Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Optimalisering av bedriftens kundeportefølje"

Transkript

1 Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI

2 Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder Det eksisterer en oppfatning om at kunder er lojale fordi de har en tett relasjon til bedriften, og at det derfor er viktig at alle kunder har en tett relasjon til bedriften ( kunden som partner ). Dette førte til store investeringer i: Lojalitetsprogram Kundeservice CRM teknologi Erfaringen er at disse investeringene ofte har gitt svært variabel avkastning!

3 Teori QSP Modellen Service Kvalitet Tilfredshet Lojalitet Lønnsomhet

4 Teorien sier at fornøyde kunder: Fortsetter å kjøpe dine produkter Snakker positivt om ditt produkt og din bedrift Betaler bedre Leser dine annonser Er hyggelig med deg og dine medarbeidere Er mer positiv til nye produkter ++ Langvarig lønnsomhet

5

6

7 Metode: Datasett for 200 av Fortune 500 selskapene American Customer Satisfaction Index Compustat Hierarchical linear model kontrollerer for bransjevariabler og bedriftsvariabler Beregner effekt av økt kundetilfredshet på vekst i cash-flow og variabilitet i cash-flow

8 Effekt på vekst i cash-flow Varierer mellom bransjer i noen bransjer har det stor positiv effekt på vekst i cash-flow, mens i andre bransjer kan det faktisk ha negativ effekt (hvorfor?) Ser ut til å være et mønster som reflekterer kontinuerlige vs. repetitive kundeforhold I gjennomsnitt 7% Dersom et selskap er verdsatt til 1 milliard kroner basert på forventet og neddiskontert cash-flow, vil en økning i kundetilfredshet på 1 poeng på en skal fra 0-100, øke verdien av selskapet med 70 millioner kroner.

9 Effekt på variabilitet i cash-flow Lavere variabilitet reduserer kapitalkostnaden (lavere risiko) Tilfredshet reduserer variabilitet mest i lav-involvering, frekvente og repetitive kjøp Reduserer variabilitet i alle bransjene I gjennomsnitt reduserer 1 poeng kundetilfredshet varibiliteten med 4%

10 Konklusjon Styrking av kundetilfredshet vil ha en sterk positiv effekt på langsiktig lønnsomhet, men det kan allikevel være andre variabler som er viktigere

11 Mismanagement of customer loyalty Er lojalitet lønnsomt? Koster det mindre å betjene lojale kunder? Betaler lojale kunder mer? Snakker lojale kunder positivt om deg? Hvilke kunder er virkelig lønnsomme? Kortvarige kunder kan være like lønnsomme som langvarige kunder Lojale kunder krever ofte mer service fordi de er faste kunder Lojale kunder forventer å betale mindre fordi de er lojale Men, lojale kunder er dine beste ambassadører Reinartz and Kumar, HBR 2002

12 Utfordringer Forbedring av kundetilfredshet er vanskelig Kundene er ofte uforutsigbare og forskjellige Effekten av endringer i faktisk kundeatferd kan ta lang tid, og dermed blir investeringer i kundetilfredshet vanskelig å forsvare på kort sikt Kobling til kjøpshistorikk er mangelfull Kundens atferd drives av tidligere atferd (og tilfredshet) Sammenhengen mellom kjøpshistorikk og fremtidig atferd er lite utforsket Gjennomsnittskunden vs. kundeporteføljen Behov for segmentering Hvordan segmentere og utnytte segmenteringen

13 Nye modeller Tilfredshet t-1 Brand Produkt Service Kvalitet Tilfredshet Lojalitet Lønnsomhet Pris Binding Selvbetjening

14 Gjennomsnittskunden ikke interessant

15 Segmentering av kundeporteføljen Verdi Behov I de fleste bedrifter vil 10-30% av kundene utgjøre 70-90% av fremtidig cashflow, men de marginalt lønnsomme kundene vil gjøre kundeporteføljen totalt sett betydelig lønnsom! Rekruttering Skala Marginal lønnsomhet Utfordringen er å differensiere kostnader og innhold i salg, service og markedsføring tilstrekkelig og riktig Hvem er de fremtidig lønnsomme kundene og hvilken plan har vi for dem? I de fleste bedrifter vil kundene ha svært ulike behov og motiver for å være kunde av bedriften Ofte vil dette kunne spores i hvilke produkter de kjøper og hvordan de kjøper Utfordringen er å klassifisere kundenes i riktig behovssegment, samt flytte kunden over i nye segmenter når behovene endrer seg

16 Sentrale spørsmål Hva er egentlig verdien av tilfredse og lojale kunder? Skal bedriften investere i å rekruttere nye kunder, å utvikle kunder eller å bevare kunder? Hva bør bedriften gjøre for å maksimere verdien av sin kundeportefølje?

17 Fra kundeverdi til selskapsverdi Finansavdelingens domene Selskapsverdi Profitt og og kontantstrøm Koble kunde- og selskapsverdi Kunderekruttering Verdien av av kunder Kundeutvikling Kundebevaring Marketingavdelingens domene

18 Hva er verdien av en kunde? ÅR * = Forventet Salg Varekost Salg og service Overskudd Levetid Forventet verdi

19 Kundene i porteføljen har ulik verdi Forventet Salg Varekost Salg og service Overskudd Levetid Forventet verdi 0 Forventet Salg Varekost Salg og service Overskudd Levetid Forventet verdi Forventet Salg Varekost Salg og service Overskudd Levetid Forventet verdi 10 0 Forventet Salg Varekost Salg og service Overskudd Levetid Forventet verdi

20 Kategorisering av kunderelasjoner Kjøpsprosess Bekjente Venner Partnere Produktene er relativt like så jeg velger det som er billigst eller enklest! Noen produkter er bedre enn andre og jeg er villig til å betale litt mer for det produktet jeg har tillit til er bedre! Det finnes ingen produkter som passer til mine behov så jeg må ha en skreddersydd løsning! Lojalitetsdriver Tilfredshet Tillit Investering Konsept Pris Reklame Salg Service

21

22

23

24 Hva om bedriften har flere typer? Hvor stor del av bedriftens kundeverdi kommer fra bekjente, venner og partnere? Verdi kundeportefølje Partnere Venner Bekjente 50 0 Alfa Charlie Bravo

25 Alfa Vi har mange kunder som har et relativt distant forhold til oss. Er det ønskelig og mulig å endre relasjonen til disse kundene slik at de får en sterkere preferanse for oss? Hva kan vi gjøre? Hvor mye vil det koste og hva vil vi få igjen? Når skal vi gjøre det? Flytte investeringen fra rekruttering av nye kunder til utvikling av bekjente Eksempler: Netcom DnB Nor

26 Bravo Vi har relativt mange kunder som har et tett forhold til oss, men relativt sett få distante kunder (bekjente). Er det ønskelig og mulig å rekruttere flere distante kunder? Hva kan vi gjøre? Hvor mye vil det koste og hva vil vi få igjen? Når skal vi gjøre det? Flytte investeringen fra utvikling til rekruttering av nye bekjente Eksempler: Dow Chemicals Berg Hansen

27 Når vil det generelt sett lønne seg å: Investere i rekruttering av mange bekjente Stor vekst i markedet Store skalafordeler Standardisert teknologi Homogene kundebehov Ferdigheter relativt til konkurrent Investere i utvikling av relasjoner i retning av venner og partnere Liten vekst i markedet Små skalafordeler Høy grad av manuell produksjon Heterogene kundebehov Ferdigheter relativt til konkurrent Turbulente markeder (moderate relasjoner)

28 Optimalisering av kundeporteføljen er en trinnvis prosess Ambisjon/ visjon Estimere verdier av kundeporteføljen Beregne potensial Optimalisere markedsaktiviteter Optimalisere produktmiks

29 Optimalisere markedsaktiviteter Verdi av kundeporteføljen B C A Total salgsinnsats Hvordan kan vi med dagens nivå på salgskostnader øke verdien av kundeporteføljen ved å allokere ressurser bedre og jobbe mer systematisk? (A => B) Hvordan kan vi øke verdien av kundeporteføljen ytterligere ved å investere mer? (B => C)

30 Hva kjennetegner de som lykkes? En kundestrategi som: definerer hvilke kunder man skal satse på, og hvilke man ikke skal satse på hvordan man skal skape verdi for kunden i ulike segmenter hvordan de ulike kundegruppene bidrar til langsiktig lønnsomhet følges opp med operative og finansielle nøkkeltall (pluss KTI) underbygges av aktiviteter, systemer, teknologi og ferdigheter (linked activities) skaper en kundeorientert bedriftskultur stimulerer til kontinuerlig læring Forankring i bedriftens toppledelse og styre dette er ikke en oppgave for salg og markedsføring funksjonene dette tar tid - spesielt i store organisasjoner

31 Oppsummering Tidlige teorier om kunderelasjoner og lønnsomhet var mangelfulle mht.: Ulikheter i kundeporteføljen Andre variabler som driver lojalitet og lønnsomhet Koblingen mellom observerbare data og underliggende behov/preferanser Segmentering Kundeportefølje Hvilke kunder skaper lønnsomhet? Hvilke kunder skal man investere i og hvilke skal man redusere innsatsen overfor, og hvordan gjøres dette? Synergier mellom ulike segmenter i porteføljen? Porteføljens sammensetning og strategiske utfordringer? Konkurranse Markedsvekst Pristurbulens Teknologi

32 Takk for oppmerksomheten!

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse?

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse? Oslo Kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Akershus fylkeskommune Markedets betydning for din bedrift Hvordan foreta en markedsanalyse? Hvilke behov skal produktet ditt dekke? Valg av

Detaljer

Ledelse av tjenesteytende virksomheter 10 råd for suksess. Tor W. Andreassen Handelshøyskolen BI

Ledelse av tjenesteytende virksomheter 10 råd for suksess. Tor W. Andreassen Handelshøyskolen BI Ledelse av tjenesteytende virksomheter 10 råd for suksess. Tor W. Andreassen Handelshøyskolen BI Resultatene for NKB-undersøkelsen 2003 er offentliggjort. Mens dette er god lesning for noen, er det trist

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Finnmarkskonferansen 2007, Alta 5. september. Finnmarkskonferansen 2007. 1 Bedriftenes markedsmessige utfordringer er knyttet til dens evne

Detaljer

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie FAGARTIKKEL Øyvind Husby er siviløkonom fra BI (1994). Han har 4 års erfaring fra revisjon og rådgivning, og jobber i dag som konsulent i KPMG Management Consulting innen områdene strategiutvikling og

Detaljer

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE Fire veier til vekst # 4 Ekspandere i nye markeder Med tilstedeværelse i 88

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Verdivurdering av IDEX ASA

Verdivurdering av IDEX ASA Verdivurdering av IDEX ASA Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Av: Eirik Vespestad Mæland Kandidat nummer: 18 Oddbjørn Skartun Kandidatnummer: 9 Dette arbeidet er gjennomført

Detaljer

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Har du et sterkt ønske om å bli rik, men aner ikke hvordan du skal gå fram? Tror du at du må lese en haug med bøker og

Detaljer

Servicekvalitet og påvirkning av. Kundens lojalitet. Bachelor 2012

Servicekvalitet og påvirkning av. Kundens lojalitet. Bachelor 2012 2012 Bachelor 2012 Servicekvalitet og påvirkning av Kundens lojalitet Bacheloroppgave 2012 3.år Hotell og relasjonsledelse ved Markedshøyskolen Denne bacheloroppgaven ble utarbeidet av: 979525 979532 Denne

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

gjensidige.com Årsrapport

gjensidige.com Årsrapport gjensidige.com Årsrapport 2009 Hendelser 2009 Virksomheten :: Samtaler mellom Storebrand og Gjensidige om en mulig fusjon ble avsluttet i mars. :: Gjensidige Pensjon og Sparing fikk i mai toppplassering

Detaljer

Møt-konkurransen-klausul

Møt-konkurransen-klausul NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår, 2014 Møt-konkurransen-klausul - En kilde til høyere priser? Ilmarin Daub Veileder: Lars Sørgard Selvstendig arbeid innen masterstudiet i økonomi og administrasjon, hovedprofil

Detaljer

Reguleringen og tilsynet med bransjen er da også rettet inn mot dette.

Reguleringen og tilsynet med bransjen er da også rettet inn mot dette. Regnskapsførerbransjen fra et tilsynsperspektiv 14. juni 2012 Innledning Regnskapsførerne ivaretar en viktig funksjon for det brede næringsliv. Små og store bedrifter er avhengige av å fakturere inntektene,

Detaljer

Norske regnskapsbyråer: Rådgivning, kompetanse og verdiskaping

Norske regnskapsbyråer: Rådgivning, kompetanse og verdiskaping Norske regnskapsbyråer: Rådgivning, kompetanse og verdiskaping Odd Nordhaug Erik Døving Paul N. Gooderham 61)SURVMHNWQU NWYHUGLVNDSQLQJL60%VHNWRUHQ6W\UNLQJDYSnYLUNQLQJHQIUD DXWRULVHUWHUHJQVNDSVI UHUH 3URVMHNWHWHUILQDQVLHUWDY1RUJHVIRUVNQLQJVUnG1RUJHV$XWRULVHUWH5HJQVNDSVI

Detaljer

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt?

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Lene Marita Solvang Kivela Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD FORORD Denne rapporten er resultatet av prosjektarbeidet i faget SIE5092 Teletjenester og nett, fordypningsemne. Rapporten har et omfang på 5 vekttall. Veileder er Professor Steinar Andresen ved institutt

Detaljer

av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng)

av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng) Anvendelse av teori om vertikale restriksjoner for å kartlegge alternative forklaringer på Apples distribusjonsstrategi av iphone og dens effekter på mobilmarkedet av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

gjensidige.com årsrapport

gjensidige.com årsrapport gjensidige.com årsrapport 2011 Enklere produkter og moderne selvbetjeningsløsninger skal sikre kunden en god opplevelse, enten det dreier seg om kjøp av forsikring eller hjelp og oppgjør etter skade. Hendelser

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

gjensidige.com årsrapport 2010

gjensidige.com årsrapport 2010 gjensidige.com årsrapport 2010 Hendelser 2010 dette er gjensidige Januar Mars April Mai Juni Oktober Desember En kald vinter på starten av året påvirket forsikringsresultatet for første kvartal. Gjensidige

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

Medieinvesteringens effekt

Medieinvesteringens effekt Medieinvesteringens effekt Er det en klar positiv sammenheng mellom bedrifters medieinvesteringer og deres inntrykk i befolkningen? Ragnhild S. T. Kræmer Masteroppgave i Ledelse og Organisasjonsvitenskap

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer