«Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling"

Transkript

1 «Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling Pernille Næss, prosjektmedarbeider /rådgiver

2 Etikk er kvalitetsarbeid og en naturlig del av fagutviklingen!

3 Prosjekt Samarbeid om etisk kompetanseheving Forankret i Omsorgsmeldingen og i Kvalitetsavtalen mellom KS og Regjeringen Samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet KS Arbeidstakerorganisasjonene Prosjektet følger Omsorgsplan 2015

4 Mål for Samarbeid om etisk kompetanseheving Styrke etisk kompetanse og systematisk etikkarbeid i kommunenes helse- og omsorgtjenester Deltagerkommunene skal etablere et kontinuerlig etikkarbeid med egnede møteplasser for etisk refleksjon.

5

6 Summegruppe Hva kjennetegner en ureflektert praksis? Hvordan vil en slik praksis se ut for pasienter / brukere, kolleger? Hva kjennetegner en reflektert praksis?

7 Etisk refleksjon Systematisk utforsking av en sak Hva er problemet, hva er de etiske aspektene? Hvem har problemet? Hvordan har problemet oppstått? Hva dreier dette seg egentlig om? Hvilke hensyn veier tyngst? Ta en begrunnet og informert avgjørelse: Hva er det beste gitt de rådende omstendigheter?

8

9

10 Større bevissthet rundt etiske utfordringer Mer fokus på utøvelse av praksis Mer refleksjon Livskvalitet fremfor rutiner Brukermedvirkning

11

12 Styrket tverrfaglig samarbeid Tverrfaglige synspunkter blir hørt og verdsatt Bedre og videreutvikling av samarbeid med avdelinger på tvers Lærer hverandre bedre å kjenne som enkeltpersoner og som team. Blir tryggere på hverandre Ser seg selv og sitt arbeid i et større perspektiv Mindre frustrasjon over: endringer, utfordringer Hvordan vil vi ha det her? Taushetsplikt Mobilbruk Samarbeid med pårørende Hvordan snakker vi om og med hverandre?

13

14 Flere kommuner rapportere nedgang i sykefravær Masteroppgave viser at det er grunn til å anta at systematisk etikkarbeid over tid, i kombinasjon med fagutvikling, kan være av betydning for jobbnærværet. (Birgit Aakre, masteroppg. verdibasert ledelse, Diakonhjemmets høgskole) Årsak? Mestring og motivasjon?

15

16 Etiske perspektiver på samhandling Helhetlige tjenester Brukermedvirkning Tverrfaglig / tverretatlig samarbeid Bruk av ressurser Forebygging?

17 Hvordan jobber vi sammen horisontalt og vertikalt? Hvordan få tak i viktig kunnskap om innbyggerne våre?

18 Skole Helse NAV Barnevern

19 Innovasjon i omsorg? Nytenkning Refleksjon

20 Hvor er vi? Hvor vil vi? Hva er våre utfordringer? Hvordan møter vi dem? Er vi en lærende organisasjon?

21

22 Status quo «Ignorance is bliss»

23 Kvalitet St.meld 16:Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten..og bedre skal det bli! ( ) For at tjenestene skal ha god kvalitet må de være: virkningsfulle (føre til en helsegevinst) trygge og sikre (unngå uønskede hendelser) samordnet og preget av kontinuitet tilgjengelige og rettferdig fordelt De involverer brukerne og gir dem innflytelse utnytter ressursene på en god måte

24 Kvalitetsutvikling skape et best mulig tilbud for de mennesker man yter tjenester til. Forutsetning for kvalitetsutvikling kvalitet i organisasjonen Fokus på: Interne samspillet mellom: - brukere og ansatte - ledelse og medarbeidere - medarbeidere imellom Verdier og grunnleggende holdninger som bærer organisasjonens arbeid. A. Kaasa

25 Organisasjonsetikk Hvordan vi som organisasjon ser på, og håndterer, våre etiske utfordringer Hva er vårt mål? Hvordan lever vi opp til det? Er vi en lærende organisasjon? Legger vi mest vekt på avviksmeldinger, kontrollrutiner og regler eller vektlegges den enkeltes faglige og etiske skjønn?

26 «Sånn gjør vi det her» Organisasjonskultur Kommunikasjon, fysiske rammer, subkulturer, rutiner og tradisjoner, roller, samarbeid, grad av tverrfaglighet Legger føringer for hvordan organisasjonens etiske utfordringer håndteres (og dermed for kvaliteten på tjenestene)

27 Organisasjonsetiske utfordringer fra praksis Store krav til kompetanse Hva når kompetansen ikke er tilstrekkelig sett i forhold til behovet? - Hva da med kvalitetskravene.? Når medarbeidere ikke følger opp tiltak - Hva gjør det med kvalitet, arbeidsmiljø og samhandling med bruker og pårørende? Utfordringer med intern samhandling - får vi til ekstern samhandling, da? Mangfoldets mangfold - Respekt, trygghet og snakke samme språk - Hva når mangfoldet bringer etiske utfordringer framfor gevinst?

28 Hva preger vår organisasjonskultur? Kultur eller ukultur? Samarbeid eller motarbeidelser? Tverrfaglig samarbeid eller rollekonflikter? «Privat praksis» eller gode faglige standarder som formes i fellesskap? Informasjonsflyt eller «knuter på tråden»? Kompetanse og fagkunnskap hva hvis det avdekkes mangler? Leders rolle: Kulturbygger eller ansvarsfraskriver? Statisk eller dynamisk (grad av endringsvillighet)?

29 «Organisasjonsetikkens første skritt er å identifisere mulige felles etiske utfordringer»

30 Gruppearbeid Hvilke utfordringer mtp organisasjonskultur har vi der jeg jobber? Hvilke konsekvenser har det for brukere og ansatte? Hvilke muligheter har vi til å ta i bruk tverrfaglig samarbeid, brukermedvirkning? Hvordan få løftet frem gode idéer?

31 Noen utfordringer sett i lys av samhandlingsreformen

32 .

33 Utfordringer Brukermedvirkning vs faglig ansvar Barn og unge taushetsplikt, selvbestemmelse Kognitiv svikt / kommunikasjonsvansker Pårørendes rolle Urealistiske mål Urealistiske forventninger Ansvar for eget liv Forebygging

34

35 Hva skal forebygges? Hvem skal forebygges? Ressurser / prioritering Hvilke verdier og kriterier legger vi til grunn? Jfr helsedefinisjon? Identifisere risiko? Hva med dem som ikke vil?

36

37 Hva innebærer det i praksis? - Metoder - Verdigrunnlag?

38

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Vedtatt i styret i Helse Sør Øst 16.02.12 1. Bakgrunn og formål Alle medarbeidere i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Helhetlig styring i Skaun

Helhetlig styring i Skaun Helhetlig styring i Skaun Resultatledelse, dialog og kvalitetsforbedring Utviklingsstrategi for kommuneorganisasjonen 2013-2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON OG MÅL FOR ORGANISASJONSUTVIKLING...

Detaljer

Helhetlig styring i Skaun

Helhetlig styring i Skaun Helhetlig styring i Skaun Resultatledelse, dialo g og kvalitetsforbedring Vedtatt i kommunestyret 20.06.2013 Utviklingsstrategi for kommuneorganisasjonen 2013-2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Røyken kommune 2015-2019

Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Røyken kommune 2015-2019 Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Røyken kommune 2015-2019 Vedtatt av Helse og omsorgsutvalget 3. juni 2015 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Kompetanseplanenes forankring og ambisjon... 3 2.1

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2012-2014 versjon 2 30.06.14 12:01. Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014

Kommunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2012-2014 versjon 2 30.06.14 12:01. Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014 Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014 1 Med intern kommunikasjon mener jeg informasjonsflyten og utveksling av ideer og synspunkter mellom ledere og medarbeidere, og også kommunikasjon

Detaljer

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Et åpent barnevern - kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Innhold 1. Innledning 1 2. Nå-situasjon 2 3. Mål for kommunikasjon om barnevernet 3 4. Ambisjoner, utfordringer og løsninger 3 1. Alle

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Best. sammen. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

Best. sammen. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor Best sammen om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 Innhold 03 Forord 04 Systematisk jobbing gir resultater 07 Sammen om forebygging 09 Sammen om utvikling av helsefremmende arbeidsplasser 11 Sammen

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven IS-1201 Veileder Heftets

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Strategi for intern læring - med læring som innsats

Strategi for intern læring - med læring som innsats Strategi for intern læring - med læring som innsats Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. ANSVAR... 4 3. OFKS VISJON OG VERDIER... 4 3.1. Visjon... 4 3.2. Verdier... 4 4. MÅL... 5 4.1. Hovedmål...

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk?

Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk? Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk? Et eksempel Lederskole i Larvik Tove Akre Etikknettverk 22-23 september Ledelse i et systemperspektiv påvirkning og tilpasning en

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

faglig forsvarlighet

faglig forsvarlighet Det du bør vite om Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. faglig forsvarlighet Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger

Detaljer

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets Selbu kommune Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07 Helse- og sosialplan Selbu kommune Foto: Debbie Spets INNHOLD: FORORD side 3 SAMMENDRAG side 3 1. INNLEDNING side 6 1.1. Lovgrunnlag side 6 1.2. Resultatvurdering

Detaljer

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå?

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Helsekonferansen arrangert av KS og Helse- og omsorgsdepartementet 10. januar 2013 Takk for invitasjonen til å snakke for representanter for brukere,

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer