KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN"

Transkript

1 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN Kurs Lederseminar Barnehagebasert kompetanseutvikling Web-basert personalutviklingssystem Bedriftsdoktoren LARS R. GRIMSTAD

2 BEDRIFTSDOKTOREN KURS DU OCH JAG ALFRED! Å jobbe i barnehage handler i stor grad om å være klar over egen påvirkning på barna. Fremmer eller hemmer min atferd barnas positive utvikling? Hovedvekten av vår atferd er ubevisst. Det er derfor spesielt viktig å bli bevisst egne holdninger og verdier i møte med barn. Hvorfor gjør jeg det jeg gjør? Hvordan utøver jeg profesjonsrollen under måltid, lek og i garderoben? Behandler jeg gutter og jenter like godt? Hva barn lærer av voksne er i stor grad avhengig av hvilken relasjon de har til de voksne. Alfred kunne ha lært Emil hva som helst, fordi han var en viktig person for Emil. Alfred og Emil hadde en positiv relasjon med gjensidig respekt for hverandre. For å lykkes som en god rollemodell i barnehagen er det avgjørende at barnehagen har en god tilbakemeldingskultur. Tilbakemeldingskulturen handler om at ansatte skal hjelpe hverandre til å bli bevisste på hvordan samhandlingen med barna faktisk er. Lojaliteten skal alltid ligge hos barna! I det store og hele handler det om å ville være der til det beste for alle barn! KURSINNHOLD Yrkesrollen i barnehagen Barnehagens innhold Barnehagens samfunnsmandat Hvordan sette grenser for barn? Tilfellet Emil Voksenrollen i lek, under måltider og i garderoben Et utviklingsprosjekt om voksenrollen Voksenrollen ved sykdom i personalet Å gi barn positiv mestringserfaring Systematisk evaluering av praksis 2

3 KURS GOD TILBAKE- MELDINGSKULTUR Barnehager som har en god tilbakemeldingskultur klarer å nyttiggjøre seg av både positive og negative tilbakemeldinger. I barnehager med en relasjonell tilbakemeldingskultur er ansatte ansvarlige for egen og kollegaers faglige utvikling. God tilbakemeldingskultur er en forutsetning for utvikling og gir barna den beste kvaliteten! Kurset kan tilbys til ledere eller til hele personalgrupper. Kursets innhold tilpasses kursdeltagerne. Det er vesentlig å sette av tid til å øve på å ta imot, og gi tilbakemeldinger. Dette gjelder både ros og ris. Hvis man skal bli god på noe så må man øve, og det gjelder selvfølgelig også i forhold til tilbakemeldingskultur også! KURSINNHOLD Effekten av å jobbe i en barnehage med god tilbakemeldingskultur 3 typer tilbakemeldinger Syv råd om relasjonell tilbakemeldingskultur Personalets ansvar for å etablere en god relasjonell tilbakemeldingskultur Feedbackteknikken SBI Positiv og negativ tilbakemeldingskultur for barn Systematisk vurdering av praksis 3

4 BARNEHAGEBASERT KOMPETANSE- UTVIKLING I strategidokumentet «kompetanse for fremtidens barnehage » fremgår det at den viktigste kompetansehevingen skjer i barnehagen. Barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak er utviklingsarbeid som involverer hele personalet i den enkelte barnehage. Barnehageeier har ansvar for tiltakene som utvikles lokalt. Tiltakene skal være forankret hos pedagogisk leder, styrer og eier, og skal bidra til en utviklingsprosess på egen arbeidsplass for hele personalet i barnehagen, på tvers av kompetansenivå. Målet mitt med barnehagebasert kompetanseutvikling er at hele barnehagen skal lære og få en bedre praksis! For å få en hel personalgruppe til å endre praksis å få økt bevissthet innenfor et område må det jobbes systematisk og over tid i den enkelte barnehage. Jeg kan hjelpe dere med å: Organisere/lede kompetansehevingen Gjennomføre kompetansehevingen Følge opp kompetansehevingen og etterspørre resultater Skrive en sluttrapport på prosjektet med anbefalinger for videre arbeid 4

5 Har du spørmål eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt på telefon eller send en forespørsel på e-post til 5

6 SEMINAR LEDERSEMINAR Lederseminar er en faglig samling for en liten gruppe ledere som tilpasses bestillers ønsker. Vanlig varighet på lederseminarene er to dager. Lederseminaret kan avholdes i Norge eller i utlandet! Målet med lederseminaret er å: Gi deltakerne økt trygghet i lederrollen sin Gi deltakerne nyttige lederverktøy de kan bruke i egen praksis Gi deltakerne økt motivasjon for å utøve ledelse INNHOLD TO-DAGERS SEMINAR: Hvordan ledere bør opptre Forventningsavklaringer Rekruttering Systematisk oppfølging i prøvetiden Tilsettingssamtalen Pedagogisk utviklingssamtale Pedagogisk leders utviklingssamtale Tilbakemeldingskultur Mål Situasjonsbestemt ledelse Kommunikasjon Systematisk vurdering av praksis (SVUP) Medarbeidersamtale gruppe Overføringssamtaler Sluttsamtale Tydelige og effektive ledergrep 6

7 KURS BARNEHAGEN - EN LÆRENDE ORGANISASJON? Styrer og pedagogisk leders oppgaver innebærer å sørge for at de enkelte medarbeidere får ta i bruk sin kompetanse. Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver). Styrerne og de pedagogiske lederne er rollemodeller med et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag og rammeplanens intensjoner etterleves i praksis. Barnehagen må systematisk vurdere om egen praksis og barnehagens kultur bidrar til å fremme disse verdiene. Et kjennetegn ved en lærende organisasjon er at alle ansatte er engasjert i å skape og dele kunnskap om hvordan de best kan nå organisasjonens mål. I slike organisasjoner stimuleres de ansatte til å se ting på nye måter og kontinuerlig utforske hvordan man kan lære sammen. Har du spørmål eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt på telefon eller send en e-post til KURSINNHOLD Hvilken kompetanse har du til rådighet? Å kunne møte nye krav og utfordringer Hva skal barnehagen lykkes med? En lærende organisasjon- teori og praksis Å dele kompetanse Systematisk og målrettet eller tilfeldig? Barnehagen - en lærende organisasjon? 7

8 KURS TYDELIG OG EFFEKTIV LEDELSE Dette kurset gir deg de verktøyene du trenger i hverdagen for å lykkes som leder i barnehagen! Dette kurset gir deg de verktøyene du trenger i hverdagen for å lykkes som leder i barnehagen! Av en leder forventes tydelighet, forutsigbarhet og ikke minst evnen til å etablere mål og lede personalet til målet. Ingen ansatte skal behøve å være i tvil om hvilke forventninger du som leder har til personalet og hvilke mål dere jobber mot. Men tydelige forventninger krever tydelige tilbakemeldinger. Og minst like viktig som å gi tilbakemeldinger når forventninger innfris er å være tydelig når de ikke innfris. Ledere og personal påvirker hverandre. Personalets evne og vilje til å jobbe mot oppsatte mål påvirker din lederstil. Først når du klarer å tilpasse din lederstil til dine ansattes evne og vilje har du mulighet til å utøve effektiv ledelse. Effektive ledergrep handler om å kjenne til personalets styrker, og anvende disse til det beste for dem selv og for barnehagen. KURSINNHOLD Hvordan ledere bør opptre Forventningsavklaringer Oppfølgingssamtaler nyansatt Møtekommunikasjon Å følge opp beslutninger Tilbakemeldinger Mål Situasjonsbestemt ledelse Kommunikasjonsformer Effektive ledergrep 8

9 PARRHESIA3000 Parrhesia3000 er et web-basert kvalitetutviklingssystem skreddersydd for barnehager. Parrhesia betyr: Å våge å si alt. Parrhesia3000 betyr: Å våge å ordsette egen vurdering av kollegaer, til barns og personalets beste. For at en ansatte i en barnehage skal kunne nå sitt menneskelige og faglige læringspotensial trenger den ansatte at en kollega ser og formidler hva den ser. En åpen tilbakemeldingskultur øker sannsynligheten for at det blir mer av det som fungerer og mindre av det som ikke fungerer så bra. Gjennom Web-løsningen Parrhesia3000 skal ansatte i barnehagen gjøre kollegaer oppmerksomme på sider som ikke umiddelbart er synlige for dem selv. Parrhesia3000 er et helhetlig kvalitetutviklingssystem for alt personal i barnehagen. Barnehagen kjøper en tilgang til systemet og får brukernavn og passord til de ansatte i barnehagen. Ansatt får tilgang på rutiner ut fra et tilgangshierarki. Høres dette ut som noe din barnehage trenger for å få enda høyere kvalitet? Ta kontakt for ytterligere informasjon om pris, funksjonalitet og tidspunkt for oppstart. PARRHESIA3000 INNEHOLDER FØLGENDE SYSTEMER: Jobbanalyse Tips for annonsering Intervjuguide Vurdering av intervju Referansesjekk Startsamtale- en samtale om forventninger mellom styrer og nyansatt Systematisk oppfølgingssamtaler nyansatt - fem samtaler mellom nyansatt og pedagogisk leder Tilsettingssamtalen - en samtal om veien fra prøvetid til fast ansettelse Pedagogisk utviklingssamtale- en samtale mellom pedagogisk leder og avdelingspersonell Pedagogisk leders utviklingssamtale - en samtale mellom styrer og pedagogisk leder Systematisk vurdering av praksis (SVUP) - en systematisk samtale som gjøres per avdeling Medarbeidersamtale-gruppe - en samtale mellom styrer og avdelingspersonal på en avdeling Overføringssamtale - en samtale mellom to pedagogiske ledere og den som bytter avdeling Sluttsamtalen - en samtale hvor den som slutter hjelper barnehagen og leder til å bli bedre Grensesettingspotokoll - et redskap som skal hindre uønsket atferd mot barn 9

10 PRISER Design: Affair Ta kontakt for et uforpliktende tilbud! Kurs små kunder (1-2 barnehager) Halvdagskurs Heldagskurs Kurs store kunder (flere enn 2 barnehager) Halvdagskurs per ansatt over 50 stk. Heldagskurs per ansatt over 50 stk. Seminar Per dag ,- Parrhesia Web-basert personalutviklingssystem År 1 anskaffelse ,- Årlig lisensavgift fra år to 2.000,- (Priser for webløsningen Parrhesia3000 er oppgitt uten mva.) Barnehagebasert kompetanseutvikling Pris etter avtale I tillegg til overnevnte honorar for kurs/seminar dekker kunde kost, losji og reise. Kontakt og påmelding: Tlf:

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012 Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Og oppgavene til neste gang: Hvilke mål er det naturlig å sette for din butikk? Hvordan vil du sette målene? Hvordan tenker du å bryte dem ned til mål du kan bruke

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Hvordan møte fremtiden? Medarbeidersamtalen en del av skolens strategiske utvikling. reidar.hillesund@craftinghouse.no

Hvordan møte fremtiden? Medarbeidersamtalen en del av skolens strategiske utvikling. reidar.hillesund@craftinghouse.no Hvordan møte fremtiden? Medarbeidersamtalen en del av skolens strategiske utvikling McGregorsteori X og teori Y X-teorien hard tilnærming Lederatferd: Tvang, stram kontroll, trusler og straff. Resultat

Detaljer

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Vesterålsregionen Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Deltakerne i Kvinnekompasse Samling på Naustet i Sigerfjord. Foto: Hilde Jørgensen Bakgrunn for utviklingsprogrammet

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009 Torill Holth Lederutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 MODULENES SAMMENSETNING OG LÆRINGSMÅL...

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud RAPPORT Bistandstorget i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud Resultater fra spørreundersøkelse blant Bistandstorgets

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA Viktige adresser og telefoner Brenselsutsalget AS Fyllingsvn 11, 9900 Kirkenes Postboks 370 Tel. 78 99 25 09 Fax 78 99 37 57 E-mail: bjorn@brenselsutsalget.no Pasvik-gruppa

Detaljer

Guide til god ledelse Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor

Guide til god ledelse Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor Guide til god ledelse Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor HR Personalsjefnettverk i Akershus 5 juni - 2015 Anne Margrete Fletre fagsjef ledelse KS Arbeidsgiverpolitikk Hva skal jeg si noe om? Guide til

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Tema i dag: Motivasjon Personalmøter Medarbeidersamtaler Kommunikasjon Lederstil Oppgave i mersalg til neste samling: Finn fram til et hovedprodukt: Bestem dere

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer