Styret ved Vestre Viken HF 101/ Vedlegg: Ingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen"

Transkript

1 Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Monica Holmen Skjeldrum Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 101/ Vedlegg: Ingen Ingress I saken presenteres hovedresultater fra medarbeiderundersøkelsen 2011 og plan for oppfølgingsarbeidet. Undersøkelsen består av to faser, innsamling av data og systematisk oppfølgingsarbeid når resultatene foreligger. Resultatet indikerer at det ikke er noen markante endringer i svarene, sammenlignet den gjennomførte undersøkelsen ved foretaket i fjor. Forslag til vedtak Styret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen om resultatet av medarbeiderundersøkelsen 2011 til orientering. Drammen, 17. november 2011 Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør

2 Bakgrunn Som et ledd i det systematiske arbeidet med å videreutvikle arbeidsmiljøet og den enkelte medarbeider, skal Vestre Viken og samtlige andre foretak i Helse Sør-Øst gjennomføre årlige medarbeiderundersøkelser. Årets undersøkelse er gjennomført med verktøyet Confirmit, det samme som ble benyttet i Verktøyet viser seg å fungere svært bra og det har vært få tekniske utfordringer i årets undersøkelse. Gjennomføringen Vestre Viken gjennomførte undersøkelsen i september. Årets svarprosent endte på 66 %, noe høyere enn fjorårets på 60 %. Under vises en oversikt over svarprosent ved de ulike klinikkene: Svarprosent Antall i enhet Foretaksledelse 85 % 13 Kirurgisk klinikk 59 % 1297 Kvinne- og barneklinikken 64 % 625 Medisinsk klinikk 59 % 1698 Klinikk for intern service 74 % 530 Klinikk for psykisk helse og rus Klinikk for medisinsk diagnostikk 71 % % 548 Administrasjon VVHF 79 % 256 Årets svarprosent er høyere enn i fjor, men fokus må opprettholdes slik at deltakelsen ved neste undersøkelse økes ytterligere. Det bør understrekes for den ansatte viktigheten i at hver enkelt formidler sine synspunkter om forhold ved jobben og den enheten de jobber i. Det er et viktig bidrag til å forbedre virksomheten og arbeidsmiljøet der hvor den enkelte jobber. Spørsmål, tolkning og etterarbeid Medarbeiderundersøkelsen i 2011 har følgende hovedområder: Resultat og utviklingsfokus, verdier, arbeidsglede og motivasjon, arbeidsmiljø og samspill, jobbrelatert sykefravær, opplevd lederadferd, pasientsikkerhetskultur og likeverd. Hvert hovdeområde er delt inn i delområder med enkeltspørsmål.

3 Resultatene presenteres i rapporten på en skala fra der 1 oppfattes som mest belastende/minst ønsket og 100 minst belastende/mest ønsket. I rapportene den enkelte enhet mottar, sammenlignes resultatene både mot fjorårets resultater, samt en norm som er satt med bakgrunn i svar i HSØ i Samtlige ledere har fått tilsendt rapporter fra sine enheter. Ledere med ansvar for flere nivåer i organisasjonen får også samlerapporter over alle underordnede enheter. Med bakgrunn i rapporten skal hver enkelt enhet utarbeide en handlingsplan som inneholder bevarings- og forbedringsområder og tiltak som skal føre til ønskede framtidige resultater. Resultater 2011 I diagrammene som følger presenteres totale skår for Vestre Viken sammenlignet med fjorårets skår og Helse Sør-Øst skår fra Resultatene er presentert per hovedemne, med resultater for delområdene (gjennomsnitt av spørsmålene som er definert i delområdet). Resultat- og utviklingsfokus: Viktig for å nå resultater og videreutvikle enheten og medarbeidere.

4 Verdier: Delområdene indikerer i hvilken grad våre medarbeidere opplever at enheten drives i tråd med visjonen om gode og likeverdige helsetjenester. Arbeidsglede og motivasjon: Motiverte ansatte har en klar egenverdi, og virker positivt inn på pasientenes opplevelse av behandlingen. Lav skåre gir økt risiko for fravær og jobbskifte.

5 Arbeidsmiljø og samspill: Måler belastningsfaktorer (4 øverste) og mestringsfaktorer (3 siste) som bidrar til å mestre negative belastninger. Opplevd lederadferd: Jobbrelatert sykefravær og Vold og trusler:

6 Indikatorer oppsummert: Jobbtilfred shet Jobbrel. sykefravær Involvert i oppfølging 2010 Gjennomført utv.samtale Vestre Viken HF % 51% Foretaksledelsen % 9% Kirurgisk klinikk % 46% Kvinne- og % 39% barneklinikken Medisinsk klinikk % 44% KIS % 60% Klinikk for psykisk % 57% helse og rus KMD % 53% Administrasjon % 76% Kommentarer til resultatene Gjennomgående like resultater som i fjor og ingen avvik fra norm på noen av spørsmålene. Et avvik fra norm er definert som de tilfellene der svaret faller blant de 15 % nederste eller 15 % øverste i skårsjiktet (sammenlignet med besvarelser i HSØ 2010) Innenfor arbeidsmiljø og samspill samt opplevd lederatferd er det gjennomgående uendrede og positive endringer fra Medarbeiderne i foretaket er også av den oppfatning at medarbeidere i vår virksomhet blir gitt like muligheter, leder opptrer upartisk og rettferdig og at det er lite diskriminering. Emnet som omhandler pasientsikkerhet gir sammenfallende svar som norm. Gjennomsnittlig skår for hovedområdet er 75, samme skår som ved normen Helse Sør-Øst. 83 % har svart at de ville føle seg trygg som pasient ved foretaket. Innenfor området arbeidsglede og motivasjon er resultatene gjennomgående noe lavere enn i men ingen signifikant endring. Tatt i betraktning at Vestre Viken har vært og er inne i flere omstillingsprosesser er det positivt å registrere at våre resultater av årets medarbeiderundersøkelse ikke i særlig grad varierer fra det som generelt svares i hele regionen. Variasjonen en minimal og gir et overordnet resultat vi kan være fornøyd med. Variasjonene vil være mer synlige på enhetsnivå, og det er også der arbeidet med forbedring og bevaring av arbeidsmiljøet i hovedsak foregår. Oppfølging av medarbeiderundersøkelse og gjennomføring av medarbeider- /utviklingssamtaler bør styrkes. Oppfølging av medarbeidere må derfor stå sentralt i kommende periode. Det er også lagt et enhetlig løp for oppfølging av årets resultater i organisasjonen.

7 Oppfølgingsarbeid Måling av medarbeidertilfredshet er første fase i arbeidet med å etablere et godt og resultatorientert arbeidsmiljø. Rapporten beskriver summen av enkeltmedarbeideres tolkning og vurdering av arbeidssituasjonen i det tidsrommet undersøkelsen lå ute. Samtaler rundt tolkning/forståelse av spørsmål og synspunkter rundt disse er derfor avgjørende for å kunne videreføre prosessen. Det gjøres ved gjennomganger den enkelte leder har med sine grupper av ansatte. Alle ansatte har krav på å få presentert resultatene. Videre skal gruppene bruke resultatene til å jobbe fram en handlingsplan for egen enhet. Denne handlingsplanen skal beskrive et bevaringsområde et område som gruppen mener er viktig å ta vare på. Videre kommer enheten fram til minimum ett forbedringsområde og beskriver tiltak for å nå en ønsket situasjon innenfor dette området. Den enkeltes ansvar for å bidra til et velfungerende arbeidsmiljø framheves og forbedringstiltak i enheter forplikter arbeidstakere ved at de selv får ansvar for gjennomføring av ulike tiltak. Dette arbeidet gjøres i alle ledd i Vestre Viken og følges opp i linjen. Det er utarbeidet en elektronisk handlingsplan som distribueres til alle ledere for registrering. Frist for ferdigstilte handlingsplaner er 1. mars Konklusjon Administrerende direktør er fornøyd med resultatet av årets medarbeiderundersøkelse. Resultatene av oppfølgingsarbeidet i organisasjonen vil danne grunnlag også for vurdering av igangsetting av tiltak på overordnet nivå. På denne bakgrunn foreslår administrerende direktør at styret tar redegjørelsen til orientering.

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Dato Saksbehandler 21.06.12 Hilde S. Moen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Risikovurdering 1 tertial 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Trykte vedlegg:

Detaljer

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Kongsvinger kommune En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Gjennomføring og resultater RAPPORT 17. februar 2010 PS! Rapporten er underlagt sperrefrist til mandag 8. mars 2010 kl. 08:00 Oppdragsgiver:

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13 Saksfremlegg Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Hilde Skredtveit Moen Internkontroll (kvalitetssystemet). Ledelsens gjennomgang. Møte Saksnr.

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innledning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009 Torill Holth Lederutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 MODULENES SAMMENSETNING OG LÆRINGSMÅL...

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Sunnaas sykehus HF Sammendrag I 2014 har det det vært stor aktivitet først og fremst i forbindelse med nytt sykehusbygg, en spennende og utfordrende prosess for

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Styresak. Maiken H. Jonassen m.fl. Styresak 12/15 O HMS-gjennomgang av tiltak og resultater for reduksjon av vold og trusler mot ansatte

Styresak. Maiken H. Jonassen m.fl. Styresak 12/15 O HMS-gjennomgang av tiltak og resultater for reduksjon av vold og trusler mot ansatte Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Maiken H. Jonassen m.fl. Styresak 12/15 O HMS-gjennomgang av tiltak og resultater for reduksjon

Detaljer

Krafttak for nærvær i Nord-Trøndelag Resultater fra kartleggings- og vurderingsundersøkelsene

Krafttak for nærvær i Nord-Trøndelag Resultater fra kartleggings- og vurderingsundersøkelsene Krafttak for nærvær i Nord-Trøndelag Resultater fra kartleggings- og vurderingsundersøkelsene Roald Lysø Niels Arvid Sletterød Anders Sønstebø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 1998 Tittel : KRAFTTAK

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver VAR DATO VAR REFERANSE 17.03.2009 DERES DATO DERES REFERANSE 1 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor E.C. Dahls gate 2 7012 TRONDHEIM TILSYN

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer