Cumulative. Valid. Percent. Percent. Cumulative. Valid Percent. Percent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cumulative. Valid. Percent. Percent. Cumulative. Valid Percent. Percent"

Transkript

1 Frequency Kommune Cumulative Askim 5 6,6 6,6 6,6 Halden 10 13,2 13,2 19,7 Eidsberg 8 10,5 10,5 30,3 Rygge 11 14,5 14,5 44,7 Hvaler 21 27,6 27,6 72,4 Moss 6 7,9 7,9 80,3 Sarpsborg 15 19,7 19,7 100,0 100,0 Vår kommune har strategier for å utjevne sosiale helseforskjeller Frequency Cumulative Enig 15 19,7 19,7 19,7 Delvis enig 38 50,0 50,0 69,7 Uenig 16 21,1 21,1 90,8 Ingen mening 7 9,2 9,2 100,0 100,0

2 Vår kommune har tydelige mål som vi skal oppnå i arbeidet for å utjevne sosiale helseforskjeller Cumulative Frequency Enig 10 13,2 13,2 13,2 Delvis enig 31 40,8 40,8 53,9 Uenig 27 35,5 35,5 89,5 Ingen mening 8 10,5 10,5 100,0 100,0 Vår kommune har god nok kompetanse til å arbeide for å utjevne sosiale helseforskjeller Frequency Cumulative Enig 18 23,7 24,0 24,0 Delvis enig 43 56,6 57,3 81,3 Uenig 7 9,2 9,3 90,7 Ingen mening 7 9,2 9,3 100,0 Total 75 98,7 100,0 Missing System 1 1,3

3 Vår kommunes tjenesteyting når ressurssvake grupper og enkeltindivider på en god måte Cumulative Frequency Enig 28 36,8 37,3 37,3 Delvis enig 40 52,6 53,3 90,7 Uenig 3 3,9 4,0 94,7 Ingen mening 4 5,3 5,3 100,0 Total 75 98,7 100,0 Missing System 1 1,3 Kommunens arbeidsgiverpolitikk har fokus på å utjevne helseforskjeller blant de offentlige ansatte. Frequency Cumulative Enig 7 9,2 9,3 9,3 Delvis enig 33 43,4 44,0 53,3 Uenig 19 25,0 25,3 78,7 Ingen mening 16 21,1 21,3 100,0 Total 75 98,7 100,0 Missing System 1 1,3

4 Har kommunen gode strategier for å imøtekomme utfordringer i forhold til innvandrere? Cumulative Frequency Ja 44 57,9 59,5 59,5 Nei 12 15,8 16,2 75,7 Vet ikke 18 23,7 24,3 100,0 Total 74 97,4 100,0 Missing System 2 2,6 Vi har god nok kompetanse i vår organisasjon til å imøtekomme samhandlingsreformens forebyggende del Frequency Cumulative Ja 38 50,0 50,7 50,7 Nei 14 18,4 18,7 69,3 Vet ikke 23 30,3 30,7 100,0 Total 75 98,7 100,0 Missing System 1 1,3

5 Frequency Kommune Cumulative Askim 5 6,6 6,6 6,6 Halden 10 13,2 13,2 19,7 Eidsberg 8 10,5 10,5 30,3 Rygge 11 14,5 14,5 44,7 Hvaler 21 27,6 27,6 72,4 Moss 6 7,9 7,9 80,3 Sarpsborg 15 19,7 19,7 100,0 100,0 Vår kommune har strategier for å utjevne sosiale helseforskjeller Frequency Cumulative Enig 15 19,7 19,7 19,7 Delvis enig 38 50,0 50,0 69,7 Uenig 16 21,1 21,1 90,8 Ingen mening 7 9,2 9,2 100,0 100,0

6 Vår kommune har tydelige mål som vi skal oppnå i arbeidet for å utjevne sosiale helseforskjeller Cumulative Frequency Enig 10 13,2 13,2 13,2 Delvis enig 31 40,8 40,8 53,9 Uenig 27 35,5 35,5 89,5 Ingen mening 8 10,5 10,5 100,0 100,0 Vår kommune har god nok kompetanse til å arbeide for å utjevne sosiale helseforskjeller Frequency Cumulative Enig 18 23,7 24,0 24,0 Delvis enig 43 56,6 57,3 81,3 Uenig 7 9,2 9,3 90,7 Ingen mening 7 9,2 9,3 100,0 Total 75 98,7 100,0 Missing System 1 1,3

7 Vår kommunes tjenesteyting når ressurssvake grupper og enkeltindivider på en god måte Cumulative Frequency Enig 28 36,8 37,3 37,3 Delvis enig 40 52,6 53,3 90,7 Uenig 3 3,9 4,0 94,7 Ingen mening 4 5,3 5,3 100,0 Total 75 98,7 100,0 Missing System 1 1,3 Kommunens arbeidsgiverpolitikk har fokus på å utjevne helseforskjeller blant de offentlige ansatte. Frequency Cumulative Enig 7 9,2 9,3 9,3 Delvis enig 33 43,4 44,0 53,3 Uenig 19 25,0 25,3 78,7 Ingen mening 16 21,1 21,3 100,0 Total 75 98,7 100,0 Missing System 1 1,3

8 Har kommunen gode strategier for å imøtekomme utfordringer i forhold til innvandrere? Cumulative Frequency Ja 44 57,9 59,5 59,5 Nei 12 15,8 16,2 75,7 Vet ikke 18 23,7 24,3 100,0 Total 74 97,4 100,0 Missing System 2 2,6 Vi har god nok kompetanse i vår organisasjon til å imøtekomme samhandlingsreformens forebyggende del Frequency Cumulative Ja 38 50,0 50,7 50,7 Nei 14 18,4 18,7 69,3 Vet ikke 23 30,3 30,7 100,0 Total 75 98,7 100,0 Missing System 1 1,3 På hvilke områder har dere behov for mer kompetanse? På hvilke områder har dere behov for mer kompetanse? Total Folkehelsekompetanse Prosjektstyring Organisasjon Samfunnsmedisin og ledelse Samfunnsplanlegging Samhandlingskompetanse Fylkestal

9

10

11

12

13

14

15

16

17 5. Ta stilling til følgende påstander om kommunehelsetjenesten Kommunehelsetjenesten i min kommune er flinke til engasjere seg i andre deler av organisasjonen for å nå sine mål. Frequency Cumulative Enig 15 19,7 22,1 22,1 Delvis enig 31 40,8 45,6 67,6 Uenig 12 15,8 17,6 85,3 Ingen mening 10 13,2 14,7 100,0 Total 68 89,5 100,0 Missing System 8 10,5 Total ,0 Kommunehelsetjenesten i min kommune er flinke med å bidra med sin helsekompetanse overfor andre sektorer som behøver bistand i det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Frequency Cumulative Enig 19 25,0 27,9 27,9 Delvis enig 31 40,8 45,6 73,5 Uenig 10 13,2 14,7 88,2 Ingen mening 8 10,5 11,8 100,0 Total 68 89,5 100,0 Missing System 8 10,5 Total ,0

18 Kommunehelsetjenesten i min kommune påpeker eventuelle helsekonsekvenser av viktige planer og prosjekter. Frequency Cumulative Enig 14 18,4 20,6 20,6 Delvis enig 27 35,5 39,7 60,3 Uenig 13 17,1 19,1 79,4 Ingen mening 14 18,4 20,6 100,0 Total 68 89,5 100,0 Missing System 8 10,5 Total ,0 Kommunehelsetjenesten i min kommune engasjerer seg i samfunnsutviklingen. Frequency Cumulative Enig 19 25,0 27,9 27,9 Delvis enig 27 35,5 39,7 67,6 Uenig 9 11,8 13,2 80,9 Ingen mening 13 17,1 19,1 100,0 Total 68 89,5 100,0 Missing System 8 10,5 Total ,0

19 Våre fastleger er flinke til å prioritere forebyggende og helsefremmende arbeid. Frequency Cumulative Enig 5 6,6 7,4 7,4 Delvis enig 22 28,9 32,4 39,7 Uenig 16 21,1 23,5 63,2 Ingen mening 25 32,9 36,8 100,0 Total 68 89,5 100,0 Missing System 8 10,5 Total ,0 6. Hvordan vil du beskrive arbeidsmåten i kommunen vår innenfor folkehelse? Folkehelsearbeidet er basert på kartlegging av helsetilstand i befolkningen Frequency Cumulative I stor grad 11 14,5 16,4 16,4 I middels grad 16 21,1 23,9 40,3 I liten grad 28 36,8 41,8 82,1 Ingen mening 12 15,8 17,9 100,0 Total 67 88,2 100,0 Missing System 9 11,8 Total ,0

20 Folkehelsearbeidet er forankret på en god måte i kommuneplanen og/eller planprogrammet. Frequency Cumulative I stor grad 15 19,7 22,4 22,4 I middels grad 26 34,2 38,8 61,2 I liten grad 17 22,4 25,4 86,6 Ingen mening 9 11,8 13,4 100,0 Total 67 88,2 100,0 Missing System 9 11,8 Total ,0 Folkehelsearbeidet har en tydelig plass i økonomiplan / budsjett Frequency Cumulative I stor grad 9 11,8 13,4 13,4 I middels grad 22 28,9 32,8 46,3 I liten grad 30 39,5 44,8 91,0 Ingen mening 6 7,9 9,0 100,0 Total 67 88,2 100,0 Missing System 9 11,8 Total ,0

21 Det er utarbeidet årlige drifts- og aktivitetsplaner for folkehelsearbeidet som følger opp overordnede kommunale planer Frequency Cumulative I stor grad 8 10,5 12,3 12,3 I middels grad 16 21,1 24,6 36,9 I liten grad 25 32,9 38,5 75,4 Ingen mening 16 21,1 24,6 100,0 Total 65 85,5 100,0 Missing System 11 14,5 Total ,0 Det er etablert gode rapporteringsrutiner på folkehelsearbeidet til kommunens administrative ledelse. Frequency Cumulative I stor grad 8 10,5 12,1 12,1 I middels grad 20 26,3 30,3 42,4 I liten grad 20 26,3 30,3 72,7 Ingen mening 18 23,7 27,3 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2 Total ,0

22 Det er etablert gode rapporteringsrutiner til politikerne. Frequency Cumulative I stor grad 4 5,3 6,0 6,0 I middels grad 18 23,7 26,9 32,8 I liten grad 27 35,5 40,3 73,1 Ingen mening 18 23,7 26,9 100,0 Total 67 88,2 100,0 Missing System 9 11,8 Total ,0

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 7. I hvilken grad vil du si at følgende områder fokuserer på forebyggende og helsefremmende arbeid på en god måte: Skole Frequency Cumulative I stor grad 20 26,3 30,8 30,8 I middels grad 39 51,3 60,0 90,8 I liten grad 1 1,3 1,5 92,3 Ingen mening 5 6,6 7,7 100,0 Total 65 85,5 100,0 Missing System 11 14,5 Bibliotek Frequency Cumulative I stor grad 7 9,2 10,6 10,6 I middels grad 16 21,1 24,2 34,8 I liten grad 16 21,1 24,2 59,1 Ingen mening 27 35,5 40,9 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2 Barnehager Frequency Cumulative I stor grad 24 31,6 36,4 36,4 I middels grad 35 46,1 53,0 89,4 I liten grad 1 1,3 1,5 90,9 Ingen mening 6 7,9 9,1 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2

35 Personal Frequency Cumulative I stor grad 13 17,1 19,7 19,7 I middels grad 26 34,2 39,4 59,1 I liten grad 15 19,7 22,7 81,8 Ingen mening 12 15,8 18,2 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2 Kultur Frequency Cumulative I stor grad 15 19,7 22,7 22,7 I middels grad 30 39,5 45,5 68,2 I liten grad 5 6,6 7,6 75,8 Ingen mening 16 21,1 24,2 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2 Plan Frequency Cumulative I stor grad 11 14,5 16,7 16,7 I middels grad 29 38,2 43,9 60,6 I liten grad 11 14,5 16,7 77,3 Ingen mening 15 19,7 22,7 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2

36 Teknisk samferdsel Frequency Cumulative I stor grad 5 6,6 7,6 7,6 I middels grad 26 34,2 39,4 47,0 I liten grad 18 23,7 27,3 74,2 Ingen mening 17 22,4 25,8 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2 Miljø Frequency Cumulative I stor grad 10 13,2 15,6 15,6 I middels grad 27 35,5 42,2 57,8 I liten grad 4 5,3 6,3 64,1 Ingen mening 23 30,3 35,9 100,0 Total 64 84,2 100,0 Missing System 12 15,8 Næring Frequency Cumulative I stor grad 2 2,6 3,0 3,0 I middels grad 12 15,8 18,2 21,2 I liten grad 22 28,9 33,3 54,5 Ingen mening 30 39,5 45,5 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2

37 Helsestasjon Frequency Cumulative I stor grad 44 57,9 66,7 66,7 I middels grad 17 22,4 25,8 92,4 Ingen mening 5 6,6 7,6 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2 Helsestasjon for ungdom Frequency Cumulative I stor grad 42 55,3 63,6 63,6 I middels grad 13 17,1 19,7 83,3 I liten grad 2 2,6 3,0 86,4 Ingen mening 9 11,8 13,6 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2 Skolehelsetjenesten Frequency Cumulative I stor grad 38 50,0 57,6 57,6 I middels grad 22 28,9 33,3 90,9 Ingen mening 6 7,9 9,1 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2

38 Fastleger Frequency Cumulative I stor grad 6 7,9 9,2 9,2 I middels grad 28 36,8 43,1 52,3 I liten grad 12 15,8 18,5 70,8 Ingen mening 19 25,0 29,2 100,0 Total 65 85,5 100,0 Missing System 11 14,5 Sykehjem og hjemmebaserte tjenester Frequency Cumulative I stor grad 13 17,1 19,7 19,7 I middels grad 32 42,1 48,5 68,2 I liten grad 5 6,6 7,6 75,8 Ingen mening 16 21,1 24,2 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2 Miljørettet helsevern Frequency Cumulative I stor grad 24 31,6 36,4 36,4 I middels grad 27 35,5 40,9 77,3 I liten grad 4 5,3 6,1 83,3 Ingen mening 11 14,5 16,7 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2

39 Kommunehelsetjenesten for øvrig Frequency Cumulative I stor grad 14 18,4 21,9 21,9 I middels grad 30 39,5 46,9 68,8 I liten grad 4 5,3 6,3 75,0 Ingen mening 16 21,1 25,0 100,0 Total 64 84,2 100,0 Missing System 12 15,8 Psykiatri og rus Frequency Cumulative I stor grad 15 19,7 22,7 22,7 I middels grad 36 47,4 54,5 77,3 I liten grad 5 6,6 7,6 84,8 Ingen mening 10 13,2 15,2 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2 Sosial Frequency Cumulative I stor grad 8 10,5 12,5 12,5 I middels grad 34 44,7 53,1 65,6 I liten grad 5 6,6 7,8 73,4 Ingen mening 17 22,4 26,6 100,0 Total 64 84,2 100,0 Missing System 12 15,8

40 Det kommunale barnevernet Frequency Cumulative I stor grad 10 13,2 15,6 15,6 I middels grad 32 42,1 50,0 65,6 I liten grad 10 13,2 15,6 81,3 Ingen mening 12 15,8 18,8 100,0 Total 64 84,2 100,0 Missing System 12 15,8 7. I hvilken grad vil du si at følgende områder fokuserer på forebyggende og helsefremmende arbeid på en god måte: Skole Frequency Cumulative I stor grad 20 26,3 30,8 30,8 I middels grad 39 51,3 60,0 90,8 I liten grad 1 1,3 1,5 92,3 Ingen mening 5 6,6 7,7 100,0 Total 65 85,5 100,0 Missing System 11 14,5

41 Bibliotek Frequency Cumulative I stor grad 7 9,2 10,6 10,6 I middels grad 16 21,1 24,2 34,8 I liten grad 16 21,1 24,2 59,1 Ingen mening 27 35,5 40,9 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2 Barnehager Frequency Cumulative I stor grad 24 31,6 36,4 36,4 I middels grad 35 46,1 53,0 89,4 I liten grad 1 1,3 1,5 90,9 Ingen mening 6 7,9 9,1 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2 Personal Frequency Cumulative I stor grad 13 17,1 19,7 19,7 I middels grad 26 34,2 39,4 59,1 I liten grad 15 19,7 22,7 81,8 Ingen mening 12 15,8 18,2 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2

42 Kultur Frequency Cumulative I stor grad 15 19,7 22,7 22,7 I middels grad 30 39,5 45,5 68,2 I liten grad 5 6,6 7,6 75,8 Ingen mening 16 21,1 24,2 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2 Plan Frequency Cumulative I stor grad 11 14,5 16,7 16,7 I middels grad 29 38,2 43,9 60,6 I liten grad 11 14,5 16,7 77,3 Ingen mening 15 19,7 22,7 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2 Teknisk samferdsel Frequency Cumulative I stor grad 5 6,6 7,6 7,6 I middels grad 26 34,2 39,4 47,0 I liten grad 18 23,7 27,3 74,2 Ingen mening 17 22,4 25,8 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2

43 Miljø Frequency Cumulative I stor grad 10 13,2 15,6 15,6 I middels grad 27 35,5 42,2 57,8 I liten grad 4 5,3 6,3 64,1 Ingen mening 23 30,3 35,9 100,0 Total 64 84,2 100,0 Missing System 12 15,8 Næring Frequency Cumulative I stor grad 2 2,6 3,0 3,0 I middels grad 12 15,8 18,2 21,2 I liten grad 22 28,9 33,3 54,5 Ingen mening 30 39,5 45,5 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2 Helsestasjon Frequency Cumulative I stor grad 44 57,9 66,7 66,7 I middels grad 17 22,4 25,8 92,4 Ingen mening 5 6,6 7,6 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2

44 Helsestasjon for ungdom Frequency Cumulative I stor grad 42 55,3 63,6 63,6 I middels grad 13 17,1 19,7 83,3 I liten grad 2 2,6 3,0 86,4 Ingen mening 9 11,8 13,6 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2 Skolehelsetjenesten Frequency Cumulative I stor grad 38 50,0 57,6 57,6 I middels grad 22 28,9 33,3 90,9 Ingen mening 6 7,9 9,1 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2 Fastleger Frequency Cumulative I stor grad 6 7,9 9,2 9,2 I middels grad 28 36,8 43,1 52,3 I liten grad 12 15,8 18,5 70,8 Ingen mening 19 25,0 29,2 100,0 Total 65 85,5 100,0 Missing System 11 14,5

45 Sykehjem og hjemmebaserte tjenester Frequency Cumulative I stor grad 13 17,1 19,7 19,7 I middels grad 32 42,1 48,5 68,2 I liten grad 5 6,6 7,6 75,8 Ingen mening 16 21,1 24,2 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2 Miljørettet helsevern Frequency Cumulative I stor grad 24 31,6 36,4 36,4 I middels grad 27 35,5 40,9 77,3 I liten grad 4 5,3 6,1 83,3 Ingen mening 11 14,5 16,7 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2 Kommunehelsetjenesten for øvrig Frequency Cumulative I stor grad 14 18,4 21,9 21,9 I middels grad 30 39,5 46,9 68,8 I liten grad 4 5,3 6,3 75,0 Ingen mening 16 21,1 25,0 100,0 Total 64 84,2 100,0 Missing System 12 15,8

46 Psykiatri og rus Frequency Cumulative I stor grad 15 19,7 22,7 22,7 I middels grad 36 47,4 54,5 77,3 I liten grad 5 6,6 7,6 84,8 Ingen mening 10 13,2 15,2 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2 Sosial Frequency Cumulative I stor grad 8 10,5 12,5 12,5 I middels grad 34 44,7 53,1 65,6 I liten grad 5 6,6 7,8 73,4 Ingen mening 17 22,4 26,6 100,0 Total 64 84,2 100,0 Missing System 12 15,8 Det kommunale barnevernet Frequency Cumulative I stor grad 10 13,2 15,6 15,6 I middels grad 32 42,1 50,0 65,6 I liten grad 10 13,2 15,6 81,3 Ingen mening 12 15,8 18,8 100,0 Total 64 84,2 100,0 Missing System 12 15,8

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66 8. Har kommunen en god visjon? Cumulative Frequency Ja 34 44,7 50,7 50,7 Kommunen har ingen visjon 4 5,3 6,0 56,7 Kommunen har en visjon, men den er 16 21,1 23,9 80,6 ikke god Vet ikke 13 17,1 19,4 100,0 Total 67 88,2 100,0 Missing System 9 11,8 9. Er visjonen relevant for folkehelsearbeidet? Cumulative Frequency Ja 29 38,2 85,3 85,3 Nei 3 3,9 8,8 94,1 Vet ikke 2 2,6 5,9 100,0 Total 34 44,7 100,0 Missing System 42 55,3

67 10. Hvilket kjennskap har du til overordnede målsettinger/strategier for folkehelsearbeidet i vår kommune? Cumulative Frequency Kjenner de godt 18 23,7 27,7 27,7 Kjenner noe til dem 31 40,8 47,7 75,4 Kjenner de dårlig 8 10,5 12,3 87,7 Det er ikke utarbeidet overordnede 7 9,2 10,8 98,5 målsettinger / strategier Ingen mening 1 1,3 1,5 100,0 Total 65 85,5 100,0 Missing System 11 14,5 11. Hvordan vurderer du prosessen med å avklare mål- og strategier for kommunens folkehelsearbeid? Cumulative Frequency Det var en klar og ryddig prosess 7 9,2 10,8 10,8 Prosessen kunne ha vært klarere 27 35,5 41,5 52,3 Det var en dårlig prosess 2 2,6 3,1 55,4 Jeg kjenner ikke til at det er 13 17,1 20,0 75,4 gjennomført en prosess Ingen mening 16 21,1 24,6 100,0 Total 65 85,5 100,0 Missing System 11 14,5

68 12. Hvordan vurderer du følgende påstander omkring folkehelse og politikk I hvilken grad vil du si at det er viktig at politikerne øver stor innflytelse på folkehelsearbeidet Cumulative Frequency I stor grad 37 48,7 56,1 56,1 I middels grad 19 25,0 28,8 84,8 I liten grad 5 6,6 7,6 92,4 Ingen mening 5 6,6 7,6 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2 I hvilken grad syns du at folkehelsearbeidet i vår kommune er politisk styrt? Cumulative Frequency I stor grad 4 5,3 6,1 6,1 I middels grad 18 23,7 27,3 33,3 I liten grad 38 50,0 57,6 90,9 Ingen mening 6 7,9 9,1 100,0 Total 66 86,8 100,0 Missing System 10 13,2

69 I hvilken grad bør folkehelsearbeidet høyre opp på den politiske dagsorden i: - kommunestyret / bystyret Cumulative Frequency I stor grad 35 46,1 53,8 53,8 I middels grad 20 26,3 30,8 84,6 I liten grad 4 5,3 6,2 90,8 Ingen mening 6 7,9 9,2 100,0 Total 65 85,5 100,0 Missing System 11 14,5 - i andre politiske komiteer i kommunen Cumulative Frequency I stor grad 27 35,5 42,2 42,2 I middels grad 28 36,8 43,8 85,9 I liten grad 2 2,6 3,1 89,1 Ingen mening 7 9,2 10,9 100,0 Total 64 84,2 100,0 Missing System 12 15,8

70 - i regionrådet Cumulative Frequency I stor grad 25 32,9 38,5 38,5 I middels grad 16 21,1 24,6 63,1 I liten grad 8 10,5 12,3 75,4 Ingen mening 16 21,1 24,6 100,0 Total 65 85,5 100,0 Missing System 11 14,5

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80 13. Hva er de viktigste oppgavene å tillegge en folkehelsekoordinator? Kompetanseoppbygging i egen organisasjon Count 15 Koordinere folkehelsearbeid på tvers av avdelinger og virksomheter i egen organisasjon. Gjennomført konkrete forebyggende og helsefremmende tiltak Arbeide for å fremskaffe eksterne midler Vært en pådriver for å få andre aktører i kommuneorganisasjonen og kommunesamfunnet til å ta et større forebyggende og helsefremmende ansvar. Arbeide for å etablere en god struktur på folkehelsearbeidet i egen kommune (planer, rapporteringsrutiner, målsettinger, organisering og lignende). Arbeide strategisk opp mot politisk og administrativ ledelse. Fremskaffe kunnskap om metoder og tilnærminger som har en høy sannsynlighet for å gi effekt. Oppfølging av samhandlingsreformens forebyggende del. Annet 7,9% Count 47 24,9% Count 18 9,5% Count 7 3,7% Count 41 21,7% Count 3 1,6% Count 26 13,8% Count 21 11,1% Count 10 5,3% Count 1 Total Count 189,5% 100,0%

81 15. I hvilken grad vil du si at din kommune har lagt forholdene til rette for at folkehelsekoordinatoren skal kunne utøve sin funksjon på en god måte? Frequency Cumulative I stor grad 15 19,7 23,1 23,1 Til en viss grad 17 22,4 26,2 49,2 I liten grad 17 22,4 26,2 75,4 Ingen mening 16 21,1 24,6 100,0 Total 65 85,5 100,0 Missing System 11 14,5 16. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Folkehelsekoordinatorfunksjonen i vår kommune bør videreføres Frequency Cumulative Enig 40 52,6 63,5 63,5 Delvis enig 9 11,8 14,3 77,8 Uenig 2 2,6 3,2 81,0 Ingen mening 12 15,8 19,0 100,0 Total 63 82,9 100,0 Missing System 13 17,1

82 Folkehelsekoordinatorfunksjonen i vår kommune bør styrkes Frequency Cumulative Enig 27 35,5 43,5 43,5 Delvis enig 17 22,4 27,4 71,0 Uenig 4 5,3 6,5 77,4 Ingen mening 14 18,4 22,6 100,0 Total 62 81,6 100,0 Missing System 14 18,4 17. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Vår kommune har tilstrekkelig kompetanse innen folkehelse Frequency Cumulative Enig 11 14,5 16,9 16,9 Delvis enig 31 40,8 47,7 64,6 Uenig 14 18,4 21,5 86,2 Ingen mening 9 11,8 13,8 100,0 Total 65 85,5 100,0 Missing System 11 14,5

83 Vår kommune har lagt til rette for utvikling av kompetanse i folkehelsearbeid Frequency Cumulative Enig 7 9,2 10,9 10,9 Delvis enig 30 39,5 46,9 57,8 Uenig 17 22,4 26,6 84,4 Ingen mening 10 13,2 15,6 100,0 Total 64 84,2 100,0 Missing System 12 15,8 Jeg er villig til å styrke min folkehelsekompetanse hvis forholdene legges til rette Frequency Cumulative Enig 35 46,1 54,7 54,7 Delvis enig 20 26,3 31,3 85,9 Uenig 3 3,9 4,7 90,6 Ingen mening 6 7,9 9,4 100,0 Total 64 84,2 100,0 Missing System 12 15,8

84 Jeg er motivert for å bidra i folkehelsearbeidet. Frequency Cumulative Enig 45 59,2 70,3 70,3 Delvis enig 12 15,8 18,8 89,1 Uenig 2 2,6 3,1 92,2 Ingen mening 5 6,6 7,8 100,0 Total 64 84,2 100,0 Missing System 12 15,8

85

86

87

88

89

90

91

92 19. Hvordan synes du folkehelsekomiteen i din kommune fungerer: Den fungerer godt Cumulative Frequency 2 2,6 9,5 9,5 Den fungerer tilfredsstillende 7 9,2 33,3 42,9 Den fungerer dårlig 3 3,9 14,3 57,1 Vet ikke 9 11,8 42,9 100,0 Total 21 27,6 100,0 Missing System 55 72,4 19b. Ta stilling til følgende påstander om folkehelsekomiteen: Den har et klart og tydelig mandat Cumulative Frequency Enig 2 2,6 10,5 10,5 Delvis enig 10 13,2 52,6 63,2 Uenig 2 2,6 10,5 73,7 Ingen mening 5 6,6 26,3 100,0 Total 19 25,0 100,0 Missing System 57 75,0

93 Komiteen gir en merverdi til kommunens folkehelsearbeid Cumulative Frequency Enig 5 6,6 26,3 26,3 Delvis enig 5 6,6 26,3 52,6 Uenig 3 3,9 15,8 68,4 Ingen mening 6 7,9 31,6 100,0 Total 19 25,0 100,0 Missing System 57 75,0 Det er i hovedsak riktige personer som sitter i komiteen Cumulative Frequency Enig 4 5,3 21,1 21,1 Delvis enig 3 3,9 15,8 36,8 Uenig 3 3,9 15,8 52,6 Ingen mening 9 11,8 47,4 100,0 Total 19 25,0 100,0 Missing System 57 75,0

94 Ledelsen av komiteen fungerer godt Cumulative Frequency Enig 5 6,6 26,3 26,3 Delvis enig 6 7,9 31,6 57,9 Uenig 2 2,6 10,5 68,4 Ingen mening 6 7,9 31,6 100,0 Total 19 25,0 100,0 Missing System 57 75,0 Det er etablert gode rapporteringsrutiner fra komiteen til øvrige deler av kommuneorganisasjonen. Cumulative Frequency Enig 1 1,3 5,9 5,9 Delvis enig 4 5,3 23,5 29,4 Uenig 5 6,6 29,4 58,8 Ingen mening 7 9,2 41,2 100,0 Total 17 22,4 100,0 Missing System 59 77,6

95 Vi behøver ingen folkehelsekomité Cumulative Frequency Enig 3 3,9 20,0 20,0 Delvis enig 1 1,3 6,7 26,7 Uenig 7 9,2 46,7 73,3 Ingen mening 4 5,3 26,7 100,0 Total 15 19,7 100,0 Missing System 61 80,3

96

97

98

99

100

101

102

103 19. I hvilken grad vil du si at følgende områder i din kommune er flinke på tverrsektorielt arbeid, som for eksempel folkehelse. Skole Frequency Cumulative I stor grad 13 17,1 20,6 20,6 I noen grad 34 44,7 54,0 74,6 I liten grad 11 14,5 17,5 92,1 Ingen mening 5 6,6 7,9 100,0 Total 63 82,9 100,0 Missing System 13 17,1 Frequency Bibliotek Cumulative I stor grad 5 6,6 7,9 7,9 I noen grad 16 21,1 25,4 33,3 I liten grad 10 13,2 15,9 49,2 Ingen mening 32 42,1 50,8 100,0 Total 63 82,9 100,0 Missing System 13 17,1

104 Frequency Barnehager Cumulative I stor grad 12 15,8 19,0 19,0 I noen grad 36 47,4 57,1 76,2 I liten grad 6 7,9 9,5 85,7 Ingen mening 9 11,8 14,3 100,0 Total 63 82,9 100,0 Missing System 13 17,1 Frequency Personal Cumulative I stor grad 6 7,9 9,5 9,5 I noen grad 23 30,3 36,5 46,0 I liten grad 15 19,7 23,8 69,8 Ingen mening 19 25,0 30,2 100,0 Total 63 82,9 100,0 Missing System 13 17,1

105 Frequency Kultur Cumulative I stor grad 12 15,8 19,0 19,0 I noen grad 29 38,2 46,0 65,1 I liten grad 5 6,6 7,9 73,0 Ingen mening 17 22,4 27,0 100,0 Total 63 82,9 100,0 Missing System 13 17,1 Frequency Plan Cumulative I stor grad 10 13,2 15,9 15,9 I noen grad 24 31,6 38,1 54,0 I liten grad 11 14,5 17,5 71,4 Ingen mening 18 23,7 28,6 100,0 Total 63 82,9 100,0 Missing System 13 17,1

106 Teknisk samferdsel Frequency Cumulative I stor grad 2 2,6 3,2 3,2 I noen grad 23 30,3 36,5 39,7 I liten grad 18 23,7 28,6 68,3 Ingen mening 20 26,3 31,7 100,0 Total 63 82,9 100,0 Missing System 13 17,1 Frequency Miljø Cumulative I stor grad 6 7,9 9,8 9,8 I noen grad 24 31,6 39,3 49,2 I liten grad 8 10,5 13,1 62,3 Ingen mening 23 30,3 37,7 100,0 Total 61 80,3 100,0 Missing System 15 19,7

107 Næring Frequency Cumulative I noen grad 9 11,8 14,3 14,3 I liten grad 24 31,6 38,1 52,4 Ingen mening 30 39,5 47,6 100,0 Total 63 82,9 100,0 Missing System 13 17,1 Frequency Helsestasjon Cumulative I stor grad 23 30,3 36,5 36,5 I noen grad 31 40,8 49,2 85,7 I liten grad 2 2,6 3,2 88,9 Ingen mening 7 9,2 11,1 100,0 Total 63 82,9 100,0 Missing System 13 17,1

108 Helsestasjon for ungdom Frequency Cumulative I stor grad 20 26,3 31,7 31,7 I noen grad 24 31,6 38,1 69,8 I liten grad 3 3,9 4,8 74,6 Ingen mening 16 21,1 25,4 100,0 Total 63 82,9 100,0 Missing System 13 17,1 Skolehelsetjenesten Frequency Cumulative I stor grad 18 23,7 29,5 29,5 I noen grad 25 32,9 41,0 70,5 I liten grad 4 5,3 6,6 77,0 Ingen mening 14 18,4 23,0 100,0 Total 61 80,3 100,0 Missing System 15 19,7

109 Frequency Fastleger Cumulative I stor grad 5 6,6 7,9 7,9 I noen grad 18 23,7 28,6 36,5 I liten grad 13 17,1 20,6 57,1 Ingen mening 27 35,5 42,9 100,0 Total 63 82,9 100,0 Missing System 13 17,1 Sykehjem og hjemmebaserte tjenester Frequency Cumulative I stor grad 6 7,9 9,5 9,5 I noen grad 23 30,3 36,5 46,0 I liten grad 13 17,1 20,6 66,7 Ingen mening 21 27,6 33,3 100,0 Total 63 82,9 100,0 Missing System 13 17,1

110 Miljørettet helsevern Frequency Cumulative I stor grad 11 14,5 17,5 17,5 I noen grad 28 36,8 44,4 61,9 I liten grad 8 10,5 12,7 74,6 Ingen mening 16 21,1 25,4 100,0 Total 63 82,9 100,0 Missing System 13 17,1 Kommunehelsetjenesten for øvrig Frequency Cumulative I stor grad 8 10,5 12,7 12,7 I noen grad 29 38,2 46,0 58,7 I liten grad 7 9,2 11,1 69,8 Ingen mening 19 25,0 30,2 100,0 Total 63 82,9 100,0 Missing System 13 17,1

111 Psykiatri og rus Frequency Cumulative I stor grad 8 10,5 12,7 12,7 I noen grad 31 40,8 49,2 61,9 I liten grad 10 13,2 15,9 77,8 Ingen mening 14 18,4 22,2 100,0 Total 63 82,9 100,0 Missing System 13 17,1 Frequency Sosial Cumulative I stor grad 5 6,6 7,9 7,9 I noen grad 30 39,5 47,6 55,6 I liten grad 7 9,2 11,1 66,7 Ingen mening 21 27,6 33,3 100,0 Total 63 82,9 100,0 Missing System 13 17,1

112 Det kommunale barnevernet Frequency Cumulative I stor grad 7 9,2 11,7 11,7 I noen grad 27 35,5 45,0 56,7 I liten grad 8 10,5 13,3 70,0 Ingen mening 18 23,7 30,0 100,0 Total 60 78,9 100,0 Missing System 16 21,1

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132 20. Ta stilling til utsagnene nedenfor: Vi har mer å hente på samarbeid med andre kommuner i folkehelsearbeidet Frequency Cumulative Enig 40 52,6 63,5 63,5 Delvis enig 15 19,7 23,8 87,3 Uenig 1 1,3 1,6 88,9 Ingen mening 7 9,2 11,1 100,0 Total 63 82,9 100,0 Missing System 13 17,1 Vi har mer å hente på et mer aktivt engasjement i partnerskapet Østfoldhelsa Frequency Cumulative Enig 33 43,4 52,4 52,4 Delvis enig 15 19,7 23,8 76,2 Uenig 1 1,3 1,6 77,8 Ingen mening 14 18,4 22,2 100,0 Total 63 82,9 100,0 Missing System 13 17,1

133 Vi har mer å hente på samarbeid med fylkeskommunen i folkehelsearbeidet Cumulative Frequency Enig 31 40,8 49,2 49,2 Delvis enig 21 27,6 33,3 82,5 Uenig 1 1,3 1,6 84,1 Ingen mening 10 13,2 15,9 100,0 Total 63 82,9 100,0 Missing System 13 17,1 Vi har mer å hente på samarbeid med høgskolen i Østfold i folkehelsearbeidet Frequency Cumulative Enig 25 32,9 40,3 40,3 Delvis enig 17 22,4 27,4 67,7 Uenig 2 2,6 3,2 71,0 Ingen mening 18 23,7 29,0 100,0 Total 62 81,6 100,0 Missing System 14 18,4

134 Vi har mer å hente på samarbeid med Østfold Analyse Frequency Cumulative Enig 27 35,5 42,9 42,9 Delvis enig 8 10,5 12,7 55,6 Uenig 2 2,6 3,2 58,7 Ingen mening 26 34,2 41,3 100,0 Total 63 82,9 100,0 Missing System 13 17,1 Vi har mer å hente på samarbeid med fylkesmannen i folkehelsearbeidet Frequency Cumulative Enig 25 32,9 39,7 39,7 Delvis enig 17 22,4 27,0 66,7 Uenig 4 5,3 6,3 73,0 Ingen mening 17 22,4 27,0 100,0 Total 63 82,9 100,0 Missing System 13 17,1

135 Vi har mer å hente på samarbeid med sykehuset Østfold HF i folkehelsearbeidet Cumulative Frequency Enig 23 30,3 36,5 36,5 Delvis enig 22 28,9 34,9 71,4 Uenig 4 5,3 6,3 77,8 Ingen mening 14 18,4 22,2 100,0 Total 63 82,9 100,0 Missing System 13 17,1 Det er mer å hente på et bedre samarbeid mellom kommuner og frivillige krefter i folkehelsearbeidet Frequency Cumulative Enig 44 57,9 69,8 69,8 Delvis enig 10 13,2 15,9 85,7 Ingen mening 9 11,8 14,3 100,0 Total 63 82,9 100,0 Missing System 13 17,1

136 Det er mer å hente på et bedre samarbeid med næringslivet i folkehelsearbeidet Cumulative Frequency Enig 31 40,8 50,0 50,0 Delvis enig 15 19,7 24,2 74,2 Uenig 4 5,3 6,5 80,6 Ingen mening 12 15,8 19,4 100,0 Total 62 81,6 100,0 Missing System 14 18,4

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146 21. Tror du at folkehelsearbeidet i vår kommune gir resultater? Frequency Cumulative Ja 25 32,9 39,7 39,7 Til en viss grad 33 43,4 52,4 92,1 Ingen mening 5 6,6 7,9 100,0 Total 63 82,9 100,0 Missing System 13 17,1 22. Hvordan vil du beskrive folkehelsearbeidet i vår kommune? Frequency Cumulative Veldigt bra 1 1,3 1,6 1,6 Bra 22 28,9 34,9 36,5 Ikke bra nok 32 42,1 50,8 87,3 Ingen mening 8 10,5 12,7 100,0 Total 63 82,9 100,0 Missing System 13 17,1

147 25. I hvilken grad vil du si at folkehelsearbeidet i vår kommune har oppnådd følgende typer resultater? Fått bedre oversikt over helsetilstanden i befolkningen Frequency Cumulative I stor grad 3 3,9 4,8 4,8 I middels grad 21 27,6 33,9 38,7 I liten grad 25 32,9 40,3 79,0 Ingen mening 13 17,1 21,0 100,0 Total 62 81,6 100,0 Missing System 14 18,4 Det har generelt blitt skapt større oppmerksomhet og engasjement om folkehelsearbeidet Frequency Cumulative I stor grad 11 14,5 18,0 18,0 I middels grad 32 42,1 52,5 70,5 I liten grad 11 14,5 18,0 88,5 Ingen mening 7 9,2 11,5 100,0 Total 61 80,3 100,0 Missing System 15 19,7

148 Det har generelt blitt større kompetanse om folkehelsearbeid Cumulative Frequency I stor grad 7 9,2 11,3 11,3 I middels grad 30 39,5 48,4 59,7 I liten grad 14 18,4 22,6 82,3 Ingen mening 11 14,5 17,7 100,0 Total 62 81,6 100,0 Missing System 14 18,4 Jeg er blitt mer oppmerksom på at folkehelsearbeid er viktig Frequency Cumulative I stor grad 27 35,5 43,5 43,5 I middels grad 21 27,6 33,9 77,4 I liten grad 5 6,6 8,1 85,5 Ingen mening 9 11,8 14,5 100,0 Total 62 81,6 100,0 Missing System 14 18,4

149 26. Hvor vellykket mener du folkehelsearbeidet i vår kommune er ut fra en samlet vurdering Cumulative Frequency Vellykket 3 3,9 4,9 4,9 Middels vellykket 38 50,0 62,3 67,2 Lite vellykket 9 11,8 14,8 82,0 Ingen mening 11 14,5 18,0 100,0 Total 61 80,3 100,0 Missing System 15 19,7

150

151

152

153

154

155

156

De samlede svarene fra de syv kommunene som deltar vil derimot bli sammenstilt i en fylkesrapport som blir offentliggjort.

De samlede svarene fra de syv kommunene som deltar vil derimot bli sammenstilt i en fylkesrapport som blir offentliggjort. SPØRREUNDERSØKELSE OM FOLKEHELSEARBEID I XXX KOMMUNE Du er blitt valgt ut til å delta i en intern evaluering av folkehelsearbeidet i XXX kommune. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Østfoldhelsa

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

FOLKEHELSE I PLANARBEID. Prosess, muligheter og utfordringer. Karin Hætta, stabsleder Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune

FOLKEHELSE I PLANARBEID. Prosess, muligheter og utfordringer. Karin Hætta, stabsleder Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune FOLKEHELSE I PLANARBEID Prosess, muligheter og utfordringer Karin Hætta, stabsleder Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune FOLKEHELSELOVEN - UTDRAG Formålet: bidra til en samfunnsutvikling som fremmer

Detaljer

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Folkehelseloven Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Hvorfor? Utfordringer som vil øke hvis utviklingen fortsetter Økt levealder, flere syke Færre «hender» til å hjelpe En villet politikk å forebygge

Detaljer

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Arne Marius Fosse Førde 9 april 2014 Disposisjon Nasjonale folkehelsemål Perspektiver Helsetjenestens rolle Ny regjering nye perspektiver 2 De nasjonale

Detaljer

Folkehelseplan og status frisklivssentral i Eigersund kommune

Folkehelseplan og status frisklivssentral i Eigersund kommune Folkehelseplan og status frisklivssentral i Eigersund kommune Eli Sævareid Regional folkehelsesamling i Dalane 17.mars 2015 Folkehelseplan 2014-2017 side 2 Innledning og bakgrunn «Sammen for alle» Folkehelsearbeid:

Detaljer

Korleis følge opp kravet om oversikt over helsetilstand i befolkinga?

Korleis følge opp kravet om oversikt over helsetilstand i befolkinga? Samhandlingsreformen Korleis følge opp kravet om oversikt over helsetilstand i befolkinga? Molde, 10. november 2011 Pål Kippenes, lege, spes. samf.medisin. Seniorrådgiver, Helsedirektoratet pkipp@helsedir.no

Detaljer

Overordnede folkehelsemål

Overordnede folkehelsemål 26. mai 2014 Helhetstenkning i lokalt folkehelsearbeid og fylkeskommunalt planarbeid Fylkesordfører Anette Solli Overordnede folkehelsemål Flere leveår med god helse i befolkningen som helhet Redusere

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Milepæler i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Resept for et sunnere Norge Partnerskapene Strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller Rapporteringssystemet

Detaljer

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Landskonferanse Friluftsliv 12. juni 2013 Nina Tangnæs Grønvold Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Kortreist natur og friluftsliv for alle Forventet

Detaljer

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet torsdag 17. januar 2013 Innledning ved fylkeslege Elisabeth Lilleborge Markhus Helse- og omsorgstjenesteloven: Seminar 17.01.13 kommunene har

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

Friluftsliv og folkehelse, hva gjør vi i Tysvær? TYSVÆR KOMMUNE

Friluftsliv og folkehelse, hva gjør vi i Tysvær? TYSVÆR KOMMUNE Friluftsliv og folkehelse, hva gjør vi i Tysvær? Helsefremming og forebygging og friluftsliv + 2013 Stortingsmelding om folkehelse (tverrdep) Folkehelseutfordringer Demografisk utvikling flere eldre Øking

Detaljer

SEVS. Folkehelseperspektivet i kommunal planlegging. Kirkenes 5. september Prosjektleder John H. Jakobsen

SEVS. Folkehelseperspektivet i kommunal planlegging. Kirkenes 5. september Prosjektleder John H. Jakobsen Folkehelseperspektivet i kommunal planlegging Kirkenes 5. september 2017 Prosjektleder John H. Jakobsen Mail : john.jakobsen@ks.no Mobil : + 47 908 58 032 SEVS Sekretariat for Etter- og Videreutdanning

Detaljer

Ørland kommune - mellom himmel og hav

Ørland kommune - mellom himmel og hav Ørland kommune - mellom himmel og hav refleksjoner fra en kommunal folkehelsekoordinator.. Hva gjør en kommunal folkehelsekoordinator i Ørland kommune? Skriver langsiktige overordnede planer og konkrete

Detaljer

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Hva skal vi snakke om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Lag og foreningers betydning for samfunnsutviklingen Utfordringer i kommunen

Detaljer

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Frivillighet Norge Interessepolitisk samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner Rammevilkåra

Detaljer

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012 Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden Rehabiliteringskonferansen 2012 Haugesund 8. august Anders Smith, seniorrådgiver/lege Forgjengerne. 1860-1994 1982-2011 Haugesund 8. august 2012 2 Folkehelseloven

Detaljer

Førde, 9.november 2011

Førde, 9.november 2011 Samhandlingsreformen Folkehelseloven 5 Førde, 9.november 2011 Pål Kippenes, lege, spes. samf.medisin. Seniorrådgiver, Helsedirektoratet pkipp@helsedir.no .. den vet best hvor skoen trykker Folkehelseloven

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

F O L K E H E L S E O V E R S I K T E R

F O L K E H E L S E O V E R S I K T E R F O L K E H E L S E O V E R S I K T E R Oversiktsarbeid i kommunene Commissionen skal have sin Opmærksomhed henvendt paa Stedets Sundhedsforhold, og hva derpaa kan have Indflydelse, saasom... (Sundhedsloven

Detaljer

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Bakgrunn Åpenbare utfordringer Høy andel av innbyggere over 80 år Lavt utdanningsnivå i gruppen 30-39 år Høy andel uføretrygdede Lav leseferdighet blant 5. klassingene

Detaljer

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift

Detaljer

Regionalplan for folkehelse 2013-2017

Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Orientering Sunn by forum Fylkeskommunale og kommunale oppgaver i folkehelsearbeidet Orientering om planprosess, utfordringsbilde, hovedmål og innsatsområder Hvilke

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift om

Detaljer

Nasjonale føringer Folkehelsearbeid 2009

Nasjonale føringer Folkehelsearbeid 2009 Fylkesmannen i Nasjonale føringer Folkehelsearbeid 2009 1 Visjon og hovedfokus God helse og omsorg for alle Bedre kvalitet i helsetjenesten Redusere forskjeller i levekår Fremme faktorer som gir god helse

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Hanne Mari Myrvik Planforum 29.8.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE 1 FORORD Østfold fylkeskommune sammen med interesserte kommuner er i ferd med å inngå en samarbeidsavtale for å gjennomføre folkehelsemålene i fylkesplanen Østfold

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN Publisert fra 29.06.2011 til 29.08.2011 72 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 67 år 19,4 % 14 2 67-79 år 23,6 % 17 3 80-90 år 43,1 %

Detaljer

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Folkehelseavdelingen Innhold Forebygging i samhandlingsreformen Folkehelseloven og miljørettet helsevern Oppfølging

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Bakgrunn: Ny lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), som trådde i kraft 1.1.2012, gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelsen.

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Strategi for folkehelse i Buskerud

Strategi for folkehelse i Buskerud Strategi for folkehelse i Buskerud 2010-2014 Folkehelsearbeid: Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse (St.meld. nr. 16 (2002 2003); Resept

Detaljer

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelse er: 1. befolkningens helsetilstand

Detaljer

Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark 2016-2018

Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark 2016-2018 Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark 2016-2018 (Utkast 19.oktober) 1. Innledning Fylkestinget vedtok regional strategi for folkehelsearbeid i Finnmark 2015-2018 i desember 2014. og

Detaljer

Helsehensyn i planprosesser Hvorfor og hvordan? Kurs for leger under spesialisering i samfunnsmedisin

Helsehensyn i planprosesser Hvorfor og hvordan? Kurs for leger under spesialisering i samfunnsmedisin Helsehensyn i planprosesser Hvorfor og hvordan? Kurs for leger under spesialisering i samfunnsmedisin Anne Kari Thomassen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder HVORFOR HELSE I PLAN? Mennesket er samfunnets

Detaljer

Lov omfylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

Lov omfylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet Lov omfylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet Fysak samling 7-8 oktober John Tore Vik Ny folkehelselov Bakgrunn Overordnede strategier i folkehelsepolitikken Innhold i loven Oversikt Forvaltning

Detaljer

Alkoholloven og folkehelsearbeidet Tromsø, 21. oktober 2014

Alkoholloven og folkehelsearbeidet Tromsø, 21. oktober 2014 Alkoholloven og folkehelsearbeidet Tromsø, 21. oktober 2014 Anders Aasheim Seniorrådgiver Tlf 918 33389. E-post fmtraaa@fylkesmannen.no Fylkesmannens oppdrag i 2014 For å øke kunnskapen om og bruken av

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Innhold: 1) Hva er folkehelsearbeid? 2) Folkehelseloven. 3) Fylkesmennenes

Detaljer

Kommunale planstrategier hva og hvordan?

Kommunale planstrategier hva og hvordan? Kommunale planstrategier hva og hvordan? Henrik Dahlstrøm Rådgiver Seksjon for arealpolitikk og planforvaltning Miljøverndepartementet Bårdshaug 4.1.2012 Kommuneplanlegging som samfunnsplanlegging Mange

Detaljer

Samfunnsmedisin på kommunalt nivå. Meera Grepp, Terese Folgerø, Bente Bjørnhaug Pedersen, Kristian Onarheim

Samfunnsmedisin på kommunalt nivå. Meera Grepp, Terese Folgerø, Bente Bjørnhaug Pedersen, Kristian Onarheim Samfunnsmedisin på kommunalt nivå Meera Grepp, Terese Folgerø, Bente Bjørnhaug Pedersen, Kristian Onarheim En liten innledning på vegne av oss alle > Ramme og målsetning for dagen > Lovgrunnlag > Generelt

Detaljer

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune 4: Folkehelseloven Kommunens ansvar for folkehelsearbeid: Kommunen skal fremme befolkningens

Detaljer

Handlingsplan for folkehelseprosjektet Liv og lyst i lys og mørke i Vadsø kommune

Handlingsplan for folkehelseprosjektet Liv og lyst i lys og mørke i Vadsø kommune Handlingsplan for folkehelseprosjektet Liv og lyst i lys og mørke i Folkehelsekoordinator Outi Autero April 2008 1.1 Bakgrunn Folkehelse er summen av helse til enkeltindividene i en befolkning. Folkehelsearbeid

Detaljer

Helsedirektoratets oppfølging av folkehelseloven, hva er viktig for de som jobber med MHV i kommunene?

Helsedirektoratets oppfølging av folkehelseloven, hva er viktig for de som jobber med MHV i kommunene? Helsedirektoratets oppfølging av folkehelseloven, hva er viktig for de som jobber med MHV i kommunene? v /Tone P. Torgersen, Hdir Disposisjon: 1. Hva er viktig for de som jobber med mhv i kommunene MHV

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 HØRINGSUTKAST Forslag til planprogram kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 1. BAKGRUNN 2. FØRINGER 2.1 Tidsavgrensning 3. DEFINISJONER 3.1 Folkehelse

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Sak 13/12 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING. Før møtet er det befaring på Brekkeåsen barnehage. Oppmøte i barnehagen kl. 17.

SKIPTVET KOMMUNE Sak 13/12 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING. Før møtet er det befaring på Brekkeåsen barnehage. Oppmøte i barnehagen kl. 17. SKIPTVET KOMMUNE Sak 13/12 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 27.03.2012 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000

Detaljer

Samhandlingsreformen de helsefremmende perspektiver

Samhandlingsreformen de helsefremmende perspektiver Samhandlingsreformen de helsefremmende perspektiver Statssekretær Ragnhild Mathisen 03. Mai 2012 Samhandling for et friskere Norge Fremme folkehelse Helhet og sammenheng Nærhet til tjenestene Samhandlingsreformen

Detaljer

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne MØTEINNKALLING Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Dato: 22.04.2013 kl. 09:30 Stad: Møterom 345 Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på telefon 32029000 eller

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune Prosjektplan Mellom linjene Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune 11.11.2013 1. MÅL OG RAMMER... 2 2. BAKGRUNN... 2 3. HENSIKT... 3 4. FORPROSJEKT... 3 5. OMFANG OG AVGRENSNINGER...

Detaljer

Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning

Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning Regional utdanningskonferanse i Trondheim 9. September 2013 Ragnar Hermstad, stedfortredende fylkeslege 1 Tema som drøftes Områder

Detaljer

KUNNSKAPSBASERT FOLKEHELSEARBEID OG REGIONALT SAMARBEID. Fylkesforum for folkehelse, «Samarbeid gir god folkehelse» 27. mars.

KUNNSKAPSBASERT FOLKEHELSEARBEID OG REGIONALT SAMARBEID. Fylkesforum for folkehelse, «Samarbeid gir god folkehelse» 27. mars. KUNNSKAPSBASERT FOLKEHELSEARBEID OG REGIONALT SAMARBEID Fylkesforum for folkehelse, «Samarbeid gir god folkehelse» 27. mars. Rica hotell Bodø Hva skal vi snakke om? Kunnskapsbasert folkehelsearbeid (hvordan

Detaljer

KUNNSKAPSBASERT FOLKEHELSEARBEID FREMTIDENS MULIGHETSROM

KUNNSKAPSBASERT FOLKEHELSEARBEID FREMTIDENS MULIGHETSROM KUNNSKAPSBASERT FOLKEHELSEARBEID FREMTIDENS MULIGHETSROM FOLKEHELSEKONFERANSEN, DRAMMEN 11. MARS 2014 Hva nå og hvordan? First do something, then do more, then do better! Sir Michael Marmot, professor

Detaljer

Kan lov om fylkeskommuners oppgaver styrke folkehelsen? Røst, 27.mai 2009 Kjetil Drangsholt

Kan lov om fylkeskommuners oppgaver styrke folkehelsen? Røst, 27.mai 2009 Kjetil Drangsholt Kan lov om fylkeskommuners oppgaver styrke folkehelsen? Røst, 27.mai 2009 Kjetil Drangsholt Tema å ta opp Hva styrker folks helse? Kan lover styrke folks helse? Ot.prp.nr.73 (2008-2009) Om lov om fylkeskommuners

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/564-10 Trine Kvalø, 74 39 33 04 F03 20.09.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/564-10 Trine Kvalø, 74 39 33 04 F03 20.09.2015 VIKNA KOMMUNE Rådmannen Fylkesmann i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/564-10 Trine Kvalø, 74 39 33 04 F03 20.09.2015 Fylkesmann i Nord-Trøndelag

Detaljer

. Folkehelse i kommunal planlegging - med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Seminar Tyrifjord Hotel 18.11.2014

. Folkehelse i kommunal planlegging - med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Seminar Tyrifjord Hotel 18.11.2014 . Folkehelse i kommunal planlegging - med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel Seminar Tyrifjord Hotel 18.11.2014 Disposisjon Om planstrategiens plass i kommuneplanlegging Om oversiktsarbeid

Detaljer

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere seniorrådgiver Heidi Fadum Økt eierskap til folkehelsearbeid Hvordan tilrettelegge for at politikere kan få økt kunnskap om forståelse for bevissthet

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Ta vare på velgerne dine! Vårt politikeropplæringsprogram. - Sturla Ditlefsen, folkehelsesamling for Møre og Romsdal

Ta vare på velgerne dine! Vårt politikeropplæringsprogram. - Sturla Ditlefsen, folkehelsesamling for Møre og Romsdal Ta vare på velgerne dine! Vårt politikeropplæringsprogram. - Sturla Ditlefsen, folkehelsesamling for Møre og Romsdal Hva skal vi snakke om?»hvordan sikre at politikere bruker folkehelsebrillene i alle

Detaljer

Sammen for god folkehelse!

Sammen for god folkehelse! Sammen for god folkehelse! Fylkeskommunens rolle, ansvar og oppgaver i folkehelsearbeidet Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014 Forholdet mellom ny folkehelselov og ny lov om kommunale

Detaljer

Hva er folkehelsearbeid?

Hva er folkehelsearbeid? Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (2008 09) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller. Hvordan kan vi oversette målene i folkehelsearbeidet

Detaljer

INNBYGGERPANELENE I FORSAND, HJELMELAND OG STRAND DOKUMENTASJON FRA MØTET 19. MAI 2015

INNBYGGERPANELENE I FORSAND, HJELMELAND OG STRAND DOKUMENTASJON FRA MØTET 19. MAI 2015 INNBYGGERPANELENE I FORSAND, HJELMELAND OG STRAND DOKUMENTASJON FRA MØTET 19. MAI 2015 AGENDA 19.5 Informasjon fra møtet i styringsgruppen 13.5 Ta opp tråden fra forrige møte: Kommentarer/spørsmål til

Detaljer

Folkehelsedagane

Folkehelsedagane Folkehelsedagane 08.-09.11.2011 Fylkesmannen si rolle i folkehelsearbeidet Bjørg Eikum Tang Seniorrådgivar Fylkesmannen Folkehelsearbeid- Fylkesmannen sine roller og oppgåver Embetsoppdraget frå Helsedirektoratet

Detaljer

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Resultater fra kartlegging Hanne Mari Myrvik 18.9.2013 1 Deltakelse Svar fra respondenter i 40 kommuner Undersøkelsen er besvart av: Antall Rådmann 17 Folkehelsekoordinator

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Handlingsplan kommunalt folkehelsearbeid Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016

Handlingsplan kommunalt folkehelsearbeid Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016 Handlingsplan kommunalt folkehelsearbeid Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016 Ressursgruppen har bestått av 10 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et

Detaljer

Deres ref L.nr. Arkivsaknr Arkivkode Avd/Seksj/Saksb Dato 2009/09 08/ SA/PERS/EBR

Deres ref L.nr. Arkivsaknr Arkivkode Avd/Seksj/Saksb Dato 2009/09 08/ SA/PERS/EBR Eidsberg kommune Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep, 0030 OSLO Deres ref L.nr. Arkivsaknr Arkivkode Avd/Seksj/Saksb Dato 2009/09 08/327 024 SA/PERS/EBR 18.02.2009 Høringsuttalelse - Forvaltningsreformen

Detaljer

Folkehelsa i Hedmark. Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011

Folkehelsa i Hedmark. Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011 Folkehelsa i Hedmark Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011 Utfordringer for velferdsstaten Behov for økt forebyggende innsats for en bærekraftig

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Oversiktsarbeidet. «Frå oversikt til handling» Marie Eide 3 september Trygg framtid for folk og natur

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Oversiktsarbeidet. «Frå oversikt til handling» Marie Eide 3 september Trygg framtid for folk og natur Oversiktsarbeidet «Frå oversikt til handling» Marie Eide 3 september 2015 Folkehelseloven 5. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen A: opplysninger som statlige helsemyndigheter

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 14.12.06 Grunnlaget for årlige tiltak er psykiatriplanen som ble utarbeidet i 1998. Tiltaksplanen er justert

Detaljer

FOLKEHELSEPOLITIKK I PRAKSIS. Hvordan gjennomføre det i den konkrete politiske hverdagen? Hva innebærer folkehelse i alle politikkområder?

FOLKEHELSEPOLITIKK I PRAKSIS. Hvordan gjennomføre det i den konkrete politiske hverdagen? Hva innebærer folkehelse i alle politikkområder? FOLKEHELSEPOLITIKK I PRAKSIS Hvordan gjennomføre det i den konkrete politiske hverdagen? Hva innebærer folkehelse i alle politikkområder? Noen definisjoner Folkehelse = Befolkningens helsetilstand og hvordan

Detaljer

Innspill til organisering av Nye Moss Kommune fra kommuneoverlegene

Innspill til organisering av Nye Moss Kommune fra kommuneoverlegene Kommuneoverlegene i Moss og Rygge praktiserer den medisinske spesialiteten samfunnsmedisin. Samfunnsmedisinere arbeider hovedsakelig i kommunene, hos Fylkesmannen og i Staten. Plikten til å ha kommunelege

Detaljer

Kommunenes grunnlag for helsefremmende arbeid fylkeskommunalt perspektiv. Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Saltstraumen 30.05.11

Kommunenes grunnlag for helsefremmende arbeid fylkeskommunalt perspektiv. Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Saltstraumen 30.05.11 Kommunenes grunnlag for helsefremmende arbeid fylkeskommunalt perspektiv Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Saltstraumen 30.05.11 08.06.2011 1 08.06.2011 2 08.06.2011 3 08.06.2011 4 08.06.2011 5 08.06.2011

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 13. november 2013 Kristina Forsberg, folkehelserådgiver Troms fylkeskommune kristina.forsberg@tromsfylke.no

Detaljer

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE KONFERANSE OM FOLKEHELSE FOR ELDRE PÅ FIRST AMBASSADEUR HOTELL, DRAMMEN 9. 10. OKTOBER 2013 Presentasjon av Terje Aasterud, fylkeseldrerådet FOLKEHELSELOVEN

Detaljer

Helsefremmende barnehager og skoler

Helsefremmende barnehager og skoler Helsefremmende barnehager og skoler Bjørn-Are Melvik/rådgiver 2013-03-05 Evenes s. 1 Foto: Bjørn-Are Melvik Barnehage og skole er to av de viktigste arenaene Lokal mobilisering Fra forståelse til handling

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

FOLKEHELSEARBEIDET HAMMERFEST KOMMUNE. Hvordan implementere folkehelsearbeidet i kommuneorganisasjonen?

FOLKEHELSEARBEIDET HAMMERFEST KOMMUNE. Hvordan implementere folkehelsearbeidet i kommuneorganisasjonen? FOLKEHELSEARBEIDET HAMMERFEST KOMMUNE Hvordan implementere folkehelsearbeidet i kommuneorganisasjonen? Folkehelseplan - erfaringer Høst 2012- planen ferdigstilt, og politisk vedtatt som tema plan i det

Detaljer

Kommunebilder 2016 Nord Gudbransdal Helse og sosialavdelingen. Underdirektør Jens Fløtre

Kommunebilder 2016 Nord Gudbransdal Helse og sosialavdelingen. Underdirektør Jens Fløtre Kommunebilder 2016 Nord Gudbransdal Helse og sosialavdelingen Underdirektør Jens Fløtre Folkehelseloven Formål Bidra til samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Folkehelseloven et verktøy for lokalt folkehelsearbeid (?)

Folkehelseloven et verktøy for lokalt folkehelsearbeid (?) Snåsavatnet i Nord-Trøndelag - foto fra Wikipedia Folkehelseloven et verktøy for lokalt folkehelsearbeid (?) Steinkjer 17. september 2013 Guri Wist Folkehelserådgiver Nord-Trøndelag fylkeskommune Disposisjon

Detaljer

Hvorfor driver vi med dette? Lønner det seg?

Hvorfor driver vi med dette? Lønner det seg? TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hvorfor driver vi med dette? Lønner det seg? Skien, 07. mars 2013 Hvorfor folkehelsearbeid? Velferdsstaten under press Etterspørselspress Organisatorisk press Forventningspress økonomisk

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

I denne saken legger rådmannen frem forslag til høringsuttalelse vedrørende ny lov folkehelselov.

I denne saken legger rådmannen frem forslag til høringsuttalelse vedrørende ny lov folkehelselov. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201006237 : E: G10 : Hans Petter Torvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag og oversikt om påvirkningsfaktorer på helse på vår måte Hamar kommune Politikk og samfunnsutvikling v/ rådgiver Bodil Høistad

Kunnskapsgrunnlag og oversikt om påvirkningsfaktorer på helse på vår måte Hamar kommune Politikk og samfunnsutvikling v/ rådgiver Bodil Høistad Y. Jalling 5 ½ år/ KS Kunnskapsgrunnlag og oversikt om påvirkningsfaktorer på helse på vår måte Hamar kommune Politikk og samfunnsutvikling v/ rådgiver Bodil Høistad Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT. Naturopplevelser for livet

Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT. Naturopplevelser for livet Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning Partnerskap Forsket på- og forelest

Detaljer

Folkehelseplan. Forslag til planprogram

Folkehelseplan. Forslag til planprogram Folkehelseplan Forslag til planprogram Planprogram for Kommunedelplan for folkehelse 2014 2018 / 2026 (folkehelseplanen) Om planprogram og kommunedelplan I henhold til Plan og bygningsloven skal det utarbeides

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i prosjektet Troms fylke trygt og tilgjengelig

Fylkeskommunens rolle i prosjektet Troms fylke trygt og tilgjengelig Fylkeskommunens rolle i prosjektet Troms fylke trygt og tilgjengelig Kristina Forsberg rådgiver Troms fylkeskommune Det begynte i 2007 med behandling av fylkestingsmelding 2006:2- Fellesskap og muligheter

Detaljer