Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ----------------------------"

Transkript

1 Intervjuguide Generell disposisjon 1. Før intervjuet - Forberedelser Selve intervjuet - hvordan starte intervjuet Kandidatens motivasjon Kandidatens kvalifikasjoner Praktisk kunnskap Kandidatens resultater Avslutning Etter intervjuet Oppsummering Notater: 1. Intervju: 1.1 Et intervju har to formål: - presentere kommunen og stillingen for søkeren - bli kjent med søkeren og hennes/hans egnethet for stillingen 1.2 Fremgangsmåte: I intervjuet kan de som intervjuer benytte et skjema med spørsmål som er selvskrevne under et intervju. Nedenfor er skissert en fremgangsmåte ved intervju. Trinnene vil bidra til at man får dekket inn alle nødvendige opplysninger og informasjon. Det må likevel påpekes at man ikke må føle seg så bundet av en på forhånd fastlagt fremgangsmåte at man ikke tar opp tråder underveis og forfølger emner som er av interesse. Erfaringsvis kan det være forskjell fra stilling til stilling, og vi foreslår at hver og en finner sin måte her. Like viktig som

2 å få informasjon er det å gi informasjon til søkeren. Dette sikres ved at søkeren får anledning til å stille spørsmål og at disse spørsmålene besvares. 2. Intervjuet ( Før, under og etter): a. Forberedelser - fem grunnregler: 1. Møt godt forberedt. Les søkernes papirer nøye. Noter alle spørsmålene dere ønsker å stille søkerne under intervjuet. Lag en plan for intervjuet og hold den. 2. La egne meninger og ideer om kandidatene "ligge igjen i skuffen" når dere går til intervjuet. Møt med åpent sinn. 3. Legg ikke svarene i munnen på kandidatene. 4. Vær interessert og observer kandidatene. Unngå "revolverintervju" stilen. 5. Dersom det dukker opp et spørsmål "i ditt hode" - still det. b. Selve intervjuet - hvordan starte intervjuet? - Hils kandidaten/søkeren velkommen. - Presenter deltakerne. - Kort introduksjon av Gran kommune og enheten stillingen er knyttet til. Har kandidaten spørsmål? - Kort informasjon om arbeidsoppgavene ut fra stillingsomtalen. Har kandidaten spørsmål? Merk! Nedenfor er det satt opp en del forslag til temaer det kan være nyttig å ta opp. Samtalen må alltid legges opp individuelt ut fra stillingens karakter og den enkelte søkers spesielle forhold. c. Sjekk kandidatens motivasjon: Forslag til spørsmål: Hvorfor søker du hos oss? Ut fra det jeg har fortalt om jobben, er du mer eller mindre motivert? Hvorfor?

3 Hvorfor søker du ny jobb? Har du tidligere vært interessert i denne type arbeid? Har du satt deg noen mål/planer for framtida? Legg merke til: Kandidatens innstilling: Gir kandidaten klare indikasjoner på virkelig å være interessert i jobben? Passer kandidatens mål og ambisjoner med stillingen? d. Sjekk kandidatens kvalifikasjoner: Forslag til spørsmål: Gå gjennom kandidatens historie. For hver jobb spør: Hvorfor begynte du å jobbe hos...? Hvorfor sluttet du å jobbe hos...? La kandidaten forklare eventuelle "hull" i sin karriere. Styr samtalen. Legg merke til: Finnes det en klar linje i kandidatens tidligere karrierevalg eller virker det mer sporadisk? Kritiserer kandidaten tidligere arbeidsgivere? e. Faglig kunnskap: Finn ut om kandidaten har den erfaringen/kunnskap som er nødvendig for stillingen. Still "faglige" spørsmål. f. Personlige egenskaper: La kandidaten beskrive sine sterke og svake sider. - hvordan mestre stress - endringsvilje - høyt arbeidstempo - lojalitet

4 - samarbeidsevne - bidrag til arbeidsmiljøet Legg merke til: Kan kandidaten lett beskrive sin kompetanse? Bruker kandidaten praktiske eksempler eller prøver han/hun å "snakke" seg ut av spørsmålet? Virker kandidaten sikker når han/hun svarer? Gir kandidaten svar som er klare og relevante? f. Sjekk kandidatens resultater: Forslag til spørsmål: Fortell om prosjekter du har vært ansvarlig for og hvordan det gikk? Fortell om de resultatene som var forventet av deg og hvordan det gikk? Hva gjorde du for å oppnå resultatene? Hva føler du er det viktigste for å kunne oppnå gode resultater? Hvem rapporterte du til? Kan den personen bekrefte informasjonen du her har gitt oss? g. Avslutning: Når du summerer opp erfaringen din, hva er det viktigste du får bruk for i denne stillingen?. Si noe om egen helsesituasjon før og nå. Er det noe arbeidsgiver bør vite om deg som har betydning for stillingen? Tar du stillingen hvis du får den?

5 Har kandidaten spørsmål? - Lønnskrav Informer om videre saksgang. Sjekk oppsigelsestid og ev. be søkeren oppgi referanser dersom dette ikke er gjort i søknaden. Skisser videre gang i tilsettingsprosedyren og når søkeren kan forvente å få nærmere beskjed. h. Etter intervjuet - Oppsummering - Vurdering av kandidatene/søkerne (hvordan er søkerens muligheter for å tilfredsstille stillingens krav og passe inn i bedriften. 3. Referanser: NB!! Sjekk referanser!!! - se eget skjema vedlegg 1 Referanseinnhenting har kun èn hensikt: Å få bekreftet eller avkreftet opplysninger du allerede selv har innhentet gjennom intervjuet. (Det bør være en hovedregel at ingen innstilles før pålitelige referanser er innhentet og intervju er gjennomført.)

6 Vedlegg 1. REFERANSEINTERVJU Spørsmål som bør stilles ved innhenting av referanser: Hvilken arbeidsmessig tilknytning hadde du til vedkommende og hvordan var hans/hennes forhold til deg i arbeidssituasjonen? Når var vedkommende ansatt hos deg/dere (fra/til)? Hvilke arbeidsoppgaver hadde vedkommende fra begynnelsen av og hvilke arbeidsoppgaver hadde vedkommende da han/hun sluttet (eventuelt nå hvis fortsatt ansatt)? Hvordan har han/hun løst disse oppgavene? Er det spesielle ting du vil trekke fram som positivt fra vedkommendes arbeid (gode ideer, prestasjonsnivå, resultater eller lignende)? Hvordan vil du bedømme hans/hennes samarbeidsforhold til -overordnede -underordnede -kollegaer Hvordan har søkeren fungert i administrative oppgaver eller i lederstillinger (forutsatt slike) hos dere? Kjenner du årsaken til at han/hun sluttet i deres bedrift? Hva vil du angi som vedkommendes sterkeste personlige egenskaper? Hvordan var fraværet i tiden som ansatt i din bedrift? Ville du ha ansatt vedkommende igjen i dag i samme stilling? I en annen stilling? Hvorfor/hvorfor ikke? Til slutt, med ditt kjennskap til vedkommende, hvordan vil du samlet vurdere hans/hennes prestasjoner i stillingen hos dere?

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Intervjuguide til rekruttering (unntatt offentlighet, legges på personalmappa)

Intervjuguide til rekruttering (unntatt offentlighet, legges på personalmappa) til rekruttering (unntatt offentlighet, legges på personalmappa) Presentasjon av arbeidsstedet Når intervjuutvalget er presentert, bør intervjuet begynne med en kort, målrettet og positiv beskrivelse av

Detaljer

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES!

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! MÅL Å trene elevenes evne til problemløsing At elevene skaffer seg grunnlag til å lage problemstillinger

Detaljer

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE MIN SMARTE IDÈ! SMARTERE ENERGI-KAMPANJEN 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FRAMDRIFTSPLAN FOR SMARTERE ENERGI PÅ TRE DAGER... 3 SMARTDAG 1... 3 SMARTDAG 2... 3 SMARTDAG

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1 Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 2 Tidlig utvikling av sosiale ferdigheter Allerede i første leveår samhandler

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Vil du vite en hemmelighet

Vil du vite en hemmelighet Vil du vite en hemmelighet... om overgangen fra studier til arbeid? Karrieresenteret ved høgskolene i Oslo og Akershus i samarbeid med Fagforbundet Oslo Redaksjon: Margot Fosen Frogner, Julie Sikin B.

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp

Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp Som ammehjelper gjør du en viktig jobb! Vi har samlet noen retningslinjer her som kan gjøre arbeidet lettere. Vær bevisst din egen rolle Ammehjelpere har en utfordring,

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer