HIHM MU 2015 STILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HIHM MU 2015 STILLING"

Transkript

1 Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING

2 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår fra side 3 og videre. Ytterst til høyre sammenlignes gjennomsnittsresultat med tilsvarende resultat for egen organisasjon totalt og et samlet snitt av alle Avant- brukere mellom april 2010 og juni 2012 (et uvektet gjennomsnitt av virksomhetenes gjennomsnittlige skåre). Gjennomsnittet beregnes på en skala fra 1 til 5, der 5 er høyeste og 1 er laveste vurdering. Gns Din arbeidssituasjon og utvikling Din nærmeste leder Din enhet Vår virksomhet 4, Mangfold på arbeidsplassen 4, Etikk ,3 3,4 Omstilling og endringsprosesser ,5 3,4 Spørsmål fra egen organisasjon ,8 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HiHM MU 2015 Stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

3 DE 5 HØYESTE OG 5 LAVESTE 02 RESULTATENE Nedenfor vises de 5 spørsmålene som vurderes høyest og de 5 spørsmålene som vurderes lavest. Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 4,5 Høyeste vurdering Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,5 4,5 4,5 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 4,4 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3,4 Laveste vurdering Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet Helt uenig Helt enig

4 STØRSTE FORSKJELLER - IFT HIHM 03 MU 2015 STILLING TOTAL Nedenfor vises de 5 spørsmålene med størst positiv forskjell og de 5 spørsmålene med størst negativ forskjell i forhold til HiHM MU 2015 Stilling total. Største positive forskjell Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 0,8 0,5 0,5 0,5 Største negative forskjell Jeg har spennende arbeidsoppgaver Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt Jeg har varierte arbeidsoppgaver Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke -0,6-0, Forskjell i gjennomsnitt ift. HiHM MU 2015 Stilling total

5 DIN ARBEIDSSITUASJON OG 04 UTVIKLING Gns Vet ikke Jeg har spennende arbeidsoppgaver 3, % 4,4-0,6 - Jeg har varierte arbeidsoppgaver % 4,4-4,2 - Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt % -0,5 - Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon % - 3,8 - Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4, % Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver % 0,0 3,8 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål % - - Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø % - 0,0 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 4, % 0,8 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HiHM MU 2015 Stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

6 DIN ARBEIDSSITUASJON OG 05 UTVIKLING Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats Gns Vet ikke % 4, % % 3,5 4,3 0,5 3,8 4,2 3,5-0,6 Jeg har mulighet til å utvikle meg % 0,5 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4, % 4,4-4,2 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4, % 4,2 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 4, % 4,4 0,0 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 4, % 3,8 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HiHM MU 2015 Stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

7 DIN NÆRMESTE LEDER 06 Gns Vet ikke Min leder er alt i alt en god leder % 0,0 0,0 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) % 0,5 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste % 3,5 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling % 3,5 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3, % Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne % 3,5 3,4 Min leder setter klare mål for enheten % Min leder følger opp at vi når målene våre 3, % Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger % - 3,8-0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HiHM MU 2015 Stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

8 DIN ENHET 07 Gns Vet ikke I min enhet er det arbeidsglede 4, % I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 4, % I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner % I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre % - I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 4, % Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål % 0,0 0,0 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HiHM MU 2015 Stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

9 VÅR VIRKSOMHET 08 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på Gns Vet ikke % 3,8 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4, % Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4, % 0,5 3,8 0,7 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4, % 3,8 0,6 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4, % 4,2 0,5 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3, % - 4,2-0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HiHM MU 2015 Stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

10 MANGFOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN 09 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser Gns Vet ikke % Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn 4, % 4,2 Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 4, % 4,4-4,3 - Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 4, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HiHM MU 2015 Stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

11 ETIKK 10 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet Gns Vet ikke % 3,2 3,3 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig 3,4 HiHM MU 2015 Stilling total 3,5 Gj.snitt AVANTbrukere til

12 OMSTILLING OG 11 ENDRINGSPROSESSER Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg Gns 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Vet ikke % 3, % 3,3 HiHM MU 2015 Stilling total 3,1 Gj.snitt AVANTbrukere til

13 SPØRSMÅL FRA EGEN 12 ORGANISASJON Jeg har tillit til avdelingens øverste leders måte å lede vår avdeling på Gns Vet ikke 4, % Jeg bidrar aktivt til positiv utvikling av min enhet 4, % Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt medarbeiderskap) Jeg opplever respekt og likeverd på tvers av enheter i avdelingen % % 3,5 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen % Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 3, % 3,3 0,5 Jeg har de siste 12 måneder ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng Høgskolens visjon "Kunnskapsutvikling for og med arbeids- og samfunnsliv - på vei mot universitet" gir mening for mitt arbeid. Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 4, % % 4, % 4,3 3,5 0,0 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HiHM MU 2015 Stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

14 RESULTATER FORDELT PÅ 13 BAKGRUNNSSPØRSMÅL På de neste sidene deles gjennomsnittsvurdering per spørsmål opp på bakgrunnsspørsmål. Resultaterne vises bare dersom det er minimum 5 besvarelser i gruppen. Kjønn Kvinne Mann Total Jeg har spennende arbeidsoppgaver 3,8 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 3,5 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,8 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4,3 4,3 4,3 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,8 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 4,4 4,2 4,4 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,5 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,5 4,4 4,5 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats Jeg har mulighet til å utvikle meg Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,2 4,3 4,3 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,2 4,4 4,3 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 5,0 4,4 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 4,3 4,2 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert Min leder er alt i alt en god leder 4,4 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 4,4 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,8 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,8 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,8 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne Min leder setter klare mål for enheten < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

15 RESULTATER FORDELT PÅ 14 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Kjønn Kvinne Mann Total Min leder følger opp at vi når målene våre 3,8 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,8 I min enhet er det arbeidsglede 4,4 4,2 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 4,3 4,2 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 4,3 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 4,2 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 4,4 4,2 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 4,3 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,4 4,6 4,4 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,4 4,6 4,5 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4,3 4,4 4,4 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,5 4,4 4,5 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,8 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 4,4 Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn 4,6 4,3 Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 4,3 4,2 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 4,2 4,3 4,3 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 4,4 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3,3 3,4 Jeg har tillit til avdelingens øverste leders måte å lede vår avdeling på 4,2 4,5 4,3 Jeg bidrar aktivt til positiv utvikling av min enhet 4,2 4,3 4,2 Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt medarbeiderskap) 3,8 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

16 RESULTATER FORDELT PÅ 15 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Kjønn Kvinne Mann Total Jeg opplever respekt og likeverd på tvers av enheter i avdelingen 3,8 4,3 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen 4,3 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 3,8 3,8 Jeg har de siste 12 måneder ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng 5,0 4,3 Høgskolens visjon "Kunnskapsutvikling for og med arbeids- og samfunnsliv - på vei mot universitet" gir mening for mitt arbeid. 3,8 Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 4,4 4,8 4,5 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

17 RESULTATER FORDELT PÅ 16 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Alder år år Øvrige Total Jeg har spennende arbeidsoppgaver 3,8 3,4 3,8 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,4 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 3,5 4,2 3,0 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,8 3,3 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4,3 4,3 4,4 4,3 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 4,4 4,3 4,3 4,4 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,8 3,0 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,5 4,7 4,3 4,5 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 4,3 Jeg har mulighet til å utvikle meg 4,4 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,3 4,4 4,3 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,5 4,6 4,3 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 4,7 4,4 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 4,3 4,2 4,2 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 4,3 Min leder er alt i alt en god leder 4,2 3,8 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 4,3 3,8 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 4,2 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,8 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,8 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,2 Min leder setter klare mål for enheten 4,2 3,8 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

18 RESULTATER FORDELT PÅ 17 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Alder år år Øvrige Total Min leder følger opp at vi når målene våre 3,4 3,8 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,4 3,3 I min enhet er det arbeidsglede 4,2 4,4 4,2 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 4,4 4,2 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 4,2 4,2 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,8 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 4,3 4,2 3,8 4,2 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 4,2 3,8 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 4,2 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,5 4,6 4,4 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,5 4,4 4,3 4,5 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4,5 4,8 4,4 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,5 4,6 4,5 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,8 3,8 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 4,3 4,3 3,4 Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn 4,5 4,3 4,3 Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 4,2 4,3 4,2 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 4,3 4,3 4,3 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,3 3,3 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,0 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 4,3 4,3 3,4 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3,5 3,5 3,0 3,4 Jeg har tillit til avdelingens øverste leders måte å lede vår avdeling på 4,4 4,3 3,8 4,3 Jeg bidrar aktivt til positiv utvikling av min enhet 4,6 4,2 Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt medarbeiderskap) < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

19 RESULTATER FORDELT PÅ 18 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Alder år år Øvrige Total Jeg opplever respekt og likeverd på tvers av enheter i avdelingen 4,4 2,9 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen 4,4 3,4 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 4,3 3,8 Jeg har de siste 12 måneder ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng 4,7 4,3 3,3 4,3 Høgskolens visjon "Kunnskapsutvikling for og med arbeids- og samfunnsliv - på vei mot universitet" gir mening for mitt arbeid. Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 4,6 4,8 4,5 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

20 RESULTATER FORDELT PÅ 19 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? år 4-9 år 1-3 år Øvrige Total Jeg har spennende arbeidsoppgaver 3,2 4,4 3,8 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,3 3,8 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 2,7 4,3 3,3 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,3 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4,5 4,6 4,3 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,8 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3,3 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,5 4,3 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 4,2 4,5 4,6 4,4 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,3 3,1 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,2 4,6 4,5 4,6 4,5 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,8 4,4 3,5 4,4 Jeg har mulighet til å utvikle meg 4,6 4,3 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,5 4,6 4,3 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,7 4,3 4,3 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 5,0 5,0 3,5 4,4 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 4,5 4,4 4,2 4,2 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 4,2 Min leder er alt i alt en god leder 4,2 4,4 3,3 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,8 4,6 3,5 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 4,5 3,3 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,8 4,4 3,3 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 4,3 3,3 3,8 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,5 4,2 3,3 Min leder setter klare mål for enheten 4,4 3,4 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

21 RESULTATER FORDELT PÅ 20 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? år 4-9 år 1-3 år Øvrige Total Min leder følger opp at vi når målene våre 3,8 4,2 3,1 3,8 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 2,9 I min enhet er det arbeidsglede 3,8 4,5 4,3 4,2 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,5 4,5 4,3 4,3 4,2 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,8 4,4 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,5 4,3 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 4,2 4,4 4,2 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 4,2 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,8 4,3 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,3 4,7 4,4 4,4 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,3 4,8 4,3 4,3 4,5 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4,8 4,4 4,4 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,3 4,8 4,4 4,5 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,8 4,2 3,4 3,8 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 4,5 3,8 3,8 Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn 4,2 4,7 4,3 Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 4,3 4,4 4,2 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 4,3 4,5 4,3 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,5 4,2 3,0 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 4,2 3,3 3,4 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 4,4 3,8 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 2,8 4,2 2,9 3,3 3,4 Jeg har tillit til avdelingens øverste leders måte å lede vår avdeling på 4,2 4,7 4,3 Jeg bidrar aktivt til positiv utvikling av min enhet 3,8 4,5 4,4 4,2 Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt 3,8 4,3 3,5 3,8 medarbeiderskap) < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

22 RESULTATER FORDELT PÅ 21 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? år 4-9 år 1-3 år Øvrige Total Jeg opplever respekt og likeverd på tvers av enheter i avdelingen 4,4 3,3 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen 3,5 4,5 3,8 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 3,2 4,2 3,8 Jeg har de siste 12 måneder ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng 4,3 5,0 3,4 4,2 4,3 Høgskolens visjon "Kunnskapsutvikling for og med arbeids- og samfunnsliv - på vei mot universitet" gir mening for mitt 4,2 3,8 arbeid. Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 4,3 4,8 4,3 4,3 4,5 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

