Endringsfokusert rådgivning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringsfokusert rådgivning"

Transkript

1 Endringsfokusert rådgivning Hvordan fremme adferdsendring hos mennesker som av helsemessige årsaker trenger endre livsstil - med utgangspunkt i den enkeltes situasjon og forutsetninger? Elin Amrud Intensiv- og kardiologisk sykepleier

2 Endringsfokusert rådgivning Hva Hvorfor Hvordan

3 Hva er endringsfokusert rådgivning? Kommunikasjonsform som Viser respekt for, og ansvarliggjør den enkelte Er målrettet Bistår endringsprosesser ved all problemadferd Bevisst bruker kommunikasjonsferdigheter for å påvirke endring Bygger på / er knyttet til ulike teorier eller retninger

4 Empowerment egenkraft Sosial prosess som hjelper mennesker til å mobilisere ressurser og gjenvinne kontroll Styrker pasientens handlekraft og tro på at endring er mulig Takler utfordringer Empowerment i helsefremmende arbeid, Sørensen M mfl, Tidskrift for Norsk Lægeforening, 2002, 122(24):

5 Opplevelse av sammenheng - engelsk Sence of coherence begrep med sterkere affektiv og kognitiv komponent enn i noe norske ord - Består av komponentene: Begripelig Handterbart Forståelig Antonovsky, 2000

6 Stages of change forandringens hjul Stadiemodell Prochaskas og DiClemente, 1983: uansett teoretisk retning på terapien, foregikk endring i et visst mønster. Utgangspunkt for Motiverende samtale, Miller & Rollnicks. Endringsfokusert rådgivning i Norge. Miller & Rollnick (1991, 2002) Motivational Interviewing. Prochaska & Velicer. Am J. Health promo 1997; 12(1):38 48 Barth, Børtveit og Prescott (2001) Endringsfokusert rådgivning.

7 Stadiemodellen Besøkende/føroverveielse (Tilbakefall) Klagere/overveielse Vedlikehold (Tilbakefall) (Tilbakefall) Kunder/handling

8 Endringsfokusert rådgivning Hvorfor?

9 God hjelpekunst Om en skal lykkes med å lede ett annet menneske mot ett bestemt mål, må en først finne vedkommende der denne er og begynne der. Den som ikke kan det, lurer seg selv ved å tro at en kan hjelpe. Søren Kirkegaard

10 Folk påvirkes i større grad av årsaker og argumenter de har oppdaget selv, enn slike som andre har oppdaget! (Pascal).

11 Å forstå endring Vi lytter mest til oss selv!

12 Å forstå endring Vi endrer oss av egne grunner Det passer aldri helt å endre seg. Vi både vil og vil ikke. Hva betyr det å være toppmotivert? - og er det nødvendig?

13 Å forstå endring Endring er en kontinuerlig og uunngåelig prosess. Ulike nivåer i forandringsprosessen Prosessen forut for handlingen. Den aktive handlingen.

14 Endring avhenger Den enkeltes livsstil er tuftet på en rekke verdier og holdninger. Holdningers komponenter: Kognitiv (erfaring og kunnskap) sentral, økte kunnskaper fører ofte til endring Affektiv (følelser og verdier) Adferd Bygger på kunnskap, følelser og verdier Elin Amrud Febr 2011

15 For å ta vare på egen helse trengs Kunnskaper Evner/ferdigheter Motivasjon Elin Amrud Febr 2011

16 Motivasjon Gir energi til en adferd, bestemmer intensitet og utholdenhet Prosess interaksjon mellom situasjon, person og tenkning Skapes og endres

17 Motivasjon Du trenger ikke være topp motivert det holder å ha lyst! Motivasjon er ingen stabil størrelse Motivasjonsarbeid er en viktig del av en hver endringsprosess Lyst nok til å prøve endring!

18 Motivasjon for endring Problemet slik det er nå Erkjennelse av negative konsekvenser. Forventning om endring Forventninger om positivt utkomme av endring. Resultatforventning Bekymring over negative konsekvenser. Mestringsforventning Febr 2011 Elin Amrud

19 God hjelpekunst Sentral er teorien til Brukermedvirkning Søren Kirkegaard Travelbee Individuelt tilpasset intervensjon

20 Endringsfokusert rådgivning Hvordan?

21 Stikkord for samtalen Å sette tema på dagsorden. Hvor i endringsprosessen er pasienten? Uttrykk respekt for pasientens posisjon/vurdering Utforske mål, ønsker, planer og kunnskapsnivå Suppler ved behov Utforske ambivalens omkring å ville gjennomføre endring og det å klare det. Presentere egne mulig bidrag Oppsummere samtalen Fokuser det konkrete, handlingsorienterte Eventuelt avtale veien videre.

22 Endringshjulet Procheska og DiClemente 1983 Elin Amrud Febr 2011

23 Mål med stadiemodellen Føroverveielse: Vekke bevissthet og interesse. Kognitive strategier. Øke oppfattede fordeler. Redusere barrierer. Overveielsen: Danne intensjon om aktivitet Som over + mestringsforventninger Forberedelsesfasen: Komme i gang. Adferdsstrategier, kognitive strategier, mestringsforventninger Handlingsfasen: Opprettholde/øke aktiviteten Adferdsstrategier, mestringsforventninger Vedlikeholdsfasen Adferdsstrategier, mestringsforventninger Tilbakefall

24 Utfordringer for samarbeidet Samarbeidsrelasjon Besøkende Ambivalent Kunde Hjelperens oppgave Unngå å bli utålmodige eller motiverte på pasientens vegne. Etablere en god relasjon. Ta vennlig imot, presentere tilbudet. Høre på klagen, stille spørsmål for å finne ut hva de selv har tenkt å gjøre. Hvilke erfaringer har de fra tidligere? Kartlegge hjelpebehov, komme med handlingsalternativer. Forebygge tilbakefall. Oppmuntre positive endringer, selv om de er små.

25 Spørremåter Åpne spørsmål Hva synes du om det? vs Bekymrer du deg over det? Konkretiserende spørsmål Kan du si litt mer om det? Mestringsspørsmål Hvordan fikk du til å holde opp så lenge? Handlingsrettede spørsmål Hva kan du gjøre for å redusere enda litt mer?

26 Beslutningsvekten, verktøy for å løse ambivalens (Barth 2001) Gode sider ved adferden og mindre gode ved endring 1 Hva er det du liker ved, hva setter du mest pris på? 3 Hva tror du du ville savne om du skulle slutte å. Mindre gode sider ved adferden, gode sider ved endring 2 Hva er det du kanskje ikke er så fornøyd med når det gjelder, hva liker du minst? 4 Hva tror du du vil vinne om du.? 5 Sammenfatte det som er sagt og spør: Hva tror du vil komme til å bli viktig for deg på lengre sikt? Elin Amrud Febr 2011

27 4-felts tabell : Nå-situasjon versus ønsket situasjon 1 Fordeler ved dagens situasjon 2 Fordeler ved ønsket situasjon 3 Ulemper 4 ved Ulemper ved Dagens situasjon ønsket situasjon

28 10 Skalering Konkretiserende Tydeliggjør målsetting Brukes for å finne ut Hvor lyst har personen til å gjennomføre endringen? Hvor stor tro har personen på evnen til å klare det? Hvor stor vilje har personen til å føle ubehag 0

29 Sentrale prinsipper i ER Vise en grunnleggende holdning som innebærer respekt for den enkeltes valg Be om tillatelse Personlig relevant info Ekspert vs ikke-ekspert Empati Vis at du ser den andre og at du ser andre kan Lytt og vis at du lytter! Ikke forstå for fort

30 Sentrale prinsipper i ER Aksepter ambivalens Styrke mestringstilliten Rulle med motstanden, ja men.. Be om tilbakemelding, sjekk ut fokus og eventuelle reaksjoner Nøytral og saklig Riktig tidspunkt

31 Kommunikasjon Det er umulig å ikke kommunisere. Folk forventer at helsepersonell skal ta opp temaer som er viktige også om de er ubehagelige. Det kan oppleves utrygt dersom viktige områder ikke blir berørt.

32 Takk til Magne Vik, Psykologbistand AS for fri bruk av foredragen og PPP hans Ressurssenter for Hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst Elin Amrud Febr 2011

33 Litteratur Barth T, T Børtveit og P Prescott (2001) Endringsfokusert rådgivning, Gyldendal Barth T og C Næsholm ( 2006) Motiverende samtale. Fagbokforlaget Antonovsky A (2000) Helbredets mysterium. Sørensen M mfl (2002) Empowerment i helsefremmende arbeid, Tidskrift for Norsk Lægeforening, 122(24): Miller & Rolnick (1991, 2002) Motivational Interviewing. Prochaska & Velicer (1997) The Transtheoretical Model of Health Behavior Change.Am J. Health promo 1997; 12(1): Håkonsen M (1999) Mestring og relasjon. Psykologi med eksempler fra sykepleie. U forlaget Elin Amrud febr 2011

34 Litteratur forts Aktivitetshåndboken, Helsedirektoratet 2009 Å snakke om endring. Kommunikasjonsverktøy for helsepersonell som jobber med røykeslutt. Spsial og helsedirektoratet, Psykolog Magne Vik, Psykologbistand AS Elin Amrud (2006) Hjertet opp i røyk eller sykepleieveiledet røykeavvenning. Hjerteposten nr årgang Elin Amrud Febr 2011

Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring

Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring Mo i Rana 15. nov. 2011 Psykologspesialist Tore Børtveit www.allasso.no Om å påvirke til endring Øvelsen foregår to og to: En helserådgiver

Detaljer

Motivasjon til endring

Motivasjon til endring Campus Elverum Avdeling for helse- og idrettsfag 4TABA10 Kamilla Amelia Syrtveit og Tonje Bakken Veileder: Kari Elisabeth Dahl Motivasjon til endring Motivation to change 11 500 ord Bachelor i tannpleie,

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Riktig strategi til riktig tid

Riktig strategi til riktig tid FAGLIG Riktig strategi til riktig tid BRUK AV DEN TRANSTEORETISKE MODELLEN FOR Å FREMME FYSISK AKTIVITET HOS PERSONER MED DEPRESJON Av Elisabet Therese Korban og Tore Bonsaksen Abstrakt Elisabet Therese

Detaljer

Russamtalen. Hege Lauritzen Christine Sørøy Janne Helgesen Solveig Høegh-Krohn Geir Anders Gløtvold

Russamtalen. Hege Lauritzen Christine Sørøy Janne Helgesen Solveig Høegh-Krohn Geir Anders Gløtvold Russamtalen Hege Lauritzen Christine Sørøy Janne Helgesen Solveig Høegh-Krohn Geir Anders Gløtvold Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS 2010 Utgitt av: Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Boks 6138

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI)

Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI) Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI) - En underkjent faktor i sykepleieutdanningen. v/ Jan Oddvar Fondenes, Avdelingsleder for sykepleie og helsefag Motiverende samtale Motiverende samtale

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova Sissel Horndal ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

PÅVIRKNINGSMODELLEN "STRATEGISK INNFLYTELSE"

PÅVIRKNINGSMODELLEN STRATEGISK INNFLYTELSE PÅVIRKNINGSMODELLEN "STRATEGISK INNFLYTELSE" Introduksjon For mange mennesker kan begreper som "innflytelse" og "makt" ha en noe negativ valør. Disse begrepene gir oss ofte ubehagelige forestillinger og

Detaljer

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Av psykolog Torkil Berge 1 Dersom du tenker etter, vil du sannsynligvis legge merke til at du stadig fører en indre samtale med deg selv. Du tenker over og ser for

Detaljer

SLUTTRAPPORT ETTERVERNSPROSJEKTET

SLUTTRAPPORT ETTERVERNSPROSJEKTET SLUTTRAPPORT ETTERVERNSPROSJEKTET Kristin Maaseide prosjektleder 1 Innhold 1. SAMMENDRAG, KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 2. INNLEDNING 2.1. Prosjektets organisering 2.1.1. Ansatte og deltagere 2.1.2. Utvelgelse

Detaljer

Helsefremmende tilnærming til arbeid med levevaner - utfordringer og muligheter

Helsefremmende tilnærming til arbeid med levevaner - utfordringer og muligheter Helsefremmende tilnærming til arbeid med levevaner - utfordringer og muligheter En kvalitativ studie om implementering av MI som metode i Bra mat-kurset Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for helsevitenskap

Detaljer

Konsulentrollen i ledelsestrening

Konsulentrollen i ledelsestrening av John-Erik Stenberg, Ledelse er en ferdighetsdisiplin! De fleste som blir ledere i dag kommer fra en rasjonell fagverden, og det er naturlig å tro at ledelse kan læres på samme måte som fag. Riktignok

Detaljer

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Samarbeid mellom hjem og skole Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Respektprogrammet Innhold Om Respekt...3 Litt om forfatterne...3 Innledning... 4 Respektprogrammet...5

Detaljer

Forventning om mestring

Forventning om mestring Forventning om mestring et perspektiv på aktivitetsmotivasjon blant klienter med depresjon Av marita mostad, mariken røsnes skjelbred, velsemøy bråten og tore bonsaksen Abstrakt Bakgrunn: Depresjon er

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler Barnespor for helsepersonell Barnespor 1 Barnearket Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler 2 Barn skal sette spor etter seg i voksenbehandlingen! Innhold Hva er Barnespor?... Side 4 Del 1 Barnespor 1 Barnearket...

Detaljer