A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)"

Transkript

1 Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er delt i A) Effekt av omstillingene 1-8, B) Arbeidsmiljø og involvering 9-15 C) Evaluering av ledelse og tillitsvalgte og D) Bakgrunnsdata A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) 1. På hvilken måte tror du omstillingene vil påvirke behandlingen av dine pasienter på kort sikt (1-2 år)? 1 Kraftig bedring 0,0 % 0 2 Bedring 3,0 % 23 3 Ingen endring 31,4 % Forverring 51,1 % Kraftig forverring 8,9 % 68 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 5,6 % 43 Total På hvilken måte tror du omstillingene vil påvirke behandlingen av dine pasienter på lang sikt (5-10 år)? 1 Kraftig bedring 0,7 % 5 2 Bedring 13,8 % Ingen endring 27,5 % Forverring 35,0 % Kraftig forverring 7,2 % 55 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 15,9 % 121 Total Hvordan har omstillingene påvirket kvaliteten på pasientforløpene? 1 Kraftig bedring 0,1 % 1 2 Bedring 2,8 % 21 3 Ingen endring 24,4 % Forverring 52,6 % Kraftig forverring 12,6 % 96 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 7,5 % 57 Total Hvordan har omstillingene påvirket muligheten for å arbeide effektivt? 1 Kraftig bedring 0,0 % 0 2 Bedring 1,6 % 12 3 Ingen endring 27,4 % Forverring 54,7 % Kraftig forverring 14,4 % Vet ikke / Ikke aktuelt 2,0 % 15 Total Hvordan har omstillingene påvirket samhandling på tvers av fagmiljøer? 1 Kraftig bedring 0,3 % 2 2 Bedring 5,2 % 40 3 Ingen endring 43,6 % Forverring 37,4 % Kraftig forverring 9,8 % 75 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 3,7 % 28 Total 762

2 6. Hvordan har omstillingene påvirket samhandlingen i sykehuset? 1 Kraftig bedring 0,0 % 0 2 Bedring 3,9 % 29 3 Ingen bedring 32,9 % Forverring 44,9 % Kraftig forverring 8,2 % 62 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 10,1 % 76 Total Hvordan har omstillingene påvirket muligheten ledere på lavere nivå har til å gjøre en god jobb i sykehuset? 1 Kraftig bedring 0,0 % 0 2 Bedring 1,2 % 9 3 Ingen endring 16,8 % Forverring 50,1 % Kraftig forverring 18,3 % Vet ikke / Ikke aktuelt 13,5 % 102 Total Under følger noen spørsmål om roller og ansvar. Hvor enig eller uenig er du i påstandene under? Alternativer N 1 Jeg får den informasjonen jeg trenger for å 761 gjøre en god jobb i min stilling 2 Jeg har nok myndighet til å gjøre en god jobb i 760 min stilling 3 Jeg har tilgang til de nødvendige ressurser for 759 å gjøre en god jobb i min stilling 4 Jeg opplever at jeg verdsettes som 761 medarbeider i sykehuset 5 Dagens sykehusstruktur er mer 760 hensiktsmessig enn strukturen forut for omstillingene 6 Virksomhetsstyringen (styringen av 760 sykehusets klinikker og avdelinger) fungerer hensiktsmessig 7 Omstillingene har bidratt til klarere ledelses- og 762 ansvarslinjer 8 Samarbeidet i sykehuset fungerer bra Koordineringen av ressurser i sykehuset 758 fungerer godt 10 Pasientsikkerheten i sykehuset er godt 761 ivaretatt 11 Sykehuset drives på en effektiv måte Jeg vurderer å tre inn i lederstilling i sykehuset Jeg vurderer å slutte ved sykehuset Jeg får den informasjonen jeg trenger for å gjøre en god jobb i min stilling 1 Helt uenig 3,5 % 27 2 Ganske uenig 17,2 % Verken enig eller uenig 31,4 % Ganske enig 34,2 % Helt enig 13,0 % 99 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 0,7 % 5 Total 761

3 8.2 Jeg har nok myndighet til å gjøre en god jobb i min stilling 1 Helt uenig 6,4 % 49 2 Ganske uenig 20,8 % Verken enig eller uenig 20,5 % Ganske enig 36,8 % Helt enig 15,1 % Vet ikke / Ikke aktuelt 0,3 % Jeg har tilgang til de nødvendige ressurser for å gjøre en god jobb i min stilling 1 Helt uenig 15,5 % Ganske uenig 35,0 % Verken enig eller uenig 19,4 % Ganske enig 23,7 % Helt enig 6,2 % 47 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 0,1 % 1 Total Jeg opplever at jeg verdsettes som medarbeider i sykehuset 1 Helt uenig 10,9 % 83 2 Ganske uenig 19,8 % Verken enig eller uenig 21,7 % Ganske enig 28,6 % Helt enig 18,4 % Vet ikke / Ikke aktuelt 0,5 % 4 Total Dagens sykehusstruktur er mer hensiktsmessig enn strukturen forut for omstillingene 1 Helt uenig 38,3 % Ganske uenig 36,6 % Verken enig eller uenig 16,1 % Ganske enig 4,7 % 36 5 Helt enig 1,2 % 9 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 3,2 % Virksomhetsstyringen (styringen av sykehusets klinikker og avdelinger) fungerer hensiktsmessig 1 Helt uenig 30,4 % Ganske uenig 41,3 % Verken enig eller uenig 20,1 % Ganske enig 4,2 % 32 5 Helt enig 0,1 % 1 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 3,8 % Omstillingene har bidratt til klarere ledelses- og ansvarslinjer 1 Helt uenig 40,8 % Ganske uenig 34,1 % Verken enig eller uenig 17,7 % Ganske enig 3,8 % 29 5 Helt enig 0,8 % 6 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 2,8 % 21 Total Samarbeidet i sykehuset fungerer bra

4 1 Helt uenig 16,6 % Ganske uenig 38,6 % Verken enig eller uenig 28,7 % Ganske enig 12,9 % 98 5 Helt enig 1,2 % 9 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 2,0 % 15 Total Koordineringen av ressurser i sykehuset fungerer godt 1 Helt uenig 27,4 % Ganske uenig 40,6 % Verken enig eller uenig 23,1 % Ganske enig 3,7 % 28 5 Helt enig 0,3 % 2 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 4,9 % 37 Total Pasientsikkerheten i sykehuset er godt ivaretatt 1 Helt uenig 12,6 % 96 2 Ganske uenig 27,9 % Verken enig eller uenig 31,9 % Ganske enig 19,4 % Helt enig 4,2 % 32 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 3,9 % 30 Total Sykehuset drives på en effektiv måte 1 Helt uenig 32,2 % Ganske uenig 40,5 % Verken enig eller uenig 19,8 % Ganske enig 4,0 % 30 5 Helt enig 0,3 % 2 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 3,2 % 24 Total Jeg vurderer å tre inn i lederstilling i sykehuset 1 Helt uenig 53,4 % Ganske uenig 13,5 % Verken enig eller uenig 15,7 % Ganske enig 3,9 % 29 5 Helt enig 2,0 % 15 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 11,6 % 87 Total Jeg vurderer å slutte ved sykehuset 1 Helt uenig 18,6 % Ganske uenig 17,9 % Verken enig eller uenig 26,4 % Ganske enig 16,8 % Helt enig 12,3 % 93 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 8,0 % 61 Total 758

5 B) ARBEIDSMILJØ OG INVOLVERING 9. Beskriv arbeidsmiljøet i din seksjon/laveste organisatoriske enhet: 1 Meget godt 21,3 % Godt 43,7 % Middels godt 24,0 % Dårlig 7,4 % 56 5 Svært dårlig 2,6 % 20 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 0,9 % 7 Total Beskriv arbeidsmiljøet i din avdeling: 1 Meget godt 11,6 % 88 2 Godt 39,2 % Middels godt 31,8 % Dårlig 11,2 % 85 5 Svært dårlig 3,7 % 28 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 2,6 % 20 Total Beskriv endring i arbeidsmiljøet det siste året: 1 Kraftig forbedret 0,8 % 6 2 Bedret 13,9 % Uendret 47,5 % Forverret 29,8 % Kraftig forverret 6,3 % 48 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 1,7 % 13 Total Hvilken effekt har omstillingsprosessene på ditt arbeidsmiljø? 1 Kraftig forbedret 0,0 % 0 2 Bedret 2,8 % 21 3 Uendret 23,1 % Forverret 51,9 % Kraftig forverret 19,4 % Vet ikke / Ikke aktuelt 2,9 % 22 Total I hvilken grad informeres du av ledelsen om de pågående og forestående omstillingsprosessene? 1 I svært stor grad 2,9 % 22 2 Stor grad 21,3 % Noen grad 41,3 % Liten grad 21,9 % Svært liten grad 11,4 % 87 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 1,2 % 9 Total I hvilken grad føler du at du kan påvirke hvilke beslutninger som fattes? 1 I svært stor grad 0,3 % 2 2 Stor grad 1,4 % 11 3 Noen grad 10,8 % 82 4 Liten grad 23,9 % Svært liten grad 62,9 % Vet ikke / Ikke aktuelt 0,7 % I hvilken grad føler du deg delaktig i avgjørelsene som fattes?

6 1 I svært stor grad 0,3 % 2 2 Stor grad 1,1 % 8 3 Noen grad 12,2 % 93 4 Liten grad 25,0 % Svært liten grad 60,8 % Vet ikke / Ikke aktuelt 0,7 % 5 C) EVALUERING AV LEDELSE OG TILLITSVALGTE Sykehuset er oppdelt i klinikker. Klinikk for psykisk helse og avhengighet (PHA) har en annen organisasjonsstruktur enn øvrige klinikker, og enkelte av spørsmålene er kun stilt i denne klinikken. Spørsmål er stilt alle klinikker Spørsmål alle klinikker unntatt PHA Spørsmål kun PHA 16. Hvordan vurderer du den faglige ledelsen av sykehuset (direktørnivå, nivå 1)? Alle klinikker 1 Svært god 2,0 % 15 2 God 18,9 % Middels god 36,8 % Dårlig 16,2 % Svært dårlig 8,0 % 61 6 Vet ikke / ikke aktuelt 18,0 % Hvordan vurderer du den administrative ledelsen av sykehuset (nivå 1)? Alle klinikker 1 Svært god 0,3 % 2 2 God 9,2 % 70 3 Middels god 34,5 % Dårlig 28,5 % Svært dårlig 13,5 % Vet ikke / ikke aktuelt 14,0 % 106 Total Hvordan vurderer du sykehusets HR avdeling/hr politikk (nivå 1)? Alle klinikker 1 Svært god 0,1 % 1 2 God 3,6 % 27 3 Middels god 23,9 % Dårlig 30,5 % Svært dårlig 23,3 % Vet ikke / ikke aktuelt 18,6 % 140 Total Hvordan vurderer du den samlede utvikling av sykehuset (nivå 1)? Alle klinikker

7 1 Svært god 0,3 % 2 2 God 4,0 % 30 3 Middels god 31,8 % Dårlig 38,7 % Svært dårlig 18,6 % Vet ikke / ikke aktuelt 6,6 % 50 Total Hvordan vurderer du den faglige ledelsen av din klinikk (nivå 2)? Alle klinikker 1 Svært bra 4,6 % 35 2 Bra 23,1 % Middels bra 32,1 % Dårlig 22,2 % Svært dårlig 10,8 % 82 6 Vet ikke / ikke aktuelt 7,2 % 55 Total Hvordan vurderer du den administrative ledelsen av din klinikk (nivå 2)? Alle klinikker 1 Svært bra 1,5 % 11 2 Bra 13,5 % Middels bra 35,0 % Dårlig 26,3 % Svært dårlig 15,7 % Vet ikke / ikke aktuelt 8,1 % 61 Total Hvordan vurderer du klinikkens HR enhet/hr politikk (nivå 2)? Alle klinikker 1 Svært bra 0,7 % 5 2 Bra 6,0 % 45 3 Middels bra 25,2 % Dårlig 28,2 % Svært dårlig 21,4 % Ikke aktuelt/vet ikke 18,6 % 140 Total Hvordan vurderer du den samlede utvikling i din klinikk (nivå 2)? Alle klinikker 1 Svært bra 0,7 % 5 2 Bra 10,2 % 77 3 Middels bra 34,0 % Dårlig 34,6 % Svært dårlig 13,5 % Ikke aktuelt/vet ikke 7,0 % 53 Total Opplever du at din nærmeste tillitsvalgte representerer deg på en god måte? Alle klinikker 1 I svært stor grad 13,6 % I stor grad 40,3 % I noen grad 26,7 % I liten grad 7,2 % 55 5 I svært liten grad 5,3 % 40 6 Ikke aktuelt/vet ikke 7,0 % Opplever du at sykehusets sentrale tillitsvalgte representerer deg på en god måte? Alle klinikker

8 1 I svært stor grad 20,1 % I stor grad 44,5 % I noen grad 21,5 % I liten grad 5,4 % 41 5 I svært liten grad 1,8 % 14 6 Ikke aktuelt/vet ikke 6,7 % 51 Total Hvordan vurderer du den faglige ledelsen av din avdeling (nivå 3)? Alle klinikker unntatt PHA 1 Svært bra 10,4 % 69 2 Bra 32,9 % Middels bra 27,2 % Dårlig 18,3 % Svært dårlig 8,7 % 58 6 Ikke aktuelt/vet ikke 2,6 % 17 Total Hvordan vurderer du den administrative ledelsen av din avdeling (nivå 3)? Alle klinikker unntatt PHA 1 Svært bra 3,1 % 12 2 Bra 20,5 % 79 3 Middels bra 30,8 % Dårlig 28,2 % Svært dårlig 14,5 % 56 6 Ikke aktuelt/vet ikke 2,8 % 11 Total Hvordan vurderer du den samlede utvikling av din avdeling (nivå 3)? Alle klinikker unntatt PHA 1 Svært bra 4,5 % 30 2 Bra 19,2 % Middels bra 33,9 % Dårlig 29,0 % Svært dårlig 10,7 % 71 6 Ikke aktuelt/vet ikke 2,7 % 18 Total Opplever du at avdelingsledelsen er tilgjenglig/tilstede i det daglige arbeidet (nivå 3)? Alle klinikker unntatt PHA 1 I svært stor grad 7,5 % 50 2 I stor grad 18,6 % I noen grad 25,9 % I liten grad 22,6 % I svært liten grad 24,1 % Vet ikke 1,4 % 9 Total Hvordan vurderer du den faglige ledelsen av din seksjon (nivå 4)? Alle klinikker unntatt PHA 1 Svært god 17,4 % God 36,0 % Middels god 21,6 % Dårlig 10,7 % 71 5 Svært dårlig 5,1 % 34 6 Vet ikke / ikke aktuelt 9,2 % 61 Total 662

9 31. Hvordan vurderer du den administrative ledelsen av din seksjon (nivå 4)? Alle klinikker unntatt PHA 1 Svært god 11,3 % 75 2 God 27,8 % Middels god 28,2 % Dårlig 16,3 % Svært dårlig 6,8 % 45 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 9,7 % 64 Total Hvordan vurderer du den samlede utvikling av din seksjon (nivå 4)? Alle klinikker unntatt PHA 1 Svært god 7,0 % 46 2 God 27,0 % Middels god 30,5 % Dårlig 20,6 % Svært dårlig 6,4 % 42 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 8,4 % 55 Total Opplever du at seksjonsledelsen er tilgjengelig/tilstede i det daglige arbeidet (nivå 4)? Alle klinikker unntatt PHA 1 I svært stor grad 21,0 % I stor grad 29,8 % I noen grad 21,1 % I liten grad 9,7 % 64 5 I svært liten grad 9,7 % 64 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 8,7 % 57 Total Hvordan vurderer du den faglige utvikling av din enhet (nivå 5)? Alle klinikker unntatt PHA 1 Svært god 9,2 % 60 2 God 33,1 % Middels god 20,8 % Dårlig 10,8 % 71 5 Svært dårlig 3,2 % 21 6 Vet ikke/ikke aktuelt/har ikke nivå 5 22,9 % 150 Total Hvordan vurderer du den administrative ledelsen av din enhet (nivå 5)? Alle klinikker unntatt PHA 1 Svært god 6,7 % 8 2 God 40,0 % 48 3 Middels god 27,5 % 33 4 Dårlig 14,2 % 17 5 Svært dårlig 6,7 % 8 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 5,0 % 6 Total Hvordan vurderer du den samlede utvikling av din enhet (nivå 5)? Alle klinikker unntatt PHA 1 Svært god 5,8 % 7 2 God 25,0 % 30 3 Middels god 36,7 % 44 4 Dårlig 15,0 % 18 5 Svært dårlig 12,5 % 15 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 5,0 % 6 Total Opplever du at enhetsleder er tilgjengelig/tilstede i det daglige arbeidet (nivå 5)? Alle klinikker unntatt PHA

10 1 I svært stor grad 12,6 % 15 2 I stor grad 44,5 % 53 3 I noen grad 19,3 % 23 4 I liten grad 4,2 % 5 5 I svært liten grad 14,3 % 17 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 5,0 % 6 Total Hvordan vurderer du den faglige ledelsen av din avdeling (nivå 3)? Kun PHA 1 Svært god 50,0 % 1 2 God 50,0 % 1 3 Middels god 0,0 % 0 4 Dårlig 0,0 % 0 5 Svært dårlig 0,0 % 0 6 Vet ikke / ikke aktuelt 0,0 % 0 Total Hvordan vurderer du den faglige ledelsen av ditt senter (nivå 3)? Kun PHA 1 Svært god 6,3 % 4 2 God 38,1 % 24 3 Middels god 27,0 % 17 4 Dårlig 14,3 % 9 5 Svært dårlig 6,3 % 4 6 Vet ikke / ikke aktuelt 7,9 % 5 Total Hvordan vurderer du den administrative ledelsen av ditt senter (nivå 3)? Kun PHA 1 Svært god 3,2 % 2 2 God 22,2 % 14 3 Middels god 39,7 % 25 4 Dårlig 14,3 % 9 5 Svært dårlig 7,9 % 5 6 Vet ikke / ikke aktuelt 12,7 % 8 Total Hvordan vurderer du den samlede utvikling av ditt senter (nivå 3)? Kun PHA 1 Svært god 3,2 % 2 2 God 22,2 % 14 3 Middels 38,1 % 24 4 Dårlig 22,2 % 14 5 Svært dårlig 6,3 % 4 6 Vet ikke / ikke aktuelt 7,9 % 5 Total Opplever du at senterledelsen er tilgjengelig/tilstede i det daglige arbeidet (nivå 3)? Kun PHA 1 I svært stor grad 3,2 % 2 2 I stor grad 9,5 % 6 3 I noen grad 23,8 % 15 4 I liten grad 27,0 % 17 5 I svært liten grad 33,3 % 21 6 Vet ikke / ikke aktuelt 3,2 % 2 Total 63

11 43. Hvordan vurderer du den faglige ledelsen i din organisatoriske enhet (laveste nivå)? Kun PHA 1 Svært god 15,9 % 10 2 God 46,0 % 29 3 Middels god 20,6 % 13 4 Dårlig 9,5 % 6 5 Svært dårlig 3,2 % 2 6 Vet ikke / ikke aktuelt 4,8 % 3 Total Hvordan vurderer du den administrative ledelsen i din organisatoriske enhet? Kun PHA 1 Svært god 12,7 % 8 2 God 50,8 % 32 3 Middels god 19,0 % 12 4 Dårlig 7,9 % 5 5 Svært dårlig 6,3 % 4 6 Vet ikke / ikke aktuelt 3,2 % 2 Total Hvordan vurderer du den samlede utvikling av din organisatoriske enhet? Kun PHA 1 Svært god 11,3 % 7 2 God 41,9 % 26 3 Middels god 29,0 % 18 4 Dårlig 12,9 % 8 5 Svært dårlig 3,2 % 2 6 Vet ikke / ikke aktuelt 1,6 % 1 Total Opplever du at nærmeste leder er tilgjengelig/tilstede i det daglige arbeidet? Kun PHA 1 I svært stor grad 37,7 % 23 2 I stor grad 39,3 % 24 3 I noen grad 16,4 % 10 4 I liten grad 4,9 % 3 5 I svært liten grad 0,0 % 0 6 Vet ikke / ikke aktuelt 1,6 % 1 Total Klinikken du arbeider ved står foran en større reorganisering. Er du kjent med hvordan den nye organiseringen ser ut? Kun PHA 1 Ja 31,3 % 20 2 I noen grad 53,1 % 34 3 Nei 15,6 % 10 4 Vet ikke / ikke aktuelt 0,0 % 0 Total Har du vært involvert i arbeidet med den nye organisasjonsstrukturen? Kun PHA 1 I svært stor grad 0,0 % 0 2 I stor grad 0,0 % 0 3 I noen grad 20,3 % 13 4 I liten grad 21,9 % 14 5 I svært liten grad 57,8 % 37 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 0,0 % 0 Total Vil reorganiseringen føre til bedrede ledelses- og ansvarslinjer? Kun PHA

12 1 I svært stor grad 1,7 % 1 2 I stor grad 8,3 % 5 3 I noen grad 15,0 % 9 4 I liten grad 21,7 % 13 5 I svært liten grad 18,3 % 11 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 35,0 % 21 Total Vil reorganiseringen styrke stedlig ledelse i din enhet? Kun PHA 1 I svært stor grad 1,6 % 1 2 I stor grad 3,1 % 2 3 I noen grad 12,5 % 8 4 I liten grad 26,6 % 17 5 I svært liten grad 25,0 % 16 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 31,3 % 20 Total 64 D) BAKGRUNNSDATA Sykehuset er oppdelt i klinikker. Klinikk for psykisk helse og avhengighet (PHA) har en annen organisasjonsstruktur enn øvrige klinikker, og enkelte av spørsmålene er kun stilt i denne klinikken. HLK klinikken er notert i merknadsfeltet og ikke med i oversikten (30) Spørsmål 51-52er stilt alle klinikker Spørsmål er stilt kun PHA - klinikken Spørsmål alle klinikker unntatt PHA 51. Ved hvilken klinikk arbeider du? 1 Psykisk helse og avhengighet 8,7 % 64 2 Medisinsk klinikk 11,3 % 83 3 Klinikk for kirurgi og nevrofag 18,6 % Kvinne- og barneklinikken 13,7 % Kreft-, kirurgi- og transplantasjon 16,6 % Akuttklinikken 10,5 % 77 7 Klinikk for diagnostikk og intervensjon 20,4 % Oslo sykehusservice 0,3 % 2 Total Hva er ditt hovedarbeidssted? 1 Ullevål 43,4 % Rikshospitalet 36,1 % Radiumhospitalet 9,9 % 75 4 Aker 4,7 % 36 5 Annet 5,9 % 45

13 53. Er din nærmest leder på nivå 4 eller 5 eller 6? Kun PHA 1 Nivå 4 45,3 % 29 2 Nivå 5 37,5 % 24 3 Nivå 6 4,7 % 3 4 Vet ikke / ikke aktuelt 12,5 % 8 Total Er det stedlig klinikkledelse ved ditt hovedarbeidssted (nivå 2)? Kun PHA Med "stedlig" ledelse forstår vi ledelsen av seksjonen, avdelingen eller klinikken har hovedarbeidssted samme sted som den ansatte. Med ledelse mener vi her fag, økonomi og personalansvar. 1 Ja 39,1 % 25 2 Nei 50,0 % 32 3 Delvis 6,3 % 4 4 Ikke aktuelt / vet ikke 4,7 % 3 Total Er det stedlig senterledelse ved ditt hovedarbeidssted (nivå 3) (evt. avdeling for forskning og utvikling)? Kun PHA 1 Ja 25,4 % 16 2 Nei 65,1 % 41 3 Delvis 3,2 % 2 4 Vet ikke / ikke aktuelt 6,3 % 4 Total Er det stedlig nivå 4 ledelse ved ditt hovedarbeidssted (nivå under senter)? Kun PHA 1 Ja 70,3 % 45 2 Nei 18,8 % 12 3 Delvis 7,8 % 5 4 Vet ikke / ikke aktuelt 3,1 % 2 Total Er det stedlig nivå 5 ledelse ved ditt hovedarbeidssted? Kun PHA 1 Ja 60,9 % 39 2 Nei 12,5 % 8 3 Delvis 1,6 % 1 4 Ikke aktuelt / Vet ikke 25,0 % 16 Total De ulike nivåene i sykehusets organisasjonsstruktur benevnes med Nivå 1-5 hvor direktør tilsvarer nivå 1, klinikk nivå 2, avdeling nivå 3, seksjon nivå 4 og eventuelt enhet nivå 5. Er din nærmeste leder på nivå 4 eller 5? Alle klinikker unntatt PHA 1 Nivå 4 (seksjon) 67,8 % Nivå 5 (enhet) 18,3 % Annet/Ikke aktuelt 13,9 % 93 Total Er det stedlig klinikkledelse ved ditt hovedarbeidssted (nivå 2)? Alle klinikker unntatt PHA Med "stedlig ledelse" forstår vi at ledelsen av seksjonen, avdelingen eller klinikken har hovedarbeidssted samme sted som den ansatte. Med ledelse mener vi her fag, økonomi og personalansvar. 1 Ja 22,0 % Nei 56,7 % Delvis 13,0 % 86 4 Ikke aktuelt/vet ikke 8,3 % 55 Total 663

14 60. Er det stedlig avdelingsledelse ved ditt hovedarbeidssted (nivå 3)? Alle klinikker unntatt PHA 1 Ja 40,8 % Nei 34,8 % Delvis 21,0 % Ikke aktuelt/vet ikke 3,3 % 22 Total Er det stedlig seksjonsledelse ved ditt hovedarbeidssted (nivå 4)? Alle klinikker unntatt PHA 1 Ja 63,5 % Nei 16,9 % Delvis 13,9 % 93 4 Ikke aktuelt/vet ikke 5,7 % 38 Total Er det stedlig enhetsledelse ved ditt hovedarbeidssted (nivå 5)? Alle klinikker unntatt PHA 1 Ja 63,6 % 77 2 Nei 22,3 % 27 3 Delvis 10,7 % 13 4 Ikke aktuelt/vet ikke 3,3 % 4 Total 121

23.05.2013 15:00 QuestBack eksport - Medarbeiderundersøkelse ved OUS 2013

23.05.2013 15:00 QuestBack eksport - Medarbeiderundersøkelse ved OUS 2013 Medarbeiderundersøkelse ved OUS 2013 Publisert fra 12.03.2013 til 20.05.2013 766 respondenter (766 unike) 1. Ved hvilken klinikk arbeider du? 1 Psykisk helse og avhengighet 8,7 % 64 2 Medisinsk klinikk

Detaljer

STUDIELISTE Inven2 AS, 11. april 2014

STUDIELISTE Inven2 AS, 11. april 2014 M52162 Økonomisk avslutning HLK HJERTE, LUNGE OG KARKLINIKKEN M52171 Klinsk regnskapsrapport sendt HLK HJERTE, LUNGE OG KARKLINIKKEN M52263 Økonomisk oppfølging A HUS M52274 Økonomisk oppfølging KKT KLINIKK

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Inge.J.Solheim Seniorrådgiver savdelingen 7.nov 2012 Forankring av beredskapsarbeidet i ledelsen 1 Innhold: Helseberedskap: grunnlag og rollefordeling Forankring

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver AB

Trivsel og arbeidsoppgaver AB Trivsel og arbeidsoppgaver For hvert utsagn, velg beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert av selve jobben. Jeg opplever at jeg får brukt

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2015 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: SAK 83/2015 ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm For hvert utsagn, velg svaralternativet som best beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Tilpasse virksomhet til Dag 4 Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Flaskehalser i pakkeforløp. Morten Tandberg Eriksen Avdelingsleder Avdeling for gastro- og barnekirurgi Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken

Flaskehalser i pakkeforløp. Morten Tandberg Eriksen Avdelingsleder Avdeling for gastro- og barnekirurgi Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken Flaskehalser i pakkeforløp Morten Tandberg Eriksen Avdelingsleder Avdeling for gastro- og barnekirurgi Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken Pasientforløp Pakkeforløpenes «100 dager» er snart gått.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for 1 - OUS Samlet Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK)

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) Klinikk Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) 1. Nøkkeltall for klinikken: Brutto årsverk 2011 790 Antall DRG poeng 2011 Prognose Budsjett Brutto årsverk innenfor budsjett 730 i 2012 1 29 824 28 868 Antall

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

AKAN og BHT s rolle, rusmiddeltesting. Disposisjon:

AKAN og BHT s rolle, rusmiddeltesting. Disposisjon: AKAN og BHT s rolle, rusmiddeltesting. Disposisjon: Oslo universitetssykehus AKAN-tall i typisk BHT Helsetilsynet, nøkkeltall AKAN + BHT = Sant? HR, ledere og AKANkontakt(-er) AKANavtale dette bør med

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Sykehusets hovedoppgaver

Sykehusets hovedoppgaver Oslo universitetssykehus, februar 2017 Sykehusets hovedoppgaver Pasientbehandling Forskning Utdanning av helsepersonell Pasient- og pårørendeopplæring Oslo universitetssykehus Består av tidligere Rikshospitalet,

Detaljer

Sykehusets hovedoppgaver

Sykehusets hovedoppgaver OUS, juli 2016 Sykehusets hovedoppgaver Pasientbehandling Forskning Utdanning av helsepersonell Pasient og pårørendeopplæring Oslo universitetssykehus Består av tidligere Rikshospitalet, Radiumhospitalet,

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler/dir.tlf.: Dato: 2016/

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler/dir.tlf.: Dato: 2016/ Innspillpunkt 1 Arbeidsgruppe Oppfølging av nasjonal helse- og sykehusplan Stedlig ledelse V/Viseadministrerende direktør Marit Lind Universitetssykehuset Nord-Norge HF Deres ref: Vår ref: Saksbehandler/dir.tlf.:

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fusjon og fisjon videreutvikling og tilpassing av organisasjonsendringer i AMF. Nasjonalt topplederprogram.

Utviklingsprosjekt: Fusjon og fisjon videreutvikling og tilpassing av organisasjonsendringer i AMF. Nasjonalt topplederprogram. Utviklingsprosjekt: Fusjon og fisjon videreutvikling og tilpassing av organisasjonsendringer i AMF Nasjonalt topplederprogram Jan Rødal, Oslo, 31/3-2015 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Pasientorientert organisering

Pasientorientert organisering Pasientorientert organisering Administrerende direktør Torbjørn Aas Helse Nord Trøndelag 24. oktober 2017 Min bakgrunn Noen ord om ledelse Utfordringsbilde Pasientorientert organisering i Helse Nord Trøndelag

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Nærhetsbehov slik vurdert av klinikkene i spørreundersøkelsen

Nærhetsbehov slik vurdert av klinikkene i spørreundersøkelsen Sterilen Karen Kardiologisk Lungeen Thoraxkirurgisk AKUTTKLINIKKEN AKU - Akuttmottak 4 0 2 2 3 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 0 1 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 AKU - Avdeling for anestesiologi

Detaljer

Lovlig journalbruk Oppslag i og bruk av pasientjournalen

Lovlig journalbruk Oppslag i og bruk av pasientjournalen Lovlig journalbruk Oppslag i og bruk av pasientjournalen Stab fag og pasientsikkerhet Seksjon for personvern og informasjonssikkerhet OPPSLAG I OG BRUK AV PASIENTJOURNALEN Journalen er et viktig verktøy

Detaljer

Hvordan måle ledere i kommunikasjon? 23.04.2010; Tor Ingebrigtsen og Hilde Pettersen

Hvordan måle ledere i kommunikasjon? 23.04.2010; Tor Ingebrigtsen og Hilde Pettersen Hvordan måle ledere i kommunikasjon? 23.04.2010; Tor Ingebrigtsen og Hilde Pettersen Agenda Hvorfor kommunikasjon som måleparameter? Kommunikasjon i UNNs omstillingsprosess Dialogavtalen med lederne Målområder

Detaljer

Endringsoppgave: Oppgavefordeling og omorganisering mellom to enheter i Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus

Endringsoppgave: Oppgavefordeling og omorganisering mellom to enheter i Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus Endringsoppgave: Oppgavefordeling og omorganisering mellom to enheter i Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus Nasjonalt topplederprogram Trude Fixdal Oslo 9.3.16 1. Bakgrunn og

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning Lokale brukerundersøkelse høsten 2014 fylkessammenligning Hovedspørsmål - Jeg blir møtt med respekt når jeg henvender meg til NAV-kontoret 1 536 3 313 2 766 1 523 1 838 1 759 1 521 864 1 029 3 007 2 935

Detaljer

Er Pakkeforløpet svaret?

Er Pakkeforløpet svaret? Er Pakkeforløpet svaret? Every system is perfectly designed to get exactly the results it gets Paul Batalden Center for Evaluative Clinical Sciences, Dartmouth Øyvind Antonsen Seniorrådgiver Enhet for

Detaljer

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Styresak 59/2013: Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Møtedato: 27.08.13 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet Bakgrunn Det vises til styresak 50/2013

Detaljer

Hjernekraftverk Hjernekraft er Forskerforbundets kampanje for realisering av kunnskapsnasjonen Norge.

Hjernekraftverk Hjernekraft er Forskerforbundets kampanje for realisering av kunnskapsnasjonen Norge. Forskerforbundet ved Ous Årsberetning 2013 Forskerforbundets styremedlemmer har siden årsmøtet i 2013 bestått av følgende personer: Styremedlemmer Are Hugo Pripp (Oslo sykehusservice) Kjersti Brusegard

Detaljer

Opplæring i FKI prosjektet

Opplæring i FKI prosjektet Superbrukerforum 5. september 2012 Opplæring i FKI prosjektet Åse Lindersen, Ansvarlig for opplæring i FKI prosjektet 1 Opplæring Hvordan er opplæringen organisert Ansvarlig for opplæring Opplæringsressurser

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer

Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikkens og. Operasjons- og

Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikkens og. Operasjons- og Sak: Utredning av 14 mulige organisasjonsendringer etter LUO Mandat, prosess og beslutning II Til: Direktørens ledergruppe, ansatte og tillitsvalgte UNN HF Fra: Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen/rådgiver

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Innføring av internkontrollsystem for Psykiatrisk avdeling Blakstad. Nasjonalt topplederprogram. Carsten J. Bjerke.

Innføring av internkontrollsystem for Psykiatrisk avdeling Blakstad. Nasjonalt topplederprogram. Carsten J. Bjerke. Innføring av internkontrollsystem for Psykiatrisk avdeling Blakstad Nasjonalt topplederprogram Carsten J. Bjerke Asker, 2011-11-4 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Blakstad sykehus ble

Detaljer

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid?

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Frequency Valid Valid Ja

Detaljer

Virksomhetsplan 2012

Virksomhetsplan 2012 Virksomhetsplan 2012 Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til våre pasienter når de trenger det; uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn eller økonomi. Våre Verdier: åpen, lærende og

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

Langsiktig mål for SSHF

Langsiktig mål for SSHF for SSHF Kap: Tema: : Trygghet når du trenger det mest 6.1 Pasientens helsetjeneste - brukertilfredshet SSHFs pasienter medvirker aktivt i egen behandling og oppfølging 6.2 6.3 Pasientbehandling - faglig

Detaljer

RISIKOVURDERING. Ansvarlig: Seksjonsleder Randi Ottestad Iversen. Risikoreduserende tiltak

RISIKOVURDERING. Ansvarlig: Seksjonsleder Randi Ottestad Iversen. Risikoreduserende tiltak Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fra 20.06.15, dialyse, medisinsk og kirurgiskortopedisk poliklinikk, Pasientskade Pasientsikkerhet 1 Rjukan sykehus mangler relevant, forsvarlig medisinskhelsefaglig

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 29. september 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 100/2011: 1. Budsjettskriv til klinikker og

Detaljer

Årsplan 2011 for styret Oslo universitetssykehus HF

Årsplan 2011 for styret Oslo universitetssykehus HF Side 1 av5 Torsdag o Presentasjon fra Senter for 17. februar fremragende forskning (SFF) Økonomi, mål, drift og Protokoll Ledelsens gjennomgang 3 tertial 2010 Aktivitets- og økonomirapport for desember

Detaljer

Lønns-og karriereutvikling for teknisk/administrativt personale. Jon Iddeng, fagpolitisk avdeling UiS 21/11-2013

Lønns-og karriereutvikling for teknisk/administrativt personale. Jon Iddeng, fagpolitisk avdeling UiS 21/11-2013 Lønns-og karriereutvikling for teknisk/administrativt personale Jon Iddeng, fagpolitisk avdeling UiS 21/11-2013 Den typiske FFTAer. Kvinne i 40-åra Fast ansatt som rådgiver ved et universitet Mastergrad/hovedfag

Detaljer

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet.

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet. Godkjent 12.10.11 Møtereferat Møtetema: Brukerrådet Dato møte: 22. september 2011 Tid og sted: Kl. 09.00-13.00, Søsterhjemmet, Ullevål Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen

Detaljer

Brukerundersøkelse PASIENT

Brukerundersøkelse PASIENT KODE Brukerundersøkelse PASIENT Utarbeidet av Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital Hei, Vi ønsker å bli flinkere i jobben vår, og ønsker derfor å stille deg noen spørsmål. Spørsmålene

Detaljer

Lærings- og mestringstilbud KKT

Lærings- og mestringstilbud KKT Lærings- og mestringstilbud KKT Feil valuta Når jeg ser deg ligge der i senga kommer minnene fra forrige ferie Det hjelper lite å ha lommene fulle av norske kroner når US dollar er gjeldende valuta Nå

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør stab pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: SAK 43/2015 OPPFØLGING AV KONSERNREVISJONENS ANBEFALINGER I HJERTE-, LUNGE-

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon og pasientmedvirkning

Detaljer

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette?

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? Vedlegg 1 Spørreskjema verneombud 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? 1: Hovedsak i bygg 2: Hovedsak i anlegg 3: Det varierer HVIS 2 ELLERE 3 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Jobber du i hovedsak

Detaljer

MØTEREFERAT GODKJENT REFERAT

MØTEREFERAT GODKJENT REFERAT Oslo universitetssykehus HF MØTEREFERAT GODKJENT REFERAT Møtenavn: Brukerutvalget Dato dok: 15.12. Postadresse: Trondheimsveien 235 0514 Oslo Sentralbord: 02770 Org.nr: NO 993 467 049 MVA www.oslo universitetssykehus.no

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Sykehusets hovedoppgaver

Sykehusets hovedoppgaver Oslo universitetssykehus, sept 2016 Sykehusets hovedoppgaver Pasientbehandling Forskning Utdanning av helsepersonell Pasient og pårørendeopplæring Oslo universitetssykehus Består av tidligere Rikshospitalet,

Detaljer

Høringssvar fra NSF Sykehuset Namsos.

Høringssvar fra NSF Sykehuset Namsos. NSF har nå diskutert høringsutkastet. Vi har hatt medlemsmøte, og utvalgsmøte blant tillitsvalgte, og kommet frem til følgende: Slik vi ser det er vi usikker på hvilken organiseringsmodell som er best,

Detaljer

Fra null til flere hundre. Oppbygging av dialysepost på Bærum Sykehus, Norge

Fra null til flere hundre. Oppbygging av dialysepost på Bærum Sykehus, Norge Fra null til flere hundre Oppbygging av dialysepost på Bærum Sykehus, Norge Bakgrunn Behov Pr august 2009 var det ca 30 pasienter fra Asker og Bærums nedslagsområde som gikk i dialyse ved Rikshospitalet

Detaljer

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene.

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. PROTOKOLL FRA DRØFTINGSMØTE Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. Hjemmel: HA 31 Dato: 12. Mai 2010 Tilstede: Fra arbeidsgiver: Fra organisasjonene: Viseadministrerende

Detaljer

Nettverksarbeidet ved OUS

Nettverksarbeidet ved OUS Nettverksarbeidet ved OUS Nettverksleder/prosjektkoordinator Carin Granlund Enhet for utprøvende kreftbehandling Seksjon for klinisk kreftforskning og kompetanseutvikling Agenda Bakgrunn Formål og organisering

Detaljer

Arbeidsbetingelser og partssamarbeid i sykehussektoren - ledere

Arbeidsbetingelser og partssamarbeid i sykehussektoren - ledere Arbeidsbetingelser og partssamarbeid i sykehussektoren - ledere Q1: Er sykehuset du er ansatt ved offentlig eller privat? Offentlig Privat Note: if you have answered/chosen item [1] in question 1, skip

Detaljer

Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt. Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram Siren Hoven Avdelingsleder Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Universitetssykehuset

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. September Vedlegg 1 til styresak 113/2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. September Vedlegg 1 til styresak 113/2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Vedlegg 1 til styresak 113/2011 Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning September 2011 Gruppe Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. mai 2016 Saksbehandler: Vedlegg: Direksjonssekretær Sakliste SAK 36/2016 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

Kundeundersøkelse 2012 - Total

Kundeundersøkelse 2012 - Total Kundeundersøkelse 2012 - Total Totalt antall besvarelser: 166 Hvor lenge har du vært kunde av Schløsser Møller Kulde AS? 6 måneder eller mindre Mer enn 6 måneder og mindre enn et år 1-3 år Mer enn 3 år

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 33/2011. Februar 2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 33/2011. Februar 2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 33/2011 Februar 2011 Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om andre

Detaljer

MRAND consulting. Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Hvordan hørte du om dette kurset?

MRAND consulting. Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Hvordan hørte du om dette kurset? 1 Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Ditt telefon nr. og Din epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning August 2011 Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus HF Rapportering august 2011 Denne periode

Detaljer

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost 1 Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en bevisstgjøringsprosess

Detaljer

Framstå slik du ønsker NSFs 4. nasjonale lederkonferanse Gardermoen,

Framstå slik du ønsker NSFs 4. nasjonale lederkonferanse Gardermoen, 1 Framstå slik du ønsker NSFs 4. nasjonale lederkonferanse Gardermoen, 29.9.2017 Bente Lüdemann, avdelingsleder, Akuttklinikken OUS, Cecilie Brosstad, enhetsleder, Ortopedisk klinikk OUS 2 To ledere fra

Detaljer

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 17.06.13)

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 17.06.13) Oslo universitetssykehus HF Klinikk psykisk helse og avhengighet Seksjon personlighetspsykiatri Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 17.06.13) Tlf. ekspedisjon: 22 11 83 75 Org.nr:

Detaljer

Retningslinjer for arrangementer i regi av LHL

Retningslinjer for arrangementer i regi av LHL Retningslinjer for arrangementer i regi av LHL 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for arrangementer

Detaljer

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende 1 Vi trenger deg og dine erfaringer! En viktig oppgave for hver klinikk ved sykehuset er å gi god

Detaljer

Cumulative. Valid. Percent. Percent. Cumulative. Valid Percent. Percent

Cumulative. Valid. Percent. Percent. Cumulative. Valid Percent. Percent Frequency Kommune Cumulative Askim 5 6,6 6,6 6,6 Halden 10 13,2 13,2 19,7 Eidsberg 8 10,5 10,5 30,3 Rygge 11 14,5 14,5 44,7 Hvaler 21 27,6 27,6 72,4 Moss 6 7,9 7,9 80,3 Sarpsborg 15 19,7 19,7 100,0 100,0

Detaljer

Undersøkelse om forenkling 2015. Gjennomført for NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen

Undersøkelse om forenkling 2015. Gjennomført for NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen Undersøkelse om forenkling 2015 Gjennomført for NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen Om utvalget Bransje (antall) Ansatte (antall) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 90 89 365 27 31 200 500 450 400 350

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16

Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16 Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16 Bakgrunn henvendelse fra Pasient- og brukerombudet «Ombudene har i en årrekke tatt opp at pasientene bør få tilbud om å

Detaljer

Mini-metodevurdering. - beslutningsprosessen. Karin Borgen Spesialrådgiver Stab medisin, helsefag og utvikling Oslo universitetssykehus

Mini-metodevurdering. - beslutningsprosessen. Karin Borgen Spesialrådgiver Stab medisin, helsefag og utvikling Oslo universitetssykehus Mini-metodevurdering - beslutningsprosessen Karin Borgen Spesialrådgiver Stab medisin, helsefag og utvikling Oslo universitetssykehus Arbeidet med mini-metodevurdering i Oslo universitetssykehus - hovedelementer

Detaljer

Kartlegging av hvilke arbeidsoppgaver som endres eller faller bort, og hvilke oppgaver som flyttes til annet arbeidssted på det nye universitetet.

Kartlegging av hvilke arbeidsoppgaver som endres eller faller bort, og hvilke oppgaver som flyttes til annet arbeidssted på det nye universitetet. Plan for innplasseringer og omstillingssamtaler (når organisasjons- og bemanningsplan foreligger) Kartlegging av hvilke arbeidsoppgaver som endres eller faller bort, og hvilke oppgaver som flyttes til

Detaljer

Organisasjonsutvikling 2016 Beslutningsgrunnlag, del oktober 2016

Organisasjonsutvikling 2016 Beslutningsgrunnlag, del oktober 2016 Organisasjonsutvikling 2016 Beslutningsgrunnlag, del 2 04. oktober 2016 Kvifor OU? 04.10.2016 2 Hovudbodskap Organisasjonsutviklinga skal gjere helseføretaket betre rusta til å skape pasienten si helseteneste

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus i universitetssykehus Hvordan støtte opp om kliniske forskning? Peder Heyerdahl Utne Avdeling for forskningsadministrasjon, Oslo universitetssykehus Administrerende direktør Bjørn Erikstein Økonomi, juridisk

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Utkast til Prosjektskisse

Utkast til Prosjektskisse Utkast til Fellesprosjekt mellom Aker universitetssykehus HF (AUS) Rikshospitalet HF (RH) og Ullevål universitetssykehus HF (UUS) for fellesorganisering av de ikke-medisinske tjenester (IMT) 7. desember,

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus PasOpp 2007 Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus Høst 2007 Hensikten med undersøkelsen Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan pasienter med en kreftdiagnose vurderer

Detaljer

Kultur for helhet. Handlingsplan Sørlandet sykehus HF

Kultur for helhet. Handlingsplan Sørlandet sykehus HF Kultur for helhet Handlingsplan 09.05.2012 Sørlandet sykehus HF Planen gjelder for perioden: 2012 2014 1 Innledning og målsetninger I Strategiplanen for 2012-2014 ble det vedtatt at Kultur for Helhet er

Detaljer

Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling. Felles mål, fremtidens løsninger Læringsnettverk for pasientforløp i kommunene

Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling. Felles mål, fremtidens løsninger Læringsnettverk for pasientforløp i kommunene Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling Felles mål, fremtidens løsninger Læringsnettverk for pasientforløp i kommunene disposisjon Bakteppe, i vår tid Implementering, en utfordring Læringsnettverk

Detaljer

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Hvordan få kontroll over kjemikaliene på Oslo universitetssykehus HF. Hvilke utfordringer har man og hvordan kan de best løses. Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Oslo

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner:

Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner: Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner: Staber Foto Navn Nåværende stilling Viseadministrerende direktør: Tove

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Administrerende direktør Jan-Roger Olsen 9. februar 2016 Bakgrunn Fra mandatet: "Den økonomiske situasjonen for SSHF er svært anstrengt. Utviklingen i helseforetaket

Detaljer

Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo. Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO

Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo. Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO Mål for dagens møte: Å gi en overordnet oversikt over instrumentet, og hvordan det kan brukes

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) Erland Løkken Direktør KRISINO 2011 5. gang 2500 virksomheter

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus Bakvakt i norsk helsetjeneste Bildene er hentet fra sykehusets presentasjon Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus Består blant annet av tidligere Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Aker og Ullevål Før sammenslåingen To eller flere sykehus hadde samme behandlingstilbud på en rekke områder Lite

Detaljer