Strategi for sikkerhets- og kvalitetskultur i Rogaland fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for sikkerhets- og kvalitetskultur i Rogaland fylkeskommune"

Transkript

1 Strategi for sikkerhets- og kvalitetskultur i Rogaland fylkeskommune Godkjent av fylkesrådmannen i Rogaland fylkeskommune 24. september 2012 Versjon 1.2 1

2 Innledning RFK ønsker å ha en kultur der systematisk sikkerhets- og kvalitetsarbeid ligger i ryggmargen til alle ledere og medarbeidere. Med utgangspunkt i RFKs overordnede verdier og innspill i forbindelse med OU prosessen er det utviklet noen samhandlingsregler som bidrar til å fremme denne kulturen. Se samhandlingsreglene under kapittel om strategi. Fylkesrådmannen er ansvarlig for implementering og oppfølging av strategien. Strategien rulleres hvert 3. år. Målsetning Hensikten med denne strategien er å utvikle en kultur i RFK med fokus på sikkerhet og kvalitet. RFK har definert følgende verdigrunnlag som kulturstrategien bygger på: Vi skal være åpne Vi skal være kompetente Vi skal vise respekt En god sikkerhets- og kvalitetskultur er en forutsetning for å strekke seg mot RFKs visjon om null skader og null lovbrudd. Strategien er delt opp i et-, tre- og fem-års mål. Et-års mål (2013) Alle ledere og medarbeidere er kjent med hvor informasjon finnes og benytter denne. Alle ledere og medarbeidere er fortrolige med å melde hendelser inn i Qm+. Uønskede hendelser blir diskutert på avdelings-/seksjonsmøte og tiltak blir iverksatt. Ledelsen er bevisst og engasjert i forhold til sikkerhets- og kvalitetsutvikling. Alle ledere og medarbeidere er kjent med og arbeider i samsvar med samhandlingsreglene. Tre-års mål (2015) Informerende kultur - Ledere og medarbeidere har oppdatert kunnskap om de menneskelige, tekniske, organisatoriske og miljømessige faktorer som avgjør sikkerhet og kvalitet i RFK. Rapporterende kultur - Ledere og medarbeidere skjuler ikke sine nesten-ulykker og feil, men rapporterer dem for å lære og for å hindre gjentakelse. Tillitskultur - Det er en atmosfære av tillit i RFK som gjør at ledere og medarbeidere er oppmuntret til å komme fram med viktig informasjon relatert til sikkerhet og kvalitet. Lærende kultur - Ledere og medarbeidere har kompetanse og vilje til å trekke riktige konklusjoner og til å foreta betydelige endringer for å styrke sikkerhet og kvalitet. Fleksibel kultur - RFK er en organisasjon som har evnen til å omstille seg og reagere hurtig i møte med ulike farer og nye kvalitetskrav. 2

3 Fem-års mål (2017) RFK er en organisasjon som forløpende arbeider med problemer etterhvert som de oppdages, og som aktivt leter etter og håndterer skjult og latent sårbarhet før denne utvikler seg til fare. Det arbeides systematisk for å levere riktig kvalitet. Organisasjonens tankesett er proaktivt. Strategi Samhandlingsregler Samhandlingsreglene skal benyttes for å minne ledere og medarbeidere om de reglene for samarbeid som RFK skal ha. Når disse følges vil RFK som organisasjon være kommet langt i måloppnåelsen. Samhandlingsreglene er utformet slik: 1. Jeg spiller på lag for å nå felles mål. 2. Jeg vektlegger det positive når jeg snakker om RFK og mine medarbeidere. 3. Jeg holder ord, er tydelig og forutsigbar, og opptrer respektfullt. 4. Jeg gleder meg over andres resultater og sier det til dem. 5. Jeg gir tilbakemeldinger til medarbeidere på forhold som jeg ikke er fornøyd med. 6. Jeg tar ansvar for egne arbeidsområder. 7. Jeg eier de feil som jeg ser og får dem rettet. 8. Jeg er engasjert og griper muligheter til å forbedre arbeidet. 9. Jeg møter presis og forberedt, og tar beslutninger. 10. Jeg planlegger godt, informerer i god tid og leverer avtalt kvalitet hver gang. 11. Jeg erkjenner at jeg gjør feil, lar andre gjøre feil og tar lærdom av det. 12. Jeg følger fastsatte arbeidsprosedyrer, og prioriterer alltid sikkerhet. Ledelse Lederes holdninger, egen adferd og gjennomføringsevne er avgjørende for å lykkes med en god sikkerhets- og kvalitetskultur. Ledere skal derfor spesielt engasjeres i kulturarbeidet. Ledere skal også gjøre seg kjent med RFKs samhandlingsregler og arbeide for å få dem innført i sin virksomhet som en naturlig del av det å arbeide i RFK. Kultur som tema Sikkerhets- og kvalitetskultur skal tas inn som tema på de møteplassene i RFK hvor dette er naturlig. Slike møteplasser kan være arbeidsmiløutvalg, vernetjenesten, som en del av medarbeidersamtalen, medarbeiderundersøkelsen, ledergruppene, avdelings- og seksjonsmøter, med videre. Utdanning og informasjon 3

4 For å gjøre ledere og medarbeidere kjent med samhandlingsreglene må det informeres enkelt og tydelig hva dette innebærer. Til dette formålet skal intranett og andre digitale møteplasser benyttes. I tillegg må det gis direkte informasjon til den enkelte leder og medarbeider om den kulturen som RFK skal ha. Det skal også legges til rette for at ledere og medarbeidere kan delta på studier, konferanser eller kurs om eksempelvis sikkerhet, kvalitet, omstilling, endringsledelse. Handlingsplan Det er satt opp en betegnelse på den organisatoriske enhet i RFK som skal være ansvarlig for noen av aktivitetene i handlingsplanen. finnes ikke i dag, men betegnelsen byttes ut med navnet til den organisatoriske enhet som fylkesrådmannen tildeler denne oppgaven. Se første punkt i handlingsplanen. Siden strategien er utarbeidet av Dilbert prosjektet, vil flere av aktivitetene i handlingsplanen inngå i prosjektet. Aktivitet Ferdig dato Ansvarlig Utpeke en organisatorisk enhet i RFK som skal bistå fylkesrådmannen med oppfølging av strategien Fylkesrådmannen Kommunikasjonsplan for Dilbert prosjektet gjennomføres. 2012, prosjektet Det skal lages et veiledningshefte som gir mer informasjon til leder og medarbeidere om hvert enkelt punkt i samhandlingsreglene. I tillegg lages det veiledningsinformasjon for å hjelpe ledere med å få satt dette på dagsorden i egen organisasjon. Det lages punkter om temaet sikkerhets- og kvalitetskultur som skal inngå i medarbeidersamtalen og medarbeiderundersøkelsen DILBERT prosjektet personal Sørge for at alle dokumenter som har betydning for arbeidet hos ansatte ligger i Qm+. Informere godt ut til alle om at informasjon ligger i Qm+ og at uønsket hendelse skal registreres. 2012, Kontinuerlig DILBERT Tilrettelegge for at ledere får rapporter på sikkerhet og kvalitet i egen organisasjon. Få samhandlingsreglene inn i introduksjonskurs for ledere og medarbeidere. Kultur tas som et spesielt tema minst en gang årlig på Årlig. Første 4

5 ledersamlinger, avdelingsmøter, seksjonsmøter, med videre. gang i 2013 Utvalgte rapporter om uønskede hendelser skal jevnlig publiseres på intranett/internett for å informere/gi læring om hva som skjedde og hvilke tiltak som er gjennomført. Vurdere om tema sikkerhets- og kvalitetskultur kan inngå som en del av et mulig masterprogram som utarbeides som en del av OU-planen. Start , Kontinuerlig. ----****---- 5

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

CAF. En kvalitetsmodell for offentlige virksomheter

CAF. En kvalitetsmodell for offentlige virksomheter CAF En kvalitetsmodell for offentlige virksomheter Utgitt av Statskonsult 2007 ISBN 978-82-7483-109-4 Forord CAF (Common Assessment Framework) er et helhetlig kvalitetsverktøy som brukes i arbeidet med

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Lederutvikling i SiV Programutvikling og gjennomføring for 4.nivå ledere

Lederutvikling i SiV Programutvikling og gjennomføring for 4.nivå ledere Utviklingsprosjekt: Lederutvikling i SiV Programutvikling og gjennomføring for 4.nivå ledere Nasjonalt topplederprogram Bente Krauss Tønsberg, 23. april 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

FORFATTER(E) Gaute Knutstad OPPDRAGSGIVER(E) Øystein Risan, NSB GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Gaute Knutstad OPPDRAGSGIVER(E) Øystein Risan, NSB GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Ny praksis Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 37 89 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret:

Detaljer

AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune

AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune KVALITETSSYSTEM Område: HMS Kapittel: Dokument nr.: 04.01.02 04.01.02-1 Organisasjonsnivå: Fylkesrådmannen Dokumentnavn: AKAN- håndbok Godkjent av /dato: Administrasjonsutvalget

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Veileder for likestilt pedagogisk praksis. Søt eller tøff - et fritt valg?

Veileder for likestilt pedagogisk praksis. Søt eller tøff - et fritt valg? Veileder for likestilt pedagogisk praksis Søt eller tøff - et fritt valg? 1 Innledning Barn vokser opp i et samfunn hvor kjønn fortsatt er en faktor som påvirker hvordan det går dem i livet. Et sentralt

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud?

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud? Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap Hvordan benytte Difis tilbud? 1 Om Difis rolle Difi utvikler offentlig sektor. Vi bidrar spesielt der det offentlige står overfor store og tverrgående

Detaljer