Motivasjon og Målsetting Veilederkompendium

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Motivasjon og Målsetting Veilederkompendium"

Transkript

1 Motivasjon og Målsetting Veilederkompendium

2 Overordnet modell for kommunikasjon Indre representasjon Filter: Indre tilstand (følelse) Fysiologi Sansene Slette Forvrenge Generalisere Språk Minner Holdninger Tro Overbevisninger Verdier Beslutninger Osv Ekstern hendelse Adferd Vi utsettes kontinuerlig for så mange sanseinntrykk, at vi som mennesker må overlate jobben med å handtere alle inntrykkene til vårt ubevisste sinn, og da kommer filtrene i sving. Spørsmål for refleksjon: 1. Hvem sin modell av verden er riktig? 2. Hvem har ansvaret for kommunikasjonen? Sender eller mottaker? 3. Hva kan du gjøre for å møte personen i hans / hennes modell av verden? Mental modus Hva slags type mental modus er det smart å ha når du skal coache andre? 1

3 Overordnet modell for coaching GROW- modellen Det finnes flere modeller for coaching. GROW- modellen, og modeller som ligner, baserer seg på å sette seg mål og nå disse. GROW representerer 4 steg, som vi går nærmere inn på i fortsettelsen. 2

4 Hvordan sette mål på en skikkelig måte? Velformulerte mål kjennetegnes ved noen egenskaper som har vist seg å være nyttige for å øke sannsynligheten for å nå målene. Disse egenskapene forkortes SMARTØF og står for: Spesifikt Målbart Attraktivt Realistisk Tidsavgrenset Økologisk Formulert positivt Spesifikt For i det hele tatt å kunne nå et mål, må man vite hva målet er. Jo mer spesifikt og detaljert målet er, jo bedre. Beskriv målet slik du ønsker at det skal være, det du helt konkret ønsker å oppnå. Målbart For å kunne vite at du faktisk har nådd målet, er målet nødt til å være målbart. Når målet allerede er spesifikt, er det også lettere å vite at du har nådd målet. Gjør gjerne målet til noe som kan måles i enheter (antall, kg, tid osv), hvis mulig. Legg også merke til hva du ser, hører, føler, eventuelt lukter og smaker, når du når målet. Det samme gjelder om du er på rett vei. Hvordan vet du at du faktisk er på vei mot målet? Attraktivt Er målet noe du virkelig ønsker å oppnå? Er det noe du selv vil ha, eller er det noen andres formening om hva du bør ha som mål? Er det viktig for deg å nå målet, og er du villig til å gjøre det som skal til for å nå det? Vær sikker på at du virkelig ønsker det du setter som mål, og gjør målet så attraktivt som mulig. 3

5 Et tips når det gjelder å gjøre målet attraktivt er å leve seg inn i målet, som om du akkurat har nådd målet, og så justere det du forestiller deg (det du ser, hører, føler, smaker, lukter, sier til deg selv) slik at det blir enda mer attraktiv. Hvor attraktivt klarer du å gjøre målet? Bruk av verdier til å motivere enda mer Verdier er det som er viktig for deg og som, litt løst sagt, ikke kan trilles i en trillebår. Verdier kan være universelle, på den måten at de gjelder innenfor alle områder av livet ditt, mens andre verdier kun er viktige i en gitt sammenheng. Verdier formes og endres gjennom livet, og er en viktig del av vår identitet. Generelt sett har verdier to hovedfunksjoner: 1. De bestemmer hva du velger å bruke tid, energi og andre ressurser på. Det er mer sannsynlig at du bruker tid og energi på det som er viktig for deg enn det som ikke er viktig for deg. 2. De bestemmer hva du føler om noe du har gjort etter du har gjort det, altså som evaluering av dine handlinger. Du har sikkert følt anger etter å ha gjort noe som går mot «alt» du står for? En måte å «koble» målet til verdiene er ved å spørre følgende spørsmål: - Hva er det med [målet] som er viktig for deg? o Og hva er det med [svaret] som er viktig for deg? Realistisk Stikk fingeren i jorda og vurder om det virkelig er realistisk at du skal kunne nå målet. Har du alle de ressursene, inkludert tiden og energien, som skal til? Er du villig til å gjøre det som skal til for å nå målet? Skriv gjerne ned det du trenger for å nå målet, og det som kan være smart å ha for å nå målet. Er det noen spesifikke ting, kunnskaper, ferdigheter eller relasjoner som du trenger? Vet du hva de første stegene på veien til målet er? Tidsavgrenset Når har du nådd målet ditt? Sett et tidspunkt, gjerne en dato og klokkeslett for når målet skal være nådd. På den måten blir ikke målet plassert «der ute» i fremtiden en gang. Videre bør du sette av nok tid til å nå målet. Økologisk Er målet riktig når du tar hensyn til hele deg og omgivelsene dine? Hva er de positive og hva er de negative sidene ved å nå målet? Er det greit for deg? 4

6 En veldig bra måte å avsjekke om økologien er god, er ved å forestille seg at man er i målet eller like før målet er nådd, og så stille seg selv følgende spørsmål, og legge merke til om svarene du får er OK. NB! Vær dønn ærlig! Hva oppnår du når du når målet? Hva mister du / har du mistet når du når målet? Hva skjer når du når målet? Hva skjer ikke når du når målet? Hva skjer hvis du ikke når målet? Hva skjer ikke hvis jeg ikke når målet? Formulert positivt Kort fortalt handler det om at du fokuserer på det du vil ha, du setter et mål som er det du ønsker å oppnå. Ordet «ikke» har sjelden noe å gjøre i en målformulering. For eksempel er «jeg har fullført hundremeteren og ikke kommet sist» et eksempel på at målet er noe man vil bort fra, altså bort fra det å være sist, mens «jeg har fullført hundremeteren og kommet blant de tre beste» er positivt formulert. Om du skulle finne deg selv sittende fast i en negativ formulering, kan denne raskt snus rundt ved at du spør «hva vil du ha i stedet»? Sørg også for at målet er formulert i nåtid eller fortid, og ikke som noe du ønsker å oppnå i fremtiden. Legg merke til forskjellen når du leser de tre eksemplene under. 1. Eksempel på mål formulert i fortid: «Jeg har flislagt badet og har satt meg ned for å feire med et glass brus» 2. Eksempel på mål formulert i nåtid: «Jeg flislegger badet ferdig og setter meg ned for å feire med et glass brus» 3. Eksempel på mål formulert i fremtid: «Jeg kommer til å flislegge badet, og så kommer jeg til å sette meg ned for å feire med et glass brus» 5

7 Hvor er du akkurat nå? Etter målet er satt, gjelder det å gjøre opp status akkurat her og nå. Altså hva er virkeligheten. «Fingeren i jorda» - Hvor står du akkurat nå? - Hvor langt er du unna målet? - Hvilke utfordringer / hinder er det som står mellom deg og målet? Også her, så langt det er mulig å være konkret, vær konkret! Svarene fra disse spørsmålene tar du med videre inn i neste steg. 6

8 Etter å ha gjort opp status på hvor du står per akkurat nå (Reality), er det på tide å se på hvilke mulighetene / alternativene for hvordan å handtere utfordringene / hindringene og komme seg til målet. Utforske muligheter Og det er nettopp å utforske mulighetene vi gjør først. Her handler det om å tenke litt utenfor boksen og få opp de mulighetene som finnes. Her kan det være lurt å innta en mental modus av kreativitet for å få opp nok muligheter å jobbe videre med. Fire spørsmål: 1. Hvis du skulle nådd målet, hva kunne du starte å gjøre? a. Hva mer? 2. Hvis du skulle nådd målet, hva kunne du sluttet å gjøre? a. Hva mer? 3. Hvis du skulle nådd målet, hva kunne du gjort mer av? a. Hva mer? 4. Hvis du skulle nådd målet, hva kunne du gjort mindre av? a. Hva mer? Legg merke til at disse spørsmålene bruker «hvis»- rammen, altså det er fortsatt bare en drodling om hva som kunne vært mulig å gjøre. Med andre ord ingen forpliktelse ennå, bare fokus på hva som kan være mulig. Videre, ved å spørre «hva mer?» til det ikke er noe mer, får du hentet ut mer enn det opplagte, altså det som er utenfor boksen. Bestemme seg for hvilken vei som er best Etter å ha fått frem de mulighetene som finnes, er det neste å velge hva som er beste alternativ å gå for. - Av alle mulighetene som finnes, hvilke(n) velger du å gå for? 7

9 Lag en konkret plan for å nå målet Etter å ha kartlagt mulighetene og alternativene som finnes, og man har landet på det alternativet (eller de alternativene) som er best, starter jobben med å lage planen for hvordan målet skal nås. Her er det tre stikkord som er verd å ha med seg: 1. Vær konkret på hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det, og når det skal være gjort. 2. Det kan være nødvendig med delmål på veien, også kjent som milepæler, særlig hvis målet er ambisiøst og langt frem i tid. I så fall kan det være nyttig å sette opp disse målene etter SMARTØF- modellen. 3. Oppfølging av planen: hvem gjør det, når skal det gjøres og hvordan? Hva om planen går i vasken? Det er mange grunner til at mål ikke nås. Det er mange grunner til at planer ikke lar seg gjennomføre. Husk da at mange mål kan justeres. Mange planer kan justeres. Og det er ingen grunn til å ikke sette seg nye mål. Vi kan ikke ta høyde for alt alltid. Men vi kan fortsette å tenke fremover, drømme om nye mål. Nye ting å oppnå. Velg å ta det som læring og stak ut nye mål. 8

10 Nyttige verktøy i coaching I denne delen av kompendiet tar vi opp noen nyttige verktøy for bruk i coaching. Disse er å anse som generelle verktøy som kan være nyttige i alle deler av GROW- modellen. Tre typer spørsmål og når det er lurt å bruke dem Åpne spørsmål Åpne spørsmål gir rom for refleksjon, det åpner for muligheter og det oppfordrer. Åpne spørsmål kjennetegnes ved at de er vanskelig å svare enten ja eller nei på. Åpne spørsmål starter gjerne med: På hvilken måte Hvem Hva Hvor Hvordan Hvilke Hvorfor Når Lukkede spørsmål Lukkede spørsmål, bruker du bevisst for å få bekreftelser og delaksepter. For å hjelpe den du coacher, kan det være nyttig å oppsummere underveis og spørre om oppsummeringen stemmer. Lukkede spørsmål er typiske spørsmål hvor svaret ofte ender i et «ja» eller «nei». For den som coaches, kan det være godt å få landet noen baller underveis, og da kan lukkede spørsmål være nyttig å bruke. Lukkede spørsmål starter med: Har jeg forstått det riktig at Er det Kan du Får du Vil du Synes du Ledende spørsmål Ledende spørsmål, brukes bevisst for å lede coachingen i retningen av målet. Det er på mange måter spørsmål med retning. Her følger noen eksempler: Hvordan blir det annerledes når du når målet? Hva liker du best med det vi har gjort så langt? Hva skjer da? Hva vil du ha i stedet? Er du villig til å gjennomføre planen? Er du villig til å bevege deg ut av komfortsonen for å nå målet? 9

11 Visualisering / mentaltrening Visualiseringsteknikker kan være veldig nyttige å bruke for å leve seg mer inn i målet eller i veien frem til målet. Det er en måte å bevege seg fra abstrakte og konseptuelle måter å tenke på til en konkret og sansebasert måte å tenke på. Visualisering er egentlig et snevert begrep, for det handler ikke bare om å se for seg noe, men det handler om å forestille seg med bruk av flere sanser, gjerne alle. Med andre ord, handler visualisering om det å: - Se for seg - Høre for seg både det du vil høre «utenfra» og det du sier til deg selv - Føle for seg både det du føler på kroppen og følelsene / emosjonene - Smake for seg - Lukte for seg Smak og lukt er ikke alltid like relevant, men samtidig er det kanskje vanskelig å forestille seg hvordan en god middag lukter og smaker uten å ta med lukt og smak. Hvis noe er vanskelig å forestille seg, kan det være fordi det man forsøker å forestille seg ikke er konkret nok. Så en god test på om målet er konkret, er om det er mulig å forestille seg det. Her er to nyttige bruksområder for visualisering / mentaltrening i coaching: 1. Når du skal sette deg målet. Aktiver alle sansene, forestill deg at du er i mål, eller like før mål. Se det for deg som en film, og som om du ser det ut fra dine egne øyne. 2. Når du skal forestille deg veien fra nå og til målet, hvordan du handterer utfordringene, og til slutt kommer helt til mål. Også her, aktiver alle sanser, og legg merke til hvor bra det føles å mestre og lykkes med å komme frem til mål. 10

12 Ord og vendinger å være obs på Med utgangspunkt i kommunikasjonsmodellen fra tidlig i kompendiet. Det vi kommuniserer både med ord og kroppspråk er en refleksjon av de sannhetene vi har, altså det vi tror på og er overbevist om. Det betyr videre at ved å følge med på hva en person sier, kan vi få noen hint om hva som må være sant i denne personens modell av verden. Her følger noen slike ord og vendinger, som det kan være nyttig å legge merke til og følge med på. Generaliseringer Hva: Vær obs på: Eksempel: Den som snakker impliserer at det ikke finnes noen unntak til deres opplevelse av verden, som om det er en universell regel. Ord som alle, ingen, enhver, aldri, alltid, ingen ting Jeg er aldri i tide til noe. Det går alltid galt. Nødvendigheter Hva: Vær obs på: Eksempel: Ord som antyder at noe er nødvendig eller ikke nødvendig at skjer. Ord som må, må ikke, skulle, skulle ikke, trenger, trenger ikke Nå må jeg skjerpe meg. Nå må jeg komme meg i gang med trening. Muligheter Hva: Vær obs på: Eksempel: Ord som antyder at noe er mulig eller umulig at skjer, at noe kanskje eller kanskje ikke skjer, at det er sannsynlig eller ikke sannsynlig at det skjer. Ord som kan, kan ikke, mulig, umulig, kommer til, kommer ikke til, muligens, muligens ikke. Jeg kan ikke komme meg av gårde i tide. Det er umulig for meg å få til det 11

En praktisk guide til mål og målsetting. En praktisk guide til mål og målsetting 1

En praktisk guide til mål og målsetting. En praktisk guide til mål og målsetting 1 En praktisk guide til mål og målsetting En praktisk guide til mål og målsetting 1 En praktisk guide til mål og målsetting 2 Det er mange grunner til å skulle sette seg mål, og minst like mange grunner

Detaljer

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)...

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)... Personal og lønn Coaching 1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter).... 3 1. COACHMODELL: GROW Formål: GROW-modellen

Detaljer

Coachende trenerstil

Coachende trenerstil Coachende trenerstil Hva er Coaching? Det er en resultatorientert interaktiv prosess mellom coach og klient der det er en forhåndsklarert hensikt, intensjon, ønskede mål og spesifikke bevis på at målet

Detaljer

Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Personlig utvikling

Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Personlig utvikling Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Godt nytt år. Hvilke ønsker har du for 2013? Jeg mener ønsker i stedet for forsetter. Forsetter er for mange sånt som raskt går av moten i midten av

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen.

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen. I artikkelen " Å elske er ikke nok ", skrev vi om endringsprosesser for å komme ut av en vond sirkel hvor man kjefter for mye på barna sine. En trepunktsliste ble skissert, og den besto av disse punktene:

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis!

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! 1 of 12 7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! av Rachel Wilmann Starte egen Coachingpraksis! 2 of 12 Side 1. Ditt Business mål 2. Din Business modell 3. Finn din Nisje 4. Ha et nettverk

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Fagplan for NLP Practitioner 2017

Fagplan for NLP Practitioner 2017 Fagplan for NLP Practitioner 2017 Opptakskrav: Sertifisering: Personlig egnethet ved intervju. Sertifisering etter internasjonale standarder definert av The society of NLP, 90% oppmøte, skriftlig prøve

Detaljer

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach!

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! 7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! Av Rachel Wilmann 7 avgjørende punkter du bør ta hensyn til for deg og din bedrift. Enten du er liten eller stor bedrift. 7 stegs guide til suksess som terapeut/coach!

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

KONFLIKTHÅNDTERING ANLEGGS- OG LEDERKONFERANSEN 2018 [MORTEN KAROLIUS, FENOMENTAL AS]

KONFLIKTHÅNDTERING ANLEGGS- OG LEDERKONFERANSEN 2018 [MORTEN KAROLIUS, FENOMENTAL AS] KONFLIKTHÅNDTERING ANLEGGS- OG LEDERKONFERANSEN 2018 [MORTEN KAROLIUS, FENOMENTAL AS] AGENDA FOR DEN NESTE TIMEN Hva er egentlig en konflikt? Bygging av relasjoner Kultur for utvikling Håndtering av konflikter

Detaljer

COACHING I PPT LANDSDELSSAMLING ALTA 19.09.2012

COACHING I PPT LANDSDELSSAMLING ALTA 19.09.2012 COACHING I PPT LANDSDELSSAMLING ALTA 19.09.2012 TANKESETT RELASJON FERDIGHETER METODIKK PERSONLIG COACHINGROLLE COACHING/veiledningsHUSET Handle Lære Skape Endre Filosofi Psykologi Kom.teori Ledelse Susann

Detaljer

Del 1 Motivasjon og Mål

Del 1 Motivasjon og Mål Del 1 Motivasjon og Mål Denne første måneden skal vi jobbe med motivasjon, og vi skal sette mål for å komme i form. Du kommer først og fremst til å bruke tid på å bli kjent med din egen helse, og vi skal

Detaljer

Strategitips til språkkommuner

Strategitips til språkkommuner Strategitips til språkkommuner Om Strategi for språk, lesing og skriving Språkkommuner, skal med grunnlag i analyse av status og lokale målsettinger lage en strategi for arbeidet med språk, lesing og skriving.

Detaljer

MAERMETODEN ACTION MANIFESTERING ENERGI R3 - RUTINER, RITUALER & REPETISJON OPPSKRIFTEN SOM GIR RESULTATER I LIVET DITT PÅ EN RASKERE MÅTE

MAERMETODEN ACTION MANIFESTERING ENERGI R3 - RUTINER, RITUALER & REPETISJON OPPSKRIFTEN SOM GIR RESULTATER I LIVET DITT PÅ EN RASKERE MÅTE MAERMETODEN OPPSKRIFTEN SOM GIR RESULTATER I LIVET DITT PÅ EN RASKERE MÅTE METODEN SOM ENDRER LIV SLIK KLARER DU Å GJØRE ALT DU TRENGER FOR Å OPPNÅ DINE MÅL METODEN SOM ER EKSTREMT EFFEKTIV OG GÅR DYPT

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Den coachende trener Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Hva er det som har gjort deg til en sås god trener? -Kunnskap er viktig. Du måm lese og følge f med. Og sås må du tørre t å prøve

Detaljer

Hvordan få «ting» til slik du ønsker? Prestasjonsmestring. Ingrid Kristiansen www.ingrid-kristiansen.com

Hvordan få «ting» til slik du ønsker? Prestasjonsmestring. Ingrid Kristiansen www.ingrid-kristiansen.com Hvordan få «ting» til slik du ønsker? Prestasjonsmestring Ingrid Kristiansen www.ingrid-kristiansen.com Presentasjon av meg selv Tidligere toppidrettsutøver Langrenn Friidrett Har trent fysisk siden 12

Detaljer

Begrensende overbevisninger - Hvordan bli kjent med våre begrensende overbevisninger og hvordan kan vi endre de

Begrensende overbevisninger - Hvordan bli kjent med våre begrensende overbevisninger og hvordan kan vi endre de Begrensende overbevisninger - Hvordan bli kjent med våre begrensende overbevisninger og hvordan kan vi endre de Vi har alle overbevisninger. Overbevisninger er våre egne sannheter. Det er tanker, synspunkter,

Detaljer

Gjennomføring av frisklivssamtalen

Gjennomføring av frisklivssamtalen Gjennomføring av frisklivssamtalen Veileder ved Frisklivssentralen har ansvar for å ta opp adferd som berører deltakers helse. Samtidig kan det oppleves som utfordrende å snakke om endring av helseadferd.

Detaljer

Kommunikasjonsprinsipper og samhandling med personer med kognitiv svikt. Eli Myklebust, fag og kvalitetsrådgiver Tiltaks og boligenheten

Kommunikasjonsprinsipper og samhandling med personer med kognitiv svikt. Eli Myklebust, fag og kvalitetsrådgiver Tiltaks og boligenheten Kommunikasjonsprinsipper og samhandling med personer med kognitiv svikt Eli Myklebust, fag og kvalitetsrådgiver Tiltaks og boligenheten Tillit og trygghet Utgangspunktet for å bygge en god relasjon ligger

Detaljer

Den lærer som er virkelig klok, tilbyr ikke eleven bare sin egen kunnskap, men leder han til skattekisten i sitt eget hode. Fritt etter Kalhil Gibran

Den lærer som er virkelig klok, tilbyr ikke eleven bare sin egen kunnskap, men leder han til skattekisten i sitt eget hode. Fritt etter Kalhil Gibran Den lærer som er virkelig klok, tilbyr ikke eleven bare sin egen kunnskap, men leder han til skattekisten i sitt eget hode Fritt etter Kalhil Gibran Dette er planen i dag: 1. Hva er coaching- og coaching

Detaljer

La 2012 bli et Godt Nytt År!

La 2012 bli et Godt Nytt År! La 2012 bli et Godt Nytt År! Så er 2011 straks omme. Hvordan gikk det, synes du? Ved disse tider pleier jeg å bruke noen dager på å evaluere hvordan året mitt har vært, samt legge planer for det neste

Detaljer

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen Dans i møte med barn - Hva tar dansen med seg inn i møtet med barnet? Barn i møte med dans - Hva

Detaljer

Prosess for selvutvikling og personlig måloppnåelse

Prosess for selvutvikling og personlig måloppnåelse Prosess for selvutvikling og personlig måloppnåelse Innhold Prosess for selvutvikling og personlig måloppnåelse... 1 1 Innledning... 3 2 Erkjennelsesfasen... 3 2.1 Livshjulet... 4 3 Intensjonsfasen...

Detaljer

2018 Panikkangst.org Alle Rettigheter Forbeholdt SNARVEIEN UT AV FRYKT (revisjon 1)

2018 Panikkangst.org Alle Rettigheter Forbeholdt SNARVEIEN UT AV FRYKT (revisjon 1) 2018 Panikkangst.org Alle Rettigheter Forbeholdt SNARVEIEN UT AV FRYKT (revisjon 1) Alt materiale i denne lille rapporten (samt alt på Panikkangst.org sine ulike medlemskap) er ment som opplysende informasjon

Detaljer

Kunsten å bygge broer

Kunsten å bygge broer Kunsten å bygge broer 6 Menneskelige behov Paradoks Trygghet / Sikkerhet Mange ønsker å føle trygghet og stabilitet, samt at de nødvendige behovene er dekket. Når man ikke kan kontrollere fysiske omgivelser

Detaljer

PÅ FACEBOOK: Monica Wickstrøm Hundecoach

PÅ FACEBOOK: Monica Wickstrøm Hundecoach PÅ FACEBOOK: Monica Wickstrøm Hundecoach Mental trening dreier seg om de teknikkene du bruker for å bli sterkere mentalt. Det finnes ulike modeller for hva som er vesentlige momenter å ha inn i et program

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Mat og helse Tema: Lære å lese og følge en oppskrift Trinn: 6.klasse Tidsramme: ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

COMPASS FOR Å Lede Lære Leke og Leve Bedre

COMPASS FOR Å Lede Lære Leke og Leve Bedre COMPASS FOR Å Lede Lære Leke og Leve Bedre Hans Olav Håkonsen Compass AS Tema: Min personlige plan 1 COMPASS FOR Å Lede Lære Leke og Leve Bedre LIVSTREET MITT 2 COMPASS FOR Å Lede Lære Leke og Leve Bedre

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurdering

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurdering Vurdering Fag: Norsk Tema: Å skrive fortelling Trinn: 5.trinn Tidsramme: 4 uker ------------------------------------------------------------------------ Undervisningsplanlegging Konkretisering Kompetansemål

Detaljer

Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010.

Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Kursholder: Dato Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Dagens plan Oppsummere fra i går Hvordan skape et MOTIVERENDE TRENER KLIMA i barne- og ungdomsfotball?

Detaljer

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer

Mennesker er nysgjerrige

Mennesker er nysgjerrige Mennesker er nysgjerrige Vi mennesker har alltid vært nysgjerrige og undret oss over det som er rundt oss. Kanskje det er noe av det som gjør oss til mennesker? Hva hvis? Tenk om Så rart! Hvorfor er det

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

INF Introduksjon til design, bruk, interaksjon Kapittel 3 bruk og brukere

INF Introduksjon til design, bruk, interaksjon Kapittel 3 bruk og brukere INF1500 - Introduksjon til design, bruk, interaksjon Kapittel 3 bruk og brukere 25. august 2015 Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo johe@ifi.uio.no Idag Hvem er brukerne? Hva er bruk? Kognisjon

Detaljer

Målplan Kommunikasjon og lederskap

Målplan Kommunikasjon og lederskap Målplan Kommunikasjon og lederskap NB: Lagre dokumentet på din enhet, fyll ut, og print ut i farger, ikke svart-hvitt Navn: Stilling og kort beskrivelse: Telefon: Din leders navn og telefon: Personlig

Detaljer

Barnesenteret, 12.11.15 Hildegun Sarita Selle Psykologspesialist. Spesialisert Poliklinikk for Psykosomatikk og Traumer

Barnesenteret, 12.11.15 Hildegun Sarita Selle Psykologspesialist. Spesialisert Poliklinikk for Psykosomatikk og Traumer Barnesenteret, 12.11.15 Hildegun Sarita Selle Psykologspesialist Det du ser Det du hører Måten å være på, skikker, uttrykksmåter, mat, språk, musikk, feiringer Det som ikke synes Verdier, holdninger, religiøs

Detaljer

Selvfølelse og selvtillit

Selvfølelse og selvtillit Selvfølelse og selvtillit Når vi snakker om sevlbildet/selvfølelsen vår, menes summen av de inntrykk og tanker enkeltmenneske har om seg selv. Det kan være bra, eller mindre bra. Selvfølelsen henger tett

Detaljer

MÅL. Å styrke din virksomhets relasjonskraft

MÅL. Å styrke din virksomhets relasjonskraft MÅL Å styrke din virksomhets relasjonskraft Vekst og utvikling handler grunnleggende om din virksomhets relasjonelle evne Det hele må nødvendigvis starte med din viktigste ressurs Men hva skal egentlig

Detaljer

Trening i detaljert selvbiografisk hukommelse ved depresjon. Psykolog Torkil Berge Seminar Diakonhjemmet Sykehus 23 januar 2013

Trening i detaljert selvbiografisk hukommelse ved depresjon. Psykolog Torkil Berge Seminar Diakonhjemmet Sykehus 23 januar 2013 Trening i detaljert selvbiografisk hukommelse ved depresjon Psykolog Torkil Berge Seminar Diakonhjemmet Sykehus 23 januar 2013 Tre nivåer i hukommelsen Minner om perioder av livet (den tiden jeg gikk på

Detaljer

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si.

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:1 Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:2 Å starte en samtale 1. Hils på den du vil snakke med. 2. Begynn

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Hvorfor har du da aldri tid til å ta vare på deg selv? Forandringsprosessen. Forandringsprosessen. Hvem er den viktigste personen i ditt liv?

Hvorfor har du da aldri tid til å ta vare på deg selv? Forandringsprosessen. Forandringsprosessen. Hvem er den viktigste personen i ditt liv? Forandringsprosessen Hvordan kan du hjelpe deg selv og dine klienter til et bedre liv Nhh 10.05.07 Hvem er den viktigste personen i ditt liv? Hvorfor har du da aldri tid til å ta vare på deg selv? 20.09.03

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon til endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Treningskontaktkurs 26.10.15- Verdal Program for timen

Detaljer

RYDDE MANUAL. eva isachsen rom for sjelen

RYDDE MANUAL. eva isachsen rom for sjelen RYDDE MANUAL eva isachsen rom for sjelen 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har gjort

Detaljer

Samtale med barn. David Bahr Spesialpedagog. Fagdag

Samtale med barn. David Bahr Spesialpedagog. Fagdag Samtale med barn David Bahr Spesialpedagog Fagdag 25.09.2019 De første erfaringene Møter med fagfolk Fokus på deler av kroppen Det man ikke får til Å ikke forstå hva det snakkes om Foreldrenes reaksjoner

Detaljer

Quizen har spørsmål til ungdommen OG til deg som voksen.

Quizen har spørsmål til ungdommen OG til deg som voksen. ette er oppskriften til hvordan du hjelper ungdommer til å bli reflekterte og Dtrygge i en turbulent og usikker fase i livet. Ved å svare på disse spørsmålene, lærer de om seg selv. Hvem de er, hva de

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Visdommen i følelsene dine

Visdommen i følelsene dine Visdommen i følelsene dine Tenk på hvilken fantastisk gave det er å kunne føle! Hvordan hadde vi vært som mennesker hvis vi ikke hadde følelser? Dessverre er det slik at vonde opplevelser og stressende

Detaljer

Øvelser innføringsdel. Turi Enoksen, Seniorrådgiver. KoRus-Nord

Øvelser innføringsdel. Turi Enoksen, Seniorrådgiver. KoRus-Nord Øvelser innføringsdel Turi Enoksen, Seniorrådgiver. KoRus-Nord Øvelse : Frukt og grønt : versjon A og B Samarbeid to og to Rådgiver leser replikkene. Klienten (som spiser 2-3 porsjoner fukt daglig) svarer

Detaljer

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57 Coaching for ledere Navn: Coaching for ledere, den coachende lederstil. Når det gjelder å utvikle en coachende kommunikasjonsform handler alt om trening! Samlingen vår er intensiv og jeg ønsker å bruke

Detaljer

SMART for livet OPPGAVEBOK

SMART for livet OPPGAVEBOK 1 2 Selvfølelse Quiss om selvfølelse s.15 Ga gjennom spørsma lene og sett ring rundt det svaret som ligger nærmest opp til den ma ten du tenker pa, snakker om deg selv pa og føler pa. 1. Du har nettopp

Detaljer

Refleksjon som metode i barnehagers arbeid. Beret Bråten, forsker Fafo Tønsberg 30.november 2016

Refleksjon som metode i barnehagers arbeid. Beret Bråten, forsker Fafo Tønsberg 30.november 2016 Refleksjon som metode i barnehagers arbeid Beret Bråten, forsker Fafo Tønsberg 30.november 2016 Hva er refleksjon? Forutsetninger for refleksjon som metode/verktøy i barnehager. 2 Utgangspunkt «Refleksjon

Detaljer

SALG FOR SELGERE

SALG FOR SELGERE SALG FOR SELGERE 06.11.18 Hva er salgsstrategi? Tanker og tips i salget Eierskap og forpliktelse til mål og strategier Salgsmøtet og resultatsikring NØGLE Utfordre kunden ikke selg kun på relasjoner Tren!

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Bli venn med fienden

Bli venn med fienden Bli venn med fienden Få folk dit du vil Psykolog John Petter Fagerhaug Preventia Medisinske Senter AS Pilestredet 15b. 0164 Oslo Tlf: 22 20 31 32 www.fagerhaug.no john.petter@fagerhaug.no 1 Hva er problemet?

Detaljer

Den motiverende samtalen

Den motiverende samtalen Motiverende samtale 2014 v/kristin P Faxvaag og Tone Husby Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabiliteringverende samtalen et verktøy i hverdagsrehabilitering. MÅLSETTING MED DAGEN Bli mer

Detaljer

Presisering av viktige begreper: målformulering og oppfølging av risiko. Synnøve Serigstad, rådgiver Helse Vest RHF synnove.serigstad@helse-vest.

Presisering av viktige begreper: målformulering og oppfølging av risiko. Synnøve Serigstad, rådgiver Helse Vest RHF synnove.serigstad@helse-vest. Presisering av viktige begreper: målformulering og oppfølging av risiko Synnøve Serigstad, rådgiver Helse Vest RHF synnove.serigstad@helse-vest.no 1 Innhold 1. Overordna styringsmål 2. Delmål 3. Kritiske

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no Taler og appeller Tipshefte Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post: frp@frp.no - Web: www.frp.no www.frp.no Innledning: I dette

Detaljer

Evaluering og justering av individuell opplæringsplan

Evaluering og justering av individuell opplæringsplan Evaluering og justering av individuell opplæringsplan Plan for dagen: Lovgrunnlag og Tønsbergkommunes retningslinjer ved utarbeidelse av IOP og halvårsrapport/årsrapport Gjennomgang av mål og evaluering

Detaljer

PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 2

PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 2 PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 2 Vidar Kaldhol Ertesvåg NIH 20-21 august 2010 Add your Uni logo here Dagens plan Oppsummere fra i går Hvordan skape et MOTIVERENDE TRENER KLIMA

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Likemannsarbeid i rehabiliteringen

Likemannsarbeid i rehabiliteringen Likemannsarbeid i rehabiliteringen Likemannen som rollemodell Hverdagskompetansen Spørsmål som ofte stilles Praktiske råd Rettighetsveiledning Selvhjelpsarbeid og egenutvikling 1 Likemannen som rollemodell

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2014-15. Gutt 56 Jente 61 1. Ett av målene med «Æ E MÆ» er at elevene skal bli tryggere på egen kropp og egen seksualitet, samt lettere sette grenser for

Detaljer

Mobbegåten INGRID GRIMSMO JØRGENSEN STIPENDIAT/PEDAGOG HØGSKOLEN I INNLANDET

Mobbegåten INGRID GRIMSMO JØRGENSEN STIPENDIAT/PEDAGOG HØGSKOLEN I INNLANDET Mobbegåten INGRID GRIMSMO JØRGENSEN STIPENDIAT/PEDAGOG HØGSKOLEN I INNLANDET Felles mål vi klarer det!! Å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser er en umåtelig viktig samfunnsoppgave alt for mange

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012 Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Og oppgavene til neste gang: Hvilke mål er det naturlig å sette for din butikk? Hvordan vil du sette målene? Hvordan tenker du å bryte dem ned til mål du kan bruke

Detaljer

Mennesker er nysgjerrige

Mennesker er nysgjerrige Mennesker er nysgjerrige Vi mennesker har alltid vært nysgjerrige og undret oss over det som er rundt oss. Kanskje det er noe av det som gjør oss til mennesker? Hva hvis? Tenk om Så rart! Hvorfor er det

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

To forslag til Kreativ meditasjon

To forslag til Kreativ meditasjon Tema kveld 2: Min kropp, mine følelser og meditasjon Øvelser og skriftlig oppgave Her får du to forslag til meditasjonsprogram og et skriftlig oppgavesett. Oppgaven besvares og sendes Trond innen tirsdag

Detaljer

Hvordan gjenkjenne ulike personlighetstyper på jobben, og bruke dette på en positiv måte

Hvordan gjenkjenne ulike personlighetstyper på jobben, og bruke dette på en positiv måte Hvordan gjenkjenne ulike personlighetstyper på jobben, og bruke dette på en positiv måte Av Kristin Aase Energi Norges HR-konferanse 2.februar 2012 Bruksverdi Individ Forstå seg selv og andres sterke sider

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

VELKOMMEN TIL DAG 3 TRAILEREN KORT OPPSUMMERING AV DET DERE HAR GJORT SKAL VERDIENE STÅ? HOVEDMÅL OG DELMÅL INNSATSOMRÅDER, DELMÅL OG VIRKEMIDLER

VELKOMMEN TIL DAG 3 TRAILEREN KORT OPPSUMMERING AV DET DERE HAR GJORT SKAL VERDIENE STÅ? HOVEDMÅL OG DELMÅL INNSATSOMRÅDER, DELMÅL OG VIRKEMIDLER VELKOMMEN TIL DAG 3 TRAILEREN KORT OPPSUMMERING AV DET DERE HAR GJORT SKAL VERDIENE STÅ? HOVEDMÅL OG DELMÅL INNSATSOMRÅDER, DELMÅL OG VIRKEMIDLER VISJON Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan

Detaljer

Hjelper - kjenn deg selv

Hjelper - kjenn deg selv Hjelper - kjenn deg selv Noen ganger treffer den som trenger hjelp ømme og uforløste punkter i hjelperen. Etter ti års terapierfaring, opplevde psykiater Heidi Ranvik Jensen nettopp dette. Enhver hjelper

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Kommunikasjon og Etikk

Kommunikasjon og Etikk Kommunikasjon og Etikk Med en dose selvinnsikt Å se den andre Kommuniaksjon Kommunikasjon Felles etisk plattform Tid til etisk refleksjon Kommunikasjon Informasjon Kommunikasjon Selvinnsikt Humor Momenter

Detaljer

Konfliktdempende kommunikasjon. Den krevende dialogen

Konfliktdempende kommunikasjon. Den krevende dialogen Konfliktdempende kommunikasjon Den krevende dialogen Målet for dagen!!! Øke bevisstheten rundt egen fremtreden og holdninger i møte med alle mennesker. Barn som voksne!! Få en forståelse av at bruk av

Detaljer

NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES.

NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES. SLIK LÆRER VI EN AKTIV TILNÆRMING TIL LÆRING FOR VOKSNE Ved Susann Gjerde susann.gjerde@umb.no På Nasjonal Konferanse om kursutvikling 9 mars 2012 SLIK LÆRER VI VEILEDNING AV VOKSNE AGENDA Egenrefleksjon

Detaljer

Stressmestring v/ Solgun Welle

Stressmestring v/ Solgun Welle Stressmestring v/ Solgun Welle Faglig innhold Stress Hva er stress? Hvorfor oppstår stress? Ulike symptom og faresignal Stressmestring Hva må til for å mestre stress? Ta kontrollen tilbake Balansere jobb

Detaljer

Slik gjennomfører du en kartlegging av teamroller med tilbakemelding

Slik gjennomfører du en kartlegging av teamroller med tilbakemelding Slik gjennomfører du en kartlegging av teamroller med tilbakemelding Kartlegging Gå til Belbin Online og sett opp en ny prosjektkonto. Sett deg selv opp som ansvarlig for prosjektet og velg «Unik» konto

Detaljer

Hverdagssamtalen Motiverende samtale i arbeidsdriften

Hverdagssamtalen Motiverende samtale i arbeidsdriften Hverdagssamtalen Motiverende samtale i arbeidsdriften Konferanse om aktivitetstilbudet Onsdag 26 april 2017 1 Hva er spesielt for Hverdagssamtalen? Hovedfokus på: Spirit - (væremåte/verdigrunnlag) De personsentrerte

Detaljer

Aamodt Kompetanse. www.uvaner.no. Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand.

Aamodt Kompetanse. www.uvaner.no. Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand. Aamodt Kompetanse www.uvaner.no Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand. Forebygge motstand Håndtere motstand. Forebygge motstand. Styre korreksjons refleksen (tåle å høre ting du ikke liker).

Detaljer

Hvordan snakker jeg med barn og foreldre?

Hvordan snakker jeg med barn og foreldre? Hvordan snakker jeg med barn og foreldre? Samtale med barn Å snakke med barn om vanskelige temaer krever trygge voksne. De voksne må ta barnet på alvor slik at det opplever å bli møtt med respekt. Barn

Detaljer

Verdier og motivasjon

Verdier og motivasjon Ann-Elin Frantzen Verdier og motivasjon Hva skal vi gjøre og hvorfor? Hva skal vi gjøre: Bli kjent med hva verdier og motivasjon er, og hvordan det påvirker oss på jobb. Bli kjent med hva som motiverer

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Et undervisningsopplegg for 6. trinn utviklet av Opplysningskontorene i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakene Forsøk 1 Forsøk

Detaljer

Traumebevisst omsorg i praksis

Traumebevisst omsorg i praksis Traumebevisst omsorg i praksis Ledende miljøterapeut Guro Westgaard gir eksempler fra hverdagen i en bolig for enslige mindreårige, på hva som skjer når de tar de traumebevisste brillene på. Når de setter

Detaljer

Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #10 Verktøy: Arbeidslivshjulet. Vida Pluss AS

Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #10 Verktøy: Arbeidslivshjulet. Vida Pluss AS Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #10 Verktøy: Arbeidslivshjulet Vida Pluss AS HVORDAN ER DU NÅR DU LYKKES? Hvordan vil du beskrive deg i arbeidsrollen når du lykkes? Tenk tilbake på situasjoner hvor

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

FERDIGHET 1: Høre etter FERDIGHET 2: Begynne en samtale FERDIGHET 3: Lede en samtale FERDIGHET 4: Stille et spørsmål FERDIGHET 5: Si takk FERDIGHET

FERDIGHET 1: Høre etter FERDIGHET 2: Begynne en samtale FERDIGHET 3: Lede en samtale FERDIGHET 4: Stille et spørsmål FERDIGHET 5: Si takk FERDIGHET FERDIGHET 1: Høre etter FERDIGHET 2: Begynne en samtale FERDIGHET 3: Lede en samtale FERDIGHET 4: Stille et spørsmål FERDIGHET 5: Si takk FERDIGHET 6: Presentere seg selv FERDIGHET 7: Presentere andre

Detaljer

TANKESETT. Hele grunnlaget for motivasjon!

TANKESETT. Hele grunnlaget for motivasjon! Fearless Mindset Eksempler og relevante spørsmål basert på forskningen til Carol Dweck og Marilee Adams. Laget av Fearless Mind, I samarbeid med Mind:AS. TANKESETT Dine tankesett styrer hvilke situasjoner

Detaljer

Ved sist møte brukte vi tid på «Mobbingens psykologi» samt hvordan dere kan gjennomføre en økt i klasserommet om dette.

Ved sist møte brukte vi tid på «Mobbingens psykologi» samt hvordan dere kan gjennomføre en økt i klasserommet om dette. Mobbingens psykologi / En mobbesituasjon Ved sist møte brukte vi tid på «Mobbingens psykologi» samt hvordan dere kan gjennomføre en økt i klasserommet om dette. 1. Hvordan gå gjennom / forstå «Mobbingens

Detaljer

Verdier og motivasjon

Verdier og motivasjon Ann-Elin Frantzen Verdier og motivasjon Hva skal vi gjøre og hvorfor? Hva skal vi gjøre: Bli kjent med hva verdier og motivasjon er, og hvordan det påvirker oss. Bli kjent med hva som motiverer deg til

Detaljer

Den moderne lady. 10. trinn. Galterud skole Solsvingen Drammen Tlf Org. nr

Den moderne lady. 10. trinn. Galterud skole Solsvingen Drammen Tlf Org. nr Den moderne lady 10. trinn 1 KURSETS INNHOLD 1. Vi varmer opp med en enkel holdningsøvelse 2. Hva er en lady? Kort innføring 3. Hvordan hilser vi? Øvelse 4. Hva er jenteprat og hva er «blandingsprat»?

Detaljer

Den moderne gentleman

Den moderne gentleman Den moderne gentleman 10. trinn 1 KURSETS INNHOLD 1. Vi varmer opp med en enkel holdningsøvelse 2. Hva er en gentleman? Kort innføring 3. Hvordan hilser vi? Øvelse 4. Hva er gutteprat og hva er «blandingsprat?»

Detaljer

Intervensjoner: Prinsipper

Intervensjoner: Prinsipper Intervensjoner: Prinsipper Fortrinnsvis korte utsagn fra terapeuten Fokus på prosess Fokus på pasientens sinn (og ikke på adferd) Affektfokusert Relaterer til pågående hendelse eller aktivitet - psykisk

Detaljer