HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag"

Transkript

1 HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOA utdanner kandidater som raskt kommer ut i jobber som svarer godt til det de er utdannet for. Blant HiOA-kandidatene innen utdanningene allmennlærer, barnevern, ingeniørfag, sosionom og sykepleie uteksaminert i 2012 og 2013 hadde 65% av de som besvarte undersøkelsen tilbud om relevant jobb før utdanningen var avsluttet og 4 måneder etter avsluttet utdanning hadde 93% av kandidatene fått tilbud om relevant jobb. Undersøkelsen ble gjennomført for første gang sommeren Den ble sendt ut til kandidater fra utdanningene allmennlærer, barnevern, ingeniørfag, sosionom og sykepleie uteksaminert i 2012 og 2013, alle på bachelornivå. Blant disse leverte kandidater besvarelser som inngår i datamaterialet, dvs. en svarprosent på 52%. Undersøkelsen er spesielt rettet mot å vurdere utdanningenes samfunnsrelevans. I denne artikkelen presenteres utvalgte funn fra en del av undersøkelsen, i hovedsak funn på institusjonsnivå, for spørsmål som var felles for kandidater fra ulike utdanninger. Arbeidsmarkedet for de nyutdannede kandidatene Nesten 65% av kandidatene hadde fått tilbud om jobb før studiene var avsluttet. Fire måneder etter avsluttet utdanning hadde 93% fått tilbud om jobb. Kandidatene som raskest fikk tilbud om relevant jobb var allmennlærerne, som i snitt fikk tilbud om relevant jobb 8 dager etter at de var uteksaminert, og sykepleierne, som i snitt brukte ca. 3 uker på å få tilbud om relevant arbeid. Dette viser at kandidatene utdannet ved HiOA er svært etterspurt på arbeidsmarkedet og spesielt kandidatene med lærerutdanning. 34% av kandidatene som hadde hatt en forhåndsoppfatning om arbeidsmarkedet, oppga at det hadde vært færre jobber å søke på enn forventet, 50% oppga at antall jobber å søke på var som forventet, mens 16% oppga at det var flere jobber å søke på enn de hadde forventet. Da undersøkelsen ble gjennomført oppga 62% av kandidatene at de var ansatt i fast stilling, 19% var i langvarig midlertidig stilling, 5 % var i kortvarig midlertidig stilling. 8% av kandidatene var studenter på masternivå, under 1% av kandidatene var selvstendig næringsdrivende og de resterende var arbeidssøkende/annet. Hvor i landet jobber de nyutdannede kandidatene? Ca. 84% av kandidatene arbeidet i Oslo/Akershus. Kandidater fra utdanningene i barnevern og sosionom jobbet i lavest grad i Oslo/Akershus, men også blant kandidatene fra disse utdanningene var 2/3 eller

2 flere ansatt i virksomheter i Oslo/Akershus. Det understreker HiOAs viktige rolle i å utdanne arbeidskraft til regionen, en rolle som neppe får mindre betydning framover med forventet befolkningstilvekst i regionen og etterspørsel etter tjenester innen sentrale områder som helse, omsorg og utdanning. Får de nyutdannede kandidatene jobber de er utdannet for og er de forberedt på oppgavene de møter i arbeidslivet? 93% av kandidatene oppga at de jobbet med det de er utdannet for. Sykepleierne var den gruppen hvor høyest andel jobbet med det de var utdannet for (99%). Barnevernspedagogene var den gruppen med den laveste andelen av kandidatene i jobber innenfor det de var utdannet for (ca. 75%). En høy andel av kandidatene som jobber med det de er utdannet for, og det at kandidatene raskt kommer ut i arbeid etter avsluttet utdanning, indikerer at HiOA-kandidatene raskt setter kunnskapen de har tilegnet gjennom studiet ut i livet. Den investeringen som utdanningen representerer gir altså raskt avkastning. 83% av kandidatene svarte at de var fornøyde eller svært fornøyde med ansvar og oppgaver i nåværende jobb. Jevnt over var kandidatene fra alle utdanningene godt fornøyde. Blant kandidatene som er i en jobb de er utdannet for, opplevde 47% at utdanningen hadde forberedt dem godt eller svært på oppgavene de møtte i jobb, mens de resterende følte at utdanningen ikke hadde forberedt dem godt nok på oppgavene. Ingeniørene i bioteknologi og kjemi (svært få respondenter) opplevde i høyest grad at utdanningen hadde forberedt dem godt for oppgavene i jobb, likeledes maskiningeniørene. Allmennlærerne var den gruppen som i lavest grad opplevde at utdanningen hadde forberedt dem godt på oppgavene de møtte i jobb. Er kandidatene tilfreds med sine utdanningsvalg? 78% av kandidatene sa at de ville valgt samme utdanning igjen, dersom de kunne velge på nytt, men bare 62% sa at de ville ha valgt samme utdanningssted. Maskiningeniørene ville i høyest grad valgt samme utdanning og studiested om igjen, mens ingeniører i bygg og miljø i lavest grad ville valgt samme utdanning om igjen og var noe usikre på om de ville valgt samme studiested. Minst fornøyde med studiestedet var sykepleiere utdannet i Pilestredet, mens sykepleiere utdannet på Kjeller oppga at de sannsynligvis ville valgt samme studiested om igjen. Hvordan jobbet kandidatene med studiene mens de var studenter ved HiOA? 68% av studentene oppga at de leste store deler av pensum mens de var studenter, mens 85% oppga at de fulgte store deler av undervisningen. Hvor stor del av undervisningen de ulike studentgruppene oppga at de hadde fulgt må ses i sammenheng med ulike krav til obligatoriske aktiviteter, praksis, øvinger mm. Maskiningeniørene var den gruppen som leste størst del av pensum, mens dataingeniører leste minst del av pensum. Blant de ulike sykepleierutdanningene var det liten variasjon i hvor stor del

3 av pensum de leste. Fagets egenart har sannsynligvis betydning for hvor stor del av pensum som ble lest og hvor stor del av undervisningen som ble fulgt. Figurer: Hovedbeskjeftigelse 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Sosionom (N=99) Barnevern (N=139) Sykepleie (N=478) Ingeniør (N=327) Allmennlærer (N=191) Fast stilling Midlertidig, 6 mnd. eller mer Midlertidig, mindre enn 6 mnd. Selvstendig Student (master/ph.d.) Arbeidssøker Annet Figur 1 Barnevern (N=119) Ingeniør (N=218) Sosionom (N=84) Allmennlærer (N=172) Arbeider du med det du er utdannet for i din nåværende jobb?* Andel Ja** Sykepleie (N=451) 0% 20% 40% 60% 80% 100% * Av alle som har arbeid som hovedbeskjeftigelse ** "Vet ikke" er utelatt Figur 2

4 Hvor lang tid tok det fra du fullførte utdanningen til du fikk tilbud om relevant jobb? Anslag dager* Allmennlærer (N=167) Sykepleie (N=444) Ingeniør (N=192) Barnevern (N=89) Sosionom (N=76) * Omregnet fra 7-trinns skala i spørreskjema Figur 3 Andel som jobber i Oslo eller Akershus* 0% 20% 40% 60% 80% 100% Barnevern (N=88) Sosionom (N=76) Sykepleie (N=446) Allmennlærer (N=167) Ingeniør (N=197) *Av alle som arbeider med det de er utdannet for Figur 4

5 Hvor fornøyd er du med ansvar og oppgaver i din nåværende jobb?* 1=Ikke fornøyd, 2=Delvis fornøyd, 3=Fornøyd, 4=Svært fornøyd Sosionom (N=75) Sykepleie (N=442) Allmennlærer (N=166) Ingeniør (N=194) Barnevern (N=87) * Av alle som arbeider med det de er utdannet for Figur 5 Alt i alt, hvor godt synes du utdanningen har forberedt deg for oppgavene du utfører i din nåværende jobb?* 1=Ikke godt, 2=Delvis godt, 3=Godt, 4=Svært godt Allmennlærer (N=166) Sykepleie (N=442) Barnevern (N=89) Ingeniør (N=193) Sosionom (N=75) * Av alle som arbeider med det de er utdannet for Figur 6

6 Tenk deg at det hadde vært mulig å gjøre om igjen det valget du foretok da du begynte på studiet. Hvor sannsynlig er det at du da ville valgt samme type utdanning? 1=Svært lite sannsynlig, 2=Lite sannsynlig, 3=Usikker, 4=Sannsynlig, 5=Svært sannsynlig Barnevern (N=135) Allmennlærer (N=190) Sosionom (N=95) Sykepleie (N=469) Ingeniør (N=322) 5 Figur 7 Tenk deg at det hadde vært mulig å gjøre om igjen det valget du foretok da du begynte på studiet. Hvor sannsynlig er det at du da ville valgt samme lærested? 1=Svært lite sannsynlig, 2=Lite sannsynlig, 3=Usikker, 4=Sannsynlig, 5=Svært sannsynlig Sykepleie (N=455) 5 Allmennlærer (N=185) Ingeniør (N=314) Sosionom (N=92) Barnevern (N=129) Figur 8

7 Hvor mye av undervisningen fulgte du da du var student? 1=Omkring halvparten eller mindre enn det, 2=Omkring to tredjedeler, 3=Omkring tre fjerdedeler, 4=Alt/nesten alt Barnevern (N=137) Ingeniør (N=320) Sykepleie (N=471) Sosionom (N=96) Allmennlærer (N=190) Figur 9 Ingeniør (N=321) Hvor mye av pensum leste du som student? 1=Omkring halvparten eller mindre enn det, 2=Omkring to tredjedeler, 3=Omkring tre fjerdedeler, 4=Alt/nesten alt Barnevern (N=135) Sosionom (N=95) Sykepleie (N=459) Allmennlærer (N=190) Figur 10

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 Asle Høgestøl, Malin Dahle og Turid Vaage ideas2evidence-rapport 02:2014 ideas2evidence 2014 ideas2evidence Villaveien 5 5007 Bergen Telefon:

Detaljer

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi 1 Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi Programleder professor Grete Botten og studiekonsulent Birthe Neset Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Spill på flere strenger Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Clara Åse Arnesen, Erica Waagene, Elisabeth Hovdhaugen og Liv Anne Støren Rapport 10/2014 Spill på flere

Detaljer

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011 Praksis og teori En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger Ida K. R. Hatlevik, Joakim Caspersen, Kjersti Nesje og Jorunn Vindegg April 2011 Forord

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Diplomundersøkelsen 2014

Diplomundersøkelsen 2014 Diplomundersøkelsen 2014 Forord Indøk Sør har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2014 ved Industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitetet i Agder,

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Rapport

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor

Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor ARBEIDSNOTAT 30/2005 Terje Næss Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor En konsekvensanalyse for perioden 2002-2020 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem Omslag-Rapport-14-2014-A.indd 1 Heidi Gautun & Christopher Bratt 14/2014 Rapport nr 14/14 Velferdsforskningsinstituttet NOVA ISBN 978-82-7894-522-3 ISSN 0808-5013 www.hioa.no/nova Bemanning og kompetanse

Detaljer

Studiegjennomføring og studiefrafall ved høgskolene

Studiegjennomføring og studiefrafall ved høgskolene NIFU SKRIFTSERIE 15/2004 Pål Børing Studiegjennomføring og studiefrafall ved høgskolene NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU skriftserie 15/2004

Detaljer

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor Analyser av Kandidatundersøkelsen Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Arbeidsnotat 6/2012 Nyutdannede samfunnsvitere og humanister

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

KOMMUNIKATØREN 21. MARS

KOMMUNIKATØREN 21. MARS KOMMUNIKATØREN 21. MARS 2012 1 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 SAMMENDRAG... 4 3 BAKGRUNN & FORMÅL... 6 4 MÅLGRUPPE... 7 5 STRUKTUR & GJENNOMFØRING... 7 6 SVARFREKVENS... 7 7 PRESENTASJON AV RESULTAT... 8 8

Detaljer

Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer

Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer AV FRØYDIS BAKKEN OG MAGNE BRÅTHEN SAMMENDRAG Med bakgrunn i to analyser gjennomført av NAV høsten 2007, belyser denne artikkelen hvordan forholdene

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer