Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget."

Transkript

1 INTERN UTLYSNING Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. Ansatte med mulig rettskrav* til stillingene må melde sitt krav til klinikkdirektør innen søknadsfristens utløp. *Rettskrav på stilling innebærer at en ansatt har rett til å følge sine arbeidsoppgaver dersom disse er videreført i en stilling i den nye organisasjonsplanen. Hvert enkelt rettskrav/arbeidstaker skal vurderes individuelt. ORGANISASJONSMODELL Dette er organisasjonsmodellen for nivå 3 organiseringen i Klinikk for Intern Service: Denne organiseringen betyr at det lyses ut følgende stillinger: 1. Avdelingssjef Utvikling og Kvalitet a. Klinikkonsulent b. Kvalitetskonsulent c. Tjenesteutvikler 2. Avdelingssjef Eiendomsforvaltning og utvikling 3. Avdelingssjef Matforsyning 4. Avdelingssjef Renhold og Tekstil

2 5. Avdelingssjef Eiendomsdrift og Transport 6. Avdelingssjef Kontor- og Servicetjenester 7. Avdelingssjef Medisinsk Teknisk 1. AVDELINGSSJEF UTVIKLING OG KVALITET Avdelingssjefen skal lede klinikkens utvikling- og kvalitetsavdeling som en felles kompetanseenhet for klinikken Utover lederoppgaven skal stillingen fokusere på utviklingsledelse herunder: o Fasilitere utviklingsprosesser i klinikken o Sørge for at klinikken øker sin utviklingskompetanse o Lede utviklingsprosjekter o Være ledergruppens nærmeste rådgiver for å utvikle strategier for klinikken Delta i Vestre Vikens fagmiljø innen utviklingsarbeid o Høyskoleutdannelse o Erfaring fra utviklings- eller prosjektledelse 1A. KLINIKKONSULENT Klinikkonsulent rapporterer til Avdelingssjef Utvikling og Kvalitet. Arbeidsoppgaver: Saksbehandle enkeltsaker for klinikkdirektør Være superbruker på saksbehandlingssystemet for klinikkens ledergruppe Ivareta informasjonsarbeidet i klinikken med blant annet nyhetsbrev, nyhetsmagasin, interog intranett, presentasjoner Kontaktperson for klinikkens brukerrepresentanter Forberede ledermøter for klinikken Delta i sentrale fora som referent Dokumentert erfaring fra saksbehandling God skriftlig formuleringsevne Erfaren bruker av Office-produktene Gjerne tidligere erfaring som leder eller tillitsvalgt 1B. KVALITETSKONSULENT Kvalitetskonsulent rapporterer til Avdelingssjef Utvikling og Kvalitet. Side 2 av 6

3 Arbeidsoppgaver: Systemansvar for klinikkens internkontroll og HMS-arbeid Fasilitere klinikkens kvalitetsutvalg Bidra til å utvikle klinikkens samlede kvalitetskompetanse Fasilitere prosjekter og prosesser for å utvikle klinikkens systemer, kompetanse og kultur innen kvalitetsarbeid Kvalitetskonsulent skal jobbe i faglig nettverk med foretakets sentrale kvalitetsavdeling Erfaring fra kvalitetsarbeid i sykehus God kunnskap om internkontrollforskriften Må ha en systematisk tilnærming til utfordringer o Høyskoleutdannelse 1C. TJENESTEUTVIKLER Tjenesteutvikler rapporterer til Avdelingssjef Utvikling og Kvalitet. Arbeidsoppgaver: Være klinikkens hovedkontakt med de andre klinikkene i arbeidet med å utvikle klinikkens tjenester Forvalte og utvikle klinikkens samlede tjenestekatalog Utvikle og implementere tjenesteavtaler med klinikkene Utvikle nye områder der Klinikk for Intern Service kan ha en rolle for å levere tjenester til de andre klinikkene Må ha god forståelse for hvordan tjenester beskrives og utvikles Må like å ha mye kontakt med de klinikkene vi leverer tjenester til Erfaring fra forretningsutvikling Må være systematisk og kundeorientert 2. AVDELINGSSJEF EIENDOMSFORVALTNING OG UTVIKLING Avdelingen vil ha cirka 10 årsverk. Side 3 av 6

4 Erfaring fra eiendomsfaglig forvaltnings- og utviklingsarbeid herunder salg og kjøp av eiendom God økonomisk forståelse Dokumentert erfaring med prosjektledelse o Høyskole- eller universitetsutdannelse innen økonomi og/eller et av fagområdene som sorterer under eiendom 3. AVDELINGSSJEF MATFORSYNING Avdelingssjefen får ansvar for følgende tjenester innen klinikken: kjøkken, servering, kantine, kiosk, kafé, møtemat og kostveiledning. Avdelingen vil ha cirka 110 årsverk. Erfaring fra ledelse av fagområdet Erfaring fra forretningsdrift Kunne vise et engasjement for matomsorg i sykehus o Utdannelse og/eller kompetanse fra fagområdet 4. AVDELINGSSJEF RENHOLD OG TEKSTIL Avdelingssjefen får ansvar for følgende tjenester innen klinikken: renhold, tekstil, tenhold av personalboliger, interiør, senger og garderober. Avdelingen vil ha cirka 188 årsverk. Kunne vise til resultater av ledelse innen personalintensive enheter Ønskelig med dokumenterte resultater innen langsiktig arbeid med å redusere sykefravær Erfaring med ledelse fra fagområde o Utdannelse og/eller kompetanse fra fagområdet 5. AVDELINGSSJEF EIENDOMSDRIFT OG TRANSPORT Avdelingssjefen får ansvar for følgende tjenester innen klinikken: eiendomsdrift og løpende vedlikehold, brannvernleder, sikkerhet, transport og portørtjeneste (inkl avfallshåndtering og bilforvaltning) og barnehagene ved SAB. Avdelingen vil ha cirka 120 årsverk. Erfaring fra ledelse av virksomheter med mye innkjøp av tjenester og prosjekter Side 4 av 6

5 Erfaring fra ledelse av virksomheter med mange tilsynsmyndigheter Erfaring fra ledelse av virksomheter med store krav til planlegging av mange små og store oppdrag o Høyskole- eller universitetsutdannelse innen økonomi eller et av fagområdene som sorterer under eiendom 6. AVDELINGSSJEF KONTOR- OG SERVICETJENESTER Avdelingssjefen får ansvar for følgende tjenester innen klinikken: kontorfag, medisinsk kontortjeneste, sentralbord, servicetorg samt post- og dokumentsenter. Avdelingen vil ha cirka 165 årsverk. Avdelingssjefen vil kunne få et endret ansvarsområde da endelig plassering av medisinsk kontortjeneste ikke er bestemt. Avdelingssjef skal kunne vise til resultater fra utvikling og ledelse av servicetjenester Kjennskap og interesse for avdelingens fagområder Erfaring fra å lede personalintensive enheter o Utdannelse og/eller kompetanse fra fagområdet 7. AVDELINGSSJEF MEDISINSK TEKNISK Avdelingssjefen får ansvar for følgende tjenester innen klinikken: behandlingshjelpemidler, MTS seksjoner Drammen og Bærum, strålevern (SAB) og fysiker (SAB). Avdelingen vil ha cirka 20 årsverk. Ha god forståelse for medisinsk teknisk sin betydning for pasientbehandlingen Ha god kunnskap om de lover og forskrifter som regulerer avdelingens ansvarsområde Erfaring fra ledelse av serviceavdelinger o Høyskole- eller universitetsutdannelse fra et av fagområdene som sorterer under medisinsk teknisk For alle lederstillingene gjelder følgende generell funksjonsbeskrivelse for avdelingssjefer (ledere nivå 3) i Vestre Viken HF. Avdelingssjef : Side 5 av 6

6 Har et samlet drift- og resultatansvar for avdelingen og skal utøve det ansvar og de oppgaver som til en hver tid tilligger stillingen. Skal bidra med helhetlig og strategisk tenkning, ta medansvar for krevende prioriteringer og være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle klinikken og foretaket iht. til vedtatte mål- og strategier. Skal sikre god kvalitet og drift iht. gjeldende rammer og oppdragsdokument fra eier og sørge for kontinuerlig forbedringsarbeid innenfor disse områdene. Skal sikre god og likeverdig pasientbehandling og styrke dialogen med brukerne. Skal koordinere og effektivisere driften i egen enhet og realisere identifiserte gevinster. Skal sørge for at foretakets verdier preger alt arbeid og all aktivitet som utføres. Avdelingssjef skal sørge for at avdelingen ivaretar og gjennomfører; mål og strategiarbeid i henhold til foretakets og klinikkens overordnede vedtak og føringer personal- og arbeidsgiverfunksjoner iht. lov- og avtaleverk og foretakets interne retningslinjer herunder samhandling med tillitsvalgte og verneombud i henhold til hovedavtalen, foretakets samarbeidsavtale og de 12 prinsipper for medvirkning. opplæring og kompetanseutvikling for alle personellgrupper god økonomistyring og budsjettoppfølging Følgende lederkriterier er fastsatt for avdelingssjef: Helse og sosialfaglig utdanning på universitets- eller høyskolenivå (gjelder lederstillinger i klinisk virksomhet) Lederutdanning og/eller lederkompetanse Erfaring fra strategisk faglig utviklingsarbeid og ledelse av omstillingsprosesser Dokumenterte resultater fra tidligere lederstillinger Evne til å forankre, gjennomføre og følge opp beslutninger Evne til å oppnå resultater i samsvar med overordede mål og planer for Vestre Viken HF Evne til samhandling ved å tenke helhet, motivere medarbeidere og være samlende på tvers av faggrupper og organisatorisk tilknyting Integritet og samhandlingsevne internt og eksternt Kortfattet søknad m/cv merkes med stillingsbetegnelse og sendes på epost til klinikkdirektør Narve Furnes til adresse Søknadsfrist Side 6 av 6

Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter

Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter 103 av 124 FS-83/2013 Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter Møtedato: Saksansvarlig: Saksbehandlere: 18. juni Jan Olav Aarflot

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes av divisjonsdirektørene

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF UTKAST til styrebehandling 01.10.09 Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF 1 Bakgrunn Styret i Helse Nord RHF har i sak 120/2003 behandlet og vedtatt regionale retningslinjer

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

Instruks for leder nivå 2 i Helse Stavanger HF

Instruks for leder nivå 2 i Helse Stavanger HF 1. 1.1 Divisjonsdirektørs oppgaver og kompetanse 1.2 vil i det følgende videredelegere de fullmakter som er nødvendige for at leder nivå 2 skal kunne påta seg sitt resultatansvar 1.2.1 Pasientbehandling,

Detaljer

Ny organisasjon for IKT I VFK

Ny organisasjon for IKT I VFK Ny organisasjon for IKT I VFK En felles IKT-enhet noen prinsipper Vi skal ikke sentralisere IKT vi skal samle! Lokal tilstedeværelse er viktig vi skal ikke flytte vekk alle Vi skal IKKE bli en stor, fjern

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Vedtatt i styremøte 11.04.2011

Vedtatt i styremøte 11.04.2011 Vedtatt i styremøte 11.04.2011 Organisasjonsstrategi for NOKUT 2011 2014 1. Innledning NOKUT har de siste årene fått et bredere mandat og flere oppgaver, samtidig som etterspørselen etter våre tjenester

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN UTARBEIDET AV 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 06/13 Dato: 18. juni 2013 Tid: Del I: 08:00 09:00 og del II: 12:00 15:00 Sted: KD

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær

Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær HMS-seksjonen Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær Saksbehandler: Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2008/3602 Dato: 11.05.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer