatter: Konsekvenser av rabatt: Bruttofortjeneste: kr. 200,--kr. 100,-= kr. 100,-og 50 % Rabatt = X Formel: X *100 BF i % -X Ved X = 10 % blir regnestykket: 10 * 100 = 10 % 50 % -10 % = 40 % = 25 % Det innebærer at vi må øke salget med 25 % når vi reduserer prisen med 10 % for å tjene det samme!

17 Gruppearbeid: Hvordan unngå tapsfeller? Hva kan du som selger gjøre for å påvirke lønnsomheten under salget? Hva kan du gjøre for å selge ut de to fire siste til full pris innen en varegruppe? Diskuter hvordan du skal bruke denne kunnskapen i din butikk for å sikre at du har «riktig pris» på alle varegrupper?

18 Strategi for å få økt mersalg: Finn fram til de 10 produktene som står for det største salget Diskuter med dine kollegaer hvilke 1 2 produkter det er naturlig å selge til hvert hovedprodukt Plasser mersalgsproduktene i nærheten av hovedproduktene Anbefal mersalgsproduktene når salget av hovedproduktet er i mål Eller: Kjøp inn typiske mersalgsprodukter for sin butikk. Legg dem i en sjokkselger + selg dem aktivt

19 Hvordan beregne mersalget: Tell opp antall enheter og multiplisere med bruttofortjeneste pr produkt Gjør uttrekk fra kassa på utvalgte varer Gjøres pr dag/uke/måned

20 Regnestykket blir: Ved salg av 20 enheter med kr 100,-i bruttofortjeneste = kr ,- Ved salg av et mersalgsprodukt til annet hvert solgte produkt: Kr 50,- pr produkt i bruttofortjeneste kr. 50,-x 10 = kr 500,-

21 Oppsummering av kampanjer og bruttofortjeneste: Innkjøp av varer til kampanjepriser (god brutto) Fokus på tilleggsvarer (kjøpe inn mersalgsvarer med god brutto) Vareplassering (beste varer beste plass - kampanjeplass) Sameksponering (varer som naturlig hører til hovedproduktet/varer med god brutto)

22 Hvordan møte spørsmål om rabatter Lytt oppmerksomt til kundens innvendinger. Hør, lytt og observer. La kunden snakke ferdig, og vis forståelse for innvendingen. Gi kunden rett - i det minste delvis. På den måten tar du brodden av innvendingen. Kunden blir da mer innstilt på å høre dine argumenter. Dette kaller vi støtpute - teknikken. Den brukes slik: «Ja det er riktig det at..., men...» Kunden sier at det er dyrt! Gi aksept for at det er mange penger, og gjenta hva han får igjen for pengene. Gi en oppsummering. Vis til de akseptene du fikk under behovsanalysen: Jeg er enig i at det koster noe mer, men var det ikke slik at det var viktig for deg at du nå får ei brille som både er god å ha på og samtidig har et glass hvor du både kan lese og kjøre bil? Ved bekreftelse fra kunden sier du: Da er det denne løsningen som er riktig for deg!

23 Kommunikasjon ved rabatter

24 Svinn: Svinn kan generelt betraktes i to deler; synlig og usynlig svinn. Synlig svinner det tapet man er klar over og forholdsvis enkelt kan kontrollere. Eksempler er prisreduksjoner, usalgbare og/eller ødelagte varer osv. Usynlig svinner svinn som er vanskelig å oppdage og kontrollere, fordi det inngår under eksempelvis tyveri, feilslag i kasse, manglende fakturakontroll osv.

25 Svinn og regnskaps-og kostnadskontroll: Svinnet kan som nevnt være både synlig og usynlig, uansett så reduseres bruttofortjenesten til butikken når svinn er tilfelle. Butikken bør på forhånd ha kalkulert en teoretisk bruttofortjeneste, altså hva man skal ha i fortjeneste på x-antall varer. Hvis en eller flere varer blir stjålet (usynlig svinn), og noen selges til halv pris fordi de er skadet (synlig svinn), påvirkes følgelig den realiserte bruttofortjenesten siden det vil da være etter man har trukket fra svinnet.

26 Svinn: «Differansen mellom hva vi skulle hatt av reell omsetning i følge regnskapstall og hva vi faktisk får.» «Alt udefinert tap som påvirker resultatet til bedriften»

27 Nasking og tyveri: Unge naskere(tv2) De stjeler for millioner, men slipper straff. Over 1000 barn blir Politianmeldt for nasking hvert eneste år. Vekterbransjen mener skoler og foreldre må ta mer ansvar.

28 Svinnet fra juli 2010 juni 2011: Svinntyper: Kroner: Prosenter: Butikktyveri 1,800 milliarder 49.3 % Utro ansatte 1,040 milliarder 28.1 % Leverandører 0,237 milliarder 6,4 % Interne/administrative feil 0,600 milliarder 16,2 % Sum svinn: 3,700 milliarder 7 % økning fra i fjor. Svinnet utgjør 1,35 prosent av norske butikkers omsetning i perioden, ifølge Global Retail Theft Barometer. Og det svinnet må vår bruttofortjeneste dekke inn

29 Svinn juli 2010 juni ,2 milliarder 1,04 milliarder 0,6 milliarder 1,8 milliarder Tyveri Utro medarbeidere Leverandører Interne/administrative feil

30 De mest utsatte varene: Kosmetikk og hudprodukter Dameklær Parfymer Barberblad DVD-plater og videospill Barneklær Designklær Dyre matvarer

31 Utroskap Følg instrukser og planverk La deg ikke friste Ha alltid kvittering på varer du kjøper Spør først! Åpenhet Ikke angi, men veilede

32 En bedrift uten utroskap betyr: Sikre arbeidsplasser Godt arbeidsmiljø Sunn bedrift HUSK: Utroskap får alltid konsekvenser!

33 Hva skal du gjøre for å forhindre butikktyveri? Møt blikket og hils på kunder som kommer inn i butikken. Vær serviceminded, det forhindrer også tyveri! Bli sett gjør deg synlig i butikken og på lageret Jobb rundt mistenkelige kunder Holde kontroll med kjedelige områder som benyttes som depot eller omlastingsområde Hold oppsyn med kundetoalett og prøverom Har dere varesikring så bruk dette offensivt Plasser dyre/småvarer godt synlig for betjeningen.

34 Hvordan jobbe for å sikre seg mot svinn? Diskuter hva dere kan gjøre for å: Sikre best mulig rutiner for varemottak Sikre best mulig rutiner for håndtering av varer? Sikre seg mot personaltyveri ekstra rabatter til venner og kjente Sikre seg mot kundetyveri

35

36 Strategi for å få økt mersalg: Finn fram til de 10 produktene som står for det største salget Diskuter med dine kollegaer hvilke 1 2 produkter det er naturlig å selge til hvert hovedprodukt Plasser mersalgsproduktene i nærheten av hovedproduktene Anbefal mersalgsproduktene når salget av hovedproduktet er i mål Eller: Kjøp inn typiske mersalgsprodukter for sin butikk. Legg dem i en sjokkselger + selg dem aktivt

37 Hvordan beregne mersalget: Telle opp antall enheter og multiplisere med Bruttofortjeneste pr produkt Gjøre uttrekk fra kassa på utvalgte varer Gjøres pr dag/uke/måned

38 Svar bruttofortjeneste: Salgspris eks mva. kr 200,- Innkjøpspris eks mva. kr. 100,- Bruttofortjeneste: kr. 100,- Bruttofortjeneste i % = kr. 100,-x 100/200 = 50 % Bruttofortjeneste for 20 produkter: 20 x 100,-= 2000,-

39 Regnestykket blir: Ved salg av 20 enheter med kr 100,-i bruttofortjeneste = kr ,- Ved salg av et mersalgsprodukt til annet hvert solgte produkt: Kr 50,-pr produkt

40 Kampanjer og bruttofortjeneste: Innkjøp av varer til kampanjepriser Fokus på tilleggsvarer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

3 Prosentregning vekstfaktor og eksponentiell vekst

3 Prosentregning vekstfaktor og eksponentiell vekst 3 Prosentregning vekstfaktor og eksponentiell vekst Prosent (pro cent) betyr «av hundre» eller «hundredeler». I mange sammenhenger står prosentregning svært sentralt. Prisstigning (inflasjon) måles i prosent.

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Kapittel 4. Prosentregning

Kapittel 4. Prosentregning Kapittel 4. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere og utvide prosentregningen fra grunnskolen. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder Sjarmtrollparty Manual for Mine kunder Trykk på mine sider Hovedside Mine kunder CRM Trykk på Mine Kunder CRM Registrere ny kunde Trykk på Registrere ny kunde HUSK: Det er viktig å fylle ut riktig informasjon

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer