HIHM MU 2015 STILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HIHM MU 2015 STILLING"

Transkript

1 Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING

2 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår fra side 3 og videre. Ytterst til høyre sammenlignes gjennomsnittsresultat med tilsvarende resultat for egen organisasjon totalt og et samlet snitt av alle Avant- brukere mellom april 2010 og juni 2012 (et uvektet gjennomsnitt av virksomhetenes gjennomsnittlige skåre). Gjennomsnittet beregnes på en skala fra 1 til 5, der 5 er høyeste og 1 er laveste vurdering. Gns Din arbeidssituasjon og utvikling Din nærmeste leder Din enhet Vår virksomhet 4, Mangfold på arbeidsplassen 4, Etikk ,3 3,4 Omstilling og endringsprosesser ,5 3,4 Spørsmål fra egen organisasjon ,8 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HiHM MU 2015 Stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

3 DE 5 HØYESTE OG 5 LAVESTE 02 RESULTATENE Nedenfor vises de 5 spørsmålene som vurderes høyest og de 5 spørsmålene som vurderes lavest. Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 4,5 Høyeste vurdering Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,5 4,5 4,5 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 4,4 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3,4 Laveste vurdering Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet Helt uenig Helt enig

4 STØRSTE FORSKJELLER - IFT HIHM 03 MU 2015 STILLING TOTAL Nedenfor vises de 5 spørsmålene med størst positiv forskjell og de 5 spørsmålene med størst negativ forskjell i forhold til HiHM MU 2015 Stilling total. Største positive forskjell Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 0,8 0,5 0,5 0,5 Største negative forskjell Jeg har spennende arbeidsoppgaver Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt Jeg har varierte arbeidsoppgaver Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke -0,6-0, Forskjell i gjennomsnitt ift. HiHM MU 2015 Stilling total

5 DIN ARBEIDSSITUASJON OG 04 UTVIKLING Gns Vet ikke Jeg har spennende arbeidsoppgaver 3, % 4,4-0,6 - Jeg har varierte arbeidsoppgaver % 4,4-4,2 - Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt % -0,5 - Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon % - 3,8 - Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4, % Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver % 0,0 3,8 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål % - - Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø % - 0,0 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 4, % 0,8 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HiHM MU 2015 Stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

6 DIN ARBEIDSSITUASJON OG 05 UTVIKLING Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats Gns Vet ikke % 4, % % 3,5 4,3 0,5 3,8 4,2 3,5-0,6 Jeg har mulighet til å utvikle meg % 0,5 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4, % 4,4-4,2 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4, % 4,2 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 4, % 4,4 0,0 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 4, % 3,8 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HiHM MU 2015 Stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

7 DIN NÆRMESTE LEDER 06 Gns Vet ikke Min leder er alt i alt en god leder % 0,0 0,0 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) % 0,5 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste % 3,5 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling % 3,5 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3, % Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne % 3,5 3,4 Min leder setter klare mål for enheten % Min leder følger opp at vi når målene våre 3, % Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger % - 3,8-0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HiHM MU 2015 Stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

8 DIN ENHET 07 Gns Vet ikke I min enhet er det arbeidsglede 4, % I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 4, % I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner % I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre % - I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 4, % Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål % 0,0 0,0 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HiHM MU 2015 Stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

9 VÅR VIRKSOMHET 08 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på Gns Vet ikke % 3,8 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4, % Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4, % 0,5 3,8 0,7 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4, % 3,8 0,6 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4, % 4,2 0,5 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3, % - 4,2-0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HiHM MU 2015 Stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

10 MANGFOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN 09 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser Gns Vet ikke % Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn 4, % 4,2 Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 4, % 4,4-4,3 - Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 4, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HiHM MU 2015 Stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

11 ETIKK 10 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet Gns Vet ikke % 3,2 3,3 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig 3,4 HiHM MU 2015 Stilling total 3,5 Gj.snitt AVANTbrukere til