23 RESULTATER FORDELT PÅ 22 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Hva er din høyeste fullførte utdannelse Videregående Grunnskole, Øvrige Total skole inkl. barne/folkeog ungdomsskole Jeg har spennende arbeidsoppgaver 3,8 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 3,8 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 3,4 3,8 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,3 3,8 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4,2 4,5 4,3 4,3 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,8 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3,8 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 4,3 3,8 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 4,3 4,4 4,3 4,4 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,4 3,8 3,5 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,8 4,4 4,3 4,5 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 4,3 Jeg har mulighet til å utvikle meg 4,6 3,8 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,8 4,2 4,3 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,3 4,5 4,3 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 4,6 4,3 4,4 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 4,4 4,2 4,2 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert Min leder er alt i alt en god leder 4,2 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 4,2 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 4,2 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,8 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,8 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,8 3,5 Min leder setter klare mål for enheten < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

24 RESULTATER FORDELT PÅ 23 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Hva er din høyeste fullførte utdannelse Videregående Grunnskole, Øvrige Total skole inkl. barne/folkeog ungdomsskole Min leder følger opp at vi når målene våre 3,8 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,8 I min enhet er det arbeidsglede 4,2 4,2 4,2 4,2 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 4,3 4,2 4,2 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 4,2 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 4,4 3,8 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 4,3 4,2 4,2 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 4,3 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 4,3 4,2 3,8 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,6 4,4 4,3 4,4 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,6 4,6 4,3 4,5 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4,5 4,4 4,3 4,4 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,6 4,6 4,3 4,5 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,8 3,8 3,8 3,8 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 4,3 Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn 4,3 4,4 4,3 Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 4,3 4,2 4,2 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 4,4 4,2 4,2 4,3 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,5 3,4 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,4 4,2 3,4 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3,8 2,9 3,4 Jeg har tillit til avdelingens øverste leders måte å lede vår avdeling på 4,2 4,4 4,2 4,3 Jeg bidrar aktivt til positiv utvikling av min enhet 4,6 4,3 4,2 Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt 3,8 medarbeiderskap) < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

25 RESULTATER FORDELT PÅ 24 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Hva er din høyeste fullførte utdannelse Videregående Grunnskole, Øvrige Total skole inkl. barne/folkeog ungdomsskole Jeg opplever respekt og likeverd på tvers av enheter i avdelingen Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen 4,2 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 4,2 3,4 3,8 Jeg har de siste 12 måneder ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng 4,5 4,4 4,3 Høgskolens visjon "Kunnskapsutvikling for og med arbeids- og samfunnsliv - på vei mot universitet" gir mening for mitt arbeid. 4,4 3,5 Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 4,8 4,4 4,4 4,5 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for Sykehuset Telemark 1 Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2 Om undersøkelsen 2 Overordnede resultater 2 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Forord I denne rapporten presenterer vi resultatet av medarbeiderundersøkelsen i staten som ble gjennomført høsten 2012.

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

SD2 3 4 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet førskolelærerutdanning

SD2 3 4 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet førskolelærerutdanning SD2 3 4 0 1 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 6 7 8 9 0 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366) AMUS 2011 St. Olavs Hospital HF Svarprosent: 76% (51/7366) Om undersøkelsen Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 8. mars - 23. mars 2011 Data er innsamlet delvis elektronisk og postalt I alt har

Detaljer

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler 1. Hensikt En medarbeidersamtale har fire hensikter: 1. Å ha en konstruktiv dialog om arbeid og arbeidsutførelse både for medarbeider og leder 2. Å bedre kontakt og mulighet for tilbakemelding mellom medarbeider

Detaljer

SD2 3 2 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet vernepleierutdanning

SD2 3 2 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet vernepleierutdanning SD2 3 2 0 1 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 6 7 8 9 0 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

StudData SD1-3. Skjema for personer med vernepleierutdanning. Vernepleierutdanningen din. Har ikke fullført denne utdanningen

StudData SD1-3. Skjema for personer med vernepleierutdanning. Vernepleierutdanningen din. Har ikke fullført denne utdanningen StudData SD1-3 904 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 1234567890 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av høgskoleutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er?

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av høgskoleutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er? ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut: 1 2 3 4 6

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer