Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING"

Transkript

1 Virke Rehab Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING

2 INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør antall besvarelser som det vises til på forsiden. Antall svar Ja, jeg samtykker i å delta i undersøkelsen slik den er beskrevet i informasjonen fra institusjonen 97% 57 Frafalt 3% 2 Besvarte du spørreskjema før eller etter avreise fra behandlingssted? Antall svar Før eller ved avreise fra behandlingssted 96% 55 Etter avreise fra behandlingssted 4% 2

3 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 02 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår fra side 6 og videre. Ytterst til høyre sammenlignes gjennomsnittsresultat med tilsvarende resultat for egen organisasjon totalt og fra de øvrige institusjonene i undersøkelsen samlet. Gjennomsnittet beregnes på en skala fra 1 til 5, der 5 er høyeste og 1 er laveste vurdering. Gns Generelle vurderinger 3, ,9-0,2 Om oppholdet ,1-0,1 Om behandlerne dine 3, Organisering av hverdagen på institusjonen 3, ,4-0,7 Omgivelser og miljø 3, ,1 3,8 Utbytte av rehabiliteringsoppholdet* ,9 0,1-0,2 Virke Rehab 2014 Svært fornøyd Ganske fornøyd Både og Ganske misfornøyd Svært misfornøyd * Totalindikatoren for "Utbytte av rehabiliteringsoppholdet" består kun av de tre første spørsmålene i batteriet, dvs. kun de spørsmålene som går til alle respondentene.

4 TOPP OG BUNN 5 03 Nedenfor vises de 5 spørsmålene som vurderes høyest og de spørsmålene som vurderes lavest. 10. Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)? 4,4 2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen? 7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne? 9. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: a. Din fysiske helse 20. Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? 3,3 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - a. Fritidstilbud 3,2 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - c. Inneklima 3,0 24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand? 2,9 11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt? 2,

5 STØRSTE FORSKJELLER VIRKE TOTALT 04 Nedenfor vises de 5 spørsmålene med størst positiv forskjell og de 5 spørsmålene med størst negativ forskjell i forhold til aggregerte tall for alle deltagende institusjoner.dersom det er færre enn 5 spørsmål som vises for hver av kategoriene, er dette fordi det ikke er flere spørsmål med positiv eller negativ forskjell. 1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? 0,3 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: a. Din fysiske helse 0,2 32. Hva ventet du på forhånd at rehabiliterings-opplegget skulle bety for tilstanden din? 0,2 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: b. Din psykiske helse 0,1 28. Fikk du inntrykk av at utstyret som ble brukt i rehabiliteringen din var i god stand? -0,8 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - c. Inneklima -0,9 20. Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? -1,1 24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand? -1,1 11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt? -1,

6 STØRSTE FORSKJELLER SAMMENLIGNET 05 MED 2014 Nedenfor vises de 5 spørsmålene med størst positiv forskjell og de 5 spørsmålene med størst negativ forskjell i forhold til institusjonens resultat for Dersom det er færre enn 5 spørsmål som vises for hver av kategoriene, er dette fordi det ikke er flere spørsmål med positiv eller negativ forskjell. 1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? 0,8 30. Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? -0,4 31. Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? -0,5 20. Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - b. Renhold 11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt? -0,

7 GENERELLE VURDERINGER Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? Gns ,5-0,5 4,4-0,4 Virke Rehab 2014 Svært fornøyd Ganske fornøyd Både og Ganske misfornøyd Svært misfornøyd Gns 31. Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 3, ,4 4,1-0,5 Virke Rehab 2014 Mye bedre enn forventet Noe bedre enn forventet Som forventet Noe dårligere enn forventet Mye dårligere enn forventet 32. Hva ventet du på forhånd at rehabiliterings-opplegget skulle bety for tilstanden din? Gns 3, ,4 0,2 3,6 0,0 Virke Rehab 2014 Jeg skulle bli helt bra Stor bedring Moderat bedring Liten bedring Ingen bedring

8 OM OPPHOLDET 07 Gns 1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? ,7 0,3 3,2 0,8 Virke Rehab 2014 Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Gns Om oppholdet ,1-0,1 2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen? ,5-0,2 4,4-0,1 3. Virket institusjonen forberedt da du ankom? 4, ,4-0,2 4. Er du fornøyd med lengden på oppholdet? 3, ,1-0,4 3,7 0,0 I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Virke Rehab 2014

9 OM BEHANDLERNE DINE Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)? Gsn 4, ,7 4,5-0,1 Virke Rehab 2014 Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Gns Om behandlerne dine 3, Opplevde du at behandlerne hadde omsorg for deg? ,5 0,0 7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne? ,7-0,4 4,4-0,1 8. Opplevde du at behandlerne tok bekymringene dine på alvor? 3, ,5-0,4 9. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? ,6 4,4-0,1 11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt? 2, ,1 3,7-0,8 12. Opplevde du at behandlerne var interesserte i din beskrivelse av egen situasjon? 3, ,7-0,4 I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Virke Rehab 2014

10 OM BEHANDLERNE DINE 09 Gns Om behandlerne dine 3, Var du og behandlerne enige om målene for oppholdet ditt? 3, Ga behandlerne deg tilstrekkelig informasjon om tilstanden din? 3, ,7 3,7-0,4 15. Ga behandlerne deg tilstrekkelig veiledning om hvordan du kan mestre problemer som følger av tilstanden din? 3, ,1-0,7 3,8-0,4 16. Hadde behandlerne tid til deg når du trengte det? 3, ,1 17. Opplevde du at behandlerne samarbeidet godt om rehabiliteringsopplegget ditt? 3, ,7 3,9-0,4 18. Opplevde du at det var en fast gruppe behandlere som tok hånd om deg? 3, ,4 19. Opplever du at behandlerne forberedte deg på tiden etter utskrivning? 3, ,9-0,5 3,8-0,4 Virke Rehab 2014 I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt

11 ORGANISERING AV HVERDAGEN PÅ 10 INSTITUSJONEN Gns 22. Synes du det tok lang tid før timeplanen var klar? 3, ,4-0,2 Virke Rehab 2014 Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Gns Organisering av hverdagen på institusjonen 3, ,4-0,7 20. Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? 3, ,4-1,1 3,9 21. Var du fornøyd med timeplanen for aktivitetene dine under oppholdet? 3, ,5 3,9-0,2 23. Fulgte institusjonen opp timeplanen som planlagt? ,5 4,4-0,2 I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Virke Rehab 2014

12 OMGIVELSER OG MILJØ 11 Gns Omgivelser og miljø 3, ,1 3,8 24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand? 2, ,1 3,2 25. Var institusjonens lokaler tilrettelagt for behovene dine? 3, ,9 26. Var institusjonens uteområder tilrettelagt for behovene dine? 3, Var det et godt utvalg av utstyr til rehabiliteringen din? 3, ,4-0,2 28. Fikk du inntrykk av at utstyret som ble brukt i rehabiliteringen din var i god stand? 3, ,8 3,9-0,4 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - a. Fritidstilbud 3, ,6-0,4 3,6-0,4 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - b. Renhold 3, Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - c. Inneklima 3, ,9-0,9 3,4-0,4 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - d. Mat 3, ,5-0,2 Virke Rehab 2014 I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt

13 BEHANDLERE 12 Gns Utbytte av rehabiliteringsoppholdet* ,9 0,1-0,2 33. Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av rehabiliteringsoppholdet? ,0 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: a. Din fysiske helse ,2 4,5 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: b. Din psykiske helse 3, ,7 0,1 3,8 0,0 Virke Rehab 2014 Svært stort utbytte Stort utbytte En del utbytte Lite utbytte Ikke noe utbytte * Totalindikatoren for "Utbytte av rehabiliteringsoppholdet" består kun av de tre første spørsmålene i batteriet, dvs. kun de spørsmålene som går til alle respondentene. 5. Hvilke behandlere hadde du kontakt med under rehabiliteringsoppholdet?

14 BEHANDLERE 13 Fysioterapeut 86% -8 Sykepleier 56% -27 Idrettspedagog 26% 1 Sosionom 21% 1 Hjelpepleier 2% -21 Ernæringsfysiolog 95% 57 Samtaleterapeut (psykolog, psykiater, psykiatrisk sykepleier el.l.) 67% 42 Lege 89% 13 Andre 7% -3 Virke Rehab

15 14 På de neste sidene deles gjennomsnittsvurdering per spørsmål opp på bakgrunnsspørsmål. Resultaterne vises bare dersom det er minimum 5 besvarelser i gruppen. Alder år år Other Total 30. Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 3,9 3,9 31. Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 3,3 3,6 32. Hva ventet du på forhånd at rehabiliterings-opplegget skulle bety for tilstanden din? 3,7 3,6 3,6 3,6 2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen? 4,1 4,5 3. Virket institusjonen forberedt da du ankom? 4,1 3,7 4,1 4. Er du fornøyd med lengden på oppholdet? 3,5 3,9 3,7 3,7 6. Opplevde du at behandlerne hadde omsorg for deg? 4,1 7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne? 4,4 4,5 8. Opplevde du at behandlerne tok bekymringene dine på alvor? 3,7 3,9 9. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 4,1 4,4 11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt? 2,7 3,2 3,0 2,9 12. Opplevde du at behandlerne var interesserte i din beskrivelse av egen situasjon? 3,5 3,7 3,8 3,6 13. Var du og behandlerne enige om målene for oppholdet ditt? 3,5 3,9 3,9 3,7 14. Ga behandlerne deg tilstrekkelig informasjon om tilstanden din? 3,2 3,3 3,6 3,3 15. Ga behandlerne deg tilstrekkelig veiledning om hvordan du kan mestre problemer som følger av tilstanden din? 3,2 3,6 3,3 3,4 16. Hadde behandlerne tid til deg når du trengte det? 3,7 3,9 3,9 17. Opplevde du at behandlerne samarbeidet godt om rehabiliteringsopplegget ditt? 3,3 3,8 3,8 3,5 18. Opplevde du at det var en fast gruppe behandlere som tok hånd om deg? 3,4 3,7 3,6 19. Opplever du at behandlerne forberedte deg på tiden etter utskrivning? 3,2 3,6 3,5 3,4 20. Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? 3,1 3,6 3,6 3,3 21. Var du fornøyd med timeplanen for aktivitetene dine under oppholdet? 3,6 3,7 3,9 3,7 <3,0 <3,5 < <4,5 4,5

16 15 Alder år år Other Total 23. Fulgte institusjonen opp timeplanen som planlagt? 4,1 4,9 24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand? 3,1 2,6 2,8 2,9 25. Var institusjonens lokaler tilrettelagt for behovene dine? 3,6 3,5 3,9 3,6 26. Var institusjonens uteområder tilrettelagt for behovene dine? 3,9 3,9 3,9 27. Var det et godt utvalg av utstyr til rehabiliteringen din? 3,6 3,9 3,8 28. Fikk du inntrykk av at utstyret som ble brukt i rehabiliteringen din var i god stand? 3,4 3,6 3,8 3,5 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - a. Fritidstilbud 3,3 3,2 3,1 3,2 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - b. Renhold 3,6 3,6 3,6 3,6 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - c. Inneklima 2,9 3,1 3,1 3,0 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - d. Mat 3,9 4,1 3,3 3,8 33. Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av rehabiliteringsoppholdet? 3,9 4,4 3,7 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: a. Din fysiske helse 3,9 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: b. Din psykiske helse 3,4 4,4 3,8 1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? 3,6 10. Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)? 4,5 4,7 4,4 22. Synes du det tok lang tid før timeplanen var klar? 3,6 4,1 3,8 <3,0 <3,5 < <4,5 4,5

17 16 Kjønn: Mann Kvinne Total 30. Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 3,8 4,1 31. Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 3,6 3,6 3,6 32. Hva ventet du på forhånd at rehabiliterings-opplegget skulle bety for tilstanden din? 3,8 3,6 3,6 2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen? 3. Virket institusjonen forberedt da du ankom? 3,8 4,1 4. Er du fornøyd med lengden på oppholdet? 3,6 3,7 3,7 6. Opplevde du at behandlerne hadde omsorg for deg? 4,1 7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne? 4,4 8. Opplevde du at behandlerne tok bekymringene dine på alvor? 3,8 3,9 9. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 4,4 11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt? 2,9 2,9 2,9 12. Opplevde du at behandlerne var interesserte i din beskrivelse av egen situasjon? 3,6 3,6 3,6 13. Var du og behandlerne enige om målene for oppholdet ditt? 3,8 3,7 3,7 14. Ga behandlerne deg tilstrekkelig informasjon om tilstanden din? 3,5 3,2 3,3 15. Ga behandlerne deg tilstrekkelig veiledning om hvordan du kan mestre problemer som følger av tilstanden din? 3,5 3,3 3,4 16. Hadde behandlerne tid til deg når du trengte det? 3,9 3,9 3,9 17. Opplevde du at behandlerne samarbeidet godt om rehabiliteringsopplegget ditt? 3,6 3,5 3,5 18. Opplevde du at det var en fast gruppe behandlere som tok hånd om deg? 3,6 3,6 3,6 19. Opplever du at behandlerne forberedte deg på tiden etter utskrivning? 3,5 3,4 3,4 20. Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? 3,2 3,4 3,3 21. Var du fornøyd med timeplanen for aktivitetene dine under oppholdet? 3,3 3,9 3,7 <3,0 <3,5 < <4,5 4,5

18 17 Kjønn: Mann Kvinne Total 23. Fulgte institusjonen opp timeplanen som planlagt? 24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand? 3,1 2,8 2,9 25. Var institusjonens lokaler tilrettelagt for behovene dine? 3,5 3,6 26. Var institusjonens uteområder tilrettelagt for behovene dine? 4,4 3,8 3,9 27. Var det et godt utvalg av utstyr til rehabiliteringen din? 3,9 3,8 3,8 28. Fikk du inntrykk av at utstyret som ble brukt i rehabiliteringen din var i god stand? 3,6 3,5 3,5 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - a. Fritidstilbud 3,2 3,2 3,2 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - b. Renhold 3,9 3,5 3,6 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - c. Inneklima 3,4 2,9 3,0 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - d. Mat 4,1 3,7 3,8 33. Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av rehabiliteringsoppholdet? 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: a. Din fysiske helse 4,4 4,1 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: b. Din psykiske helse 3,8 3,8 3,8 1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? 3,7 10. Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)? 4,5 4,4 22. Synes du det tok lang tid før timeplanen var klar? 3,7 3,9 3,8 <3,0 <3,5 < <4,5 4,5

19 18 Antall opphold ved institusjon: Other Total 30. Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 31. Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 3,6 3,6 32. Hva ventet du på forhånd at rehabiliterings-opplegget skulle bety for tilstanden din? 3,6 3,6 2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen? 3. Virket institusjonen forberedt da du ankom? 4,1 4,1 4. Er du fornøyd med lengden på oppholdet? 3,7 3,7 6. Opplevde du at behandlerne hadde omsorg for deg? 7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne? 8. Opplevde du at behandlerne tok bekymringene dine på alvor? 3,9 3,9 9. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt? 2,9 2,9 12. Opplevde du at behandlerne var interesserte i din beskrivelse av egen situasjon? 3,6 3,6 13. Var du og behandlerne enige om målene for oppholdet ditt? 3,7 3,7 14. Ga behandlerne deg tilstrekkelig informasjon om tilstanden din? 3,3 3,3 15. Ga behandlerne deg tilstrekkelig veiledning om hvordan du kan mestre problemer som følger av tilstanden din? 3,4 3,4 16. Hadde behandlerne tid til deg når du trengte det? 3,9 3,9 17. Opplevde du at behandlerne samarbeidet godt om rehabiliteringsopplegget ditt? 3,5 3,5 18. Opplevde du at det var en fast gruppe behandlere som tok hånd om deg? 3,6 3,6 19. Opplever du at behandlerne forberedte deg på tiden etter utskrivning? 3,4 3,4 20. Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? 3,3 3,3 21. Var du fornøyd med timeplanen for aktivitetene dine under oppholdet? 3,7 3,7 <3,0 <3,5 < <4,5 4,5

20 19 Antall opphold ved institusjon: Other Total 23. Fulgte institusjonen opp timeplanen som planlagt? 24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand? 2,9 2,9 25. Var institusjonens lokaler tilrettelagt for behovene dine? 3,6 3,6 26. Var institusjonens uteområder tilrettelagt for behovene dine? 3,9 3,9 27. Var det et godt utvalg av utstyr til rehabiliteringen din? 3,8 3,8 28. Fikk du inntrykk av at utstyret som ble brukt i rehabiliteringen din var i god stand? 3,5 3,5 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - a. Fritidstilbud 3,2 3,2 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - b. Renhold 3,6 3,6 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - c. Inneklima 3,0 3,0 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - d. Mat 3,8 3,8 33. Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av rehabiliteringsoppholdet? 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: a. Din fysiske helse 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: b. Din psykiske helse 3,8 3,8 1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? 10. Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)? 4,4 4,4 22. Synes du det tok lang tid før timeplanen var klar? 3,8 3,8 <3,0 <3,5 < <4,5 4,5

21 20 Dag eller døgnpasient Døgnpasient Total 30. Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 31. Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 3,6 3,6 32. Hva ventet du på forhånd at rehabiliterings-opplegget skulle bety for tilstanden din? 3,6 3,6 2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen? 3. Virket institusjonen forberedt da du ankom? 4,1 4,1 4. Er du fornøyd med lengden på oppholdet? 3,7 3,7 6. Opplevde du at behandlerne hadde omsorg for deg? 7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne? 8. Opplevde du at behandlerne tok bekymringene dine på alvor? 3,9 3,9 9. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt? 2,9 2,9 12. Opplevde du at behandlerne var interesserte i din beskrivelse av egen situasjon? 3,6 3,6 13. Var du og behandlerne enige om målene for oppholdet ditt? 3,7 3,7 14. Ga behandlerne deg tilstrekkelig informasjon om tilstanden din? 3,3 3,3 15. Ga behandlerne deg tilstrekkelig veiledning om hvordan du kan mestre problemer som følger av tilstanden din? 3,4 3,4 16. Hadde behandlerne tid til deg når du trengte det? 3,9 3,9 17. Opplevde du at behandlerne samarbeidet godt om rehabiliteringsopplegget ditt? 3,5 3,5 18. Opplevde du at det var en fast gruppe behandlere som tok hånd om deg? 3,6 3,6 19. Opplever du at behandlerne forberedte deg på tiden etter utskrivning? 3,4 3,4 20. Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? 3,3 3,3 21. Var du fornøyd med timeplanen for aktivitetene dine under oppholdet? 3,7 3,7 <3,0 <3,5 < <4,5 4,5

22 21 Dag eller døgnpasient Døgnpasient Total 23. Fulgte institusjonen opp timeplanen som planlagt? 24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand? 2,9 2,9 25. Var institusjonens lokaler tilrettelagt for behovene dine? 3,6 3,6 26. Var institusjonens uteområder tilrettelagt for behovene dine? 3,9 3,9 27. Var det et godt utvalg av utstyr til rehabiliteringen din? 3,8 3,8 28. Fikk du inntrykk av at utstyret som ble brukt i rehabiliteringen din var i god stand? 3,5 3,5 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - a. Fritidstilbud 3,2 3,2 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - b. Renhold 3,6 3,6 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - c. Inneklima 3,0 3,0 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - d. Mat 3,8 3,8 33. Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av rehabiliteringsoppholdet? 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: a. Din fysiske helse 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: b. Din psykiske helse 3,8 3,8 1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? 10. Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)? 4,4 4,4 22. Synes du det tok lang tid før timeplanen var klar? 3,8 3,8 <3,0 <3,5 < <4,5 4,5

23 22 Målgruppe, del I Total 30. Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 31. Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 3,6 32. Hva ventet du på forhånd at rehabiliterings-opplegget skulle bety for tilstanden din? 3,6 2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen? 3. Virket institusjonen forberedt da du ankom? 4,1 4. Er du fornøyd med lengden på oppholdet? 3,7 6. Opplevde du at behandlerne hadde omsorg for deg? 7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne? 8. Opplevde du at behandlerne tok bekymringene dine på alvor? 3,9 9. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt? 2,9 12. Opplevde du at behandlerne var interesserte i din beskrivelse av egen situasjon? 3,6 13. Var du og behandlerne enige om målene for oppholdet ditt? 3,7 14. Ga behandlerne deg tilstrekkelig informasjon om tilstanden din? 3,3 15. Ga behandlerne deg tilstrekkelig veiledning om hvordan du kan mestre problemer som følger av tilstanden din? 3,4 16. Hadde behandlerne tid til deg når du trengte det? 3,9 17. Opplevde du at behandlerne samarbeidet godt om rehabiliteringsopplegget ditt? 3,5 18. Opplevde du at det var en fast gruppe behandlere som tok hånd om deg? 3,6 19. Opplever du at behandlerne forberedte deg på tiden etter utskrivning? 3,4 20. Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? 3,3 21. Var du fornøyd med timeplanen for aktivitetene dine under oppholdet? 3,7 <3,0 <3,5 < <4,5 4,5

24 23 Målgruppe, del I Total 23. Fulgte institusjonen opp timeplanen som planlagt? 24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand? 2,9 25. Var institusjonens lokaler tilrettelagt for behovene dine? 3,6 26. Var institusjonens uteområder tilrettelagt for behovene dine? 3,9 27. Var det et godt utvalg av utstyr til rehabiliteringen din? 3,8 28. Fikk du inntrykk av at utstyret som ble brukt i rehabiliteringen din var i god stand? 3,5 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - a. Fritidstilbud 3,2 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - b. Renhold 3,6 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - c. Inneklima 3,0 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - d. Mat 3,8 33. Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av rehabiliteringsoppholdet? 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: a. Din fysiske helse 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: b. Din psykiske helse 3,8 1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? 10. Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)? 4,4 22. Synes du det tok lang tid før timeplanen var klar? 3,8 <3,0 <3,5 < <4,5 4,5

25 24 Målgruppe, del II Sykelig overvekt Total 30. Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 31. Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 3,6 3,6 32. Hva ventet du på forhånd at rehabiliterings-opplegget skulle bety for tilstanden din? 3,6 3,6 2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen? 3. Virket institusjonen forberedt da du ankom? 4,1 4,1 4. Er du fornøyd med lengden på oppholdet? 3,7 3,7 6. Opplevde du at behandlerne hadde omsorg for deg? 4,1 7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne? 8. Opplevde du at behandlerne tok bekymringene dine på alvor? 3,9 3,9 9. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt? 2,9 2,9 12. Opplevde du at behandlerne var interesserte i din beskrivelse av egen situasjon? 3,6 3,6 13. Var du og behandlerne enige om målene for oppholdet ditt? 3,7 3,7 14. Ga behandlerne deg tilstrekkelig informasjon om tilstanden din? 3,3 3,3 15. Ga behandlerne deg tilstrekkelig veiledning om hvordan du kan mestre problemer som følger av tilstanden din? 3,4 3,4 16. Hadde behandlerne tid til deg når du trengte det? 3,8 3,9 17. Opplevde du at behandlerne samarbeidet godt om rehabiliteringsopplegget ditt? 3,5 3,5 18. Opplevde du at det var en fast gruppe behandlere som tok hånd om deg? 3,6 3,6 19. Opplever du at behandlerne forberedte deg på tiden etter utskrivning? 3,4 3,4 20. Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? 3,3 3,3 21. Var du fornøyd med timeplanen for aktivitetene dine under oppholdet? 3,7 3,7 <3,0 <3,5 < <4,5 4,5

26 25 Målgruppe, del II Sykelig overvekt Total 23. Fulgte institusjonen opp timeplanen som planlagt? 24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand? 2,9 2,9 25. Var institusjonens lokaler tilrettelagt for behovene dine? 3,6 3,6 26. Var institusjonens uteområder tilrettelagt for behovene dine? 3,9 3,9 27. Var det et godt utvalg av utstyr til rehabiliteringen din? 3,8 3,8 28. Fikk du inntrykk av at utstyret som ble brukt i rehabiliteringen din var i god stand? 3,5 3,5 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - a. Fritidstilbud 3,2 3,2 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - b. Renhold 3,6 3,6 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - c. Inneklima 3,0 3,0 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - d. Mat 3,9 3,8 33. Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av rehabiliteringsoppholdet? 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: a. Din fysiske helse 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: b. Din psykiske helse 3,8 3,8 1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? 10. Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)? 4,4 4,4 22. Synes du det tok lang tid før timeplanen var klar? 3,8 3,8 <3,0 <3,5 < <4,5 4,5

27 26 Målgruppe, del III Total 30. Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 31. Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 3,6 32. Hva ventet du på forhånd at rehabiliterings-opplegget skulle bety for tilstanden din? 3,6 2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen? 3. Virket institusjonen forberedt da du ankom? 4,1 4. Er du fornøyd med lengden på oppholdet? 3,7 6. Opplevde du at behandlerne hadde omsorg for deg? 7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne? 8. Opplevde du at behandlerne tok bekymringene dine på alvor? 3,9 9. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt? 2,9 12. Opplevde du at behandlerne var interesserte i din beskrivelse av egen situasjon? 3,6 13. Var du og behandlerne enige om målene for oppholdet ditt? 3,7 14. Ga behandlerne deg tilstrekkelig informasjon om tilstanden din? 3,3 <3,0 <3,5 < <4,5 4,5

28 27 Målgruppe, del III Total 15. Ga behandlerne deg tilstrekkelig veiledning om hvordan du kan mestre problemer som følger av tilstanden din? 3,4 16. Hadde behandlerne tid til deg når du trengte det? 3,9 17. Opplevde du at behandlerne samarbeidet godt om rehabiliteringsopplegget ditt? 3,5 18. Opplevde du at det var en fast gruppe behandlere som tok hånd om deg? 3,6 19. Opplever du at behandlerne forberedte deg på tiden etter utskrivning? 3,4 20. Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? 3,3 21. Var du fornøyd med timeplanen for aktivitetene dine under oppholdet? 3,7 23. Fulgte institusjonen opp timeplanen som planlagt? 24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand? 2,9 25. Var institusjonens lokaler tilrettelagt for behovene dine? 3,6 26. Var institusjonens uteområder tilrettelagt for behovene dine? 3,9 27. Var det et godt utvalg av utstyr til rehabiliteringen din? 3,8 28. Fikk du inntrykk av at utstyret som ble brukt i rehabiliteringen din var i god stand? 3,5 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - a. Fritidstilbud 3,2 <3,0 <3,5 < <4,5 4,5

29 28 Målgruppe, del III Total Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - b. Renhold 3,6 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - c. Inneklima 3,0 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - d. Mat 3,8 33. Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av rehabiliteringsoppholdet? 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: a. Din fysiske helse 34. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende: b. Din psykiske helse 3,8 1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? 10. Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)? 4,4 22. Synes du det tok lang tid før timeplanen var klar? 3,8 <3,0 <3,5 < <4,5 4,5

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

2016 Rehabilitering - Eigersund

2016 Rehabilitering - Eigersund 2016 Rehabilitering - Eigersund Rapport laget: 24.mai.2017 Undersøkelsesperiode: 06.okt.2016-01.apr.2017 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse Responsrate: 51 Statistikk: spørsmål 1-4 Om oppholdet Spørsmål

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Bakgrunn: I Helse Vest RHF sitt oppdragsdokument beskrives det at HSR skal: «Gjennomføre lokale pasienterfaringsundersøkingar på behandlingseiningsnivå

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner PasOpp Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner Vi vil gjerne vite hvilke erfaringer du har hatt med rehabiliteringsinstitusjonen du har hatt opphold ved. Målet er å få kunnskap

Detaljer

2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering

2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering 2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering Prosent Om oppholdet: 6 5 4 3 2 1 Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? Ble du tatt imot på en god måte da du

Detaljer

2016 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa

2016 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa 2016 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa Statistikk: Spørsmål 1-4:Om oppholdet Rapport laget: 24.mai.2017 Undersøkelsesperiode: 13.sep.2016-01.apr.2017 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsavdeling

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsavdeling Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsavdeling Vi vil gjerne vite hvilke erfaringer du har hatt med rehabiliteringsavdelingen du har hatt opphold ved. Målet er å få kunnskap som kan

Detaljer

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? Datainnsamling Pasienterfarings-undersøkelse -214 1 1 Pasient Innhentet Ikke.innhentet 7 % 4 % 2 % 213 214 År 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige

Detaljer

Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse. Notat fra Kunnskapssenteret

Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse. Notat fra Kunnskapssenteret Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse Notat fra Kunnskapssenteret Tittel Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse

Detaljer

Å være pasient ved Seksjon for assistert befruktning, 2014/2015

Å være pasient ved Seksjon for assistert befruktning, 2014/2015 Å være pasient ved Seksjon for assistert befruktning, 2014/2015 Rapport laget: 20.apr.2015 Responsrate: 100 I hvilken fikk du den informasjonen du trengte... (absolutte tall) Spørsmål I infoskrivet du

Detaljer

2014 oppdatert pr 31. mai Pasientttilfredshet VHSS _ Habilitering Barn og Unge

2014 oppdatert pr 31. mai Pasientttilfredshet VHSS _ Habilitering Barn og Unge 2014 oppdatert pr 31. mai Pasientttilfredshet VHSS _ Habilitering Barn og Unge Prosent Alt i alt... 9 8 7 6 5 4 3 Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet barnet fikk ved VHSS? Alt i alt, hvor fornøyd

Detaljer

Aurskog-Høland og Rømskog legevakt. Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten

Aurskog-Høland og Rømskog legevakt. Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten Aurskog-Høland og Rømskog legevakt Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten Hensikten med undersøkelsen er å få vite mer om dine erfaringer med legevakten, enten du hadde kontakt med

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON?

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil gjerne høre om

Detaljer

Hva er dine erfaringer med institusjonen?

Hva er dine erfaringer med institusjonen? Hva er dine erfaringer med institusjonen? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen psykisk helsevern. Vi vil gjerne høre om dine erfaringer fra dette oppholdet

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp pilot Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2009 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp Rus Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene i Norge? Trond Danielsen og Hilgunn Olsen Oslo, 31.1.2014 1. Innledning I uke 37 2013 gjennomførte

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Kvalitetsrapport 2015 Barn og Unge

Kvalitetsrapport 2015 Barn og Unge Kvalitetsrapport 0 Barn og Unge Innledning Dette er vår kvalitetsrapport for 0 for data vedrørende barn og unge. Rapporten er ment å gi leseren en oversikt over vår virksomhet, samt formidle resultater

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Til deg som nylig har vært på sykehus

Til deg som nylig har vært på sykehus Til deg som nylig har vært på sykehus Om dine erfaringer med sykehuset PasOpp Somatikk 2014 Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten på tilbudet ved norske sykehus. Dine erfaringer er viktige og

Detaljer

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse Poliklinikk Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse Poliklinikk Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? Datainnsamling Pasienterfarings-undersøkelse 212-214 2 2 1 1 Pasient Innhentet Ikke.innhentet 21 % 3 % 66 % 212 213 214 År 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes

Detaljer

Alderspsykiatrisk poliklinikk

Alderspsykiatrisk poliklinikk Alderspsykiatrisk poliklinikk Rapport laget: 07.nov.2016 Undersøkelsesperiode: 24.mai.2016-30.nov.2016 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 7 Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen

Detaljer

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse 2014. Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Innhold Bakgrunn:... 2 Gjennomføring:... 2 Om spørreskjemaet:... 2 Om resultatpresentasjonen:... 3 Om resultatene/kommentar

Detaljer

PU poliklinikk. Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :.

PU poliklinikk. Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :. PU poliklinikk Rapport laget: 07.nov.2016 Undersøkelsesperiode: 24.mai.2016-30.nov.2016 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 15 Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :. Spørsmål 1.

Detaljer

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Hjertesykdommer, Grønn gruppe (gruppebasert tilbud) Voksne pasienter (over 18 år) med hjertesykdommer mottar gruppebasert tilbud på Grønn gruppe.

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus PasOpp 2007 Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus Høst 2007 Hensikten med undersøkelsen Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan pasienter med en kreftdiagnose vurderer

Detaljer

Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp

Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp Onkologisk seksjon Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg Om prosjektet Hensikten med denne undersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

Ortopedisk poliklinikk, Haugesund sjukehus

Ortopedisk poliklinikk, Haugesund sjukehus Ortopedisk poliklinikk, Haugesund sjukehus Rapport laget: 18.feb.21 Undersøkelsesperiode: 12.nov.214-28.feb.21 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 21 Matrise-spørsmål Spørsmål 1. Snakket

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Kunnskapssenterets måleinstrument for brukererfaringer ved rehabiliteringsinstitusjoner:

Kunnskapssenterets måleinstrument for brukererfaringer ved rehabiliteringsinstitusjoner: Kunnskapssenterets måleinstrument for brukererfaringer ved rehabiliteringsinstitusjoner: en kartlegging av erfaringer blant ansatte ved institusjonene Notat April 2015 Tittel English title Institusjon

Detaljer

Nevropsykologisk enhet

Nevropsykologisk enhet Nevropsykologisk enhet Rapport laget: 07.nov.2016 Undersøkelsesperiode: 24.mai.2016-30.nov.2016 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 11 Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :. Spørsmål

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Muskel- og skjelettplager, Rød og Oransje gruppe (gruppebasert tilbud) Voksne pasienter (over 18 år) som er diagnostisert med sykdommer og skader

Detaljer

Til deg som nylig har født!

Til deg som nylig har født! Til deg som nylig har født! 2011/ 2012 Undersøkelse om erfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen Hensikten med dette spørreskjemaet er å kartlegge hvordan kvinner som nylig har født opplever

Detaljer

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern?

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for brukere av poliklinikker i det psykiske helsevernet. Vi vil

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Du var for kort tid siden registrert som nærmeste pårørende til en pasient i vår intensivavdeling. Vi forstår at dette var

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 74%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 74% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 74% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 70%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 70% Barnehagerapport Antall besvarelser: 28 BRUKERUNDERSØKELSEN 217 Svarprosent: 7 LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 1 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. februar til 27. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 50%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 50% Barnehagerapport Antall besvarelser: 14 BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 5 LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 78%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 78% Barnehagerapport Antall besvarelser: 14 BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 78% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Barnehagerapport Antall besvarelser: 16 Svarprosent: % BRUKERUNDERSØKELSEN 201 LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i perioden 0. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 85% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 0. februar til 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 94%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 94% Barnehagerapport Antall besvarelser: 9 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 9% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 0. februar til 2. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 50 BRUKERUNDERSØKELSEN 207 Svarprosent: 67% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 0 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 72% BRUKERUNDERSØKELSEN 207 LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 0 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 10-2014 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Sitering

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 Svarprosent: 68% BRUKERUNDERSØKELSEN 7 LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. februar til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 67% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 378 BRUKERUNDERSØKELSEN 7 Svarprosent: 67% LL Foto: Klosteret barnehage Brukerundersøkelsen 7 OM RAPPORTEN OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 65%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 65% Barnehagerapport Antall besvarelser: 31 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 5% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i perioden 0. februar

Detaljer

Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater

Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater PasOpp-rapport 2 2012 fra Kunnskapssenteret Tittel Institusjon Anlig

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 Svarprosent: 37% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Barnehagerapport Antall besvarelser: 11 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 20%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 20% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 2 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern?

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp september/2007 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om brukernes erfaring med poliklinikk i psykiatrisk

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59% Barnehagerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 59% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Brukerundersøkelse Spørsmål til barn, ungdom og foresatte

Brukerundersøkelse Spørsmål til barn, ungdom og foresatte ! Brukerundersøkelse 2011-2015! Spørsmål til barn, ungdom og foresatte Pasienterfaringer i spesialisthelsetjenesten. Et generisk kort spørreskjema, Kunnskapssentret for Helse Vest 2009 Tilpasset spørsmålene

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 14 Svarprosent: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 82%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 82% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 07 Svarprosent: 8% LL Foto: Klosteret barnehage Brukerundersøkelsen 07 OM RAPPORTEN 0 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 83%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 83% Barnehagerapport Antall besvarelser: 15 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 91%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 91% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 07 Svarprosent: 9% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 0 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: Svarprosent: 4% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54% Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 14 BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Svarprosent: 54% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: 2 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 8% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51% Barnehagerapport Antall besvarelser: 40 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 5 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Barnehagerapport Antall besvarelser: 45 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 360 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 68 Svarprosent: 57% BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 72%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 72% Barnehagerapport Antall besvarelser: 50 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Barnehagerapport Antall besvarelser: 17 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 5% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 48 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Barnehagerapport Antall besvarelser: 31 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 42% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 85% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 84%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 84% Barnehagerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 43%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 43% Barnehagerapport Antall besvarelser: 32 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 43% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 32%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 32% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 32% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 47 BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 32%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 32% Barnehagerapport Antall besvarelser: 17 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 32% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer