DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIVISJON PSYKISK HELSEVERN"

Transkript

1 MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN Brumunddal 20. desember

2 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes av divisjonsdirektørene for Psykisk helsevern og Eiendom og intern service innen 15. februar Brumunddal 20. desember Gunn Gotland Bakke Divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad Divisjonsdirektør Brumunddal 20. desember

3 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Innledning... 5 Bakgrunn... 5 Styrets vedtak 20. desember Mål Mandat... 5 Oppdraget... 5 Ressurser... 6 Fullmakter... 6 Samarbeid med avdelingssjefene... 7 Divisjonshovedverneombudets rolle... 7 Medvirkning for tillitsvalgte Prosess Premisser... 7 Lov-, avtaleverk og retningslinjer... 7 Divisjonens føringer Plan for implementering av styrets vedtak bygningsmessige tilpasninger... 8 Vurdering av eksisterende bygningsmasse/driftssteder som er omfattet av styrets vedtak... 8 Bygningsmessige konsekvenser ved flytting av enheter... 8 Bygningsmessige konsekvenser ved avvikling av enheter Handlingsplaner pr enhet og bygg... 8 Berørte enheter og bygg iht styrevedtak... 8 Plan pr enhet og bygg... 8 Økonomi Kommunikasjon... 8 Brumunddal 20. desember

4 1. Sammendrag Sammendraget vil bli utarbeidet innen 15. februar Brumunddal 20. desember

5 2. Innledning Bakgrunn Prosjekt Psykisk helsevern ble opprettet av styret i Sykehuset Innlandet 28. februar Prosjektgruppen overleverte sluttrapporten til divisjonsdirektør 12. oktober Sykehuset Innlandet inviterte brukerorganisasjoner, kommuner, andre interessenter og ansatte til å komme med innspill til prosjektets forslag til endringer innen 28. november Innspillene har blitt vurdert i forbindelse med utarbeidelse av saken til styret 20. desember Administrerende direktørs innstilling til styret er drøftet med divisjonstillitsvalgte og foretakstillitsvalgte. Styret behandler sak om forslag til endringer i faglig struktur og organisering 20. desember Styrets vedtak danner grunnlaget for de omstillinger som skal gjennomføres i divisjon Psykisk helsevern i perioden Dersom forslagene fra prosjekt Psykisk helsevern blir helt eller delvis vedtatt av styret, vil det være behov for bygningsmessige tilpasninger på driftssteder som blir berørt av endringene. Styrets vedtak 20. desember 2012 Styrets vedtak settes inn. 3. Mål skal bidra til en planlagt, systematisk og åpen prosess for implementering av styrets vedtak om endringer i divisjon Psykisk helsevern. Masterplan Bygg skal legge til rette for gjennomføring av planene som følger av Masterplan Omstilling Begge masterplanene skal bidra til forutsigbarhet for ansatte i de endringsprosessene som skal gjennomføres. Det understrekes at planenes hovedfokus skal være utvikling av pasienttilbudet og endringer av drift i tråd med styrets vedtak. Bygningsmessige tilpasninger skal danne grunnlaget for å gjennomføre faglige og organisatoriske endringer i tråd med styrets vedtak. 4. Mandat Administrerende direktør har ansvar for å iverksette tiltak og omstillingsprosesser i tråd med styrets vedtak. Administrerende direktør har delegert det overordnede ansvaret for gjennomføringen til divisjonsdirektør. Oppdraget Divisjonsdirektør understreker at prosjekt Psykisk helsevern har vært et prosjekt med fokus på implementering av nasjonale faglige føringer innenfor nye økonomiske rammer. Divisjon Psykisk helsevern skal arbeide for en utvikling som gir tilnærmet lik praksis i alle avdelinger og enheter. Brumunddal 20. desember

6 Masterplan Omstilling omfatter: implementering av ny ledelses- og organisasjonsmodell i tråd med styrets vedtak gjennomføring av endringer i faglig struktur i tråd med styrets vedtak, herunder o avvikling av enheter o endring av organisatorisk tilhøring for enheter o endring av driftssted for enheter Masterplan Omstilling skal gjennomføres i 2013 og omfatter planlegging, prosjektering og gjennomføring av bygningsmessige tilpasninger ved endringer i tråd med styrets vedtak samordning av planer og prosesser mellom og Masterplan Omstilling skal gjennomføres i 2013 og Ressurser Det er divisjonsdirektør Eiendom og intern service som sammen med divisjonsdirektør Psykisk helsevern som har ansvaret for gjennomføring av. Divisjonsdirektør Eiendom og intern service skal utpeke ressurspersoner som skal utføre oppgavene i tilknytning til utførelse av bygningsmessige tilpasninger. Divisjon Eiendom og intern service har ansvaret for å engasjere eksterne fagmiljøer i nødvendig omfang. Avdelingssjefene i divisjon Psykisk helsevern skal være involvert og bistå i prosesser knyttet til bygningsmessige tilpasninger som berører enheter i egen avdeling. Divisjonsdirektør har bedt (tittel) Ingerlise Ski lede omstillingsprosessen i divisjon Psykisk helsevern i Hun skal koordinere oppfølgingen av Masterplan Omstilling og, herunder sørge for parallelle prosesser knyttet til omstilling og bygningsmessige tilpasninger. Fullmakter Divisjon Eiendom og intern service utfører bygningsmessige tilpasninger på driftssteder i divisjon Psykisk helsevern iht gjeldende retningslinjer i Sykehuset Innlandet. (tittel) Ingerlise Ski vil utføre oppdraget slik det er beskrevet i de godkjente masterplanene og på fullmakter gitt av divisjonsdirektør Psykisk helsevern. Hun skal rapportere til divisjonsdirektør og avdelingssjefer iht overordnet masterplan og detaljerte planer. Det må etableres rutiner for god rapportering mellom divisjonene i omstillingsperioden , både på overordnet nivå mellom divisjonsdirektørene og på utøvende nivå mellom (tittel) Ingerlise Ski og ressurspersonene fra divisjon Eiendom og intern service. Brumunddal 20. desember

7 Samarbeid med avdelingssjefene Avdelingssjefene har et spesielt ansvar for å finne løsninger som fremmer god pasientflyt ved overganger i behandlingen. Dette gjelder mellom sentralsykehusavdelinger, mellom DPSene og sentralsykehusavdelingene, mellom døgnenheter og dagenheter/poliklinikk og mellom voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri. Dette ansvaret skal ivaretas i prosesser knyttet til å finne gode bygningsmessige løsninger for det samlede pasienttilbudet i psykisk helsevern. Divisjonshovedverneombudets rolle Divisjonshovedverneombudet skal involveres i arbeidet med bygningsmessige tilpasninger iht gjeldende lov- og avtaleverk. Medvirkning for tillitsvalgte De tillitsvalgte skal medvirke iht gjeldende lov- og avtaleverk, samt de 12 prinsippene for medvirkning, jf Veiledning og retningslinjer for omstilling og bemanningstilpasninger i Sykehuset Innlandet. Samarbeidet mellom ledere, tillitsvalgte og verneombud skal følge intensjonen i prinsipp 1 i 12 prinsipper for medvirkning i omstilling : Ledere, tillitsvalgte og verneombud møtes som likeverdige parter med vilje til å finne løsninger, selv om de har ulike roller og kan ha ulike interesser å ivareta. Divisjonsdirektør understreker at ledere og tillitsvalgte har felles forståelse av betydningen av å informere hverandre på tidligst mulig tidspunkt om forhold som kan få betydning for implementering av styrets vedtak. Formelle drøftinger iht hovedavtalen 31 skal foregå på divisjonsnivå. 5. Prosess er under utarbeidelse foreløpig plan vedlegges styresaken med forslag til endringer 20. desember Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes av divisjonsdirektørene innen 15. februar Divisjonstillitsvalgte har fått informasjon om foreløpig plan 5. desember Drøfting av planer for implementering og konkrete handlingsplaner vil skje innen 15. februar Masterplanen skal være et arbeidsverktøy for alle involverte ledere. 6. Premisser Lov-, avtaleverk og retningslinjer Bygningsmessige tilpasninger skal foregå iht gjeldende lov- og avtaleverk og innenfor gitte økonomiske rammer. Brumunddal 20. desember

8 Divisjonens føringer Divisjonsdirektør vil på bakgrunn av styrets vedtak utarbeide føringer for omstillingsprosessen. Kriterier for bygningsmessige tilpasninger vil bli en del av føringene. 7. Plan for implementering av styrets vedtak bygningsmessige tilpasninger Plan for implementering vil bli utarbeidet innen 15. februar Vurdering av eksisterende bygningsmasse/driftssteder som er omfattet av styrets vedtak Bygningsmessige konsekvenser ved flytting av enheter Bygningsmessige konsekvenser ved avvikling av enheter 8. Handlingsplaner pr enhet og bygg Handlingsplaner vil bli utarbeidet innen 15. februar Berørte enheter og bygg iht styrevedtak Plan pr enhet og bygg Økonomi 9. Kommunikasjon Det vises til Masterplan Omstilling Brumunddal 20. desember

Tilpasningsavtale til Hovedavtalen (HA)

Tilpasningsavtale til Hovedavtalen (HA) Tilpasningsavtale til Hovedavtalen (HA) TILPASNINGSAVTALE TIL HOVEDAVTALEN(HA) Denne dokumentsamlingen inneholder Tilpasningsavtalen av 6.oktober 2009 Vedlegg 1: Maler for dokumentasjon av møter etter

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet 31.05.05 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen sentre for fremragende forskning, i det etterfølgende også omtalt som SFF, SFFordningen,

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til oppgavefordeling for å nå et felles, omforent mål, og evnen til å gjennomføre oppgavene

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 17.01.2012 Tidspunkt: 09:00 11:41 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013

Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013 Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013 I. INNLEDNING II. RAMMER OG INNRETNING: Hovedmål, visjon og dagens situasjon. III. DELMÅL OG TILTAK I. INNLEDNING Storforshei

Detaljer