Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten"

Transkript

1 Helsesøster - mer enn et sprøytestikk En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten

2 Hva gjør helsesøster? Helsesøstertjenesten er del av kommunenes lovbestemte helsetjeneste som dekker behovet for sykepleietjenester i forbindelse med helsefremmende og forebyggende arbeid. Spesielt vektlegges opplysende, veiledende og rådgivende virksomhet innenfor nasjonale innsatsområder. Oppgavene er i vesentlig grad knyttet til helsestasjon for barn 0-5 år, skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole og helsestasjon for ungdom. Arbeidet er omfattende, fra detaljerte undersøkelser til veiledning og støtte til foreldre med sped- og småbarn, og til større barn og ungdom. Helsesøster ivaretar en tjeneste til alle barn og unge med et systematisk helsetilbud fra vugge til voksen, og er med denne innsatsen en sentral aktør i kommunenes folkehelsearbeid. 2

3

4 Hva gjør helsesøster? HELSESØSTERS VIRKEOMRÅDER ER: Helsestasjon 0-5 år: Hjembesøk Sped- og småbarnsundersøkelser Foreldreveiledning, rådgivning og helseopplysning - individuelt og i gruppe Vaksinasjon Sosialt nettverksarbeid Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper Skolehelsetjenesten Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning - individuelt og i gruppe Vaksinasjon Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser Miljørettede tiltak fokus på elevenes arbeidsmiljø Åpen dør være tilgjengelig for elevene Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper Miljørettet helsevern/smittevern Reisemedisin rådgivning og vaksinering ved utenlandsreiser Tuberkulosearbeid Helsestasjon for ungdom Veiledning, rådgivning og helseopplysning i forhold til innsatsområdene: Ungdom, samliv og seksualitet Psykisk helse Somatisk helse Livsstil og helse Ungdom med spesielle behov Tverrfaglig samarbeid Annet smittevernarbeid: forebygge sykdommer som Hiv, Hepatitt etc. Helseopplysning Flyktninghelsetjenesten Helseundersøkelser av nyankomne flyktninger og asylmottakere Helseopplysning og veiledning Psykososialt arbeid Oppfølgingsarbeid Vaksinasjon 4

5

6 Hvilken kompetanse har helsesøster? Helsesøster har: Gjennom utdanningen utviklet forståelse for hvordan ulike faktorer av samfunnsmessig, miljømessig og personlig karakter skaper betingelse for helse. Kombinasjon av sykepleierutdanning og spesialistutdanning som gir helsesøster en spesiell kompetanse i opplysnings-, veilednings- og rådgivningsvirksomhet for foreldre, barn, unge, grupper og lokalsamfunn. Evne til å oppdage, støtte og veilede barn og unge som har behov for spesiell oppfølging på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse, omsorgssvikt eller risiko for dette. Høy samarbeidskompetanse, og mange samarbeidspartnere i kommunen både på individ- og systemnivå. Nærmeste samarbeidspartnere er lege, jordmor, fysioterapeut, personell i barnevern, pedagogisk psykologisk tjeneste, barnehage og skole. Spesiell kompetanse på smittevern og vaksinasjonsarbeid. Selvstendig rekvireringsrett for hormonell prevensjon og vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet. 6

7

8 Hvordan er helsesøsters arbeid regulert? Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som er helsesøsters hovedarenaer, er lovpålagte tjenester i Norge og er hjemlet i Kommunehelsetjenesteloven. Formålet er gjennom helsestasjonsog skolehelsetjenesten å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold, forebygge sykdom og skade. Forskrift av 2003 s formålsparagraf 1-1. Forskrift av 3. april 2003; Om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjonsog skolehelsetjenesten gir nærmere føringer for tjenestene. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et frivillig og gratis tilbud for familier, barn og unge 0-20 år. Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste, stiller krav til kommunene om at de skal ha en helsesøstertjeneste, og at denne skal ledes av helsesøster. 8

9 Hvordan bli helsesøster? Helsesøster er autorisert sykepleier med godkjent helsesøsterutdanning. Helsesøsterutdanningen bygger på sykepleiens idègrunnlag og gir en fordypning i helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier. Det kreves minimum 1 års praksis som sykepleier før en kan starte på videreutdanning som helsesøster. Utdanningen gir 60 studiepoeng, og har en varighet på 1 år på fulltid eller 2 år på deltid. Det er i dag 8 høyskoler/universitet som utdanner helsesøstre.

10 Hva er historien? Å forebygge sykdom er ikke noe nytt gjennom hele historien har mennesker vært opptatt av hvordan de kan fremme helse og forebygge sykdom. Florence Nightingale så betydningen av det forebyggende arbeidet. Hun etablerte et system av helsesøstre (health visitors) som skulle oppsøke kvinner og barn i hjemmene. Barnets og morens helse skulle stå i fokus. Slik bidro Florence Nightingale til å legge grunnlaget for etablering av helsesøstertjenesten. I Norge kom de første tiltakene for å bedre barns helse ved at Sundhedskommisjonen i Kristiania behandlet den høye spedbarnsdødeligheten i 1890-årene. Den første helsestasjonen for mor og barn i Norge ble åpnet i Norske Kvinners Sanitetsforening åpnet sin første kontrollstasjon for mor og spedbarn i Oslo i Sykepleieren som var tilknyttet kontrollstasjonen assisterte legen og besøkte hjemmene i barnas første leveår. Skolehelsearbeidet ble satt i system fra 1918 i Oslo. Betegnelsen helsesøster ble første gang brukt i Man fikk en egen lov om helsesøstertjenesten i 1957, som ble opphevet da Kommunehelseloven trådte i kraft i Helsesøstertjenesten var allerede etablert i flere land og nå begynte interessen for dette arbeidet også i Norge. De første kursene for helsesøstre startet i og 1930 årene og ble drevet av ulike frivillige organisasjoner. I 1946 vedtok Stortinget å opprette en helsesøsterskole i Norge. De første elevene ved Statens helsesøsterskole begynte i En nasjonal rammeplan for helsesøsterutdanning ble godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i

11

12 Helsesøstertjenesten representerer uten sammenligning det viktigste alminnelige forebyggende tiltak i efterkrigstiden frem til i dag. Statsfysikus Fredrik Mellbye opplag april eks. Helsesøster er og vil fortsatt være en sentral aktør i det lokale folkehelsearbeidet i kommunene. NORSK SYKEPLEIERFORBUND Tollbugata 22, Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo Telefon: Telefax: E-post: Internett: Brosjyren er utarbeidet av Landsgruppen av helsesøstre NSF og fotograf er Marte Kruse, anestesisykepleier og kandidat i sykepleievitenskap. Brosjyren er revidert i 2008.

INNHOLD TRYGG, TYDELIG OG TILGJENGELIG RAPPORT OM HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN

INNHOLD TRYGG, TYDELIG OG TILGJENGELIG RAPPORT OM HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN INNHOLD Forord...5 1. En framtidsrettet helsestasjon- og skolehelsetjeneste...6 2. Innledning...8 3. En vanlig dag på jobben...10 4. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten...11 4.1 Om helsestasjon- og skolehelsetjenesten...12

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN Til Forord Til innholdsfortegnelsen Calmeyers gate 1 Postboks 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 88 - Telefaks 22 24 95 90 Til innholdsfortegnelsen

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Første utgave 1. juli 2002 KITH Rapport 15/02 ISBN 82-7846-140-6 KITH-rapport Tittel Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

MED BARNET I SENTRUM Perspektiver på helsefremming i det 21. århundre

MED BARNET I SENTRUM Perspektiver på helsefremming i det 21. århundre MED BARNET I SENTRUM Perspektiver på helsefremming i det 21. århundre Driftskomiteen, 09.04.14 Innhold Med barnet i sentrum: Perspektiver på helsefremming i det 21. århundre. Hvordan skal vi innrette det

Detaljer

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering IS-1565 PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering Heftets tittel: Psykologer i kommunene barrierer og tiltak for økt rekruttering Utgitt: Juni 2008 Bestillingsnummer: IS-1565 Utgitt

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2.

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2. Disposisjon 1 Innledning 2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune 3 Psykisk helsearbeid i kommunen 3.1 Definisjoner og organisering 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap

Detaljer

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Barn som pårørende Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet i Hammerfest kommune... 3 1.2 Formål med rutinebeskrivelsen... 4 2. Rutinebeskrivelse...

Detaljer

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA En kvalitativ studie av hva helsefremmende arbeid betyr for helsesøstre. Hovedfagsoppgave i helsefag hovedfag Spesialfag: Helsepsykologi/Helsefremmende arbeid

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet

Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet Landets kommuner Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets barnehager Landets skoler Landets private skoler Nr. Vår ref Dato 1-5/2008 200800046/SJ

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201000379-11 Arkivkode: 212.0 Saksbeh: Vigdis Malt Marøy Saksgang Møtedato Oppvekstkomite 11.06.2012 Bydelsutvalget 18.06.2012

Detaljer

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no Høgskolen i bergen Studiekatalog 2014-2015 hib.no Høgskolen i Bergen Innhold 2 Kjære søker 6 Slik søker du 9 Verdt å vite 10 Studentportrett Helse- og sosialfag 19 Bachelorgrader 27 Mastergrader 33 Videreutdanninger

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 I denne kortversjonen

Detaljer

Studentpolitisk Plattform 2013-2014

Studentpolitisk Plattform 2013-2014 NORSK SYKEPLEIERFORBUND Studentpolitisk Plattform 2013-2014 NSF STUDENT Vedtatt ÅM 2013 1 GENERELT 1 2 STRUKTUR OG OPPBYGGING 3 3 UNDERVISNING OG VURDERING 6 4 UTDANNINGEN 8 5 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR 10

Detaljer

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser Skolestartboka «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på Åsleik, 5 år med anorektal misdannelse. skolen.» Senter for sjeldne diagnoser www.sjeldnediagnoser.no 1 2 Forord Skolestartboka

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste

Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste Side 1 Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferds-organisasjoner, domstoler, administrative myndigheter

Detaljer

Sosionomer og sosialt arbeid

Sosionomer og sosialt arbeid Sosionomer og sosialt arbeid Sosionomer og sosialt arbeid Innledning Sosionomer i Norge arbeider innenfor et vidt spekter av arbeidsfelt. En stor andel arbeider i kommunal helse-, sosial- og barneverntjeneste

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer