Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk"

Transkript

1 Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010,, HiAk

2 Studium i Bedriftspedagogikk, 60 stp Ca 70 fra ASVL-bedrifter gjennomført 60 stp - Derav ca 10 ledere, Et studium for læring og utvikling i bedrifter og virksomheter. Rettet mot arbeidsfelt som veiledning, organisert opplæring og personalutvikling, kvalitetssikring og arbeidsledelse. Målet er å fremme læring i og for arbeid både i forhold til den dagsaktuelle situasjonen og framtidige utfordringer. 2

3 Organisering og innhold Krav til opptak realkompetanse Samlingsbasert - Tre til fire samlinger à tre dager i emne 1 og 2, og seks samlinger i emne 3. Deltid - med fellessamlinger og oppgaver/prosjekt på egen arbeidsplass i mellomperiodene - helst i gruppe. Emne 1-15 stp Grunnleggende metodikk i kommunikasjon og opplæring Gjøre erfaringer med ulike pedagogiske metoder på bedriften hjemmeoppgaver Presentasjonsteknikk - Egne presentasjoner på hver samling som tas opp på video og diskuteres Alt arbeid knyttes opp mot verdikjeden i bedriften Emne 2 15 stp Kompetansekartlegging og planlegging av opplæring Kompetansebeskrivelse kompetansekartlegging opplegg for kompetanseutvikling i egen bedrift Emne 3 30 stp Lærings- og utviklingsprosjekt, Prosjektledelse Gjennomføring av utviklingsprosjekt i bedriften 3

4 Målgrupper Faglige ledere med ansvar for lærlinger og nye medarbeidere Fagarbeidere som instruerer, veileder og gir tilbakemelding til medarbeidere og lærlinger i bedriften/virksomheten. Ledere og medarbeidere i opplærings-/personal-/kvalitets-/hms-staber Linjeledere med ansvar for læring og kompetanseutvikling, og oppfølging av læringstiltak Medarbeidere som leder og/eller deltar i prosjekt og prosesser for kvalitets-, HMS- og personalutvikling Medarbeidere i bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer, faglige institusjoner og ressurssentra som driver opplæring og veiledning Tillitsvalgte som er tilsynsrepresentanter i fagopplæringen og /eller som vil initiere, støtte og delta aktivt i bedriftsinterne lærings- og utviklingstiltak. 4

5 Intensjoner Arbeidsplassens behov for kompetanseutvikling av arbeidstakerne Kunnskapsutvikling hos enkeltpersoner Styrke felles handlingskompetanse og endringskompetanse i organisasjonen. Hjemmeoppgaver knyttet til daglige arbeidsoppgaver i bedriften Den ansatte gjennomfører studiet mens hun er i full jobb og får mulighet til å gjøre noe av hjemmearbeidet i arbeidstiden Det legges opp til tett samarbeid med arbeidsgiveren, både på forhånd, før første samling i hvert emne, underveis og i avslutningen av hvert emne. Pedagogiske hovedprinsipper i studiet er erfaringslæring, deltakelse og gjennomføring av yrkespedagogisk utviklingsprosjekt 5

6 Erfaringslæring og deltakelse? Erfaringslæring tar utgangspunkt i et syn på kunnskap og læring at folk lærer først og fremst gjennom egne erfaring er man lærer det som synes meningsfylt folk lærer der de er Gjøre seg bevisst tidligere erfaringer i forbindelse med læring, opplæring, utviklingsarbeid, ledelse Gjøre nye erfaringer i løpet av studietiden med ulike former for pedagogiske situasjoner, oppgaver og metoder Beskrive sine handlinger, opplevelser og resultater, og analysere disse ut fra ulike perspektiv Bruke erfaringer systematisk for å utvikle sin kunnskap og innsikt om læring og utviklingsarbeid sin bevissthet om normer og holdninger til læring, opplæring og ledelse sin evne til å tilrettelegge og støtte læring og utvikling hos medarbeidere Planlegge og prøve ut ny praksis Deltakelse og medvirkning: et prinsipp - alt studiearbeid legges opp slik at erfaringene til hver enkelt blir relevant for framdriften hver enkelt student opplever å bli verdsatt 6

7 Utviklingsprosjekt? Studentene skal gjøre en sammenhengende hjemmeoppgave i løpet av ett emne i form av et utviklingsprosjekt i egen bedrift og dokumenteres i en rapport velger selv tema og problemstilling i samarbeid med ledelsen sammen med andre for å få til tiltak på bedriften sammenheng teori og praksis Utviklingsarbeidet - skal bidra til ønsket endring av en situasjon på bedriften få ting til å skje i virkeligheten Utviklingsarbeidet - skal få resultater - konkrete tiltak i hverdagen Problemstillingen skal være Vesentlig - for studenten selv og for arbeidsplassen Velfundert - godt planlagt Virkningsfulle - flere i bedriftene skal delta kommunisert ut deler resultater Varig - egnet til å bygge videre på blir oppsummert - erfaringslæring 7

8 Eksempler på problemstillinger i utviklingsprosjekt Hvordan kan vi skape et godt arbeidsmiljø med vekt på trivsel og etiske verdier? Hvordan kan lederstilen hos en toppleder bidra til aktiv medvirkning og personlig utvikling hos den enkelte i en ledergruppe? Kursutvikling i egen bedrift! Kvalifisering av ny arbeidsleder Kompetansebedrift Hva skal til for å øke bedriftens kompetanse? 8

9 Kreativ Kommunikasjon Ledelse av kreative prosesser og utvikling på arbeidsplassen Kombinasjon av kunst- og kreative prosesser og bedriftspedagogisk utviklingsprosjekt (+ 30 stp = 60 stp fra 2012) Ca 10 fra ASVL-bedrifter gjennomført 30 stp. + ca 10 er studenter i dag

10 Målgrupper og organisering Tilsvarende som Bedriftspedagogikken Studentene må ha interesse for kreativt arbeid. 10

11 Hva er det med de kreative prosessene?- gjelder for alle? Kombinere kunst og arbeidsliv - ny trend i næringslivet (Eks Forum for Kultur og Næringsliv, Prosjektet Kunst på Jobb). Bekrefter behovet for at mennesker utvikler kreativitet og skaperevne for å tenke nytt, eksperimentere og finne nye måter å tenke endring og organisering. Mennesker med kreative egenskaper kan bidra til å identifisere problemområder på arbeidsplassen, redefinere forholdet mellom individ og organisasjon og utvikle evner til lederskap. 11

12 Hva er det med skapende kunst- og kreative prosesser? I kunstprosessene bearbeides virkeligheten gjennom et symbolsk, estetisk språk som kan bryte gamle stivnede tenke- og handlemåter og gi nye opplevelser, ny forståelse og innsikt. Det selv å være skapende, gjennom å tegne, male, modellere, dramatisere og skrive, kan bidra til økt frirom og initiere nytenkning, styrke selvforståelsen og opplevelsen av nærvær, kontroll og mening i eget liv. Det skjer noe med folk når de selv arbeider med kunst og kreative teknikker. Kreativt arbeid og kunstneriske prosesser kan åpne for kommunikasjonen mellom folk på arbeidsplassen, og gir rom for nye måter å tenke organisering og utvikling. 12

13 Intensjoner med Kreativ Kommunikasjon Lære et nytt kommunikasjonsverktøy Gjennom erfaringslæring å prøve ut egne skapende prosesser i samlingene Til bruk i mellommenneskelige relasjoner Gir flere muligheter til å kommunisere Kombinere kunst- og kreative prosesser med Yrkespedagogiske Utviklingsprosjekt Møtepunktet er utvikling og endring kreative prosesser forsterker nytenkningselementet i utviklingsprosjektene Forankre studiet på arbeidsplassen gjennom å lede et yrkespedagogisk utviklingsarbeid Som kan bidra til endringsprosesser i organisasjonen og bedriften 13

14 Problemstilling og mål i et utviklingsprosjekt, et eksempel Hvordan kan kreativt arbeid gi bedre kommunikasjon og bedre samhandling mellom alle? Hvem: For alle, både brukere og personale. Hvordan: Med kreativ øvelser som er tilpasset det tema vi velger. Hvorfor: Fordi det er nødvendig med en endring av vår måte å kommunisere / samhandle med brukerne på. Også nødvendig for at brukerne skal få en bedre hverdag sammen. Mål: Brukerne føler seg forstått og respektert. Kreativitet og ressurser hos den enkelte har blitt mer synlig. Personalet har forståelse for viktigheten av bedre kommunikasjon og samhandling. Studentene sitter igjen med gode erfaringer og føler personlig vekst. 14

15 Nye muligheter og utfordringer i samarbeidet ASVL HiAk? Studiene i Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon - Hvordan forsterke prosessene med å tilpasse bedriftenes behov? For eksempel: Skal vi fortsette arbeidet med egne studieplaner for ASVL - Eller styrke den allmenne studieplanen i Bedriftspedagogikk slik den er? Kan ledelsen på bedriften involvere seg mer i studentenes utviklingsprosjekter for å sikre større gjensidig nytte for studenten og bedriften? For eksempel: Tilretteleggelse for studiearbeid i større grad arbeidstiden? Fokus på målet og problemstillingen i utviklingsprosjektet? Tilrettelegging av rom for kreativt arbeid? Er det andre fag og emner vekstbedriftene trenger som eventuelt bygger på Bedriftspedagogikken? Skal vi utvikle en egen Bachelor for vekstbedriftenes behov? Eller vil de kunne benytte seg av de åpninger vi har for Uspesifisert Bachelor? 15

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Nordyrk. Eva Schwencke og Anne Karin Larsen

Nordyrk. Eva Schwencke og Anne Karin Larsen Reviewed Article Spenningsfeltet mellom nytte for bedriften og frirom for studenten - Et samarbeidsprosjekt mellom skole og arbeidsliv for gjensidig påvirkning og ønske om forandring. Eva Schwencke og

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng NTNU- HIST Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng Planen bygger på Rammeplan og forskrift for yrkesfaglærerutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10.

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Se film om studiet Mer enn noen gang preges næringsliv og organisasjoner av raske endringer og omstilling. Ledelsesformer, teknologi, lovverk og politiske beslutninger

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE KOMPETANSE FOR FRAMTIDA Barnehagene i Øvre Eiker 1 2 STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE Visjon og mål for barnehagene i Øvre Eiker: KOMPETANSE

Detaljer

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan Avdeling for Ledelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning Prosjektledelse kunst og kreativ næring 1 1.1 Om programmet 1 1.2 Forenklet studieplan 2 1.3 Læringsutbytte

Detaljer

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

KOMPETANSE- KARTLEGGING

KOMPETANSE- KARTLEGGING KOMPETANSE- KARTLEGGING I VERRAN KOMMUNE Rapport og anbefaling fra arbeidsgruppe 1 Innhold: Side Innledning 3 Mandat 3 Kompetanse og ledelse 4 Kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling to sider av samme

Detaljer

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE.

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. Oppdatert 4.3.2014 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Om Plan og oppfølging av nyutdannet barnehagelærer i Bergen kommune... 2 Planen

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer