UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011"

Transkript

1 Universitetet i Tromsø Antall svar: Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

2 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår fra side 3 og videre. Ytterst til høyre sammenlignes gjennomsnittsresultat med tilsvarende resultat for egen organisasjon totalt og fra Rambolls referanseundersøkelse blant statsansatte i Gjennomsnittet beregnes på en skala fra 1 til 5, der 5 er høyeste og 1 er laveste vurdering. Gns - + Din arbeidssituasjon og utvikling 3, ,6 0,1 Din nærmeste leder 3, ,3 0,1 Din enhet 3, Vår virksomhet 3, ,8 0,0 Mangfold på arbeidsplassen 3, ,8 0,1 Toppleder 3, ,4 0,2 Etikk 3, ,2 0,0 Omstilling og endringsprosesser 2, ,8 0,1 Spørsmål fra egen organisasjon 3, % 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

3 DE 5 HØYESTE OG 5 LAVESTE 02 RESULTATENE Nedenfor vises de 5 spørsmålene som vurderes høyest og de 5 spørsmålene som vurder lavest. Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,3 Høyeste vurdering Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke Jeg har spennende arbeidsoppgaver Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 4,2 4,3 Jeg bidrar til at min enhet skal ha et godt arbeidsmiljø/ I make an effort to keep up a good working environment at my unit 4,1 Jeg hadde min hovedstilling ved høgskolen i Tromsø før fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ My main position was at the Tromsø University College before the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) 1,8 Laveste vurdering Jeg er ansatt etter fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ I was appointed after the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) I min virksomhet har vi rutiner for anonym varsling om eventuelle kritikkverdige forhold Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede 2,0 2,7 2,7 Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene 2, Helt uenig Helt enig

4 STØRSTE FORSKJELLER - IFT MEDARBEIDER- 03 UNDERSØKELSE I STATEN 2010 Nedenfor vises de 5 spørsmålene med størst positivt forskjell i forhold til Medarbeiderundersøkelse i staten 2010, og de 5 spørsmålene med størst negativt forskjell i forhold til Medarbeiderundersøkelse i staten Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 1,4 Største positive forskjell Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig Min toppleder er en dyktig strateg Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene 0,3 0,3 0,3 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 0,3 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben -0,3 Største negative forskjell Min leder legger til rette for reell medbestemmelse På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet Min leder motiverer meg til å yte mitt beste Min leder legger godt til rette for samarbeid -0,2-0,2-0,1-0,1 Forskjell i gjennomsnitt ift. Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

5 DIN ARBEIDSSITUASJON OG 04 UTVIKLING Gns Vet ikke - + Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4, % Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4, % 4,2 0,0 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4, % 4,0 0,0 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3, % 3,7 0,0 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3, % 4,2-0,3 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3, % Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3, % Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3, % 3,8 0,1 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3, % 3,8-0,1 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3, % Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

6 DIN ARBEIDSSITUASJON OG 05 UTVIKLING Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats Gns 4, % 3, % Vet ikke - + Jeg har mulighet til å utvikle meg 3, % 3,5 0,2 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4, % Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 3, % 3,9 0,0 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3, % Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3, % 3,4 0,3 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3, % 2,1 1,4 Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3, % 3,1 0,2 Min arbeidserfaring gir meg gode jobb- og karrieremuligheter på det øvrige arbeidsmarkedet 3, % 3,4 0,2 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

7 DIN NÆRMESTE LEDER 06 Gns Vet ikke - + Min leder er alt i alt en god leder 3, % 3,4 0,2 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3, % 3,3 0,0 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3, % 3,4-0,1 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3, % Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3, % Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3, % 3,2 0,0 Min leder setter klare mål for enheten 3, % Min leder følger opp at vi når målene våre 3, % Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3, % 3,4 0,2 Min leder er god til å gjennomføre vanskelige samtaler 3, % 3,1 0,2 Min leder legger godt til rette for samarbeid 3, % 3,6-0,1 Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3, % 3,6-0,2 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

8 DIN ENHET 07 Gns Vet ikke - + I min enhet er det arbeidsglede 3, % I min enhet hjelper og støtter vi hverandre I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3, % 3, % 3, % 3, % 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

9 VÅR VIRKSOMHET 08 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på Gns 3, % Vet ikke - + Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 3, % 3,9 0,0 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3, % 3,6 0,3 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 3, % 3,9 0,0 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3, % 3,9 0,0 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

10 MANGFOLD PÅ 09 ARBEIDSPLASSEN Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser Gns 3, % Vet ikke 3, ,2 Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn 3, % 3,7 0,2 Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 4, % 4,1 0,2 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 3, % 3,8 0,1 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

11 TOPPLEDER 10 Gns Vet ikke - + Min toppleder profilerer virksomheten på en god måte 3, % 3,5 0,3 Min toppleder er en dyktig strateg 3, % 3,4 0,3 Min toppleder tar beslutninger som imøtekommer brukerne 3, % 3,4 0,1 Min toppleder fungerer godt som leder internt 3, % 3,2 0,2 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

12 ETIKK 11 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet Gns 3, % Vet ikke 3, ,2 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3, % 3,3 0,0 I min virksomhet har vi rutiner for anonym varsling om eventuelle kritikkverdige forhold 2, % 2,8-0,1 Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben 3, % 3,5 0,1 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

13 OMSTILLING OG 12 ENDRINGSPROSESSER Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede Gns 2, % Vet ikke 2, ,2 Jeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter 2, % 2,8 0,1 Endringsprosessene har ikke ført til økt arbeidspress for meg 2, % 2,8 0,1 Jeg har hatt fått tilstrekkelig med tid til å gjennomføre endringsprosessene 3, % 2,8 0,2 Jeg har hatt tilgang til nødvendige verktøy for å gjennomføre endringsprosessene 3, % 3,0 0,1 Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene 2, % 2,4 0,3 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 3, % 3,3 0,1 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig 2,9 0,1 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

14 SPØRSMÅL FRA EGEN 13 ORGANISASJON Jeg har tilstrekkelig tid til å utføre pålagte arbeidsoppgaver/i have sufficient time to carry out my duties Jeg har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre mine arbeidsoppgaver/ I have sufficient resources to carry out my duties Jeg bidrar til at min enhet skal ha et godt arbeidsmiljø/ I make an effort to keep up a good working environment Jeg hadde min at hovedstilling my unit ved høgskolen i Tromsø før fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ My main position was at the Tromsø University College before Jeg hadde the min merger hovedstilling ved (Fully Universitetet agree=yes, i Tromsø Disagree=no) før fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ My main position was at the University of Tromsø before the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) Jeg er ansatt etter fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ I was appointed after the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) Gns 3, % 3, % 4, % 1, % 4, % 2, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Vet ikke - + Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

15 14 På de neste sidene deles gjennomsnittsvurdering per spørsmål opp på bakgrunnsspørsmål. Resultaterne vises bare dersom det er minimum 5 besvarelser i gruppen. Kjønn Mann Kvinne Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,3 4,1 4,2 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 4,2 4,2 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,1 4,0 4,0 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,8 3,7 3,7 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,9 3,9 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,8 3,7 3,8 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3,9 3,9 3,9 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 4,0 3,8 3,9 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,6 3,7 3,7 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,5 3,3 3,4 Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår 3,1 3,2 3,1 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,1 4,1 4,1 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,3 3,3 3,3 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,7 3,6 3,7 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,3 4,3 4,3 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 3,9 3,9 3,9 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 2,8 3,1 3,0 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3,7 3,7 3,7 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,5 3,4 3,5 Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3,4 3,3 3,3 Min arbeidserfaring gir meg gode jobb- og karrieremuligheter på det øvrige arbeidsmarkedet 3,5 3,6 3,6 Min leder er alt i alt en god leder 3,6 3,6 3,6 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,3 3,3 3,3 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,2 3,3 3,3 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,3 3,3 3,3

16 15 Kjønn Mann Kvinne Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,3 3,4 3,4 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,2 3,2 3,2 Min leder setter klare mål for enheten 3,4 3,5 3,5 Min leder følger opp at vi når målene våre 3,4 3,4 3,4 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,6 3,6 3,6 Min leder er god til å gjennomføre vanskelige samtaler 3,3 3,2 3,3 Min leder legger godt til rette for samarbeid 3,5 3,5 3,5 Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3,5 3,4 3,4 I min enhet er det arbeidsglede 3,7 3,7 3,7 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,8 3,8 3,8 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,5 3,6 3,5 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,8 3,8 3,8 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,9 3,8 3,8 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3,9 3,9 3,9 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,4 3,5 3,5 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 3,8 3,9 3,9 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3,8 3,9 3,9 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 3,9 3,9 3,9 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3,8 3,9 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,7 3,9 3,8 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 3,6 3,7 3,6 Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn 3,9 3,9 3,9 Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 4,2 4,3 4,3 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 3,9 3,9 3,9 Min toppleder profilerer virksomheten på en god måte 3,7 3,9 3,8

17 16 Kjønn Mann Kvinne Min toppleder er en dyktig strateg 3,6 3,8 3,7 Min toppleder tar beslutninger som imøtekommer brukerne 3,4 3,5 3,5 Min toppleder fungerer godt som leder internt 3,3 3,4 3,4 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,1 3,2 3,1 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,4 3,2 3,3 I min virksomhet har vi rutiner for anonym varsling om eventuelle kritikkverdige forhold 2,6 2,7 2,7 Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben 3,7 3,6 3,6 Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede 2,6 2,7 2,7 Jeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter 2,8 2,9 2,9 Endringsprosessene har ikke ført til økt arbeidspress for meg 2,8 2,9 2,9 Jeg har hatt fått tilstrekkelig med tid til å gjennomføre endringsprosessene 3,0 3,0 3,0 Jeg har hatt tilgang til nødvendige verktøy for å gjennomføre endringsprosessene 3,1 3,1 3,1 Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene 2,8 2,7 2,7 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 3,3 3,5 3,4 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 2,9 3,0 3,0 Jeg har tilstrekkelig tid til å utføre pålagte arbeidsoppgaver/i have sufficient time to carry out my duties 3,1 3,1 3,1 Jeg har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre mine arbeidsoppgaver/ I have sufficient resources to carry out my duties 3,2 3,3 3,3 Jeg bidrar til at min enhet skal ha et godt arbeidsmiljø/ I make an effort to keep up a good working environment at my unit 4,1 4,1 4,1 Jeg hadde min hovedstilling ved høgskolen i Tromsø før fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ My main position was at the Tromsø University College 1,7 1,8 1,8 before the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) Jeg hadde min hovedstilling ved Universitetet i Tromsø før fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ My main position was at the University of Tromsø 4,1 3,9 4,0 before the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) Jeg er ansatt etter fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ I was appointed after the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) 1,9 2,1 2,0

18 17 Alder Under 29 år år år år år 65 år eller mer Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,3 4,2 4,1 4,2 4,2 4,5 4,2 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,4 4,2 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,2 4,1 3,9 4,0 4,0 4,4 4,0 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 4,0 3,8 3,7 3,6 3,6 4,1 3,7 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,7 3,8 3,8 4,0 3,9 4,1 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,8 3,7 3,7 3,8 4,0 4,1 3,8 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 3,9 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,8 3,7 3,9 3,9 4,1 4,1 3,9 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,7 3,6 3,7 3,6 3,6 4,0 3,7 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,9 3,4 Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår 3,8 3,0 3,0 3,1 3,3 3,4 3,1 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen 4,1 4,0 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 min til å oppnå sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,7 3,3 3,4 3,3 3,2 3,5 3,3 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,9 3,7 3,6 3,6 3,6 3,9 3,7 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,5 4,3 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,1 3,9 3,8 3,9 3,8 4,2 3,9 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 3,1 3,0 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3,8 3,7 3,6 3,8 3,6 4,0 3,7 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,5 3,4 3,4 3,5 3,5 3,8 3,5 Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3,5 3,3 3,2 3,3 3,4 3,9 3,3 Min arbeidserfaring gir meg gode jobb- og karrieremuligheter på det øvrige arbeidsmarkedet 3,9 3,6 3,6 3,5 3,4 3,4 3,6 Min leder er alt i alt en god leder 3,9 3,7 3,6 3,5 3,5 3,9 3,6 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,6 3,3 3,2 3,2 3,2 3,4 3,3 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,6 3,3 3,2 3,2 3,2 3,5 3,3 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,7 3,4 3,2 3,3 3,2 3,3 3,3

19 18 Alder Under 29 år år år år år 65 år eller mer Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,8 3,4 3,3 3,3 3,2 3,4 3,4 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,6 3,3 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2 Min leder setter klare mål for enheten 3,8 3,5 3,4 3,4 3,4 3,6 3,5 Min leder følger opp at vi når målene våre 3,7 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3,4 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,9 3,7 3,5 3,5 3,5 3,8 3,6 Min leder er god til å gjennomføre vanskelige samtaler 3,5 3,3 3,2 3,3 3,2 3,6 3,3 Min leder legger godt til rette for samarbeid 3,8 3,6 3,4 3,4 3,4 3,7 3,5 Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3,8 3,6 3,4 3,4 3,2 3,5 3,4 I min enhet er det arbeidsglede 3,9 3,8 3,7 3,6 3,7 3,9 3,7 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 3,8 3,8 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 4,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,7 3,5 3,4 3,6 3,2 3,4 3,5 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,2 3,9 3,9 3,9 3,7 3,9 3,9 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,2 3,9 3,8 3,9 3,7 4,0 3,9 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 3,6 3,6 3,9 4,2 4,0 3,3 3,9 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,1 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,5 3,6 3,8 3,9 3,9 4,1 3,8 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 3,9 3,7 3,6 3,6 3,4 3,6 3,6 Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8 4,0 3,9 Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,1 4,3 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 4,2 4,0 3,9 3,8 3,7 3,9 3,9 Min toppleder profilerer virksomheten på en god måte 4,1 3,8 3,8 3,9 3,7 3,7 3,8

20 19 Alder Under 29 år år år år år 65 år eller mer Min toppleder er en dyktig strateg 4,1 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7 3,7 Min toppleder tar beslutninger som imøtekommer brukerne 3,8 3,5 3,4 3,5 3,3 3,3 3,5 Min toppleder fungerer godt som leder internt 3,9 3,4 3,2 3,4 3,2 3,4 3,4 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,3 3,1 3,0 3,2 3,1 3,2 3,1 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,5 3,4 3,2 3,3 3,3 3,5 3,3 I min virksomhet har vi rutiner for anonym varsling om eventuelle kritikkverdige forhold 2,7 2,7 2,6 2,8 2,5 2,6 2,7 Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben 3,8 3,7 3,5 3,6 3,4 3,8 3,6 Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede 3,0 2,7 2,7 2,6 2,4 2,5 2,7 Jeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter 3,1 2,9 2,9 2,8 2,6 2,6 2,9 Endringsprosessene har ikke ført til økt arbeidspress for meg 3,3 3,1 2,8 2,7 2,7 3,2 2,9 Jeg har hatt fått tilstrekkelig med tid til å gjennomføre endringsprosessene 3,3 3,1 2,9 2,9 2,8 3,1 3,0 Jeg har hatt tilgang til nødvendige verktøy for å gjennomføre endringsprosessene 3,4 3,1 3,0 3,0 2,9 3,0 3,1 Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene 3,1 2,8 2,7 2,7 2,5 2,8 2,7 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 3,5 3,5 3,5 3,4 3,1 3,1 3,4 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert 2,9 2,9 3,0 3,0 2,8 2,8 3,0 med meg Jeg har tilstrekkelig tid til å utføre pålagte arbeidsoppgaver/i have sufficient time to carry out my 3,4 3,1 3,0 3,0 3,1 3,6 3,1 duties Jeg har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre mine arbeidsoppgaver/ I have sufficient 3,6 3,3 3,3 3,2 3,2 3,5 3,3 resources to carry out my duties Jeg bidrar til at min enhet skal ha et godt arbeidsmiljø/ I make an effort to keep up a good 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 working environment at my unit Jeg hadde min hovedstilling ved høgskolen i Tromsø før fusjonen (helt enig=ja, helt 1,3 1,6 1,6 2,1 2,0 1,8 1,8 uenig=nei)/ My main position was at the Tromsø University College before the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) Jeg hadde min hovedstilling ved Universitetet i Tromsø før fusjonen (helt enig=ja, helt 2,4 4,0 4,1 4,0 4,2 4,5 4,0 uenig=nei)/ My main position was at the University of Tromsø before the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) Jeg er ansatt etter fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ I was appointed after the 3,7 2,4 2,0 1,7 1,5 1,4 2,0 merger (Fully agree=yes, Disagree=no)

21 20 Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? Under 1 år 1-3 år 4-9 år år 20 år eller mer Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,3 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 4,1 3,8 3,7 3,6 3,8 3,7 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,9 3,9 3,8 3,8 4,0 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,8 3,7 3,7 3,7 4,0 3,8 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 4,1 3,9 3,9 3,8 4,0 3,9 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,8 3,8 3,8 3,9 4,1 3,9 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,9 3,7 3,6 3,5 3,8 3,7 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,8 3,4 3,4 3,2 3,5 3,4 Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår 3,6 3,2 3,0 3,0 3,2 3,1 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå 4,3 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1 sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,8 3,5 3,3 3,2 3,3 3,3 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,8 3,8 3,7 3,5 3,7 3,7 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,3 3,9 3,8 3,7 3,9 3,9 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 2,6 3,1 3,0 2,9 3,2 3,0 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 4,1 3,8 3,6 3,7 3,6 3,7 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,7 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3,6 3,3 3,2 3,3 3,4 3,3 Min arbeidserfaring gir meg gode jobb- og karrieremuligheter på det øvrige arbeidsmarkedet 3,9 3,7 3,6 3,5 3,3 3,6 Min leder er alt i alt en god leder 4,1 3,7 3,6 3,5 3,6 3,6 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,7 3,4 3,2 3,1 3,3 3,3 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,7 3,4 3,2 3,1 3,2 3,3 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,8 3,5 3,3 3,1 3,3 3,3

22 21 Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? Under 1 år 1-3 år 4-9 år år 20 år eller mer Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,9 3,5 3,3 3,2 3,3 3,4 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,7 3,4 3,2 3,0 3,2 3,2 Min leder setter klare mål for enheten 3,8 3,6 3,4 3,4 3,5 3,5 Min leder følger opp at vi når målene våre 3,8 3,6 3,4 3,3 3,4 3,4 Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,9 3,7 3,6 3,5 3,5 3,6 Min leder er god til å gjennomføre vanskelige samtaler 3,5 3,4 3,2 3,2 3,2 3,3 Min leder legger godt til rette for samarbeid 3,9 3,6 3,5 3,3 3,5 3,5 Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3,9 3,6 3,4 3,3 3,4 3,4 I min enhet er det arbeidsglede 4,1 3,8 3,7 3,5 3,7 3,7 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 4,1 3,9 3,8 3,7 3,7 3,8 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 4,0 3,9 3,8 3,7 3,9 3,8 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 4,1 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,7 3,6 3,4 3,4 3,4 3,5 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,2 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,1 4,0 3,8 3,8 3,8 3,9 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4,0 3,6 3,7 4,1 4,1 3,9 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,2 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,7 3,6 3,7 3,8 4,0 3,8 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 4,0 3,7 3,6 3,5 3,5 3,6 Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn 4,2 4,0 3,9 3,8 3,9 3,9 Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 4,2 4,0 3,9 3,7 3,9 3,9 Min toppleder profilerer virksomheten på en god måte 4,0 3,9 3,8 3,8 3,7 3,8

23 22 Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? Under 1 år 1-3 år 4-9 år år 20 år eller mer Min toppleder er en dyktig strateg 4,0 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7 Min toppleder tar beslutninger som imøtekommer brukerne 3,8 3,6 3,4 3,4 3,4 3,5 Min toppleder fungerer godt som leder internt 3,9 3,6 3,3 3,2 3,3 3,4 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,5 3,3 3,1 3,0 3,2 3,1 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,6 3,4 3,3 3,2 3,3 3,3 I min virksomhet har vi rutiner for anonym varsling om eventuelle kritikkverdige forhold 2,9 2,9 2,6 2,6 2,6 2,7 Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben 3,8 3,7 3,6 3,5 3,7 3,6 Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede 3,1 3,0 2,7 2,5 2,4 2,7 Jeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter 3,4 3,1 2,9 2,7 2,6 2,9 Endringsprosessene har ikke ført til økt arbeidspress for meg 3,3 3,1 2,9 2,6 2,8 2,9 Jeg har hatt fått tilstrekkelig med tid til å gjennomføre endringsprosessene 3,4 3,2 3,0 2,8 3,0 3,0 Jeg har hatt tilgang til nødvendige verktøy for å gjennomføre endringsprosessene 3,4 3,2 3,1 2,9 3,0 3,1 Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene 3,0 2,9 2,7 2,6 2,7 2,7 Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 3,7 3,6 3,4 3,3 3,2 3,4 Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3,0 3,1 3,0 2,8 2,9 3,0 Jeg har tilstrekkelig tid til å utføre pålagte arbeidsoppgaver/i have sufficient time to carry out my duties 3,6 3,2 3,0 2,8 3,2 3,1 Jeg har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre mine arbeidsoppgaver/ I have sufficient resources to carry out 3,8 3,5 3,3 3,0 3,2 3,3 my duties Jeg bidrar til at min enhet skal ha et godt arbeidsmiljø/ I make an effort to keep up a good working environment 4,2 4,1 4,1 4,0 4,1 4,1 at my unit Jeg hadde min hovedstilling ved høgskolen i Tromsø før fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ My 1,2 1,7 1,7 1,9 1,9 1,8 main position was at the Tromsø University College before the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) Jeg hadde min hovedstilling ved Universitetet i Tromsø før fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ My 1,6 3,4 4,4 4,3 4,4 4,0 main position was at the University of Tromsø before the merger (Fully agree=yes, Disagree=no) Jeg er ansatt etter fusjonen (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ I was appointed after the merger ,5 2,9 1,6 1,5 1,5 2,0 (Fully agree=yes, Disagree=no)

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport Antall besvarelser: 113 MU 2014 Svarprosent: 87% HOVEDOMRÅDER 01 Grafen nedenfor viser enhetens samlede resultater på de ulike temaområdene i undersøkelsen. Hver temaområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366) AMUS 2011 St. Olavs Hospital HF Svarprosent: 76% (51/7366) Om undersøkelsen Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 8. mars - 23. mars 2011 Data er innsamlet delvis elektronisk og postalt I alt har

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Staten som attraktiv arbeidsgiver

Staten som attraktiv arbeidsgiver Staten som attraktiv arbeidsgiver Istockphoto Jon Inge Grønningsæter Arbeidsgiverpolitisk avdeling Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forgubbingsutfordringen 16 14 12 10 8 6 4 2 0 < 25 år 25-29

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver AB

Trivsel og arbeidsoppgaver AB Trivsel og arbeidsoppgaver For hvert utsagn, velg beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert av selve jobben. Jeg opplever at jeg får brukt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm For hvert utsagn, velg svaralternativet som best beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert

Detaljer

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2 Om undersøkelsen 2 Overordnede resultater 2 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2 Om undersøkelsen 2 Overordnede resultater 2 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

1.2. Resultater per hovedtema 17 1.2.1. Hovedtema 17 1.2.2. Hovedtema kun ledere 18

1.2. Resultater per hovedtema 17 1.2.1. Hovedtema 17 1.2.2. Hovedtema kun ledere 18 SLUTTRAPPORT Innholdsfortegnelse Oppsummering 3 Om undersøkelsen. 3 Overordnede resultater: 3 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler: 5 Inspirasjon til å komme videre mulig Innsatsområder: 5 Innledning

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelse ved UiT Norges arktiske universitet

Arbeidsmiljøundersøkelse ved UiT Norges arktiske universitet Universitetsledelsen Arkivref: 2013/5035/MFA000 Dato: 15.10.2013 Sak 60-13 SAK 60-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 24.oktober 2013 Arbeidsmiljøundersøkelse ved UiT Norges arktiske universitet Universitetsdirektøren

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Disposisjon Arbeidsplassen ledelse og kolleger Høyt sykefravær er ikke skjebnebestemt

Detaljer

Landbrukstjenester Sør

Landbrukstjenester Sør Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale skal prøve å skape en felles forståelse for lagets mål og oppgaver. Alle ansatte har et medansvar for organisasjonen sin virksomhet og utvikling. Samtalen skal

Detaljer

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN 2014 1 Om undersøkelsen: Gausdal kommune gjennomfører hvert år en medarbeiderundersøkelse blant sine ansatte. Undersøkelsen i 2014 ble avviklet i september og oktober og gjennomført

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for Sykehuset Østfold INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Medarbeider- og ledervurdering

Medarbeider- og ledervurdering Medarbeider- og ledervurdering Den røde tråden Dette heftet oppsummerer og synliggjør den røde tråden i arbeidet medarbeidere og ledere er tilsatt for å gjøre i organisasjonen. Heftet er en videreutvikling

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Nr. 1 januar 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 29 HOVEDRESULTATER Rekordhøy deltakelse og gode resultater Aldri før har så mange svart på medarbeiderundersøkelsen i Stavanger kommune. Svarprosenten på 73,5 %

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune

Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune Romslighet Mot Humør Innledning Motiverte og stolte medarbeider som leverer kommunale tjenester av høy kvalitet til fornøyde brukere og innbyggere, er målet for arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler 1. Hensikt En medarbeidersamtale har fire hensikter: 1. Å ha en konstruktiv dialog om arbeid og arbeidsutførelse både for medarbeider og leder 2. Å bedre kontakt og mulighet for tilbakemelding mellom medarbeider

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Nr. 4 februar 8 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 7 HOVEDRESULTATER INKLUDERING HØY TRIVSEL DELTAKELSE ENGASJEMENT 1 7.indd 1 12.2.8 11:15:41 Fortsatt fremgang i medarbeidertilfredshet Resultater fra medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i Staten. Noen kommentarer

Medarbeiderundersøkelse i Staten. Noen kommentarer Medarbeiderundersøkelse i Staten. Noen kommentarer Robert Salomon, Arbeidsforskningsinstituttet Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011 Forfatter/Author Gratulerer! 2 Statsansatte er svært engasjerte, opplever

Detaljer

Rapport 4:2011. Bitten Nordrik og Paul Bjerke. Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen.

Rapport 4:2011. Bitten Nordrik og Paul Bjerke. Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen. Rapport 4:2011 Bitten Nordrik og Paul Bjerke Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen Foto: Nina Harbo Innhold Innhold... 2 Forord... 3 1 Fleksibelt arbeidsliv hva betyr

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for 1 - OUS Samlet Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for Sykehuset Telemark 1 Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP)

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Medarbeiderundersøkelsen 2014 Rapport ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Svarprosent: 69% Utsendt: 5965 Svar: 4131 Introduksjon Medarbeiderundersøkelsen (MU) kartlegger trivsel, motivasjon

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer for NIBR NIBRs kjernekompetanse og faglige profil Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR, er et uavhengig, samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt.

Detaljer

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Etikk i Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Generelt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Vi som arbeider i Filmkraft...

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer