Medarbeiderundersøkelsen 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medarbeiderundersøkelsen 2010"

Transkript

1 Ringerike kommune R I N G E R I K E K O M M U N E Medarbeiderundersøkelsen 2010 Hønefoss kino 4. februar

2 Program Innledning og noen aktuelle tema v/rådmannen Gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen 2010 v/knut og Magnus Bakgrunn, hensikt og metode Overordnede resultater Noen særskilte funn Veien videre 2

3 Ledertimen v/wenche Velkommen Status økonomi og omstilling Besøk i enheter/virksomheter Kommunen i omstilling: Forventninger til ledere 3

4 Status og utfordringer økonomi/omstilling Regnskapsresultat 2010 Utfordringer 2011 Informasjon om omstillingen ligger på nett Styringsgruppe/delprosjekter Samarbeidet med hovedtillitsvalgte/- vernetjenesten 4

5 Mine prioriteringer i 2011 Være tydelig, synlig og mye ute i enhetene Ansattbesøkene i ulike lokalsamfunn Ut på enhetene - har startet nå - tar en runde på 21 steder fra nå av og ut mars. Ser an om det blir en runde til før sommeren. 5

6 Ledelsesutøvelse i Hva er god ledelse og godt lederskap for oss i toppledergruppen? Et balansert lederskap Innbyggerorientert Modige og myndiggjorte Stort handlingsrom Oppfølging og internkontroll Budsjettdisiplin Godt faglig skjønn Respekt for politisk styring 6

7 Ringerike kommune Samhandling mellom ledernivåene i Alt må henge sammen med alt. Overordnede strategier må forankres gjennomgående i linjen. Etter forankring må det enkelte ledernivå opptre selvstendig innenfor sitt område. 7

8 Noen lederrelaterte aktiviteter 2011 Drift og videreutvikling av utvidet ledergruppe fokus på overordnet samhandling og ledelse Består av kommunalsjefer, virksomhets- og støtteenhetsledere Fokus på virksomhetsplanlegging, virksomhetsstyring/- virksomhetsledelse og virksomhetsutvikling Prioritering av enhetsledere vår viktigste ressurs Grunnleggende lederopplæring (opplæring i samfunnsoppdrag, organisering, rutiner, kontorstøtteverktøy, samhandling, mv) Ny i lederrollen for ledere som ikke har tidligere ledererfaring Forutsigbar og inkluderende planprosess og rapportering Revidert mål-/plan- og budsjettprosess, inkl bruk av Arena som budsjetteringsverktøy, styringsmuligheter i ERV og ny rutine for rapportering. Lederavtaler for alle ledernivåer 8

9 Kompetanseaktiviteter for ledere 2011 Langtidsfrisk verktøykasse for ledere Nærværsarbeid, utviklingssamtalen, oppfølging av medarbeiderundersøkelsen, ibedrift, mv. Målgruppe: Alle ledere Omstillings- og endringsledelse Fokus på lederen som kulturbygger Målgruppe: Virksomhetsledere, kommunalsjefer Grunnleggende lederopplæring og ny i lederrollen Opplæring i samfunnsoppdrag, organisering, rutiner, kontorstøtteverktøy, samhandling, mv. Målgruppe: (Nye) enhetsledere/driftsledere, og evt medarbeidere som kan bli enhetsledere. 9

10 Hvorfor lykkes vi? Alle tar ansvar og bidrar på sitt område og sitt felt. Vi er mulighetsorienterte. Ingen spør hva andre kan gjøre, men gjør noe selv. Alle forholder seg til budsjettene sine. Forståelse for situasjonen. Vi unngår Janteloven. 10

11 Medarbeiderundersøkelsen Gledelige resultater - god fremgang fra i fjor. Takket være dere og hver ansatt sin innsats Gir håp og optimisme for det året og de utfordringene vi er inne i. Viktig at vi tillater oss å feire dette. 11

12 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

13 Bakgrunn 2. gang vi gjennomfører medarbeiderundersøkelsen som Questback-undersøkelse. Fremdeles utfordringer knyttet til at alle medarbeidere ikke har kommunal e-postadresse. Vi måler humankapitalindeks (HKI) og noen andre relaterte områder for å kartlegge status i oppstarten av arbeidet med å skape en helsefremmende og langtidsfrisk organisasjon. Medarbeiderundersøkelsen er et forbedringsverktøy. Trivsel og arbeidsglede er nært knyttet til nærvær, ledelse, effektivitet og lønnsomhet. 13

14 Medarbeiderundersøkelsen 2010 Publisert fra til Respondenter: 1451 Antall mulige respondenter i denne undersøkelsen: 2108 Svarprosent: 69% % % Svarsprosent % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 14

15 Humankapitalindeks (HKI) En indeks som måler leder- og medarbeiderengasjement, og et verktøy for forbedringsarbeid. En bevist sammenheng mellom engasjement og verdiskapning/resultater (mål som produktivitet, kundetilfredshet, nærvær/fravær, turn-over, lønnsomhet, etc). Indeks består av 6 spørsmål knyttet til forventninger til innsats, ressurser, talent, anerkjennelse, omtanke og mulighet til videreutvikling. Det benyttes en 6-delt svarskala, hvor høyeste aggregerte score er 36. Score over 80 % av maks score (dvs 28,8 eller høyere) anses som meget bra. Pr spørsmål regnes svar med score 4 eller høyere som positivt. Ved score på 4 eller høyere er det mer som er positivt enn negativt. 15

16 HKI (forts) Indeksen er bygd opp av 6 spørsmål: 1. Jeg vet hva som forventes av meg på jobben. 2. Jeg har de nødvendige ressursene for å gjøre jobben riktig. 3. På jobben har jeg mulighet til å gjøre det jeg er best på hver dag. 4. Jeg har i løpet av sist uke fått ros eller anerkjennelse for godt utført arbeid. 5. Det virker som min leder eller andre på jobben bryr seg om meg. 6. Det er noen på jobben som oppmuntrer meg til å videreutvikle meg. 16

17 Hva betyr HKI-scoren for oss? Se på hvor stor fremgang/tilbakegang dere har hatt siden i fjor i vurdering av egen score. Bruk fremgang/tilbakegang som utgangspunkt for å definere tiltak i handlingsplanen for å oppnå forbedring Som en del av planarbeidet for 2012 skal vi i fellesskap definere: Hvor stor prosentvis fremgang ønsker vi? Hvor høy HKI-score er ønsker vi? 17

18 Samlet HKI , ,

19 HKI (human kapital indeks) Jeg vet hva som forventes av meg på jobben 5,35 5,33 Jeg har de nødvendige ressursene for å gjøre jobben riktig På jobben har jeg mulighet til å gjøre det jeg er best på hver dag Jeg har i løpet av sist uke fått ros eller annerkjennelse for godt utført arbeid Det virker som min leder eller andre på jobben bryr seg om meg Det er noen på jobben som oppmuntrer meg til å videreutvikle meg 4,54 4,57 4,37 4,47 3,63 3,96 4,66 4,86 3,62 3,87 HKI 2009 HKI

20 Samlet ledelse , ,

21 Ledelse Jeg får støtte i mitt arbeid fra min nærmeste leder når jeg trenger det 4,51 4,77 Min nærmeste leder oppmuntrer meg til å delta i avgjørelser som er viktig for arbeidet mitt 4,22 4,51 Min nærmeste leder oppmuntrer meg til å si ifra når jeg har en annen mening Min nærmeste leder hjelper meg med å utvikle mine ferdigheter 4,04 4,4 3,73 4,04 Ledelse 2009 Ledelse 2010 Min nærmeste leder er tilgjengelig når jeg har behov for det 4,39 4,59 Jeg har totalt sett et godt samarbeid med min nærmeste leder 4,83 4,99 Alle svar på den positive siden!! 21

22 Utviklingssamtalen Utviklingssamtal Ja-svar i %

23 Utviklingssamtalen bidrar til positivere scoring! Hvor enig eller uenig er du i følgene utsagn: - Jeg har i løpet av sist uke fått ros eller annerkjennelse for godt utført arbeid Total Har du i løpet av de siste 12 måneder hat utviklingssamtale? Ja Prosent Prosent Prosent Helt uenig 1 15,4 11,7 19,4 2 9,7 9,8 10,9 3 11,8 11,5 12,2 4 13,7 13,3 13,5 5 19,3 21,0 17,9 Helt enig 6 27,0 30,2 22,4 Ingen formening 3,1 2,5 3,6 N Nei 23

24 Jeg er stolt av å jobbe i 3,93 4,02 Om 2 år jobber jeg fortsatt i Ringerike kommune 4,49 4,64 Fremtid omdømme 2009 Fremtid omdømme 2010 Jeg ville anbefalt andre å jobbe i Ringerike kommune 3,85 3,95 24

25 Støtte og adm 26,24 24,99 Teknisk 25,89 25,91 Helse og omsorg og velferd 27,46 25,86 HKI 2010 HKI 2009 Oppvekst og kultur 27,19 26,70 Hele kommunen 27,06 26,16 0,00 6,00 12,00 18,00 24,00 30,00 36,00 25

26 Støtte og adm 25,70 25,48 Teknisk 25,94 25,80 Helse og omsorg og velferd 25,17 27,50 Ledelse 2010 Ledelse 2009 Oppvekst og kultur 26,34 27,97 Hele kommunen 25,72 27,30 0,00 6,00 12,00 18,00 24,00 30,00 36,00 26

27 Støtte og adm 50,00 55,60 Teknisk 17,20 36,00 Helse og omsorg og velferd 40,50 59,50 Utviklingssamtal fått % 2010 Utviklingssamtal fått % 2009 Oppvekst og kultur 69,90 69,70 Hele kommunen 48,00 61,00 0,00 50,00 100,00 27

28 Støtte og adm 13,85 13,65 Teknisk 13,44 13,77 Helse og omsorg og velferd Oppvekst og kultur 12,68 12,00 12,32 11,74 Fremtid omdømme 2010 Fremtid omdømme 2009 Hele kommunen 12,61 12,27 0,00 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00 28

29 Handlingsplan (ask and act) 1. Svarene er viktigst på enhetsnivå og er enhetsleders verktøy for utvikling av egen enhet sammen med medarbeiderne. 2. Resultatene presenteres for egen enhet i personalmøte og i MKS-gruppa. Medarbeiderne sammen med leder prioriterer forbedringsområder og setter mål for arbeidet. Videre lages handlingsplan innen 1:e april og rapporterer til virksomhetsleder. Kopi av handlingsplan sendes Magnus Nilholm. 3. Ved behov for prosesstøtte, støtte ved presentasjon eller veiledning i å lage handlingsplaner etter Langtidsfrisk metode kontaktes Magnus Nilholm som koordinerer støttetiltak og fordeler prosessveiledere. 4. Sett in evalueringsdato i handlingsplan. 5. Prosessen og veien frem til handlingsplan i egen enhet er viktigst! 29

30 LANGTIDSFRISK PROSESS 1.MÅL/VISJON Hvordan skal det være når det er som best? BØR 5. Evaluer, reflekter, feire fremgang EVALUER MENING 2. Hvordan er det nå? NÅ 4. Gjennomfør forbedring GJØR 3.Hva trengs av tiltak? Handlingsplan VELG 30

31 31

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innledning

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Enhet barnehager og spesialpedagogisk team. Et godt sted å være. Blad for mål og strategi 2015. Barnehager og Spesialpedagogiske team i Frognkommune.

Enhet barnehager og spesialpedagogisk team. Et godt sted å være. Blad for mål og strategi 2015. Barnehager og Spesialpedagogiske team i Frognkommune. Enhet barnehager og spesialpedagogisk team Et godt sted å være Blad for mål og strategi 2015. Barnehager og Spesialpedagogiske team i Frognkommune. KPI 2015 KPI-NØKKELINDIKATORER Kjære kollega Jeg har

Detaljer

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 Innhold Forord side 3 Om å velge det etiske perspektiv. side 4 ETISK REGNSKAP - hvorfor gjør vi det - hvordan - og hva så videre?

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

Næringsvennlig kommune. Sluttrapport fra forstudie i Askvoll. Resultater fra spørreundersøkelse blant bedrifter og ansatte i Askvoll kommune

Næringsvennlig kommune. Sluttrapport fra forstudie i Askvoll. Resultater fra spørreundersøkelse blant bedrifter og ansatte i Askvoll kommune Næringsvennlig kommune Sluttrapport fra forstudie i Askvoll Resultater fra spørreundersøkelse blant bedrifter og ansatte i Askvoll kommune Næringsvennlige kommune rapport fra Askvoll 1 1. Innledning Denne

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Arbeid med folkehelseoversikter i fylket Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. OM UNDERSØKELSEN... 4 2. SAMMENDRAG...

Detaljer