Kunnskapskilder og litteratursøk i klinisk praksis. Fjernundervisning Kristin Østlie Seksjonsoverlege ph.d. Sykehuset Innlandet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskapskilder og litteratursøk i klinisk praksis. Fjernundervisning 21.04.15 Kristin Østlie Seksjonsoverlege ph.d. Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Kunnskapskilder og litteratursøk i klinisk praksis Fjernundervisning Kristin Østlie Seksjonsoverlege ph.d. Sykehuset Innlandet HF

2 Kunnskapsbasert praksis

3 Ulike typer kunnskap Forskningsbasert kunnskap kunnskap som er fremskaffet gjennom vitenskapelige undersøkelser av virkeligheten, med eksperimenter og observasjoner (empirisk / evidensbasert forskning) på engelsk: Current best evidence ( bevis!) Erfaringsbasert kunnskap klinisk ekspertise/erfaring Pasientkunnskap (ønsker og behov) pasientens (brukerens) erfaring, kunnskap, verdier og preferanser Kontekst det miljøet eller den settingen der kunnskapsbasert praksis foregår

4 Hvor skal vi starte? Hovedprinsippet i kunnskapsbasert praksis er at tiltak som iverksettes bør baseres på god forskningsbasert kunnskap dersom slik kunnskap er tilgjengelig

5

6 Den som leter, finner?

7 Kunnskapspyramiden

8 Systems (toppen) Computerized decision support Det perfekte kliniske beslutningsstøttesystemet, integrert i pasientens journal, dvs. best evidence knyttet direkte til individuelle pasientdata Idealtilstand men fins ikke ennå!

9 Summaries (*****) Kunnskapsbaserte retningslinjer GIN; Guidelines International Network (verdens største retningslinjedatabase, dekker mange av de andre) Helsedirektoratet (norske) National Guidelines Clearinghouse (USA) NHS Nice Guidelines (britiske) Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk UpToDate BMJ Best Practice Clinical Evidence Nursing Reference Center Kunnskapsbaserte lærebøker

10 Synopses of syntheses (****) Oppsummerte (kvalitetsvurderte) systematiske oversikter Korte! Eksempler Cochrane databasen DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effects) (=Cochrane Library, Other Reviews) Sekundærtidsskrifter som Evidence-Based Medicine og APC Journal Club

11 Syntheses (***) Systematiske oversikter Eksempler Cochrane reviews (Cochrane Library) McMaster PLUS Syntheses Høy metodologisk kvalitet, men på nivå *** pga. lesbarhet og anvendelighet Metaanalyser

12 Synopses of studies (**) Oppsummerte primærstudier Sekundærtidsskrifter som Evidence-Based Medicine NB Ikke nødvendigvis kvalitetsvurdert!

13 Studies (*) Primærstudier Databasene Medline/Pubmed, Embase, PEDro osv NB Ikke kvalitetsvurdert!

14 Hvordan var det igjen? rsøk/kildevalg

15 Hvor finner vi god kunnskap? Retningslinjer (nasjonale og internasjonale) Oppsummert forskning Kliniske oppslagsverk Fagprosedyrer Databaser Enkeltstudier Tidsskrifter Pyramidesøk (McMaster PLUS)

16 Inngang til pyramiden

17 Eksempel på pyramidesøk

18 Hvor er de nasionale og lokale retn.linjene? 4/16/

19

20 Hvordan finne retningslinjene? Norske: Helsebiblioteket -> retningslinjer -> alle retningslinjer og veiledere Utenlandske: Helsebiblioteket -> retningslinjer -> alle retningslinjer og veiledere -> Guidelines International Network (GIN) -> velg guidelines

21 Spørsmålsformulering Spørsmålsformulering handler om å konkretisere det du ønsker å vite mer om Jo mer presis spørsmålsformulering, desto bedre utgangspunkt for et godt litteratursøk Hvilke mennesker handler det om? Hvilke tiltak, behandlinger eller målinger er vi interessert i? Hvilke utfall er av interesse?

22 Eksempel

23 PICO-skjema Hjelpemiddel for å gjøre spørsmålet, eller problemstillingen, så tydelig og presis som mulig P: pasient/populasjon I: intervensjon C: sammenligning (comparison) O: utfall (outcome)

24 PICO-skjema forts.

25 Litteratursøk PICO-skjemaet er utgangspunktet! Ved pyramidesøk holder det med ett eller to søkeord, velger da det mest relevante (oftest fra P og I), og justerer evt. dersom en ikke kommer til målet i første forsøk Detaljerte litteratursøk ut fra PICO-skjema mest relevant dersom man leter etter kunnskap langt nede i pyramiden, altså enkeltartikler eller oversiktsartikler (og må inn i for eksempel Medline / Pubmed)

26 Litteratursøk forts. Detaljerte litteratursøk (etter enkeltartikler) kan være lurt å gjøre i samråd med bibliotekar Emneord: standardiserte ord som beskriver innholdet MeSH (Medline, PubMed, Cochrane Library, Svemed+) Tekstord: ord man søker etter som dukker opp i tittel, sammendrag eller i hele teksten Synonymer som ikke er MeSH

27 Eksempel - retningslinje

28 Eksempel oppsummert forskning

29 Eksempel oppsummert forskning

30 Eksempel - Metaanalyse - diamantjakt

31 Primærstudier I bunnen av pyramiden (røde!) Kan representere god kunnskap Enkeltstudier gir begrenset informasjon Ser på en utvalgt gruppe pasienter Ser på en eller noen få problemstillinger eller behandlingsintervensjoner Må kvalitetsvurderes og kunnskapen fra flere studier bør oppsummeres

32 Kritisk vurdering Kvalitetsvurdering hvor stor tiltro har vi til forfatternes konklusjoner og anbefalinger? Relevant PICO? Hjelpemidler GRADE for enkeltartikler AGREE for retningslinjer Evt. Kunnskapssenteres sjekklister Ikke alle behøver å lære seg å kvalitetsvurdere systematisk men vi må alle være kritiske til det vi leser (kilder, innhold)

33 Pull and push ressurser Pull Resources for finding best current evidence when you need it (eks pyramidesøk) Push Resources for having newly published, high quality evidence find you and your patients (even when you didn t know you didn t know) McMaster PLUS / Helsebiblioteket Push: MPFS:

34 Lenke til aktuelle databaser https://bibliotektjenesten.wordpress.com/datab aser/ (Sortert etter relevans med de grønne først) Linken ligger på nettsidene til Veileder i kunnskapsbasert praksis, her finner dere også en detaljert beskrivelse av trinnene i KBP.

35

36 Oppsummering For å drive kunnskapsbasert praksis må vi få tak i den beste tilgjengelige forskningsbaserte kunnskapen Bruk PICO-spørsmål som utgangspunkt for litteratursøk Helsebiblioteket er en god startside Pyramidesøk gir en god oversikt, med kvalitetsvurdering av resultatet Husk retningslinjene i tillegg

37 Oppsummering forts. Oppsummert kunnskap er best; jo nærmere toppen av pyramiden, desto bedre Enkeltstudier må kvalitetsvurderes All forskningsbasert kunnskap uansett kvalitet må brukes i sammenheng med erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og preferanser i en kontekst

38 Spørsmål / diskusjon Spørsmål / diskusjon

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier Forskning er en viktig kilde til kunnskap om behandling, diagnostikk (utredning), prognose, årsaker og pasienterfaringer. I Norge har hele

Detaljer

Jakten på informasjon

Jakten på informasjon Jakten på informasjon - en guide i informasjonsjungelen Et hefte for deg som vil vite mer om hvordan man søker etter kvalitetssikret informasjon Februar 2005 Medisinsk bibliotek Ullevål universitetssykehus

Detaljer

audit, å kritisk vurdere artikler og klinisk relevante områder samt å delta i fagringer er eksempler på arbeidsmåter

audit, å kritisk vurdere artikler og klinisk relevante områder samt å delta i fagringer er eksempler på arbeidsmåter Arbeidsformer som implementerer kunnskapsbasert praksis Formålet med denne artikkelen er å presentere noen måter å implementere kunnskapsbasert praksis i eget arbeid som kan være aktuelle for ergoterapeuter

Detaljer

Hvordan skrive. fakta. forskning 03 10 NYTT og nyttig > Hvordan skrive en systematisk oversikt?

Hvordan skrive. fakta. forskning 03 10 NYTT og nyttig > Hvordan skrive en systematisk oversikt? forskning 03 10 NYTT og nyttig > Hvordan skrive en systematisk oversikt? Hvordan skrive en systematisk oversikt? Målgruppen for denne artikkelen er sykepleiere som ønsker å lage en oversiktsartikkel over

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis

Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis Det stilles økende krav til at ergoterapeuter arbeider

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

EVALUERING AV FAGLIGE RETNINGSLINJER INSTRUMENTET

EVALUERING AV FAGLIGE RETNINGSLINJER INSTRUMENTET EVALUERING AV FAGLIGE RETNINGSLINJER INSTRUMENTET The AGREE Collaboration / Sosial- og helsedirektoratet Juli 2003 COPYRIGHT OG KOPIERING Dette dokument er et resultat av et internasjonalt samarbeid.

Detaljer

Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akademia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen

Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akademia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akad demia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen Universitetskurs O 24906 Tirsdag 26. oktober 2010 Karkirurgi akademia Engelsk tittel: Vascular surgery academy Godkjenninger:

Detaljer

Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis

Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis faglig Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis AV MARIE BERG, ELSE-BRITT BRUSET, MONA DAHL UNNI SVEEN, LENA ANDERSSON, MONA MICHELET OG JAN GORDON

Detaljer

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN FAGLIG RETNINGSLINJE

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN FAGLIG RETNINGSLINJE SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN FAGLIG RETNINGSLINJE FØLGENDE FORHOLD MÅ VURDERES: Kan vi stole på retningslinjene? Hva forteller retningslinjene? Kan retningslinjene være til hjelp i praksis? Under de

Detaljer

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor /

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor / Delmål for lærerne Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe Lærerne har innsikt i de forskjellige fasene av informasjonsku nnskap. Avsatt tid til lesing av faglitteratur med påfølgende gruppearbeid/

Detaljer

Fra forskning til praksis fra praksis til kunnskap

Fra forskning til praksis fra praksis til kunnskap Fra forskning til praksis fra praksis til kunnskap EviCare var det første, offentlige innovasjonsprosjektet innen IKT i Norge som fikk støtte fra Norges Forskningsråd. Hovedmålet med prosjektet var å utvikle

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika hos pasienter med hypertensjon, hjertesvikt eller diabetisk nefropati Rapport fra Kunnskapssenteret nr 24 2008 Oversikt over oversikter

Detaljer

Innføring av kunnskapsbasert praksis vekker alltid

Innføring av kunnskapsbasert praksis vekker alltid Betraktninger om kritikken mot kunnskapsbasert praksis Debatten for og mot kunnskapsbasert praksis har vekket mye engasjement. Denne artikkelen ser på noen av argumentene som er blitt brukt mot kunnskapsbasert

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern

Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern Helselovgivning Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern Psykisk helsevern er regulert gjennom lovbestemmelser med omfattende konsekvenser for tilrettelegging av tjenestene. Både de enkelte tjenesteutøvere

Detaljer

Fase III: Utnyttelsen av kompetansen på nye områder

Fase III: Utnyttelsen av kompetansen på nye områder Fase III: Utnyttelsen av kompetansen på nye områder Vi har kalt den tredje fasen i Kunnskapssenterets utvikling «Utnyttelsen av kompetansen på nye områder». I det ligger at senteret fikk eller tok på seg

Detaljer

Fra ord til handling: Kvalitetsforbedring gjennom retningslinjer

Fra ord til handling: Kvalitetsforbedring gjennom retningslinjer NFKH 24 mars 2015 Fra ord til handling: Kvalitetsforbedring gjennom retningslinjer Om kunnskapsbasert implementering Magne Nylenna, direktør, professor dr.med. Hva med handlinger? 30 50 % av kunnskapsbaserte

Detaljer

Fagutvikling som kulturarbeid

Fagutvikling som kulturarbeid Fagutvikling som kulturarbeid Vedlikehold av kompetanse betyr at ønskede ferdigheter, kunnskap og forståelser opprettholdes i en slik grad at de har den ønskede plassen i avdelingens praktiske hverdag.

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Systembeskrivelse Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for bedre og tryggere pasientbehandling Et arbeidsdokument fra - De regionale helseforetak - Statens legemiddelverk

Detaljer

Mye forskning har fokusert på barrierer som hindrer

Mye forskning har fokusert på barrierer som hindrer Hvordan bli en kunnskapsbasert yrkesutøver Det finnes mange barrierer som vanskeliggjør kunnskapsbasert arbeid. Denne artikkelen handler om hvordan overkomme de praktiske hindringene og bli en kunnskapsbasert

Detaljer

Hvor gode er evidensene for evidensbasert metode?

Hvor gode er evidensene for evidensbasert metode? KOMMENTARER HANS O. MELBERG Hvor gode er evidensene for evidensbasert metode? Randomiserte forsøk og observasjonsstudier Innledning 1 Det kan se ut som om man på rusfeltet har funnet et nytt mantra: At

Detaljer

Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006 2014

Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006 2014 Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006 2014 Margareth Sandvik, Nina Gram Garmann og Elena Tkachenko Om forfatterne Margareth Sandvik er dosent

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringen. Joakim Caspersen Øyvind Wiborg Berit Lødding

Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringen. Joakim Caspersen Øyvind Wiborg Berit Lødding Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringen Joakim Caspersen Øyvind Wiborg Berit Lødding Rapport 6/2011 Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer