Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier"

Transkript

1 Vedlegg til styresak Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2013 Dato: Møteform: Saker: Torsdag 17. januar Brumunddal (kl ) Driftsavtale og oppdragsdokument (om leveranse av spesialisthelsetjenester i 2013 mellom Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF og øvrige styringskrav fra eier) - Protokoll fra foretaktmøte i Sykehuset Innlandet - oversendes styret så snart det foreligger Tekstilvask Innlandet AS Oppdrag fra Helse Sør-Øst innen kunnskapsutvikling og god praksis Opplegg for årlig evaluering av styret og administrerende direktør Torsdag 28. februar Brumunddal ( ) Årlig melding 2012 Erklæring om lederlønnsfastsettelse Årsberetningen, årsresultat 2012 og balanse 2012 for Sykehuset Innlandet HF Virksomhetsrapport per januar 2013 Plan for interne revisjoner i 2013 Oppdrag og bestilling 2013 Investeringsbudsjett 2013 Samhandlingsreformen - tjenesteavtaler Status omstilling Psykisk helsevern

2 Ekstraordinært styremøte? Godkjenning av mandat for samfunnsanalyse Handlingsplan HR-strategi Plan for brukermedvirkning Kodepraksis Revidert handlingsplan for innkjøp og logistikk Oppfølging av styreevaluering og evaluering av administrerende direktør styrets time (lukket møte, kun styret) Kvinneklinikk Torsdag 18. april ( ) Fredag 19. april ( ) Styreseminar Temasaker: Hovedtema: Kvalitet og effektivitet i pasientbehandlingen Innlegg ved Pasientombudet i H&O LEAN verktøy for god og effektiv pasientbehandling SAMDATA SI s resultater i en nasjonal sammenheng Tema: Oppfølging av omstilling somatikk Årsresultat 2012 Årsberetning, årsregnskap og balanse 2012 for Sykehuset Innlandet HF Virksomhetsrapport per februar og mars 2013 Investeringsbudsjett 2013 Status omstilling PHV Kvinneklinikk i SI Status arbeidet med helhetlig utviklingsplan Områdeplan TSB Områdeplan IKT

3 Torsdag 30. mai Onsdag 26. juni ( ) Faglig innlegg Kontaktmøte med foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombudet (TV20) Strategisk fokus 2025 status Investeringsbudsjett 2013 fordeling Tertialrapport 1. tertial 2013 Økonomisk langtidsplan med tema omstilling somatikk Styreseminar Temasaker: Faglig innlegg Strategisk fokus 2025 Virksomhetsstyring og internkontroll Torsdag 27. juni ( ) Kontaktmøte med Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF Virksomhetsrapportering per Økonomisk langtidsplan Status omstilling PHV Revisjon for regnskapsåret Management letter fra revisor Budsjett og mål 2014 og Strategisk fokus og økonomisk langtidsplan Torsdag 5. september Faglig innlegg Virksomhetsrapportering for juni og juli 2013 Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet i 2014 Strategisk fokus2025 Status omstilling PHV

4 Torsdag 3. oktober Mandag 28. oktober ( ) Faglig innlegg Virksomhetsrapportering per tertial 2013: Ledelsens gjennomgang med risikovurdering av hele virksomheten Virksomhetsstyring og internkontroll Budsjett og mål Prosess og premiss Styreseminar Temasaker: Budsjett 2014 Strategisk fokus 2025 Tirsdag 29. oktober ( ) Kontaktmøte med foretakstillitsvalgte og vernetjenesten (TV20) Kontaktmøte med Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF Virksomhetsrapportering per Status budsjettprosessen 2014, St.prp. nr 1 Torsdag 28. november Faglig innlegg Virksomhetsrapportering per Budsjett og mål 2014 Torsdag 19. desember Virksomhetsrapportering per Budsjett og mål 2014 Fullmakter, anvisnings- og attestasjonsfullmakter

5 Saker som skal inn i listen: Status for oppfølging av styrevedtak 2013 Saks nr Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar TEKSTILVASK INNLANDET AS TILFØRING AV KAPITAL 1. Styret tar informasjonen til etterretning. 2. Styret godkjenner at utestående utbytte på 4, 7 mill kr gjøres om til aksjekapital for å styrke selskapets soliditet. Vedtatt i styremøte 17. jan OPPDRAG FRA HELSE SØR-ØST RHF INNEN KUNNSKAPSUT- VIKLING OG GOD PRAKSIS OMRÅDET KUNNSKAPS- GRUNNLAG OG KUNNSKAPS- STØTTE Styret tar oppdraget fra Helse Sør-Øst RHF om å etablere en regional funksjon innen kunnskapsgrunnlag og kunnskapsstøtte til etterretning. Tatt til etterretning i styremøte 17. januar 2013

6 Oversikt over aktive strategier og handlingsplaner vedtatt av styret: Strategier Strategisk Fokus jfr. styresak nr Strategisk utviklingsplan jfr. styresak Økonomisk langtidsplan ØLP jfr. styresak Prosjekt psykisk helsevern jfr. styresak Forskningsstrategi jfr. styresak HR-strategi, (jfr og og ) Status Kommentar Erstatter strategisk plan for Sykehuset Innlandet (styresak ) og Strategisk fokus (jfr. styresak ). Endelig vedtak ble fattet i styremøte 21. juni. Ble erstattet av Strategisk fokus 2025, jfr styresak ) Erstatter økonomisk langtidsplan ØLP (jfr. styresak ) Pågående prosjekt for å styrke internkontrollen i DPH som styret har vært løpende orientert om. Vedtatt 21.juni Rapporteres fast på HR-strategien i tertialrapportene. Kvalitetsstrategi (jfr ) Rapporteres fast i tertialrapportene. Strategiplan for innkjøp og logistikk, (jfr Rapporteres fast i tertialrapportene. 2009) Områdeplan for IKT, (jfr. styresak ) Vedtatt områdeplan. Rapporteres på områdeplanene i tertialrapportene. I tillegg er det krav om særskilt rapportering i Årlig melding Områdeplan IKT skal rulleres ved årsskiftet. Områdeplan for svangerskaps- og Vedtatt områdeplan. Rapporteres på områdeplanene i tertialrapportene. I tillegg er det krav fødselsomsorgen om særskilt rapportering i Årlig melding 2012 Områdeplan for habilitering og rehabilitering Erstatter strategiplan for habilitering og rehabilitering, jfr Vedtatt områdeplan. (jfr ) Rapporteres på områdeplanene i tertialrapportene. I tillegg er det krav om særskilt rapportering i Årlig melding 2012

7 Områdeplaner for TSB og psykisk helsevern (under utarbeidelse) Strategi for brukermedvirkning i SI (jfr ) erstattes med plan for brukermedvirkning i SI som er under utarbeidelse. Arbeidet med områdeplaner for TSB og for psykisk helsevern er forsinket på grunn av at divisjon psykisk helsevern har store omstillingsutfordringer. Tidsrammen for sluttføring av Områdeplan TSB er derfor justert til mars/april Plan for brukermedvirkning i SI legges fram for styret som en egen styresak 30.oktober Handlingsplaner Handlingsplan Klima og miljøsertifisering Handlingsplan for å redusere problemet med korridorpasienter Handlingsplan for å styrke arbeidet med individuell plan Handlingsplan for bedre måloppnåelse av epikrisetiden. Revidert handlingsplan for innkjøp og logistikk, jfr Handlingsplanen for implementering av etiske retningslinjer Handlingsplaner HR-strategi Status Kommentar Erstatter Handlingsplan for klima- og miljøtiltak i SI. Gjelder fortsatt Gjelder fortsatt Gjelder fortsatt. Erstatter Handlingsplan for innkjøp og logistikk Vedtatt av styret 29. november Revidert handlingsplan for innkjøp og logistikk

ÅRSHJUL SYKEHUSET INNLANDET 2013

ÅRSHJUL SYKEHUSET INNLANDET 2013 ÅRSHJUL SYKEHUSET INNLANDET 2013 Desember Fullmakter, anvisnings- og attestasjonsfullmakter 2014 Virksomhetsrapportering per 30.11.13 Utarbeidelse av Årlig melding 2012 for November Virksomhetsrapportering

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Verifisering Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Oversikt innhold Veiledning

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes av divisjonsdirektørene

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Møtedato: 23. februar 2012 Saksbehandler: Foretakscontroller Ole Martin Olsen Sak nr: 6/2012 Navn på sak: Oppdragsdokument til Helse

Detaljer

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Dette er en foreløpig versjon som kan bli korrigert frem til endelig dokument overleveres til helseforetaket i Foretaksmøte 12. februar

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Dato: 18.10.2011 Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Midlertidig

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 7. januar 2015 Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2015 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer