Den nye brukerrollen. Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den nye brukerrollen. Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014"

Transkript

1 Den nye brukerrollen Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014

2 AGENDA: Erfaringer med pasient-og brukerrollen. Rolleskifte. Berit Gallefoss Denstad Brukerrepresentant Helse Sør Øst RHF Hvorfor og hvordan anerkjenne den nye pasient- og brukerrollen

3 Et lite historisk tilbakeblikk Case

4 Budskap: Lytt til pårørende!! Å anerkjenne pasientpårørenderollen i behandling kan handle om pasientens habilitering/rehabilitering og fremtidige liv.

5 Sterke politiske signaler Politiske signaler i Helsekonferansen 2014: Flytte makt over til pasienten!

6 ROLLESKIFTE St. meld nr. 47 ( ) - et av hovedgrepene: - klarere pasientrolle!

7 Endring i pasient/-brukerrollen Passiv pasient/brukerrolle Fra tilfeldige aktiviteter til.. Hva er viktig for legen? Aktiv pasient/brukerrolle Strategi for individualisert og tilpasset helsetjeneste Hva er viktig for pasienten? Volumbasert helsetjeneste Verdibasert helsetjeneste Tilfeldig informasjon til feil sted til feil tid? Kvalitetssikret informasjon til rett tid på rett sted og av rett person.

8 OFFENTLIGE TILSYNSRAPPORTER: Årsmelding 2013 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE

9 Rapporterte klagesaker (som påvirker pasient- og brukerrollen). PasOpp rapport Nr Pasientene fikk to spørsmål som omhandlet utskrivning fra sykehus. Over 50 % svarte at de ikke ble tilstrekkelig informert om hvilke plager de kunne regne med å få i tiden etter utskrivning eller hva de kunne gjøre ved eventuelle tilbakefall.

10 Lovfestede pasientrettigheter! Pasientens rett til informasjon Pasientens rett til medvirkning Hva innebærer egentlig lovfestede rettigheter - for hvem??

11 Pasientinformasjon og kvalitet. Pasientinformasjon rettigheter, beslutningsverktøy (SDM) Skriftlig krav til kvalitet? HONcode? Muntlig krav til kommunikasjon? Forskning Kvalitetssikret, kunnskapsbasert pasientinformasjon om: Symptomer Diagnose Behandling, eventuell risiko og forventet effekt. LMS og rehabilitering Egenmestring og selvhjelp hjemme. Sikkerhet.

12 Vi vurderer ulikt! Liv Hopen

13 Anerkjenne pasientpreferanser Hva er viktig for meg? Hvorfor er dette viktig? Hva fungerer for meg? Hva fungerer for HVEM? Under hvilke omstendigheter? Til hvilken pris? Er det verdt det? Ønsker vi det?

14 Utfordring i pasient/brukerrollen? Konteksten er det miljøet der praksis utøves. Inkludering av pasientinvolvering i ulike kontekster: LEDELSE, - og: kultur og holdninger forståelsesrammer ressurser etiske forhold kompetanse politikk.

15 Utfordring: kontekst = systemet, behandler eller pasientens verden? NY PASIENTROLLE og behandlerrolle Konteksten er det miljøet der praksis utøves.. for pasienten har konsekvens av prosedyren innvirkning på LIVET også HJEMME.

16 Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Nasjonal og internasjonal kunnskap Prosedyrevurdering (prosedyreprosjektet) verifisering Helsebibliotekets prosedyrebibliotek Pro.bank Oppslagsverk Juridisk skillelinje egenomsorg Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjenester Spesialisthelsetjenestens kvalitetsdokumentasjon EQS Pasientforløp Nyhetsbrev og sosiale medier:

17 Brukerutvalget Helse Sør-Øst sin visjon: Standardisere det vi kan - individualisere det vi må!

18 Hvordan styrke pasient- og brukerrollen empowerment? Pasienter og allmennbefolkningen må lære seg å stille kritiske spørsmål til egen behandling, til forskning, rehabilitering og politiske prioriteringer. Mer tilgjengelig VERKTØY og INFORMASJON: Pasienter får nå tilgang til elektronisk pasientjournal (Min side). E-postkorrespondanse (timebestilling). Velferdsteknologi og apper. Pasientrettede nettsider. Hva virker? Testing Treatments interactive

19 Hvordan øke kompetanse hos brukerrepresentanter? Tilrettelegging for brukerrepresentanter i utvalg og organisasjoner Utvikle kurs (eks rehabilitering, prosedyrearbeid og forskning) mv innen ulike områder (eks. pilotkonferanse for brukerorganisasjon i Kunnskapssenteret gjennomført februar 2014, flere kommer). Utvikling av metoder og verktøy for involvering og medvirkning av brukerorganisasjoner og brukerrepresentanter i prosedyrearbeid gjennom kunnskapsformidling på ulike nivå. Igangsetting av nettverk med brukerrepresentanter innen nasjonalt nettverk innen ulike områder, RHF, HF og kommuner.

20 Kunnskapsbasert praksis Sette ut i praksis og evaluere Erkjenne og identifisere informasjonsbehov Formulere spørsmål Vurdere kunnskapen opp mot erfaring, verdier og preferanser Søke etter litteratur - lete! Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap Nyhetsbrev og sosiale medier:

21 Et nødvendig premiss - kommunikasjon: - Likeverdig dialog mellom helsepersonell og pasienter og deres pårørende, brukere.

22 Nye tverrfaglige tema for brukerrollen. Kunnskap ER makt på alle nivå. Brukere/utvalg og organisasjoner gis økt innflytelse og tilgang til nye arenaer og møteplasser, utvikle nettverk og kunnskapsdeling innen: Kunnskapsbasert praksis. Shared decision making/samvalg gjør det enkelt for klinikere og pasienter gjennom utvikling av verktøy. Forskning. Rehabilitering. Pasient - og pårørendeopplæring. Pasientsikkerhet. Brukerrepresentanter, brukerutvalg og organisasjoner er en ressurs og må brukes for å skape gode og helhetlige pasientforløp!

23 Internasjonale eksempler Medvirkning i forskning England Prioritering av utfallsmål /top-tens.asp Shared decision making/samvalgsverktøy: x.html Globale forskningsnettverk mellom brukere. /roles Pasientnettverk: m Mange flere..

24 E læring eller informasjon på nett: Nasjonal helseportal Rehabilitering Helse Sør-Øst RHF Pasientinformasjon n Tilgang til kvalitetssikret forskning Hvordan vurdere informasjon på nett? Hvordan vurdere forskning? Læring og mestring. Pårørende

25 Nye forventninger til utvikling av aktiv brukerrolle (- eks regjeringens varslede opptrappingsplan rehabilitering?): Forventning 1 - KOMPETANSE OG VERDISKAPING: Utvikle et Nasjonalt kompetansesenter for brukermedvirkning og pasient-pårørendeopplæring? Forventning 2 STRATEGI for samhandling: Strategi - og implementeringsplan for systematisk involvering av pasienter og brukere på alle nivå, gjennom samhandlings/tjenesteavtaler og evt partnerskap. Forventning 3 - TILGJENGELIGHET: Pasienten får makt til egen helse gjennom systematisk tilgang til kvalitetssikret informasjon, egen journal og kunnskap gjennom systematisk og økt bruk av pasientopplæring, bruk av IT-verktøy og apper. Forventning 4 ØKE KVALITET : Prosedyrer og kunnskapsbasert praksis er selve kjernen og kvaliteten på helsetjenester ØK PRODUKSJONEN særlig innen rehabilitering, pasientopplæring! Forventning 5 - KOMMUNIKASJON: Still krav til at sykehusene etablerer et tilbud om kommunikasjonstrening til sine leger og annet personell!

26 Brukers erfaringer med kunnskapsbasert praksis og rehabilitering. Rune Kløvtveit (43) overlevde volt gjennom kroppen. Hadde brannskader på 69 prosent av kroppen. Takker Haukeland sykehus for at han er i live i dag.

27 V.A.C. behandling SAMVALG Nyhetsbrev og sosiale medier: 27

28 Visjon: Pasienten som aktiv kunnskapshåndterer og medvirker i egen helse! Takk for at dere lyttet! https://www.youtube.com/watch?v=ebvca AYIpps

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Nasjonalt nettverk for. Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt nettverk for. Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Bakgrunn og historikk Initiert i klinikken (OUS/Ullevål og Innlandet) Nettverk

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Prosjekt 2011 2014 Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet Seksjonsleder Astrid Jacobsen Rådgiver Nora Frydendal Hoem Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Nesten ikke til

Detaljer

Helsepedagogikk i våre helseforetak

Helsepedagogikk i våre helseforetak Helsepedagogikk i våre helseforetak Rapport Helsepedagogikk 2014/06 Regionalt nettverkskompetansesenter for læring og mestring, Helse Sør-Øst. Sammendrag Rapporten Helsepedagogikk i våre helseforetak

Detaljer

Prosedyreprosjektet. - et eksempel på bruk av. kunnskapsbasert praksis

Prosedyreprosjektet. - et eksempel på bruk av. kunnskapsbasert praksis Karin Borgen Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Prosedyreprosjektet Prosedyreprosjektet - et eksempel på bruk av Kunnskapsesenterets nye PPT-mal kunnskapsbasert praksis Karin Borgen Vi trenger fagprosedyrer

Detaljer

Minstekrav for fagprosedyrer.

Minstekrav for fagprosedyrer. Karin Borgen Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Prosedyreprosjektet Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Minstekrav for fagprosedyrer. Karin Borgen Klinikere trenger fagprosedyrer hver dag. Skal det være

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

SAMVALG PASIENTEN VIL HA ET ORD MED I LAGET

SAMVALG PASIENTEN VIL HA ET ORD MED I LAGET SAMVALG PASIENTEN VIL HA ET ORD MED I LAGET 13.11.15 SIMONE KIENLIN Regionsfunksjonen for kunnskapsstøtte Helse Sør-Øst KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS Dette er den grunnleggende modellen HVA ER SAMVALG? Samvalg

Detaljer

Veileder i brukermedvirkning

Veileder i brukermedvirkning Veileder i brukermedvirkning med kreftrammede og pårørende i fokus Utgitt i samarbeid mellom Kreftforeningen og pasient- og likepersonsorganisasjonene Innhold 4 Hva er brukermedvirkning? 16 Råd og tips

Detaljer

Høringssvar fra Sunnaas sykehus HF Nasjonal helse- og omsorgsplan Fremtidens helsetjeneste - trygghet for alle

Høringssvar fra Sunnaas sykehus HF Nasjonal helse- og omsorgsplan Fremtidens helsetjeneste - trygghet for alle Sunnaas sykehus HF Høringssvar fra Sunnaas sykehus HF Nasjonal helse- og omsorgsplan Fremtidens helsetjeneste - trygghet for alle 05.01.2011 Høringssvar fra Sunnaas sykehus HF Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Vedtatt i styret i Helse Sør Øst 16.02.12 1. Bakgrunn og formål Alle medarbeidere i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd

Detaljer

Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle. Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8.

Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle. Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8. Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8. Mai 2013 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

Utforming av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst frem mot 2020 - innspill

Utforming av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst frem mot 2020 - innspill Utforming av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst frem mot 2020 - innspill 20 Innspill fra brukerutvalg og brukerorganisasjoner Det er mottatt innspill fra følgende brukersammenslutninger og organisasjoner:

Detaljer

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse Strategi 2014-2016 Rådet for psykisk helse Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Rådet for psykisk helses mandat Visjon og formål... 4 3. Situasjonsanalyse... 5 3.1 Psykisk helse må integreres bedre

Detaljer

Arenaer for samhandling rundt teknologi og helse i Norge

Arenaer for samhandling rundt teknologi og helse i Norge Helse Sør- Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Arenaer for samhandling rundt teknologi

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen

Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen Alle presentasjoner er lagt ut på www.innomed.no/møteplasser. Nedenfor er trukket frem korte poeng fra de forskjellige innleggende Hva er egentlig

Detaljer

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse MER ENN BARE ORD? brukerrepresentant brukererfaring brukeransettelse brukermedvirkning brukerperspektiv bruker brukerkunnskap selvhjelp Ord

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord forslag til strategi og handlingsplan. Rapport fra arbeidsgruppe

Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord forslag til strategi og handlingsplan. Rapport fra arbeidsgruppe Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord forslag til strategi og handlingsplan Rapport fra arbeidsgruppe Februar 2013 1 1. Sammendrag En arbeidsgruppen med representanter fra helseforetakene leverer

Detaljer

HELSEPEDAGOGISK- OPPLÆRING 2013-2015. - et tilbud til fagpersoner og brukerrepresentanter

HELSEPEDAGOGISK- OPPLÆRING 2013-2015. - et tilbud til fagpersoner og brukerrepresentanter HELSEPEDAGOGISK- OPPLÆRING 2013-2015 - et tilbud til fagpersoner og brukerrepresentanter INNLEDNING Behandling, informasjon og pasient- og pårørendeopplæring som helsevesenet tilbyr, har til hensikt å

Detaljer