2018 Svarprosent: 81% Antall besvarelser: 208 Årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2018 Svarprosent: 81% Antall besvarelser: 208 Årsrapport"

Transkript

1 PASIENTUNDERSØKELSE 2018 Svarprosent: 81% Antall besvarelser: 208 Årsrapport

2 Pasientundersøkelse Side 1 av 25 Årsrapport

3 FRAFALL Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør antall besvarelser som det vises til på forsiden. Ja, jeg samtykker i å delta i undersøkelsen slik den er beskrevet i informasjonen fra institusjonen 94% Antall svar 196 Frafalt 6% 12 Denne figuren viser om pasienten besvarte spørreskjemaet på institusjonen eller etter hjemreise. Før eller ved avreise fra behandlingssted 77% Etter avreise fra behandlingssted 23% Pasientundersøkelse Side 2 av 25 Årsrapport

4 GENERELLE VURDERINGER 30. Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på rehabiliteringsoppholdet? 31. Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 32. Hva forventet du på forhånd at rehabiliteringsopplegget skulle bety for tilstanden din? 4,4 3,8 3,6 0,5-0,1 0,1-0,2-0,2 0,2 3% 10% 13% 3% 33% 21% 37% 60% 26% 57% 33% 0,5-0,1 0,1-0,2-0,2 0,2 Pasientundersøkelse Side 3 av 25 Årsrapport

5 SPØRSMÅLENE SOM VURDERES HØYEST OG LAVEST 10. Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)? 4,6 23. Fulgte institusjonen opp timeplanen som planlagt? 4,6 7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne? 4,5 9. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 4,4 30. Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 4,4 29. Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - c. Inneklima 3,1 1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? 3,1 36. Samarbeider institusjonen godt med det lokale tjenesteapparatet etter det du selv kan bedømme? 3,0 24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand? 3,0 37. Har du fått tilstrekkelig oppfølging av det lokale tjenesteapparatet etter at du kom hjem fra institusjonen? 2, Pasientundersøkelse Side 4 av 25 Årsrapport

6 STØRSTE FORSKJELLER TIL FJORÅRET 20. Opplevde du at arbeidet i institusjonen var godt organisert? 0,9 29. Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - d. Mat 0,6 12. Opplevde du at behandlerne var interesserte i din beskrivelse av egen situasjon? 0,5 16. Hadde behandlerne tid til deg når du trengte det? 0,5 18. Opplevde du at det var en fast gruppe behandlere som tok hånd om deg? 0,5 33. Kva utbytte har du hatt, alt i alt, av rehabiliteringsopphaldet? -0,1 32. Hva ventet du på forhånd at rehabiliterings-opplegget skulle bety for tilstanden din? -0,2 34. Hvilket utbytte har du hatt av tilbudet i forhold til følgende: - a. Din fysiske helse -0,2 29. Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - a. Fritidstilbud -0,2 1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? -0, Pasientundersøkelse Side 5 av 25 Årsrapport

7 HOVEDOMRÅDER Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår fra side 6 og videre. Ytterst til høyre sammenlignes gjennomsnittsresultat med tilsvarende resultat for egen organisasjon totalt og fra de øvrige institusjonene i undersøkelsen samlet. Utbytte av rehabiliteringsoppholdet» består kun av de tre første spørsmålene i batteriet, dvs. kun de spørsmålene som går til alle respondentene. Gjennomsnittet beregnes på en skala fra 1 til 5, der 5 er høyeste og 1 er laveste vurdering. Sammenligninger Om oppholdet 0,1-0,2 Om behandlerne dine 0,4-0,2 Organisering av hverdagen på institusjonen 4,3 0,5-0,1 Omgivelser og miljø 3,7 0,2-0,3 Utbytte av rehabiliteringsoppholdet 3,9 0,0 0,0 Tiden etter oppholdet 3,1 0,4-0, Alle inst Pasientundersøkelse Side 6 av 25 Årsrapport

8 OM OPPHOLDET Gns Sammenligninger OM OPPHOLDET ,1-0,2 2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen? ,3 0,1-0,2 3. Virket institusjonen forberedt da du ankom? ,2 0,3-0,2 4. Er du fornøyd med lengden på oppholdet? ,9 0,0-0,3 I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt 2017 Alle inst Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? Gns 3,1 Sammenligninger -0,5-0,7 Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad 2017 Alle inst Pasientundersøkelse Side 7 av 25 Årsrapport

9 OM BEHANDLERNE DINE (1 AV 2) Gns Sml. OM BEHANDLERNE DINE ,4 6. Opplevde du at behandlerne hadde omsorg for deg? ,3 0,2 7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne? ,5 0,3 8. Opplevde du at behandlerne tok bekymringene dine på alvor? ,2 0,4 9. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? ,4 0,3 11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt? ,6 0,4 12. Opplevde du at behandlerne var interesserte i din beskrivelse av egen situasjon? ,5 10. Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)? I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Gns 4, Sml. 0, Pasientundersøkelse Side 8 av 25 Årsrapport

10 OM BEHANDLERNE DINE (2 AV 2) Gns Sml. OM BEHANDLERNE DINE ,4 13. Var du og behandlerne enige om målene for oppholdet ditt? ,3 14. Ga behandlerne deg tilstrekkelig informasjon om tilstanden din? ,7 0,1 15. Ga behandlerne deg tilstrekkelig veiledning om hvordan du kan mestre problemer som følger av tilstanden din? ,8 0,3 16. Hadde behandlerne tid til deg når du trengte det? ,5 17. Opplevde du at behandlerne samarbeidet godt om rehabiliteringsopplegget ditt? ,9 0,4 18. Opplevde du at det var en fast gruppe behandlere som tok hånd om deg? ,5 19. Opplever du at behandlerne forberedte deg på tiden etter utskrivning? ,8 0, Ikke aktuelt I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Pasientundersøkelse Side 9 av 25 Årsrapport

11 ORGANISERING AV HVERDAGEN PÅ INSTITUSJONEN Gns Sammenligninger ORGANISERING AV HVERDAGEN PÅ INSTITUSJONEN ,3 0,5-0,1 20. Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? ,9-0,3 21. Var du fornøyd med timeplanen for aktivitetene dine under oppholdet? ,0 0,2-0,3 23. Fulgte institusjonen opp timeplanen som planlagt? ,6 0,3 0,1 Ikke aktuelt I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt 2017 Alle inst Hadde ikke timeplan Gns Sammenligninger 22. Synes du det tok lang tid før timeplanen var klar? % 0,1-0,2 Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad 2017 Alle inst Pasientundersøkelse Side 10 av 25 Årsrapport

12 OMGIVELSER OG MILJØ Gns Sammenligninger OMGIVELSER OG MILJØ ,7 0,2-0,3 24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand? ,0 0,1-0,9 25. Var institusjonens lokaler tilrettelagt for behovene dine? ,9 0,2-0,3 26. Var institusjonens uteområder tilrettelagt for behovene dine? ,1 0,0 27. Var det et godt utvalg av utstyr til rehabiliteringen din? ,0 0,4-0,3 28. Fikk du inntrykk av at utstyret som ble brukt i rehabiliteringen din var i god stand? ,8 0,4-0,5 I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt 2017 Alle inst Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: Gns Sammenligninger a. Fritidstilbodet ,4-0,2 0,0 b. Renhold ,8 0,2-0,2 c. Inneklima ,1 0,1-0,7 d. Mat ,6-0,1 I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt 2017 Alle inst Pasientundersøkelse Side 11 av 25 Årsrapport

13 UTBYTTE AV REHABILITERINGSOPPHOLDET Gns Sammenligninger UTBYTTE AV REHABILITERINGSOPPHOLDET ,9 0,0 0,0 33. Kva utbytte har du hatt, alt i alt, av rehabiliteringsopphaldet? ,1 0,1 34. Hvilket utbytte har du hatt av tilbudet i forhold til følgende: - a. Din fysiske helse ,2 0,2 34. Hvilket utbytte har du hatt av tilbudet i forhold til følgende: - b. Din psykiske helse ,3 0,0-0,3 34. Hvilket utbytte har du hatt av tilbudet i forhold til følgende: - c. Mestre daglige gjøremål ,2-1,2-0,6 34. Hvilket utbytte har du hatt av tilbudet i forhold til følgende: - d. Delta i sosiale aktiviteter ,1-1,1-0,5 Svært stort utbytte Stort utbytte En del utbytte Lite utbytte Ikke noe utbytte 2017 Alle inst Pasientundersøkelse Side 12 av 25 Årsrapport

14 TIDEN ETTER OPPHOLDET Ikke aktuelt Gns Sammenligninger TIDEN ETTER OPPHOLDET % 3,1 0,4-0,4 35. Laget institusjonen et opplegg for deg som det er mulig å gjennomføre etter at du kom hjem? % 3,4 0,4-0,4 36. Samarbeider institusjonen godt med det lokale tjenesteapparatet etter det du selv kan bedømme? % 3,0 0,5-0,6 37. Har du fått tilstrekkelig oppfølging av det lokale tjenesteapparatet etter at du kom hjem fra institusjonen? % 2,9 0,4-0,2 I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt 2017 Alle inst Pasientundersøkelse Side 13 av 25 Årsrapport

15 BEHANDLERE 5. Hvilke behandlere hadde du kontakt med under rehabiliteringsoppholdet? Du kan sette flere kryss. Antall svar Fysioterapeut 86% 168 Sykepleier 80% 156 Idrettspedagog 22% 43 Attføringskonsulent 1% 1 Sosionom 29% 56 Hjelpepleier 4% 7 Ernæringsfysiolog 91% 179 Samtaleterapeut (psykolog, psykiater, psykiatrisk sykepleier el.l.) 47% 93 Lege 91% 179 Ergoterapeut 3% 5 Andre 8% 15 Pasientundersøkelse Side 14 av 25 Årsrapport

16 INFORMASJON OM PASIENTENE Kjønn Mann 46% Kvinne 54% Alder 30 år eller yngre 5% år 36% år 56% Eldre enn 70 år 3% Er du: Dagpasient Døgnpasient Hva passer for deg: Det er første gang jeg behandles på institusjonen 67% Jeg har vært behandlet på institusjonen tidligere 33% Pasientundersøkelse Side 15 av 25 Årsrapport

17 FORDELING KJØNN Tabellen viser fordeling blant kjønnene på alle spørsmål. Lokale spørsmål er inkludert. KJØNN Mann Kvinne Total 1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? 3,2 3,1 3,1 2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen? 4,2 4,3 4,3 3. Virket institusjonen forberedt da du ankom? 4,3 4,2 4. Er du fornøyd med lengden på oppholdet? 3,9 3,9 3,9 6. Opplevde du at behandlerne hadde omsorgfor deg? 4,3 4,4 4,3 7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne? 4,5 4,6 4,5 8. Opplevde du at behandlerne tok bekymringene dine på alvor? 4,2 4,3 4,2 9. Har du tillit til at behandlarane var fagleg dyktige? 4,3 4,4 4, Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)? 4,5 4,7 4,6 11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt? 3,6 3,7 3,6 12. Opplevde du at behandlerne var interesserte i din beskrivelse av egen situasjon? 4,0 13. Var du og behandlerne enige om målene for oppholdet ditt? 4,0 4,3 14. Ga behandlerne deg tilstrekkelig informasjon om tilstanden din? 3,7 3,8 3,7 15. Ga behandlerne deg tilstrekkelig veiledning om hvordan du kan mestre problemer som følger av tilstanden din? 3,8 3,8 3,8 16. Hadde behandlerne tid til deg når du trengte det? 4,0 17. Opplevde du at behandlerne samarbeidet godt om rehabiliteringsopplegget ditt? 3,9 3,9 3,9 18. Opplevde du at det var en fast gruppe behandlere som tok hånd om deg? 4,0 19. Opplevde du at behandlarane førebudde deg på tida etter utskriving? 3,8 3,8 3,8 20. Opplevde du at arbeidet i institusjonen var godt organisert? 4,2 21. Var du fornøyd med timeplanen for aktivitetene dine under oppholdet? 3,9 4,0 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5 Pasientundersøkelse Side 16 av 25 Årsrapport

18 FORDELING KJØNN KJØNN Mann Kvinne Total 22. Synes du det tok lang tid før timeplanen var klar? 3,9 4,2 23. Fulgte institusjonen opp timeplanen som planlagt? 4,6 4,7 4,6 24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand? 3,0 3,1 3,0 25. Var institusjonens lokaler tilrettelagt for behovene dine? 3,8 4,0 3,9 26. Var institusjonens uteområder tilrettelagt for behovene dine? 3,9 4,2 27. Var det et godt utvalg av utstyr til rehabiliteringen din? 3,9 4,0 4,0 28. Fikk du inntrykk av at utstyret som ble brukt i rehabiliteringen din var i god stand? 3,6 3,9 3,8 29. Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - a. Fritidstilbud 3,3 3,6 3,4 29. Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - b. Renhold 3,7 3,8 3,8 29. Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - c. Inneklima 3,1 3,1 3,1 29. Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - d. Mat 4,0 30. Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 4,4 4,4 4,4 31. Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 3,8 3,8 3,8 32. Hva ventet du på forhånd at rehabiliterings-opplegget skulle bety for tilstanden din? 3,5 3,6 3,6 33. Kva utbytte har du hatt, alt i alt, av rehabiliteringsopphaldet? 4,2 34. Hvilket utbytte har du hatt av tilbudet i forhold til følgende: - a. Din fysiske helse 4,0 34. Hvilket utbytte har du hatt av tilbudet i forhold til følgende: - b. Din psykiske helse 3,3 3,4 3,3 34. Hvilket utbytte har du hatt av tilbudet i forhold til følgende: - c. Mestre daglige gjøremål 3,4 3,1 3,2 34. Hvilket utbytte har du hatt av tilbudet i forhold til følgende: - d. Delta i sosiale aktiviteter 3,3 3,0 3,1 35. Laget institusjonen et opplegg for deg som det er mulig å gjennomføre etter at du kom hjem? 3,3 3,4 3,4 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5 Pasientundersøkelse Side 17 av 25 Årsrapport

19 FORDELING KJØNN KJØNN Mann Kvinne Total 36. Samarbeider institusjonen godt med det lokale tjenesteapparatet etter det du selv kan bedømme? 2,7 3,2 3,0 37. Har du fått tilstrekkelig oppfølging av det lokale tjenesteapparatet etter at du kom hjem fra institusjonen? 2,6 3,2 2,9 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5 Pasientundersøkelse Side 18 av 25 Årsrapport

20 FORDELING ALDER Tabellen viser resultater for de ulike aldersgruppene. Lokale spørsmål er inkludert. HVA ER DIN ALDER? 30 år eller yngre år år Eldre enn 70 år 1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? 3,6 3,0 3,2 3,8 3,1 2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen? 4,3 4,2 4,2 5,0 4,3 3. Virket institusjonen forberedt da du ankom? 4,5 4,0 4,3 5,0 4,2 4. Er du fornøyd med lengden på oppholdet? 3,7 3,9 3,9 4,8 3,9 6. Opplevde du at behandlerne hadde omsorgfor deg? 4,5 4,4 4,3 4,6 4,3 7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne? 4,6 4,5 4,5 4,8 4,5 8. Opplevde du at behandlerne tok bekymringene dine på alvor? 4,3 4,3 4,2 5,0 4,2 9. Har du tillit til at behandlarane var fagleg dyktige? 4,6 4,4 4,3 4,8 4, Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)? 4,8 4,5 4,6 3,6 4,6 11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt? 3,5 3,5 3,8 4,2 3,6 12. Opplevde du at behandlerne var interesserte i din beskrivelse av egen situasjon? 4,0 3,9 4,2 4,2 13. Var du og behandlerne enige om målene for oppholdet ditt? 4,5 4,2 14. Ga behandlerne deg tilstrekkelig informasjon om tilstanden din? 3,5 3,7 3,8 4,2 3,7 15. Ga behandlerne deg tilstrekkelig veiledning om hvordan du kan mestre problemer som følger av tilstanden din? 3,8 3,8 4,4 3,8 16. Hadde behandlerne tid til deg når du trengte det? 4,3 4,0 3,6 17. Opplevde du at behandlerne samarbeidet godt om rehabiliteringsopplegget ditt? 3,8 3,9 3,8 3,9 18. Opplevde du at det var en fast gruppe behandlere som tok hånd om deg? 4,0 3,9 3,8 19. Opplevde du at behandlarane førebudde deg på tida etter utskriving? 3,6 3,6 3,9 3,6 3,8 20. Opplevde du at arbeidet i institusjonen var godt organisert? 4,6 3,9 4,2 4,8 21. Var du fornøyd med timeplanen for aktivitetene dine under oppholdet? 4,5 3,9 4,0 5,0 4,0 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5 Total Pasientundersøkelse Side 19 av 25 Årsrapport

21 FORDELING ALDER HVA ER DIN ALDER? 30 år eller yngre år år Eldre enn 70 år 22. Synes du det tok lang tid før timeplanen var klar? 4,4 4,2 4,0 4,0 23. Fulgte institusjonen opp timeplanen som planlagt? 5,0 4,6 4,6 4,6 4,6 24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand? 3,1 3,0 3,0 3,4 3,0 25. Var institusjonens lokaler tilrettelagt for behovene dine? 4,5 3,9 3,8 4,2 3,9 26. Var institusjonens uteområder tilrettelagt for behovene dine? 4,4 4,0 4,4 27. Var det et godt utvalg av utstyr til rehabiliteringen din? 4,4 3,7 4,0 4,6 4,0 28. Fikk du inntrykk av at utstyret som ble brukt i rehabiliteringen din var i god stand? 4,4 3,5 3,8 4,6 3,8 29. Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - a. Fritidstilbud 3,6 3,2 3,5 4,4 3,4 29. Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - b. Renhold 4,0 3,6 3,8 4,2 3,8 29. Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - c. Inneklima 3,1 2,9 3,1 3,4 3,1 29. Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - d. Mat 3,9 4,8 30. Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 4,7 4,4 4,3 5,0 4,4 31. Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 4,6 3,7 3,8 4,0 3,8 32. Hva ventet du på forhånd at rehabiliterings-opplegget skulle bety for tilstanden din? 3,3 3,7 3,6 3,6 3,6 33. Kva utbytte har du hatt, alt i alt, av rehabiliteringsopphaldet? 4,2 4,0 4,2 4,8 34. Hvilket utbytte har du hatt av tilbudet i forhold til følgende: - a. Din fysiske helse 3,9 4,0 4,4 34. Hvilket utbytte har du hatt av tilbudet i forhold til følgende: - b. Din psykiske helse 3,4 3,4 3,3 3,8 3,3 34. Hvilket utbytte har du hatt av tilbudet i forhold til følgende: - c. Mestre daglige gjøremål 3,0 3,1 3,3 3,2 34. Hvilket utbytte har du hatt av tilbudet i forhold til følgende: - d. Delta i sosiale aktiviteter 4,0 3,2 3,0 3,1 35. Laget institusjonen et opplegg for deg som det er mulig å gjennomføre etter at du kom hjem? 5,0 3,5 3,2 3,4 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5 Total Pasientundersøkelse Side 20 av 25 Årsrapport

22 FORDELING ALDER HVA ER DIN ALDER? 30 år eller yngre år år Eldre enn 70 år 36. Samarbeider institusjonen godt med det lokale tjenesteapparatet etter det du selv kan bedømme? 5,0 2,7 3,0 3,0 37. Har du fått tilstrekkelig oppfølging av det lokale tjenesteapparatet etter at du kom hjem fra institusjonen? 5,0 3,1 2,8 2,9 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5 Total Pasientundersøkelse Side 21 av 25 Årsrapport

23 FORDELING TIDLIGERE PASIENT Tabellen viser resultater for tidligere og nye pasienter. HVA PASSER FOR DEG: Det er første gang jeg behandles på institusjon en Jeg har vært behandlet på institusjon en tidligere Total 1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? 3,1 3,1 3,1 2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen? 4,3 4,3 3. Virket institusjonen forberedt da du ankom? 4,4 3,9 4,2 4. Er du fornøyd med lengden på oppholdet? 3,5 3,9 6. Opplevde du at behandlerne hadde omsorgfor deg? 4,5 4,3 7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne? 4,7 4,2 4,5 8. Opplevde du at behandlerne tok bekymringene dine på alvor? 4,4 3,9 4,2 9. Har du tillit til at behandlarane var fagleg dyktige? 4,5 4, Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)? 4,7 4,4 4,6 11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt? 3,9 3,1 3,6 12. Opplevde du at behandlerne var interesserte i din beskrivelse av egen situasjon? 4,3 3,7 13. Var du og behandlerne enige om målene for oppholdet ditt? 4,3 3,8 14. Ga behandlerne deg tilstrekkelig informasjon om tilstanden din? 4,0 3,3 3,7 15. Ga behandlerne deg tilstrekkelig veiledning om hvordan du kan mestre problemer som følger av tilstanden din? 3,4 3,8 16. Hadde behandlerne tid til deg når du trengte det? 4,2 3,7 17. Opplevde du at behandlerne samarbeidet godt om rehabiliteringsopplegget ditt? 3,4 3,9 18. Opplevde du at det var en fast gruppe behandlere som tok hånd om deg? 4,3 3,6 19. Opplevde du at behandlarane førebudde deg på tida etter utskriving? 4,0 3,3 3,8 20. Opplevde du at arbeidet i institusjonen var godt organisert? 4,4 3,7 21. Var du fornøyd med timeplanen for aktivitetene dine under oppholdet? 4,2 3,6 4,0 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5 Pasientundersøkelse Side 22 av 25 Årsrapport

24 FORDELING TIDLIGERE PASIENT Pasientundersøkelse Side 23 av 25 Årsrapport

25 FORDELING TIDLIGERE PASIENT HVA PASSER FOR DEG: Det er første gang jeg behandles på institusjon en Jeg har vært behandlet på institusjon en tidligere Total 22. Synes du det tok lang tid før timeplanen var klar? 4,2 3,8 23. Fulgte institusjonen opp timeplanen som planlagt? 4,7 4,4 4,6 24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand? 3,0 3,0 3,0 25. Var institusjonens lokaler tilrettelagt for behovene dine? 4,0 3,6 3,9 26. Var institusjonens uteområder tilrettelagt for behovene dine? 4,0 27. Var det et godt utvalg av utstyr til rehabiliteringen din? 3,6 4,0 28. Fikk du inntrykk av at utstyret som ble brukt i rehabiliteringen din var i god stand? 3,9 3,4 3,8 29. Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - a. Fritidstilbud 3,5 3,3 3,4 29. Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - b. Renhold 3,8 3,7 3,8 29. Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - c. Inneklima 3,2 2,9 3,1 29. Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: - d. Mat 4,2 3,8 30. Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 4,6 4,0 4,4 31. Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen? 4,0 3,5 3,8 32. Hva ventet du på forhånd at rehabiliterings-opplegget skulle bety for tilstanden din? 3,5 3,7 3,6 33. Kva utbytte har du hatt, alt i alt, av rehabiliteringsopphaldet? 4,2 3,9 34. Hvilket utbytte har du hatt av tilbudet i forhold til følgende: - a. Din fysiske helse 4,0 34. Hvilket utbytte har du hatt av tilbudet i forhold til følgende: - b. Din psykiske helse 3,4 3,2 3,3 34. Hvilket utbytte har du hatt av tilbudet i forhold til følgende: - c. Mestre daglige gjøremål 3,3 3,2 3,2 34. Hvilket utbytte har du hatt av tilbudet i forhold til følgende: - d. Delta i sosiale aktiviteter 3,3 2,8 3,1 35. Laget institusjonen et opplegg for deg som det er mulig å gjennomføre etter at du kom hjem? 3,6 3,0 3,4 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5 Pasientundersøkelse Side 24 av 25 Årsrapport

26 FORDELING TIDLIGERE PASIENT HVA PASSER FOR DEG: Det er første gang jeg behandles på institusjon en Jeg har vært behandlet på institusjon en tidligere Total 36. Samarbeider institusjonen godt med det lokale tjenesteapparatet etter det du selv kan bedømme? 3,3 2,5 3,0 37. Har du fått tilstrekkelig oppfølging av det lokale tjenesteapparatet etter at du kom hjem fra institusjonen? 2,9 2,9 2,9 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5 Pasientundersøkelse Side 25 av 25 Årsrapport

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

2016 Rehabilitering - Eigersund

2016 Rehabilitering - Eigersund 2016 Rehabilitering - Eigersund Rapport laget: 24.mai.2017 Undersøkelsesperiode: 06.okt.2016-01.apr.2017 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse Responsrate: 51 Statistikk: spørsmål 1-4 Om oppholdet Spørsmål

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner PasOpp Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner Vi vil gjerne vite hvilke erfaringer du har hatt med rehabiliteringsinstitusjonen du har hatt opphold ved. Målet er å få kunnskap

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Bakgrunn: I Helse Vest RHF sitt oppdragsdokument beskrives det at HSR skal: «Gjennomføre lokale pasienterfaringsundersøkingar på behandlingseiningsnivå

Detaljer

Svarprosent: 86% Antall besvarelser: 343 Årsrapport

Svarprosent: 86% Antall besvarelser: 343 Årsrapport PASIENTUNDERSØKELSE 2018 - Svarprosent: 86% Antall besvarelser: 343 Årsrapport FRAFALL Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Ja, jeg samtykker i å delta

Detaljer

2016 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa

2016 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa 2016 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa Statistikk: Spørsmål 1-4:Om oppholdet Rapport laget: 24.mai.2017 Undersøkelsesperiode: 13.sep.2016-01.apr.2017 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse

Detaljer

Svarprosent: 66,7% Antall besvarelser: 36 Månedsrapport

Svarprosent: 66,7% Antall besvarelser: 36 Månedsrapport PASIENTUNDERSØKELSE 2019-09 Svarprosent: 66,7% Antall besvarelser: 36 Månedsrapport FRAFALL Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Ja, jeg samtykker i å

Detaljer

2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering

2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering 2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering Prosent Om oppholdet: 6 5 4 3 2 1 Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? Ble du tatt imot på en god måte da du

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsavdeling

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsavdeling Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsavdeling Vi vil gjerne vite hvilke erfaringer du har hatt med rehabiliteringsavdelingen du har hatt opphold ved. Målet er å få kunnskap som kan

Detaljer

Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse. Notat fra Kunnskapssenteret

Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse. Notat fra Kunnskapssenteret Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse Notat fra Kunnskapssenteret Tittel Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse

Detaljer

Aurskog-Høland og Rømskog legevakt. Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten

Aurskog-Høland og Rømskog legevakt. Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten Aurskog-Høland og Rømskog legevakt Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten Hensikten med undersøkelsen er å få vite mer om dine erfaringer med legevakten, enten du hadde kontakt med

Detaljer

Psykiatri Voksen døgn, Pasienterfaringer 2018

Psykiatri Voksen døgn, Pasienterfaringer 2018 Psykiatri Voksen døgn, Pasienterfaringer 8 Undersøkelsesperiode:.okt. 8 -.des.8 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: svar Matrise spørsmål - 9 : I hvilken grad... Spørsmål. Snakket behandlerne

Detaljer

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? Datainnsamling Pasienterfarings-undersøkelse -214 1 1 Pasient Innhentet Ikke.innhentet 7 % 4 % 2 % 213 214 År 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige

Detaljer

Å være pasient ved Seksjon for assistert befruktning, 2014/2015

Å være pasient ved Seksjon for assistert befruktning, 2014/2015 Å være pasient ved Seksjon for assistert befruktning, 2014/2015 Rapport laget: 20.apr.2015 Responsrate: 100 I hvilken fikk du den informasjonen du trengte... (absolutte tall) Spørsmål I infoskrivet du

Detaljer

Hva er dine erfaringer med institusjonen?

Hva er dine erfaringer med institusjonen? Hva er dine erfaringer med institusjonen? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen psykisk helsevern. Vi vil gjerne høre om dine erfaringer fra dette oppholdet

Detaljer

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON?

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil gjerne høre om

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene i Norge? Trond Danielsen og Hilgunn Olsen Oslo, 31.1.2014 1. Innledning I uke 37 2013 gjennomførte

Detaljer

Hva er dine erfaringer med institusjonen?

Hva er dine erfaringer med institusjonen? Hva er dine erfaringer med institusjonen? PasOpp Døgnpsykiatri 2016 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen psykisk helsevern. Vi vil gjerne høre om dine erfaringer

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp Rus Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp Rus 2017 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp pilot Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2009 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse Poliklinikk Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse Poliklinikk Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? Datainnsamling Pasienterfarings-undersøkelse 212-214 2 2 1 1 Pasient Innhentet Ikke.innhentet 21 % 3 % 66 % 212 213 214 År 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes

Detaljer

Til deg som nylig har vært på sykehus

Til deg som nylig har vært på sykehus Til deg som nylig har vært på sykehus Om dine erfaringer med sykehuset PasOpp Somatikk 2014 Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten på tilbudet ved norske sykehus. Dine erfaringer er viktige og

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse K3 Jan Des 2017

Pasienterfaringsundersøkelse K3 Jan Des 2017 : 6 av 2 (39.%) Pasienterfaringsundersøkelse K3 Jan Des 17 Spørsmål 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3. Opplevde du at det øvrige

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse K2 Jan Des 2017

Pasienterfaringsundersøkelse K2 Jan Des 2017 : 19 av 22 (7.%) Pasienterfaringsundersøkelse K2 Jan Des 17 Spørsmål 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3. Opplevde du at det øvrige

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse K1 Jan Des 2017

Pasienterfaringsundersøkelse K1 Jan Des 2017 : 159 av 334 (47.6%) Pasienterfaringsundersøkelse K1 Jan Des 17 Spørsmål 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3. Opplevde du at det

Detaljer

Psykiatri Voksen dagavdeling, Pasienterfaringer 2018

Psykiatri Voksen dagavdeling, Pasienterfaringer 2018 Psykiatri Voksen dagavdeling, Pasienterfaringer 28 Undersøkelsesperiode:.okt.28-3.des.28 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 42 svar Matrise spørsmål - 9 : I hvilken... Spørsmål Ikke

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Kunnskapssenterets måleinstrument for brukererfaringer ved rehabiliteringsinstitusjoner:

Kunnskapssenterets måleinstrument for brukererfaringer ved rehabiliteringsinstitusjoner: Kunnskapssenterets måleinstrument for brukererfaringer ved rehabiliteringsinstitusjoner: en kartlegging av erfaringer blant ansatte ved institusjonene Notat April 2015 Tittel English title Institusjon

Detaljer

ECT poliklinikken. Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :.

ECT poliklinikken. Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :. ECT poliklinikken Rapport laget: 07.nov.2016 Undersøkelsesperiode: 24.mai.2016-30.nov.2016 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 19 Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :. Spørsmål

Detaljer

Alderspsykiatrisk poliklinikk

Alderspsykiatrisk poliklinikk Alderspsykiatrisk poliklinikk Rapport laget: 07.nov.2016 Undersøkelsesperiode: 24.mai.2016-30.nov.2016 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 7 Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen

Detaljer

PU poliklinikk. Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :.

PU poliklinikk. Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :. PU poliklinikk Rapport laget: 07.nov.2016 Undersøkelsesperiode: 24.mai.2016-30.nov.2016 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 15 Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :. Spørsmål 1.

Detaljer

2014 oppdatert pr 31. mai Pasientttilfredshet VHSS _ Habilitering Barn og Unge

2014 oppdatert pr 31. mai Pasientttilfredshet VHSS _ Habilitering Barn og Unge 2014 oppdatert pr 31. mai Pasientttilfredshet VHSS _ Habilitering Barn og Unge Prosent Alt i alt... 9 8 7 6 5 4 3 Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet barnet fikk ved VHSS? Alt i alt, hvor fornøyd

Detaljer

Regional pasienterfaringsundersøkelse i Helse Vest

Regional pasienterfaringsundersøkelse i Helse Vest Helse Stavanger HF Regional pasienterfaringsundersøkelse i Helse Vest Klinikk psykisk helsevern voksne - poliklinikker Tina Sandvik,Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet 08.05.2019 Innhold 1. Gjennomføring...

Detaljer

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse 2014. Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Innhold Bakgrunn:... 2 Gjennomføring:... 2 Om spørreskjemaet:... 2 Om resultatpresentasjonen:... 3 Om resultatene/kommentar

Detaljer

Ortopedisk poliklinikk, Haugesund sjukehus

Ortopedisk poliklinikk, Haugesund sjukehus Ortopedisk poliklinikk, Haugesund sjukehus Rapport laget: 18.feb.21 Undersøkelsesperiode: 12.nov.214-28.feb.21 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 21 Matrise-spørsmål Spørsmål 1. Snakket

Detaljer

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Hjertesykdommer, Grønn gruppe (gruppebasert tilbud) Voksne pasienter (over 18 år) med hjertesykdommer mottar gruppebasert tilbud på Grønn gruppe.

Detaljer

Erfaringene dine med barnepoliklinikken

Erfaringene dine med barnepoliklinikken Erfaringene dine med barnepoliklinikken PasOpp Barnediabetes 2016 Spørsmålene nedenfor handler om erfaringene dine med barnepoliklinikken der barnet ditt går til konsultasjoner for diabetes. Ankomst og

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

Resultater fra pasientevalueringsskjema (PES) Rehabilitering voksne. Samlet oversikt for 2018

Resultater fra pasientevalueringsskjema (PES) Rehabilitering voksne. Samlet oversikt for 2018 Resultater fra pasientevalueringsskjema (PES) Rehabilitering voksne Samlet oversikt for 18 Hva som presenteres (utvalgte spørsmål) Gjennomsnittsalder Kjønnsfordeling Utbytte av oppholdet Grad av måloppnåelse

Detaljer

Nevropsykologisk enhet

Nevropsykologisk enhet Nevropsykologisk enhet Rapport laget: 07.nov.2016 Undersøkelsesperiode: 24.mai.2016-30.nov.2016 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 11 Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :. Spørsmål

Detaljer

Kvalitetsrapport 2015 Barn og Unge

Kvalitetsrapport 2015 Barn og Unge Kvalitetsrapport 0 Barn og Unge Innledning Dette er vår kvalitetsrapport for 0 for data vedrørende barn og unge. Rapporten er ment å gi leseren en oversikt over vår virksomhet, samt formidle resultater

Detaljer

Til deg som nylig har født!

Til deg som nylig har født! Til deg som nylig har født! 2011/ 2012 Undersøkelse om erfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen Hensikten med dette spørreskjemaet er å kartlegge hvordan kvinner som nylig har født opplever

Detaljer

Tverrfaglig diagnosespesifikke rehabiliteringsopphold for personer med nevromuskulær sykdom erfaringer fra RNNK. Tone Skou Nilsen, Ergoterapeut

Tverrfaglig diagnosespesifikke rehabiliteringsopphold for personer med nevromuskulær sykdom erfaringer fra RNNK. Tone Skou Nilsen, Ergoterapeut Tverrfaglig diagnosespesifikke rehabiliteringsopphold for personer med nevromuskulær sykdom erfaringer fra RNNK Tone Skou Nilsen, Ergoterapeut 07.09.18 Disposisjon Om Kurbadet Bakgrunn Tverrfaglig rehabilitering

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse Poliklinikken Jan Des 2017

Pasienterfaringsundersøkelse Poliklinikken Jan Des 2017 : 6 av 426 (13.1%) Pasienterfaringsundersøkelse Poliklinikken Jan Des 17 Spørsmål 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3. Fikk du tilstrekkelig

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse Akutteamet Jan Des 2017

Pasienterfaringsundersøkelse Akutteamet Jan Des 2017 : 33 av 644 (.1%) Pasienterfaringsundersøkelse Akutteamet Jan Des 17 Spørsmål 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3. Fikk du tilstrekkelig

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus PasOpp 2007 Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus Høst 2007 Hensikten med undersøkelsen Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan pasienter med en kreftdiagnose vurderer

Detaljer

Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater

Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater PasOpp-rapport 2 2012 fra Kunnskapssenteret Tittel Institusjon Anlig

Detaljer

Fysisk aktivitet ved Huntingtons sykdom i tidlig og midtfase. Anu Piira & Lars Øie 27.4.2012

Fysisk aktivitet ved Huntingtons sykdom i tidlig og midtfase. Anu Piira & Lars Øie 27.4.2012 Fysisk aktivitet ved Huntingtons sykdom i tidlig og midtfase Anu Piira & Lars Øie 27.4.2012 Disposisjon Sentralnervesystemet og nevroplastisitet Fysisk aktivitet og Huntingtons sykdom Erfaringer og resultater

Detaljer

Svarlogg. 22.11.2012 16:04 Medisinsk poliklinikk Hjelp oss å bli bedre 1

Svarlogg. 22.11.2012 16:04  Medisinsk poliklinikk Hjelp oss å bli bedre 1 Svarlogg Medisinsk poliklinikk Hjelp oss å bli bedre 1 1. Om deg: 1 Mann 2 Kvinne Denne undersøkelsen 122 Medisinsk poliklinikk Hjelp oss å bli bedre 2 2. Alder: 1 16-39 2 40-59 3 60-79 4 80 og over Denne

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 62%

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 62% Institusjonsrapport Antall besvarelser: 177 STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 62% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes

Detaljer

Brukerundersøkelse i Medisinsk poliklinikk 2012

Brukerundersøkelse i Medisinsk poliklinikk 2012 Brukerundersøkelse i Medisinsk poliklinikk 2012 Foretatt over fem uker en ulik ukedag hver uke Spørreskjema på papir til alle pasienter i poliklinikken gjeldende dag Svar-postkasse eller svar-levering

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter Helse Stavanger HF

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter Helse Stavanger HF Rapport laget: 16.mar.2016 Undersøkelsesperiode: 26. jan.2016 10.mar.2016 Responsrate: 51 Spørsmål 1. Snakket legene til deg

Detaljer

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24)

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24) Dato: NPR-nr Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24) Du var for kort tid siden registrert som nærmeste pårørende til en pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

Q1 Din alder 1 / 27 DIN ERFARING MED BOKN LEGEKONTOR. Besvart: 89 Hoppet over: 2 31,46% 28. under 29 år 41,57% år 26,97% 24.

Q1 Din alder 1 / 27 DIN ERFARING MED BOKN LEGEKONTOR. Besvart: 89 Hoppet over: 2 31,46% 28. under 29 år 41,57% år 26,97% 24. Q1 Din alder Besvart: 89 Hoppet over: 2 under 29 år 29-64 år over 64 år under 29 år 29-64 år over 64 år 31,46% 28 41,57% 37 26,97% 24 TOTALT 89 1 / 27 Q2 Kjønn Besvart: 90 Hoppet over: 1 Kvinne Mann Kvinne

Detaljer

«Hjelp oss å bli bedre» Sammenstilling av resultater fra brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen 2015

«Hjelp oss å bli bedre» Sammenstilling av resultater fra brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen 2015 «Hjelp oss å bli bedre» Sammenstilling av resultater fra brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen 2015 Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen 2016 Brukerundersøkelse 2015 Foretatt på fem

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel English title Institusjon

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Veslelien

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Veslelien Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Veslelien PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel English title Institusjon

Detaljer

Registreringsskjema. 1. Konsultasjonsdato (innleggelsesdato ved innleggelser) (dd.mm.yy):

Registreringsskjema. 1. Konsultasjonsdato (innleggelsesdato ved innleggelser) (dd.mm.yy): Registreringsskjema 1. Konsultasjonsdato (innleggelsesdato ved innleggelser) (dd.mm.yy): 2. Er dette første konsultasjon/innleggelse for det aktuelle? 3. Sykehus: RH Ullevål 4. Behandlende lege (som skrev

Detaljer

Pasienterfaringer med norske sykehus: Resultater for region og foretak. PasOpp rapport Nr

Pasienterfaringer med norske sykehus: Resultater for region og foretak. PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med norske sykehus: Resultater for region og foretak PasOpp rapport Nr 4 2012 Tittel English title Institusjon Anlig Forfattere Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2011. Resultater

Detaljer

PasOpp rapport Nr

PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Blå Kors Sør, Borgestadklinikken avdeling Skien: Behandlingsenhet PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel English

Detaljer

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Muskel- og skjelettplager, Rød og Oransje gruppe (gruppebasert tilbud) Voksne pasienter (over 18 år) som er diagnostisert med sykdommer og skader

Detaljer

Familiers tilfredshet med behandlingen/pleien på intensivbehandlingen FS-ICU (24)

Familiers tilfredshet med behandlingen/pleien på intensivbehandlingen FS-ICU (24) Familiers tilfredshet med behandlingen/pleien på intensivbehandlingen FS-ICU (24) Dine meninger om ditt familiemedlems nylige innleggelse i intensivavdelingen Ditt familiemedlem var pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24)

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Din mening om ditt familiemedlems siste innleggelse i en intensivavdeling. Ditt familiemedlem har vært pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 74%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 74% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 74% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til

Detaljer

PasOpp rapport Nr

PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Universitetssykehuset i Nord-Norge HF: Rus og spesialpsykiatrisk klinikk PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel

Detaljer

Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp

Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp Onkologisk seksjon Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg Om prosjektet Hensikten med denne undersøkelsen

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem 2006 Innhold: Om undersøkelsen... 3 Del 1 Helhetlig vurdering av Lillehammer sykehjem... 5 Del 2 Vurdering av trivsel... 6 Del 3 Behandling og omsorg...

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Barnehagerapport Antall besvarelser: 15 Svarprosent: 5% BRUKERUNDERSØKELSEN 201 LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i perioden 0. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 70%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 70% Barnehagerapport Antall besvarelser: 28 BRUKERUNDERSØKELSEN 217 Svarprosent: 7 LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 1 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. februar til 27. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 74%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 74% Barnehagerapport Antall besvarelser: 56 BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 74% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 50%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 50% Barnehagerapport Antall besvarelser: 14 BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 5 LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 60%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 60% Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 6 LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 0. februar til 2. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 78%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 78% Barnehagerapport Antall besvarelser: 14 BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 78% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 27.

Detaljer

PasOpp rapport Nr

PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Oslo universitetssykehus HF: Senter for rus- og avhengighetsbehandling (SRA), Avdeling avhengighetsbehandling

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 85% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 0. februar til 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 94%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 94% Barnehagerapport Antall besvarelser: 9 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 9% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 0. februar til 2. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 81%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 81% Barnehagerapport Antall besvarelser: 2 BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 81% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 27.

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 10-2014 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Sitering

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Barnehagerapport Antall besvarelser: 16 Svarprosent: % BRUKERUNDERSØKELSEN 201 LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i perioden 0. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 50 BRUKERUNDERSØKELSEN 207 Svarprosent: 67% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 0 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 27.

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for Ringerike sykehus, voksenpsykiatrisk poliklinikk Rapport fra Kunnskapssenteret Nr

Detaljer