Nasjonalt nettverk for. Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt nettverk for. Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten"

Transkript

1 Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

2 Bakgrunn og historikk Initiert i klinikken (OUS/Ullevål og Innlandet) Nettverk ble etablert vinteren 2009 Kunnskapssenteret ble involvert og ansatte koordinator i 20% stilling i 2009 Nettverket fårstøtte i RHF fagdirektørforum I løpet av 2010 omfattende aktivitet Dagskurs i prosedyrearbeid Prosedyrer ferdigstilles lokalt og Kunnskapssenteret faciliterer produksjon og puliserer

3 Nasjonalt nettverk for kliniske prosedyrer De første møter 9.2, 30.4, 3.9 i 2009, og deltakere på møter, mange fag og sykehus representert. Faste møter i kunnskapssenteret første torsdag i februar og første torsdag i september. Se nettside forsiden av Helsebiblioteket Nettverket skal arbeide med arbeidsmetode, publiseringssted, brukermedvirkning i arbeidet, klargjøre definisjoner, kurs for alle faggrupper, brukere og ledere i helsetjenesten, lage verktøykasse for implementering av fagprosedyrer, internasjonalt samarbeid etc Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten oppretter en prosjektstilling i 20% fra og 100% stilling fra

4

5 Det var kliniske prosedyrer i 30 helseforetak i Norge.

6 Hensikt med nettverket Samarbeide om fagprosedyrer Bedre kvalitet på fagprosedyrer Bruke internasjonale vurderingsverktøy for fagprosedyrer Gi helsepersonell verktøy og øvelse i å håndtere kunnskap Gjøre kliniske prosedyrer fritt tilgjengelig for helsepersonell Være mottrekk til den store bølgen med kunnskap... og prosedyrer

7 Nasjonalt: Status januar 2010 Prosjektplan forankret i RHF fagdirektørforum. AD behandler saken nå. Lokalt prosedyrearbeid, forankring og godkjenning med metodestøtte fra Kunnskapssenteret Minstekrav for fagprosedyrer. Bruker med i prosjektet. Dele prosedyrer!

8 Nasjonalt prosedyreprosjekt - formål Najsonal og internasjonal kunnskap Prosedyrevurdering (prosedyreprosjektet) Helsebibliotekets prosedyrebibliotek Oppslagsverk Juridisk skillelinje egenomsorg Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjenester Pasientforløp Spesialisthelsetjenestens kvalitetsdokumentasjon EQS EK, EhÅNDBOK

9 Nasjonalt prosedyreprosjekt - formål Najsonal og internasjonal kunnskap Prosedyrevurdering (prosedyreprosjektet) verifisering Helsebibliotekets prosedyrebibliotek Pro.bank Oppslagsverk Juridisk skillelinje egenomsorg Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjenester Pasientforløp Spesialisthelsetjenestens kvalitetsdokumentasjon EQS

10 Nasjonalt prosedyreprosjekt - formål Najsonal og internasjonal kunnskap Prosedyrevurdering (prosedyreprosjektet) verifisering Helsebibliotekets prosedyrebibliotek Pro.bank Oppslagsverk Oppslagsl verk Juridisk skillelinje egenomsorg Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjenester Pasientforløp Spesialisthelsetjenestens kvalitetsdokumentasjon EQS

11 Hjelpemidler i prosedyrearbeidet Kunnskapsbasert praksis å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjon (Nordtvedt 2007). AGREE et internasjonalt vurderingsverktøy beregnet på faglige retningslinjer. Kan brukes på fagprosedyrer, pasientinformasjon og behandlingslinjer (AGREE collaboration). Helsebiblioteket mange kvalitetsbaserte ressurser. Fritt tilgjengelige fagprosedyrer som er utarbeidet etter definert minstekrav. Medisinsk bibliotek og forskere som veiledere.

12 Fagprosedyrer til internett: Her er verktøyene 1. Felles nettsted 2. Felles emnetre 3. Felles maler 4. Felles kvalitetsmål 5. Litteratursøk 6. Felles definisjoner 7. Plattform for nettverket

13

14 App med fagprosedyrer for hvert HF var sak på prosedyrenettverkets møtet Helseforetakene må samarbeide om fagprosedyrer Nasjonalt nettverk forfagprosedyrer kan gjøre en del av jobben HF inviteres til å delta i arbeidet HF og klinisk personell trenger veiledning av forskningsmiljøene som igjen må kunne minstekrav for kunnskapsbaserte fagprosedyrer Høyskoler og universitet må lære klinisk personell pasientsikker kunnskapshåndtering

15

16 Erfaringer med organisering av prosedyrearbeid i et HF. Karin Borgen Rådgiver Stab fag og pasientsikkerhet Oslo universitetssykehus

17 Hvordan kan man rydde i prosedyrene i din avdeling? 1: Hvordan vil det være når prosedyrearbeidet er perfekt? 2: Hva må du gjøre i rekkefølge for å dette til?

18 Aker Rikshospitalet Ullevål EK EK ehåndboken EK Alle de tidligere sykehusene har hatt elektroniske dokumentstyringssystemer for prosedyrer, retningslinjer, instrukser og andre interne dokumenter. ehåndboken Følgende verktøy benyttes: OUS EK elektronisk kvalitetshåndbok ehåndboken Skal bygge påp det beste i de tre tidligere håndboksystemene

19 Hva var nytt i OUS inne 3 sett prosedyrer prosedyrearbeidet? ulike kulturer og tradisjoner for prosedyrearbeid brukermedvirkning kunnskapsbasert praksis og AGREE instrumentet krav om å være kostnadseffektive og til å gi lik behandling

20 Hvordan kan du rydde? Flerfaglige fagråd i hver avdeling ser på egen prosedyresamling. Hva vil vi ha og hva skal ut. Alle prosedyrer rangeres etter viktighet og man forbedrer og oppdaterer ca 2 prosedyrer hver mnd. Alle prosedyrer som er relevant for mer enn en avdeling legges legges slik at prosedyren gjelder for hele sykehuset. Dette gjøres via en koordineringsgruppe med repr fra alle avdelingene.

21 Hvordan kan du rydde? Fra et gitt tidspunkt kan man bestemme at man bruker AGREE og lager en metoderapport som man legger med alle prosedyrene som lages. (Se metoderapport Det første året man bruker metoderapport har man bare krav om å fylle ut krav 4 og 13: Krav 4: Hva har laget prosedyren? Navn, tittel og avd. Krav 13: Hvem har prosedyren vært på høring hos? Navn, tittel og avd. I tillegg lager man en kunnskapsbasert prosedyre og evt implementerer en kunnskapsbasert prosedyre som er laget av andre.

22 Hvilke fagprosedyrer bør kunnskapsbaseres først? De prosedyrer flest pasienter skal gjennom. De prosedyrer som representerer størst risiko for pasienten. De prosedyrer har flest avvik og klager knyttet til deg

23 Hjelpemidler Opprette et utvalg for koordinering av fagprosedyrer, behandlingslinjer og pasientinformasjon flerfaglig sammen satt under direktøren/stabsdirektør. Lage interne fagråd i avdelingene som koordinerer og prioriterer arbeid med fagprosedyrer. Flerfaglige fagråd (alle relevante faggrupper, jfr AGREE - krav)

24 Prioritere kunnskapsbaserte prosedyrer Lag en oversikt over hva som er på gang av kunnskapsbaserte prosedyrer eller se på hva som bør settes igang Prioriter: Prosedyrer et stort antall pasienter trenger Prosedyrer som har høy risiko knyttet til seg Prosedyrer som generelt har mange avvik

25 Hvordan kan du forbedre fagprosedyrer i din avdeling? Trenger du å rydde? Trenger du å lage bedre fagprosedyrer? Fagdirektøren hos oss sier som han har sagt til sine egne barn: Rydde først så kan du leke etterpå. Å lage gode fagprosedyrer er morsomt! Men vi må rydde først!

26 Oppstart med bruk av AGREE Nr 4: Nr 13: Vedlegg metoderapport med krav om at disse er utfylt til alle prosedyrene Da blir miljøet vant til AGREE og det er lettere å implementere flere krav etterhvert

27 Kurs Mange år med dagskurs som dette Veilederkurs for forskere som skal bidra Ledere involveres i planleggingen og får kurs om dette Implementeringskurs fra høsten 2010

28 Andre fremmere Lager plan for hvordan lage behandlingslinjer kunnskapsbasert Koble fagprosedyrearbeidet med arbeid med pasientinformasjon Strategi fra 2012: Implementering av kunskapsbasert praksis generelt

29 Andre hjelpemidler Abstrakt G-I-N konferansen i August Besøk av Gordon Guyatt En spydspiss på besøk hvert halvår Bøker Uke på Holmsbu hver mai/juni: Forskning i fjæra Studier i kunnskapsbasert praksis: Høyskolen i Bergen: Senter for kunnskapsbasert praksis.

30

31

Prosedyreprosjektet. - et eksempel på bruk av. kunnskapsbasert praksis

Prosedyreprosjektet. - et eksempel på bruk av. kunnskapsbasert praksis Karin Borgen Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Prosedyreprosjektet Prosedyreprosjektet - et eksempel på bruk av Kunnskapsesenterets nye PPT-mal kunnskapsbasert praksis Karin Borgen Vi trenger fagprosedyrer

Detaljer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestilling 2014 ble behandlet i styret 5. mars 2014, som sak 17 /14. Oppfølging av oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av de ordinære måneds- og

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Fase III: Utnyttelsen av kompetansen på nye områder

Fase III: Utnyttelsen av kompetansen på nye områder Fase III: Utnyttelsen av kompetansen på nye områder Vi har kalt den tredje fasen i Kunnskapssenterets utvikling «Utnyttelsen av kompetansen på nye områder». I det ligger at senteret fikk eller tok på seg

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Systembeskrivelse Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for bedre og tryggere pasientbehandling Et arbeidsdokument fra - De regionale helseforetak - Statens legemiddelverk

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

Styresak 13-2015 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2014

Styresak 13-2015 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2014 Direktøren Styresak 13-2015 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2014 Saksbehandler: Benedikte Stoknes, Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/408 Dato: 06.02.2015

Detaljer

Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen?

Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Abstract Kunnskapsbasert praksis innebærer å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningskunnskap, erfaringsbasert

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid UNIVERSITETSSYKEHUSET DAVVI NORGCA UNIVERS'TEHTABUOHCCEVIESSU NORD-NORGE BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 7 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF OM samarbeid om forskning, utdanning,

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Styresak 10-2015 NOU 2014:12 Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten, høring

Styresak 10-2015 NOU 2014:12 Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten, høring Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Tjeldnes,, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 10-2015 NOU 2014:12 Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten, høring Formål

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

Aker helsearena. Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift. Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015

Aker helsearena. Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift. Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015 Aker helsearena Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015 Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift Prosjekt «Samhandlingsarena Aker» ble gjennomført i samarbeid mellom Helse Sør-

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

SAMVALG PASIENTEN VIL HA ET ORD MED I LAGET

SAMVALG PASIENTEN VIL HA ET ORD MED I LAGET SAMVALG PASIENTEN VIL HA ET ORD MED I LAGET 13.11.15 SIMONE KIENLIN Regionsfunksjonen for kunnskapsstøtte Helse Sør-Øst KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS Dette er den grunnleggende modellen HVA ER SAMVALG? Samvalg

Detaljer

SPS strategiplan 2020

SPS strategiplan 2020 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SPS strategiplan 2020 Strategi- og handlingsplan for SPS 2015-2020 Ledergruppa April 2015 Kunnskap og løsninger som skaper bedre helse på den enkeltes premisser Innhold Forside:

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

og bedre skal det bli!

og bedre skal det bli! Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? og bedre skal det bli! Veileder IS-1502 Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten Oppfølging av «og bedre

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2 FORORD Året 2009 har vært preget av stort engasjement og mye aktivitet. Noen av hovedpunktene er at nye personer med verdifull kompetanse har blitt tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring

Detaljer