Veiledning til utviklingssamtale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning til utviklingssamtale"

Transkript

1 Veiledning til utviklingssamtale

2 - 2 - Veiledning til utviklingssamtalen Innledning Utviklingssamtalen er en del av metodikken som er valgt for å gjennomføre en fullstendig kartlegging av en medarbeiders realkompetanse. Gjennom denne samtalen skal de data og de refleksjoner den enkelte måtte ha gjort seg under den individuelle kartleggingen bearbeides. Samtalen vil ha mange likhetstrekk med en tradisjonell medarbeidersamtale, men det er som dere vil se grunnleggende forskjeller. Formål: Gi medarbeideren økt innsikt i egen realkompetanse, for bedre å kunne se sine utviklingsmuligheter i og utenfor bedriften. Sette konkrete mål for den ansattes kompetanseutvikling som et grunnlag for bedriftens opplæringsplan. Formålet setter krav til hvordan samtalen gjennomføres og hvordan denne intensjonen kan oppfylles. Det første en bør gjøre er å stoppe opp og tenke gjennom hva vi ønsker å oppnå med samtalen. De beste argumentene er ofte de som er tenkt tidligere. Samtaleklima Som i enhver dialog mellom mennesker så vil denne være basert på gjensidig tillit. Der hvor tilliten ikke er tilstede kan samtalen få et innhold av tomt prat. Hvordan oppnår vi så denne tilliten? Det er en stor utfordring å gå inn i en dialog der det er medarbeiderens kvalifikasjoner og utviklingspotensialet som skal drøftes. Som leder kan en ofte bli oppfattet som en autoritet. Skal vi få til en åpen og ærlig dialog blir utfordringen derfor at en i samtalen blir to likeverdige samtalepartnere i et gjensidig subjekt subjektforhold.

3 - 3 - S S S O Der hvor samtalepartnerne er i et subjekt- objekt forhold vil objektet kunne føle seg undertrykt, og i en slik setting vil det kunne være svært vanskelig å få nødvendig åpenhet og kreativitet til at den ansatte ser egne muligheter og utviklingspotensialer. Veilederens rolle. Som veileder må du kunne yte kvalifisert veiledning i ulike sammenhenger av faglig, arbeidsmessig og sosial karakter. Det er lett å gå seg vill. For eksempel kan det være fristende å klynge seg til sin faglige kompetanse (det du sjøl synes du kan best, det blir det faste holdepunktet), og dermed komme i skade for å påtvinge deltakeren din egen holdning i arbeidet med problemvalg og løsninger. En annen reaksjon kan være at du for å få orden på tingene setter så mange betingelser og rammer, at deltakerens innflytelse blir redusert til noen små og uvesentlige detaljer. Einar Mortensen På egen kjøl Veilederen er ofte definert som en katalysator i veiledningsprosessen, som en frambringer, utløser og vedlikeholder av læreprosessen (i dette tilfelle den enkeltes prosess med å se sitt eget potensial). Det er naturligvis fullt mulig å fortelle medarbeideren hvordan han eller hun er og hva vedkommende bør gjøre i fremtiden, men det er derimot lite trolig at det er dette som skaper den rette motivasjonen til selvrealisering. Bare den erkjennelse som kommer innenfra, er innsikt, sier Sokrates. Dersom vi tar inn over oss Sokrates sine ord så ser vi at det er medarbeideren selv som må oppdage de sider ved seg som er sterke og hvor en har et potensial til egenutvikling.

4 - 4 - Veilederens oppgave er å oppmuntre, rettlede og sanksjonere. Sanksjonere i den forstand at vi vurderer, korrigerer, gir ros og ris. (Einar Mortensen På egen kjøl). Dysleksi/ lese- og skrivevansker. Vi vet at ca.20% av den norske befolkningen har lese- og skrivevansker i ulik grad. Som veileder er det viktig å være oppmerksom på dette, og legge til rette for at den som blir veiledet får et tilbud om hjelp til å formulere seg i sin CV. Metodiske innspill til samtalen. For få til en dialog der den ansatte er i sentrum, er det viktigere å stille de riktige spørsmål enn å gi de rette svar. En god metode kan være å stille åpne hv- spørsmål: Hvordan ville det være hvis du.. Hva tror du selv du kan gjøre med Hvordan kan du. Osv osv. I tillegg til det å være spørrende kan vi nevne noen andre egenskaper som det er verdt å legge vekt på i en utviklingssamtale: Vise empati og innlevelsesevne for den andre. Være en aktiv lytter. Gi rom for pauser og stillhet til refleksjon. Gi ros og positiv feedback underveis. Skape et tillitsforhold og en atmosfære som er basert på trygghet og trivsel. Gi samtalen nok tid. Legg til rette for at medarbeideren føler seg betydningsfull. Forslag til plan for gjennomføring av samtalen. Det er naturlig å starte med å se hvor medarbeideren står i dag ved å gå gjennom det ferdig utfylte kartleggingsverktøyet. Vurder i hvilken rekkefølge dere går igjennom de tre delene i verktøyet, men følgende kan med fordel belyses i de ulike delene:

5 - 5 - Del 1 CV: - Er det deler av CV-en som er mangelfull? Suppler. - Hvilke deler av den ansattes kompetanse (både yrkesrettet og privat) nyttiggjøres i dag? - Hvilke deler av den ansattes kompetanse kan nyttiggjøres bedre? Del 2 Fagkompetanse: - Sjekke ut at den ansattes fagkompetanse er fullstendig beskrevet. - På hvilke områder er det behov for faglig påfyll for at dagens arbeidsoppgaver skal bli godt nok ivaretatt. - På hvilke områder har den ansatte ønske om videre faglig utvikling? Del 3 Handlingskompetanse: - Ved gjennomgang av det utfylte kartleggingsskjemaet vil det bli belyst sider ved medarbeiderens handlingskompetanse. - Fokuser gjerne på sterke sider som kan ha overføringsverdi til CV - Søk etter områder som kan være aktuelle å videreutvikle, for eksempel kurs i samarbeidslæring, prosjektmetodikk, gruppeprosesser, kommunikasjon etc. Utarbeide konkrete mål for den ansattes kompetanseutvikling på kort og lang sikt som innspill til bedriftens opplæringsplan

6 - 6 - Avslutning Det er alltid vanskelig å sette seg konkrete mål, og lettere blir det jo ikke når disse skal settes i et langsiktig perspektiv. Bedriftens mål og strategier er i denne sammenhengen et viktig hjelpemiddel. Forhåpentligvis har kartleggingen med den påfølgende utviklingssamtalen vært et bidrag til at medarbeideren har fått et mer bevisst forhold til hva en vil og hvor en vil. En bedrift med målbevisste medarbeidere vil i større grad ha bedre forutsetninger for å kunne følge den kurs som er staket ut og nå de mål en har satt seg. I ethvert frø ligger muligheten til tusener av skoger. Men frøet må ikke lagres og undertrykkes, det må gi sitt potensiale til den fruktbare marken. Og gjennom å gi på denne måten, oppnår frøet at dens usynlige energi omsettes i noe materielt, konkret og skapende. Ukjent Lykke til med gjennomføringen.

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE.

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. Oppdatert 4.3.2014 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Om Plan og oppfølging av nyutdannet barnehagelærer i Bergen kommune... 2 Planen

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING

INDIVIDUELL KARTLEGGING VEILEDER INDIVIDUELL KARTLEGGING og UTVIKLING AV INDIVIDUELL TILTAKSPLAN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE I ORDINÆRE STATLIGE MOTTAK 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Faglig grunnlag for individuelt kartleggings- og

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Veiledning til praktisk prøve

Veiledning til praktisk prøve Veiledning til praktisk prøve : INNHOLD Side 1. Målsetting med veiledningen 3 2. Målsetting med sensorskjemaet 4 3. Praktiske tips til forberedelse og gjennomføring 5 4. Veiledning til sensorskjema 7 4.1

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten tema nr 14 Å komme i gang Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen 1 Ei stjerne å styre etter - VISJON Det er den draumen... - Vi har fått tildelt

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer