Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp"

Transkript

1 Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp Onkologisk seksjon Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg

2 Om prosjektet Hensikten med denne undersøkelsen er at kvaliteten på tjenestene skal bli bedre for palliative kreftpasienter og deres pårørende, ved å høre om deres erfaringer med pasienttilbudet ved sykehuset Elektroniske, validerte spørreskjema ble benyttet fra Kunnskapssenteret for å måle kreftpasienters tilfredshet og brukeropplevde kvalitet Gjennomføring: Våren 2014, Onkologisk seksjon, Sykehuset i Vestfold Volum: 30 pasienter

3 Hvilken type kreft har du hatt kontakt med sykehuset for nå? Hvis du har flere, oppgi de andre i spørsmål % 90% 80% 70% Prosent 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 30,8% 23,1% 19,2% 11,5% 7,7% 7,7% 3,8% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% Brystkreft Livmorhalskreft Eggstokkreft Prostatakreft Testikkelkreft Hud- og / eller føflekkreft Lungekreft Urinblærekreft Tykk og / eller endetarmskreft Magesekkreft Blodkreft / leukemi

4 Hvor lenge er det siden du fikk denne diagnosen? 100% 90% 80% 70% Prosent 60% 50% 40% 30% 20% 10% 6,7% 10,0% 16,7% 23,3% 23,3% 20,0% 0% Mindre enn 3 måneder 3-6 måneder 6-12 måneder 1-2 år 2-5 år Mer enn 5 år

5 Hvordan ble du informert om diagnosen? 100% 90% 80% 80,0% 70% Prosent 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 13,3% 6,7% 0,0% Direkte samtale Pr. telefon Brev Annet Jeg skulle ønske det var to samtaler, at man kunne komme på en oppfølgingssamtale. Det blir veldig mye informasjon på én gang. Pasient

6 Informasjon Var du tilfreds med denne måten å få diagnosen på? Fikk du kreftdiagnose av noen på sykehuset? 17 % 1 6 % 7 % 7 % Ja Nei 6 93 % Det ble en litt rar stemning på kontoret. Så sier legen: Har du ikke forstått at den krefttypen du har er kronisk? Da datt verden i hodet på meg. Den var jeg ikke forberedt på. Pasient Det var jo et sjokk at jeg ikke kunne bli frisk. Men samtidig fikk jeg beskjeden av en kjent lege jeg er veldig komfortabel med. Hun er veldig tydelig, og det liker jeg. Pasient

7 Har du andre typer kreft i tillegg til den du allerede har oppgitt? 17 % Ja Nei Lymfe binyre Prostatakreft Kronisk laukimi. Føflekkkreft 83 %

8 Poliklinikken

9 Har du vært på poliklinikk på dette sykehuset i forbindelse med din kreftsykdom? 1 Ja Nei 9

10 Hvor mange ganger har du vært på poliklinikk på dette sykehuset i forbindelse med din kreftsykdom? 100% 90% 80% 70% 69,2% Prosent 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 23,1% 7,7% 0,0% En gang 2-5 ganger 6-10 ganger Mer enn 10 ganger

11 Hvilke tilbud har du hatt på poliklinikk? Her kan du sette flere kryss. 100% 90% 92,3% Prosent 80% 70% 60% 50% 40% 57,7% 73,1% 30% 20% 10% 19,2% 3,8% 11,5% 0%

12 Tilbudet på poliklinikk 61 % Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på poliklinikk? 4 % 35 % Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Både og Ganske fornøyd Svært fornøyd Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på poliklinikk? 35 % 4 % 23 % 38 % Mye dårligere enn forventet Noe dårligere enn forventet Som forventet Noe bedre enn forventet Mye bedre enn forventet Jeg er veldig godt fornøyd med de som jobber her, de følger opp og gir meg det beste tilbudet de har. Pasient "Det at de har tid er så viktig hvis du ikke har noen god dag. Pasient

13 Informasjon 38 % Fikk du tilstrekkelig informasjon om sykdommen din på poliklinikk? 4 % 4 % 8 % 31 % 15 % I svræt stor grad Fikk du tilstrekkelig informasjon om hvilke behandlingsmuligheter som var aktuelle? 27 % 4 % 34 % 4 % 31 %

14 Informasjon Fikk du tilstrekkelig informasjon om resultater av prøver og undersøkelser? 23 % 4 % 54 % 19 % Fikk du tilstrekkelig informasjon om bivirkninger av behandlingen? 8 % 31 % 27 % 34 % Fikk du tilstrekkelig informasjon om virkninger av behandlingen? 4 % 4 % 23 % 31 % 38 %

15 Informasjon Fikk du tilstrekkelig informasjon om hvilke smerter du kunne forvente? 11 % 15 % 27 % 8 % 4 % 35 % Fikk du tilstrekkelig informasjon om hvordan smertene dine kunne lindres? 8 % 15 % 38 % 4 % 8 % 27 %

16 Informasjon Har du opplevd at det har blitt holdt tilbake informasjon om din tilstand? 23 % Har du hatt mulighet til å stille de spørsmål du måtte ønske? 12 % 42 % 54 % 23 % 46 %

17 Poliklinikken samarbeid og venting Opplevde du at poliklinikk samarbeidet godt med andre avdelinger på sykehuset? 27 % 4 % 7 % 8 % 54 % 58 % Opplevde du at ansatte på poliklinikk samarbeidet godt om din behandling? 11 % 31 % Opplevde du uforutsett venting på poliklinikk? 19 % 4 % 35 % 42 %

18 Informasjon Opplevde du at viktig informasjon om deg var kommet fram til rette vedkommende? 23 % 4 % 4 % 11 % 19 % Har du opplevd at ansatte har gitt deg motstridende informasjon om din sykdom? 8 % 4 % 69 % 58 %

19 Samvalg

20 Samvalg Ønsket du å være involvert i avgjørelser som angikk behandling av din sykdom på poliklinikk? 39 % 19 % 4 % 15 % 23 % 27 % Var du involvert i avgjørelser som angikk behandling av din sykdom? 23 % 4 % 8 % 19 % 19 %

21 Personvern og respekt Foregikk samtaler mellom deg og ansatte på en måte som ivaretok ditt privatliv? 4 % 12 % Ble du møtt med høflighet og respekt av ansatte? 4 % 46 % 27 % 38 % 69 %

22 Pleiepersonalet 69 % Virket det som pleiepersonalet på poliklinikk hadde oversikt over din behandling? 8 % 23 % I noe grad 42 % Ble dine bivirkninger fulgt opp på en god måte av pleiepersonalet? 8 % 4 % 8 % 38 %

23 Pleiepersonalet Følte du at pleiepersonalet tok dine bekymringer på alvor? 4 % 4 % 4 % Opplevde du at pleiepersonalet hadde omsorg for deg? 8 % 46 % 42 % 73 % 19 % Det er så utrolig viktig å ha de samme personene rundt seg. Pasient om stabiliteten i personalet

24 Pleiepersonalet Satte pleiepersonalet av tilstrekkelig tid til samtaler? 4 % Snakket pleiepersonalet til deg slik at du forstod dem? 12 % 35 % 23 % 5 38 % 38 % 23 % Var det en fast gruppe pleiepersonale som tok hånd om deg hver gang? 8 % 15 % 5 Hadde du tillit til pleiepersonalets faglige dyktighet? 5 54 %

25 Legene 5 Virket det som legene på poliklinikk hadde oversikt din behandling? 4 % 4 % 8 % 34 % 15 % Hvis du hadde mange leger, opplevde du dette som et problem? 19 % 8 % 4 % 19 % 35 % Ble dine bivirkninger fulgt opp på en god måte av legene? Følte du at legene tok dine bekymringer på alvor? 11 % 8 % 8 % 4 % 11 % 19 % 35 % 27 % 42 % 35 %

26 Legene Opplevde du at legene hadde omsorg for deg? 27 % 4 % 54 % 15 % 31 % Satte legene av tilstrekkelig tid til samtaler? 8 % 42 % 19 % 35 % Snakket legene til deg slik at du forstod dem? 4 % 42 % 19 % 34 % Opplevde du at en lege hadde hovedansvaret for deg? 31 % 4 % 4 % 27 %

27 Behandling Hadde du tillit til legenes faglige dyktighet? 12 % 38 % 5 46 % Føler du deg trygg på at du fikk den best mulige behandlingen på poliklinikk? 8 % 8 % 38 % Har du fått tilfredsstillende smertelindring? 27 % 38 % 4 % 8 % 23 % 15 % Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)? 8 % 4 % 4 % 4 % 65 %

28 Behandling 42 % Ble dine pårørende tatt godt imot av ansatte på poliklinikk? 12 % 8 % 38 % I svært stpr grad Ble det lagt til rette for at pårørende kunne være tilstede hvis du ønsket det? 69 % 4 % 4 % 23 % Har du vært innlagt på dette sykehuset i forbindelse med din kreftsykdom? 23 % Hvor mange ganger har du vært innlagt på dette sykehuset i forbindelse med din kreftsykdom? 22 % 13 % 77 % Ja Nei 13 % 52 % En gang 2-3 ganger 4-5 ganger Mer enn 5 ganger

29 Sengepost

30 Hvilke tilbud har du hatt som innlagt pasient? Her kan du sette flere kryss. 100% 90% 80% 78,3% 70% Prosent 60% 50% 40% 30% 39,1% 34,8% 43,5% 47,8% 30,4% 20% 10% 0% 0,0%

31 Sengepost tilfredshet og informasjon Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk som innlagt pasient? 4 % Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på sengeposten? 8 % 35 % 22 % Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Både og Ganske fornøyd 35 % 22 % Mye dårligere enn forventet Noe dårligere enn forventet Som forventet 39 % Svært fornøyd 9 % 26 % Noe bedre enn forventet 35 % Fikk du tilstrekkelig informasjon om sykdommen din på sengeposten? 4 % 13 % 31 % 17 % I litengrad 27 % Fikk du tilstrekkelig informasjon om hvilke behandlingsmuligheter som var aktuelle? 14 % 4 % 9 % 32 % 14 %

32 Informasjon Fikk du tilstrekkelig informasjon om resultater av prøver og undersøkelser? 26 % 48 % 4 % 13 % 9 % 9 % Fikk du tilstrekkelig informasjon om bivirkninger av behandlingen? 3 13 % 9 % 9 % 3 44 % Fikk du tilstrekkelig informasjon om virkninger av behandlingen? 9 % 4 % 4 % 9 % 3 Fikk du tilstrekkelig informasjon om hvilke smerter du kunne forvente? 9 % 17 % 39 % 13 % 9 % 13 %

33 Informasjon og kommunikasjon 13 % Fikk du tilstrekkelig informasjon om hvordan smertene dine kunne lindres? 13 % 44 % 9 % 4 % 17 % Har du opplevd at det har blitt holdt tilbake informasjon om din tilstand? 9 % 17 % 4 % 7 Har du hatt mulighet til å stille de spørsmål du måtte ønske? 48 % 8 % 9 % 35 % Opplevde du at sengeposten samarbeidet godt med andre avdelinger på sykehuset om din behandling? 17 % 9 % 4 % 9 % 61 %

34 Informasjon Opplevde du at ansatte på sengeposten samarbeidet godt om din behandling? Opplevde du at viktig informasjon om deg var kommet fram til rette vedkommende? 35 % 4 % 9 % 52 % 17 % 65 % 18 % Har du opplevd at ansatte har gitt deg motstridende informasjon om din sykdom? 9 % 14 % 77 %

35 Samvalg 26 % 13 % Ønsket du å være involvert i avgjørelser som angikk behandling av din sykdom på sengepost? 4 % 5 % 26 % 26 % 18 % 17 % Var du involvert i avgjørelser som angikk behandling av din sykdom? 4 % 13 % 26,1%; 26 % 22 %

36 Respekt og personvern Foregikk samtaler mellom deg og ansatte på en måte som ivaretok ditt privatliv? Ble du møtt med høflighet og respekt av ansatte? 26 % 13 % 48 % 4 % 13 % 3 31 % 35 %

37 Pleiepersonalet 35 % Virket det som pleiepersonalet på sengeposten hadde oversikt over din behandling? 9 % 43 % 13 % 39 % Ble dine bivirkninger fulgt opp på en god måte av pleiepersonalet? 17 % 18 % 26 % Følge du at pleiepersonalet tok dine bekymringer på alvor? Opplevde du at pleiepersonalet hadde omsorg for deg? 57 % 4 % 4 % 18 % 17 % 56 % 22 % 22 %

38 Pleiepersonalet Satt pleiepersonalet av tilstrekkelig tid til samtaler? Snakket pleiepersonalet til deg slik at du forstod dem? 26 % 4 % 9 % 39 % 13 % 26 % 35 % 48 % 31 % Var det en fast gruppe pleiepersonale som tok hånd om deg? 13 % 4 % 13 % 39 % 39 % Hadde du tillit til pleiepersonalets faglige dyktighet? 4 % 35 % 22 %

39

40 Legene på sengepost Virket det som legene på sengeposten hadde oversikt over din behandling? Hvis du hadde mange leger, opplevde du dette som et problem? 39 % 4 % 18 % 13 % 9 % 9 % 9 % 3 39 % 3 Ble dine bivirkninger fulgt opp på en god måte av legene? Følte du at legene tok dine bekymringer på alvor? 22 % 13 % 9 % 22 % 26 % 39 % 39 % 3

41 Legene 26 % Opplevde du at legene hadde omsorg for deg? 44 % 4 % 26 % 44 % 17 % Satte legene av tilstrekkelig tid til samtaler? 4 % 4 % 31 % Snakket legene til deg slik at du forstod dem? Opplevde du at en lege hadde hovedansvaret for deg? 39 % 4 % 18 % 26 % 13 % 17 % 39 % 22 % 22 % Det er kjempebra at det er så stabile folk her og stabile leger. At jeg slipper å forholde meg til tusen forskjellige personer. Pasient

42 Behandling på sengepost Hadde du tillit til legenes faglige dyktighet? 22 % 48 % 3 39 % Føler du deg trygg på at du fikk den best mulige behandlingen på sengeposten? 17 % 44 % Har du fått tilfredsstillende smertelindring? 4 % 17 % 13 % 18 % 48 % 13 % Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)? 5 % 4 % 4 % 74 %

43 Pårørende 56 % Ble dine pårørende tatt godt imot av ansatte på sengeposten? 9 % 9 % 26 % 48 % Ble det lagt til rette for at pårørende kunne være tilstede hvis du ønsket det? 4 % 4 % 22 % 22 % Muligheten for samvær med besøkende? Mulighet for samvær med andre pasienter? 17 % 13 % 4 % 4 % 9 % 22 % 57 % 17 % 35 % 22 %

44 Om å være pårørende "Som pasient blir du veldig godt ivaretatt i et system, men som pårørende henger du hele tiden etter som en slags hale." Pasient "Min partner savner informasjon. Han har aldri vært pårørende før. Og du blir jo redd bare du hører ordet kreft. Pasient "Det er så lite som skal til. Hadde de bare hørt tre-fire setninger om hvordan vi hadde det, så hadde det ikke tatt så lang tid." Pårørende "Det var ingen som spurte hvordan jeg hadde det, med en så syk mann. Pårørende "Ingen så meg. "Det trengte bare et klapp på skulderen. Pårørende

45 Støttetilbud og omgivelser - var følgende tilfredsstillende når du var innlagt: Fysiske omgivelser? Maten på sengeposten? 4 % 4 % 8 % 26 % 35 % 48 % 22 % 31 % 22 % "Selv om det er grusomme lokaler, så er det en varm stemning der. Pasient "Det trenger ikke være noe luksus eller noe sånt, men det å ha sin egen do og kunne ta imot familien er viktig. Pasient

46 Støttetilbud og omgivelser 22 % 22 % Renhold? 4 % 22 % 3 2 Fikk du tilstrekkelig tilbud fra sykehuset om sosionom, prestetjeneste, fysio- /ergoterapi e.l.? 13 % 24 % 13 % 13 % 17 % Det har ikke noe med Gud og Jesus å gjøre, det er bare et utrolig klokt medmenneske, som vet hva hun holder på med." Pasient om sykehuspresten "Det er en kontakt jeg har hatt utrolig nytte og glede av. Pasient om sosionomtilbudet

47 Samarbeid og koordinering 1 1 Dersom du har barn under 18 år; har du fått tilbud om informasjon og veiledning i forhold til barna og den situasjon dere nå er i? 1 7 Vet du navnet på den som kan bistå deg i koordineringen av ditt behandlingsforløp dersom du trenger det? 27 % 73 % Ja Nei "Jeg har tenkt mange ganger på de pasientene som ikke er så veldig oppegående. Hvordan i all verden klarer de å komme seg gjennom de systemene her?" Pasient

48 Samarbeid og koordinering 43 % Opplevde du at sykehuset samarbeidet bra med fastlegen din? % 43 % Opplevde du at sykehuset samarbeidet bra med hjemmetjenesten/andre kommunale tjenestetilbud? 3 % 3 % 7 % 2 24 % "Jeg skulle vært én person ett sted, ikke tre forskjellige mennesker på tre forskjellige steder." Pasient Menneskene er fantastiske, men systemene snakker ikke sammen. Pasient

49 Informasjon og egenmestring 33 % Ble du informert omhvilke plager du kunne få i tiden framover? 1 4 % % 3 Ble du informert om hva du selv kunne gjøre ved eventuell forverring av din tilstand? 17 % 3 % 7 % 2 23 % Det er to ting jeg er opptatt av, og som jeg kan gjøre noe med selv. Det ene er kosthold og det andre er trening. Det har jeg ikke hørt noe om fra verken fastlegen eller sykehuset. Pasient

50 Informasjon og egenmestring Fikk du tilstrekkelig informasjon om rehabiliteringsmuligheter? Fikk du informasjon om alternativ behandling? 7 % 4 17 % 37 % 3 % 1 23 % 3 % 3 % 57 % Som hun sa, jeg er jo kastrert. Alle mine kvinnelige hormoner er borte. Og det går igjen ut over vårt samliv. Men det er aldri noe tema. Pasient

51 Informasjon og kommunikasjon Var sykehusets tilbud om transport til og fra hjemmet tilfredsstillende? Er du fornøyd med den skriftlige informasjonen du fikk fra sykehuset? 27 % 13 % % 7 % 1 Ikke i det hele tatt 2 23 % 7 % 37 % 33 % I svært stor grad Har ikke fått slik informasjon Var det avtalt hvem du kunne henvende deg til på sykehuset hvis du hadde spørsmål etter at du kom hjem? 27 % Har disse kontaktpersonene vært lette å få tak i? 5 % 18 % Ja Nei 5 27 % 73 % Har ikke tatt kontakt

52 Tilfredshet med tilbudet 54 % Har du fått tilfredsstillende svar på dine spørsmål? 5 % 41 % Har ikke tatt kontakt Prosent Har du hatt tilbud ved andre sykehus enn det du har vurdert i dette skjemaet (i forbindelse med din kreftsykdom)? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 36,7% Ja 63,3% Nei Prosent 100% 80% 60% 40% 20% Er sykehuset du har vurdert det sykehuset du har hatt mest kontakt med i forbindelse med din kreftsykdom? 0% 80,0% Ja 20,0% Nei Prosent 100% 80% 60% 40% 20% 0% Alt i alt, hvilket av sykehusene er du mest fornøyd med? 90,0% Det sykehuset jeg har vurdert 10,0% Ett av de andre sykehusene

53 Vurdering av egen funksjon Mobilitet Personlig stell 13 % 7 % 37 % Jeg har ingen problemer med å gå omkring Jeg har litt problemer med å gå omkring 3 Jeg har ingen problemer med personlig stell Jeg har litt problemer med å vaske og kle meg Jeg er sengeliggende 63 % Jeg er ute av stand til å vaske og kle meg 5 31 % Vanlige aktiviteter (for eksempel jobb, studier, husarbeid, familie- og fritidsaktiviteter) Jeg har ingen 21 % problemer med å utføre mine vanlige gjøremål Jeg har litt problemer med å utføre mine vanlige gjøremål "Jeg er ikke redd for å dø, men jeg er redd for å dø som kreftpasient. Pasient 48 % Jeg er ute av stand til å utføre mine vanlige gjøremål

54 Vurdering av egen helse Smerter/ubehag Angst / depresjon 13 % 17 % Jeg har hverken smerter eller ubehag Jeg har moderate smerter eller ubehag 37 % Jeg er hverken engstelig eller deprimert Jeg er en del engstelig eller deprimert Jeg har sterke smerter eller ubehag 63 % Jeg er svært engstelig eller deprimert 7 Stort sett, vil du si din helse er % 7 % 13 % 2 Utmerket Meget god God Nokså god Dårlig "Jeg prøver å leve så godt jeg kan, og nyter de gode dagene. Jeg har jo ikke kreft i humoren min. Pasient 37 %

55 Om respondentene Er du mann eller kvinne? Hva er din alder? % 43 % Mann Kvinne

56 Om respondentene Er du gift eller samboende? 2 8 % Ja, gift Ja, samboende Nei 72 % Hva er ditt morsmål? 4 % Norsk Hva er din høyeste fullførte utdanning? 8 % 13 % Samisk Grunnskole Annet nordisk språk Annet europeisk språk Ikke-europeisk språk 33 % 46 % Videregående skole Høyskole/universitet (1-4 år) Høyskole/universitet (4 år eller mer) 96 %

57 Hva gjør du til daglig? 100% 90% 80% 70% Prosent 60% 50% 40% 37,5% 54,2% 30% 20% 10% 0% 4,2% Yrkesaktiv Sykmeldt, på uføretrygd eller attføring 4,2% 0,0% 0,0% Under utdanning Hjemmearbeidende Arbeidsledig Annet

58 Skriv gjerne ned kommentarer til spørreskjemaet, eller mer om dine erfaringer her: Savner tilbud om en fast person utenom lege og sykepleiere til hjelp med spørsmål ang min situasjon nå og framovrt Har ikke barn under 18 år Har ikke barn under 18 år Opplever ofte å ligge på korridor eller måtte bytte rom, dette er ubehagelig, opplever det sterkt negativt. Har litt problemer med å forstå når lege eller pleiere er av utenlandsk opprinnelse. Føler at der er litt for mye assistenter innom. Føler at man ikke rekker å bli kjent med leger da det er stor utskifting. Rommene er ikke helt tilfredsstillende. 4 personer på ett rom er mye. Syns det er for mange spørsmål i denne undersøkelsen. Vil legge til at har ikke barn under 18 år og er pensjonert. Jeg er svært godt fornøyd med tilbudet og omsorgen jeg får ved sykehuset. Har selv mulighet til å diskutere og komme fram til gode løsninger Misfornøyd med sengepost, i forhold til bråk på avdelingen, slamring med dører om natta. Meget godt fornøyd med poliklinikken Dårlig oppfølging og vanskelig å få svar på prøver!

59 Om akuttmottaket "Det å ringe akuttmottaket var aldri noen god opplevelse. Pårørende "Fy, hvor mange ganger jeg har kranglet med dem på vei innover. Har du tatt feberen? Er dette nødvendig?" Pårørende "Jeg holder meg heller hjemme med sterke smertestillende, fremfor å være i trygge hender på sykehuset, fordi jeg gruer meg til å være på akuttmottaket. Pasient "Du kan jo stå på alle fire i smerter i senga der nede, likevel så skjer det ikke noe. Det er en flaskehals som jeg mener at en viss gruppe bør få unngå. Pasient "Jeg hater akuttmottaket." Pasient

60 Hvis du kunne endre på én ting "Mitt største ønske er, og det har jeg sikkert mange med meg på, er at det må gå an å forenkle det slik at kreftpasienter kan komme rett til avdelingen og slippe å gå innom akuttmottaket." Pasient Jeg skulle vært én ting ett sted, ikke tre forskjellige mennesker på tre forskjellige sykehus. Der er det et forbedringspotensial. Absolutt. Pasient Det er ikke tvil hos meg, det er å høre etter en hel smertesetning. Gi fem minutter til å være i det vonde. Det er de sårbare møtene som er de viktigste. Når du ikke blir møtt der, er det faktisk et overgrep. Pårørende

61 Kontaktinformasjon

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus PasOpp 2007 Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus Høst 2007 Hensikten med undersøkelsen Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan pasienter med en kreftdiagnose vurderer

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Kreftpasienters erfaringer med Akershus universitetssykehus Resultater fra en pilotundersøkelse

Kreftpasienters erfaringer med Akershus universitetssykehus Resultater fra en pilotundersøkelse Kreftpasienters erfaringer med Akershus universitetssykehus Resultater fra en pilotundersøkelse Notat fra Kunnskapssenteret februar 2008 Bakgrunn: I 2006 var det 24 488 nye krefttilfeller i Norge. Én av

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner PasOpp Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner Vi vil gjerne vite hvilke erfaringer du har hatt med rehabiliteringsinstitusjonen du har hatt opphold ved. Målet er å få kunnskap

Detaljer

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus?

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for barn og pårørende. Vi vil derfor gjerne høre om dine erfaringer som

Detaljer

2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering

2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering 2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering Prosent Om oppholdet: 6 5 4 3 2 1 Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? Ble du tatt imot på en god måte da du

Detaljer

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? Datainnsamling Pasienterfarings-undersøkelse -214 1 1 Pasient Innhentet Ikke.innhentet 7 % 4 % 2 % 213 214 År 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige

Detaljer

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern?

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for brukere av poliklinikker i det psykiske helsevernet. Vi vil

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

Til deg som nylig har født!

Til deg som nylig har født! Til deg som nylig har født! 2011/ 2012 Undersøkelse om erfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen Hensikten med dette spørreskjemaet er å kartlegge hvordan kvinner som nylig har født opplever

Detaljer

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern?

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp september/2007 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om brukernes erfaring med poliklinikk i psykiatrisk

Detaljer

Hva er dine erfaringer med institusjonen?

Hva er dine erfaringer med institusjonen? Hva er dine erfaringer med institusjonen? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen psykisk helsevern. Vi vil gjerne høre om dine erfaringer fra dette oppholdet

Detaljer

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009 Institusjonsvise resultater

Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009 Institusjonsvise resultater Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009 Institusjonsvise resultater PasOpp-rapport 2 2010 fra Kunnskapssenteret Tittel Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009. Institusjonsvise

Detaljer

Pasienterfaringer med norske sykehus: Resultater for region og foretak. PasOpp rapport Nr

Pasienterfaringer med norske sykehus: Resultater for region og foretak. PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med norske sykehus: Resultater for region og foretak PasOpp rapport Nr 4 2012 Tittel English title Institusjon Anlig Forfattere Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2011. Resultater

Detaljer

Å være pasient ved Seksjon for assistert befruktning, 2014/2015

Å være pasient ved Seksjon for assistert befruktning, 2014/2015 Å være pasient ved Seksjon for assistert befruktning, 2014/2015 Rapport laget: 20.apr.2015 Responsrate: 100 I hvilken fikk du den informasjonen du trengte... (absolutte tall) Spørsmål I infoskrivet du

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2012/33/033 Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding

Detaljer

Til deg som nylig har vært på sykehus

Til deg som nylig har vært på sykehus Til deg som nylig har vært på sykehus Om dine erfaringer med sykehuset PasOpp Somatikk 2014 Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten på tilbudet ved norske sykehus. Dine erfaringer er viktige og

Detaljer

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp pilot Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2009 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp 2006 Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp BUP September/2006 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan foresatte opplever

Detaljer

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

2016 Rehabilitering - Eigersund

2016 Rehabilitering - Eigersund 2016 Rehabilitering - Eigersund Rapport laget: 24.mai.2017 Undersøkelsesperiode: 06.okt.2016-01.apr.2017 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse Responsrate: 51 Statistikk: spørsmål 1-4 Om oppholdet Spørsmål

Detaljer

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON?

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil gjerne høre om

Detaljer

Erfaringene dine med barnepoliklinikken

Erfaringene dine med barnepoliklinikken Erfaringene dine med barnepoliklinikken PasOpp Barnediabetes 2016 Spørsmålene nedenfor handler om erfaringene dine med barnepoliklinikken der barnet ditt går til konsultasjoner for diabetes. Ankomst og

Detaljer

Brukerundersøkelse. Øre-nese-hals 3H. Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg

Brukerundersøkelse. Øre-nese-hals 3H. Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg Brukerundersøkelse Øre-nese-hals 3H Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg Om prosjektet Hensikten med denne undersøkelsen er at kvaliteten på tjenestene skal bli bedre for barn

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse K3 Jan Des 2017

Pasienterfaringsundersøkelse K3 Jan Des 2017 : 6 av 2 (39.%) Pasienterfaringsundersøkelse K3 Jan Des 17 Spørsmål 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3. Opplevde du at det øvrige

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse K2 Jan Des 2017

Pasienterfaringsundersøkelse K2 Jan Des 2017 : 19 av 22 (7.%) Pasienterfaringsundersøkelse K2 Jan Des 17 Spørsmål 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3. Opplevde du at det øvrige

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse K1 Jan Des 2017

Pasienterfaringsundersøkelse K1 Jan Des 2017 : 159 av 334 (47.6%) Pasienterfaringsundersøkelse K1 Jan Des 17 Spørsmål 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3. Opplevde du at det

Detaljer

Pasienterfaringer med norske sykehus: Institusjonsvise resultater. PasOpp rapport Nr 5 2012

Pasienterfaringer med norske sykehus: Institusjonsvise resultater. PasOpp rapport Nr 5 2012 Pasienterfaringer med norske sykehus: Institusjonsvise resultater PasOpp rapport Nr 5 2012 Tittel Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2011. Institusjonsvise resultater. Eglish title Inpatients experiences

Detaljer

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken?

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken? Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš Hva er erfaringene dine som bruker av Brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk senter for Tromsø og

Detaljer

2016 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa

2016 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa 2016 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa Statistikk: Spørsmål 1-4:Om oppholdet Rapport laget: 24.mai.2017 Undersøkelsesperiode: 13.sep.2016-01.apr.2017 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse

Detaljer

Hva er dine erfaringer med institusjonen?

Hva er dine erfaringer med institusjonen? Hva er dine erfaringer med institusjonen? PasOpp Døgnpsykiatri 2016 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen psykisk helsevern. Vi vil gjerne høre om dine erfaringer

Detaljer

2014 oppdatert pr 31. mai Pasientttilfredshet VHSS _ Habilitering Barn og Unge

2014 oppdatert pr 31. mai Pasientttilfredshet VHSS _ Habilitering Barn og Unge 2014 oppdatert pr 31. mai Pasientttilfredshet VHSS _ Habilitering Barn og Unge Prosent Alt i alt... 9 8 7 6 5 4 3 Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet barnet fikk ved VHSS? Alt i alt, hvor fornøyd

Detaljer

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse 2014. Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Innhold Bakgrunn:... 2 Gjennomføring:... 2 Om spørreskjemaet:... 2 Om resultatpresentasjonen:... 3 Om resultatene/kommentar

Detaljer

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE INSTRUKSJON: Dette spørreskjemaet handler om hvordan du ser på din egen helse. Disse opplysningene vil hjelpe oss til å få vite hvordan du har det og hvordan du er i stand til

Detaljer

PALLiON. Spørreskjema for pasient. Inklusjon

PALLiON. Spørreskjema for pasient. Inklusjon Initialer Gruppe I Reg. gang 0 1 PALLiON Spørreskjema for pasient Inklusjon Dato for utfylling.. 2 0 Fødselsår Inkludert av (navn) Stilling Dato for signert informert samtykke.. 2 0 1 Høyeste fullførte

Detaljer

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24)

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Din mening om ditt familiemedlems siste innleggelse i en intensivavdeling. Ditt familiemedlem har vært pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp Rus Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

Generelle spørsmål om deg som pårørende

Generelle spørsmål om deg som pårørende Generelle spørsmål om deg som pårørende 1. Din alder (Et siffer i hver rute. For eksempel 5 og 5 for 55 år) 2. Er du Kvinne Mann 3. Sivilstand (Sett kun ett kryss) Gift/samboer Ugift/fraskilt/enslig Enke/enkemann

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsavdeling

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsavdeling Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsavdeling Vi vil gjerne vite hvilke erfaringer du har hatt med rehabiliteringsavdelingen du har hatt opphold ved. Målet er å få kunnskap som kan

Detaljer

Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater

Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater PasOpp-rapport 2 2012 fra Kunnskapssenteret Tittel Institusjon Anlig

Detaljer

Brukerundersøkelse. Øre-nese-hals 3H. Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg

Brukerundersøkelse. Øre-nese-hals 3H. Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg Brukerundersøkelse Øre-nese-hals 3H Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg Om prosjektet Hensikten med denne undersøkelsen er at kvaliteten på tjenestene skal bli bedre for barn

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Sykehuset Innlandet Lillehammer. PasOpp rapport Nr 3 2013

Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Sykehuset Innlandet Lillehammer. PasOpp rapport Nr 3 2013 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Sykehuset Innlandet Lillehammer PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for OUS Hjerte-, lungeog karklinikken. PasOpp-rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for OUS Hjerte-, lungeog karklinikken. PasOpp-rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for OUS Hjerte-, lungeog karklinikken PasOpp-rapport Nr 1 2014 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp Rus 2017 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil

Detaljer

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Kjønn: Mann Kvinne Fødselsår: Sivilstand; (sett bare et kryss) Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Bakgrunn: I Helse Vest RHF sitt oppdragsdokument beskrives det at HSR skal: «Gjennomføre lokale pasienterfaringsundersøkingar på behandlingseiningsnivå

Detaljer

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24)

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24) Dato: NPR-nr Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24) Du var for kort tid siden registrert som nærmeste pårørende til en pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Minoriteters møte med helsevesenet

Minoriteters møte med helsevesenet Minoriteters møte med helsevesenet Møte mellom ikke - vestlige mødre og sykepleiere på nyfødt intensiv avdeling. Hensikten med studien var å få økt innsikt i de utfordringer det er i møtet mellom ikke-vestlige

Detaljer

PU poliklinikk. Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :.

PU poliklinikk. Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :. PU poliklinikk Rapport laget: 07.nov.2016 Undersøkelsesperiode: 24.mai.2016-30.nov.2016 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 15 Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :. Spørsmål 1.

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse Poliklinikken Jan Des 2017

Pasienterfaringsundersøkelse Poliklinikken Jan Des 2017 : 6 av 426 (13.1%) Pasienterfaringsundersøkelse Poliklinikken Jan Des 17 Spørsmål 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3. Fikk du tilstrekkelig

Detaljer

Familiers tilfredshet med behandlingen/pleien på intensivbehandlingen FS-ICU (24)

Familiers tilfredshet med behandlingen/pleien på intensivbehandlingen FS-ICU (24) Familiers tilfredshet med behandlingen/pleien på intensivbehandlingen FS-ICU (24) Dine meninger om ditt familiemedlems nylige innleggelse i intensivavdelingen Ditt familiemedlem var pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Sykehuset i Vestfold. PasOpp rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Sykehuset i Vestfold. PasOpp rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Sykehuset i Vestfold PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske sykehus i

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse Poliklinikk Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse Poliklinikk Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? Datainnsamling Pasienterfarings-undersøkelse 212-214 2 2 1 1 Pasient Innhentet Ikke.innhentet 21 % 3 % 66 % 212 213 214 År 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse Akutteamet Jan Des 2017

Pasienterfaringsundersøkelse Akutteamet Jan Des 2017 : 33 av 644 (.1%) Pasienterfaringsundersøkelse Akutteamet Jan Des 17 Spørsmål 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3. Fikk du tilstrekkelig

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Du var for kort tid siden registrert som nærmeste pårørende til en pasient i vår intensivavdeling. Vi forstår at dette var

Detaljer

ECT poliklinikken. Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :.

ECT poliklinikken. Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :. ECT poliklinikken Rapport laget: 07.nov.2016 Undersøkelsesperiode: 24.mai.2016-30.nov.2016 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 19 Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :. Spørsmål

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Alderspsykiatrisk poliklinikk

Alderspsykiatrisk poliklinikk Alderspsykiatrisk poliklinikk Rapport laget: 07.nov.2016 Undersøkelsesperiode: 24.mai.2016-30.nov.2016 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 7 Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen

Detaljer

Aurskog-Høland og Rømskog legevakt. Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten

Aurskog-Høland og Rømskog legevakt. Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten Aurskog-Høland og Rømskog legevakt Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten Hensikten med undersøkelsen er å få vite mer om dine erfaringer med legevakten, enten du hadde kontakt med

Detaljer

2018 Svarprosent: 81% Antall besvarelser: 208 Årsrapport

2018 Svarprosent: 81% Antall besvarelser: 208 Årsrapport PASIENTUNDERSØKELSE 2018 Svarprosent: 81% Antall besvarelser: 208 Årsrapport Pasientundersøkelse Side 1 av 25 Årsrapport FRAFALL Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker

Detaljer

Maskulinitet, behandling og omsorg Ullevål sykehus 3.9.2014. Marianne Inez Lien, stipendiat. Sosiolog. Universitetet i Agder.

Maskulinitet, behandling og omsorg Ullevål sykehus 3.9.2014. Marianne Inez Lien, stipendiat. Sosiolog. Universitetet i Agder. Maskulinitet, behandling og omsorg Ullevål sykehus 3.9.2014 Marianne Inez Lien, stipendiat. Sosiolog. Universitetet i Agder. To delstudier Del 1 Feltarbeid på en kreftklinikk på et sykehus i Norge Dybdeintervjuer

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Bruker- og pårørende undersøkelse

Bruker- og pårørende undersøkelse Bruker- og pårørende undersøkelse Hjemmebaserte tjenester 8 Utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson: torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no/6 5 549 Om undersøkelsen

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

SPØRRESKJEMA FOR PASIENT

SPØRRESKJEMA FOR PASIENT APPENDIX I SPØRRESKJEMA FOR PASIENT August 2006 Navn: Personnummer: Utdanning Universitet/høyskole Videregående skole Ungdomsskole Arbeid eller trygd I arbeid Sykmeldt Uføretrygdet Attføring Arbeidsledig

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter Helse Stavanger HF

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter Helse Stavanger HF Rapport laget: 16.mar.2016 Undersøkelsesperiode: 26. jan.2016 10.mar.2016 Responsrate: 51 Spørsmål 1. Snakket legene til deg

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene i Norge? Trond Danielsen og Hilgunn Olsen Oslo, 31.1.2014 1. Innledning I uke 37 2013 gjennomførte

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Klinikk Kirkenes. PasOpp rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Klinikk Kirkenes. PasOpp rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Klinikk Kirkenes PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske sykehus i 2012.

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Vestre Viken HF. PasOpp rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Vestre Viken HF. PasOpp rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Vestre Viken HF PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske sykehus i 2012.

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

LIVSKVALITET VED INFLAMMATORISK TARMSYKDOM SPØRRESKJEMA (IBDQ)

LIVSKVALITET VED INFLAMMATORISK TARMSYKDOM SPØRRESKJEMA (IBDQ) LIVSKVALITET VED INFLAMMATORISK TARMSYKDOM SPØRRESKJEMA (IBDQ) Dette spørreskjemaet har til hensikt å finne ut hvordan du har hatt det de siste 2 ukene. Du får spørsmål om symptomer du har eller har hatt

Detaljer

Ortopedisk poliklinikk, Haugesund sjukehus

Ortopedisk poliklinikk, Haugesund sjukehus Ortopedisk poliklinikk, Haugesund sjukehus Rapport laget: 18.feb.21 Undersøkelsesperiode: 12.nov.214-28.feb.21 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 21 Matrise-spørsmål Spørsmål 1. Snakket

Detaljer

Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene

Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene Spørsmålene er om hvordan du du har det, hva som er viktig for deg, og behandlingen du har fått de siste 6 månedene. Vennligst

Detaljer

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu)

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu) OBS! Riv av denne slippen før du returnerer spørreskjemaet og fest den på ditt Helsekort for gravide! Vennligst oppbevar denne lappen sammen med ditt Helsekort for gravide. Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Stavanger universitetssjukehus. PasOpp rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Stavanger universitetssjukehus. PasOpp rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Stavanger universitetssjukehus PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske

Detaljer

Registreringsskjema. 1. Konsultasjonsdato (innleggelsesdato ved innleggelser) (dd.mm.yy):

Registreringsskjema. 1. Konsultasjonsdato (innleggelsesdato ved innleggelser) (dd.mm.yy): Registreringsskjema 1. Konsultasjonsdato (innleggelsesdato ved innleggelser) (dd.mm.yy): 2. Er dette første konsultasjon/innleggelse for det aktuelle? 3. Sykehus: RH Ullevål 4. Behandlende lege (som skrev

Detaljer

6. seksjon Eksistensiell/ åndelig omsorg. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

6. seksjon Eksistensiell/ åndelig omsorg. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 6. seksjon Eksistensiell/ åndelig omsorg November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Åndelig/ eksistensiell omsorg Vi derfinerer det åndelige området som helheten av de eksistensielle spørsmålene

Detaljer

Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse. Notat fra Kunnskapssenteret

Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse. Notat fra Kunnskapssenteret Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse Notat fra Kunnskapssenteret Tittel Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Fagsamling Tromsø november 2014 Avdelingsdirektør Ingjerd E. Gaarder Temaer som blir belyst: Hvem er brukerne? Hvorfor går de til karriereveiledning? Hvordan

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF Tabellen viser antall svar i hver kategori Rapport laget: 13.okt.2016 Undersøkelsesperiode: 11.jan.2016-12.okt.2016 Antall

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Sykehuset Østfold. PasOpp rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Sykehuset Østfold. PasOpp rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Sykehuset Østfold PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske sykehus i 2012.

Detaljer

Hanna Charlotte Pedersen

Hanna Charlotte Pedersen FAGSEMINAR OM KOMMUNIKASJON - 19 MARS 2015 SE MEG, HØR MEG, MØT MEG NÅR HJERTET STARTER hanna_pedersen85@hotmail.com Hanna Charlotte Pedersen MIN BAKGRUNN Jeg er selv hjertesyk og har ICD Non compaction

Detaljer

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen Psykologens rolle i palliativ behandling Stian Tobiassen Psykolog Radiumhospitalet Styreleder Stine Sofies Stiftelse Hovedtemaer Hvilken rolle har psykologer i palliativ behandling av barn i dag? Hva er

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 10-2014 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Sitering

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? +

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? + Kodebok 10399 Instrumentelle og affektive holdninger til testing for ulike typer arvelige sykdommer Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer?

Detaljer