ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as"

Transkript

1 ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

2 Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke. Men han mener folk på Sagene selv må ta ansvar for at de lever kortere enn folk på Vinderen. (Aftenposten )

3 Forskjellene Forventet levealder for menn på Sagene er 68 år, mens den på Vinderen/Bydel Vestre Aker er 80,4 år. Ifølge tidligere undersøkelser (1997) ligger lønnsnittet på Vinderen på topp i Oslo med nærmere i snittlønn. På Sagene var snittlønna under kroner. Andel mottagere av sosialhjelp på Sagene er 7,4 prosent av befolkningen, mens det tilsvarende tall på Vindern er 2,1.

4 Hvorfor ta opp levesett/livsstil? o Ansvar og plikt o Sette tema på dagsorden, gi tillatelse til for pasienten til å ta opp tema/søke råd o Sette i gang en viktig prosess, øke bevissthet o Formidle hjelp, materiale o Følge opp o Spennende tema med mulighet for positive erfaringer o Alminneliggjøre det å bli spurt

5 Legene blåser i om du røyker Dagbladet søndag 11. mars % svarte at fastlegen ikke hadde tatt opp røyking ved siste konsultasjon/det siste året 70% har aldri blitt spurt om røyking av legen sin 50% av røykerne hadde ikke blitt anbefalt å slutte 8% hadde fått hjelp til plan for røykeslutt 90% ville ikke oppleve det som vanskelig å snakke med fastlegen om egen røykevane Norstat 30.jan 6. feb 2007

6 Hvorfor det kan være så vanskelig å snakke om levesett. Opplevelse av at forholdene er for private, sensitive Mangel på kunnskap Egen holdning, eget levesett (egen røyking, overvekt m.m) Engstelse for å bli oppfattet som moraliserende Situasjonelle forhold; eksempelvis tid Manglende tro på resultater og urealistiske mål Manglende opplevelse av eierskap til problemet

7 Kommunikasjon Det er umulig å ikke kommunisere. Folk forventer at helsepersonell skal ta opp temaer som er viktige også om de er ubehagelige. Det kan oppleves utrygt dersom viktige områder ikke blir berørt.

8 Refleksjonsoppgave Hva er ditt utgangspunkt for å arbeide med endringer i levesett Muligheter Fortrinn/talenter Ulemper/slagsider

9 Summeøvelse med livsstilstemaer Hva er ditt ambisjonsnivå i arbeidet med pasienters livsstilstemaer? Hva ønsker du å oppnå? Hva er gode mål for deg i ditt arbeid?

10 Folk påvirkes i større grad av årsaker og argumenter de har oppdaget selv, enn slike som andre har oppdaget! (Pascal).

11 Vi lytter mest til oss selv!

12 Utgangspunkt Vi endrer oss av egne grunner Det passer aldri helt. Vi både vil og vil ikke. Må jeg være toppmotivert? - eller holder det å ha lyst

13 Ambivalens Ja Nei

14 Endringsprosesser Besøkende/føroverveielse (Tilbakefall) Klagere/overveielse Vedlikehold (Tilbakefall) (Tilbakefall) Kunder/handling

15 Samarbeidsrelasjoner Besøkende Usikre på om de har en bestilling til oss. Klagere Ønsker en endring, men har ofte unnskyldninger som er utformet som en klage. Kunder Har en klar bestilling.

16 Utfordringer for samarbeidet Samarbeidsrelasjon Besøkende Min oppgave Unngå å bli utålmodige eller motiverte på pasientens vegne. Etablere en god relasjon. Ta vennlig imot, presentere tilbudet. Ambivalent Høre på klagen, stille spørsmål for å finne ut hva de selv har tenkt å gjøre. Hvilke erfaringer har de fra tidligere? Kunde Kartlegge hjelpebehov, komme med handlingsalternativer. Forebygge tilbakefall. Oppmuntre positive endringer, selv om de er små.

17 Å skape et godt samtaleklima Vise en grunnleggende holdning som innebærer respekt for den enkeltes valg Å eie og gi eierskap til rommet Empati Vis at du ser meg og vis at du ser at jeg kan Ikke forstå for fort Lytt og vis at du lytter! Ekspert vs ikke-ekspert

18 Refleksjonsoppgave 2 og 2 Tenk tilbake på en endring du har gjort i eget levesett. Hva ble avgjørende for at du endret deg? Hvordan/I hvilken grad forberedte du deg på forandringen? Hvilken hjelp/støtte mottok du fra andre?

19 4-felts tabell : Nå-situasjon versus ønsket situasjon 1 Fordeler ved dagens situasjon 2 Fordeler ved ønsket situasjon 3 Ulemper 4 ved Ulemper ved Dagens situasjon ønsket situasjon

20 Om motivasjon Du trenger ikke være topp motivert det holder å ha lyst! Motivasjon er ingen stabil størrelse Motivasjonsarbeid er en viktig del av en hver endringsprosess Lyst nok til å prøve!

21 Motivasjon for endring Problemet slik det er nå Erkjennelse av negative konsekvenser. Forventning om endring Forventninger om positivt utkomme av endring. Bekymring over negative konsekvenser. Mestringsforventning Egen mestringstro Opplevd vanskelighetsgrad Veier og verktøy

22 Motstand mot forandring av likevekt Degradering av samtalepartner og vedkommendes motiver: "Hun er sikkert helt antirøyk, en typisk fanatiker." Devaluering/fornekting av budskapets innhold: "Det kan ikke være så alvorlig som hun sier, hun sier det sikkert for å skremme meg.

23 Motstand mot forandring Aktiv utestenging av budskap: "Jeg lurer på hva jeg skal lage til middag i dag... Fokusering og vektlegging av konkurrerende informasjon Å trene øker sikkert sjansene for at jeg drar på meg en eller annen form for skade, bedre å holde seg i ro, tror ryggen har best av det også

24 Håndtering av motstand Vektlegging av frihet til eget valg "Jeg synes du bør slutte å røyke nå, men det er opp til deg - det er ditt valg - det er hva du synes som er avgjørende". Generell orientering Vi anbefaler alle å være fysisk aktive Rull med unngå argumentasjon, still spørsmål Be om tillatelse til å gi informasjon

25 Hvordan gi informasjon om negative konsekvenser Be om tillatelse Personlig relevant info Be om tilbakemelding, sjekk ut fokus og eventuelle reaksjoner Nøytral og saklig Riktig tidspunkt

26 Oppfølging og ettervern Bekrefte og berømme endring Håndtering av risikosituasjoner Ulike strategier fjerne, sikre, langsiktig strategi Evaluering av oppnådde resultater Stimulere til stolthet, feiring og belønning Fokusering av mestring

27 Spørremåter Åpne spørsmål Hva tenker du om røykingen din? vs Bekymrer du deg røykingen din? Konkretiserende spørsmål Kan du si litt mer om det å trene mer? Mestringsspørsmål Hvordan fikk du til å gå ned i vekt forrige gang du prøvde? Handlingsrettede spørsmål Hva skal du gjøre for å endre kostholdet ditt?

28 Skalering 10 Konkretiserende Tydeliggjør målsetting Brukes for å finne ut Hvor lyst har personen til å gjennomføre endringen? Hvor stor tro har personen på evnen til å klare det? Hvor stor vilje har personen til å føle ubehag 0

29 Stikkord for samtalen Å sette tema på dagsorden. Hvor i endringsprosessen er pasienten? Uttrykk respekt for pasientens posisjon/vurdering Utforske mål, ønsker, planer og kunnskapsnivå Suppler ved behov Utforske ambivalens omkring å ville gjennomføre endring og det å klare det. Presentere egne mulig bidrag Oppsummere samtalen Fokuser det konkrete, handlingsorienterte Eventuelt avtale veien videre.

30 Mulige positive effekter Gode resultater Mer spennende jobb, mindre rutinepreg Bli bedre kjent med pasientene Mer tid til de som trenger det mest Positiv ansvarliggjøring av pasienten Mulighet for større innsikt Styrking av behandlerrelasjon Gir mulighet til å se på egen arbeidsform