Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING"

Transkript

1 Virke Rehab Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING

2 INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør antall besvarelser som det vises til på forsiden. Antall svar Ja, jeg samtykker i å delta i undersøkelsen slik den er beskrevet i informasjonen fra institusjonen 100% 31 Frafalt 0% 0 Besvarte du spørreskjema før eller etter avreise fra behandlingssted? Antall svar Før eller ved avreise fra behandlingssted 86% 30 Etter avreise fra behandlingssted 14% 5

3 RESULTATER PER 02 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår fra side 5 og videre. Ytterst til høyre sammenlignes gjennomsnittsresultat med tilsvarende resultat for egen organisasjon totalt og fra de øvrige institusjonene i undersøkelsen samlet. Gjennomsnittet beregnes på en skala fra 1 til 5, der 5 er høyeste og 1 er laveste vurdering. Gns. Generelle vurderinger 3, ,9-0,2 Om oppholdet ,0 Om behandlerne dine ,2 0,1 Omgivelser og miljø 3, ,1-0,3 Utbytte av rehabiliteringsoppholdet* 3, ,9-0,3 Organisering av hverdagen på institusjonen ,4-0,1 Tiden etter oppholdet 2, ,5-0,6 Virke Rehab Svært fornøyd Ganske fornøyd Både og Ganske misfornøyd Svært misfornøyd * Totalindikatoren for "Utbytte av rehabiliteringsoppholdet" består kun av de tre første spørsmålene i batteriet, dvs. kun de spørsmålene som går til alle respondentene.

4 TOPP OG BUNN 5 03 Nedenfor vises de 5 spørsmålene som vurderes høyest og de 5 spørsmålene som vurderes lavest. 10. Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)? 4,8 2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen? 4,6 7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne? 4,6 3. Virket institusjonen forberedt da du ankom? 4,5 6. Opplevde du at behandlerne hadde omsorg for deg? 4,5 32. Hva ventet du på forhånd at rehabiliterings-opplegget skulle bety for tilstanden din? 3,2 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: d. Delta i sosiale aktiviteter 3,0 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: c. Mestre daglige gjøremål 3,0 37. Har du fått tilstrekkelig oppfølging av det lokale tjenesteapparatet etter at du kom hjem fra institusjonen? 2,4 36. Samarbeider institusjonen godt med det lokale tjenesteapparatet etter det du selv kan bedømme? 2,

5 STØRSTE FORSKJELLER 04 Nedenfor vises de 5 spørsmålene med størst positiv forskjell og de 5 spørsmålene med størst negativ forskjell i forhold til aggregerte tall for alle deltagende institusjoner. Dersom det er færre enn 5 spørsmål som vises for hver av kategoriene, er dette fordi det ikke er flere spørsmål med positiv eller negativ forskjell. 11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt? 0,2 13. Var du og behandlerne enige om målene for oppholdet ditt? 0,2 35. Laget institusjonen et opplegg for deg som det er mulig å gjennomføre etter at du kom hjem? 0,1 2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen? 0,1 3. Virket institusjonen forberedt da du ankom? 0,1 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: c. Mestre daglige gjøremål -0,6 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - c. Inneklima -0,7 24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand? -0,8 37. Har du fått tilstrekkelig oppfølging av det lokale tjenesteapparatet etter at du kom hjem fra institusjonen? -0,9 36. Samarbeider institusjonen godt med det lokale tjenesteapparatet etter det du selv kan bedømme? -1,

6 GENERELLE VURDERINGER 05 Gns. 30. Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 4, ,5-0,1 Virke Rehab Svært fornøyd Ganske fornøyd Både og Ganske misfornøyd Svært misfornøyd Gns. 31. Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 3, ,0-0,3 Virke Rehab Mye bedre enn forventet Noe bedre enn forventet Som forventet Noe dårligere enn forventet Mye dårligere enn forventet Gns. 32. Hva ventet du på forhånd at rehabiliterings-opplegget skulle bety for tilstanden din? 3, ,3-0,1 Virke Rehab Jeg skulle bli helt bra Stor bedring Moderat bedring Liten bedring Ingen bedring

7 OM OPPHOLDET 06 Gns. 1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? 3, ,7-0,3 Virke Rehab Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Gns. Om oppholdet ,0 2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen? 4, ,5 0,1 3. Virket institusjonen forberedt da du ankom? 4, ,4 0,1 4. Er du fornøyd med lengden på oppholdet? 3, ,1-0,3 Virke Rehab I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt

8 OM BEHANDLERNE DINE 07 Gsn. 10. Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)? 4, ,7 0,1 Virke Rehab Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Gns. Om behandlerne dine ,2 0,1 6. Opplevde du at behandlerne hadde omsorg for deg? 4, ,5 0,0 7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne? 4, ,6 0,0 8. Opplevde du at behandlerne tok bekymringene dine på alvor? 4, ,5 0,0 9. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 4, ,6-0,1 11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt? 4, ,9 0,2 12. Opplevde du at behandlerne var interesserte i din beskrivelse av egen situasjon? 4, ,1 Virke Rehab I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt

9 OM BEHANDLERNE DINE 08 Gns. Om behandlerne dine ,2 0,1 13. Var du og behandlerne enige om målene for oppholdet ditt? 4, ,2 14. Ga behandlerne deg tilstrekkelig informasjon om tilstanden din? 4, ,0 0,0 15. Ga behandlerne deg tilstrekkelig veiledning om hvordan du kan mestre problemer som følger av tilstanden din? 3, ,1-0,2 16. Hadde behandlerne tid til deg når du trengte det? 4, ,2 0,0 17. Opplevde du at behandlerne samarbeidet godt om rehabiliteringsopplegget ditt? 4, ,2-0,1 18. Opplevde du at det var en fast gruppe behandlere som tok hånd om deg? 4, ,2 0,0 19. Opplever du at behandlerne forberedte deg på tiden etter utskrivning? 3, ,9-0,1 Virke Rehab I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt

10 ORGANISERING AV HVERDAGEN 09 PÅ INSTITUSJONEN Gns. 22. Synes du det tok lang tid før timeplanen var klar? ,2 0,1 Virke Rehab Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Gns. Organisering av hverdagen på institusjonen ,4-0,1 20. Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? 4, ,4-0,2 21. Var du fornøyd med timeplanen for aktivitetene dine under oppholdet? ,2 0,1 23. Fulgte institusjonen opp timeplanen som planlagt? 4, ,5 0,0 Virke Rehab I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt

11 OMGIVELSER OG MILJØ 10 Gns. Omgivelser og miljø 3, ,1-0,3 24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand? 3, ,0-0,8 25. Var institusjonens lokaler tilrettelagt for behovene dine? 4, ,2-0,1 26. Var institusjonens uteområder tilrettelagt for behovene dine? ,0 27. Var det et godt utvalg av utstyr til rehabiliteringen din? ,0 28. Fikk du inntrykk av at utstyret som ble brukt i rehabiliteringen din var i god stand? ,0 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - a. Fritidstilbud 3, ,7-0,1 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - b. Renhold 3, ,2-0,4 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - c. Inneklima 3, ,9-0,7 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - d. Mat 3, ,2-0,5 Virke Rehab I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt

12 UTBYTTE AV 11 REHABILITERINGSOPPHOLDET Gns. Ikke aktuelt Utbytte av rehabiliteringsoppholdet* 3, % 3,9-0,3 33. Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av rehabiliteringsoppholdet? 3, % 4,0-0,3 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: a. Din fysiske helse 3, % 3,9-0,2 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: b. Din psykiske helse 3, % 3,6-0,2 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: c. Mestre daglige gjøremål 3, % 3,6-0,6 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: d. Delta i sosiale aktiviteter 3, % 3,5-0,5 Svært stort utbytte Stort utbytte En del utbytte Lite utbytte Virke Rehab Ikke noe utbytte * Totalindikatoren for "Utbytte av rehabiliteringsoppholdet" består kun av de tre første spørsmålene i batteriet, dvs. kun de spørsmålene som går til alle respondentene.

13 TIDEN ETTER OPPHOLDET 12 Gns. Ikke aktuelt Tiden etter oppholdet 2, % 3,5-0,6 35. Laget institusjonen et opplegg for deg som det er mulig å gjennomføre etter at du kom hjem? 3, % 3,7 0,1 36. Samarbeider institusjonen godt med det lokale tjenesteapparatet etter det du selv kan bedømme? 2, % 3,5-1,1 37. Har du fått tilstrekkelig oppfølging av det lokale tjenesteapparatet etter at du kom hjem fra institusjonen? 2, % 3,3-0,9 I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Virke Rehab

14 BEHANDLERE Hvilke behandlere hadde du kontakt med under rehabiliteringsoppholdet? Fysioterapeut 100% 5 Sykepleier 94% 11 Idrettspedagog 15% -12 Hjelpepleier 21% 0 Ernæringsfysiolog 3% -42 Samtaleterapeut (psykolog, psykiater, psykiatrisk sykepleier el.l.) 15% -13 Lege 76% -7 Ergoterapeut 55% 20 Logoped 3% -2 Andre 9% 2 Virke Rehab

15 RESULTATER FORDELT PÅ 14 BAKGRUNNSSPØRSMÅL På de neste sidene deles gjennomsnittsvurdering per spørsmål opp på bakgrunnsspørsmål. Resultaterne vises bare dersom det er minimum 5 besvarelser i gruppen. Alder år Other Total 30. Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 4,4 4,4 31. Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 3,7 3,7 3,7 32. Hva ventet du på forhånd at rehabiliterings-opplegget skulle bety for tilstanden din? 3,1 3,3 3,2 2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen? 4,6 4,8 4,6 3. Virket institusjonen forberedt da du ankom? 4,5 4,4 4,5 4. Er du fornøyd med lengden på oppholdet? 3,8 3,8 3,8 6. Opplevde du at behandlerne hadde omsorg for deg? 4,4 4,6 4,5 7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne? 4,5 4,7 4,6 8. Opplevde du at behandlerne tok bekymringene dine på alvor? 4,7 4,5 9. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 4,5 4,8 4,5 11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt? 4,0 4,1 12. Opplevde du at behandlerne var interesserte i din beskrivelse av egen situasjon? 4,4 4,6 4,4 13. Var du og behandlerne enige om målene for oppholdet ditt? 4,4 4,8 4,5 14. Ga behandlerne deg tilstrekkelig informasjon om tilstanden din? 3,8 4,0 15. Ga behandlerne deg tilstrekkelig veiledning om hvordan du kan mestre problemer som følger av tilstanden din? 3,9 3,9 3,9 16. Hadde behandlerne tid til deg når du trengte det? 4,1 4,2 17. Opplevde du at behandlerne samarbeidet godt om rehabiliteringsopplegget ditt? 4,1 4,1 4,1 18. Opplevde du at det var en fast gruppe behandlere som tok hånd om deg? 4,2 4,5 4,2 19. Opplever du at behandlerne forberedte deg på tiden etter utskrivning? 3,8 4,1 3,8 20. Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? 4,2 4,2 21. Var du fornøyd med timeplanen for aktivitetene dine under oppholdet? 4,1 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

16 RESULTATER FORDELT PÅ 15 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Alder år Other Total 23. Fulgte institusjonen opp timeplanen som planlagt? 4,4 4,6 4,5 24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand? 3,3 3,0 3,2 25. Var institusjonens lokaler tilrettelagt for behovene dine? 4,0 4,2 4,1 26. Var institusjonens uteområder tilrettelagt for behovene dine? 4,2 4,4 27. Var det et godt utvalg av utstyr til rehabiliteringen din? 4,4 28. Fikk du inntrykk av at utstyret som ble brukt i rehabiliteringen din var i god stand? 4,4 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - a. Fritidstilbud 3,5 3,8 3,6 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - b. Renhold 3,9 3,8 3,8 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - c. Inneklima 3,2 3,0 3,2 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - d. Mat 3,8 3,3 3,7 33. Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av rehabiliteringsoppholdet? 3,8 3,8 3,7 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: a. Din fysiske helse 3,7 3,9 3,7 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: b. Din psykiske helse 3,3 3,5 3,4 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: c. Mestre daglige gjøremål 3,0 3,0 3,0 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: d. Delta i sosiale aktiviteter 3,0 3,0 3,0 35. Laget institusjonen et opplegg for deg som det er mulig å gjennomføre etter at du kom hjem? 3,3 4,5 3,8 36. Samarbeider institusjonen godt med det lokale tjenesteapparatet etter det du selv kan bedømme? 2,0 3,0 2,4 37. Har du fått tilstrekkelig oppfølging av det lokale tjenesteapparatet etter at du kom hjem fra institusjonen? 2,3 2,5 2,4 1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? 3,1 3,3 3,4 10. Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)? 4,9 4,6 4,8 22. Synes du det tok lang tid før timeplanen var klar? 4,4 4,1 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

17 RESULTATER FORDELT PÅ 16 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Kjønn: Mann Kvinne Total 30. Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 3,7 4,5 4,4 31. Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 3,5 3,7 3,7 32. Hva ventet du på forhånd at rehabiliterings-opplegget skulle bety for tilstanden din? 3,2 3,2 3,2 2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen? 4,7 4,6 4,6 3. Virket institusjonen forberedt da du ankom? 4,2 4,5 4,5 4. Er du fornøyd med lengden på oppholdet? 3,7 3,8 3,8 6. Opplevde du at behandlerne hadde omsorg for deg? 4,5 4,5 4,5 7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne? 4,7 4,6 4,6 8. Opplevde du at behandlerne tok bekymringene dine på alvor? 4,7 4,4 4,5 9. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 4,8 4,5 4,5 11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt? 4,1 4,1 12. Opplevde du at behandlerne var interesserte i din beskrivelse av egen situasjon? 4,7 4,4 4,4 13. Var du og behandlerne enige om målene for oppholdet ditt? 4,5 4,5 4,5 14. Ga behandlerne deg tilstrekkelig informasjon om tilstanden din? 4,0 4,0 4,0 15. Ga behandlerne deg tilstrekkelig veiledning om hvordan du kan mestre problemer som følger av tilstanden din? 4,0 3,8 3,9 16. Hadde behandlerne tid til deg når du trengte det? 4,1 4,2 17. Opplevde du at behandlerne samarbeidet godt om rehabiliteringsopplegget ditt? 4,7 4,0 4,1 18. Opplevde du at det var en fast gruppe behandlere som tok hånd om deg? 4,7 4,0 4,2 19. Opplever du at behandlerne forberedte deg på tiden etter utskrivning? 4,0 3,8 3,8 20. Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? 4,2 4,2 4,2 21. Var du fornøyd med timeplanen for aktivitetene dine under oppholdet? 4,2 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

18 RESULTATER FORDELT PÅ 17 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Kjønn: Mann Kvinne Total 23. Fulgte institusjonen opp timeplanen som planlagt? 4,5 4,5 24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand? 3,8 3,1 3,2 25. Var institusjonens lokaler tilrettelagt for behovene dine? 4,0 4,1 4,1 26. Var institusjonens uteområder tilrettelagt for behovene dine? 4,7 4,2 27. Var det et godt utvalg av utstyr til rehabiliteringen din? 28. Fikk du inntrykk av at utstyret som ble brukt i rehabiliteringen din var i god stand? 4,5 4,2 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - a. Fritidstilbud 3,3 3,7 3,6 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - b. Renhold 4,5 3,7 3,8 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - c. Inneklima 3,5 3,1 3,2 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - d. Mat 3,7 3,7 3,7 33. Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av rehabiliteringsoppholdet? 3,3 3,8 3,7 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: a. Din fysiske helse 3,5 3,8 3,7 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: b. Din psykiske helse 3,4 3,4 3,4 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: c. Mestre daglige gjøremål 3,0 3,0 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: d. Delta i sosiale aktiviteter 3,0 3,0 35. Laget institusjonen et opplegg for deg som det er mulig å gjennomføre etter at du kom hjem? 3,8 3,8 36. Samarbeider institusjonen godt med det lokale tjenesteapparatet etter det du selv kan bedømme? 2,4 2,4 37. Har du fått tilstrekkelig oppfølging av det lokale tjenesteapparatet etter at du kom hjem fra institusjonen? 2,4 2,4 1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? 3,2 3,4 3,4 10. Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)? 5,0 4,8 4,8 22. Synes du det tok lang tid før timeplanen var klar? 4,7 4,2 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

19 RESULTATER FORDELT PÅ 18 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Antall opphold ved institusjon: Første gang brukeren behandles på institusjon en Brukeren har vært behandlet på institusjon en tidligere Total 30. Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 4,4 4,2 4,4 31. Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 3,7 3,6 3,7 32. Hva ventet du på forhånd at rehabiliterings-opplegget skulle bety for tilstanden din? 3,2 3,2 3,2 2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen? 4,6 4,7 4,6 3. Virket institusjonen forberedt da du ankom? 4,5 4,5 4,5 4. Er du fornøyd med lengden på oppholdet? 3,7 3,8 3,8 6. Opplevde du at behandlerne hadde omsorg for deg? 4,5 4,5 4,5 7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne? 4,6 4,6 4,6 8. Opplevde du at behandlerne tok bekymringene dine på alvor? 4,5 4,4 4,5 9. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 4,6 4,5 4,5 11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt? 4,0 4,1 12. Opplevde du at behandlerne var interesserte i din beskrivelse av egen situasjon? 4,6 4,4 13. Var du og behandlerne enige om målene for oppholdet ditt? 4,6 4,5 4,5 14. Ga behandlerne deg tilstrekkelig informasjon om tilstanden din? 4,0 3,9 4,0 15. Ga behandlerne deg tilstrekkelig veiledning om hvordan du kan mestre problemer som følger av tilstanden din? 3,8 4,0 3,9 16. Hadde behandlerne tid til deg når du trengte det? 4,2 4,1 4,2 17. Opplevde du at behandlerne samarbeidet godt om rehabiliteringsopplegget ditt? 4,2 4,0 4,1 18. Opplevde du at det var en fast gruppe behandlere som tok hånd om deg? 4,2 4,1 4,2 19. Opplever du at behandlerne forberedte deg på tiden etter utskrivning? 4,0 3,6 3,8 20. Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? 4,2 4,2 4,2 21. Var du fornøyd med timeplanen for aktivitetene dine under oppholdet? 4,2 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

20 RESULTATER FORDELT PÅ 19 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Antall opphold ved institusjon: Første gang brukeren behandles på institusjon en Brukeren har vært behandlet på institusjon en tidligere Total 23. Fulgte institusjonen opp timeplanen som planlagt? 4,6 4,4 4,5 24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand? 3,4 3,0 3,2 25. Var institusjonens lokaler tilrettelagt for behovene dine? 4,2 3,9 4,1 26. Var institusjonens uteområder tilrettelagt for behovene dine? 4,4 4,1 27. Var det et godt utvalg av utstyr til rehabiliteringen din? 4,4 4,2 28. Fikk du inntrykk av at utstyret som ble brukt i rehabiliteringen din var i god stand? 4,2 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - a. Fritidstilbud 3,8 3,4 3,6 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - b. Renhold 4,1 3,6 3,8 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - c. Inneklima 3,2 3,2 3,2 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - d. Mat 3,8 3,5 3,7 33. Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av rehabiliteringsoppholdet? 3,8 3,7 3,7 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: a. Din fysiske helse 3,9 3,5 3,7 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: b. Din psykiske helse 3,3 3,5 3,4 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: c. Mestre daglige gjøremål 3,0 3,0 3,0 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: d. Delta i sosiale aktiviteter 3,0 3,0 3,0 35. Laget institusjonen et opplegg for deg som det er mulig å gjennomføre etter at du kom hjem? 4,0 3,8 3,8 36. Samarbeider institusjonen godt med det lokale tjenesteapparatet etter det du selv kan bedømme? 4,0 2,0 2,4 37. Har du fått tilstrekkelig oppfølging av det lokale tjenesteapparatet etter at du kom hjem fra institusjonen? 3,0 2,3 2,4 1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? 3,2 3,5 3,4 10. Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)? 4,9 4,7 4,8 22. Synes du det tok lang tid før timeplanen var klar? <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

21 RESULTATER FORDELT PÅ 20 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Dag eller døgnpasient Døgnpasient Total 30. Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 4,4 4,4 31. Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 3,7 3,7 32. Hva ventet du på forhånd at rehabiliterings-opplegget skulle bety for tilstanden din? 3,2 3,2 2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen? 4,6 4,6 3. Virket institusjonen forberedt da du ankom? 4,5 4,5 4. Er du fornøyd med lengden på oppholdet? 3,8 3,8 6. Opplevde du at behandlerne hadde omsorg for deg? 4,5 4,5 7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne? 4,6 4,6 8. Opplevde du at behandlerne tok bekymringene dine på alvor? 4,5 4,5 9. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 4,5 4,5 11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt? 4,1 4,1 12. Opplevde du at behandlerne var interesserte i din beskrivelse av egen situasjon? 4,4 4,4 13. Var du og behandlerne enige om målene for oppholdet ditt? 4,5 4,5 14. Ga behandlerne deg tilstrekkelig informasjon om tilstanden din? 4,0 4,0 15. Ga behandlerne deg tilstrekkelig veiledning om hvordan du kan mestre problemer som følger av tilstanden din? 3,9 3,9 16. Hadde behandlerne tid til deg når du trengte det? 4,2 4,2 17. Opplevde du at behandlerne samarbeidet godt om rehabiliteringsopplegget ditt? 4,1 4,1 18. Opplevde du at det var en fast gruppe behandlere som tok hånd om deg? 4,2 4,2 19. Opplever du at behandlerne forberedte deg på tiden etter utskrivning? 3,8 3,8 20. Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? 4,2 4,2 21. Var du fornøyd med timeplanen for aktivitetene dine under oppholdet? <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

22 RESULTATER FORDELT PÅ 21 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Dag eller døgnpasient Døgnpasient Total 23. Fulgte institusjonen opp timeplanen som planlagt? 4,5 4,5 24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand? 3,2 3,2 25. Var institusjonens lokaler tilrettelagt for behovene dine? 4,1 4,1 26. Var institusjonens uteområder tilrettelagt for behovene dine? 27. Var det et godt utvalg av utstyr til rehabiliteringen din? 28. Fikk du inntrykk av at utstyret som ble brukt i rehabiliteringen din var i god stand? Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - a. Fritidstilbud 3,6 3,6 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - b. Renhold 3,8 3,8 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - c. Inneklima 3,2 3,2 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - d. Mat 3,7 3,7 33. Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av rehabiliteringsoppholdet? 3,7 3,7 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: a. Din fysiske helse 3,7 3,7 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: b. Din psykiske helse 3,4 3,4 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: c. Mestre daglige gjøremål 3,0 3,0 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: d. Delta i sosiale aktiviteter 3,0 3,0 35. Laget institusjonen et opplegg for deg som det er mulig å gjennomføre etter at du kom hjem? 3,8 3,8 36. Samarbeider institusjonen godt med det lokale tjenesteapparatet etter det du selv kan bedømme? 2,4 2,4 37. Har du fått tilstrekkelig oppfølging av det lokale tjenesteapparatet etter at du kom hjem fra institusjonen? 2,4 2,4 1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? 3,4 3,4 10. Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)? 4,8 4,8 22. Synes du det tok lang tid før timeplanen var klar? <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

23 RESULTATER FORDELT PÅ 22 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Målgruppe, del I Brud og slitasjeska der Reumatolo giske sykdomme r Total 30. Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 4,2 4,5 4,4 31. Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 3,0 3,8 3,7 32. Hva ventet du på forhånd at rehabiliterings-opplegget skulle bety for tilstanden din? 3,6 3,1 3,2 2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen? 4,7 4,7 4,6 3. Virket institusjonen forberedt da du ankom? 4,5 4,4 4,5 4. Er du fornøyd med lengden på oppholdet? 4,5 3,4 3,8 6. Opplevde du at behandlerne hadde omsorg for deg? 4,0 4,5 4,5 7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne? 4,4 4,5 4,6 8. Opplevde du at behandlerne tok bekymringene dine på alvor? 4,4 4,5 9. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 4,2 4,5 4,5 11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt? 3,8 4,2 4,1 12. Opplevde du at behandlerne var interesserte i din beskrivelse av egen situasjon? 4,0 4,4 4,4 13. Var du og behandlerne enige om målene for oppholdet ditt? 4,2 4,6 4,5 14. Ga behandlerne deg tilstrekkelig informasjon om tilstanden din? 3,6 4,1 4,0 15. Ga behandlerne deg tilstrekkelig veiledning om hvordan du kan mestre problemer som følger av tilstanden din? 3,8 3,9 3,9 16. Hadde behandlerne tid til deg når du trengte det? 4,2 4,1 4,2 17. Opplevde du at behandlerne samarbeidet godt om rehabiliteringsopplegget ditt? 4,0 3,9 4,1 18. Opplevde du at det var en fast gruppe behandlere som tok hånd om deg? 3,8 4,0 4,2 19. Opplever du at behandlerne forberedte deg på tiden etter utskrivning? 3,4 3,9 3,8 20. Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? 4,2 4,1 4,2 21. Var du fornøyd med timeplanen for aktivitetene dine under oppholdet? 4,2 4,2 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

24 RESULTATER FORDELT PÅ 23 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Målgruppe, del I Brud og slitasjeska der Reumatolo giske sykdomme r Total 23. Fulgte institusjonen opp timeplanen som planlagt? 4,8 4,4 4,5 24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand? 3,0 3,1 3,2 25. Var institusjonens lokaler tilrettelagt for behovene dine? 4,2 4,1 4,1 26. Var institusjonens uteområder tilrettelagt for behovene dine? 4,2 4,2 27. Var det et godt utvalg av utstyr til rehabiliteringen din? 4,6 4,1 28. Fikk du inntrykk av at utstyret som ble brukt i rehabiliteringen din var i god stand? 4,2 4,1 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - a. Fritidstilbud 3,8 3,5 3,6 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - b. Renhold 3,6 3,7 3,8 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - c. Inneklima 3,0 3,1 3,2 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - d. Mat 4,2 3,2 3,7 33. Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av rehabiliteringsoppholdet? 3,6 3,8 3,7 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: a. Din fysiske helse 3,5 3,6 3,7 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: b. Din psykiske helse 2,5 3,5 3,4 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: c. Mestre daglige gjøremål 3,0 3,0 3,0 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: d. Delta i sosiale aktiviteter 3,0 3,0 3,0 35. Laget institusjonen et opplegg for deg som det er mulig å gjennomføre etter at du kom hjem? 3,0 4,0 3,8 36. Samarbeider institusjonen godt med det lokale tjenesteapparatet etter det du selv kan bedømme? 2,0 2,5 2,4 37. Har du fått tilstrekkelig oppfølging av det lokale tjenesteapparatet etter at du kom hjem fra institusjonen? 2,0 2,5 2,4 1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? 3,1 3,4 10. Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)? 4,8 4,8 4,8 22. Synes du det tok lang tid før timeplanen var klar? 4,4 4,0 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

25 RESULTATER FORDELT PÅ 24 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Målgruppe, del II Total 30. Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 4,4 31. Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 3,7 32. Hva ventet du på forhånd at rehabiliterings-opplegget skulle bety for tilstanden din? 3,2 2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen? 4,6 3. Virket institusjonen forberedt da du ankom? 4,5 4. Er du fornøyd med lengden på oppholdet? 3,8 6. Opplevde du at behandlerne hadde omsorg for deg? 4,5 7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne? 4,6 8. Opplevde du at behandlerne tok bekymringene dine på alvor? 4,5 9. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 4,5 11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt? 4,1 12. Opplevde du at behandlerne var interesserte i din beskrivelse av egen situasjon? 4,4 13. Var du og behandlerne enige om målene for oppholdet ditt? 4,5 14. Ga behandlerne deg tilstrekkelig informasjon om tilstanden din? 4,0 15. Ga behandlerne deg tilstrekkelig veiledning om hvordan du kan mestre problemer som følger av tilstanden din? 3,9 16. Hadde behandlerne tid til deg når du trengte det? 4,2 17. Opplevde du at behandlerne samarbeidet godt om rehabiliteringsopplegget ditt? 4,1 18. Opplevde du at det var en fast gruppe behandlere som tok hånd om deg? 4,2 19. Opplever du at behandlerne forberedte deg på tiden etter utskrivning? 3,8 20. Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? 4,2 21. Var du fornøyd med timeplanen for aktivitetene dine under oppholdet? <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

26 RESULTATER FORDELT PÅ 25 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Målgruppe, del II Total 23. Fulgte institusjonen opp timeplanen som planlagt? 4,5 24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand? 3,2 25. Var institusjonens lokaler tilrettelagt for behovene dine? 4,1 26. Var institusjonens uteområder tilrettelagt for behovene dine? 27. Var det et godt utvalg av utstyr til rehabiliteringen din? 28. Fikk du inntrykk av at utstyret som ble brukt i rehabiliteringen din var i god stand? Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - a. Fritidstilbud 3,6 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - b. Renhold 3,8 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - c. Inneklima 3,2 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - d. Mat 3,7 33. Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av rehabiliteringsoppholdet? 3,7 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: a. Din fysiske helse 3,7 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: b. Din psykiske helse 3,4 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: c. Mestre daglige gjøremål 3,0 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: d. Delta i sosiale aktiviteter 3,0 35. Laget institusjonen et opplegg for deg som det er mulig å gjennomføre etter at du kom hjem? 3,8 36. Samarbeider institusjonen godt med det lokale tjenesteapparatet etter det du selv kan bedømme? 2,4 37. Har du fått tilstrekkelig oppfølging av det lokale tjenesteapparatet etter at du kom hjem fra institusjonen? 2,4 1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? 3,4 10. Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)? 4,8 22. Synes du det tok lang tid før timeplanen var klar? <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

27 RESULTATER FORDELT PÅ 26 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Målgruppe, del III Other Total 30. Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 4,1 4,4 31. Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 4,0 3,7 32. Hva ventet du på forhånd at rehabiliterings-opplegget skulle bety for tilstanden din? 3,1 3,2 2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen? 4,5 4,6 3. Virket institusjonen forberedt da du ankom? 4,5 4,5 4. Er du fornøyd med lengden på oppholdet? 3,8 3,8 6. Opplevde du at behandlerne hadde omsorg for deg? 4,8 4,5 7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne? 4,8 4,6 8. Opplevde du at behandlerne tok bekymringene dine på alvor? 4,6 4,5 9. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 4,8 4,5 11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt? 4,1 4,1 12. Opplevde du at behandlerne var interesserte i din beskrivelse av egen situasjon? 4,7 4,4 13. Var du og behandlerne enige om målene for oppholdet ditt? 4,6 4,5 14. Ga behandlerne deg tilstrekkelig informasjon om tilstanden din? 4,0 4,0 15. Ga behandlerne deg tilstrekkelig veiledning om hvordan du kan mestre problemer som følger av tilstanden din? 3,7 3,9 16. Hadde behandlerne tid til deg når du trengte det? 4,2 4,2 17. Opplevde du at behandlerne samarbeidet godt om rehabiliteringsopplegget ditt? 4,1 18. Opplevde du at det var en fast gruppe behandlere som tok hånd om deg? 4,6 4,2 19. Opplever du at behandlerne forberedte deg på tiden etter utskrivning? 4,0 3,8 20. Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? 4,4 4,2 21. Var du fornøyd med timeplanen for aktivitetene dine under oppholdet? <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

28 RESULTATER FORDELT PÅ 27 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Målgruppe, del III Other Total 23. Fulgte institusjonen opp timeplanen som planlagt? 4,6 4,5 24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand? 3,4 3,2 25. Var institusjonens lokaler tilrettelagt for behovene dine? 4,2 4,1 26. Var institusjonens uteområder tilrettelagt for behovene dine? 4,4 27. Var det et godt utvalg av utstyr til rehabiliteringen din? 4,6 28. Fikk du inntrykk av at utstyret som ble brukt i rehabiliteringen din var i god stand? 4,6 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - a. Fritidstilbud 3,9 3,6 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - b. Renhold 4,1 3,8 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - c. Inneklima 3,4 3,2 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - d. Mat 3,7 33. Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av rehabiliteringsoppholdet? 3,9 3,7 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: a. Din fysiske helse 4,0 3,7 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: b. Din psykiske helse 3,5 3,4 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: c. Mestre daglige gjøremål 3,0 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: d. Delta i sosiale aktiviteter 3,0 35. Laget institusjonen et opplegg for deg som det er mulig å gjennomføre etter at du kom hjem? 3,8 36. Samarbeider institusjonen godt med det lokale tjenesteapparatet etter det du selv kan bedømme? 2,4 37. Har du fått tilstrekkelig oppfølging av det lokale tjenesteapparatet etter at du kom hjem fra institusjonen? 2,4 1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? 3,2 3,4 10. Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)? 4,9 4,8 22. Synes du det tok lang tid før timeplanen var klar? 4,7 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

2018 Svarprosent: 81% Antall besvarelser: 208 Årsrapport

2018 Svarprosent: 81% Antall besvarelser: 208 Årsrapport PASIENTUNDERSØKELSE 2018 Svarprosent: 81% Antall besvarelser: 208 Årsrapport Pasientundersøkelse Side 1 av 25 Årsrapport FRAFALL Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker

Detaljer

2016 Rehabilitering - Eigersund

2016 Rehabilitering - Eigersund 2016 Rehabilitering - Eigersund Rapport laget: 24.mai.2017 Undersøkelsesperiode: 06.okt.2016-01.apr.2017 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse Responsrate: 51 Statistikk: spørsmål 1-4 Om oppholdet Spørsmål

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner PasOpp Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner Vi vil gjerne vite hvilke erfaringer du har hatt med rehabiliteringsinstitusjonen du har hatt opphold ved. Målet er å få kunnskap

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Bakgrunn: I Helse Vest RHF sitt oppdragsdokument beskrives det at HSR skal: «Gjennomføre lokale pasienterfaringsundersøkingar på behandlingseiningsnivå

Detaljer

2016 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa

2016 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa 2016 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa Statistikk: Spørsmål 1-4:Om oppholdet Rapport laget: 24.mai.2017 Undersøkelsesperiode: 13.sep.2016-01.apr.2017 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse

Detaljer

2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering

2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering 2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering Prosent Om oppholdet: 6 5 4 3 2 1 Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? Ble du tatt imot på en god måte da du

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsavdeling

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsavdeling Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsavdeling Vi vil gjerne vite hvilke erfaringer du har hatt med rehabiliteringsavdelingen du har hatt opphold ved. Målet er å få kunnskap som kan

Detaljer

Svarprosent: 66,7% Antall besvarelser: 36 Månedsrapport

Svarprosent: 66,7% Antall besvarelser: 36 Månedsrapport PASIENTUNDERSØKELSE 2019-09 Svarprosent: 66,7% Antall besvarelser: 36 Månedsrapport FRAFALL Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Ja, jeg samtykker i å

Detaljer

Svarprosent: 86% Antall besvarelser: 343 Årsrapport

Svarprosent: 86% Antall besvarelser: 343 Årsrapport PASIENTUNDERSØKELSE 2018 - Svarprosent: 86% Antall besvarelser: 343 Årsrapport FRAFALL Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Ja, jeg samtykker i å delta

Detaljer

Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse. Notat fra Kunnskapssenteret

Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse. Notat fra Kunnskapssenteret Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse Notat fra Kunnskapssenteret Tittel Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse

Detaljer

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? Datainnsamling Pasienterfarings-undersøkelse -214 1 1 Pasient Innhentet Ikke.innhentet 7 % 4 % 2 % 213 214 År 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige

Detaljer

Psykiatri Voksen døgn, Pasienterfaringer 2018

Psykiatri Voksen døgn, Pasienterfaringer 2018 Psykiatri Voksen døgn, Pasienterfaringer 8 Undersøkelsesperiode:.okt. 8 -.des.8 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: svar Matrise spørsmål - 9 : I hvilken grad... Spørsmål. Snakket behandlerne

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON?

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil gjerne høre om

Detaljer

Å være pasient ved Seksjon for assistert befruktning, 2014/2015

Å være pasient ved Seksjon for assistert befruktning, 2014/2015 Å være pasient ved Seksjon for assistert befruktning, 2014/2015 Rapport laget: 20.apr.2015 Responsrate: 100 I hvilken fikk du den informasjonen du trengte... (absolutte tall) Spørsmål I infoskrivet du

Detaljer

Aurskog-Høland og Rømskog legevakt. Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten

Aurskog-Høland og Rømskog legevakt. Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten Aurskog-Høland og Rømskog legevakt Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten Hensikten med undersøkelsen er å få vite mer om dine erfaringer med legevakten, enten du hadde kontakt med

Detaljer

2014 oppdatert pr 31. mai Pasientttilfredshet VHSS _ Habilitering Barn og Unge

2014 oppdatert pr 31. mai Pasientttilfredshet VHSS _ Habilitering Barn og Unge 2014 oppdatert pr 31. mai Pasientttilfredshet VHSS _ Habilitering Barn og Unge Prosent Alt i alt... 9 8 7 6 5 4 3 Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet barnet fikk ved VHSS? Alt i alt, hvor fornøyd

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse K3 Jan Des 2017

Pasienterfaringsundersøkelse K3 Jan Des 2017 : 6 av 2 (39.%) Pasienterfaringsundersøkelse K3 Jan Des 17 Spørsmål 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3. Opplevde du at det øvrige

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse K2 Jan Des 2017

Pasienterfaringsundersøkelse K2 Jan Des 2017 : 19 av 22 (7.%) Pasienterfaringsundersøkelse K2 Jan Des 17 Spørsmål 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3. Opplevde du at det øvrige

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse K1 Jan Des 2017

Pasienterfaringsundersøkelse K1 Jan Des 2017 : 159 av 334 (47.6%) Pasienterfaringsundersøkelse K1 Jan Des 17 Spørsmål 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3. Opplevde du at det

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Hva er dine erfaringer med institusjonen?

Hva er dine erfaringer med institusjonen? Hva er dine erfaringer med institusjonen? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen psykisk helsevern. Vi vil gjerne høre om dine erfaringer fra dette oppholdet

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene i Norge? Trond Danielsen og Hilgunn Olsen Oslo, 31.1.2014 1. Innledning I uke 37 2013 gjennomførte

Detaljer

Hva er dine erfaringer med institusjonen?

Hva er dine erfaringer med institusjonen? Hva er dine erfaringer med institusjonen? PasOpp Døgnpsykiatri 2016 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen psykisk helsevern. Vi vil gjerne høre om dine erfaringer

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp pilot Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2009 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp Rus Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi

Detaljer

Erfaringene dine med barnepoliklinikken

Erfaringene dine med barnepoliklinikken Erfaringene dine med barnepoliklinikken PasOpp Barnediabetes 2016 Spørsmålene nedenfor handler om erfaringene dine med barnepoliklinikken der barnet ditt går til konsultasjoner for diabetes. Ankomst og

Detaljer

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse 2014. Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Innhold Bakgrunn:... 2 Gjennomføring:... 2 Om spørreskjemaet:... 2 Om resultatpresentasjonen:... 3 Om resultatene/kommentar

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus PasOpp 2007 Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus Høst 2007 Hensikten med undersøkelsen Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan pasienter med en kreftdiagnose vurderer

Detaljer

Psykiatri Voksen dagavdeling, Pasienterfaringer 2018

Psykiatri Voksen dagavdeling, Pasienterfaringer 2018 Psykiatri Voksen dagavdeling, Pasienterfaringer 28 Undersøkelsesperiode:.okt.28-3.des.28 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 42 svar Matrise spørsmål - 9 : I hvilken... Spørsmål Ikke

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp Rus 2017 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil

Detaljer

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse Poliklinikk Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse Poliklinikk Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? Datainnsamling Pasienterfarings-undersøkelse 212-214 2 2 1 1 Pasient Innhentet Ikke.innhentet 21 % 3 % 66 % 212 213 214 År 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes

Detaljer

ECT poliklinikken. Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :.

ECT poliklinikken. Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :. ECT poliklinikken Rapport laget: 07.nov.2016 Undersøkelsesperiode: 24.mai.2016-30.nov.2016 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 19 Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :. Spørsmål

Detaljer

Til deg som nylig har vært på sykehus

Til deg som nylig har vært på sykehus Til deg som nylig har vært på sykehus Om dine erfaringer med sykehuset PasOpp Somatikk 2014 Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten på tilbudet ved norske sykehus. Dine erfaringer er viktige og

Detaljer

Kvalitetsrapport 2015 Barn og Unge

Kvalitetsrapport 2015 Barn og Unge Kvalitetsrapport 0 Barn og Unge Innledning Dette er vår kvalitetsrapport for 0 for data vedrørende barn og unge. Rapporten er ment å gi leseren en oversikt over vår virksomhet, samt formidle resultater

Detaljer

Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp

Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp Onkologisk seksjon Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg Om prosjektet Hensikten med denne undersøkelsen

Detaljer

Alderspsykiatrisk poliklinikk

Alderspsykiatrisk poliklinikk Alderspsykiatrisk poliklinikk Rapport laget: 07.nov.2016 Undersøkelsesperiode: 24.mai.2016-30.nov.2016 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 7 Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen

Detaljer

Til deg som nylig har født!

Til deg som nylig har født! Til deg som nylig har født! 2011/ 2012 Undersøkelse om erfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen Hensikten med dette spørreskjemaet er å kartlegge hvordan kvinner som nylig har født opplever

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

PU poliklinikk. Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :.

PU poliklinikk. Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :. PU poliklinikk Rapport laget: 07.nov.2016 Undersøkelsesperiode: 24.mai.2016-30.nov.2016 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 15 Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :. Spørsmål 1.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse Poliklinikken Jan Des 2017

Pasienterfaringsundersøkelse Poliklinikken Jan Des 2017 : 6 av 426 (13.1%) Pasienterfaringsundersøkelse Poliklinikken Jan Des 17 Spørsmål 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3. Fikk du tilstrekkelig

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

Regional pasienterfaringsundersøkelse i Helse Vest

Regional pasienterfaringsundersøkelse i Helse Vest Helse Stavanger HF Regional pasienterfaringsundersøkelse i Helse Vest Klinikk psykisk helsevern voksne - poliklinikker Tina Sandvik,Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet 08.05.2019 Innhold 1. Gjennomføring...

Detaljer

Kunnskapssenterets måleinstrument for brukererfaringer ved rehabiliteringsinstitusjoner:

Kunnskapssenterets måleinstrument for brukererfaringer ved rehabiliteringsinstitusjoner: Kunnskapssenterets måleinstrument for brukererfaringer ved rehabiliteringsinstitusjoner: en kartlegging av erfaringer blant ansatte ved institusjonene Notat April 2015 Tittel English title Institusjon

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse Akutteamet Jan Des 2017

Pasienterfaringsundersøkelse Akutteamet Jan Des 2017 : 33 av 644 (.1%) Pasienterfaringsundersøkelse Akutteamet Jan Des 17 Spørsmål 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3. Fikk du tilstrekkelig

Detaljer

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus?

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for barn og pårørende. Vi vil derfor gjerne høre om dine erfaringer som

Detaljer

Resultater fra pasientevalueringsskjema (PES) Rehabilitering voksne. Samlet oversikt for 2018

Resultater fra pasientevalueringsskjema (PES) Rehabilitering voksne. Samlet oversikt for 2018 Resultater fra pasientevalueringsskjema (PES) Rehabilitering voksne Samlet oversikt for 18 Hva som presenteres (utvalgte spørsmål) Gjennomsnittsalder Kjønnsfordeling Utbytte av oppholdet Grad av måloppnåelse

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

Tverrfaglig diagnosespesifikke rehabiliteringsopphold for personer med nevromuskulær sykdom erfaringer fra RNNK. Tone Skou Nilsen, Ergoterapeut

Tverrfaglig diagnosespesifikke rehabiliteringsopphold for personer med nevromuskulær sykdom erfaringer fra RNNK. Tone Skou Nilsen, Ergoterapeut Tverrfaglig diagnosespesifikke rehabiliteringsopphold for personer med nevromuskulær sykdom erfaringer fra RNNK Tone Skou Nilsen, Ergoterapeut 07.09.18 Disposisjon Om Kurbadet Bakgrunn Tverrfaglig rehabilitering

Detaljer

Ortopedisk poliklinikk, Haugesund sjukehus

Ortopedisk poliklinikk, Haugesund sjukehus Ortopedisk poliklinikk, Haugesund sjukehus Rapport laget: 18.feb.21 Undersøkelsesperiode: 12.nov.214-28.feb.21 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 21 Matrise-spørsmål Spørsmål 1. Snakket

Detaljer

Nevropsykologisk enhet

Nevropsykologisk enhet Nevropsykologisk enhet Rapport laget: 07.nov.2016 Undersøkelsesperiode: 24.mai.2016-30.nov.2016 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 11 Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :. Spørsmål

Detaljer

Fysisk aktivitet ved Huntingtons sykdom i tidlig og midtfase. Anu Piira & Lars Øie 27.4.2012

Fysisk aktivitet ved Huntingtons sykdom i tidlig og midtfase. Anu Piira & Lars Øie 27.4.2012 Fysisk aktivitet ved Huntingtons sykdom i tidlig og midtfase Anu Piira & Lars Øie 27.4.2012 Disposisjon Sentralnervesystemet og nevroplastisitet Fysisk aktivitet og Huntingtons sykdom Erfaringer og resultater

Detaljer

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Hjertesykdommer, Grønn gruppe (gruppebasert tilbud) Voksne pasienter (over 18 år) med hjertesykdommer mottar gruppebasert tilbud på Grønn gruppe.

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN Publisert fra 29.06.2011 til 29.08.2011 72 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 67 år 19,4 % 14 2 67-79 år 23,6 % 17 3 80-90 år 43,1 %

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Skolefritidsordningene i Kongsberg

Skolefritidsordningene i Kongsberg AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Skolefritidsordningene i Kongsberg Brukerundersøkelse 2014 Side 1 24.11.2014 Brukerundersøkelse i skolefritidsordningene 2014 Undersøkelsen skal: Gi den enkelte SFO-ordning

Detaljer

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern?

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for brukere av poliklinikker i det psykiske helsevernet. Vi vil

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 62%

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 62% Institusjonsrapport Antall besvarelser: 177 STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 62% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes

Detaljer

Kvalitetsrapport. Sunnaas sykehus HF 2010. Pasientbehandling. Behandling Rehabilitering

Kvalitetsrapport. Sunnaas sykehus HF 2010. Pasientbehandling. Behandling Rehabilitering Kvalitetsrapport Sunnaas sykehus HF 2 Pasientbehandling Henvisning Vurdering Innleggelse Behandling Rehabilitering Utskrivning Oppfølging etter utskrivning Sekretariat Avd. for interne tjenester og eiendom

Detaljer

Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater

Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater PasOpp-rapport 2 2012 fra Kunnskapssenteret Tittel Institusjon Anlig

Detaljer

Tryg Tilbake. Vi hjelper deg tilbake til jobb etter en alvorlig ulykke

Tryg Tilbake. Vi hjelper deg tilbake til jobb etter en alvorlig ulykke Tryg Tilbake Vi hjelper deg tilbake til jobb etter en alvorlig ulykke Kom trygt tilbake på jobb Når du er dekket gjennom en personforsikring i Tryg, vil du alltid bli møtt av erfarne og dyktige skadebehandlere

Detaljer

22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF)

22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF) Therese Andrews Nordlandsforskning 22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF) Forskningsetiske komiteer, koordineringsgruppa for 22. juli

Detaljer

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken?

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken? Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš Hva er erfaringene dine som bruker av Brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk senter for Tromsø og

Detaljer

Nevropsykologisk enhet for Barn

Nevropsykologisk enhet for Barn Nevropsykologisk enhet for Barn Rapport laget: 07.nov.2016 Undersøkelsesperiode: 24.mai.2016-30.nov.2016 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 13 Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen

Detaljer

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern?

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp september/2007 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om brukernes erfaring med poliklinikk i psykiatrisk

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE Sett kryss i de rubrikker som passer best for deg og din husstand, s fyller du inn dine svar ut fra din husstands er med den kommunale tjenesteyting.

Detaljer

Pasienterfaringer med norske sykehus: Resultater for region og foretak. PasOpp rapport Nr

Pasienterfaringer med norske sykehus: Resultater for region og foretak. PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med norske sykehus: Resultater for region og foretak PasOpp rapport Nr 4 2012 Tittel English title Institusjon Anlig Forfattere Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2011. Resultater

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: Deltakere 3 4 tendens Antall brukere 5 8 8 95 + Median oppholdsdøgn/dager 8 8 8 8 4: 89 % kvinner, gjennomsnitt alder 4,3 år Helsestatus ved Referanse verdier 3 4 NORGE

Detaljer

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOA utdanner kandidater som raskt kommer ut i jobber som svarer godt til det de er utdannet for. Blant HiOA-kandidatene innen utdanningene allmennlærer, barnevern,

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 10-2014 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Sitering

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for Ringerike sykehus, voksenpsykiatrisk poliklinikk Rapport fra Kunnskapssenteret Nr

Detaljer

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Muskel- og skjelettplager, Rød og Oransje gruppe (gruppebasert tilbud) Voksne pasienter (over 18 år) som er diagnostisert med sykdommer og skader

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for DPS Aust-Agder Øst Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 6-2008 (PasOpp-rapport) Tittel

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for Nordre Vestfold DPS, Tønsberg Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 6-2008 (PasOpp-rapport)

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for Familiepoliklinikken, Kristiansand Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 6-2008 (PasOpp-rapport)

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for Sykehuset Telemark, tidlig intervensjonspoliklinikk Rapport fra Kunnskapssenteret

Detaljer