Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon"

Transkript

1 Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av 60 øvingssamtaler (video). Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Cato R.P. Bjørndal ILP Universitetet i Tromsø 1

2 Jeg har jo byttet veileder, og det har vært veldig positivt for meg. ( ) Det å bli veiledet av Åse har motivert meg veldig og betydd mye. Hun er annerledes enn den forrige veilederen. Du opplever at hun klarer på en helt særegen måte å ta inn hvor jeg er, hm, hva jeg vil, hva jeg tenker, samtidig som hun bidrar med det hun har av erfaringer og jeg opplever at, hva skal jeg si: «dette er vi sammen om, dette skal vi klare sammen». Det er jo selvfølgelig ikke slik at hun gjør jobben, men hun er parat på sidelinjen, er det når jeg trenger oppbacking, og det er en spesiell støtte jeg opplever som gjør at jeg strekker meg lenger for å komme videre, tror jeg. ( ) Jeg har veldig tillit til henne, hun er klok, optimist, vil meg vel og er i stand til å ta inn og diskutere med meg om hva som skal være neste steg. Uh ( ) jeg opplever at vi er et bra team rett og slett, at vi er sammen om dette at jeg skal ta nye steg (Intervju med veisøker prosjektveiledning). Arbeidsallianse og kontrakt Veiledningsrelasjoner har fundamentalt ulik kvalitet Arbeidsallianse som uttrykk for grunnleggende kvalitet gjensidige avtaler og enighet om for målene som søkes i prosessen, partenes oppgaver, og båndene mellom partnerne som er nødvendig for å opprettholde virksomheten. Relasjonelle kvaliteter og hjelperens relaterte holdninger har helt grunnleggende betydning 2

3 Arbeidsallianse og kontrakt Trusler mot alliansen Å bygge arbeidsallianse gjennom å danne felles kontrakt Psykologisk kontrakt vs gjensidig forstått kontrakt Konsekvenser av å oppleve brutt psykologisk kontrakt Det virker som det finnes et tilbakevendende mønster i mange av veilednings-narrativene, enten de fortelles ut fra veilederens eller den veilededes perspektiv: en eller annen slags misstemning mellom de to som handler om dårlig innfridde forventninger eller brutte løfter, og som har ført til at man har kjent seg skuffet, såret eller rett og slett forrådt. (Lindén 1998, s 311). 3

4 Å danne kontrakt med veisøkeren Påstand: Veiledere har ulik forståelse for eller meninger om ulike relevante forhold i veiledningen. Dette bringes ofte ikke, eller i bare begrenset grad, til torgs. Veiledere tar ofte for gitt ens egen oppfatning av kontrakt, mens dette langt fra alltid er tilfelle. Resultatet er et sviktende grunnlag for samarbeid som svekker veiledningens kvalitet. Tiltak for å styrke samarbeidet: Metakommunisere om relevante forhold med formål om å arbeide med veisøkerens psykologisk kontrakt og danne felles kontrakt: Kontrakt for et veiledningsforløp Kontrakt for én samtale reforhandling, spesifisering Metakommunikasjon som redskap til å danne felles kontrakt Mulige gevinster, gruppevurderinger klarere kommunikasjon og relasjon, klar felles opplevelse av mål eller hensikt med samtalen, respekt for veisøker, myndiggjøring av veisøkeren, etisk ivaretakelse av veisøkeren, styrke veisøkerens opplevelse av å bli hørt og forstått, bedre samtaleklima, motivering og ansvarliggjøring av veisøker, forhindring av forstyrrelser, misforståelser, irritasjon og motvilje samt mer generelt felles kontinuerlig vurdering av viktige forhold i samtalen. (Bjørndal 2009) 4

5 Metakommunikasjon om mål Gevinster ved klarere kontrakt om mål for samtalen mer hensiktsmessig struktur og fokus i samtalen, mer smidig samarbeid (for eksempel kan det være lettere for veisøker å forstå og akseptere måten hjelperen styrer samtalen på) og å styrke veilederen og veisøkerens motivasjon for å delta i samtalen. Gevinster ved klarere kontrakt for handling etter samtalen samtalen faktisk bidrar til endring, veisøker blir mer motivert for å prøve ut endringer det blir lettere for veileder å følge opp og støtte veisøker etter samtalen. Danne kontrakt om hva? Kontrakt om for eksempel om veiledningens: MÅL: Hva er målene med veiledningsforløpet? Hva er det mer spesifikke målet med en veiledningssamtale? Hva opplever veisøker som viktig? Forhandlingsrom? Etc. INNHOLD: Hva skal veiledningen handle om? Hva bestemmes av formelle rammer? Hva bestemmer veileder? Hva bestemmer veisøker? Hvilket forhandlingsrom finnes? ROLLER OG RELASJON: Hva forventes av veileder? Hva forventes av veisøker? Hvilket forhandlingsrom finnes? Etc. FORM: Hvilken form skal veiledningen ha? Arbeider veilederen ut fra bestemte strategier? Praktiske rammer, tid/rom? Har veisøkeren ønsker? Forhandlingsrom? FORHOLDET MELLOM RAMMER vs HANDLINGSROM: Hvilke formelle rammer finnes ift. punktene ovenfor og hvilket handlingsrom har veileder og veisøker? MER ÅPNE SPØRSMÅL: Har vi en tilstrekkelig felles forståelse av veiledningen vi skal drive sammen? Hva trenger vi å bli enig om? Etc. 5

6 Eksempler på metakommunikasjon om MÅL Jeg tenker at det er viktig at vi har en felles forståelse for hvordan veiledningene skal være. Vi må selvsagt forholde oss til noen overordnede føringer. Jeg kunne tenke meg at vi bruker litt tid på å sikre oss at vi forstår det vi skal gjøre sammen på nogenlunde samme måte og hvis vi forstår det ulikt er det fint om får det opp på bordet nå. Noe av det viktigste er jo rett og slett å klargjøre hva målet med veiledningen skal være, hva skal vi få ut av disse samtalene sammen. Hvis du ser på målene i planen - hva tenker du om målene som er satt opp for praksisdelen din? Hva håper du å få med deg fra denne samtalen i dag? Hva er det viktigste som kan skje i løpet av samtalen i dag? Hva ønsker du å få ut av denne perioden? Dersom du ser fremover på samtalene vi skal ha sammen - hva vil være de tydeligste tegnene på at disse samtalene har vært nyttige for deg? Eksempler på metakommunikasjon om MÅL, forts. Veileder: Når jeg skal veilede deg på denne oppgaven hadde det vært nyttig for meg å få vite litt om ambisjonsnivået ditt med hensyn til karakter. Hvilken karakter tror du at du selv ville være fornøyd med? OK, så vidt jeg oppfatter deg har du en uvanlig arbeidssituasjon dette semesteret som gjør at du ikke tror du vil klare å yte så mye som du ellers ville gjort, men du er likevel opptatt av eksamenskarakteren. Hvilken karakter tror du at du realistisk sett kan klare da? Veileder: Hvis vi sammen forsøker å oppsummere og skrive ned de målsettingene du har snakket om, kan vi gjøre det? Ok, nå har du en ganske lang liste kan du prøve å sortere listen at fra hvor viktig det er for deg å nå målene? Start med som du umiddelbart tenker er viktigst for deg. Ok, hvis vi tar for oss den målsettingen du ser som viktigst da - - den er ganske generell kan du forsøke å beskrive noen konkrete tegn som du vil se på at du har nådd dette målet? 6

7 Eksempler på metakommunikasjon om INNHOLD Hva har du mest behov for å ta opp i dag? OK, kan vi starte med det som er viktigst akkurat nå, slik at vi sikrer oss tid til det? Hva skal vi prioritere og hva kan vi eventuelt utsette til neste gang? Veileder: Så vidt jeg forstod deg innledningsvis ville du bruke samtalen i dag til å forberede deg til det utfordrende møtet du skal ha med ledergruppen i neste uke. Samtidig snakker du etter hvert nå ganske mye om hvordan du skal klare å håndtere problemene med Anders. Vi har jo ikke så mye tid her i dag, og jeg lurer på om det ikke er for mye å håpe på å komme i havn med begge utfordringene. Er du enig? Veisøker: Ja, jeg er enig med deg. Jeg har en utfordring med Andres, men i dag er det viktigst å få tenkt over en måte å håndtere møtet på, det er det. Når du sender teksten før neste veiledning dette er en omfattende tekst - kan du tenke over om det er noen deler av teksten du ønsker at jeg skal lese ekstra nøye, som du vil diskutere grundigere på neste veiledning? Eksempler på metakommunikasjon om ROLLER OG RELASJON Før vi går i gang for alvor har jeg behov for å få vite noe om hva du håper at jeg skal bidra med som veileder - hvis du kan si litt om det først, så kan jeg kommentere dine forventninger også kan jeg si noe om hva jeg forventer av deg. Kan det være en start? Det jeg ønsker å få til er å få dere på banen, at dere skal diskutere mest mulig åpent og si det dere mener. Derfor kommer jeg til å holde meg litt tilbake i starten av veiledningene, forsøke å konsentrere meg om å lytte og spørre for å forstå hva dere beskriver og tenker, for så å komme mer på banen med egne meninger etter hvert i samtalen. Hvordan høres det ut for dere om jeg gjør det slik? Så kommer jeg til å utfordre deg enda mer etter hvert som du blir varm i trøya, være litt plagsom (begge ler). Etter forrige veiledning satt jeg å lurte på om jeg ikke var litt for røff i tilbakemeldingen, om du reagerte på det. Jeg kan bli litt opphetet når jeg blir engasjert. Jeg vet ikke hvordan du opplevde det? 7

8 Eksempler på metakommunikasjon om FORM Jeg ønsker å ta utgangspunkt i, å bruke, denne modellen som jeg har kopiert opp til deg, og som jeg har brukt før. Jeg kunne tenke meg å ta en kort prat med deg om denne, for at du skal forstå hvordan jeg tenker, og slik at du har anledning til å si noe om det kan gi mening for deg å arbeide slik. Hvis vi kan prøve det, så kan vi vurdere neste gang om vi skal fortsette i samme spor eller ikke, ok? Jeg pleier å forsøke å være mest mulig spørrende i første omgang når jeg kommenterer en tekst, det betyr ikke at jeg ikke har meninger, men jeg vil sjekke ut hvordan du tenker før jeg utover i veiledningen gir tydeligere uttrykk for mitt syn og mine anbefalinger. Kan vi gjøre det slik? Eksempler på metakommunikasjon, mer åpne sp.m Jeg skal følge dere opp i denne perioden. Hva tenker dere at vi trenger å bli enig om før vi starter opp veiledningene? Du har jo blitt veiledet av andre før og du har sikkert både positive og mindre positive erfaringer med det. Kan du på bakgrunn av dette si noe om hvordan vi bør samarbeide for at du skal ha best mulig utbytte av samtalene? Nå har vi gjennomført to veiledninger. Så vidt jeg har forstått har dere gitt uttrykk for at dere har hatt utbytte av dem. Jeg er imidlertid opptatt av at dere skal få best mulig utbytte, og jeg er åpen for forslag om endringer, derfor lurer jeg på om dere ser noe det kunne være fornuftig å endre eller justere denne gang? Jeg har bestemt meg for å arbeide aktivt med å forbedre veiledningen min fremover. Det er garantert ting jeg kan gjøre bedre. Derfor vil det være veldig viktig for meg om du kan tenke deg å gi meg noen grundige og ærlige tilbakemeldinger - kan du tenke deg å hjelpe meg med det? 8

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS... 3 STØTTEAPPARATET I AFS NORGE... 6 LOKALKONTAKTENS ROLLE...

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap UNGDOMSbedrift Inkluderende arbeidsliv Et program fra Ungt Entreprenørskap Hva er IA? Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er en samarbeidsavtale mellom partene i arbeidslivet (arbeidstaker-

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Samarbeid mellom hjem og skole Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Respektprogrammet Innhold Om Respekt...3 Litt om forfatterne...3 Innledning... 4 Respektprogrammet...5

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

POLIKLINISK GRUPPEBEHANDLING FOR DELTAKERE SOM ER AVHENGIG AV PENGESPILL PÅ INTERNETT

POLIKLINISK GRUPPEBEHANDLING FOR DELTAKERE SOM ER AVHENGIG AV PENGESPILL PÅ INTERNETT POLIKLINISK GRUPPEBEHANDLING FOR DELTAKERE SOM ER AVHENGIG AV PENGESPILL PÅ INTERNETT ET 13 UKERS BEHANDLINGSTILBUD Helge Molde Psykologspesialist, PhD. Ingjerd Meen Lorvik Psykologspesialist BORGESTADKLINIKKEN

Detaljer

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57 Coaching for ledere Navn: Coaching for ledere, den coachende lederstil. Når det gjelder å utvikle en coachende kommunikasjonsform handler alt om trening! Samlingen vår er intensiv og jeg ønsker å bruke

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Ordet kognitiv er latinsk og har

Detaljer

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen:

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen: Psykolog Arne Repål Innledning Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger ut informasjon og at vi tolker denne informasjonen.

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Ordet kognitiv er latinsk og har

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING

INDIVIDUELL KARTLEGGING VEILEDER INDIVIDUELL KARTLEGGING og UTVIKLING AV INDIVIDUELL TILTAKSPLAN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE I ORDINÆRE STATLIGE MOTTAK 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Faglig grunnlag for individuelt kartleggings- og

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn Utgiver: Voksne for Barn, www.vfb.no, 2008 Forfatter: John Roald Pettersen Illustrasjoner: Antonia Ringbom Layout: Grafisk Form as Grafisk produksjon: Grafisk Form as Trykk:

Detaljer