12 OMSTILLING OG 11 ENDRINGSPROSESSER Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg Gns 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Vet ikke % 3, % 3,3 HiHM MU 2015 Stilling total 3,1 Gj.snitt AVANTbrukere til

13 SPØRSMÅL FRA EGEN 12 ORGANISASJON Jeg har tillit til avdelingens øverste leders måte å lede vår avdeling på Gns Vet ikke 4, % Jeg bidrar aktivt til positiv utvikling av min enhet 4, % Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt medarbeiderskap) Jeg opplever respekt og likeverd på tvers av enheter i avdelingen % % 3,5 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen % Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 3, % 3,3 0,5 Jeg har de siste 12 måneder ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng Høgskolens visjon "Kunnskapsutvikling for og med arbeids- og samfunnsliv - på vei mot universitet" gir mening for mitt arbeid. Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 4, % % 4, % 4,3 3,5 0,0 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig HiHM MU 2015 Stilling total Gj.snitt AVANTbrukere til

14 RESULTATER FORDELT PÅ 13 BAKGRUNNSSPØRSMÅL På de neste sidene deles gjennomsnittsvurdering per spørsmål opp på bakgrunnsspørsmål. Resultaterne vises bare dersom det er minimum 5 besvarelser i gruppen. Kjønn Kvinne Mann Total Jeg har spennende arbeidsoppgaver 3,8 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 3,5 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,8 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4,3 4,3 4,3 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,8 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 4,4 4,2 4,4 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,5 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,5 4,4 4,5 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats Jeg har mulighet til å utvikle meg Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,2 4,3 4,3 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,2 4,4 4,3 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 5,0 4,4 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 4,3 4,2 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert Min leder er alt i alt en god leder 4,4 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 4,4 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,8 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,8 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,8 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne Min leder setter klare mål for enheten < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

15 RESULTATER FORDELT PÅ 14 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Kjønn Kvinne Mann Total Min leder følger opp at vi når målene våre 3,8 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,8 I min enhet er det arbeidsglede 4,4 4,2 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 4,3 4,2 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 4,3 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 4,2 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 4,4 4,2 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 4,3 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,4 4,6 4,4 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,4 4,6 4,5 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4,3 4,4 4,4 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,5 4,4 4,5 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,8 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 4,4 Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn 4,6 4,3 Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 4,3 4,2 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 4,2 4,3 4,3 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 4,4 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3,3 3,4 Jeg har tillit til avdelingens øverste leders måte å lede vår avdeling på 4,2 4,5 4,3 Jeg bidrar aktivt til positiv utvikling av min enhet 4,2 4,3 4,2 Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt medarbeiderskap) 3,8 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

16 RESULTATER FORDELT PÅ 15 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Kjønn Kvinne Mann Total Jeg opplever respekt og likeverd på tvers av enheter i avdelingen 3,8 4,3 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen 4,3 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 3,8 3,8 Jeg har de siste 12 måneder ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng 5,0 4,3 Høgskolens visjon "Kunnskapsutvikling for og med arbeids- og samfunnsliv - på vei mot universitet" gir mening for mitt arbeid. 3,8 Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 4,4 4,8 4,5 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

17 RESULTATER FORDELT PÅ 16 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Alder år år Øvrige Total Jeg har spennende arbeidsoppgaver 3,8 3,4 3,8 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,4 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 3,5 4,2 3,0 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,8 3,3 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4,3 4,3 4,4 4,3 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 4,4 4,3 4,3 4,4 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,8 3,0 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,5 4,7 4,3 4,5 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 4,3 Jeg har mulighet til å utvikle meg 4,4 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,3 4,4 4,3 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,5 4,6 4,3 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 4,7 4,4 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 4,3 4,2 4,2 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 4,3 Min leder er alt i alt en god leder 4,2 3,8 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 4,3 3,8 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 4,2 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,8 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,8 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,2 Min leder setter klare mål for enheten 4,2 3,8 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

18 RESULTATER FORDELT PÅ 17 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Alder år år Øvrige Total Min leder følger opp at vi når målene våre 3,4 3,8 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,4 3,3 I min enhet er det arbeidsglede 4,2 4,4 4,2 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 4,4 4,2 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 4,2 4,2 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,8 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 4,3 4,2 3,8 4,2 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 4,2 3,8 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 4,2 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,5 4,6 4,4 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,5 4,4 4,3 4,5 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4,5 4,8 4,4 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,5 4,6 4,5 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,8 3,8 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 4,3 4,3 3,4 Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn 4,5 4,3 4,3 Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 4,2 4,3 4,2 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 4,3 4,3 4,3 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,3 3,3 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,0 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 4,3 4,3 3,4 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3,5 3,5 3,0 3,4 Jeg har tillit til avdelingens øverste leders måte å lede vår avdeling på 4,4 4,3 3,8 4,3 Jeg bidrar aktivt til positiv utvikling av min enhet 4,6 4,2 Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt medarbeiderskap) < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

19 RESULTATER FORDELT PÅ 18 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Alder år år Øvrige Total Jeg opplever respekt og likeverd på tvers av enheter i avdelingen 4,4 2,9 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen 4,4 3,4 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 4,3 3,8 Jeg har de siste 12 måneder ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng 4,7 4,3 3,3 4,3 Høgskolens visjon "Kunnskapsutvikling for og med arbeids- og samfunnsliv - på vei mot universitet" gir mening for mitt arbeid. Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 4,6 4,8 4,5 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

20 RESULTATER FORDELT PÅ 19 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? år 4-9 år 1-3 år Øvrige Total Jeg har spennende arbeidsoppgaver 3,2 4,4 3,8 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,3 3,8 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 2,7 4,3 3,3 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,3 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4,5 4,6 4,3 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,8 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3,3 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,5 4,3 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 4,2 4,5 4,6 4,4 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,3 3,1 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,2 4,6 4,5 4,6 4,5 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,8 4,4 3,5 4,4 Jeg har mulighet til å utvikle meg 4,6 4,3 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,5 4,6 4,3 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,7 4,3 4,3 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 5,0 5,0 3,5 4,4 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 4,5 4,4 4,2 4,2 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 4,2 Min leder er alt i alt en god leder 4,2 4,4 3,3 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,8 4,6 3,5 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 4,5 3,3 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,8 4,4 3,3 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 4,3 3,3 3,8 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,5 4,2 3,3 Min leder setter klare mål for enheten 4,4 3,4 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

21 RESULTATER FORDELT PÅ 20 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? år 4-9 år 1-3 år Øvrige Total Min leder følger opp at vi når målene våre 3,8 4,2 3,1 3,8 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 2,9 I min enhet er det arbeidsglede 3,8 4,5 4,3 4,2 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,5 4,5 4,3 4,3 4,2 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,8 4,4 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,5 4,3 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 4,2 4,4 4,2 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 4,2 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,8 4,3 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,3 4,7 4,4 4,4 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,3 4,8 4,3 4,3 4,5 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4,8 4,4 4,4 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,3 4,8 4,4 4,5 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,8 4,2 3,4 3,8 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 4,5 3,8 3,8 Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn 4,2 4,7 4,3 Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 4,3 4,4 4,2 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 4,3 4,5 4,3 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,5 4,2 3,0 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 4,2 3,3 3,4 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 4,4 3,8 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 2,8 4,2 2,9 3,3 3,4 Jeg har tillit til avdelingens øverste leders måte å lede vår avdeling på 4,2 4,7 4,3 Jeg bidrar aktivt til positiv utvikling av min enhet 3,8 4,5 4,4 4,2 Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt 3,8 4,3 3,5 3,8 medarbeiderskap) < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

22 RESULTATER FORDELT PÅ 21 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? år 4-9 år 1-3 år Øvrige Total Jeg opplever respekt og likeverd på tvers av enheter i avdelingen 4,4 3,3 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen 3,5 4,5 3,8 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 3,2 4,2 3,8 Jeg har de siste 12 måneder ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng 4,3 5,0 3,4 4,2 4,3 Høgskolens visjon "Kunnskapsutvikling for og med arbeids- og samfunnsliv - på vei mot universitet" gir mening for mitt 4,2 3,8 arbeid. Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 4,3 4,8 4,3 4,3 4,5 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

23 RESULTATER FORDELT PÅ 22 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Hva er din høyeste fullførte utdannelse Videregående Grunnskole, Øvrige Total skole inkl. barne/folkeog ungdomsskole Jeg har spennende arbeidsoppgaver 3,8 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 3,8 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 3,4 3,8 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,3 3,8 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4,2 4,5 4,3 4,3 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,8 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3,8 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 4,3 3,8 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 4,3 4,4 4,3 4,4 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,4 3,8 3,5 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,8 4,4 4,3 4,5 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 4,3 Jeg har mulighet til å utvikle meg 4,6 3,8 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,8 4,2 4,3 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,3 4,5 4,3 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 4,6 4,3 4,4 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 4,4 4,2 4,2 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert Min leder er alt i alt en god leder 4,2 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 4,2 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 4,2 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,8 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,8 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,8 3,5 Min leder setter klare mål for enheten < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

24 RESULTATER FORDELT PÅ 23 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Hva er din høyeste fullførte utdannelse Videregående Grunnskole, Øvrige Total skole inkl. barne/folkeog ungdomsskole Min leder følger opp at vi når målene våre 3,8 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,8 I min enhet er det arbeidsglede 4,2 4,2 4,2 4,2 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 4,3 4,2 4,2 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 4,2 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 4,4 3,8 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 4,3 4,2 4,2 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 4,3 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 4,3 4,2 3,8 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,6 4,4 4,3 4,4 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,6 4,6 4,3 4,5 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4,5 4,4 4,3 4,4 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,6 4,6 4,3 4,5 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,8 3,8 3,8 3,8 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 4,3 Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn 4,3 4,4 4,3 Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 4,3 4,2 4,2 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 4,4 4,2 4,2 4,3 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,5 3,4 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,4 4,2 3,4 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3,8 2,9 3,4 Jeg har tillit til avdelingens øverste leders måte å lede vår avdeling på 4,2 4,4 4,2 4,3 Jeg bidrar aktivt til positiv utvikling av min enhet 4,6 4,3 4,2 Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt 3,8 medarbeiderskap) < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

25 RESULTATER FORDELT PÅ 24 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Hva er din høyeste fullførte utdannelse Videregående Grunnskole, Øvrige Total skole inkl. barne/folkeog ungdomsskole Jeg opplever respekt og likeverd på tvers av enheter i avdelingen Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen 4,2 Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. 4,2 3,4 3,8 Jeg har de siste 12 måneder ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng 4,5 4,4 4,3 Høgskolens visjon "Kunnskapsutvikling for og med arbeids- og samfunnsliv - på vei mot universitet" gir mening for mitt arbeid. 4,4 3,5 Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 4,8 4,4 4,4 4,5 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

UIT MU 2011 (bakgr.1) Stipendiat. Antall svar: 229 Svarprosent: 61 UIT MU 2011 (BAKGR.)

UIT MU 2011 (bakgr.1) Stipendiat. Antall svar: 229 Svarprosent: 61 UIT MU 2011 (BAKGR.) UIT MU 2011 (bakgr.1) Antall svar: 229 Svarprosent: 61 UIT MU 2011 (BAKGR.) RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen ønsker vi at du gir uttrykk for din opplevelse av viktige sider ved din

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD MEDARBEIDERUNDERSØKELSE BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON 16.04.10 AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD 1 Agenda 01 Kort om skala og resultater 02 Resultater på nøkkelspørsmål 03 Utvikling og trender

Detaljer

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport Antall besvarelser: 113 MU 2014 Svarprosent: 87% HOVEDOMRÅDER 01 Grafen nedenfor viser enhetens samlede resultater på de ulike temaområdene i undersøkelsen. Hver temaområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366) AMUS 2011 St. Olavs Hospital HF Svarprosent: 76% (51/7366) Om undersøkelsen Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 8. mars - 23. mars 2011 Data er innsamlet delvis elektronisk og postalt I alt har

Detaljer

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

MU 2016 HIOA inkl SVA med sti

MU 2016 HIOA inkl SVA med sti MU 2016 HIOA inkl SVA med sti Demografiske variabler Ansattforhold Kryss av for relevant alternativ som er korrekt mht til din stilling - Jeg er: Undervisnings- og forskningstilsatt Teknisk/administrativt

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for Sykehuset Østfold INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for 1 - OUS Samlet Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus En MakeSense-rapport Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Hovedrapport En rapport fra Stamina Census Hvordan lese resultatene Gjennomsnittskåren for respondentgruppen (de som har besvart)

Detaljer

Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse

Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse De nasjonale svarene fra AFI-undersøkelsen (både samlet, blant fellesrådsansatte og bispedømmeansatte) i 2012 er her presentert for at de som ønsker å sammenligne

Detaljer

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN 2012 1 Om undersøkelsen: Gausdal kommune gjennomfører hvert år en medarbeiderundersøkelse blant sine ansatte. Undersøkelsen i 2012 ble avviklet i februar og mars og gjennomført

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus En MakeSense-rapport Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Divisjonsrapport for SVA - Senter for velferdog arbeidslivsforskning En rapport fra Stamina Census Hvordan lese resultatene

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR 01 02 03 POLITIETATEN TOTALT Svarprosent totalt og på tvers av distrikt/særorgan. Suksesskriterier: Jobbtilfredshet,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for Sykehuset Telemark 1 Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

Statsansatteundersøkelsen Temahefte: Ledelse i staten

Statsansatteundersøkelsen Temahefte: Ledelse i staten Statsansatteundersøkelsen 2018 Temahefte: Ledelse i staten Ledelse i staten I statsansatteundersøkelsen kartlegges ledelse gjennom indikatorene relasjonsorientert ledelse og oppgaveorientert ledelse. Relasjonsorientert

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE SYKEHUSLEGERS ARBEIDSFORHOLD 2018 DEN NORSKE LEGEFORENING

SPØRREUNDERSØKELSE SYKEHUSLEGERS ARBEIDSFORHOLD 2018 DEN NORSKE LEGEFORENING SPØRREUNDERSØKELSE SYKEHUSLEGERS ARBEIDSFORHOLD 2018 DEN NORSKE LEGEFORENING KORT OPPSUMMERING Totalt svarer 42% av sykehuslegene på undersøkelsen om deres arbeidssituasjon. På spørsmål knyttet til engasjement

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM FOR DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1. VISJON Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk:

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

ARBEIDSGLEDE, STOLTHET OG MULIGHETER

ARBEIDSGLEDE, STOLTHET OG MULIGHETER ARBEIDSGLEDE, STOLTHET OG MULIGHETER ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM 2012 2020 VISJON: Grønne Lier Arbeidsgiverpolitisk plattform 2012-2020 Side 1 Kommunens overordnede målsetting: En åpen, verdidrevet

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 1. Velkommen, ved Steffen Sutorius, direktør Difi 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ved statssekretær Kristin Holm Jensen 3. Presentasjon av undersøkelsen,

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver AB

Trivsel og arbeidsoppgaver AB Trivsel og arbeidsoppgaver For hvert utsagn, velg beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert av selve jobben. Jeg opplever at jeg får brukt

Detaljer

Landbrukstjenester Sør

Landbrukstjenester Sør Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale skal prøve å skape en felles forståelse for lagets mål og oppgaver. Alle ansatte har et medansvar for organisasjonen sin virksomhet og utvikling. Samtalen skal

Detaljer

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Thermometer Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Totalt har 36 av 44 gjennomført analysen (82 %)_ Analysedato: 11.10.2011 Utskriftsdato:

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. Indre Østfold kommune

Arbeidsgiverpolitikk. Indre Østfold kommune Arbeidsgiverpolitikk Indre Østfold kommune 2020-2030 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Visjon... 3 3. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer... 3 3.1 Evne til å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere...

Detaljer

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN 2014 1 Om undersøkelsen: Gausdal kommune gjennomfører hvert år en medarbeiderundersøkelse blant sine ansatte. Undersøkelsen i 2014 ble avviklet i september og oktober og gjennomført

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm For hvert utsagn, velg svaralternativet som best beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF FORSIDE 1/36 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever

Detaljer

Staten som attraktiv arbeidsgiver

Staten som attraktiv arbeidsgiver Staten som attraktiv arbeidsgiver Istockphoto Jon Inge Grønningsæter Arbeidsgiverpolitisk avdeling Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forgubbingsutfordringen 16 14 12 10 8 6 4 2 0 < 25 år 25-29

Detaljer

Bibliotekmøtet i Nordland, 2 juni, Rica Hotell Bodø. «Medarbeiderskap og lederskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate ledere»

Bibliotekmøtet i Nordland, 2 juni, Rica Hotell Bodø. «Medarbeiderskap og lederskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate ledere» Bibliotekmøtet i Nordland, 2 juni, Rica Hotell Bodø «Medarbeiderskap og lederskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate ledere» Viktige fokusområder for god ledelse Resultatfokus Hvor er vi,

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Medarbeidersamtale i ledelse

Medarbeidersamtale i ledelse Medarbeidersamtale i ledelse Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med samtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 3 3.5 Utviklingsmål

Detaljer

file://c:\documents and Settings\hmsk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK...

file://c:\documents and Settings\hmsk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK... Side 1 av 7 Spørreskjema: ABCDEF Bakgrunnsinformasjon Kvinne Mann Kjønn: under 30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år over 60 år Alder: under 1 år 1-5 år 5-10 år over 10 år Hvor lenge har du vært tilsatt i HiST?

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE Innhold Medarbeiderundersøkelsen 2016... 3 1.1. Endringer... 3 Undersøkelsen... 3 2. 10Faktor... 4 2.1. Kort om 10Faktor... 4 3. Hvem, hva og hvor mange ifht 10Faktor?... 5 3.1. Kjønnsfordeling... 5 3.2.

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Vedlegg 1: Kulturledelse, forventningsledelse og forventningsstrateg

Vedlegg 1: Kulturledelse, forventningsledelse og forventningsstrateg VEDLEGG Vedlegg 1: Kulturledelse, forventningsledelse og forventningsstrateg Vedlegg 2: Modell for kundeorientert strategi Vedlegg 3: Spørreskjema til ansatte ved Britannia Hotel Spørreskjema til ansatte

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2011

Medarbeiderundersøkelsen 2011 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Lillehammer kommune samlet Generelt Gjennomført 26.9.2011 31.10. 2011(5 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Nr. 1 januar 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 29 HOVEDRESULTATER Rekordhøy deltakelse og gode resultater Aldri før har så mange svart på medarbeiderundersøkelsen i Stavanger kommune. Svarprosenten på 73,5 %

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. Indre Østfold kommune

Arbeidsgiverpolitikk. Indre Østfold kommune Arbeidsgiverpolitikk Indre Østfold kommune 2020-2030 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Visjon og verdigrunnlag... 2 2.1 Visjon... 3 2.2 Verdier... 3 3. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer... 3 3.1

Detaljer

Vi i Drammen. Plattform for arbeidsgiver og medarbeidere i Drammen Kommune

Vi i Drammen. Plattform for arbeidsgiver og medarbeidere i Drammen Kommune Vi i Drammen Plattform for arbeidsgiver og medarbeidere i Drammen Kommune Innhold Bakgrunn... 3 Kunnskapsdeling... 3 Ledelse og Medarbeiderskap... 3 Innovasjon og digitalisering... 5 Heltid, rekruttering

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer