UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011"

Transkript

1 Universitetet i Tromsø Antall svar: Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

2 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår fra side 3 og videre. Ytterst til høyre sammenlignes gjennomsnittsresultat med tilsvarende resultat for egen organisasjon totalt og fra Rambolls referanseundersøkelse blant statsansatte i Gjennomsnittet beregnes på en skala fra 1 til 5, der 5 er høyeste og 1 er laveste vurdering. Gns - + Din arbeidssituasjon og utvikling 3, ,6 0,1 Din nærmeste leder 3, ,3 0,1 Din enhet 3, Vår virksomhet 3, ,8 0,0 Mangfold på arbeidsplassen 3, ,8 0,1 Toppleder 3, ,4 0,2 Etikk 3, ,2 0,0 Omstilling og endringsprosesser 2, ,8 0,1 Spørsmål fra egen organisasjon 3, % 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

3 DE 5 HØYESTE OG 5 LAVESTE 02 RESULTATENE Nedenfor vises de 5 spørsmålene som vurderes høyest og de 5 spørsmålene som vurder lavest. Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,3 Høyeste vurdering Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke Jeg har spennende arbeidsoppgaver Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 4,2 4,3 Jeg bidrar til at min enhet skal ha et godt arbeidsmiljø/ I make an effort to keep up a good working environment at my unit 4,1 Jeg hadde min hovedstilling ved høgskolen i Tromsø før fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ My main position was at the Tromsø University College before the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) 1,8 Laveste vurdering Jeg er ansatt etter fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ I was appointed after the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) I min virksomhet har vi rutiner for anonym varsling om eventuelle kritikkverdige forhold Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede 2,0 2,7 2,7 Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene 2, Helt uenig Helt enig

4 STØRSTE FORSKJELLER - IFT MEDARBEIDER- 03 UNDERSØKELSE I STATEN 2010 Nedenfor vises de 5 spørsmålene med størst positivt forskjell i forhold til Medarbeiderundersøkelse i staten 2010, og de 5 spørsmålene med størst negativt forskjell i forhold til Medarbeiderundersøkelse i staten Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 1,4 Største positive forskjell Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig Min toppleder er en dyktig strateg Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene 0,3 0,3 0,3 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 0,3 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben -0,3 Største negative forskjell Min leder legger til rette for reell medbestemmelse På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet Min leder motiverer meg til å yte mitt beste Min leder legger godt til rette for samarbeid -0,2-0,2-0,1-0,1 Forskjell i gjennomsnitt ift. Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

5 DIN ARBEIDSSITUASJON OG 04 UTVIKLING Gns Vet ikke - + Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4, % Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4, % 4,2 0,0 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4, % 4,0 0,0 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3, % 3,7 0,0 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3, % 4,2-0,3 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3, % Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3, % Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3, % 3,8 0,1 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3, % 3,8-0,1 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3, % Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

6 DIN ARBEIDSSITUASJON OG 05 UTVIKLING Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats Gns 4, % 3, % Vet ikke - + Jeg har mulighet til å utvikle meg 3, % 3,5 0,2 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4, % Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 3, % 3,9 0,0 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3, % Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3, % 3,4 0,3 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3, % 2,1 1,4 Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3, % 3,1 0,2 Min arbeidserfaring gir meg gode jobb- og karrieremuligheter på det øvrige arbeidsmarkedet 3, % 3,4 0,2 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

7 DIN NÆRMESTE LEDER 06 Gns Vet ikke - + Min leder er alt i alt en god leder 3, % 3,4 0,2 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3, % 3,3 0,0 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3, % 3,4-0,1 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3, % Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3, % Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3, % 3,2 0,0 Min leder setter klare mål for enheten 3, % Min leder følger opp at vi når målene våre 3, % Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3, % 3,4 0,2 Min leder er god til å gjennomføre vanskelige samtaler 3, % 3,1 0,2 Min leder legger godt til rette for samarbeid 3, % 3,6-0,1 Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3, % 3,6-0,2 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

8 DIN ENHET 07 Gns Vet ikke - + I min enhet er det arbeidsglede 3, % I min enhet hjelper og støtter vi hverandre I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3, % 3, % 3, % 3, % 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

9 VÅR VIRKSOMHET 08 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på Gns 3, % Vet ikke - + Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 3, % 3,9 0,0 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3, % 3,6 0,3 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 3, % 3,9 0,0 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3, % 3,9 0,0 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

10 MANGFOLD PÅ 09 ARBEIDSPLASSEN Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser Gns 3, % Vet ikke 3, ,2 Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn 3, % 3,7 0,2 Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 4, % 4,1 0,2 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 3, % 3,8 0,1 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

11 TOPPLEDER 10 Gns Vet ikke - + Min toppleder profilerer virksomheten på en god måte 3, % 3,5 0,3 Min toppleder er en dyktig strateg 3, % 3,4 0,3 Min toppleder tar beslutninger som imøtekommer brukerne 3, % 3,4 0,1 Min toppleder fungerer godt som leder internt 3, % 3,2 0,2 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

12 ETIKK 11 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet Gns 3, % Vet ikke 3, ,2 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3, % 3,3 0,0 I min virksomhet har vi rutiner for anonym varsling om eventuelle kritikkverdige forhold 2, % 2,8-0,1 Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben 3, % 3,5 0,1 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

13 OMSTILLING OG 12 ENDRINGSPROSESSER Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede Gns 2, % Vet ikke 2, ,2 Jeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter 2, % 2,8 0,1 Endringsprosessene har ikke ført til økt arbeidspress for meg 2, % 2,8 0,1 Jeg har hatt fått tilstrekkelig med tid til å gjennomføre endringsprosessene 3, % 2,8 0,2 Jeg har hatt tilgang til nødvendige verktøy for å gjennomføre endringsprosessene 3, % 3,0 0,1 Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene 2, % 2,4 0,3 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 3, % 3,3 0,1 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig 2,9 0,1 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

14 SPØRSMÅL FRA EGEN 13 ORGANISASJON Jeg har tilstrekkelig tid til å utføre pålagte arbeidsoppgaver/i have sufficient time to carry out my duties Jeg har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre mine arbeidsoppgaver/ I have sufficient resources to carry out my duties Jeg bidrar til at min enhet skal ha et godt arbeidsmiljø/ I make an effort to keep up a good working environment Jeg hadde min at hovedstilling my unit ved høgskolen i Tromsø før fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ My main position was at the Tromsø University College before Jeg hadde the min merger hovedstilling ved (Fully Universitetet agree=yes, i Tromsø Disagree=no) før fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ My main position was at the University of Tromsø before the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) Jeg er ansatt etter fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ I was appointed after the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) Gns 3, % 3, % 4, % 1, % 4, % 2, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Vet ikke - + Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

15 14 På de neste sidene deles gjennomsnittsvurdering per spørsmål opp på bakgrunnsspørsmål. Resultaterne vises bare dersom det er minimum 5 besvarelser i gruppen. Kjønn Mann Kvinne Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,3 4,1 4,2 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 4,2 4,2 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,1 4,0 4,0 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,8 3,7 3,7 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,9 3,9 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,8 3,7 3,8 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3,9 3,9 3,9 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 4,0 3,8 3,9 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,6 3,7 3,7 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,5 3,3 3,4 Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår 3,1 3,2 3,1 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,1 4,1 4,1 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,3 3,3 3,3 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,7 3,6 3,7 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,3 4,3 4,3 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 3,9 3,9 3,9 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 2,8 3,1 3,0 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3,7 3,7 3,7 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,5 3,4 3,5 Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3,4 3,3 3,3 Min arbeidserfaring gir meg gode jobb- og karrieremuligheter på det øvrige arbeidsmarkedet 3,5 3,6 3,6 Min leder er alt i alt en god leder 3,6 3,6 3,6 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,3 3,3 3,3 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,2 3,3 3,3 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,3 3,3 3,3

16 15 Kjønn Mann Kvinne Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,3 3,4 3,4 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,2 3,2 3,2 Min leder setter klare mål for enheten 3,4 3,5 3,5 Min leder følger opp at vi når målene våre 3,4 3,4 3,4 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,6 3,6 3,6 Min leder er god til å gjennomføre vanskelige samtaler 3,3 3,2 3,3 Min leder legger godt til rette for samarbeid 3,5 3,5 3,5 Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3,5 3,4 3,4 I min enhet er det arbeidsglede 3,7 3,7 3,7 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,8 3,8 3,8 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,5 3,6 3,5 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,8 3,8 3,8 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,9 3,8 3,8 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3,9 3,9 3,9 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,4 3,5 3,5 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 3,8 3,9 3,9 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3,8 3,9 3,9 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 3,9 3,9 3,9 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3,8 3,9 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,7 3,9 3,8 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 3,6 3,7 3,6 Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn 3,9 3,9 3,9 Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 4,2 4,3 4,3 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 3,9 3,9 3,9 Min toppleder profilerer virksomheten på en god måte 3,7 3,9 3,8

17 16 Kjønn Mann Kvinne Min toppleder er en dyktig strateg 3,6 3,8 3,7 Min toppleder tar beslutninger som imøtekommer brukerne 3,4 3,5 3,5 Min toppleder fungerer godt som leder internt 3,3 3,4 3,4 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,1 3,2 3,1 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,4 3,2 3,3 I min virksomhet har vi rutiner for anonym varsling om eventuelle kritikkverdige forhold 2,6 2,7 2,7 Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben 3,7 3,6 3,6 Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede 2,6 2,7 2,7 Jeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter 2,8 2,9 2,9 Endringsprosessene har ikke ført til økt arbeidspress for meg 2,8 2,9 2,9 Jeg har hatt fått tilstrekkelig med tid til å gjennomføre endringsprosessene 3,0 3,0 3,0 Jeg har hatt tilgang til nødvendige verktøy for å gjennomføre endringsprosessene 3,1 3,1 3,1 Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene 2,8 2,7 2,7 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 3,3 3,5 3,4 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 2,9 3,0 3,0 Jeg har tilstrekkelig tid til å utføre pålagte arbeidsoppgaver/i have sufficient time to carry out my duties 3,1 3,1 3,1 Jeg har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre mine arbeidsoppgaver/ I have sufficient resources to carry out my duties 3,2 3,3 3,3 Jeg bidrar til at min enhet skal ha et godt arbeidsmiljø/ I make an effort to keep up a good working environment at my unit 4,1 4,1 4,1 Jeg hadde min hovedstilling ved høgskolen i Tromsø før fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ My main position was at the Tromsø University College 1,7 1,8 1,8 before the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) Jeg hadde min hovedstilling ved Universitetet i Tromsø før fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ My main position was at the University of Tromsø 4,1 3,9 4,0 before the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) Jeg er ansatt etter fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ I was appointed after the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) 1,9 2,1 2,0

18 17 Alder Under 29 år år år år år 65 år eller mer Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,3 4,2 4,1 4,2 4,2 4,5 4,2 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,4 4,2 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,2 4,1 3,9 4,0 4,0 4,4 4,0 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 4,0 3,8 3,7 3,6 3,6 4,1 3,7 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,7 3,8 3,8 4,0 3,9 4,1 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,8 3,7 3,7 3,8 4,0 4,1 3,8 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 3,9 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,8 3,7 3,9 3,9 4,1 4,1 3,9 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,7 3,6 3,7 3,6 3,6 4,0 3,7 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,9 3,4 Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår 3,8 3,0 3,0 3,1 3,3 3,4 3,1 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen 4,1 4,0 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 min til å oppnå sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,7 3,3 3,4 3,3 3,2 3,5 3,3 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,9 3,7 3,6 3,6 3,6 3,9 3,7 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,5 4,3 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,1 3,9 3,8 3,9 3,8 4,2 3,9 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 3,1 3,0 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3,8 3,7 3,6 3,8 3,6 4,0 3,7 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,5 3,4 3,4 3,5 3,5 3,8 3,5 Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3,5 3,3 3,2 3,3 3,4 3,9 3,3 Min arbeidserfaring gir meg gode jobb- og karrieremuligheter på det øvrige arbeidsmarkedet 3,9 3,6 3,6 3,5 3,4 3,4 3,6 Min leder er alt i alt en god leder 3,9 3,7 3,6 3,5 3,5 3,9 3,6 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,6 3,3 3,2 3,2 3,2 3,4 3,3 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,6 3,3 3,2 3,2 3,2 3,5 3,3 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,7 3,4 3,2 3,3 3,2 3,3 3,3

19 18 Alder Under 29 år år år år år 65 år eller mer Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,8 3,4 3,3 3,3 3,2 3,4 3,4 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,6 3,3 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2 Min leder setter klare mål for enheten 3,8 3,5 3,4 3,4 3,4 3,6 3,5 Min leder følger opp at vi når målene våre 3,7 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3,4 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,9 3,7 3,5 3,5 3,5 3,8 3,6 Min leder er god til å gjennomføre vanskelige samtaler 3,5 3,3 3,2 3,3 3,2 3,6 3,3 Min leder legger godt til rette for samarbeid 3,8 3,6 3,4 3,4 3,4 3,7 3,5 Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3,8 3,6 3,4 3,4 3,2 3,5 3,4 I min enhet er det arbeidsglede 3,9 3,8 3,7 3,6 3,7 3,9 3,7 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 3,8 3,8 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 4,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,7 3,5 3,4 3,6 3,2 3,4 3,5 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,2 3,9 3,9 3,9 3,7 3,9 3,9 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,2 3,9 3,8 3,9 3,7 4,0 3,9 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 3,6 3,6 3,9 4,2 4,0 3,3 3,9 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,1 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,5 3,6 3,8 3,9 3,9 4,1 3,8 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 3,9 3,7 3,6 3,6 3,4 3,6 3,6 Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8 4,0 3,9 Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,1 4,3 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 4,2 4,0 3,9 3,8 3,7 3,9 3,9 Min toppleder profilerer virksomheten på en god måte 4,1 3,8 3,8 3,9 3,7 3,7 3,8

20 19 Alder Under 29 år år år år år 65 år eller mer Min toppleder er en dyktig strateg 4,1 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7 3,7 Min toppleder tar beslutninger som imøtekommer brukerne 3,8 3,5 3,4 3,5 3,3 3,3 3,5 Min toppleder fungerer godt som leder internt 3,9 3,4 3,2 3,4 3,2 3,4 3,4 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,3 3,1 3,0 3,2 3,1 3,2 3,1 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,5 3,4 3,2 3,3 3,3 3,5 3,3 I min virksomhet har vi rutiner for anonym varsling om eventuelle kritikkverdige forhold 2,7 2,7 2,6 2,8 2,5 2,6 2,7 Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben 3,8 3,7 3,5 3,6 3,4 3,8 3,6 Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede 3,0 2,7 2,7 2,6 2,4 2,5 2,7 Jeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter 3,1 2,9 2,9 2,8 2,6 2,6 2,9 Endringsprosessene har ikke ført til økt arbeidspress for meg 3,3 3,1 2,8 2,7 2,7 3,2 2,9 Jeg har hatt fått tilstrekkelig med tid til å gjennomføre endringsprosessene 3,3 3,1 2,9 2,9 2,8 3,1 3,0 Jeg har hatt tilgang til nødvendige verktøy for å gjennomføre endringsprosessene 3,4 3,1 3,0 3,0 2,9 3,0 3,1 Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene 3,1 2,8 2,7 2,7 2,5 2,8 2,7 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 3,5 3,5 3,5 3,4 3,1 3,1 3,4 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert 2,9 2,9 3,0 3,0 2,8 2,8 3,0 med meg Jeg har tilstrekkelig tid til å utføre pålagte arbeidsoppgaver/i have sufficient time to carry out my 3,4 3,1 3,0 3,0 3,1 3,6 3,1 duties Jeg har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre mine arbeidsoppgaver/ I have sufficient 3,6 3,3 3,3 3,2 3,2 3,5 3,3 resources to carry out my duties Jeg bidrar til at min enhet skal ha et godt arbeidsmiljø/ I make an effort to keep up a good 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 working environment at my unit Jeg hadde min hovedstilling ved høgskolen i Tromsø før fusjonen (helt enig=ja, helt 1,3 1,6 1,6 2,1 2,0 1,8 1,8 uenig=nei)/ My main position was at the Tromsø University College before the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) Jeg hadde min hovedstilling ved Universitetet i Tromsø før fusjonen (helt enig=ja, helt 2,4 4,0 4,1 4,0 4,2 4,5 4,0 uenig=nei)/ My main position was at the University of Tromsø before the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) Jeg er ansatt etter fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ I was appointed after the 3,7 2,4 2,0 1,7 1,5 1,4 2,0 merger (Fully agree=yes, Disagree=no)

21 20 Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? Under 1 år 1-3 år 4-9 år år 20 år eller mer Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,3 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 4,1 3,8 3,7 3,6 3,8 3,7 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,9 3,9 3,8 3,8 4,0 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,8 3,7 3,7 3,7 4,0 3,8 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 4,1 3,9 3,9 3,8 4,0 3,9 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,8 3,8 3,8 3,9 4,1 3,9 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,9 3,7 3,6 3,5 3,8 3,7 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,8 3,4 3,4 3,2 3,5 3,4 Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår 3,6 3,2 3,0 3,0 3,2 3,1 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå 4,3 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1 sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,8 3,5 3,3 3,2 3,3 3,3 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,8 3,8 3,7 3,5 3,7 3,7 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,3 3,9 3,8 3,7 3,9 3,9 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 2,6 3,1 3,0 2,9 3,2 3,0 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 4,1 3,8 3,6 3,7 3,6 3,7 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,7 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3,6 3,3 3,2 3,3 3,4 3,3 Min arbeidserfaring gir meg gode jobb- og karrieremuligheter på det øvrige arbeidsmarkedet 3,9 3,7 3,6 3,5 3,3 3,6 Min leder er alt i alt en god leder 4,1 3,7 3,6 3,5 3,6 3,6 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,7 3,4 3,2 3,1 3,3 3,3 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,7 3,4 3,2 3,1 3,2 3,3 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,8 3,5 3,3 3,1 3,3 3,3

22 21 Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? Under 1 år 1-3 år 4-9 år år 20 år eller mer Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,9 3,5 3,3 3,2 3,3 3,4 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,7 3,4 3,2 3,0 3,2 3,2 Min leder setter klare mål for enheten 3,8 3,6 3,4 3,4 3,5 3,5 Min leder følger opp at vi når målene våre 3,8 3,6 3,4 3,3 3,4 3,4 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,9 3,7 3,6 3,5 3,5 3,6 Min leder er god til å gjennomføre vanskelige samtaler 3,5 3,4 3,2 3,2 3,2 3,3 Min leder legger godt til rette for samarbeid 3,9 3,6 3,5 3,3 3,5 3,5 Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3,9 3,6 3,4 3,3 3,4 3,4 I min enhet er det arbeidsglede 4,1 3,8 3,7 3,5 3,7 3,7 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 4,1 3,9 3,8 3,7 3,7 3,8 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 4,0 3,9 3,8 3,7 3,9 3,8 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 4,1 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,7 3,6 3,4 3,4 3,4 3,5 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,2 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,1 4,0 3,8 3,8 3,8 3,9 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4,0 3,6 3,7 4,1 4,1 3,9 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,2 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,7 3,6 3,7 3,8 4,0 3,8 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 4,0 3,7 3,6 3,5 3,5 3,6 Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn 4,2 4,0 3,9 3,8 3,9 3,9 Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 4,2 4,0 3,9 3,7 3,9 3,9 Min toppleder profilerer virksomheten på en god måte 4,0 3,9 3,8 3,8 3,7 3,8

23 22 Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? Under 1 år 1-3 år 4-9 år år 20 år eller mer Min toppleder er en dyktig strateg 4,0 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7 Min toppleder tar beslutninger som imøtekommer brukerne 3,8 3,6 3,4 3,4 3,4 3,5 Min toppleder fungerer godt som leder internt 3,9 3,6 3,3 3,2 3,3 3,4 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,5 3,3 3,1 3,0 3,2 3,1 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,6 3,4 3,3 3,2 3,3 3,3 I min virksomhet har vi rutiner for anonym varsling om eventuelle kritikkverdige forhold 2,9 2,9 2,6 2,6 2,6 2,7 Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben 3,8 3,7 3,6 3,5 3,7 3,6 Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede 3,1 3,0 2,7 2,5 2,4 2,7 Jeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter 3,4 3,1 2,9 2,7 2,6 2,9 Endringsprosessene har ikke ført til økt arbeidspress for meg 3,3 3,1 2,9 2,6 2,8 2,9 Jeg har hatt fått tilstrekkelig med tid til å gjennomføre endringsprosessene 3,4 3,2 3,0 2,8 3,0 3,0 Jeg har hatt tilgang til nødvendige verktøy for å gjennomføre endringsprosessene 3,4 3,2 3,1 2,9 3,0 3,1 Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene 3,0 2,9 2,7 2,6 2,7 2,7 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 3,7 3,6 3,4 3,3 3,2 3,4 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3,0 3,1 3,0 2,8 2,9 3,0 Jeg har tilstrekkelig tid til å utføre pålagte arbeidsoppgaver/i have sufficient time to carry out my duties 3,6 3,2 3,0 2,8 3,2 3,1 Jeg har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre mine arbeidsoppgaver/ I have sufficient resources to carry out 3,8 3,5 3,3 3,0 3,2 3,3 my duties Jeg bidrar til at min enhet skal ha et godt arbeidsmiljø/ I make an effort to keep up a good working environment 4,2 4,1 4,1 4,0 4,1 4,1 at my unit Jeg hadde min hovedstilling ved høgskolen i Tromsø før fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ My 1,2 1,7 1,7 1,9 1,9 1,8 main position was at the Tromsø University College before the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) Jeg hadde min hovedstilling ved Universitetet i Tromsø før fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ My 1,6 3,4 4,4 4,3 4,4 4,0 main position was at the University of Tromsø before the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) Jeg er ansatt etter fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ I was appointed after the merger ,5 2,9 1,6 1,5 1,5 2,0 (Fully agree=yes, Disagree=no)

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår Sykepleier ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut:

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015 Arbeidsgiverstrategi Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold 1. Sammendrag bakgrunn mandat 2. Strategier 3. Utfordringer knyttet til implementering av strategien 4. Vedlegg: 1. Delmål, strategier og tiltak fra

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Forsvarssjefens tale under Forsvarets Kvinnekonferanse 11.mai 2012 på Norges idrettshøgskole

Forsvarssjefens tale under Forsvarets Kvinnekonferanse 11.mai 2012 på Norges idrettshøgskole Tale på kvinnekonferansen 11 mai 2012 Først av alt, takk for invitasjonen til å komme hit og tale til Kvinnekonferansen. Temaet Kvinner i Forsvaret er høyaktuelt i disse tider, og ikke bare fordi vi har

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

Basiskompetanse i Posten og Bring. - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter

Basiskompetanse i Posten og Bring. - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter Basiskompetanse i Posten og Bring - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter Basiskompetanse i Posten og Bring - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter Forfattere Ørjan

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede European Employee Index Norge 2012-13. årgang Veien til høyere arbeidsglede Les om norske arbeidstakeres arbeidsglede og hvordan du kan øke de ansattes engasjement i din virksomhet Leder Nordmenn har det

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010

Medarbeiderundersøkelsen 2010 Ringerike kommune R I N G E R I K E K O M M U N E Medarbeiderundersøkelsen 2010 Hønefoss kino 4. februar Program Innledning og noen aktuelle tema v/rådmannen Gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen 2010

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER DRØFTINGSDOKUMENT VEDLEGG 1 SENIORPOLITIKK 1. UTFORDRINGER: Hovedutfordring: Hvilke tilpasninger/tiltak får den enkelte til å bli i kommunen og stå i jobb frem til pensjonsalder? Andre utfordringer: Hvilke

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer