22/ Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF)"

Transkript

1 Therese Andrews Nordlandsforskning 22/ Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF) Forskningsetiske komiteer, koordineringsgruppa for 22. juli forskning, 14. juni 2013

2 Oppdraget fra NSF [Hvor mange sykepleiere var involvert under hendelsene og etterpå, samt i langtidsoppfølgingen av de berørte?] Hvilken rolle hadde sykepleierne, og hva gjorde de i akuttfasen og tiden etterpå med hensyn til psykososiale behov og intervensjoner i forhold til de berørte? På hvilken måte var de forberedt (kriseberedskap, trening)? På hvilke områder fungerte beredskapen, innsatsen og oppfølgingen? På hvilke områder sviktet beredskapen, innsatsen og oppfølgingen? Hvordan har involverte sykepleiere blitt fulgt opp i ettertid?

3 Løsning av oppdraget Forskningsdesign - todelt studie: Intervjustudie Spørreskjemastudie

4 Intervjustudie - Utvalg 14 kvinner 2 menn Kjønn Stilling «Psykiatrisk sykepleier» Helsesøster Intensivsykepleier Sykepleier Arbeidssted Akuttmedisin (somatisk sykehus) Kommunal avdeling for psykisk helsetjeneste Skolehelsetjeneste DPS Geografisk fordeling 4 fylker 6 kommuner 5 kommuner i interkommunalt samarbeid

5 Intervjustudie Gjennomføring Individuelle intervju (9) personlige (4) per telefon (5) Gruppeintervju (3)

6 Spørreskjemastudie - Utvalg Alle yrkesaktive medlemmer av NSF med registrert epostadresse: personer 76 prosent av totalt antall yrkesaktive medlemmer

7 Spørreskjemastudie Gjennomføring og respons Henvendelse via epost i puljer på per dag (QuestBack). Introduksjonsbrev i eposttekst, alle ble bedt om å besvare første spørsmål: Har du som sykepleier, vært involvert i arbeid med rammete/berørte av hendelsene 22. juli, 2011? (Ja/nei) 919 sykepleiere svarte «ja» på spørsmålet over, etter 2 påminnelser, og disse ble sluset inn i spørreskjemaet. (Mange spørsmål har, imidlertid, rundt 50 «missing»).

8 Spørreskjemastudie - Innhold Spørreskjema i 5 deler: 4 deler til alle 1 del til 4 forskjellige «grupper» av sykepleiere

9 Spørreskjemastudie - Åpningsspørsmål Ble du involvert i arbeid med rammete/berørte av hendelsene 22. juli av akuttmedisinske art (somatisk/psykisk)? (ja, nei) Ble du involvert i psykososial oppfølging av rammete/ berørte av hendelsene 22. juli i en eller flere kommuner? (ja, nei) Ble du involvert i frivillig arbeid med rammete/berørte av hendelsene 22. juli i akuttfasen? (ja, nei)

10 Spørreskjemastudie - noen spørsmål (1) Innledende spørsmål: Hvilken type arbeid Hvilken type tjeneste Når startet arbeidet Hvordan ble de involvert i arbeidet Varighet av arbeidet Hva påvirker varighet av arbeidet

11 Spørreskjemastudie - noen spørsmål (2) Hvilke av følgende oppgaver/aktiviteter har du, som fagperson, utført/tatt del i? (kryss av for aktuelle aktiviteter) Deltatt i samlinger/arrangementer/minneseremonier i kommune/ nærmiljø Vært i begravelser Vært til stede/tilgjengelig ved befaring på Utøya Vært til stede/tilgjengelig i rettsal våren 2012 Deltatt i nasjonale/regionale samlinger i regi av støttegrupper og andre instanser Vært til stede/tilgjengelig på andre arenaer (eks. møtt berørte på flyplass, m.m.)

12 Spørreskjemastudie - noen spørsmål (3) Her følger noen spørsmål om hvordan beredskapen fungerte ved ditt arbeidssted i forbindelse med hendelsene 22. juli. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? (5- delt skala fra «svært uenig» til «svært uenig») Innkalling av personell ble gjennomført uten problemer Varsling av medlemmer i kriseteamet ble gjennomført uten problemer Kommunikasjonen mellom enheter/involverte sviktet i akuttfasen Alle som var involvert i akuttfasen, hadde god erfaring i å takle traumatiske hendelser Noen som meldte seg til tjeneste, ble avvist på grunn av overtallig personell/ikke behov for deres kompetanse Arbeidet i akuttfasen ble ledet av erfarne fagpersoner Den akutte innsatsen sviktet på grunn av for lite fleksibilitet innenfor min organisasjon/mitt arbeidssted

13 Spørreskjemastudie noen spørsmål (4) Her følger noen spørsmål om ressurssituasjonen ved ditt arbeidssted/din organisasjon i forbindelse med hendelse 22. juli? (5-delt skala fra «i svært liten grad» til «i svært stor grad». I hvilken grad hadde du og ditt team nok materielle ressurser til å utføre et tilfredsstillende arbeid med berørte? hadde du og ditt team nok personell til å utføre et tilfredsstillende arbeid med berørte? måtte du/ditt arbeidssted nedprioritere andre som trengte hjelp for å kunne utføre arbeidet med berørte? hadde ditt arbeidssted/din organisasjon tilstrekkelig personell til å ta ivare øvrige oppgaver i den perioden du/dere arbeidet med berørte av hendelsene 22. juli? fikk du/ditt arbeidssted ekstra arbeidsbelastning på grunn av arbeidet med berørte av hendelsene 22. juli?

14 Spørreskjemastudie - noen spørsmål (5) I hvilken grad er du fornøyd med arbeidet som ble utført i forbindelse med hendelsene 22. juli, av følgende? (5-delt skala fra «svær misfornøyd» til «svært fornøyd») Deg selv Dine nærmeste samarbeidspartnere Din avdeling Din organisasjon/arbeidssted Ansvarlige myndigheter lokalt Ansvarlige myndigheter sentralt

15 Spørreskjemastudie - noen spørsmål (6) Her følger noen spørsmål om dine erfaringer fra arbeidet med berørte av hendelsene 22. juli. (5-delt skala fra «i svært liten grad» til «i svært stor grad»). I hvilken grad... arbeidet du på nye måter i forbindelse med hendelsene 22. juli?.. samarbeidet du med andre faggrupper enn du vanligvis gjør, i forbindelse med hendelsene 22. juli?.. opplevde du at du/ditt team kom til kort i forhold til de arbeidsoppgavene som skulle utføres?. fikk du tilstrekkelig faglig støtte underveis i arbeidet?

16 Spørreskjemastudie - noen spørsmål (7) Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? (5-delt skala fra «svært uenig» til «svært enig») Jeg er fornøyd med fordelingen av oppgaver mellom faggrupper på mitt arbeidssted/i min organisasjon Jeg er fornøyd med fordelingen av oppgaver mellom kollegaer ved mitt arbeidssted Oppgaver i akuttfasen ble utført på måter som har ført til konflikt mellom faggrupper i ettertid I min organisasjon/på mitt arbeidssted har det vært problematisk å fortelle om negative erfaringer fra innsatsen

17 Spørreskjemastudie - noen spørsmål (8) Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? (5-delt skala fra «svært uenig» til «svært enig») Berørte av hendelsene 22. juli har fått for mye oppfølging sammenliknet med andre som har vært rammet av traumatiske hendelser Arbeidet med berørte etter hendelsene 22. juli har gått på bekostning av andre som har hatt behov for hjelp Detaljerte anbefalinger fra nasjonale myndigheter angående arbeidet med berørte av hendelsene 22. juli, har bidratt til å bedre kvaliteten på min innsats Detaljerte anbefalinger fra nasjonale myndigheter angående arbeidet med berørte av hendelsene 22. juli, har bidratt til å bedre kvaliteten på innsatsen ved mitt arbeidssted Detaljerte anbefalinger fra nasjonale myndigheter angående arbeidet med berørte av hendelsene 22. juli har vært problematisk å følge opp lokalt

18 Spørreskjemastudie - noen spørsmål (9) Her følger noen spørsmål om kompetanse. I hvilken grad.. (5-delt skala; «i svært liten grad» - «i svært stor grad») hadde du tilstrekkelig faglig kompetanse til å ta ivare arbeidsoppgavene du utførte i forbindelse med hendelsene 22. juli? har du tilegnet deg kompetanse i krise-/katastrofearbeid gjennom bachelorutdanning i sykepleie? har du tilegnet deg kompetanse i krise-/katastrofearbeid gjennom videreutdanning i sykepleie? har du tilegnet deg kompetanse i krise-/katastrofearbeid gjennom etterutdanningskurs i sykepleie? har du tilegnet deg kompetanse i krise-/katastrofearbeid gjennom praktisk erfaring?

19 Spørreskjemastudie - noen spørsmål (10) Spørsmål om personlig oppfølging: Har du fått tilbud om personlig oppfølging/veiledning i forbindelse med arbeidet med berørte av hendelsene 22. juli? Ville du ha benyttet et slikt tilbud? (ja/nei) Benyttet du deg av tilbudet om oppfølgning/ veiledning? (En gang, flere ganger, ingen ganger) Hvordan har oppfølgningen/veiledningen foregått? (grupper/individuell oppfølging) Hvor fornøyd er du med oppfølgningen/ veiledningen individuelt/i grupper? (5-delt skala fra svært misfornøyd til svært fornøyd) Påstander om grunner til å være misfornøyd med oppfølgingen (5-delt skala fra svært uenig til svært enig)

20 Analyser I hovedsak deskriptiv statistikk prosent-/frekvensfordelinger og gjennomsnitt Enkelte svarfordelinger sees i sammenheng med type tjenestested og/eller kommunestørrelse

Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe

Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe NF-rapport nr. 1/2013 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Om arbeid med berørte av hendelsene 22. juli, 2011 Therese Andrews Annelin Gustavsen Ragnhild Holmen Waldahl Ann Kristin Eide

Detaljer

Sykepleieledere og ledelse

Sykepleieledere og ledelse NF-rapport nr. 4/2014 Sykepleieledere og ledelse Therese Andrews Hege Gjertsen Sykepleieledere og ledelse av Therese Andrews Hege Gjertsen NF-rapport nr. 4/2014 ISBN-nr.: 978-82-7321-650-2 ISSN-nr.: 0805-4460

Detaljer

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11.

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. IS-1946 Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. Oppsummering av spørreskjema til kommunene Forord Mange av de som ble rammet av angrepene 22. juli vil ha behov for psykososial

Detaljer

Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge

Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge I denne studien som Nordlandsforskning AS har gjennomført på oppdrag for Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, har rådmenn, barnevernledere, representanter

Detaljer

MELHUS KLÆBU UTREDNING INTERKOMMUNALT KRISETEAM. KOMMUNE kommune. ALVIK kommune TRONDHEIM KOMMUNE 5. utgave: 26.11.10

MELHUS KLÆBU UTREDNING INTERKOMMUNALT KRISETEAM. KOMMUNE kommune. ALVIK kommune TRONDHEIM KOMMUNE 5. utgave: 26.11.10 INTERKOMMUNALT KRISETEAM UTREDNING ALVIK kommune KOMMUNE 5 KOMMUNE kommune TRONDHEIM utgave: 26.11.10 MELHUS KLÆBU i 5. Beskrivelse av et nødvendig fremtidig kriseteamtilbud utenfor ordinær arbeidstid

Detaljer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Detaljer

Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip. Sykepleiernes kompetanse. Etter- og videreutdanning, verdsetting og motivasjon

Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip. Sykepleiernes kompetanse. Etter- og videreutdanning, verdsetting og motivasjon Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip Sykepleiernes kompetanse Etter- og videreutdanning, verdsetting og motivasjon Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip Sykepleiernes kompetanse Etter- og videreutdanning,

Detaljer

Rapport: Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuner

Rapport: Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuner Statlig samarbeid om utvikling av kompetanseprogram for universell utforming i kommuner og fylker. Forprosjekt om kompetanseutvikling om universell utforming regionalt og lokalt i fylker og kommuner. Rapport:

Detaljer

SD2 3 2 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet vernepleierutdanning

SD2 3 2 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet vernepleierutdanning SD2 3 2 0 1 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 6 7 8 9 0 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem Omslag-Rapport-14-2014-A.indd 1 Heidi Gautun & Christopher Bratt 14/2014 Rapport nr 14/14 Velferdsforskningsinstituttet NOVA ISBN 978-82-7894-522-3 ISSN 0808-5013 www.hioa.no/nova Bemanning og kompetanse

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår Sykepleier ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut:

Detaljer

Farmasøytiske tjenester på apotek

Farmasøytiske tjenester på apotek Farmasøytiske tjenester på apotek Kommunikasjon mellom farmasøyt og lege Bjørg Merete Grønseth Bacheloroppgave i farmas:i 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkjent: VT 2014 Veiledere: Andy Wallman,

Detaljer

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Statskonsult rapport 2007:16 Forord Utdanning av helsepersonell og forskning er blant sykehusenes hovedoppgaver. De

Detaljer

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Vesterålsregionen Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Deltakerne i Kvinnekompasse Samling på Naustet i Sigerfjord. Foto: Hilde Jørgensen Bakgrunn for utviklingsprogrammet

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen

Detaljer

Regionalt senter for spiseforstyrrelser

Regionalt senter for spiseforstyrrelser Regionalt senter for spiseforstyrrelser Kartlegging av tilbud, kompetanse og samarbeid innenfor fagområdet spiseforstyrrelser 2013 Innhold 1 Innledning... 1 2 Sammendrag... 2 3 Metode... 3 4 Nøkkeltall...

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Legebemannet utrykningsbil i legevakt

Legebemannet utrykningsbil i legevakt Legebemannet utrykningsbil i legevakt Rapport nr. 6-2009 Tittel Institusjon Ansvarlig Forfattere ISBN Rapport Nr. 6-2009 Tilgjengelighet Prosjekttittel Antall sider Legebemannet utrykningsbil i legevakt

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING En evaluering av prosjekt FORORD Rapporten oppsummerer prosjektet «Audiograf i interkommunal rehabilitering» som ble gjennomført i perioden fra september 2011 til

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Rapport Utviklingsprosjekt

Rapport Utviklingsprosjekt Rapport Utviklingsprosjekt Veiledningsgrupper - Student Aktiv Modell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i Et samarbeidsprosjekt mellom: Høgskolen i Bergen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass

Detaljer