A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)"

Transkript

1 Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er delt i A) Effekt av omstillingene 1-8, B) Arbeidsmiljø og involvering 9-15 C) Evaluering av ledelse og tillitsvalgte og D) Bakgrunnsdata A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) 1. På hvilken måte tror du omstillingene vil påvirke behandlingen av dine pasienter på kort sikt (1-2 år)? 1 Kraftig bedring 0,0 % 0 2 Bedring 3,0 % 23 3 Ingen endring 31,4 % Forverring 51,1 % Kraftig forverring 8,9 % 68 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 5,6 % 43 Total På hvilken måte tror du omstillingene vil påvirke behandlingen av dine pasienter på lang sikt (5-10 år)? 1 Kraftig bedring 0,7 % 5 2 Bedring 13,8 % Ingen endring 27,5 % Forverring 35,0 % Kraftig forverring 7,2 % 55 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 15,9 % 121 Total Hvordan har omstillingene påvirket kvaliteten på pasientforløpene? 1 Kraftig bedring 0,1 % 1 2 Bedring 2,8 % 21 3 Ingen endring 24,4 % Forverring 52,6 % Kraftig forverring 12,6 % 96 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 7,5 % 57 Total Hvordan har omstillingene påvirket muligheten for å arbeide effektivt? 1 Kraftig bedring 0,0 % 0 2 Bedring 1,6 % 12 3 Ingen endring 27,4 % Forverring 54,7 % Kraftig forverring 14,4 % Vet ikke / Ikke aktuelt 2,0 % 15 Total Hvordan har omstillingene påvirket samhandling på tvers av fagmiljøer? 1 Kraftig bedring 0,3 % 2 2 Bedring 5,2 % 40 3 Ingen endring 43,6 % Forverring 37,4 % Kraftig forverring 9,8 % 75 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 3,7 % 28 Total 762

2 6. Hvordan har omstillingene påvirket samhandlingen i sykehuset? 1 Kraftig bedring 0,0 % 0 2 Bedring 3,9 % 29 3 Ingen bedring 32,9 % Forverring 44,9 % Kraftig forverring 8,2 % 62 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 10,1 % 76 Total Hvordan har omstillingene påvirket muligheten ledere på lavere nivå har til å gjøre en god jobb i sykehuset? 1 Kraftig bedring 0,0 % 0 2 Bedring 1,2 % 9 3 Ingen endring 16,8 % Forverring 50,1 % Kraftig forverring 18,3 % Vet ikke / Ikke aktuelt 13,5 % 102 Total Under følger noen spørsmål om roller og ansvar. Hvor enig eller uenig er du i påstandene under? Alternativer N 1 Jeg får den informasjonen jeg trenger for å 761 gjøre en god jobb i min stilling 2 Jeg har nok myndighet til å gjøre en god jobb i 760 min stilling 3 Jeg har tilgang til de nødvendige ressurser for 759 å gjøre en god jobb i min stilling 4 Jeg opplever at jeg verdsettes som 761 medarbeider i sykehuset 5 Dagens sykehusstruktur er mer 760 hensiktsmessig enn strukturen forut for omstillingene 6 Virksomhetsstyringen (styringen av 760 sykehusets klinikker og avdelinger) fungerer hensiktsmessig 7 Omstillingene har bidratt til klarere ledelses- og 762 ansvarslinjer 8 Samarbeidet i sykehuset fungerer bra Koordineringen av ressurser i sykehuset 758 fungerer godt 10 Pasientsikkerheten i sykehuset er godt 761 ivaretatt 11 Sykehuset drives på en effektiv måte Jeg vurderer å tre inn i lederstilling i sykehuset Jeg vurderer å slutte ved sykehuset Jeg får den informasjonen jeg trenger for å gjøre en god jobb i min stilling 1 Helt uenig 3,5 % 27 2 Ganske uenig 17,2 % Verken enig eller uenig 31,4 % Ganske enig 34,2 % Helt enig 13,0 % 99 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 0,7 % 5 Total 761

3 8.2 Jeg har nok myndighet til å gjøre en god jobb i min stilling 1 Helt uenig 6,4 % 49 2 Ganske uenig 20,8 % Verken enig eller uenig 20,5 % Ganske enig 36,8 % Helt enig 15,1 % Vet ikke / Ikke aktuelt 0,3 % Jeg har tilgang til de nødvendige ressurser for å gjøre en god jobb i min stilling 1 Helt uenig 15,5 % Ganske uenig 35,0 % Verken enig eller uenig 19,4 % Ganske enig 23,7 % Helt enig 6,2 % 47 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 0,1 % 1 Total Jeg opplever at jeg verdsettes som medarbeider i sykehuset 1 Helt uenig 10,9 % 83 2 Ganske uenig 19,8 % Verken enig eller uenig 21,7 % Ganske enig 28,6 % Helt enig 18,4 % Vet ikke / Ikke aktuelt 0,5 % 4 Total Dagens sykehusstruktur er mer hensiktsmessig enn strukturen forut for omstillingene 1 Helt uenig 38,3 % Ganske uenig 36,6 % Verken enig eller uenig 16,1 % Ganske enig 4,7 % 36 5 Helt enig 1,2 % 9 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 3,2 % Virksomhetsstyringen (styringen av sykehusets klinikker og avdelinger) fungerer hensiktsmessig 1 Helt uenig 30,4 % Ganske uenig 41,3 % Verken enig eller uenig 20,1 % Ganske enig 4,2 % 32 5 Helt enig 0,1 % 1 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 3,8 % Omstillingene har bidratt til klarere ledelses- og ansvarslinjer 1 Helt uenig 40,8 % Ganske uenig 34,1 % Verken enig eller uenig 17,7 % Ganske enig 3,8 % 29 5 Helt enig 0,8 % 6 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 2,8 % 21 Total Samarbeidet i sykehuset fungerer bra

4 1 Helt uenig 16,6 % Ganske uenig 38,6 % Verken enig eller uenig 28,7 % Ganske enig 12,9 % 98 5 Helt enig 1,2 % 9 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 2,0 % 15 Total Koordineringen av ressurser i sykehuset fungerer godt 1 Helt uenig 27,4 % Ganske uenig 40,6 % Verken enig eller uenig 23,1 % Ganske enig 3,7 % 28 5 Helt enig 0,3 % 2 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 4,9 % 37 Total Pasientsikkerheten i sykehuset er godt ivaretatt 1 Helt uenig 12,6 % 96 2 Ganske uenig 27,9 % Verken enig eller uenig 31,9 % Ganske enig 19,4 % Helt enig 4,2 % 32 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 3,9 % 30 Total Sykehuset drives på en effektiv måte 1 Helt uenig 32,2 % Ganske uenig 40,5 % Verken enig eller uenig 19,8 % Ganske enig 4,0 % 30 5 Helt enig 0,3 % 2 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 3,2 % 24 Total Jeg vurderer å tre inn i lederstilling i sykehuset 1 Helt uenig 53,4 % Ganske uenig 13,5 % Verken enig eller uenig 15,7 % Ganske enig 3,9 % 29 5 Helt enig 2,0 % 15 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 11,6 % 87 Total Jeg vurderer å slutte ved sykehuset 1 Helt uenig 18,6 % Ganske uenig 17,9 % Verken enig eller uenig 26,4 % Ganske enig 16,8 % Helt enig 12,3 % 93 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 8,0 % 61 Total 758

5 B) ARBEIDSMILJØ OG INVOLVERING 9. Beskriv arbeidsmiljøet i din seksjon/laveste organisatoriske enhet: 1 Meget godt 21,3 % Godt 43,7 % Middels godt 24,0 % Dårlig 7,4 % 56 5 Svært dårlig 2,6 % 20 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 0,9 % 7 Total Beskriv arbeidsmiljøet i din avdeling: 1 Meget godt 11,6 % 88 2 Godt 39,2 % Middels godt 31,8 % Dårlig 11,2 % 85 5 Svært dårlig 3,7 % 28 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 2,6 % 20 Total Beskriv endring i arbeidsmiljøet det siste året: 1 Kraftig forbedret 0,8 % 6 2 Bedret 13,9 % Uendret 47,5 % Forverret 29,8 % Kraftig forverret 6,3 % 48 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 1,7 % 13 Total Hvilken effekt har omstillingsprosessene på ditt arbeidsmiljø? 1 Kraftig forbedret 0,0 % 0 2 Bedret 2,8 % 21 3 Uendret 23,1 % Forverret 51,9 % Kraftig forverret 19,4 % Vet ikke / Ikke aktuelt 2,9 % 22 Total I hvilken grad informeres du av ledelsen om de pågående og forestående omstillingsprosessene? 1 I svært stor grad 2,9 % 22 2 Stor grad 21,3 % Noen grad 41,3 % Liten grad 21,9 % Svært liten grad 11,4 % 87 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 1,2 % 9 Total I hvilken grad føler du at du kan påvirke hvilke beslutninger som fattes? 1 I svært stor grad 0,3 % 2 2 Stor grad 1,4 % 11 3 Noen grad 10,8 % 82 4 Liten grad 23,9 % Svært liten grad 62,9 % Vet ikke / Ikke aktuelt 0,7 % I hvilken grad føler du deg delaktig i avgjørelsene som fattes?

6 1 I svært stor grad 0,3 % 2 2 Stor grad 1,1 % 8 3 Noen grad 12,2 % 93 4 Liten grad 25,0 % Svært liten grad 60,8 % Vet ikke / Ikke aktuelt 0,7 % 5 C) EVALUERING AV LEDELSE OG TILLITSVALGTE Sykehuset er oppdelt i klinikker. Klinikk for psykisk helse og avhengighet (PHA) har en annen organisasjonsstruktur enn øvrige klinikker, og enkelte av spørsmålene er kun stilt i denne klinikken. Spørsmål er stilt alle klinikker Spørsmål alle klinikker unntatt PHA Spørsmål kun PHA 16. Hvordan vurderer du den faglige ledelsen av sykehuset (direktørnivå, nivå 1)? Alle klinikker 1 Svært god 2,0 % 15 2 God 18,9 % Middels god 36,8 % Dårlig 16,2 % Svært dårlig 8,0 % 61 6 Vet ikke / ikke aktuelt 18,0 % Hvordan vurderer du den administrative ledelsen av sykehuset (nivå 1)? Alle klinikker 1 Svært god 0,3 % 2 2 God 9,2 % 70 3 Middels god 34,5 % Dårlig 28,5 % Svært dårlig 13,5 % Vet ikke / ikke aktuelt 14,0 % 106 Total Hvordan vurderer du sykehusets HR avdeling/hr politikk (nivå 1)? Alle klinikker 1 Svært god 0,1 % 1 2 God 3,6 % 27 3 Middels god 23,9 % Dårlig 30,5 % Svært dårlig 23,3 % Vet ikke / ikke aktuelt 18,6 % 140 Total Hvordan vurderer du den samlede utvikling av sykehuset (nivå 1)? Alle klinikker

7 1 Svært god 0,3 % 2 2 God 4,0 % 30 3 Middels god 31,8 % Dårlig 38,7 % Svært dårlig 18,6 % Vet ikke / ikke aktuelt 6,6 % 50 Total Hvordan vurderer du den faglige ledelsen av din klinikk (nivå 2)? Alle klinikker 1 Svært bra 4,6 % 35 2 Bra 23,1 % Middels bra 32,1 % Dårlig 22,2 % Svært dårlig 10,8 % 82 6 Vet ikke / ikke aktuelt 7,2 % 55 Total Hvordan vurderer du den administrative ledelsen av din klinikk (nivå 2)? Alle klinikker 1 Svært bra 1,5 % 11 2 Bra 13,5 % Middels bra 35,0 % Dårlig 26,3 % Svært dårlig 15,7 % Vet ikke / ikke aktuelt 8,1 % 61 Total Hvordan vurderer du klinikkens HR enhet/hr politikk (nivå 2)? Alle klinikker 1 Svært bra 0,7 % 5 2 Bra 6,0 % 45 3 Middels bra 25,2 % Dårlig 28,2 % Svært dårlig 21,4 % Ikke aktuelt/vet ikke 18,6 % 140 Total Hvordan vurderer du den samlede utvikling i din klinikk (nivå 2)? Alle klinikker 1 Svært bra 0,7 % 5 2 Bra 10,2 % 77 3 Middels bra 34,0 % Dårlig 34,6 % Svært dårlig 13,5 % Ikke aktuelt/vet ikke 7,0 % 53 Total Opplever du at din nærmeste tillitsvalgte representerer deg på en god måte? Alle klinikker 1 I svært stor grad 13,6 % I stor grad 40,3 % I noen grad 26,7 % I liten grad 7,2 % 55 5 I svært liten grad 5,3 % 40 6 Ikke aktuelt/vet ikke 7,0 % Opplever du at sykehusets sentrale tillitsvalgte representerer deg på en god måte? Alle klinikker

8 1 I svært stor grad 20,1 % I stor grad 44,5 % I noen grad 21,5 % I liten grad 5,4 % 41 5 I svært liten grad 1,8 % 14 6 Ikke aktuelt/vet ikke 6,7 % 51 Total Hvordan vurderer du den faglige ledelsen av din avdeling (nivå 3)? Alle klinikker unntatt PHA 1 Svært bra 10,4 % 69 2 Bra 32,9 % Middels bra 27,2 % Dårlig 18,3 % Svært dårlig 8,7 % 58 6 Ikke aktuelt/vet ikke 2,6 % 17 Total Hvordan vurderer du den administrative ledelsen av din avdeling (nivå 3)? Alle klinikker unntatt PHA 1 Svært bra 3,1 % 12 2 Bra 20,5 % 79 3 Middels bra 30,8 % Dårlig 28,2 % Svært dårlig 14,5 % 56 6 Ikke aktuelt/vet ikke 2,8 % 11 Total Hvordan vurderer du den samlede utvikling av din avdeling (nivå 3)? Alle klinikker unntatt PHA 1 Svært bra 4,5 % 30 2 Bra 19,2 % Middels bra 33,9 % Dårlig 29,0 % Svært dårlig 10,7 % 71 6 Ikke aktuelt/vet ikke 2,7 % 18 Total Opplever du at avdelingsledelsen er tilgjenglig/tilstede i det daglige arbeidet (nivå 3)? Alle klinikker unntatt PHA 1 I svært stor grad 7,5 % 50 2 I stor grad 18,6 % I noen grad 25,9 % I liten grad 22,6 % I svært liten grad 24,1 % Vet ikke 1,4 % 9 Total Hvordan vurderer du den faglige ledelsen av din seksjon (nivå 4)? Alle klinikker unntatt PHA 1 Svært god 17,4 % God 36,0 % Middels god 21,6 % Dårlig 10,7 % 71 5 Svært dårlig 5,1 % 34 6 Vet ikke / ikke aktuelt 9,2 % 61 Total 662

9 31. Hvordan vurderer du den administrative ledelsen av din seksjon (nivå 4)? Alle klinikker unntatt PHA 1 Svært god 11,3 % 75 2 God 27,8 % Middels god 28,2 % Dårlig 16,3 % Svært dårlig 6,8 % 45 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 9,7 % 64 Total Hvordan vurderer du den samlede utvikling av din seksjon (nivå 4)? Alle klinikker unntatt PHA 1 Svært god 7,0 % 46 2 God 27,0 % Middels god 30,5 % Dårlig 20,6 % Svært dårlig 6,4 % 42 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 8,4 % 55 Total Opplever du at seksjonsledelsen er tilgjengelig/tilstede i det daglige arbeidet (nivå 4)? Alle klinikker unntatt PHA 1 I svært stor grad 21,0 % I stor grad 29,8 % I noen grad 21,1 % I liten grad 9,7 % 64 5 I svært liten grad 9,7 % 64 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 8,7 % 57 Total Hvordan vurderer du den faglige utvikling av din enhet (nivå 5)? Alle klinikker unntatt PHA 1 Svært god 9,2 % 60 2 God 33,1 % Middels god 20,8 % Dårlig 10,8 % 71 5 Svært dårlig 3,2 % 21 6 Vet ikke/ikke aktuelt/har ikke nivå 5 22,9 % 150 Total Hvordan vurderer du den administrative ledelsen av din enhet (nivå 5)? Alle klinikker unntatt PHA 1 Svært god 6,7 % 8 2 God 40,0 % 48 3 Middels god 27,5 % 33 4 Dårlig 14,2 % 17 5 Svært dårlig 6,7 % 8 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 5,0 % 6 Total Hvordan vurderer du den samlede utvikling av din enhet (nivå 5)? Alle klinikker unntatt PHA 1 Svært god 5,8 % 7 2 God 25,0 % 30 3 Middels god 36,7 % 44 4 Dårlig 15,0 % 18 5 Svært dårlig 12,5 % 15 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 5,0 % 6 Total Opplever du at enhetsleder er tilgjengelig/tilstede i det daglige arbeidet (nivå 5)? Alle klinikker unntatt PHA

10 1 I svært stor grad 12,6 % 15 2 I stor grad 44,5 % 53 3 I noen grad 19,3 % 23 4 I liten grad 4,2 % 5 5 I svært liten grad 14,3 % 17 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 5,0 % 6 Total Hvordan vurderer du den faglige ledelsen av din avdeling (nivå 3)? Kun PHA 1 Svært god 50,0 % 1 2 God 50,0 % 1 3 Middels god 0,0 % 0 4 Dårlig 0,0 % 0 5 Svært dårlig 0,0 % 0 6 Vet ikke / ikke aktuelt 0,0 % 0 Total Hvordan vurderer du den faglige ledelsen av ditt senter (nivå 3)? Kun PHA 1 Svært god 6,3 % 4 2 God 38,1 % 24 3 Middels god 27,0 % 17 4 Dårlig 14,3 % 9 5 Svært dårlig 6,3 % 4 6 Vet ikke / ikke aktuelt 7,9 % 5 Total Hvordan vurderer du den administrative ledelsen av ditt senter (nivå 3)? Kun PHA 1 Svært god 3,2 % 2 2 God 22,2 % 14 3 Middels god 39,7 % 25 4 Dårlig 14,3 % 9 5 Svært dårlig 7,9 % 5 6 Vet ikke / ikke aktuelt 12,7 % 8 Total Hvordan vurderer du den samlede utvikling av ditt senter (nivå 3)? Kun PHA 1 Svært god 3,2 % 2 2 God 22,2 % 14 3 Middels 38,1 % 24 4 Dårlig 22,2 % 14 5 Svært dårlig 6,3 % 4 6 Vet ikke / ikke aktuelt 7,9 % 5 Total Opplever du at senterledelsen er tilgjengelig/tilstede i det daglige arbeidet (nivå 3)? Kun PHA 1 I svært stor grad 3,2 % 2 2 I stor grad 9,5 % 6 3 I noen grad 23,8 % 15 4 I liten grad 27,0 % 17 5 I svært liten grad 33,3 % 21 6 Vet ikke / ikke aktuelt 3,2 % 2 Total 63

11 43. Hvordan vurderer du den faglige ledelsen i din organisatoriske enhet (laveste nivå)? Kun PHA 1 Svært god 15,9 % 10 2 God 46,0 % 29 3 Middels god 20,6 % 13 4 Dårlig 9,5 % 6 5 Svært dårlig 3,2 % 2 6 Vet ikke / ikke aktuelt 4,8 % 3 Total Hvordan vurderer du den administrative ledelsen i din organisatoriske enhet? Kun PHA 1 Svært god 12,7 % 8 2 God 50,8 % 32 3 Middels god 19,0 % 12 4 Dårlig 7,9 % 5 5 Svært dårlig 6,3 % 4 6 Vet ikke / ikke aktuelt 3,2 % 2 Total Hvordan vurderer du den samlede utvikling av din organisatoriske enhet? Kun PHA 1 Svært god 11,3 % 7 2 God 41,9 % 26 3 Middels god 29,0 % 18 4 Dårlig 12,9 % 8 5 Svært dårlig 3,2 % 2 6 Vet ikke / ikke aktuelt 1,6 % 1 Total Opplever du at nærmeste leder er tilgjengelig/tilstede i det daglige arbeidet? Kun PHA 1 I svært stor grad 37,7 % 23 2 I stor grad 39,3 % 24 3 I noen grad 16,4 % 10 4 I liten grad 4,9 % 3 5 I svært liten grad 0,0 % 0 6 Vet ikke / ikke aktuelt 1,6 % 1 Total Klinikken du arbeider ved står foran en større reorganisering. Er du kjent med hvordan den nye organiseringen ser ut? Kun PHA 1 Ja 31,3 % 20 2 I noen grad 53,1 % 34 3 Nei 15,6 % 10 4 Vet ikke / ikke aktuelt 0,0 % 0 Total Har du vært involvert i arbeidet med den nye organisasjonsstrukturen? Kun PHA 1 I svært stor grad 0,0 % 0 2 I stor grad 0,0 % 0 3 I noen grad 20,3 % 13 4 I liten grad 21,9 % 14 5 I svært liten grad 57,8 % 37 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 0,0 % 0 Total Vil reorganiseringen føre til bedrede ledelses- og ansvarslinjer? Kun PHA

12 1 I svært stor grad 1,7 % 1 2 I stor grad 8,3 % 5 3 I noen grad 15,0 % 9 4 I liten grad 21,7 % 13 5 I svært liten grad 18,3 % 11 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 35,0 % 21 Total Vil reorganiseringen styrke stedlig ledelse i din enhet? Kun PHA 1 I svært stor grad 1,6 % 1 2 I stor grad 3,1 % 2 3 I noen grad 12,5 % 8 4 I liten grad 26,6 % 17 5 I svært liten grad 25,0 % 16 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 31,3 % 20 Total 64 D) BAKGRUNNSDATA Sykehuset er oppdelt i klinikker. Klinikk for psykisk helse og avhengighet (PHA) har en annen organisasjonsstruktur enn øvrige klinikker, og enkelte av spørsmålene er kun stilt i denne klinikken. HLK klinikken er notert i merknadsfeltet og ikke med i oversikten (30) Spørsmål 51-52er stilt alle klinikker Spørsmål er stilt kun PHA - klinikken Spørsmål alle klinikker unntatt PHA 51. Ved hvilken klinikk arbeider du? 1 Psykisk helse og avhengighet 8,7 % 64 2 Medisinsk klinikk 11,3 % 83 3 Klinikk for kirurgi og nevrofag 18,6 % Kvinne- og barneklinikken 13,7 % Kreft-, kirurgi- og transplantasjon 16,6 % Akuttklinikken 10,5 % 77 7 Klinikk for diagnostikk og intervensjon 20,4 % Oslo sykehusservice 0,3 % 2 Total Hva er ditt hovedarbeidssted? 1 Ullevål 43,4 % Rikshospitalet 36,1 % Radiumhospitalet 9,9 % 75 4 Aker 4,7 % 36 5 Annet 5,9 % 45

13 53. Er din nærmest leder på nivå 4 eller 5 eller 6? Kun PHA 1 Nivå 4 45,3 % 29 2 Nivå 5 37,5 % 24 3 Nivå 6 4,7 % 3 4 Vet ikke / ikke aktuelt 12,5 % 8 Total Er det stedlig klinikkledelse ved ditt hovedarbeidssted (nivå 2)? Kun PHA Med "stedlig" ledelse forstår vi ledelsen av seksjonen, avdelingen eller klinikken har hovedarbeidssted samme sted som den ansatte. Med ledelse mener vi her fag, økonomi og personalansvar. 1 Ja 39,1 % 25 2 Nei 50,0 % 32 3 Delvis 6,3 % 4 4 Ikke aktuelt / vet ikke 4,7 % 3 Total Er det stedlig senterledelse ved ditt hovedarbeidssted (nivå 3) (evt. avdeling for forskning og utvikling)? Kun PHA 1 Ja 25,4 % 16 2 Nei 65,1 % 41 3 Delvis 3,2 % 2 4 Vet ikke / ikke aktuelt 6,3 % 4 Total Er det stedlig nivå 4 ledelse ved ditt hovedarbeidssted (nivå under senter)? Kun PHA 1 Ja 70,3 % 45 2 Nei 18,8 % 12 3 Delvis 7,8 % 5 4 Vet ikke / ikke aktuelt 3,1 % 2 Total Er det stedlig nivå 5 ledelse ved ditt hovedarbeidssted? Kun PHA 1 Ja 60,9 % 39 2 Nei 12,5 % 8 3 Delvis 1,6 % 1 4 Ikke aktuelt / Vet ikke 25,0 % 16 Total De ulike nivåene i sykehusets organisasjonsstruktur benevnes med Nivå 1-5 hvor direktør tilsvarer nivå 1, klinikk nivå 2, avdeling nivå 3, seksjon nivå 4 og eventuelt enhet nivå 5. Er din nærmeste leder på nivå 4 eller 5? Alle klinikker unntatt PHA 1 Nivå 4 (seksjon) 67,8 % Nivå 5 (enhet) 18,3 % Annet/Ikke aktuelt 13,9 % 93 Total Er det stedlig klinikkledelse ved ditt hovedarbeidssted (nivå 2)? Alle klinikker unntatt PHA Med "stedlig ledelse" forstår vi at ledelsen av seksjonen, avdelingen eller klinikken har hovedarbeidssted samme sted som den ansatte. Med ledelse mener vi her fag, økonomi og personalansvar. 1 Ja 22,0 % Nei 56,7 % Delvis 13,0 % 86 4 Ikke aktuelt/vet ikke 8,3 % 55 Total 663

14 60. Er det stedlig avdelingsledelse ved ditt hovedarbeidssted (nivå 3)? Alle klinikker unntatt PHA 1 Ja 40,8 % Nei 34,8 % Delvis 21,0 % Ikke aktuelt/vet ikke 3,3 % 22 Total Er det stedlig seksjonsledelse ved ditt hovedarbeidssted (nivå 4)? Alle klinikker unntatt PHA 1 Ja 63,5 % Nei 16,9 % Delvis 13,9 % 93 4 Ikke aktuelt/vet ikke 5,7 % 38 Total Er det stedlig enhetsledelse ved ditt hovedarbeidssted (nivå 5)? Alle klinikker unntatt PHA 1 Ja 63,6 % 77 2 Nei 22,3 % 27 3 Delvis 10,7 % 13 4 Ikke aktuelt/vet ikke 3,3 % 4 Total 121

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo. Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO

Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo. Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO Mål for dagens møte: Å gi en overordnet oversikt over instrumentet, og hvordan det kan brukes

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

Tabellvedlegg 2 Tiltak for å holde budsjettet. Oppsummering av klinikkenes leveranser 20. april 2015

Tabellvedlegg 2 Tiltak for å holde budsjettet. Oppsummering av klinikkenes leveranser 20. april 2015 Styresak 26/2015 Tabellvedlegg 2 Tiltak for å holde budsjettet Oppsummering av klinikkenes leveranser 20. april 2015 Klinikkene ble bedt om å svare på tiltak for å gjennomføre driften innenfor budsjett

Detaljer

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER 2-98 utredningsserie KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER IK-2615 Forord Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (IK-2482), ble utgitt i februar 1995. Dokumentet klargjør

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Alstahaug Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Tema Oslo universitetssykehus (OUS)

Tema Oslo universitetssykehus (OUS) Tema Oslo universitetssykehus (OUS) Byggeplass, flytte 6000 av de 17 000 ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS) er sykepleiere. Mange vet ennå ikke hvor de kommer til å havne, eller om de i det hele

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010

Medarbeiderundersøkelsen 2010 Ringerike kommune R I N G E R I K E K O M M U N E Medarbeiderundersøkelsen 2010 Hønefoss kino 4. februar Program Innledning og noen aktuelle tema v/rådmannen Gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen 2010

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Leif Moland. Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo

Leif Moland. Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo Leif Moland Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo Leif Moland Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo Fafo-rapport 2011:17 Fafo 2011 ISBN 978-82-7422-812-2 ISSN 0801-6143 2 Innhold

Detaljer

Hjernekraftverk Hjernekraft er Forskerforbundets kampanje for realisering av kunnskapsnasjonen Norge.

Hjernekraftverk Hjernekraft er Forskerforbundets kampanje for realisering av kunnskapsnasjonen Norge. Forskerforbundet ved Ous Årsberetning 2013 Forskerforbundets styremedlemmer har siden årsmøtet i 2013 bestått av følgende personer: Styremedlemmer Are Hugo Pripp (Oslo sykehusservice) Kjersti Brusegard

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 Innhold Forord side 3 Om å velge det etiske perspektiv. side 4 ETISK REGNSKAP - hvorfor gjør vi det - hvordan - og hva så videre?

Detaljer

Arbeidsmiljøårsrapport 2013

Arbeidsmiljøårsrapport 2013 Arbeidsmiljøårsrapport Arbeidsmiljøavdelingen Arbeidsmiljøårsrapport Innledning Oslo Universitetssykehus (OUS) sine hovedoppgaver er å drive avansert pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt 1 Organisering og ledelse HO

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt 1 Organisering og ledelse HO OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt 1 Organisering og ledelse HO KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/ Innhold Hvorfor Omstilling 2012?...

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15 Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya Medlemmene møtes kl. 12:00 på Zefyr hotell.

Detaljer

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker Agnete Vabø Rapport 30/2013 Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker

Detaljer