UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

Save this PDF as:
Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011"

Transkript

1 Universitetet i Tromsø Antall svar: Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

2 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår fra side 3 og videre. Ytterst til høyre sammenlignes gjennomsnittsresultat med tilsvarende resultat for egen organisasjon totalt og fra Rambolls referanseundersøkelse blant statsansatte i Gjennomsnittet beregnes på en skala fra 1 til 5, der 5 er høyeste og 1 er laveste vurdering. Gns - + Din arbeidssituasjon og utvikling 3, ,6 0,1 Din nærmeste leder 3, ,3 0,1 Din enhet 3, Vår virksomhet 3, ,8 0,0 Mangfold på arbeidsplassen 3, ,8 0,1 Toppleder 3, ,4 0,2 Etikk 3, ,2 0,0 Omstilling og endringsprosesser 2, ,8 0,1 Spørsmål fra egen organisasjon 3, % 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

3 DE 5 HØYESTE OG 5 LAVESTE 02 RESULTATENE Nedenfor vises de 5 spørsmålene som vurderes høyest og de 5 spørsmålene som vurder lavest. Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,3 Høyeste vurdering Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke Jeg har spennende arbeidsoppgaver Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 4,2 4,3 Jeg bidrar til at min enhet skal ha et godt arbeidsmiljø/ I make an effort to keep up a good working environment at my unit 4,1 Jeg hadde min hovedstilling ved høgskolen i Tromsø før fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ My main position was at the Tromsø University College before the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) 1,8 Laveste vurdering Jeg er ansatt etter fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ I was appointed after the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) I min virksomhet har vi rutiner for anonym varsling om eventuelle kritikkverdige forhold Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede 2,0 2,7 2,7 Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene 2, Helt uenig Helt enig

4 STØRSTE FORSKJELLER - IFT MEDARBEIDER- 03 UNDERSØKELSE I STATEN 2010 Nedenfor vises de 5 spørsmålene med størst positivt forskjell i forhold til Medarbeiderundersøkelse i staten 2010, og de 5 spørsmålene med størst negativt forskjell i forhold til Medarbeiderundersøkelse i staten Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 1,4 Største positive forskjell Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig Min toppleder er en dyktig strateg Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene 0,3 0,3 0,3 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 0,3 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben -0,3 Største negative forskjell Min leder legger til rette for reell medbestemmelse På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet Min leder motiverer meg til å yte mitt beste Min leder legger godt til rette for samarbeid -0,2-0,2-0,1-0,1 Forskjell i gjennomsnitt ift. Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

5 DIN ARBEIDSSITUASJON OG 04 UTVIKLING Gns Vet ikke - + Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4, % Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4, % 4,2 0,0 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4, % 4,0 0,0 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3, % 3,7 0,0 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3, % 4,2-0,3 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3, % Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3, % Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3, % 3,8 0,1 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3, % 3,8-0,1 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3, % Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

6 DIN ARBEIDSSITUASJON OG 05 UTVIKLING Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats Gns 4, % 3, % Vet ikke - + Jeg har mulighet til å utvikle meg 3, % 3,5 0,2 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4, % Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 3, % 3,9 0,0 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3, % Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3, % 3,4 0,3 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3, % 2,1 1,4 Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3, % 3,1 0,2 Min arbeidserfaring gir meg gode jobb- og karrieremuligheter på det øvrige arbeidsmarkedet 3, % 3,4 0,2 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

7 DIN NÆRMESTE LEDER 06 Gns Vet ikke - + Min leder er alt i alt en god leder 3, % 3,4 0,2 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3, % 3,3 0,0 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3, % 3,4-0,1 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3, % Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3, % Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3, % 3,2 0,0 Min leder setter klare mål for enheten 3, % Min leder følger opp at vi når målene våre 3, % Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3, % 3,4 0,2 Min leder er god til å gjennomføre vanskelige samtaler 3, % 3,1 0,2 Min leder legger godt til rette for samarbeid 3, % 3,6-0,1 Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3, % 3,6-0,2 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

8 DIN ENHET 07 Gns Vet ikke - + I min enhet er det arbeidsglede 3, % I min enhet hjelper og støtter vi hverandre I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3, % 3, % 3, % 3, % 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

9 VÅR VIRKSOMHET 08 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på Gns 3, % Vet ikke - + Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 3, % 3,9 0,0 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3, % 3,6 0,3 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 3, % 3,9 0,0 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3, % 3,9 0,0 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

10 MANGFOLD PÅ 09 ARBEIDSPLASSEN Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser Gns 3, % Vet ikke 3, ,2 Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn 3, % 3,7 0,2 Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 4, % 4,1 0,2 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 3, % 3,8 0,1 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

11 TOPPLEDER 10 Gns Vet ikke - + Min toppleder profilerer virksomheten på en god måte 3, % 3,5 0,3 Min toppleder er en dyktig strateg 3, % 3,4 0,3 Min toppleder tar beslutninger som imøtekommer brukerne 3, % 3,4 0,1 Min toppleder fungerer godt som leder internt 3, % 3,2 0,2 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

12 ETIKK 11 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet Gns 3, % Vet ikke 3, ,2 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3, % 3,3 0,0 I min virksomhet har vi rutiner for anonym varsling om eventuelle kritikkverdige forhold 2, % 2,8-0,1 Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben 3, % 3,5 0,1 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

13 OMSTILLING OG 12 ENDRINGSPROSESSER Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede Gns 2, % Vet ikke 2, ,2 Jeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter 2, % 2,8 0,1 Endringsprosessene har ikke ført til økt arbeidspress for meg 2, % 2,8 0,1 Jeg har hatt fått tilstrekkelig med tid til å gjennomføre endringsprosessene 3, % 2,8 0,2 Jeg har hatt tilgang til nødvendige verktøy for å gjennomføre endringsprosessene 3, % 3,0 0,1 Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene 2, % 2,4 0,3 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 3, % 3,3 0,1 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig 2,9 0,1 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

14 SPØRSMÅL FRA EGEN 13 ORGANISASJON Jeg har tilstrekkelig tid til å utføre pålagte arbeidsoppgaver/i have sufficient time to carry out my duties Jeg har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre mine arbeidsoppgaver/ I have sufficient resources to carry out my duties Jeg bidrar til at min enhet skal ha et godt arbeidsmiljø/ I make an effort to keep up a good working environment Jeg hadde min at hovedstilling my unit ved høgskolen i Tromsø før fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ My main position was at the Tromsø University College before Jeg hadde the min merger hovedstilling ved (Fully Universitetet agree=yes, i Tromsø Disagree=no) før fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ My main position was at the University of Tromsø before the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) Jeg er ansatt etter fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ I was appointed after the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) Gns 3, % 3, % 4, % 1, % 4, % 2, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Vet ikke - + Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

15 14 På de neste sidene deles gjennomsnittsvurdering per spørsmål opp på bakgrunnsspørsmål. Resultaterne vises bare dersom det er minimum 5 besvarelser i gruppen. Kjønn Mann Kvinne Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,3 4,1 4,2 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 4,2 4,2 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,1 4,0 4,0 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,8 3,7 3,7 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,9 3,9 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,8 3,7 3,8 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3,9 3,9 3,9 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 4,0 3,8 3,9 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,6 3,7 3,7 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,5 3,3 3,4 Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår 3,1 3,2 3,1 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,1 4,1 4,1 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,3 3,3 3,3 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,7 3,6 3,7 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,3 4,3 4,3 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 3,9 3,9 3,9 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 2,8 3,1 3,0 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3,7 3,7 3,7 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,5 3,4 3,5 Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3,4 3,3 3,3 Min arbeidserfaring gir meg gode jobb- og karrieremuligheter på det øvrige arbeidsmarkedet 3,5 3,6 3,6 Min leder er alt i alt en god leder 3,6 3,6 3,6 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,3 3,3 3,3 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,2 3,3 3,3 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,3 3,3 3,3

16 15 Kjønn Mann Kvinne Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,3 3,4 3,4 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,2 3,2 3,2 Min leder setter klare mål for enheten 3,4 3,5 3,5 Min leder følger opp at vi når målene våre 3,4 3,4 3,4 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,6 3,6 3,6 Min leder er god til å gjennomføre vanskelige samtaler 3,3 3,2 3,3 Min leder legger godt til rette for samarbeid 3,5 3,5 3,5 Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3,5 3,4 3,4 I min enhet er det arbeidsglede 3,7 3,7 3,7 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,8 3,8 3,8 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,5 3,6 3,5 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,8 3,8 3,8 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,9 3,8 3,8 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3,9 3,9 3,9 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,4 3,5 3,5 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 3,8 3,9 3,9 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3,8 3,9 3,9 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 3,9 3,9 3,9 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3,8 3,9 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,7 3,9 3,8 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 3,6 3,7 3,6 Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn 3,9 3,9 3,9 Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 4,2 4,3 4,3 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 3,9 3,9 3,9 Min toppleder profilerer virksomheten på en god måte 3,7 3,9 3,8

17 16 Kjønn Mann Kvinne Min toppleder er en dyktig strateg 3,6 3,8 3,7 Min toppleder tar beslutninger som imøtekommer brukerne 3,4 3,5 3,5 Min toppleder fungerer godt som leder internt 3,3 3,4 3,4 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,1 3,2 3,1 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,4 3,2 3,3 I min virksomhet har vi rutiner for anonym varsling om eventuelle kritikkverdige forhold 2,6 2,7 2,7 Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben 3,7 3,6 3,6 Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede 2,6 2,7 2,7 Jeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter 2,8 2,9 2,9 Endringsprosessene har ikke ført til økt arbeidspress for meg 2,8 2,9 2,9 Jeg har hatt fått tilstrekkelig med tid til å gjennomføre endringsprosessene 3,0 3,0 3,0 Jeg har hatt tilgang til nødvendige verktøy for å gjennomføre endringsprosessene 3,1 3,1 3,1 Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene 2,8 2,7 2,7 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 3,3 3,5 3,4 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 2,9 3,0 3,0 Jeg har tilstrekkelig tid til å utføre pålagte arbeidsoppgaver/i have sufficient time to carry out my duties 3,1 3,1 3,1 Jeg har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre mine arbeidsoppgaver/ I have sufficient resources to carry out my duties 3,2 3,3 3,3 Jeg bidrar til at min enhet skal ha et godt arbeidsmiljø/ I make an effort to keep up a good working environment at my unit 4,1 4,1 4,1 Jeg hadde min hovedstilling ved høgskolen i Tromsø før fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ My main position was at the Tromsø University College 1,7 1,8 1,8 before the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) Jeg hadde min hovedstilling ved Universitetet i Tromsø før fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ My main position was at the University of Tromsø 4,1 3,9 4,0 before the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) Jeg er ansatt etter fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ I was appointed after the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) 1,9 2,1 2,0

18 17 Alder Under 29 år år år år år 65 år eller mer Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,3 4,2 4,1 4,2 4,2 4,5 4,2 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,4 4,2 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,2 4,1 3,9 4,0 4,0 4,4 4,0 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 4,0 3,8 3,7 3,6 3,6 4,1 3,7 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,7 3,8 3,8 4,0 3,9 4,1 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,8 3,7 3,7 3,8 4,0 4,1 3,8 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 3,9 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,8 3,7 3,9 3,9 4,1 4,1 3,9 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,7 3,6 3,7 3,6 3,6 4,0 3,7 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,9 3,4 Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår 3,8 3,0 3,0 3,1 3,3 3,4 3,1 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen 4,1 4,0 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 min til å oppnå sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,7 3,3 3,4 3,3 3,2 3,5 3,3 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,9 3,7 3,6 3,6 3,6 3,9 3,7 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,5 4,3 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,1 3,9 3,8 3,9 3,8 4,2 3,9 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 3,1 3,0 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3,8 3,7 3,6 3,8 3,6 4,0 3,7 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,5 3,4 3,4 3,5 3,5 3,8 3,5 Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3,5 3,3 3,2 3,3 3,4 3,9 3,3 Min arbeidserfaring gir meg gode jobb- og karrieremuligheter på det øvrige arbeidsmarkedet 3,9 3,6 3,6 3,5 3,4 3,4 3,6 Min leder er alt i alt en god leder 3,9 3,7 3,6 3,5 3,5 3,9 3,6 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,6 3,3 3,2 3,2 3,2 3,4 3,3 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,6 3,3 3,2 3,2 3,2 3,5 3,3 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,7 3,4 3,2 3,3 3,2 3,3 3,3

19 18 Alder Under 29 år år år år år 65 år eller mer Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,8 3,4 3,3 3,3 3,2 3,4 3,4 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,6 3,3 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2 Min leder setter klare mål for enheten 3,8 3,5 3,4 3,4 3,4 3,6 3,5 Min leder følger opp at vi når målene våre 3,7 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3,4 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,9 3,7 3,5 3,5 3,5 3,8 3,6 Min leder er god til å gjennomføre vanskelige samtaler 3,5 3,3 3,2 3,3 3,2 3,6 3,3 Min leder legger godt til rette for samarbeid 3,8 3,6 3,4 3,4 3,4 3,7 3,5 Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3,8 3,6 3,4 3,4 3,2 3,5 3,4 I min enhet er det arbeidsglede 3,9 3,8 3,7 3,6 3,7 3,9 3,7 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 3,8 3,8 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 4,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,7 3,5 3,4 3,6 3,2 3,4 3,5 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,2 3,9 3,9 3,9 3,7 3,9 3,9 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,2 3,9 3,8 3,9 3,7 4,0 3,9 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 3,6 3,6 3,9 4,2 4,0 3,3 3,9 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,1 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,5 3,6 3,8 3,9 3,9 4,1 3,8 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 3,9 3,7 3,6 3,6 3,4 3,6 3,6 Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8 4,0 3,9 Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,1 4,3 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 4,2 4,0 3,9 3,8 3,7 3,9 3,9 Min toppleder profilerer virksomheten på en god måte 4,1 3,8 3,8 3,9 3,7 3,7 3,8

20 19 Alder Under 29 år år år år år 65 år eller mer Min toppleder er en dyktig strateg 4,1 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7 3,7 Min toppleder tar beslutninger som imøtekommer brukerne 3,8 3,5 3,4 3,5 3,3 3,3 3,5 Min toppleder fungerer godt som leder internt 3,9 3,4 3,2 3,4 3,2 3,4 3,4 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,3 3,1 3,0 3,2 3,1 3,2 3,1 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,5 3,4 3,2 3,3 3,3 3,5 3,3 I min virksomhet har vi rutiner for anonym varsling om eventuelle kritikkverdige forhold 2,7 2,7 2,6 2,8 2,5 2,6 2,7 Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben 3,8 3,7 3,5 3,6 3,4 3,8 3,6 Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede 3,0 2,7 2,7 2,6 2,4 2,5 2,7 Jeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter 3,1 2,9 2,9 2,8 2,6 2,6 2,9 Endringsprosessene har ikke ført til økt arbeidspress for meg 3,3 3,1 2,8 2,7 2,7 3,2 2,9 Jeg har hatt fått tilstrekkelig med tid til å gjennomføre endringsprosessene 3,3 3,1 2,9 2,9 2,8 3,1 3,0 Jeg har hatt tilgang til nødvendige verktøy for å gjennomføre endringsprosessene 3,4 3,1 3,0 3,0 2,9 3,0 3,1 Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene 3,1 2,8 2,7 2,7 2,5 2,8 2,7 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 3,5 3,5 3,5 3,4 3,1 3,1 3,4 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert 2,9 2,9 3,0 3,0 2,8 2,8 3,0 med meg Jeg har tilstrekkelig tid til å utføre pålagte arbeidsoppgaver/i have sufficient time to carry out my 3,4 3,1 3,0 3,0 3,1 3,6 3,1 duties Jeg har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre mine arbeidsoppgaver/ I have sufficient 3,6 3,3 3,3 3,2 3,2 3,5 3,3 resources to carry out my duties Jeg bidrar til at min enhet skal ha et godt arbeidsmiljø/ I make an effort to keep up a good 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 working environment at my unit Jeg hadde min hovedstilling ved høgskolen i Tromsø før fusjonen (helt enig=ja, helt 1,3 1,6 1,6 2,1 2,0 1,8 1,8 uenig=nei)/ My main position was at the Tromsø University College before the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) Jeg hadde min hovedstilling ved Universitetet i Tromsø før fusjonen (helt enig=ja, helt 2,4 4,0 4,1 4,0 4,2 4,5 4,0 uenig=nei)/ My main position was at the University of Tromsø before the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) Jeg er ansatt etter fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ I was appointed after the 3,7 2,4 2,0 1,7 1,5 1,4 2,0 merger (Fully agree=yes, Disagree=no)

21 20 Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? Under 1 år 1-3 år 4-9 år år 20 år eller mer Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,3 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 4,1 3,8 3,7 3,6 3,8 3,7 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,9 3,9 3,8 3,8 4,0 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,8 3,7 3,7 3,7 4,0 3,8 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 4,1 3,9 3,9 3,8 4,0 3,9 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,8 3,8 3,8 3,9 4,1 3,9 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,9 3,7 3,6 3,5 3,8 3,7 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,8 3,4 3,4 3,2 3,5 3,4 Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår 3,6 3,2 3,0 3,0 3,2 3,1 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå 4,3 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1 sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,8 3,5 3,3 3,2 3,3 3,3 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,8 3,8 3,7 3,5 3,7 3,7 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,3 3,9 3,8 3,7 3,9 3,9 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 2,6 3,1 3,0 2,9 3,2 3,0 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 4,1 3,8 3,6 3,7 3,6 3,7 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,7 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3,6 3,3 3,2 3,3 3,4 3,3 Min arbeidserfaring gir meg gode jobb- og karrieremuligheter på det øvrige arbeidsmarkedet 3,9 3,7 3,6 3,5 3,3 3,6 Min leder er alt i alt en god leder 4,1 3,7 3,6 3,5 3,6 3,6 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,7 3,4 3,2 3,1 3,3 3,3 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,7 3,4 3,2 3,1 3,2 3,3 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,8 3,5 3,3 3,1 3,3 3,3

22 21 Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? Under 1 år 1-3 år 4-9 år år 20 år eller mer Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,9 3,5 3,3 3,2 3,3 3,4 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,7 3,4 3,2 3,0 3,2 3,2 Min leder setter klare mål for enheten 3,8 3,6 3,4 3,4 3,5 3,5 Min leder følger opp at vi når målene våre 3,8 3,6 3,4 3,3 3,4 3,4 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,9 3,7 3,6 3,5 3,5 3,6 Min leder er god til å gjennomføre vanskelige samtaler 3,5 3,4 3,2 3,2 3,2 3,3 Min leder legger godt til rette for samarbeid 3,9 3,6 3,5 3,3 3,5 3,5 Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3,9 3,6 3,4 3,3 3,4 3,4 I min enhet er det arbeidsglede 4,1 3,8 3,7 3,5 3,7 3,7 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 4,1 3,9 3,8 3,7 3,7 3,8 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 4,0 3,9 3,8 3,7 3,9 3,8 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 4,1 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,7 3,6 3,4 3,4 3,4 3,5 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,2 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,1 4,0 3,8 3,8 3,8 3,9 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4,0 3,6 3,7 4,1 4,1 3,9 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,2 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,7 3,6 3,7 3,8 4,0 3,8 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 4,0 3,7 3,6 3,5 3,5 3,6 Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn 4,2 4,0 3,9 3,8 3,9 3,9 Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 4,2 4,0 3,9 3,7 3,9 3,9 Min toppleder profilerer virksomheten på en god måte 4,0 3,9 3,8 3,8 3,7 3,8

23 22 Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? Under 1 år 1-3 år 4-9 år år 20 år eller mer Min toppleder er en dyktig strateg 4,0 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7 Min toppleder tar beslutninger som imøtekommer brukerne 3,8 3,6 3,4 3,4 3,4 3,5 Min toppleder fungerer godt som leder internt 3,9 3,6 3,3 3,2 3,3 3,4 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,5 3,3 3,1 3,0 3,2 3,1 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,6 3,4 3,3 3,2 3,3 3,3 I min virksomhet har vi rutiner for anonym varsling om eventuelle kritikkverdige forhold 2,9 2,9 2,6 2,6 2,6 2,7 Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben 3,8 3,7 3,6 3,5 3,7 3,6 Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede 3,1 3,0 2,7 2,5 2,4 2,7 Jeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter 3,4 3,1 2,9 2,7 2,6 2,9 Endringsprosessene har ikke ført til økt arbeidspress for meg 3,3 3,1 2,9 2,6 2,8 2,9 Jeg har hatt fått tilstrekkelig med tid til å gjennomføre endringsprosessene 3,4 3,2 3,0 2,8 3,0 3,0 Jeg har hatt tilgang til nødvendige verktøy for å gjennomføre endringsprosessene 3,4 3,2 3,1 2,9 3,0 3,1 Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene 3,0 2,9 2,7 2,6 2,7 2,7 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 3,7 3,6 3,4 3,3 3,2 3,4 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3,0 3,1 3,0 2,8 2,9 3,0 Jeg har tilstrekkelig tid til å utføre pålagte arbeidsoppgaver/i have sufficient time to carry out my duties 3,6 3,2 3,0 2,8 3,2 3,1 Jeg har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre mine arbeidsoppgaver/ I have sufficient resources to carry out 3,8 3,5 3,3 3,0 3,2 3,3 my duties Jeg bidrar til at min enhet skal ha et godt arbeidsmiljø/ I make an effort to keep up a good working environment 4,2 4,1 4,1 4,0 4,1 4,1 at my unit Jeg hadde min hovedstilling ved høgskolen i Tromsø før fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ My 1,2 1,7 1,7 1,9 1,9 1,8 main position was at the Tromsø University College before the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) Jeg hadde min hovedstilling ved Universitetet i Tromsø før fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ My 1,6 3,4 4,4 4,3 4,4 4,0 main position was at the University of Tromsø before the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) Jeg er ansatt etter fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ I was appointed after the merger ,5 2,9 1,6 1,5 1,5 2,0 (Fully agree=yes, Disagree=no)

UIT MU 2011 (bakgr.1) Stipendiat. Antall svar: 229 Svarprosent: 61 UIT MU 2011 (BAKGR.)

UIT MU 2011 (bakgr.1) Stipendiat. Antall svar: 229 Svarprosent: 61 UIT MU 2011 (BAKGR.) UIT MU 2011 (bakgr.1) Antall svar: 229 Svarprosent: 61 UIT MU 2011 (BAKGR.) RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD MEDARBEIDERUNDERSØKELSE BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON 16.04.10 AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD 1 Agenda 01 Kort om skala og resultater 02 Resultater på nøkkelspørsmål 03 Utvikling og trender

Detaljer

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen ønsker vi at du gir uttrykk for din opplevelse av viktige sider ved din

Detaljer

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport Antall besvarelser: 113 MU 2014 Svarprosent: 87% HOVEDOMRÅDER 01 Grafen nedenfor viser enhetens samlede resultater på de ulike temaområdene i undersøkelsen. Hver temaområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366) AMUS 2011 St. Olavs Hospital HF Svarprosent: 76% (51/7366) Om undersøkelsen Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 8. mars - 23. mars 2011 Data er innsamlet delvis elektronisk og postalt I alt har

Detaljer

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver AB

Trivsel og arbeidsoppgaver AB Trivsel og arbeidsoppgaver For hvert utsagn, velg beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert av selve jobben. Jeg opplever at jeg får brukt

Detaljer

Knowledge creating results--- Spørreundersøkelse blant ansatte i staten

Knowledge creating results--- Spørreundersøkelse blant ansatte i staten Knowledge creating results--- Fornyings- og administrasjonsdepartementet Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Spørreundersøkelse blant ansatte i staten

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm For hvert utsagn, velg svaralternativet som best beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 1. Velkommen, ved Steffen Sutorius, direktør Difi 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ved statssekretær Kristin Holm Jensen 3. Presentasjon av undersøkelsen,

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR 01 02 03 POLITIETATEN TOTALT Svarprosent totalt og på tvers av distrikt/særorgan. Suksesskriterier: Jobbtilfredshet,

Detaljer

Trivselsundersøkelse

Trivselsundersøkelse Trivselsundersøkelse Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan du trives på jobben. Du skal foreta en rangering fra 1. (svært liten grad) til 6 (svært stor grad ). Sett kryss i den ruta du mener

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2011

Medarbeiderundersøkelsen 2011 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Lillehammer kommune samlet Generelt Gjennomført 26.9.2011 31.10. 2011(5 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Staten som attraktiv arbeidsgiver

Staten som attraktiv arbeidsgiver Staten som attraktiv arbeidsgiver Istockphoto Jon Inge Grønningsæter Arbeidsgiverpolitisk avdeling Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forgubbingsutfordringen 16 14 12 10 8 6 4 2 0 < 25 år 25-29

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Lillehammer kommune - alle virksomheter Generelt Gjennomført 20.10.2013 22.11. 2013(4 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN 2012 1 Om undersøkelsen: Gausdal kommune gjennomfører hvert år en medarbeiderundersøkelse blant sine ansatte. Undersøkelsen i 2012 ble avviklet i februar og mars og gjennomført

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE SYKEHUSLEGERS ARBEIDSFORHOLD 2018 DEN NORSKE LEGEFORENING

SPØRREUNDERSØKELSE SYKEHUSLEGERS ARBEIDSFORHOLD 2018 DEN NORSKE LEGEFORENING SPØRREUNDERSØKELSE SYKEHUSLEGERS ARBEIDSFORHOLD 2018 DEN NORSKE LEGEFORENING KORT OPPSUMMERING Totalt svarer 42% av sykehuslegene på undersøkelsen om deres arbeidssituasjon. På spørsmål knyttet til engasjement

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2013. Marit Skaar Reiersen, Difi 17. Juni 2013

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2013. Marit Skaar Reiersen, Difi 17. Juni 2013 Medarbeiderundersøkelsen i staten 2013. Marit Skaar Reiersen, Difi 17. Juni 2013 Innhold Om undersøkelsen Hovedfunn Analyse: Engasjement og gjennomføringsevne Anbefalte innsatsområder Spørsmål til refleksjon

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2 Om undersøkelsen 2 Overordnede resultater 2 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for Sykehuset Østfold INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3

Detaljer

MU 2016 HIOA inkl SVA med sti

MU 2016 HIOA inkl SVA med sti MU 2016 HIOA inkl SVA med sti Demografiske variabler Ansattforhold Kryss av for relevant alternativ som er korrekt mht til din stilling - Jeg er: Undervisnings- og forskningstilsatt Teknisk/administrativt

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM FOR DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1. VISJON Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2 Om undersøkelsen 2 Overordnede resultater 2 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Rapport. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Rapport. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Rapport Medarbeiderundersøkelsen 2007 Rapport Medarbeiderundersøkelsen 2007 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Spørreundersøkelsens formål og fokus 1 1 1.2 Undersøkelse blant statsansatte 1 1.3 Innsamlingsmetode

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015 Medarbeidertilfredshet i organisasjonen RESULTATER 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og svar... 4 2. Resultater...

Detaljer

Rapport 4:2011. Bitten Nordrik og Paul Bjerke. Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen.

Rapport 4:2011. Bitten Nordrik og Paul Bjerke. Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen. Rapport 4:2011 Bitten Nordrik og Paul Bjerke Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen Foto: Nina Harbo Innhold Innhold... 2 Forord... 3 1 Fleksibelt arbeidsliv hva betyr

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

Landbrukstjenester Sør

Landbrukstjenester Sør Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale skal prøve å skape en felles forståelse for lagets mål og oppgaver. Alle ansatte har et medansvar for organisasjonen sin virksomhet og utvikling. Samtalen skal

Detaljer

1.2. Resultater per hovedtema 17 1.2.1. Hovedtema 17 1.2.2. Hovedtema kun ledere 18

1.2. Resultater per hovedtema 17 1.2.1. Hovedtema 17 1.2.2. Hovedtema kun ledere 18 SLUTTRAPPORT Innholdsfortegnelse Oppsummering 3 Om undersøkelsen. 3 Overordnede resultater: 3 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler: 5 Inspirasjon til å komme videre mulig Innsatsområder: 5 Innledning

Detaljer

M edarbeideru n dersøkelsen 2015

M edarbeideru n dersøkelsen 2015 M edarbeideru n dersøkelsen 2015 Resultatene Metodiske forhold Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i perioden 24. november til 6. desember. Dette var i tilsvarende tidsrom som undersøkelsene i 2013

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus En MakeSense-rapport Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Hovedrapport En rapport fra Stamina Census Hvordan lese resultatene Gjennomsnittskåren for respondentgruppen (de som har besvart)

Detaljer

Lønns-og karriereutvikling for teknisk/administrativt personale. Jon Iddeng, fagpolitisk avdeling UiS 21/11-2013

Lønns-og karriereutvikling for teknisk/administrativt personale. Jon Iddeng, fagpolitisk avdeling UiS 21/11-2013 Lønns-og karriereutvikling for teknisk/administrativt personale Jon Iddeng, fagpolitisk avdeling UiS 21/11-2013 Den typiske FFTAer. Kvinne i 40-åra Fast ansatt som rådgiver ved et universitet Mastergrad/hovedfag

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Nr. 1 januar 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 29 HOVEDRESULTATER Rekordhøy deltakelse og gode resultater Aldri før har så mange svart på medarbeiderundersøkelsen i Stavanger kommune. Svarprosenten på 73,5 %

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for 1 - OUS Samlet Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007

Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007 Når kunnskap gir resultater--- Fornyings- og administrasjonsdepartementet Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007 Rapport Januar 2008 Rambøll Management AS Hoffsveien 21-23 Skøyen N-0213 Oslo Norge

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus En MakeSense-rapport Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Divisjonsrapport for SVA - Senter for velferdog arbeidslivsforskning En rapport fra Stamina Census Hvordan lese resultatene

Detaljer

Studentundersøkelsen 2017

Studentundersøkelsen 2017 Studentundersøkelsen 2017 DAGER IGJEN DAGER AKTIV SVAR RESPONSTID (MEDIAN) GJENNOMFØRTE 0 25 1291 6m 1s 1156 Først har vi noen spørsmål om bakgrunnen din Hvor gammel er du? 8 6 4 2 Under 20 år 20-24 år

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Nr. 4 februar 8 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 7 HOVEDRESULTATER INKLUDERING HØY TRIVSEL DELTAKELSE ENGASJEMENT 1 7.indd 1 12.2.8 11:15:41 Fortsatt fremgang i medarbeidertilfredshet Resultater fra medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

Statsansatteundersøkelsen Temahefte: Ledelse i staten

Statsansatteundersøkelsen Temahefte: Ledelse i staten Statsansatteundersøkelsen 2018 Temahefte: Ledelse i staten Ledelse i staten I statsansatteundersøkelsen kartlegges ledelse gjennom indikatorene relasjonsorientert ledelse og oppgaveorientert ledelse. Relasjonsorientert

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer