VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin"

Transkript

1 Til styremøte, arbeidsdokument pr STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten Vår virksomhetside og våre verdier er fundamentet for strategisk plan. VIRKSOMHETSIDÉ Kunsthøgskolen i Oslo samler utdanning og utviklingsarbeid innen visuell kunst, scenekunst og design i et praksisnært samspill med internasjonale og nasjonale fagmiljøer. Vi er et sted for de helt nødvendige vanskeligheter, konflikter og selvmotsigelser som må til for at fag, mennesker og samfunn ikke stivner. VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin VISJON : Kunsthøgskolen i Oslo skal være blant de fremste i Europa i utdanning av kunnskapsrike, reflekterte og grenseutfordrende kunstnere. For å nå denne visjonen skal vi la hvert enkelt fagområde utvikle og synliggjøre seg på egne premisser sørge for at læringsmiljøet preges av kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og faglig debatt legge til rette for overskridelse og flytting av etablerte faggrenser stå i et bevisst og dynamisk forhold til våre faglige og samfunnsmessige omgivelser

2 1. UTDANNING Kunsthøgskolen skal være søkernes førstevalg Vi skal ta inn de mest lovende søkere og sende ut de fremste unge kunstnere og designere innen sine fagfelt Vi skal utdanne kunstnere og designere som er synlige og som påvirker scenekunst, design og det visuelle kunstfeltet Dette vil vi gjøre (tiltak, strategiske grep): Rekruttering Vi skal øke antallet søkere på masterutdanningene (gjennom økt synliggjøring, annonser, websider, internasjonal markedsføring), spesielt på MA kunstfag og MA design Studier De enkelte fagutdanningene skal utvikle strategier for faglig utvikling og for samspill med andre Utdanningene skal drives gjennom praksisnært samspill med internasjonale og nasjonale fagmiljøer Styrke og utvikle masterprogram/nivå spesielt på fakultet for scenekunst og omprioritere ressurser fra bachelor til master (interne omprioriteringer innen hvert fagområde) Sette høye prestasjonsmål og gi tettere oppfølging gjennom studiet - læring gjennom prøving og feiling skal vektlegges fremfor resultat og presentasjon - vi skal bruke mer ressurser på faglig kompetanse fremfor verksteder og teknikk Fagmiljøene skal utvikle relevante etter- og videreutdanningstilbud, og prioritere tilbud som gir studiepoeng Tilrettelegge for at studentene skal kunne ha tilgang til Kunsthøgskolens faglige kompetanse slik at de får mest mulig ut av studietiden Gjennomføre kandidatundersøkelse på alle MA program Tilby masterprogram som er attraktive for internasjonale søkere Løfte til studentene : Støtte og motstand som gjør at du utvikler deg profesjonelt og personlig.

3 2. KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING (KU OG F) Det kunstneriske utviklingsarbeid og forskning som skjer ved Kunsthøgskolen skal utfordre etablert praksis og tenkning innen kunst og design Vi skal være førende i utviklingen av relevante modeller for kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge Dette vil vi gjøre(tiltak): Internt Hvert enkelt fagområde skal definere prioriterte satsningsområder for kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning Doble Kunsthøgskolens stipendiatantall (fra 8 til 16) avklare finansiering/veiledningsressurser I perioden skal det utvikles en strategi for oppfølging av uteksaminerte stipendiater (evt postdok program) Styrke synliggjøringen av Kunsthøgskolens kunstneriske utviklingsarbeid og forskning både nasjonalt og internasjonalt etablere en kompetansekatalog Eksternt Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning skal styrkes gjennom internasjonalt samarbeid Vi skal være aktive i den internasjonale samtalen om KU Vi skal være førende i utviklingen av måter å dokumentere og formidle KU på i samarbeid med andre relevante utdanningsinstitusjoner Inngå i allianser, nettverk og samarbeidsprosjekt i inn- og utland med aktører som bidrar til å styrke den faglige utviklingen Arbeide for å øke omfanget av stipendprogrammet og av prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid Arbeide for at KU-stipendiatprogram fører til PhD-tittel Løfte til fagmiljø og oppdragsgivere: Etterspurte og internasjonalt anerkjente fagmiljøer med synlighet og integritet.

4 3. FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT Kunsthøgskolens virksomhet skal ha betydning for den offentlige debatten (Kunsthøgskolens fagmiljøer skal være aktive bidragsytere til den offentlige debatten (våre bidrag til fagutviklingen skal være synlig). (formidling av kunst i offentligheten, ikke kronikker ) studentarbeidene, samfunnsrollen, det ligger iboende i kunsten å være formidlende, innovativ og å påvirke samfunnet Være aktører i nærmiljøene, skape involvering, eierskap, utfordre skape en uro som gjør at samfunnet ikke stivner) (Her må formuleringene avklares) Gjennom lokal forankring vil Kunsthøgskolen videreutvikle sin samfunnsrolle lokalt, nasjonalt og internasjonalt Dette vil vi gjøre (tiltak): Eksternt Utnytte muligheten som ligger i vår fysiske nærhet til lokale og nasjonale kunst- og kulturinstitusjoner i Oslo Styrke samarbeidet med institusjoner, organisasjoner og personer som er viktige for våre fag Samarbeide mer med andre utdanningsinstitusjoner for å få frem hvor viktige felt som kunst, kultur, humaniora er Internt Skape fora og arenaer som er interessante for profesjonelle kunstnere og designere (artist/designer-in-residence) Formidle våre ulike fagområder bl.a. gjennom videreutvikling av våre nettsider De fagliges stemmer skal gjøre seg mer hørt Etablere systematisk og langsiktig samarbeid med tidligere studenter (alumni)??forberede studentene til å gå inn i sammenhenger ala den kulturelle skolesekken, koro eller formidling av kunst til barn og unge -?? Løfte til samfunnet: Styrking av den betydning visuell kunst, scenekunst og design har for mennesker og samfunn.

5 4. RESSURSER Faglige prioriteringer skal alltid ligge til grunn for Kunsthøgskolens organisering og ressursbruk. Dette vil vi gjøre (tiltak): Medarbeidere: - rekruttere og beholde de fremste fagutøvere som bidrar aktivt til de enkelte fagmiljøenes utvikling (støtte fagmiljøenes strategier) utvikle det enkelte fagområdets faglige profil/satsningsområder/unikhet/fortrinn )- videreutvikle fagmiljøer gjennom fagfelle-samarbeid (kritisk masse, eksternt samarbeid, andre gjør deg bedre) - gi den enkelte medarbeider handlingsrom til å ta beslutninger og finne løsninger - utvikle lederkompetansen gjennom intern lederutvikling (hva slags lederkompetanse vil vi ha/utvikle?) ledere som kan bygge bro mellom utd, forsk, formidl og ressursbruk/adm, vi skal utvikle det kollektive lederskapet, forsknings/kunnskapsledelse, ledelse av høyprestasjonsmiljø) - det skal gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse hvert annet år Økonomi: - Øke tilfang av ekstern finansiering (5% i forhold til grunnbevilgningen) - Budsjettfordelingsmodellen skal gjennomgås og revideres. (Fordeling av budsjettmidler skal søke å imøtekomme faglige prioriteringer (skal det å være god premieres?) det skal være større fleksibilitet, en modell som premierer gode faglige initiativ -- skal vi begrense oss til å si noe om hvordan vi fordeler "friske" midler) Infrastruktur: - Det skal etableres en plan for optimal og hensiktsmessig utnyttelse av våre samlede arealer (endringspotensiale, bygningsmasse som er fleksibel til å tilpasse seg behov i endring, eierskap vs booking, fysisk: dynamisk bruk vs profilering, eierskap) lokalene skal disponeres slik at utd, forsk, formidl kan realiseres på en optimal måte) - utvikle de beste rutiner og systemer/verktøy for internkommunikasjon Løfte til medarbeiderne: En arbeidsplass der du gjør andre bedre og andre gjør deg bedre.

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Det stilles stadig høyere krav til ressursutnyttelse, omstilling og modernisering innen offentlig sektor. Offentlig sektor har flere strategiske

Detaljer

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Bedre helse personen i sentrum Better health personcentredness Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Vedtatt i fakultetsledermøte 11.september 2014. INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 1.1 Om fakultetet...

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende Kunnskap for en bedre verden Foto: Geir Mogen Strategi Strategi 2011 2020 for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Vedtatt av NTNUs styre 30. mars 2011 NTNU internasjonalt fremragende Innhold

Detaljer

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 Styresak 77/2008 - VEDLEGG 4 K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 I Kvalitetsrapport og plan gis en rapport om Kunsthøgskolens måloppnåelse og om gjennomførte og planlagte tiltak for

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen (forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014 Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner og bred deltakelse for å nå Kunsthøgskolens

Detaljer

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 -

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 - INNHOLD: Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1. Om KHiB... 4 1.2. Styrets rapportering... 5 1.2.1. Styrets sammensetning / styret som kollegialt organ /styrets arbeidsform. 5 1.2.2. Styrets arbeid med

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet

Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet Kvalitetsrapport 2010 Plan 2011 OM FAKULTETSRAPPORT og -PLAN I fakultetsrapport og -plan oppsummerer dekanen sentrale utfordringer og tiltak. Vurderinger om studieprogrammene

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2013-2014 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

ASVs handlingsplan 2014

ASVs handlingsplan 2014 ASV handlingsplan 2014 ASVs handlingsplan 2014 Handlingsplanen er utarbeidet med basis i HiLs virksomhetsmål (første kolonne) og seksjonenes handlingsplaner (vedlagt). Den har vært diskutert i ASVs ledermøte

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet

Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet Kultur Vest AS, Grieghallen, BIT20 Ensemble og Norsk publikumsutvikling inviterte til seminar med utgangspunkt i behovet for og kravet til økt samarbeid i kultursektoren.

Detaljer

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste 1 MAL VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplanen (VPL) har de senere år vist hvordan avdelingen tar sikte på å oppfylle målsetningene i kunst- og designhøgskolens strategiske plan 1 innenfor avdelingens budsjettramme.

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer