Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe H og I «Hjerte sykdommer» og «Lungesykdommer»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe H og I «Hjerte sykdommer» og «Lungesykdommer»"

Transkript

1 DEMOGRAFISK OVERSIKT - DØGNREHAB Avtaletyper Indv Indv Indv Indv Gruppe Indv Gruppe Indv Gruppe Indv Gruppe Antall brukere Median oppholdsdøgn Andel i undergrupper tendens Hjertesykdommer individuellt opphold ()* ()* ()* (4)* Hjertesykdommer gruppe opphold ()* 54 + Lungesykdommer ()* 4 4 *(8- data inkluderer også livsstilspasienter uten hjerte/lungeproblemer) Fordeling kjønn og alder tendens Prosent kvinner (59)* (67)* (58)* Gj.snitt alder (59,7)* (57,5)* (57,8)* 65, 68,7 66, 66, *(8- data inkluderer også livsstilspasienter uten hjerte/lungeproblemer) Helsestatus ved Referanse verdier 4 NORGE VERDEN Generell helse 4, (ganske god) 4,5 (dårlig) 4,4 (dårlig) 4,4 (dårlig) - - Fysisk helse 46, 9,9 44,4 4, 8, 76, Psykisk helse 64 57,9 59,5 56, 7, 68,7 Sosiale relasjoner 65,5 6,6 6,6 59,9 6,9 64,4 Miljø 68, 65, 68,4 6,7 6, 59,4 Gj.score og median svar på spørsmålet Stort sett, vil du si helsa di er:.utmerket,.meget god,.god, 4.Ganske god, 5.Dårlig, 6.Meget dårlig Gj.score fra WHOQOL-Bref skjema (- skala der er perfekt) Referanseverdier hentet fra: Skevington, SM. Lofty M., O Connel KA The World Health Organization s WOQOL Bref quality of life assessment: Psychometric properties and results of the international field trail. A report from the WHOQOL Group. Quality of Life Research,, 99 Demografi-kommentar for 4 Andelen hjertepasienter med rett fra sykehus minket også i 4, mens andelen hjertepasienter med fra eget hjem økte markant. Helsestatus ved var den samme i 4 som i, mens livskvalitets var jevnt over lavere i 4 enn tidligere. ÅRSDATA 4

2 -5 skala (i liten til stor grad) Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS RESULTATER ANKOMST TIL AVREISE 5 Gjennomsnitt besvarelse 4 - ved avreise 4 Jeg har blitt mer bevisst på hva som er viktig for meg på lang sikt Jeg har tro på at jeg kan ta fatt på mine langsiktige mål Det har blitt tydeligere for meg hvordan jeg kan ta fatt på mine langsiktige mål Jeg har oppnådd de mål for oppholdet jeg siktet på Jeg har tilegnet meg nye ferdigheter og/eller kunnskaper jeg kan ha nytte av Jeg er fornøyd med oppholdet >4 i gj.snitt Forandring fra til avreise avreise N=76-8 Generell helse 4,4,7,7 7 bedring,7 middels JA Deltakelse,8,5,7 8 bedring,8 stor JA Mobilitet,6 4,,6 6 bedring,7 middels JA Tredemølletest distanse bedring, - liten JA Gj.snitt score på spørsmålet Stort sett, vil du si helsa di er: N=76.Utmerket,.Meget god,.god, 4.Ganske god, 5.Dårlig, 6.Meget dårlig Gj.snitt score på spørsmålet I hvilken grad har du mulighet for å delta i fritidsaktiviteter?: N=46.Ikke i det hele tatt,.litt,.til en viss grad, 4.I høy grad, 5.Fullstendig Gj.snitt score på spørsmålet Hvor godt er du i stand til å komme deg dit du vil? N=46.Svært dårlig,.dårlig,.verken godt eller dårlig, 4.Godt, 5.Svært godt 4 Distanse i meter, N= >5 bedring på alle Andel som krysset grensen fra opplevd dårlig helse til opplevd god helse: 59 7 (av 68 = 54 ) angav ved at helsen var dårlig eller meget dårlig av disse opplevde at helsen ved avreise var ganske god, eller bedre = 59 >5 Resultat-kommentar til avreise, for 4 Godt fornøyde pasienter som opplevde signifikant helsebedring, måloppnåelse og funksjonsøkning i løpet av oppholdet inkludert signifikant økning i gåkapasitet (men dog av liten effektstørrelse). Også langsiktig strategi og målsetting har blitt tydeligere. Teamets resultatmålsetting er stort sett innfridd med margin ÅRSDATA 4

3 prosent Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS RESULTATER ANKOMST TIL TRE MÅNEDER ETTER AVREISE Frivillig besvarelse av spørreskjema utsendt til alle med /avreise-data på i perioden september til oktober 4 Compliance: 65 av 98 = 8 Hvor fornøyd var du med oppholdet du hadde på Skogli for mnd siden? >9 fornøyde 6 4 Svært fornøyd Litt fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Litt misfornøyd Svært misfornøyd N=65 96 vil anbefale noen i samme situasjon (som de var i for et halvt år siden) om å søke seg til Skogli 4 svarer KANSKJE og ingen svarer NEI (N=4) 84 ga Skogli æren for livsstilsendringer de gjennomført etter hjemkomst (Noe Svært mye, N=7) 78 angav oppstart av en eller flere nye regelmessige mosjonsaktiviteter etter hjemkomst (N=4) Forandring fra til mnd etter opphold LIVSKVALITET mnd Fysisk helse 47, 55,9 8,8 9 bedring,5 middels JA Psykisk helse 59, 59,5, - - NEI Sosiale relasjoner 6,8 58,4 4,4 7 nedgang, liten JA Miljø 67,5 66,, nedgang - NEI N=4 Gj.snitt score fra WHOQOL-Bref skjema (- skala der er perfekt) Bedre status mnd etter avreise enn v/ Andel som krysset grensen fra opplevd dårlig helse v/ til opplevd god helse mnd etter avreise: 5 (av 6 = 48 ) angav ved at helsen var dårlig eller meget dårlig 5 av disse opplevde at helsen mnd etter avreise var ganske god, eller bedre = 5 > ÅRSDATA 4

4 Forandring fra til mnd etter opphold mnd Generell helse 4,,8,5 bedring,5 moderat JA Deltakelse,8,9, 5 bedring, liten NEI Mobilitet,5,7, 6 bedring, liten NEI N=45-6 Gj.snitt score på spørsmålet Stort sett, vil du si helsa di er:.utmerket,.meget god,.god, 4.Ganske god, 5.Dårlig, 6.Meget dårlig Gj.snitt score på spørsmålet I hvilken grad har du mulighet for å delta i fritidsaktiviteter?:.ikke i det hele tatt,.litt,.til en viss grad, 4.I høy grad, 5.Fullstendig Gj.snitt score på spørsmålet Hvor godt er du i stand til å komme deg dit du vil?.svært dårlig,.dårlig,.verken godt eller dårlig, 4.Godt, 5.Svært godt Forandring fra til mnd etter opphold Frekvens fysisk aktivitet (Likert skala) mnd Trening,8,4,6 5 økning,7 moderat JA Hverdagstrim,,9,7 9 økning,6 moderat JA N=- Gj.snitt score på spørsmålet Hvor ofte har du vanligvis i løpet av de siste måneder mosjonert/trent så mye at du har blitt andpusten/svett?:. Sjeldnere enn hver uke,.en gang per uke,. - ganger per uke, 4. 4 ganger eller mer per uke Gj.snitt score på spørsmålet Hvor ofte har du vanligvis i løpet av de siste måneder vært fysisk aktiv i mer enn min? (eks gåturer, hagearbeid, snømåking):.sjeldnere enn hver uke,.en gang per uke,. - ganger per uke, 4. 4 ganger eller mer per uke > bedring på alle > i gj.snitt (= minst -ggr/uke) Hva med de i utgangspunktet dårligste i et mnd perspektiv? Som tidligere fremkommet var det kun halvdelen som ved følte at helsen var dårlig, eller meget dårlig. Også behov for medisinsk behandling for å fungere til daglig var forskjellig og der halvdelen ved angav avhengighet til en viss grad, i høy grad eller i svært høy grad Forandring for disse i mnd perspektiv fremgår her: Forandring fra til mnd etter avreise: For de som v/ank angitt dårlig/meget dårlig helse (5 eller 6 på -6 skala), eller angitt behov for medisinsk behandling for å fungere i det daglige (, 4 eller 5 på -5 skala), mnd Generell helse 5, 4,4,7 4 bedring, stor JA Medisinsk behov 4,,4,6 5 bedring,6 middels JA N=-4 Gj.snitt score på spørsmålet Stort sett, vil du si helsa di er:.utmerket,.meget god,.god, 4.Ganske god, 5.Dårlig, 6.Meget dårlig Gj.snitt score på spørsmålet I hvilken grad trenger du medisinsk behandling for å fungere i hverdagen?.ikke i det hele tatt,.litt,.til en viss grad, 4.I høy grad, 5.I svært høy grad > bedring på alle ÅRSDATA 4

5 ÅRSDATA 4

6 Hva med status for helsevaner og evt. sequele tre måneder etter hjemkomst? 5 var røykere ved de fleste av disse har gjort noe med det: Alle røyke-frie! eller i hvert fall å røyke mindre enn tidligere 54 angir kosthold som kan klasses som ganske sunt, eller bedre Kuttet helt 4 Røyker mindre 57 Uforandret 9 87 angir måltidsrytme som minimum innbefatter måltider per døgn Forhold til egne helsevaner - og vekt, mnd etter avreise aktivitetsnivå kosthold vekt 5 4 N=6-6 Andel svar på påstandene Jeg har nå det aktivitetsnivå- / det kosthold- / den vekt jeg ønsker å ha til 5 skala: «I liten grad» til «I stor grad» har vært på sykehus siste mnd grunnet hjerte/lunge-problemer N= >5 tydelig fornøyde = svarer 4 eller 5 Ingen har fått hjerteinfarkt siste mnd N=7 5 har hatt lungebetennelse siste mnd N=7 Resultat måneder etter avreise - kommentar for 4 Også måneder etter avreise er pasientene meget godt fornøyde med sitt Skogli opphold. Det er også hyggelig å konstatere enn signifikant økning i trim- og aktivitetsnivå, en signifikant bedre helse - spes. for de i utgangspunktet dårlige - og signifikant økning i opplevd fysisk livskvalitet (om enn at sosial livskvalitet har blitt redusert) At halvdelen av de som ved angav sin helse som dårlig, eller meget dårlig, mnd etterpå anger at helsen nå er ganske god eller bedre, er meget hyggelig. Liksom at de fleste røykere i hvert fall har redusert sitt tobakksforbruk. Forhold til egne helsevaner er variabel i populasjonen mnd etter opphold. Mest fornøydhet er det i forhold til egne kostvaner (>6 er fornøyde), mens forhold til aktivitetsnivå og egen vekt er mer variabel til tross for signifikant økning i trim/aktivitetsnivå. Gjennomsnittlig aktivitetsnivå ligger dog under tidligere generelt anbefalt nivå (minst - ganger i uken og helst hver dag), og da er det positivt at populasjonen ikke er fornøyd med egne aktivitetsvaner. Og siden flertallet ikke heller er fornøyd med egen vekt, så er det også en ekstra motivasjonsfaktor for ytterliggere økt aktivitetsnivå. Teamets resultatmålsetting er stort sett innfridd. ÅRSDATA 4

7 prosent Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS RESULTATER ANKOMST TIL MÅNEDER ETTER AVREISE Frivillig besvarelse av spørreskjema utsendt til alle med /avreise-data på i perioden november til desember Compliance: 4 av 77 = Hvor fornøyd var du med oppholdet du hadde på Skogli for et år siden? >9 fornøyde Svært fornøyd Litt fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Litt misfornøyd Svært misfornøyd N=4 96 vil anbefale noen i samme situasjon (som de var i for et halvt år siden) om å søke seg til Skogli 4 svarer KANSKJE og ingen svarer NEI (N=4) Forandring fra til mnd etter opphold LIVSKVALITET mnd Fysisk helse 46, 55,5 8,8 bedring,5 middels JA Psykisk helse 56,5 59,8, 6 bedring, liten NEI Sosiale relasjoner 57,4 58,,6 bedring - NEI Miljø 65,9 64,7, nedgang - NEI N=4 Gj.snitt score fra WHOQOL-Bref skjema (- skala der er perfekt) Bedre status et år etter avreise enn v/ Andel som krysset grensen fra opplevd dårlig helse v/ til opplevd god helse et år etter avreise: (av = 4 ) angav ved at helsen var dårlig eller meget dårlig tre av disse opplevde at helsen et år etter avreise var ganske god, eller bedre = > ÅRSDATA 4

8 Forandring fra til et år etter opphold mnd Generell helse 4, 4,, bedring, liten NEI Deltakelse,7,, bedring, liten NEI Mobilitet,5,6, bedring - NEI N=5- Gj.snitt score på spørsmålet Stort sett, vil du si helsa di er:.utmerket,.meget god,.god, 4.Ganske god, 5.Dårlig, 6.Meget dårlig Gj.snitt score på spørsmålet I hvilken grad har du mulighet for å delta i fritidsaktiviteter?:.ikke i det hele tatt,.litt,.til en viss grad, 4.I høy grad, 5.Fullstendig Gj.snitt score på spørsmålet Hvor godt er du i stand til å komme deg dit du vil?.svært dårlig,.dårlig,.verken godt eller dårlig, 4.Godt, 5.Svært godt Forandring fra til et år etter opphold Frekvens fysisk aktivitet (Likert skala) mnd Trening,8,,4 økning,5 moderat JA Hverdagstrim,,5, 8 økning, liten NEI N=6-7 Gj.snitt score på spørsmålet Hvor ofte har du vanligvis i løpet av de siste måneder mosjonert/trent så mye at du har blitt andpusten/svett?:. Sjeldnere enn hver uke,.en gang per uke,. - ganger per uke, 4. 4 ganger eller mer per uke Gj.snitt score på spørsmålet Hvor ofte har du vanligvis i løpet av de siste måneder vært fysisk aktiv i mer enn min? (eks gåturer, hagearbeid, snømåking):.sjeldnere enn hver uke,.en gang per uke,. - ganger per uke, 4. 4 ganger eller mer per uke > bedring på alle > i gj.snitt (= minst -ggr/uke) Hva med de i utgangspunktet dårligste i et mnd perspektiv? Som tidligere fremkommet var det kun halvdelen som ved følte at helsen var dårlig, eller meget dårlig. Også behov for medisinsk behandling for å fungere til daglig var forskjellig og der halvdelen ved angav avhengighet til en viss grad, i høy grad eller i svært høy grad Forandring for disse i mnd perspektiv fremgår her: Forandring fra til mnd etter avreise: For de som v/ank angitt dårlig/meget dårlig helse (5 eller 6 på -6 skala), eller angitt behov for medisinsk behandling for å fungere i det daglige (, 4 eller5 på -5 skala), avreise Generell helse 5, 4,8,4 8 bedring,7 middels NEI Medisinsk behov,9,4,5 4 bedring,4 liten NEI N=- Gj.snitt score på spørsmålet Stort sett, vil du si helsa di er:.utmerket,.meget god,.god, 4.Ganske god, 5.Dårlig, 6.Meget dårlig Gj.snitt score på spørsmålet I hvilken grad trenger du medisinsk behandling for å fungere i hverdagen?.ikke i det hele tatt,.litt,.til en viss grad, 4.I høy grad, 5.I svært høy grad > bedring på alle ÅRSDATA 4

9 Hva med status for helsevaner og evt. sequele et år etter hjemkomst? 4 var røykere ved de fleste av disse har gjort noe med det: Alle røyke-frie! eller i hvert fall å røyke mindre enn tidligere 54 angir kosthold som kan klasses som ganske sunt, eller bedre 96 angir måltidsrytme som minimum innbefatter måltider per døgn Kuttet helt 4 Uforand ret Røyker mindre 4 Forhold til egne helsevaner - og vekt, ved mnd etter avreise aktivitetsnivå kosthold vekt N=-4 Andel svar på påstandene Jeg har nå det aktivitetsnivå- / det kosthold- / den vekt jeg ønsker å ha til 5 skala: «I liten grad» til «I stor grad» 7 har vært på sykehus siste mnd grunnet hjerte/lunge-problemer N=4 >5 tydelig fornøyde = svarer 4 eller 5 har fått hjerteinfarkt siste mnd men er OK nå N=6 har hatt lungebetennelse siste mnd N=4 Resultat måneder etter avreise - kommentar for 4 Også et år etter avreise er pasientene meget godt fornøyde med sitt Skogli opphold. Det er også hyggelig å konstatere enn signifikant økning i opplevd fysisk livskvalitet og i trimnivå. At nesten en tredjedel av de som ved angav sin helse som dårlig, eller meget dårlig, et år etterpå angir at helsen nå er ganske god eller bedre, er meget hyggelig. Liksom at de fleste røykere i hvert fall har redusert sitt tobakksforbruk og i større grad enn v/mnd. Forhold til egne helsevaner er variabel i populasjonen mnd etter opphold. Mest fornøydhet er det i forhold til egne kostvaner (>5 er fornøyde), mens forhold til aktivitetsnivå og egen vekt er mer variabel til tross for signifikant økning i trimnivå. Gjennomsnittlig aktivitetsnivå ligger dog under tidligere generelt anbefalt nivå (minst - ganger i uken og helst hver dag), og da er det positivt at populasjonen ikke er fornøyd med egne aktivitetsvaner. Og siden flertallet ikke heller er fornøyd med egen vekt, så er det også en ekstra motivasjonsfaktor for ytterliggere økt aktivitetsnivå. Teamets resultatmålsetting er delvis innfridd. ÅRSDATA 4

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE INSTRUKSJON: Dette spørreskjemaet handler om hvordan du ser på din egen helse. Disse opplysningene vil hjelpe oss til å få vite hvordan du har det og hvordan du er i stand til

Detaljer

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter ØF-notat 17/2014 Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter av Per Kristian Alnes Edel Krøll Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert

Detaljer

Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse

Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse Pensjonisiforbundet har i flere år engasjert seg i tiltak for å kartlegge og fremme eldres munnhelse. Som en følge av dette ble det i 2013

Detaljer

Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal

Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal, SKJÅK LOM VÅGÅ SEL DOVRE LESJA Omslagfoto: Kristian Nilsen Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal - En kartlegging av aktivitetsnivået

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Det gode liv med LAR?

Det gode liv med LAR? ØF-notat nr. 01/2007 Det gode liv med LAR? En kvantitativ studie av klienter i legemiddelassistert rehabilitering av Vegard Johansen ØF-notat nr. 01/2007 Det gode liv med LAR? En kvantitativ studie av

Detaljer

Basiskompetanse i Posten og Bring. - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter

Basiskompetanse i Posten og Bring. - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter Basiskompetanse i Posten og Bring - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter Basiskompetanse i Posten og Bring - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter Forfattere Ørjan

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Første møte med Forsvaret

Første møte med Forsvaret FFI-rapport 2013/01850 Første møte med Forsvaret en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012 Petter Kristian Køber og Kari Røren Strand Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår Sykepleier ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut:

Detaljer

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet Ungdata, Knutepunkt Sørlandet 0 0 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks Sentrum 0 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette?

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? Vedlegg 1 Spørreskjema verneombud 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? 1: Hovedsak i bygg 2: Hovedsak i anlegg 3: Det varierer HVIS 2 ELLERE 3 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Jobber du i hovedsak

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

En ny mulighet brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV. Kristin Reichborn-Kjennerud. Notat 11/2009

En ny mulighet brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV. Kristin Reichborn-Kjennerud. Notat 11/2009 En ny mulighet brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV av Kristin Reichborn-Kjennerud Notat 11/2009 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS

Detaljer

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder?

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? - En deltagerundersøkelse etter ett års prosjektperiode. Karete Høiberg Johansen Oda Bjørgum Aust-Agder idrettskrets 2015 Norges idrettsforbund Sammendrag

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Måling av helseverdier. Et EasyLife prosjekt ved Grande. Per Kristian Alnes, Drammen 17.10. 2014

Måling av helseverdier. Et EasyLife prosjekt ved Grande. Per Kristian Alnes, Drammen 17.10. 2014 Måling av helseverdier. Et EasyLife prosjekt ved Grande. Per Kristian Alnes, Drammen 17.10. 2014 EasyLife prosjektet ved Grande Registrering og oppfølging av verdier relatert til helsestatus hos EasyLife

Detaljer

Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme

Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme SLUTTRAPPORT Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme Prosjektet er gjennomført ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS i perioden januar 2012 desember

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført september 2011 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Prosess evaluering av kurslederkurset; Bra mat for bedre helse. wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009 Torill Holth Lederutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 MODULENES SAMMENSETNING OG LÆRINGSMÅL...

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

Kommer traumatiserte flyktninger for sent i behandling? Resultater fra en langtidsstudie.

Kommer traumatiserte flyktninger for sent i behandling? Resultater fra en langtidsstudie. Kommer traumatiserte flyktninger for sent i behandling? Resultater fra en langtidsstudie. Sverre Varvin og Marianne Opaas NKVTS JUBILEUMSSEMINAR, 19. november 2014: Et bedre liv for flyktninger i Norge

Detaljer