Skolering Ny GIV 1. oktober 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolering Ny GIV 1. oktober 2012"

Transkript

1 Skolering Ny GIV 1. oktober 2012 v/beate Syr Gjøvik videregående skole

2 Yrkesretting av fellesfagene på yrkesfag Mange elever opplever fellesfagene på yrkesfag som lite relevante, og er dermed lite motiverte, yrkesretting og relevans blir derfor en viktig del av Overgangsprosjektet i vgo En knutepunktskole i hvert fylke for yrkesretting I Oppland: Gjøvik videregående skole

3 Utfordringer Lokalgitt eksamen i matematikk våren 2010 og ikke bestått : - 3 fylker med under 10 % stryk - 13 fylker med over 15 % stryk Hvilke konsekvenser får det for eleven og/eller samfunnet? 3

4 Knutepunktskolene prøver ut ulike opplegg Steffen Sviund løser en praktisk matteoppgave ved å helle nok vann med et litermål i bøtta slik at lecablokka og bøtta kom i vater. Da fant han ut hvor mye blokka veide. Lærer Elin Rogneby og elever bivåner det hele.

5 «Tema for timen» Klasseromsvurdering Undervisning og vurdering to sider av samme sak! Informasjonskilden min til å vite noe om: kvaliteten på læringen som finner sted: Er læringsutbytte for den enkelte elev tilfredsstillende? kvaliteten på undervisningen som tilbys: Gir min jobb i klasserommet støtte og tydelige krav slik at den enkelte elev kan utvikle sitt potensiale?

6 Overordnede strategier for min egen praksis Klargjøre og dele mål Gjennomføre aktiviteter som gir informasjon om læring Gi framovermeldinger som gir mening for elevene Bruke hverandrevurdering og hverandreundervisning Elevene utvikler sin identitet som lærende

7 Oldenburgdekalogens 10 teser 10 kjennetegn på god undervisning og god klasseledelse = læringsledelse

8 1. Tydelig struktur på undervisningen Sette standarden i klasserommet Tydelig oppstart Klar rollefordeling /ansvarsfordeling Fokus på læring Godt forberedt lærer Læreren bruker et språk som elevene forstår Oppsummering, opprydding og tydelig avslutning på arbeidsøkta

9 2. Effektiv utnyttelse av tiden Kommer tidsnok Fokus hva skjer i dag Lærer veileder læringsrettet definerer hva læringsmålet er/hva hovedbudskapet i dag er Hindrer avbrudd/forstyrrelser Elevene veit hvor lang tid de har til rådighet på oppgaver som skal løses

10 3. Sammenheng mellom mål, innhold og arbeidsmåter Forståelige læringsmål Arbeidsform og arbeidsmåter er tilpasset elevenes forutsetninger og det faglige innholdet Prinsippet om lav inngangsterskel og utvidelsesmuligheter er viktig for å legge til rette for mestringsopplevelser Avslutningen skal oppleves som en oppsummering/avrunding, ikke som et brudd i læringsprosessen Elevene må få jobbe målrettet ut i fra kjente mål og oppdrag Elevene må vite hva som skal vurderes, vurderingskriteriene og hvordan vurderingen skal foregå..\skoleåret \YP-Byggfag\Storyline - økonomi\mappekrav 2.docx

11 Samarbeid med representanter for det lokale næringslivet..\skoleåret \YP- Byggfag\Storyline - økonomi\storyline_økonomi.doc x

12 4. Mangfold i metodevalg, organisering- og arbeidsmåter Ulike organiseringsmåter tenk på fagets egenart! Gi få, men klare instruksjoner..\skoleåret \YP- Byggfag\Innlevering uke 43.docx..\Skoleåret \YP- Byggfag\Kjøkkenoppgaver\Salat og matematikk.docx..\skoleåret \YP- Byggfag\Kjøkkenoppgaver\Sveler og matematikk.docx

13 5. Systematisk øving Sett av tilstrekkelig tid til at ferdigheter blir øvet på og repetert Elevene må vite hva de skal øve på Tydelige og spesifikke mål for hva de skal øve på Lekser bør være øving/repetisjon IKKE TILEGNING AV NYTT STOFF OG DE BØR FØLGES OPP!..\Skoleåret \YP-Byggfag\Ukesoppdrag uke 41_BYGG_Beate.docx..\Skoleåret \YP-Byggfag\Ukesoppdrag uke 41_BYGG_Løsningsforslag.docx

14 6. Individuell støtte til den enkelte elev Sjekk ut at elevens grunnleggende ferdigheter er på plass Bevisst jobbing med elevenes metalæring bevisstgjøring av elevene i forhold til hvordan de selv lærer best Stoff og arbeidsmåter tilpasses variasjonen i elevgruppa..\skoleåret \YP- Byggfag\Rommet ditt - innleveringsoppgave _uke 42.docx

15 7. Undervisningsklima som fremmer læring God læringsstøtte fra lærer Lærer som formidler at hun har tro på elevene Legger til rette for at elevene skal lykkes gjennom tydelige arbeidskrav, mål, forventninger, vurderingskriterier m.m. Bevisst jobbing med klassemiljøet Utvikling av ansvarlighet og positiv samhandling i gruppa Rettferdighet Tonen i klassen preges av høflighet og anerkjennende kommunikasjon Elevmedvirkning og teamfølelse Meta-undervisning!..\Fra HD_ \Matematikk\1P\Minitester\uke 35.docx..\Fra HD_ \Matematikk\1P\Minitester\målestokk+pytagoras mm.docx

16 8. Meningsskapende språk i undervisningen elevene kan fortelle om fagstoffet med egne ord elevene klarer å stille konstruktive, kritiske spørsmål elevene klarer å trekke linjer til annet fagstoff og sette nytt stoff i sammenheng med andre fag/emner det jobbes bevisst med begrepslæring og forståelse i faget speiling av ulike elevbesvarelse for å konkretisere kjennetegn på gode prestasjoner/besvarelser..\fra HD_ \Matematikk\1P\Minitester\geometri_minitest.docx

17 9. Regelmessig bruk av tilbakemeldinger Læreren er tydelig på hvilken informasjon hun vektlegger for å gjøre undervisningen best mulig Det reflekteres i fellesskap rundt fagstoff som er undervist/gjennomgått og arbeidsmåter som er benyttet Elevene inkluderes i arbeidet med å utarbeide kjennetegn på måloppnåelse for å få et eieforhold om hva målet er og for å kunne være i stand til å vurdere om de selv har nådd kompetansemålet

18 10. Klare forventninger til elevenes prestasjoner Klare, tydelig og positive forventninger til elevene og det de skal gjøre Vær bevisst eget kroppsspråk og følelsesuttrykk OG elevenes! Tilbakemeldinger er tydelige, og knyttet til elevens arbeid, ikke til elevens egenskaper!

19 Underveisvurderinger eks. Elevens egenvurdering Underveisvurdering høst 2011 Synes jeg får til arbeids oppgavene lett, men har en del fravær fra før jeg startet på byggen, og noen fraværsdager ellers. Jeg er ladd for å gjøre det bra i år, så jeg gleder meg til å få til bra resultater. Så bra Kevin! Du hadde som du selv beskriver, en litt slow start denne høsten, men etter høstferien har arbeidsinnsatsen og motivasjonen økt i matematikkfaget. Du har levert gode besvarelser etter det, og jeg håper at du opprettholder dette faglige fokuset fordi da vil du få gode resultater for du har god, grunnleggende kompetanse i faget. Bruk ressursene dine til å videreutvikle matematikkunnskapene dine gjennom å følge opp de arbeidsoppgavene du får og den veiledningen jeg gir deg i Fronter etter prøver og innleveringer

20 Elevens egenvurdering Føler at jeg har fått en helt ok start på matten i år. Jobber bra innimellom, men blir lett distrahert. Føler at jeg ligger rundt en 3er så langt, og jeg er fornøyd med det. Omgjøring av målenheter er litt vanskelig, men hvis jeg setter meg ned, så får jeg det sikkert til Underveisvurdering høst 2011 Du hadde en litt slow start denne høsten Svein, men etter høstferien har arbeidsinnsatsen og motivasjonen økt i matematikkfaget. Du har levert gode besvarelser etter det, og jeg håper at du opprettholder dette faglige fokuset fordi da vil du få gode resultater for du har god, grunnleggende kompetanse i faget. Bruk ressursene dine til å videreutvikle matematikkunnskapene dine gjennom å følge opp de arbeidsoppgavene du får og den veiledningen jeg gir deg i Fronter etter prøver og innleveringer. Bra på siste prøven - så keep up the good work!

21 Underveisvurdering høst 2011 Elevens egenvurdering Jeg føler det at jeg gjør det mye bedre i matte på videregående, for litt siden fikk jeg 4'er i en liten matte test/prøve, dette er jeg veldig fornøyd med pga jeg gikk ut av 10. klasse på ungdomsskolen med 2'er og det var jeg ikke så glad for.. så nå prøver jeg så godt jeg kan å følge med så får vi se hva tiden bringer. Det er så bra at du opplever større grad av mestring i faget denne høsten Ruben! Du startet veldig bra med god og aktiv deltakelse i undervisningen, ba om hjelp når du regnet og hadde lekser du ikke fikk til. Jeg synes at etter høstferien har interessen og fokuset falt litt. Det er viktig at du holder trykket oppe og holder fokus på matematikk og læring i undervisningen ellers faller du lett av igjen. Så stå på Ruben, bruk ressursene dine til å videreutvikle matematikkunnskapene dine gjennom å følge opp de arbeidsoppgavene du får og den veiledningen jeg gir deg i Fronter etter prøver og innleveringer. Klarer du det, kommer resultatene også. Forsøk om du kan klare å arbeide litt raskere også! Fint at du i større grad har begynt å be om hjelp i timene slik at du får gjort noen flere oppgaver.

22 Mye spennende på gang! /hedmark_og_oppland/

23 Takk for meg Fikk du lyst til å høre mer om hvordan jeg jobber sammen med elevene i andre fag? Gå inn på udir sine sider, under vurdering for læring Under Se foredrag om vurdering for læring! Eller benytt denne direkte linken: r=80753a33-df43-470a-a d3b60a1a&video=ca1682bc c-a f2cd299&station=&width=800

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering

Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering 403 MIL TIL FOTS Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering 12.08-2013 Oppegård kommune Lise Wang Eriksen (lise-wang.eriksen@trondheim.kommune.no ) TILBAKEBLIKK - Hattie

Detaljer

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning.

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning. Trenger du inspirasjon eller tips til hvordan integrere «Vurdering for læring» i undervisningen din? I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

God tekst, få feil. Karakter: 4/5

God tekst, få feil. Karakter: 4/5 God tekst, få feil. Karakter: 4/5 Vurdering i norskfaget Tittelen til denne artikkelen er hentet fra en vurdering av en tekst i norsk. Den aktualiserer en rekke spørsmål: Hva skal og kan eleven bruke en

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 I nngått mellom fylkesopplæringssjef og Porsgrunn vgs ved rektor VEDLEGG 1 TIL LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE 2015-2016 1. Skolenes forpliktelser på styringsområder

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen?

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? av Marit Rolvsjord Kandidatnummer 116 What do experienced teachers emphasize when structuring teaching? Grunnskolelærer 5-10 PE379

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Innhold. Copyright 2011 1

Innhold. Copyright 2011 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for NY GIV... 3 3 Organisering av NY GIV Aust-Agder... 4 3.1 Overgangsprosjektet... 4 3.2 Oppfølgingsprosjektet... 4 3.3 Formidlingsprosjektet... 5 3.4 Statistikkprosjektet...

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer